Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Docent: Nicolien Montessori 25-1-2016

Dovnload 0.49 Mb.

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Docent: Nicolien Montessori 25-1-2016Pagina1/6
Datum04.04.2017
Grootte0.49 Mb.

Dovnload 0.49 Mb.
  1   2   3   4   5   6Hogeschool Utrecht

Faculteit Educatie

Docent: Nicolien Montessori

25-1-2016


Renata dos Santos Machado

1577603
PROJECTVERSLAG

Beroepsproduct 1 – Vakgebonden

Projectnummer kennisbasis Archimedes:Projectverslag

Het verbeteren van het Spaanse boek

Van het Deltion College.

Naam: Renata dos Santos Machado

Student nummer: 1577603

Docent: Nicolien Montessori

29 maart 2016

INHOUDSOPGAVE


Hoofdstuk 1. Inleiding

  1. Aanleiding en opdracht.....................................................................................................................3

  2. Context van de school.......................................................................................................................5

  3. Onderzoeksvraag met toelichting…..................................................................................................6

Hoofdstuk 2. Verkennend onderzoek

2.1 Inleiding verkennend onderzoek.......................................................................................................7

2.2 Praktijkverkenning...........................................................................................................................10

2.2.1 Inleiding........................................................................................................................................10

2.2.2 Plan van aanpak en middelen......................................................................................................12

2.2.3 Resultaten en conclusies..............................................................................................................23

Bijlage 2A Onderzoeksinstrumenten Praktijkverkenning......................................................................27

Bijlage 2B Geordende gegevens Praktijkverkenning.............................................................................32

2.3 Literatuurverkenning

2.3.1 Inleiding........................................................................................................................................35

2.3.2 Middendeel..................................................................................................................................44

2.3.3 Conclusie literatuurverkenning....................................................................................................45Hoofdstuk 3: Het beroepsproduct

  1. Conclusie verkenning ………………………………………………………………………………………………………..……….60

  2. Ontwerpeisen …………………………………………………………………………………………………………….………….…..61

  3. Vormgeving product ……………………………………………………………………………………………….……………….…66

Bijlage 3A Het beroepsproduct…………………………………………………………………………………………………………..68

Hoofdstuk 4: Evaluatie en Presentatie

4.1 Presentatie…………………………………………………………………………………………………………..……………………….74

4.2 Evaluatie……………………………………………………………………………………………………………………………………....75

Bijlage 4A Planning, vormgeving, presentatie en evaluatie………………………………………………………………...77

Bijlage 4B Vragenlijst evaluatie……………………………………………………………………………………………………………81

Bijlagen – Formulier A, B, E……………………………………………………………………………………………………………….…82

Literatuurlijst……….……………………………………………………………………………………………………………………….……88

Hoofdstuk 1: Inleiding

1.1 Aanleiding en opdracht

De opdracht werd ontwikkeld in het schooljaar 2015-2016 op het Deltion College in Zwolle, met de groep studenten van de afdeling Internationale Handel en Commerce.

Het grootste deel van de studenten is buitenlands, op zoek naar een beroepsopleiding die hen de mogelijkheid geeft om in de toekomst een baan te vinden. Omdat veel leerlingen uit het buitenland komen, hebben ze een grote achterstand. Bovendien is de concentratie van deze studenten zeer laag en ze hebben geen zin om uren te besteden aan het studeren van een taal als Spaans. De leerlingen van niveau 4 hebben normaal gesproken geen probleem om een nieuwe taal te leren. Het grootste probleem zit bij leerlingen van niveau 3 die moeite hebben om een taal te leren. “De niveau 3 leerlingen hebben geen aanleg voor talen. Daardoor moeten de taaldocenten rustig de tijd nemen”. De heer Thijs, aanspreekpunt Internationale Handel en Commerce team.

Volgens het onderzoek van het Kortlopende onderwijs onderzoek – MBO, moeten de MBO docenten niet alleen de zeven competenties van een leraar bezitten, maar ook affiniteit hebben met de doelgroep en hun persoonlijke eigenschappen en interesses. Hierbij kan ik wel concluderen dat een Spaans boek maken voor MBO leerlingen niet zo eenvoudig is.

Omdat de studenten niet bij de traditionele methoden passen vanwege hun niveau, ontwikkelde lerares Carmen -Villa Ribo Duijn een boekje in het Spaans. Ze heeft een eenvoudig en doelmatig Spaans boek ontworpen. Het boek bestaat uit vier hoofdstukken op basis van boeken zoals Caminos en Gente Joven. In het boek zijn er eenvoudige activiteiten en taken die werken met de vier taalvaardigheden, vereist door het curriculum.

In eerste instantie leek het dat de opdrachten uit het boek goed voorbereid waren, maar mevrouw Duijn vroeg mij om meer oefeningen aan het boek toe te voegen. Daarnaast heeft ze mij ook gevraagd om het te verbeteren. Om deze reden begon ik het Spaanse boek van het Deltion College te analyseren om het te kunnen verbeteren.

Ten eerste bleek dat bepaalde informatie moest worden bijgewerkt, soms werd er bijvoorbeeld een onjuiste spelling gebruikt. Daarnaast denk ik dat er meer activiteiten moeten worden geïntroduceerd, omdat de studenten in plaats van één uur Spaanse les vier uur per week Spaans hebben. Omdat de school niet meer het traditionele schoolbord gebruikt, heb ik de introductie van PowerPoint presentaties bij de inhoud van het boekje voorgesteld. Zodat de taken en activiteiten aantrekkelijker wordt voor studenten.

Om dit onderzoek te doen is het van belang dat verschillende leermethoden worden bestudeerd en geanalyseerd. Op deze wijze wordt het mogelijk te ontdekken welke opdrachten essentieel zijn om het Spaans te leren. Aan het eind wordt ook de “Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas” nagekeken en bestudeerd. Het is essentieel dat het Spaanse boek alle vaardigheden van het niveau A1 bevat. De leerlingen van het eerste jaar moeten aan het eind van hun opleiding bewijzen dat ze het Spaans op A1 niveau beheersen.

Om deze inleiding te concluderen wil ik zeggen dat het product van het onderzoek gaat over een verbeterd en geüpdatet boek in het Spaans. Naast de uitvoering van opdrachten die iedere Spaanse docent in zijn lessen kan gebruiken. Na het onderzoek zal bekend zijn welke andere activiteiten geïntroduceerd moeten worden.

1.2 – Context van de school in relatie tot het probleem
Deltion College is een school voor beroepsonderwijs en voor volwassenen (MBO) die zich in Zwolle bevindt. De school heeft meer dan 16.000 studenten in negen steden. Het college biedt meer dan 430 beroepsopleidingen voor jongere en oudere studenten, van verschillende nationaliteiten. Het Deltion College werkt met het niveau 3 en 4. De studenten kunnen kiezen uit verschillende branches, zo als Business Administration, de luchtvaart, de internationale handel, Hospitality, International Hospitality, IBS (International Business je studie), Marketing en Communicatie, Secretariaat, toerisme, enz.

De school is verdeeld in verschillende afdelingen volgens de aangeboden cursussen. Dit onderzoek wordt uitgevoerd op de afdeling van Internationale Handel en Commerce, waar studenten het Spaans als verplicht vak hebben in het eerste jaar van hun opleiding. Vanaf het tweede jaar kunnen studenten kiezen tussen Spaans en Duits.


De studenten hebben een centrale positie binnen de doelstellingen van de school. Het personeel is zeer belangrijk voor de organisatie. De tevredenheid van studenten en van de medewerkers is een primaire doelstelling voor de school. Deltion College biedt een goede opleiding, zodat studenten het beste uit zichzelf kunnen halen.
Het leren van de Spaanse taal op het Deltion College moet interactief en gediversifieerd zijn, om de aandacht van de studenten te trekken. Deltion College heeft ook als belangrijkste focus het onderwijs in de praktijk. Dat betekent dat de leerlingen ook in de praktijk leren, niet alleen met de theorie. Het is dus belangrijk voor de leerkrachten om oefeningen te maken die de leerlingen in de praktijk kunnen gebruiken.
De missie van het Deltion College is de leerlingen uitdagingen te bieden in hun professionele omgeving. Net als de meeste scholen wil het Deltion College een uitstekende opleiding aan zijn studenten bieden, ent kennis en vaardigheden verstrekken die nodig zijn voor elk beroep. Dus elk individu ontwikkelt zich optimaal voor de arbeidsmarkt.

De school heeft de ambitie om een referentiepunt voor veel bedrijven te zijn. Op deze wijze kan het Deltion College leerlingen op verschillende bedrijven introduceren. Dit stimuleert jongeren die een cursus op het Deltion College willen volgen. Aangezien dat het doel is na de opleiding met een goede kwalificatie op de arbeidsmarkt te komen.

1.3 Onderzoeksvraag met toelichting

Hoofdvraag:

 1. Op welke deelgebieden kan het boek Deltion – Español aanvullingen krijgen, zodat de leerlingen van het eerste jaar zich optimaal kunnen voorbereiden op het bereiken van het A1 niveau?


1.3.1 Deelvragen

Theoretische deelvragen:


 1. Welke onderwijstaken moeten worden geïntroduceerd in het Spaanse boek van het Deltion College, zodat het een bijdrage aan de leerlingen kan leveren? 1. Welke leermethode voor het vak Spaans, sluit het best aan op het onderwijsconcept van het Deltion College? 1. Wat is de inhoud van andere leermethoden zoals “Caminos, Gente Joven, aula Internacional en Con Gusto”? 1. Welke didactische activiteiten op het niveau A1 moeten worden geïntroduceerd volgens het Europees Referentie Kader (ERK)?


Praktijk deelvragen:

 1. Krijgen de leerlingen van jaar 1 na het verbeteren van het boek Deltion – Español 1 genoeg steun om het A1 niveau te halen?

 2. Geeft het boek Deltion – Español 1voldoende steun aan de docent, zodat de leerkrachten de inhoud van het boek gemakkelijk in de praktijk kunnen toepassen of moet het hier voor aangepast worden?


Toelichting:
Dit zijn de mogelijke vragen die leiden tot een goed antwoord op de onderzoekvraag. Door deze vragen te beantwoorden kan ik mij beter richten op de juiste weg naar het eindproduct. Het doel van het onderzoek is het verbeteren van het Spaanse boek dat beter bij de doelgroep (MBO) past. Daarnaast heeft dit onderzoek als doel de leerlingen van het eerste jaar van het Deltion College op het A1 niveau voor te bereiden.

Hoofdstuk 2: Verkennend onderzoek

2.1 Inleiding verkennend onderzoek

Mijn onderzoekvraag luidt: Op welke deelgebieden kan het boek Deltion – Español enkele aanvullingen krijgen, zodat de leerlingen van het jaar 1 zich optimaal voor het niveau A1 kunnen voorbereiden?

Uit literatuuronderzoek is gebleken dat enkele onderwerpen van het niveau A1 ontbrak in het boek Deltion- Español 1. De bovenstaande onderwerpen zijn naar voren gekomen: • De inhoudsopgave van het Deltion – Español 1;

 • De ontkenning in het Spaans;

 • Het werkwoord Estar (zijn);

 • De trappen van vergelijking in het Spaans;

 • Het bezittelijk voornaamwoord;

 • Het werkwoord Hay (Er is en Er zijn)

 • Spaanse cultuur;

 • Maten, gewichten en prijzen;

 • Naar iemands telefoonnummer en e-emailadres vragen en reageren.

 • Extra werkwoorden in het Spaans AR, ER, IR

 • Samenvattingen van de hele grammatica aan het eind van het boek.

Dit zijn in principe essentiële onderwerpen om een taal te leren. In het Spaans zijn er bijvoorbeeld twee werkwoorden voor “Zijn”: SER en Estar. In het boek Deltion – Español 1 er werd alleen het werkwoord SER aangeboden. Daarnaast ontbraken vele les- en luisteropdrachten. “Op school zijn lezen en schrijven de vaardigheden die het vaakst bedreven worden”. E. Kwakernaak (2013). In realiteit adviseert Kwakernaak om de communicatieve vaardigheden meer aandacht te geven. Dat betekent volgens hem om theorie en praktijk bij elkaar brengen. Daardoor werden luister- en spraakopdrachten voor het boek Deltion – Español 1 ontwikkeld. De opdrachten die er al instonden, waren onvoldoende om de taal goed te kunnen leren.

Kwakernaak benoemt ook dat “de taal kan niet losgemaakt kan worden van de cultuurgemeenschap waarbinnen ze het dagelijks communicatiemiddel is”, Kwakernaak (2013). Van daar dat enkele onderdelen van de Spaanse cultuur in het boek zijn geïntroduceerd. Omdat Spanje en Latijns Amerika rijk aan cultuur zijn, werd er “Las fallas, San Fermin, El día de la Hispanidad, La tomatina en Camino de Santiago”, aan toegevoegd.

Het Deltion – Español 1 was niet een compleet boek, omdat vele essentiële onderdelen van een boek ontbraken, zoals de inhoudsopgave. Daardoor was het telkens nodig om het in orde te brengen en aan het boek toe te voegen.

Opdat de leerlingen zich optimaal kunnen voorbereiden op het examen aan het eind van het schooljaar, werd ook de hele grammatica aan het eind van het boek herhaald.

Tijdens de enquêtes over het Deltion –Español 1 werd door de leerlingen ook gevraagd om de cijferlijst aan het boek toe te voegen. Daardoor vinden de leerlingen naast de grammatica, ook de getallen van 1 tot met 1.000in het Spaans.

Ten slotte werden leeractiviteiten aan het boek toegevoegd die met de belevingswereld van de leerlingen te maken hebben. Onder andere werd video-muziek van Shakira, Jennifer Lopez enz. aan het Deltion – Español 1 toegevoegd. Om meer steun aan de leerlingen te geven werden aangeraden om naar sites te gaan om het Spaans verder te oefenen. De meest gebruikte websites zijn www.aprenderespanol.org , www.ver-taal.com en www.verbuga.com .

“Leergangen zijn echter zeer complexe producten, waaraan je niet meteen ziet hoe ze in elkaar steken en wat de kwaliteit ervan is”. E. Kwakernaak (2013). Hierdoor adviseert Kwakernaak om zelf de juiste leergang te kiezen om mee te werken. Daarnaast noemt hij mogelijke aandachtspunten bij de leerganganalyse. Dit geeft mij ondersteuning om het boek Deltion – Español 1 te verbeteren.

Mogelijke aandachtspunten van Erik Kwakernaak: • Tekst- / leerboek;

 • Werkboek;

 • Docenthandleidingen;

 • Toetsen;

 • Elektronisch materiaal: luisterteksten, uitspraakoefeningen, digitale woordenschat;

 • Grammaticaoefeningen.

Daarnaast vraagt hij aandacht voor “Luistervaardigheid, Leesvaardigheid, Gespreksvaardigheid, Schrijfvaardigheid, Uitspraak en spelling, Woordenschat, Grammatica, Kennis van land en volk, Literatuur en docentenmateriaal”. Als deze reeks vaardigheden nagegaan wordt, is het duidelijk dat er veel onderdelen van een goede leergang aan het boek Deltion – Español 1 ontbreken.

2.2 Praktijkverkenning
  1   2   3   4   5   6

 • PROJECTVERSLAG Beroepsproduct 1 – Vakgebonden
 • Hoofdstuk 2. Verkennend onderzoek
 • Hoofdstuk 3: Het beroepsproduct
 • Hoofdstuk 4: Evaluatie en Presentatie
 • Hoofdstuk 1: Inleiding 1.1 Aanleiding en opdracht
 • 1.2 – Context van de school in relatie tot het probleem
 • 1.3 Onderzoeksvraag met toelichting Hoofdvraag
 • Hoofdstuk 2: Verkennend onderzoek 2.1 Inleiding verkennend onderzoek Mijn onderzoekvraag luidt

 • Dovnload 0.49 Mb.