Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Hoofdstuk 9 Tekst Vier soorten tekst

Dovnload 71.87 Kb.

Hoofdstuk 9 Tekst Vier soorten tekstDatum07.05.2019
Grootte71.87 Kb.

Dovnload 71.87 Kb.

Pcomposer


Hoofdstuk 9
Tekst
Vier soorten tekst
Het gebruik van tekst is verdeeld in vier categorieën: Tekstregels, Tekstblokken, Liedteksten, en Tekst symbolen.
Tekstregel is voor enkele woorden of symbolen, en voor tekst dat uit één regel bestaat zoals de titel, ondertitel, componist, auteursrecht, tekst macros, etc.
Tekstblok is voor tekst met meerdere regels. Het programma gebruikt het voor balknamen, en het is nuttig voor paragrafen zoals aanvullende liedtekst coupletten aan het eind van een lied.
Bij Liedtekst wordt elk woord of elke lettergreep verbonden aan een noot. Als de noot wordt verplaatst gaat het woord mee, maar het woord kan ook los van de noot worden verplaatst om de liedteksten aan te passen voor betere leesbaarheid.
Tekst symbolen zijn enkele muzieksymbolen, geselecteerd van het Personal Vienna lettertype (of een ander lettertype). Zulke tekens zijn slechts afbeeldingen, maar ze kunnen worden vervangen door de afbeeldingen van dynamische tekens en MIDI instellingen die wél invloed kunnen hebben op de uitvoering van het partituur.
Snelfonts
Snelfonts zijn eenvoudig in gebruik
Snelfonts zijn True Type lettertypes die vooraf bepaald zijn door het gebruik van bepaalde drukletters (zoals Times New Roman en Personal Vienna), lettertype groottes, en tekenstijl (vet of schuingedrukt). U kunt ze namen geven die makkelijk te onthouden zijn zoals Commentaar, Aanwijzingen voor de dirigent of Hoofdtitel. Op die manier kunt u, wanneer u een van deze tekstsoorten in de partituur gebruikt, de Snelfont gemakkelijk selecteren aan de hand van de naam die u het hebt gegeven.
Dit is sneller dan steeds bij het invoegen van tekst het lettertype, de grootte en stijl opnieuw te bepalen. Bovendien kunt u het uiterlijk van een bepaalde Snelfont tekst overal waar u het hebt gebruikt veranderen, simpelweg door de definitie ervan aan te passen. Het is niet alleen sneller om Snelfonts te gebruiken, het helpt ook om de teksten samenhangend te houden in opmaak. Later in dit hoofdstuk zal worden uitgelegd hoe Snelfonts worden opgesteld.

(blz. 125)


Tekstregels
Tekstregels invoegen
Voor enkele woorden en tekst bestaande uit één regel gebruikt u het Tekstregel (A) gereedschap. De tekst wordt direct op het scherm getypt en kan gemakkelijk worden bewerkt of verplaatst.
Voeg een tekstregel in


 1. Selecteer de A knop van het Tekstpalet.

 2. Plaats de cursor waar u de tekst wilt hebben, en klik. De tekstcursor, een knipperende verticale lijn, verschijnt.

 3. Typ de tekst en druk ENTER om de tekstinvoer te beëindigen.

 4. Sleep de tekstregel naar de gewenste plek en klik.


Wanneer u tekst invoert moet u eerst de invoer stoppen door ENTER te drukken voordat u verder kan gaan met iets anders.
Noot-eigen tekst
Tekst gebonden aan een noot
Klik op een noot met het Tekst gereedschap en de tekst die u invoert zal worden verbonden aan die noot, en zal de noot volgen wanneer die wordt verplaatst.
Vingerzettingen
Een van de toepassingen van deze functie is het toevoegen van vingerzettingen voor oefenmuziek. De tekst verschijnt aanvankelijk boven de noot, maar u kunt het naar elke plek ten opzichte van de noot slepen. Om te voorkomen dat de tekst verticaal verplaatst in plaats van horizontaal met de noot mee, focust u het en drukt u Home.
Bewerk een tekstregel
Op het scherm bewerken
Om een tekstlijn direct op het scherm te bewerken focust u de tekst en drukt u ENTER of SPATIEBALK. De knipperende tekstcursor verschijnt in de tekst, en die kan worden bewerkt met gebruik van de standaard Windows bewerkingstoetsen. U kunt ook dubbelklikken op de tekst en het dan bewerken in het Opmaak Aanpassen dialoogvenster.
Snelle manier om stijl of grootte te veranderen
De stijl of grootte van een tekstregel, zelfs noot-eigen tekst, kan worden ingesteld met een SnelToets. Focus de tekst met het Tekst gereedschap of het Aanwijzer gereedschap en druk ‘Uom het te onderstrepen, ‘B’ om het vetgedrukt te maken, of ‘I’ voor cursief. Schakel de stijl uit door dezelfde handeling te herhalen. Een andere manier is om de tekst in een selectiekader te zetten en de knop van uw gewenste stijl in de Tekst gereedschapsbalk aan te klikken.
Om de grootte van de tekstregel op het scherm te veranderen focust u de tekst en drukt u de ‘+’ toets om de tekst te vergroten of de ‘-’ toets om het te verkleinen. Subtielere grootte verschillen bereikt u met het ingedrukt houden van Ctrl terwijl u ‘+’ of ‘-’ drukt, nog kleinere aanpassingen krijgt u door het ingedrukt houden van zowel de Ctrl als de Shift toetsen.
Kopieer tekst
Om een tekstregel te kopiëren focust u het en drukt u Ctrl-D.

(blz. 126)


Verwijder een tekstregel
Wis tekst
Om een tekstregel te wissen focust u het met de tekstcursor of het Aanwijzer gereedschap en klikt u de rechtermuisknop.
Tekstblokken
Maak een tekstblok
Tekstblokken worden gebruikt wanneer meerdere tekstregels nodig zijn. Voorbeelden zijn opmerkingen over de uitvoering en aanvullende coupletten van een lied. Een tekstblok kan wel tot 1024 tekens tellen.
Voeg een tekstblok in
Om een tekstblok te maken selecteert u de T knop en klikt u vervolgens ergens op de pagina. Het Tekstblok dialoogvenster verschijnt. Dit venster kunt u gebruiken voor tekstinvoer en het kiezen van een lettertype, letterafstand, regelafstand en uitlijning. Bij tekstblokken kunt u uitsluitend SnelFonts gebruiken.
Afstand tussen letters en regels
Via het menu Letterafstand kunt u de letterafstand regelen. De afstanden variëren van “Zeer Dicht” tot “Zeer Ruim”, en hebben als functie de tekst passend te maken voor de beschikbare ruimte. De regelafstand wordt standaard automatisch bepaald, maar als u een andere afstand wilt selecteert u Vaste regelafstand en typt u een nieuw regelafstand percentage in.
Wanneer de tekst de rechterkant van het venster bereikt gaat het door naar de volgende regel. Wanneer het venster vol is schuift de tekst omhoog om plaats te maken voor meer regels. Om een nieuwe regel op een specifieke plek in de tekst te plaatsen drukt u Ctrl-M. In het figuur was er Ctrl-M gedrukt aan het eind van de eerste drie regels. Klik op de schuifbalken aan de rechterkant van het tekstvenster om tekst te bekijken dat uit het zicht is verschoven.
Tekst uitlijning
Tekst in een blok kan worden uitgelijnd naar links of rechts, gecentreerd, of uitgevuld (zodat de tekst zich aan beide kanten van het tekstblok bevindt).
Voeg een alinea in


 1. Klik op de T knop in het Tekstpalet.

 2. Klik op het scherm om het Tekstblok dialoogvenster te openen.

 3. Typ de alinea.

 4. Kies een SnelFont van de lijst.

 5. Klik op Centreren.

 6. Klik OK.

Wanneer u klaar bent met het typen van uw tekst klikt u OK. Het dialoogvenster verdwijnt en uw tekstblok verschijnt op de pagina, in het rood, met een stippellijn blok eromheen en een rode vierkante hendel aan de hoek rechtsonder.


(blz.127)
De cursor verandert in een wijzende hand. Sleep de hendel om de wijdte en hoogte van het blok te wijzigen. De tekst past zich aan het nieuwe formaat aan.
Vorm het tekstblok
Verander de grootte en de vorm van de alinea door de hendel in de hoek rechtsonder te verslepen. Verplaats de cursor zodat het binnenin het tekstblok is en de cursor verandert in een vier-weg pijl, waardoor het mogelijk wordt het blok naar elke plek te verplaatsen. Wanneer uw tekst getypt is en op de juiste plek staat klikt u om het te plaatsen.
Als u het tekstblok wenst te verplaatsen of een ander formaat te geven selecteert u de ‘T’ knop en brengt u de cursor naar de tekst. De cursor verandert in een vier-weg pijl. Klik om te selecteren, en verander het blok dan. Om de tekst te wijzigen dubbelklikt u erop om het dialoogvenster te openen met het tekstblok in het bewerkveld. Bewerk de tekst. Klik OK en de gecorrigeerde tekst neemt de plaats in van het origineel.
Bewerk een tekstblok
Een bestaand tekstblok kan worden bewerkt om de tekst, het lettertype, stijl, of uitlijning te veranderen. Plaats de cursor over het tekstblok en dubbelklik om het Tekstblok dialoogvenster te openen. De tekst zal in het tekstvenster verschijnen, net zoals wanneer u het tekstblok gemaakt had. Corrigeer de tekst, met gebruik van de normale tekstbewerkingmethodes. Onthoudt dat om een nieuwe regel te maken u Ctrl-M moet drukken. Verander het SnelFont of de andere eigenschappen en druk Enter of klik OK om het dialoogvenster te sluiten.
Richtlijnen
Richtlijnen
U kunt richtlijnen creëren om met meer precisie afbeeldingen of tekst op de pagina te plaatsen. Een richtlijn is een lichtblauwe lijn, die niet wordt geprint. Klik op de liniaal knop. Dubbelklik op de liniaal aan de linkerkant (met behulp van een willekeurig gereedschap) om een horizontale richtlijn te maken; of de liniaal bovenaan de pagina voor een verticale richtlijn. U kunt de richtlijn naar elke positie slepen met gebruik van het gereedschap dat u gebruikte om de lijn te maken. Als u meer dan één richtlijn maakt kan alleen de laatste lijn verplaatst worden met de cursor dat het hebt gemaakt, maar het Aanwijzer gereedschap kan elke richtlijn altijd verplaatsen. Richtlijnen op een hoofdpagina verschijnen op alle overeenkomende pagina’s.

(blz 128)


Het knippen, kopiëren en plakken van tekst
Om tekst te wissen (verwijderen) van Personal Composer focust u de tekst en drukt u de rechtermuisknop.
Om tekst te kopiëren naar het klembord dubbelklikt u op de tekst zodat het wordt vertoond in het bijhorende dialoogvenster: het Opmaak Aanpassen dialoogvenster voor een tekstregel, of het Tekstblok dialoogvenster voor een tekstblok. Klik en sleep de I-streep tekstcursor over de tekst zodat het geheel blauw is gemarkeerd. Druk Ctrl-C om de tekst naar het Windows klembord te kopiëren.
De tekst in het klembord kan worden geplakt naar een andere plek in het Personal Composer document, of naar een tekstverwerkingsprogramma zoals Word of PageMaker.
Om tekst van het Windows klembord naar Personal Composer te plakken selecteert u eerst het Tekstregel gereedschap (A), of het Tekstblok gereedschap (T), afhankelijk van de lengte van de tekst. Klik op de muziek. Druk Ctrl-V, en de tekst wordt gekopieerd naar het document of naar het dialoogvenster. Indien het een tekstblok is klikt u OK in het dialoogvenster en de tekst verschijnt in het rood op het Personal Composer scherm, net zoals u het had ingetypt.
Het menu Tekst

Het menu Tekst kan worden gebruikt om het lettertype, de grootte en stijl van tekstregels die in een selectiekader staan te veranderen, in een SnelFont of een Winfont.


Trek een selectiekader om tekst om het te wijzigingen

Om een van de eigenschappen van het menu te gebruiken gebruikt u eerst het Aanwijzer gereedschap om de tekst in een selectiekader te zetten zodat u het kunt wijzigen, en vervolgens opent u het menu Tekst. U kunt de stijl instellen (vet en/of cursief), of u kunt een ander lettertype selecteren door tekst in een selectiekader te plaatsen en op Kies een lettertype te klikken in het menu Tekst. Wanneer u een optie selecteert verdwijnt het menu en verschijnt de tekst weer met de nieuwe optie.

Het menu verdwijnt na elke klik, en u moet de tekst weer selecteren (in een selectiekader) en het menu openen voor elke instellingswijziging. Om tekst simpelweg te vergroten of verkleinen is de SnelToets waarschijnlijk sneller. Zie ook Hoofdstuk 3, Menu's.

(blz.129)SnelFonts opstellen

SnelFonts zijn lettertypes dat u vooraf bepaald hebt (of u kunt onze keuzes accepteren) voor wanneer u herhaaldelijk tekst nodig hebt. Als u regelmatig een bepaald soort lettertype en –grootte gebruikt voor tekstinvoer, bijvoorbeeld voor een liedtitel, dan kunt u dat lettertype instellen met een zelfbedachte naam als ezelsbruggetje.

Sommige SnelFonts zijn al ingesteld, met lettertypes en groottes dat gebruikelijk zijn in vele situaties. Voorbeeld: het lettertype genaamd Titel is Times New Roman, standaard, twee balklijnen in grootte. Om de complete lijst te zien klikt u op de pijl aan de rechterkant van het SnelFont venster in het Afbeelding Aanpassen dialoogvenster om het menu te krijgen, dat hier is afgebeeld.

U kunt de naam en/of de instellingen van elk lettertype in de lijst veranderen, of aan de lijst toevoegen door een van de Unused lettertypes, aan de onderkant van de lijst, te bepalen. U kunt tot 24 SneltFonts bepalen.

Een SnelFont wordt herkend door de positie ervan in de SnelFont lijst. De naam die u elke positie in de lijst toewijst is willekeurig, en zou moeten geselecteerd worden om het makkelijk te kunnen onthouden, zoals Titel voor titels en Ondertitel voor ondertitels. De lettertype instellingen mogen alles zijn wat u kiest.

Als u het zesde SnelFont instelt als Ondertitel en dan wat tekst onder deze naam invoegt, en dan later het zesde lettertype opnieuw instelt, zal de originele tekst die u had ingevoegd de nieuwe lettertype instellingen vertonen. Dit is omdat het bestand onthoudt dat de tekst beïnvloedt wordt door de instellingen van het zesde lettertype in de lijst, wat die ook mogen zijn.Stel een nieuw SnelFont op

Stel de SnelFonten op

 1. Open het menu Tekst en selecteer Tekst-opmaakprofielen om het dialoogvenster te openen. De naam van een SnelFont verschijnt in het bovenste venster.

 2. Klik op de pijl aan de rechterkant van het venster om de lijst te openen. Schuif de balk naar beneden, en selecteer een van de Unused lettertypes.

 3. Klik op de Kies een nieuwe SnelFont naam knop om de naam te veranderen, en typ een nieuwe naam in.

 4. Klik op de Kies een lettertype knop om het Font dialoogvenster te openen. Selecteer een lettertype en stel de stijl in. Elk lettertype uit deze lijst kan worden gebruikt als een SnelFont.

 5. Klik OK nadat u uw keuzes hebt gemaakt en het SnelFonts instellen dialoogvenster verschijnt weer. Als u een stijl selecteert (vet, etc.) worden deze afgevinkt in het venster.

 6. Stel de grootte in. De hoogte houdt in de hoogte van de kleine letter (niet hoofdletter), in balklijnen. De pijlen aan de linkerkant van het hoogte-venster veranderen het getal in eenheden, en de pijlen aan de rechterkant stellen de honderdsten in.

 7. Klik OK om deze taak te beëindigen.

(blz.130)

Uw SnelFont instellingen zullen worden opgeslagen als u klikt op Instellingen opslaan of Instellingen opslaan bij afsluiten in het menu Bestand. De SnelFont instellingen die zijn gebruikt in een muziekbestand zullen worden opgeslagen samen met het bestand.

Liedteksten

Liedteksten volgen hun noten

Liedteksten (oftewel ‘lyrics’) zijn teksten die een speciale relatie met de noten hebben. Over het algemeen wordt een woord of lettergreep “verbonden” aan een bepaalde noot zodat het altijd onder die noot verschijnt. Als de noot wordt verplaatst binnen de maat zal het woord van de liedtekst volgen zodat het woord min of meer direct onder de noot is. Als een maat met noten naar een aangrenzend systeem of een andere pagina verschuift, volgen de liedteksten en blijven ze bij de noten. Als een noot wordt gewist wordt de bijhorende liedtekst ook verwijderd.


Liedtekst lettertypes

Liedtekst lettertypes
Liedtekst wordt standaard bepaald door het “Lyric” SnelFont. Lyric houdt in Times New Roman, standaard stijl, 1.75 balklijnen hoog. U kunt de grootte en het lettertype veranderen naar eigen inzicht, door de methode te volgen zoals die is beschreven in Stel een nieuw SnelFont op, op de vorige pagina. Het standaard lettertype moet een SnelFont zijn, WinFonts zijn niet mogelijk, hoewel afzonderlijke liedtekst woorden wel kunnen worden omgezet in een WinFont.

Als u een ander SnelFont wilt gebruiken opent u het menu Tekst en klikt u op Kies een liedtekst-font… om het Kies Lettertype dialoogvenster te openen. U kunt alleen met dit dialoogvenster naar een ander SnelFont omschakelen.Liedteksten invoegen

Couplet knoppen

Om te beginnen met het invoegen van liedteksten selecteert u het Tekst gereedschap (A) van de werkbalk en de L knop van het Tekstpalet. De knoppen voor het selecteren van nootstemmen veranderen in de nummers 1 tot en met 4. U kunt tot vier regels liedtekst invoegen, en deze knoppen worden gebruikt om de coupletten te verdelen.

Liedteksten kunnen op deze twee manieren worden ingevoegd: direct van het toetsenbord of vanaf het klembord.

Liedteksten vereisen noten, maar…

NB: Liedteksten kunnen niet worden ingevoegd tenzij er noten aanwezig zijn. Echter als u liedteksten zonder noten wilt kunt u de liedtekst simpelweg invoegen als gewone tekstregels of tekstblokken, met gebruik van het Lyric lettertype als het Tekstregel lettertype.

(blz.131)Directe liedtekst invoer

Klik op een noot en typ een liedtekst

Om liedteksten direct in te voegen selecteert u de L knop van het Tekstpalet, en vervolgens klikt u op de noot waar het eerste woord aan bevestigd dient te worden, zoals hier staat afgebeeld. De liedtekst-cursor, een knipperende verticale lijn, verschijnt net onder de balk voor regel 1, en de pijlcursor gaat naar beneden, uit de weg. Als de noot lager is dan E boven de centrale C, kan het zijn dat het gedeeltelijk of helemaal verborgen door de cursor is. U kunt de tekstregel verlagen nadat u enkele of alle liedteksten hebt ingevoegd. Zie Liedteksten Bewerken.

Typ het eerste woord en druk op de spatiebalk; de cursor springt naar de volgende noot. Typ nog een woord en druk de spatiebalk; de cursor springt naar de volgende noot. Om een noot over te slaan drukt u simpelweg de spatiebalk nog een keer.

Om een vergissing te corrigeren gebruikt u Backspace om het foutje te wissen, en typt u de correcte versie in. Dit moet worden gedaan voordat u op de SPATIEBALK drukt om naar de volgende noot te gaan. Voor het wijzigingen van liedtekst nadat het al geplaatst is, zie Liedteksten Bewerken.

Beëindig de tekstinvoer door de ENTER toets te drukken. U kunt de Liedtekst modus niet verlaten of iets anders doen totdat de invoer is gestopt.

Liedteksten invoegen

Voeg liedteksten toe aan noten


 1. Selecteer L van het Tekstgereedschap palet

 2. Klik op de eerste noot.

 3. Typ het eerste woord en druk de spatiebalk; de cursor springt naar de volgende noot.

 4. Om een spatie toe te voegen zonder naar de volgende noot te gaan, zoals wanneer twee woorden worden verbonden aan één noot, gebruikt u Ctrl-SPATIEBALK.

 5. Om een streepje tussen lettergrepen te plaatsen gebruikt u Ctrl-SPATIEBALK om één of meer spaties toe te voegen, typt u het streepje, en drukt u SPATIEBALK om naar de volgende noot te gaan. U moet misschien teruggaan en het aantal spaties voor het streepje bewerken zodat het precies tussen de lettergrepen komt.

 6. Herhaal stap 2 t/m 5 totdat u klaar bent met het invoegen van tekst. Beëindig het laatste woord met ENTER in plaats van SPATIEBALK.

[Wijs een noot aan en klik…en de liedtekstcursor verschijnt. Typ de eerste lettergreep en druk SPATIEBALK, en de cursor springt naar de volgende noot.]

Wanneer liedtekst het einde van een balk bereikt gaat het automatisch verder op het volgende systeem. Echter wanneer de tekst het einde van de laatste maat bereikt op een pagina gaat het niet verder op de volgende pagina. Om het op de volgende pagina verder te laten gaan drukt u ENTER om de tekstinvoer te beëindigen, klikt u op de knop voor de volgende pagina, en klikt u op de eerste noot om de tekstinvoer weer te beginnen.

(blz.132)Liedteksten plakken vanaf het klembord

Plak liedteksten van het klembord

Wellicht wilt u tekst dat u hebt geschreven in een andere applicatie gebruiken als een liedtekst. Elke tekst dat naar het Windows klembord kan worden gekopieerd kan als liedtekst worden geplaatst in Personal Composer.De tekst moet spaties bevatten om woorden in lettergrepen te kunnen verdelen, zoals dat bij liedteksten hoort, anders wordt één lettergreep per gemiste spatie van de liedteksten afgeknipt. Als dit gebeurt moet u de liedteksten verwijderen en nogmaals plaatsen.

Klembord tekst moet lettergreepspaties bevatten

Om liedteksten van het klembord te plakken klikt u op de eerste noot zodat de tekstcursor verschijnt, en drukt u Ctrl-V. Uw tekst wordt geplaatst, elk woord of lettergreep onder een noot, totdat alle tekst gekopieerd is. Als er niet genoeg noten zijn om alle tekst tegemoet te komen, stopt de invoer. U moet dan de tekstinvoer stoppen en de benodigde noten toevoegen. Ga vervolgens terug naar Tekst/Liedtekst, klik op de eerste nieuwe noot en de rest van de tekst wordt op uw muziek geplakt. Net zoals bij directe invoer zal de tekst doorgaan naar het volgende systeem maar niet naar de volgende pagina. Tekstinvoer vanaf het klembord moet beëindigd worden voordat aan een andere taak kan worden begonnen.Liedteksten bewerken

Elk woord kan worden bewerkt wanneer het wordt ingevoegd; dat wil zeggen een woord kan worden gecorrigeerd door middel van Backspace en hertypen, maar u moet eerst SPATIEBALK drukken om naar de volgende tel te gaan.Focus tekst en druk spatiebalk om te bewerken

Om een woord te veranderen of de spelling ervan nadat het is ingevoegd (en nadat de tekstinvoer modus is beëindigd door ENTER te drukken), plaatst u de cursor bij het woord dat moet worden bewerkt en drukt u SPATIEBALK, of Tab, of ENTER. De tekstcursor verschijnt bij het woord en u kunt dan de rechter- of linkerpijltoetsen en Backspace gebruiken om het te bewerken. Nogmaals, u moet de invoer stoppen voordat u iets anders kunt gaan doen.Bewerken in het Opmaak Aanpassen dialoogvenster

Nog een manier om een woord te wijzigen: dubbel-klik erop en het Opmaak Aanpassen dialoogvenster opent met dat woord in het tekstvenster. Bewerk de tekst, en klik OK of druk ENTER.Verplaats een woord horizontaal

Een liedtekst woord of lettergreep kan horizontaal verplaatst worden door te klikken en te slepen. Plaats de pijlcursor (het Liedtekst gereedschap of het Aanwijzer gereedschap) op het woord, en de cursor verandert in een hand. Klik, en zowel het woord als de baslijn van de liedtekst verschijnen in het rood.

(blz.133)

Schuif het woord naar elke plek die u wilt langs de baslijn en plaats het door de linkerknop los te laten.Verplaats een woord verticaal

Een enkel woord of lettergreep kan verticaal worden verplaatst, afzonderlijk van de rest van de regel, door Shift te drukken voordat u het woord klikt en sleept.Verplaats een liedtekst regel verticaal

Een gehele liedtekstregel kan verticaal worden verplaatst: druk op de Ctrl toets en klik en sleep een woord uit de regel. Het geselecteerde woord wordt rood en volgt de cursor, samen met de baslijn. Wanneer de knop wordt losgelaten herstelt het scherm zich met de tekstregel op de nieuwe plek. Deze verandering wordt gemaakt op elke pagina van het muziekstuk.Verander de stijl van de liedtekst woorden

Om een attribuut (vet, cursief, onderstrepen) te wijzigen van een of meer liedtekst-woorden trekt u een selectiekader om het woord of de woorden, opent u het menu Tekst en selecteert u het gewenste attribuut. Verwijder het attribuut op dezelfde manier. Om de grootte van een liedtekst-woord of lettergreep te veranderen focust u het en drukt u + of -.SnelToets: focus een woord en druk B, I, of U.

Verbind tekst aan een noot

Tekst die geen liedtekst is kan ook worden verbonden aan noten. Zoals is uitgelegd in het paragraaf Nooteigen Tekst kan een tekstregel of tekstsymbool aan een noot worden verbonden, en het zal die noot volgen als u het verplaatst binnenin de maat of als u de maat naar een andere regel verplaatst.Melisma

Tip: gebruik een liggend streepje (Shift-streepje) om een melisma aan te geven, of een serie streepjes. Zie voorbeeld rechts. U kunt de lengte van de lijn bewerken in het Opmaak Aanpassen dialoogvenster.

Kadertekst

Kadertekst

Een kadertekst is een letter met een kader eromheen. Om het teken te plaatsen selecteert u de ‘R’ knop in het tekstpalet, en klikt u op het partituur waar het teken nodig is. Wanneer de tekstcursor zichtbaar is drukt u op de lettertoets of toetsen die u wilt hebben, en dan de Enter toets. Het kader wordt automatisch aangepast in grootte om de tekst te omvatten. Een letter, nummer of woord kan worden getypt, en het zal in het kader verschijnen. Kadertekst behorend tot de zichtbare balk wordt inbegrepen bij een uitgetrokken deel. Om een kadertekst te kopiëren focust u het en drukt u Ctrl-D.

(blz.134)

Akkoordsymbolen en akkoordnamen

Klik op de Gitaar akkoord knop van het Tekst en Symbolenpalet en dan op de partituur. Het Akkoord-symbolen dialoogvenster verschijnt.

Afhangend van uw wensen, kan het akkoordensymbool zowel het standaardakkoord plus de naam van het akkoord bevatten, of alleen een van de twee onderdelen.Klik op de aankruisvakjes van uw keuze.

Akkoordnaam is in een SnelFont

U moet een SnelFont gebruiken voor de akkoordnaam. De standaardlijst bevat een font genaamd “Chord Names”. Het akkoordfont is van de Akkoord-Symbolen Snelfont lijst genomen, dus u kunt de grootte van het symbool aanpassen. U kunt deze twee lettertypes zo instellen dat ze grotere of kleinere akkoord symbool/akkoord naamcombinaties maken.Verplaats de akkoordnaam

De akkoordnaam kan samen met het akkoordsymbool verplaatst worden door Ctrl-↑ of Ctrl-↓. De werkelijke titel van de Akkoordnaam kan worden gewijzigd door de gebruiker. Klik op de Verander Akkoord-symbool knop om het Verander akkoord-symbool dialoogvenster te openen. Typ de akkoordnaam in het juiste hokje. Als u een nieuwe naam permanent wilt opslaan klikt u Instellingen opslaan.Maak het symbool

De akkoordnaam wordt gemaakt door een aanvinkhokje aan te klikken in een, twee of drie kolommen van het dialoogvenster. De eerste selectie is de basistoonsoort van het akkoord. Wanneer u de basistoonsoort selecteert, zal de bas (of eerste noot van het akkoord) toonsoort automatisch overeenkomen met de basistoonsoort. U kunt echter een andere toonsoort voor de basnoot selecteren als u dat wilt. Vink Kruis of Mol aan voor de basistoonsoort en bastoonsoort, naar eigen inzicht.Geef akkoorden een nieuwe naam

De derde selectie is de akkoordnaam. De volledige namen worden weergegeven in de derde kolom, maar de afkortingen worden eigenlijk alleen gebruikt. Klik op de Verander Akkoordsymbool knop om de gebruikte namen te bekijken. U kunt een akkoord een nieuwe naam geven door over de bestaande naam heen te typen. Als u Instellingen opslaan aanvinkt zullen de nieuwe namen worden opgeslagen en worden gebruikt in volgende bestanden.Akkoordsymbolen transponeren

Akkoordnamen en –symbolen worden getransponeerd wanneer u uw muziek transponeert.

(blz. 135)

Enkele muzieksymbolen

Een tekstsymbool is een enkele letter of karakter uit een bepaald lettertype dat alleen als afbeelding functioneert, dat wil zeggen, het hebt geen MIDI functie tenzij het wordt vervangen door een afbeelding van een uitvoeringsteken of een ander teken met een functie. Er zijn verscheidene manieren om een symbool te plaatsen.

Om een tekstsymbool te plaatsen gebruikt u het Tekens en symbolen gereedschap in het Tekstpalet. Dit opent direct het Tekens en symbolen dialoogvenster, een tabel met alle karakters uit een lettertype, waaruit u een symbool kunt kiezen.

Plaats een symbool

Een karakter uit een lettertype kiezen:


 1. Klik op de Tekens en symbolen knop in het Tekstpalet.

 2. Klik ergens op de partituur. Het Tekens en symbolen dialoogvenster verschijnt, met het lettertype Music Symbols als SnelFont. Als u een ander lettertype wilt, klikt u op de pijl aan de rechterkant van het SnelFont venster en selecteert u een font van de lijst.

 3. Kies een symbool van de tabel. Het geselecteerde symbool wordt rood, en een vergrote versie ervan verschijnt in het bewerkingsvenster in de rechterbovenhoek.

 4. Klik OK.

Om een bestaand symbool te wijzigen dubbelklikt u erop en het Opmaak Aanpassen dialoogvenster verschijnt. Klik op de Tekens en symbolenknop om het Tekens en symbolen dialoogvenster te openen.

Als u een symbool van een ander lettertype nodig hebt kunt u het lettertype veranderen vanuit het Tekens en symbolen dialoogvenster of het Opmaak aanpassen dialoogvenster. Het lettertype dat u selecteert in een van de twee dialoogvensters wordt overgenomen door het andere venster. Klik OK wanneer u het gewenste symbool heeft geselecteerd. De tabel verdwijnt en het symbool verschijnt in het Tekstregel venster in het Opmaak aanpassen dialoogvenster. Klik OK en het symbool verschijnt in het rood op het scherm, naast de cursor. Verplaats het naar de gewenste plek en klik om het symbool te plaatsen.Gebruik Pcwin symbolen in elk tekstprogramma

Symbolen in het Tekens en symbolen dialoogvenster kunnen worden gekopieerd naar het Windows klembord en gebruikt in elk tekst- of DTP programma zoals Microsoft Word en PageMaker. Selecteer het gewenste karakter, en klik en sleep de I-streep tekstcursor naar de vergrootte afbeelding in de bewerkingsvenster. Het geselecteerde karakter verschijnt vervolgens boven de vergrootte afbeelding. Druk op Ctrl-C om

(blz. 136)

het naar het klembord te kopiëren. Zorg ervoor dat het tekstverwerkingsprogramma actief is en klik om de cursor op de gewenste plek te plaatsen. Selecteer het lettertype van het teken (bijvoorbeeld Personal Vienna) en druk Ctrl-V.

Als u het lettertype niet op deze manier bepaalt zal het symbool het lettertype van de bestaande tekst overnemen, en het zal verschijnen als een karakter van dat type. Dan kunt u het teken markeren en het lettertype opnieuw instellen.

Segno, Coda, Da Capo, en Dal Segno tekens

Segno en Coda tekens

Deze vaakgebruikte tekens zijn direct beschikbaar vanaf het Tekstpalet. Ze hebben slechts de functie van een afbeelding in de huidige versie van Personal Composer. Selecteer een symbool en klik vervolgens in de partituur. Verplaats het teken of verander de grootte naar wens.Symbolen kopiëren

Symbolen kopiëren

In vele gevallen zal u een bepaald symbool in verschillende plekken in uw muziek willen gebruiken. In plaats van steeds het Tekens en symbolen dialoogvenster te openen elke keer dat u dat teken wilt gebruiken, kunt u ook een teken kopiëren. Focus het teken en druk Ctrl-D, en verplaats de kopie dan naar waar u het wilt hebben.Verander de grootte van tekstsymbolen

SnelToets voor het veranderen van de grootte van symbolen

Een tekstsymbool kan snel van de juiste grootte worden voorzien door het te focussen en de ‘+’ of ‘-’ toets te drukken op het toetsenbord, op dezelfde manier als voor tekstregels.De uitgebreide karakterlijst

Gebruik de Windows Speciale tekens lijst om tekens te vinden die niet op het toetsenbord staan. Sommige zijn handig voor Personal Composer, zoals het auteursrecht teken, ©, en de letters met accenten die worden gebruikt in vele talen. Een aantal nuttige tekens ziet u in de afbeelding rechts.Om ze te gebruiken klikt u eerst de tekstcursor op de plek waar u het teken nodig heeft, vervolgens houdt u de Alt toets ingedrukt en typt u de vier nummers die in de lijst staan. Bijvoorbeeld, om “©2002” te typen houdt u Alt ingedrukt en typt u 0169, vervolgens laat u de Alt toets los en gaat u verder met 2002.

Deze manier van bijzondere tekens invoegen geldt voor zowel SnelFonts als Windows lettertypes. Het werkt ook in elk tekstverwerkingsprogramma zoals Kladblok, MS Word, Pagemaker, etc.


Dovnload 71.87 Kb.