Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Hoe ontstaat ammoniak op een melkveebedrijf (technisch)

Dovnload 0.81 Mb.

Hoe ontstaat ammoniak op een melkveebedrijf (technisch)Pagina1/2
Datum05.12.2018
Grootte0.81 Mb.

Dovnload 0.81 Mb.
  1   2

Hoe ontstaat ammoniak op een melkveebedrijf (technisch)

Op een melkveebedrijf nemen melkkoeien en jongvee stikstof op in de vorm van voereiwit. Een deel van het opgenomen stikstof wordt vastgelegd in de vorm van groei van het dier en bij melkkoeien wordt een deel gebruikt voor de melkproductie. Het resterende deel wordt uitgescheiden via mest en urine (zie Figuur 1) Onverteerbaar voereiwit wordt via de mest in de vorm van organisch gebonden stikstof uitgescheiden. In de urine wordt stikstof in de vorm van ureum (CO(NH2)2) uitgescheiden. Dit ureum-stikstof wordt gevormd door de lever en is afkomstig van verteerbaar eiwit wat niet benut wordt voor groei en melkproductie.
Stikstofstromen in een melkkoe en ontstaan van “Totaal Ammoniakale Stikstof (TAN)

Wanneer de ureum in de urine in aanraking komt met het (bacteriële) enzym urease dan wordt het omgezet in ammoniumcarbonaat. Ammoniumcarbonaat valt gemakkelijk uiteen, waardoor ammonium in oplossing komt.


In formules:

(CO(NH2)2) (ureum) ---> (NH4)2CO3 (ammoniumcarbonaat) ---> 2NH4+ + CO3-


Het enzym urease komt voor in de feces en daardoor ook in met mest besmeurde oppervlakken in de stal. Ook de bodem bevat ureasevormers. Naarmate urine meer ureum bevat is er dus meer omzetting naar ammonium mogelijk. Over het algemeen is alle ureum binnen 24 uur gemineraliseerd tot ammonium.

De emissie van ammoniak uit mest is vervolgens een fysisch-chemisch proces waarbij er in de mest een evenwicht is tussen de ammonium (NH4+) en ammoniak (NH3) door middel van de reactie:NH4+ <--> NH3 + H+. De som van de hoeveelheid ammoniak (NH3) en ammonium (NH4+) heet Totaal Ammoniakaal N (TAN). De (opgeloste) ammoniak (NH3) in de mest is daarnaast ook in evenwicht met ammoniak in de gasfase.Wanneer urine met mest in aanraking komt wordt de ureum in de urine omgezet tot ammonium (NH4+)
  1   2


Dovnload 0.81 Mb.