Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Hoofdstuk 2: schakelaars

Dovnload 1.1 Mb.

Hoofdstuk 2: schakelaarsPagina1/8
Datum17.10.2018
Grootte1.1 Mb.

Dovnload 1.1 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8

HOOFDSTUK 2: SCHAKELAARS1: Spanningsniveau’s
Er zijn elektrische installaties op hoogspanning (HS), op middenspanning (MS) en op laagspanning (LS). Het AREI (Algemeen Reglement op Elektrische Installaties) maakt hierbij de onderstaande indeling.


  1. Hoogspanning (vanaf 50 kV): wordt in het AREI aangegeven als hoogspanning 2e categorie. Hier onderscheiden we de openbouwinstallatie en de gasdichtmetaalomsloten installatie in SF6-gas.

  2. Middenspanning (1 kV tot 50 kV): wordt in het AREI aangegeven als hoogspanning 1e categorie. Hier worden vandaag de dag alleen nog omsloten installaties gebouwd. Zij kunnen onderverdeeld worden in volledig gasdicht-metaalomsloten en omsloten installaties.

  3. Laagspanning (tot 1 kV): hier worden omsloten installaties in kasten of standaardvelden en schakel- en verdeelborden gebruikt.


2: Types schakelaars
Schakelaars kan men op meerdere manieren in soorten onderverdelen. Een eerste onderverdeling kan gebeuren op basis van het onderbrekingsvermogen. Zo onderscheidt men drie categorieën:


  • vermogenschakelaars

  • lastschakelaars

  • scheidingschakelaars

Elk van deze drie types vindt men terug op HS, MS en LS.


2.1: Vermogenschakelaars
Deze toestellen zijn in staat om kortsluitstromen te onderbreken. Zij moeten dit bovendien volgens een voorgeschreven norm een aantal keren na elkaar kunnen doen.
Bij een technologische beschrijving van de vermogenschakelaars is de indeling volgens het onderbrekingsmilieu de meest voor de hand liggende. Zo onderscheidt men:


  • schakelaar in gas: lucht (al dan niet onder druk) of SF6

  • schakelaar in vloeistof: olie

  • vacuümschakelaar

Op hoogspanningsniveau worden vrijwel enkel nog SF6-schakelaars geïnstalleerd, maar vroeger werden vaak persluchtschakelaars aangewend. Op middenspanningsniveau worden naast SF6-schakelaars ook veel vacuümschakelaars geïnstalleerd. Deze types hebben de kleinolievolumeschakelaar verdrongen, al komt men deze nog vaak tegen. Op laagspanning is er een grote keuze aan type schakelaars.


2.2: Lastschakelaars
De lastschakelaars kunnen wel de normale belastingstroom afschakelen, maar geen kortsluitstroom. Zij moeten dus beveiligd worden door smeltveiligheden. Zij kunnen gewoonlijk ook de functie van scheidingschakelaar vervullen en worden dan lastscheiders genoemd.
In feite gelden voor lastschakelaars dezelfde principes als voor vermogenschakelaars, maar hun onderbrekingsvermogen is kleiner.
2.3: Scheidingschakelaars


Scheidingschakelaars (kortweg ook scheiders genoemd) hebben geen enkel onderbrekingsvermogen en mogen enkel stroomloos bediend worden. Zij moeten een betrouwbare (zichtbare) scheiding van de keten verwezenlijken. Zij moeten steeds in serie met een lastschakelaar of een vermogenschakelaar worden voorzien, daar deze laatste geen zekerheid van volledige scheiding bieden.


Scheidingschakelaars in schakelstations vervullen een essentiële rol met betrekking tot de mogelijkheid van onderhoud en inspectie van delen van deze schakelstations of gedeelten van het elektriciteitsnet. Inderdaad, vooraleer men aan de onderdelen werken uitvoert, wil men echt “zien” dat de onderdelen afgeschakeld zijn teneinde met 100% zekerheid ongevallen te voorkomen.
Daar de scheidingsschakelaars bij het uitschakelen stroomloos zijn, is de uitvoering zeer eenvoudig en kan de onderbreking in de lucht gebeuren (bij het scheiden van een lange lijn worden echter nog lange vonken getrokken wegens capacitieve parasitaire koppelingen).
Uitschakelen gebeurt bij de LS- en MS-scheidingschakelaars dikwijls met behulp van een geïsoleerde schakelstok met een haak aan het einde, die in het oog van het mes van de scheidingsschakelaar gehaakt wordt. Het personeel moet gummihandschoenen dragen en op een geïsoleerd bankje staan om het contact met de grond te beletten. Daarnaast bestaat ook vaak de mogelijkheid om de scheidingsschakelaar vanop afstand te bedienen vanuit een controlezaal.
In driefasige HS-ketens worden ofwel drie enkelpolige scheidingschakelaars ofwel één driepolige scheidingsschakelaar gebruikt. In dit laatste geval zullen de drie messen onderling verbonden zijn en door middel van een stangenstelsel tegelijkertijd geopend of gesloten worden.
I
  1   2   3   4   5   6   7   8


Dovnload 1.1 Mb.