Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Hoofdstuk 13 Patiënten rechten Groepsopdracht 1

Dovnload 10.12 Kb.

Hoofdstuk 13 Patiënten rechten Groepsopdracht 1Datum25.10.2017
Grootte10.12 Kb.

Dovnload 10.12 Kb.


Hoofdstuk 13 Patiënten rechten

Groepsopdracht 1

Hieronder vind je 2 casussen. Bespreek deze in je groep en beargumenteer wat jullie hiervan vinden:


Casus 1

In de huisartspraktijk komt een 14-jarige patiënte op consult. Zij is zwanger en overweegt een abortus. Ze wil niet dat haar ouders hiervan afweten. Kan de huisarts daar in meegaan, oftewel: mag een eventuele abortus worden uitgevoerd zonder toestemming en buiten medeweten van haar ouders?”


Casus 2

In Amerika wordt een 17-jarig meisje door de overheid gedwongen een chemobehandeling te ondergaan om haar kanker te bestrijden. Het meisje lijdt aan Hodgkin’s lymfoom. Ze wil geen chemokuren ondergaan, omdat ze bang is voor de schadelijke gevolgen van die behandeling. De moeder van het meisje steunt haar dochter in die beslissing. De kinderbescherming heeft nu bepaald dat het meisje uit huis wordt geplaatst. De moeder en het meisje worden nu gedwongen mee te werken aan de behandeling.’Gebruik voor groepsopdracht 2 t/m 4 de volgende twee bronnen:

  • het document FAQ: WBGO in de apotheek (NELO)

  • Patiënten rechten website NCPF: http://www.npcf.nl/index.php?option=com_aiportfolio&view=article&Itemid=2&id=58:Pati%C3%ABntenrechten&standpunt=5061Groepsopdracht 2

Bedenk of je in de apotheek wel eens bent tegengekomen dat anderen om informatie vragen over een patiënt. Hoe ging je hier mee om?Hoe moet je hier volgens de WGBO mee omgaan?

Groepsopdracht 3
Wat is er afgesproken in de WGBO wat betreft privacy? Houdt je stage-apotheek zich hieraan?
Groepsopdracht 4
Wat zijn de plichten van de patiënt? Komt het wel eens voor dat patiënten zich hier niet aan houden? Hoe gaat je stage-apotheek hiermee om indien hier niet aan wordt voldaan?

Groepsopdracht 5
In hoeverre wordt in je stage-apotheek de privacy van patiënten gewaarborgd?
Groepsopdracht 6
Hieronder vind je de punten uit de WBP die genoemd zijn in de PowerPoint. Geef aan, per punt op welke manier hier in je apotheek aan voldaan wordt. Geef ook aan of je dit belangrijk vindt en waarom.
Kerntaak 4 Inleiding in de gezondheidszorg Pagina

  • Gebruik voor groepsopdracht 2 t/m 4 de volgende twee bronnen
  • Groepsopdracht 2
  • Groepsopdracht 5 In hoeverre wordt in je stage-apotheek de privacy van patiënten gewaarborgd Groepsopdracht 6

  • Dovnload 10.12 Kb.