Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Hour of Power In dit document vindt u een tekstweergave van een Hour of Power uitzending. Uitzending

Dovnload 40.94 Kb.

Hour of Power In dit document vindt u een tekstweergave van een Hour of Power uitzending. UitzendingDatum24.06.2017
Grootte40.94 Kb.

Dovnload 40.94 Kb.

Hour of Power
In dit document vindt u een tekstweergave van een Hour of Power uitzending.Uitzending: Zondag 27 mei 2012

Episode: 2203

Vertaling: Hoek & Sonépouse Ondertiteling BV
Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is niet toegestaan dan na schriftelijke toestemming door Stichting Hour of Power, Postbus 22,

1250 AA Laren, info@hourofpower.nlOpening

Welkom bij een geweldig uur Hour of Power vanuit de Crystal Cathedral.Samenzang – Joyful, Joyful
Vreugde, vreugde, louter vreugde is bij U van eeuwigheid. Schepper, die 't heelal verheugt en bron Van eeuw'ge vreugde zijt. Gij, die woont in licht en luister drijf de schaduwen uiteen hij, die zoekend Doolt in ’t duister vindt het licht bij U alleen. Amen! Amen! Amen!

Welkomstwoord

Door R.H. Schuller
Goedemorgen. Even de spanningen van het leven vergeten. Hier heerst een andere geest. Voelt u wel? De geest van hoop. Het begint weer tot ons door te dringen dat God rijkere en betere en mooiere zegeningen voor u heeft dan ooit. Daarom heeft Hij u hier gebracht. Wat zouden uw dromen zijn als u wist dat u niet kon falen? Geef iemand in uw buurt een hand en zeg: God houdt van u en ik ook. Dit is de dag die God heeft gemaakt. Laten we ons erover verheugen. Halleluja.

Openingsgebed

Door R.H. Schuller

Heer, het begint zo makkelijk te worden om hier blij te zijn hier op deze plek, die zo'n andere geur heeft zo'n andere smaak dan de plekken waar sommigen van de aanwezigen moeten werken of dan de tehuizen waar ze kamers moeten delen met anderen. Deze bijzondere plek heeft U gemaakt en nu heeft U ons hier bijeengebracht. U houdt echt van ons, nietwaar? Amen.Samenzang - "Medley – From All Who Dwell/Count Your Blessings/Holy, Holy, Holy"

Gij koninkrijken zingt Gods lof heft psalmen op naar ’t hemelhof halleluja, halleluja, almachtige, Verheven Heer aan U behoort de lof en eer halleluja, halleluja, halleluja, halleluja, halleluja, als op 's Levens zee de stormwind om u loeit, als ge tevergeefs uw arme hart vermoeit, tel uw zegeningen, tel Ze één voor één en u zegt verwonderd: Hij liet nooit alleen, tel uw zegeningen, tel ze één voor één, tel Ze alle, en vergeet er geen, tel ze alle, noem ze één voor één en u ziet Gods liefde dan door alles Heen. drukken 's levens zorgen u soms zwaar terneer schijnt het kruis te zwaar u zeg het aan de Heer


Tel uw zegeningen wil op Jezus zien dan zal 't harte zingen en de zorgen vliegen, tel uw zegeningen, Eén voor één, tel ze alle, en vergeet er geen, tel ze alle, noem ze één voor één en u ziet Gods liefde Dan door alles heen en u ziet Gods liefde dan door alles heen. heilig, heilig, heilig Here God almachtig

Vroeg in de morgen wordt U mijn zang gewijd heilig, heilig, heilig liefdevol en machtig drievuldig God Die één in wezen zijt

Schriftlezing – Psalm 147

Door R.H.Schuller

U mag weer gaan zitten. De meeste van ons zijn christen. We staan in de traditie van grote godsdiensten: Jodendom, katholicisme, protestantisme. Volgens de Tien Geboden was één op de zeven dagen voor u gereserveerd om ergens samen te komen en God te danken en uw last achter te laten als u weer naar huis gaat. En om te luisteren naar die honderden, duizenden jaren geleden is opgeschreven. Dat is de kerk. Het is tijd om te luisteren naar woorden die 2000 jaar geleden zijn geschreven in de Bijbel. Looft de Heer. Hoe goed is het te zingen voor onze God, hoe heerlijk Hem onze lof te brengen. Hij geneest wie gebroken zijn en verzorgt hun diepe wonden. Hij bepaalt het getal van de sterren, hij roept ze alle bij naam. Groot is onze Heer en oppermachtig. Zijn inzicht is niet te meten. De Heer richt de vernederden op. Hef voor de Heer een hymne aan. Zing voor onze God een lied bij de lier voor Hem die de hemel met wolken bedekt die de aarde met regen doordrenkt, die het gras op de bergen laat groeien. Die voedsel geeft aan de dieren, aan de roepende jongen van de raaf. Niet de kracht van paarden verheugt Hem niet de sterkte van soldaten geeft Hem vreugde. Vreugde vindt de Heer in wie hem eren en in wie hopen op zijn liefde en trouw. Zo luidt het Woord van de Heer.


Koor - "The Mighty Power of God"

'K bezing de almacht onzer God die aard' en hemel schiep die zeeën, wolken, lucht en wind, 't heelal Tot aanzijn riep 'k bezing zijn wijsheid die de zon doet opgaan in haar kracht de maan en sterren in Hun baan gehoorzamen te saam hun lichtgevend bestaan getuigt van zijn macht de macht van God De heem'len vertellen de glorie van God, de heem'len vertellen de glorie van God, de heem'len Vertellen de historie, de aarde is vol van zijn glorie, de heem'len vertellen de glorie van God, er is Geen plant, er is geen bloem die niet Uw macht erkent de wolkenpracht, de ruwe storm zijn bij uw Troon bekend want ieder leven komt van U bewaart ons in uw zorg en waar wij mogen gaan of staan U bent onze hulp en borg, o God met vreugd' erkennen wij de kracht van uw liefd' uw liefdeskracht uw LiefdeInterview – Jean Luc & Yves Lajoie

RHS = R.H.Schuller en JL&Y =Jean Luc & Yves Lajoie
Inleiding
RHS Mijn gasten van vandaag zijn twee Frans Canadese broers Jean-Luc en Yves Lajoie. In 1988 trokken ze van Canada naar Hollywood om het te gaan maken in de muziek en roem en rijkdom te vergaren. Door schade en schande werden hun wonden veranderd in wonderen. Ze stichtten een succesvolle christelijke band, genaamd The Kry. Graag uw welkom voor Jean-Luc en Yves Lajoie.
Interview
RHS Goedemorgen. Hoe is het met jullie? Dus jullie zijn Canadezen, hè?

Y Frans Canadezen.

JL Dat is net iets anders. Een subtiel verschil. Uit een voorstad van Québec: Charlesbourg.

Jullie zouden Charlesburg zeggen. Wij zeggen Charlesbourg.

RHS Welkom. Zijn jullie hier eerder geweest?

Y Ja, we zijn hier eerder geweest.

RHS Dus onderweg naar Hollywood gebeurde er iets? In Albuquerque? Uitgerekend Albuquerque...

JL We wilden Engels leren spreken en gingen naar Albuquerque, New Mexico.

RHS Wat gebeurde er toen?

JL We speelden in clubs en bars. Op een ochtend hoorde ik op de radio een bijbelprogramma dat me echt pakte. Al waren we gelovig, ik had God nooit als persoonlijke Gids en Redder gezien. Maar wat die man op de radio zei, raakte me diep. Ik wilde naar die kerk toe. Een meisje dat ik had leren kennen, kende die kerk. Ze zou me meenemen. Ik dacht: Mooi, dan kost het me geen cent. Ik ging vaker. De tweede keer werden we uitgenodigd naar voren te komen. Mijn hart bonsde in m'n borst. Ik liep naar voren zonder te weten wat ik deed. God riep me en zei: Ik red je en geef je een nieuw leven. Zo begon voor mij een geweldige relatie met Jezus, in 1989.

RHS Waren jullie samen tijdens dat proces?

Y Ja. Vier Frans-Canadezen die het wilden maken in Hollywood. Toen hij christen was geworden, ging de band uit elkaar. Want hij wilde niet meer op bepaalde plaatsen spelen. Ik ben met een vriend naar Houston gegaan. Ik wist niet wat ik moest doen.

JL Hij wilde bij mij vandaan.

Y Dat is waar. Hij was christen geworden en dat vond ik maar raar. Later ben ik ook christen geworden. Dankzij christelijke tv.

RHS Wat voor christenen zijn jullie?

JL Wij willen gewoon Jezus volgen, zijn Woord lezen en in praktijk brengen. Puur in Hem geloven, met heel je hart. Niet in het kader van een geloof met allerlei geboden. Gewoon Jezus volgen. Jezus zei: Als je mij liefheb, volg je mijn geboden, en die zijn een lichte last. We willen gewoon Jezus liefhebben.

RHS Ik las dat jij ooit bekend stond als de 'stadsdronkelap'.

Y Ja, ik heb jarenlang een drankprobleem gehad. Mijn arme broer moest me soms uit de goot rapen. Het is wonderbaarlijk wat God heeft gedaan. Ik was elke avond dronken, speelde in bars, gebruikte drugs en werd van de ene dag op de andere verlost. Verlost door de kracht van de Heer. Indrukwekkend.

RHS Er zit vast ergens op de wereld iemand te kijken, één van de miljoenen...Waarschijnlijk kijken en luisteren er op dit moment een hoop mensen naar je. Mensen in dezelfde situatie als jij toen. Wat zeg je tegen hen?

Y Tegen hen zeg ik: Hoe we ook proberen die leegte op te vullen. door te feesten of door relaties het zal nooit echt voldoening geven. God heeft een leegte in ons hart gelegd die alleen Hij kan opvullen. We kunnen proberen het op te vullen met succes, geld, relaties, drugs, alcohol, noem maar op. Maar voldoening is alleen te vinden in de relatie met Jezus Christus.

RHS Vertel eens over wat jullie gaan zingen. Zelf geschreven?

JL Ik heb hem geschreven bij mijn ouders in de tuin in Charlesbourg. 's Zomers hebben we soms

een paar mooie dagen. Dan stoken we een vuur en roosteren marshmallows. Mijn zus Isabelle vertelde me over haar worsteling om tot geloof te komen.

Ik voelde dat God me een lied zou geven. Ik haalde mijn gitaar en begon wat te tokkelen en wat woorden op te schrijven. God gaf me dat liedje via een gesprek met mijn zuster. Ik wilde haar bemoedigen. En mij bemoedigt het ook altijd. De Bijbel zegt: 'Als wij Hem ontrouw zijn, blijft Hij ons trouw want zichzelf verloochenen kan Hij niet.' Wat de mensen ook doen. Hij zal u trouw blijven. Dat is het liedje in een notendop.

RHS En je hebt het tien jaar geleden geschreven?

JL Twaalf jaar inmiddels.

RHS Nog altijd is dit het lied waarnaar het vaakst gevraagd wordt. Jullie gaan het voor ons zingen. God geeft jullie zijn zegen. En ons ook. Het is een zegen naar jullie te luisteren. Hij leeft in jullie persoonlijkheid en spreekt via jullie ogen, jullie tong, jullie ziel. Ik voel het. Ik kan ervan meepraten. Zing voor ons.


Duet - THE KRY – “Take My Hand and Walk”
Ik weet dat er tijden zijn dat je dromen tot stof vergaan en je vraagt je huilend af waarom het zo'n pijn Moet doen geef al je verdriet maar aan Mij op een dag zal je begrijpen waarom het was stel met een Kinderlijk hart gewoon je hoop in Mij neem m'n hand en loop waarheen Ik je leid houd je ogen alleen Op Mij gericht zeg niet: waarom was het vroeger zoveel beter? gewoon omdat je bang bent voor het Onbekende neem m'n hand en loop denk aan het verleden want gisteren is voorbij je zou willen dat Herinneringen bleven je bent zo bang om door te gaan je weet niet wat er gaat komen maar je kent De Ene die de toekomst in zijn hand heeft en Ik zal je Gids zijn je leiden door de nacht als je je ogen Op mij gericht houdt God zegt: neem mijn hand en loop waarheen Ik je leid houd je ogen alleen op Mij Gericht zeg niet: waarom was het vroeger zoveel beter? gewoon omdat je bang bent voor het Onbekende neem mijn hand en loop waarheen Ik je leid je zult nooit meer alleen zijn geloven is zeker Zijn van dat waarop je hoopt en van de waarheid van wat je niet kunt zien neem mijn hand en loop Loop met Mij mee neem mijn hand en loop je moet mijn hand nemen en lopen loop maar met Mij mee

Instrumentaal piano - Richard Rivale
Preek – DEVON FRANKLIN – "Get Ready for the Rewrite”

In Hollywood,waar ik mijn officiële baan heb kennen we een document als dit als een 'script'. Elke goede film die wordt gemaakt, en elke slechte film begint met een script. Het gebeurt echt nooit dat een film tot stand komt zonder dat het script wordt herschreven. Voor uw leven betekent dat: U kunt nooit naar een volgend niveau in uw leven tenzij God plaatsneemt achter de pc en wat scènes van uw leven gaat herschrijven. Ik lees Jeremia 18 vers 1 tot en met 6 uit de zogenaamde Message Bible. Daar staat: God zei tegen Jeremia: Vooruit, sta op. Ga naar het huis van de pottenbakker. Als een pottenbakker klei bewerkte en zijn creatie mislukte zoals dat kan gebeuren met klei dan begon hij ge-woon opnieuw en maakte van dezelfde klei een andere pot. Vers 5: Toen hoorde ik Gods boodschap, zegt Jeremia. God zegt: Zou Ik niet hetzelfde kunnen doen als de pottenbakker? Volk van Israël, kijk naar de pottenbakker. Zoals hij zijn klei bewerkt zo bewerk Ik jullie. Vertaald naar de moderne tijd, zou God tegen Jeremia hebben gezegd: Ga naar het huis van een scriptschrijver in Hollywood en zie hoe hij aan een script werkt. Op dezelfde manier zal Ik aan jullie werken. Het is in uw leven misschien net zo als in het mijne. Het voelt alsof alles om me heen in verandering is. Er is overal angst en frustratie.

Dingen waar ik altijd van op aan kon, lijken niet langer zeker te zijn. Herkent iemand dat? Het voelt alsof alles wat ik meende te weten nu ter discussie komt te staan. Wat me ooit zeker leek, lijkt nu heel onzeker. Als ik op zoek ben naar vrede vind ik alleen maar frustratie, angst en verslagenheid. En dan denk ik: God, waar bent U? Waarom is alles zo moeilijk? Ik dacht: Als ik als christen uw Woord volg, dan wordt het een makkie. Maar mijn leven lijkt meer op A Nightmare on Elm Street. Kent u dat? Dat je vederlicht over het water hoort te lopen maar alles uit balans is? En dan zeg ik: God, waarom moet dit? Waarom is alles zo moeilijk? En dan wijst Hij me op Jeremia en zegt: Jij bent als klei. Jij bent als een script. En om jou een niveau hoger te krijgen moet ik bepaalde dingen herschrijven. En ik vraag: Maar God, waarom moet U mijn script herschrijven? Alles is toch al volmaakt geregeld? Laat me u vertellen dat de meeste films die u ziet minstens 10 tot 15 keer worden herschreven. Zeg maar tegen degene naast u: 'Dat is een hoop werk.' Ik wil dat u weet dat God uw script herschrijft. Waarom? Van-wege de macht van de zonde. De zonde heeft in ons leven dingen kapotgemaakt die Hij al perfect had geregeld. Velen hebben dingen meegemaakt waardoor we terneergeslagen zijn. Er zijn op dit moment

dingen aan de hand waarvan we voelen dat ze ons te gronde richten. Maar God zegt: Als jij je eigen script schrijft, zie je alleen verwoesting. Maar als je Mij de scène waarin jij gedood wordt, laat her-schrijven dan wordt dat de scène van je overwinning. Geef Me de kans om vandaag nog met her-schrijven te beginnen. Met onze beperkte vermogens kunnen wij, als personage in ons eigen script alleen zien wat er gebeurt in de scène waar we in zitten. God heeft al geschreven wat Hij wil dat er in ons leven gebeurt. Maar het is erg frustrerend als ik een script bekijk en moet toegeven dat er nog

aan gewerkt moet worden. Voor velen hier geldt, net als voor mij: Als je in de spiegel kijkt moet je erkennen dat er nog werk aan de winkel is. En doordat we nog niet zijn wat we kunnen zijn, raken we ontmoedigd. Waarom begaan we telkens weer dezelfde zonden? Waarom krijgen we het niet voor elkaar? God probeert geduld in je script te schrijven, en liefde. Zie jezelf niet zoals je je in de spiegel

ziet. Ik wil dat je jezelf ziet zoals ik je zie. Want je bent een held. Je bent een overwinnaar. Je bent een kampioen. Laat de duivel zijn toetsenbord niet gebruiken om mislukking in je script te stoppen. Ik heb je perfect geschapen, al moet Ik misschien wat herschrijven. In het voorbeeld van de klei gooit de pottenbakker de klei niet weg. Als het product niet deugde, gebruikte hij dezelfde klei. Die kneedde hij weer en begon opnieuw. Er mankeert niets aan u. We moeten allemaal zo'n zuiveringsproces door-maken.allemaal herschreven worden. Ik dank God dat Hij ons de moeite waard vindt om tijd in ons te steken en zich geduldig te tonen. Tot we het goed krijgen. Voel u niet gefrustreerd dat u nog niet bent waar u heen wilt. U bent precies op de plek waar God u wil. En als u zich aan Hem onderwerpt zal Hij die bepaalde scène in uw leven perfectioneren. Amen. Wat je ook vaak ziet is: Ons leven, ons script,

wordt bevolkt door personages. Door toedoen van ons karakter of door een gebeurtenis steken we energie in personages die niet in onze scène thuis horen. Dat weet u best. Er bevinden zich mensen in onze scène die daar niet thuis horen. God moet bepaalde personages erin schrijven en andere ver-wijderen. Laat u niet zo door uw scène in beslag nemen dat u God niet de ruimte geeft de juiste mensen aan te brengen. Bepaalde dierbare personages zult u moeten loslaten. Het zal misschien tranen en verdriet kosten, maar laat ze los. Want God heeft het juiste personage dat Hij op het juiste moment wil aanbrengen. Maar doordat u vasthoudt aan dat verkeerde personage zegt God: Ik wacht tot u hem of haar loslaat dan kan Ik degene die u nodig heeft in uw script schrijven. Geeft u God de kans de juiste personages in te voegen in uw leven? Ik vind het heel boeiend om te zien dat we zo vaak, geconfronteerd met dat proces van herschrijven weigeren ons te onderwerpen. We willen voor-komen dat God zijn werk doet. Maar een script kan nooit in productie worden genomen als u niet mee-gaat in het proces. Hoe graag ik die film ook wil realiseren ik moet de aantekeningen ter harte nemen.

Wij lokaliseren de zwakke plekken in een script en verduidelijken het één en ander met aan-tekeningen. En we geven richtlijnen om het script beter te krijgen. God zet aantekeningen bij uw leven.

Hij vertelt u over uw personage, over uw zienswijze over uw manier van denken en voelen. Hij maakt aantekeningen voor u, maar u wilt ze niet ter harte nemen. U wordt boos op Hem. 'Waarom mag ik

niet naar het volgende niveau?' Waarom word ik niet in productie genomen? Dan zegt God: Ik heb aantekeningen gemaakt. Waarom verwerk je die niet? Als je in het leven naar een volgend niveau wilt moet je je onderwerpen aan Gods plan en zijn aantekeningen in je script verwerken. Dat is een proces. Wees niet zo ontmoedigd en kwaad op jezelf. Het geeft niet. We zijn nu eenmaal geboren in zonde. Het kan dus niet anders of we maken fouten. Geef u over aan Gods proces, en ik beloof u Denkt u dat succes alleen bestaat in Hollywood? Welnee. God maakt van uw leven een hit als u het Hem toestaat. De wereld kan ervaren wat een superhit uw leven kan worden. Hollywood scoort geen hits zoals Jezus ze kan scoren. Maar dan moet u zich er wel voor inzetten en alles doen waartoe Hij u heeft geroepen. Toen ik nog een kind was, moest God wat dingen herschrijven in mijn leven. Ik wilde ooit running back bij de Dallas Cowboys worden. Maar bij mijn allereerste scrimmage op de middelbare school liep ik een klap op en raakte bewusteloos. Ik zag midden op de dag sterretjes. God zei daarmee: Nee, jongen, Ik heb jou geen rol als football-speler toegedacht. Ik dacht aan Hollywood.

Dus toen ik naar Hollywood ging, dacht ik eerst: Ik ga films maken. Ik wil niet het Woord verkondigen,

ik wil films maken, als U dat wilt. Ik weet nog dat er een evangelisatiedienst was bij ons in de stad.

Ik ging erheen als bezoeker, niet om er zelf te spreken. Ik zat daar en keek hoe de jongeren de dienst verzorgden. Eén van hen was mijn jongere broer. Ze getuigden vurig van hun geloof. En terwijl ik daar zat, zei God tegen me: Waarom gebruik je het talent niet dat Ik je heb gegeven? Vaak zitten we zo vast aan een bepaalde verwachting dat we Gods visie op wat we doen niet eens toelaten. Maar God heeft ons geschapen en heeft een plan voor ons dat veel groter is dan we ons kunnen voorstellen. Zit niet zo vast aan wat u wilt doen met uw leven dat u God verhindert zijn visie voor uw leven te ont-plooien. Dus Hij vroeg: Waarom gebruik je het talent niet dat Ik je heb gegeven? Als ik toen de mogelijkheid had uitgesloten van verkondiging van het Woord,dan stond ik hier nu niet. Maar gelukkig

twijfel ik er geen moment aan. Je werkt in Hollywood, waarom kom je zo uit voor je geloof? vragen ze.

Ben je niet bang dat ze je ontslaan? Een baan is tijdelijk. God kan hem aanbrengen of verwijderen.

Maar ik wil mijn relatie met Hem niet kwijt. Want die heb ik nodig om van scène naar scène te gaan.

Amen. Hij kan de hele bedrijfstak wegvagen waarin je werkt. Gewoon om te laten zien wie Hij is. Zorg dat uw script niet staat of valt met uw baan. Want als Hij iets anders voor u wil dan verliest u de hoop. 'Heer, ik wou deze baan houden tot mijn pensioen.' In mijn eigen script werd ik niet ontslagen, raakte ik niet werkloos. Maar God zegt: Ik heb je gemaakt. Ik ken je gebruiksaanwijzing. Ik probeer je leiding te geven. Ik weet hoe ik dat bedrijf, dat jij zo belangrijk vindt, ga gebruiken om je te krijgen waar je altijd hebt willen zijn. Vertrouw je Me? Geloof je in Me? Vertrouw je erop dat Ik het beter weet dan jij?

We moeten niet zo opgaan in ons script dat we verhinderen dat de Meester-Scriptschrijver een meesterwerk maakt van ons verhaal. We vinden vaak dat God zo traag te werk gaat. Ja toch? Dan denken we: Volgens mijn planning had ik al veel verder moeten zijn. Begin dit jaar zouden we een nieuwe productie beginnen: Een re-make van de musical Sparkle. We moesten heel snel beslissen,

maar er was nog geen script. We schreven het heel snel en legden het voor aan Sony. Niet goed genoeg, zeiden ze. We zaten met de handen in het haar. Hoe halen we de deadline? Het script was niet goed genoeg, dus we hadden de keus: Gaan we keihard aan de slag of gaan we zitten klagen?

Hoe langer we klagen, hoe langer het duurt, want het moet toch. Ik zeg u: Er is werk aan de winkel in uw leven. Hou op met klagen, met boos of verbitterd zijn. Laat God zijn werk doen. Als u Hem ge-hoorzaamt, zult u merken hoe snel God te werk kan gaan. We herschreven het script en een maand later kregen we het groene licht. De film is inmiddels voltooid en is binnenkort in de bioscoop. Sneller heb ik nooit het groene licht zien geven. Laat God het werk doen in uw leven. Wat u zo lang vindt duren verloopt met goddelijke snelheid als u Hem vertrouwt. Waarom zou u Hem niet nog meervertrouwen? Voordat we in Hollywood een script produceren besteden we soms miljoenen aan het herschrijven. Want het script moet gewoon goed zijn. Ik ben zo dankbaar dat God wetend dat er nog gewerkt moest worden aan ons leven het herschrijven betaald heeft met het bloed van zijn Zoon Jezus. Het was een hoge prijs. Maar Hij hield zoveel van ons en wilde niet dat Satan ons klein zou krijgen door de zonde. Hij wilde niet dat de duivel het elke dag opnieuw zou winnen. Daarom stond Hij toe dat met Jezus' bloed al het herschrijfwerk betaald zou worden. Misschien ziet u het nog niet of gelooft u het niet, maar ik zeg u: Gods volgende versie van het script van uw leven beter is dan de voorgaande. En de volgende versie die u door Hem laat perfectioneren zal u erop voorbereiden, te gaan waar Hij wil dat u gaat te worden wie Hij wil dat u bent. Hij herschrijft uw script niet opdat u kunt

zeggen: 'Kijk hoe Hij me heeft geholpen.' Hij herschrijft uw script omdat er andere levens zijn die worden aangeraakt door het script dat Hij in u heeft geperfectioneerd. Laat Hem uw script her-schrijven, laat u door Hem in productie nemen. Laat Hem u voorbereiden op een volgend niveau, en ik beloof u: Als u dat doet, zult u zich afvragen: Waarom heb ik het zo lang laten duren? In Jezus´ naam zeggen wij allemaal: Amen.


Samenzang - Spirit of the living God
Heilige Geest van God, vul opnieuw mijn hart Heilig Geest van God, vul opnieuw mijn hart. neem mij, Kneed mij, vorm mij, vul mij o Heil’ge Geest van God vul opnieuw mijn hart
Zegen

En nu...De Here zegene u en behoede u. En geve u vrede, en moed en enthousiasme, en wijsheid.Totdat u voor Jezus staat op de dag dat de zon niet opgaat en niet meer ondergaat. En er voor u eeuwig leven is, voor altijd. Amen.


Webtip: bekijk de uitzending van Hour of Power ook eens op www.hourofpower.nl/service!


  • Door R.H. Schuller
  • Door R.H.Schuller
  • Instrumentaal piano - Richard Rivale

  • Dovnload 40.94 Kb.