Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Hro sap professionals vcw-fresh adviesrapport hro sap professionals

Dovnload 113.65 Kb.

Hro sap professionals vcw-fresh adviesrapport hro sap professionalsDatum12.05.2017
Grootte113.65 Kb.

Dovnload 113.65 Kb.

VCW-FRESHAdviesrapport

HRO SAP professionals
VCW-FRESH

Adviesrapport

HRO SAP professionals
Rotterdam
Oktober 2006

Inhoudsopgave

Samenvatting 4

Verklarende woordenlijst 5

1.Inleiding 6

2.Beschrijving van de aard van het bedrijf 7

2.1 KOOP 7

7


2.2 Zand tot klant 8

2.3 Logistieke grondvormen 10

2.4 Productievorm 11

3.Analyse Inkoopproces 12

3.1 Activiteiten logistieke inkoopfunctie 12

3.2 Proces Inkoop in SAP 13

3.3 Criteria 14

3.4 Overige bekeken punten van SAP 17

Is het met SAP mogelijk een MRP 1 berekening te maken? 17

3.5 Conclusie 18

4. Analyse productieproces 19

4.1 Criteria 19

Nieuwe producten bekijken, toevoegen en verwijderen 19

Product informatie bekijken, toevoegen of verwijderen 20

Overzicht van voorraden 20

Het beheren van de productie capaciteiten 22

4.2 Conclusie 23

5.Analyse gebruiksvriendelijkheid SAP 24

Gebruiksvriendelijkheid is een belangrijkpunt in een softwarepakket. Een programma is gebruiksvriendelijk, wanneer een gemiddelde gebruiker het programma eenvoudig en zonder grote problemen kan gebruiken. 24

Er zijn een aantal punten waar voornamelijk naar wordt gekeken bij het beoordelen van de gebruiksvriendelijkheid van een software pakket. 24

5.1 Checklist gebruiksvriendelijkheid 24

Helderheid van communicatie 24

Toegankelijkheid 24

Consistentie 25

Navigatie 25

Ontwerp en onderhoud 26

Visuele presentatie 27

5.2 Totale score 27

5.3 Conclusie 27

6. Eindconclusies en aanbevelingen 28

Literatuurlijst 29Samenvatting

Dit rapport is geschreven om een advies uit te brengen naar de directeur van VCW-Fresh met betrekking op het ERP-pakket SAP.


Dit rapport bestaat uit een een beschrijving van het aard van het bedrijf vanuit de logistieke kant, een analyse van het proces Inkoop en Productie binnen SAP en een beschrijving van de gebruiksvriendelijkheid van het SAP pakket.
De conclusie is dat SAP goed wordt gebruikt bij VCW-Holding en dat het ook aan de eisen voldoet.
De gebruiksvriendelijkheid werd beoordeeld met een voldoende. Alleen had de gebruiksvriendelijkheid veel beter gekund.

Verklarende woordenlijst
Stamdata Dit zijn vastgelegde basisgegevens.


MRP-I Deze afkorting staat voor Material Requirements Planning. MRP-I systemen werken op basis van het bestaan van de zogenaamde afhankelijke vraag die berekend kan worden aan de hand van de vraag naar een product met een onafhankelijke, voorspelbare vraag en de factor tijd.
MPS Dit staat voor Master Production Schedule. In het MPS worden vanuit de voorspellingen en de klantorders fabrieksplanningen gemaakt

1.Inleiding

VCW-Fresh is een holding ie tandpasta produceert en verkoopt. Deze holding bestaat uit twee bedrijven, namelijk Fresh Trade en Fresh Products. Fresh Trade is verantwoordelijk voor de in- en verkoop. Bij Fresh Products ligt de verantwoordelijkheid bij de productie van de tandpasta.


Beide bedrijven maken gebruik van een ERP-pakket genaamd SAP. ERP staat voor Enterprise Resource Planning. Een ERP-pakket is een softwarepakket die de informatiestroom mogelijk maakt tussen alle functies binnen een bedrijf. Voornamelijk logistiek, financiën en personeelszaken.
Dit rapport is geschreven om een advies uit te brengen naar de directeur van VCW-Fresh, met betrekking op het ERP-pakket SAP.
Dit rapport bestaat uit een een beschrijving van het aard van het bedrijf vanuit de logistieke kant. Een analyse van het proces Inkoop en Productie binnen SAP en een beschrijving van de gebruiksvriendelijkheid van het SAP pakket.

2.Beschrijving van de aard van het bedrijf
2.1 KOOP

KOOP staat voor klantorderontkoppelpunt. Het klantorderontkoppelpunt is het punt dat aangeeft hoe ver (stroomopwaarts in een bedrijfskolom) een klantorder doordringt in het productie- of distributieproces van de aanbieder van een product of dienst. Er worden vijf klantorderontkoppelpunten onderscheiden:
 • KOOP 1: Maken voor lokale voorraad. Hierbij worden de producten gefabriceerd en gedistribueerd naar voorraadpunten die verspreid en dicht bij de nog onbekende klanten liggen.

 • KOOP 2: Maken voor centrale voorraad. Bij dit klantorderontkoppelpunt worden de eindproducten in voorraad gehouden aan het einde van het productieproces en van daaruit direct verzonden naar de klanten.

 • KOOP 3: Assembleren op order. Men houdt hierbij alleen die producten in voorraad, waarvan productie, samenstelling en aflevering langer duren dan de gewenste levertijd. De rest van de producten wordt specifiek op order gemaakt.

 • KOOP 4: Maken op order. De grondstoffen en onderdelen worden alleen op voorraad gelegd. Elk order is een klantspecifiek project.

 • KOOP 5: Inkopen en maken op order. Hierbij wordt geheel geen voorraad aangehouden. Bij dit KOOP begint men pas met inkopen en produceren zodra er een order is.

Bij VCW-Fresh is sprake van KOOP 2. VCW-Fresh produceert de tandpasta en slaat deze op in haar eigen centrale magazijn. Zodra er een order van een klant binnenkomt wordt deze order uit het centrale magazijn gehaald en naar de klant verzonden.

2.2 Zand tot klant

Tandpasta is een product dat de consument dagelijks gebruikt. Dit betekent dan ook dat men makkelijk aan tandpasta moet kunnen komen. De tandpasta moet verschillende trajecten volgen om uiteindelijk bij de klant terecht te komen. Hieronder volgen enkele schema´s zodat u een betere kijk krijgt van de trajecten die de tandpasta moet volgen van grondstof tot de klant.

In figuur 2.1 ziet u een black box schema. Een black box schema geeft de fysieke stroom op de eenvoudigste manier weer. De eerste stap is dat er grondstoffen zijn, vervolgens doet het productieproces zijn intrede en daaruit komt de tandpasta.Figuur 2.1 Een blackbox, de eenvoudigste weergave van een fysieke stroom.

Fresh Products koopt grondstoffen in. De grondstoffen worden zowel vanuit Nederland als in het buitenland ingekocht. Fresh Products heeft verschillende klanten, een grote klant is Fresh Trade even als Tooth Company. Ook de verkoop gaat naar binnen en buitenland.


Fresh Trade koopt tandpasta in. Hierbij wordt gebruikt gemaakt van verschillende leveranciers. Een grote leverancier is Fresh Products. Fresh Trade koopt maar liefst voor 90 % van zijn producten in bij Fresh products. Andere leveranciers zijn o.a. Colgate, Prodent en in noodgevallen VDJ BV. In figuur 2.2 staat dit in een schema weergegeven.


Figuur 2 .2zand tot klant schema.

In figuur 2.3 ziet u de hoofdactiviteiten van VCW-Holding.

Figuur 2.3 Activiteiten VCW-Holding

Aan het begin van deze paragraaf is al gezegd dat tandpasta een product is voor dagelijks gebruik en dat het makkelijk verkijgbaar moet zijn. Om ervoor te zorgen dat de klant niet moet wachten totdat zijn tandpasta eindelijk binnenkomt.


De vraag naar tandpasta heeft een vast patroon. Dat wil zeggen dat het voorspelbaar is. De tandpasta heeft geen houdbaarheidsdatum en zal uiteindelijk toch gekocht worden.
Hierbij komt de Push methode naar voren. De push methode wilt zeggen dat de tandpasta richting de klant geduwd wordt. Zonder dat de klant er specifiek om vraagt.


2.3 Logistieke grondvormen

Een logistieke grondvorm heeft betrekking tot de lay out van een fabriek, de inrichting van een magazijn of de structuur van een distributiekanaal. Logistieke grondvormen hebben een aantal belangrijke elementen:
 • de primaire processen van inkoop tot en met nazorg;

 • de locatie van de voorraadpunten;

 • de goederenbewegingen tussen processen en voorraadpunten.

Oftewel een grondvorm betreft de opstelling van de primaire functies en de daarbij behorende fysieke goederenstromen.


Bij het maken van tandpasta wordt er gebruik gemaakt van verschillende logistieke vormen namelijk:


 • convergentie

 • divergentie

 • shared resource

Convergentie, dit houd in dat grondstoffen of halffabricaten bij elkaar gebracht worden om zo tot een nieuw product te komen(Figuur 2.4).
Figuur 2.4 Convergente logistieke grondvorm

Divergentie, dit houdt in dat uit één stof verschillende producten gemaakt kunnen worden. Fresh Products maakt verschillende tandpasta, maar dit betekent niet dat alle tandpasta allemaal verschillende stoffen bevatten. Enkele stoffen bevinden zich in alle tandpasta

(Figuur 2.5).


Figuur 2.5 Divergente logistieke grondvorm

Shared Resource, dit is een logistieke grondvorm waarbij machines worden gebruikt voor verschillende producten. Bij Fresh Products worden voor bepaalde activiteiten dezelfde machines gebruikt voor verschillende tandpasta(Figuur 2.6).
Figuur 2.6 Shared Resource logistieke grondvorm

2.4 Productievorm

Een productievorm is een indeling van de manier waarop een product wordt geproduceerd


VCW-Products heeft een functionele indeling. Dit betekent dat men gelijksoortige bewerkingen toepast. Bijvoorbeeld de machines bij VCW-Products zijn in aparte afdelingen opgesteld. Een afdeling met vulmachines, een afdeling met assemblage etc.
Kenmerken van een functionele indeling zijn:


 • gelijksoortige bewerkingen in één afdekking of groep;

 • eén product wordt op meerdere locaties bewerkt;

 • voordelen op milieu gebied en geluidshinder

3.Analyse Inkoopproces

Bij inkooplogistiek gaat het om een afstemming tussen de vakgebieden inkoop en logistiek waarbij men streeft naar een optimale inkoop en aanvoer van goederen te realiseren.


Dit zorgt ervoor dat de juiste hoeveelheden van producten, tegen de juiste prijs ter beschikking komen van de aanvrager.

3.1 Activiteiten logistieke inkoopfunctie

 • leveranciersbeoordeling

 • bestellen

 • bewaken

 • nazorgLeveranciersbeoordeling; Voordat een bestelling gemaakt wordt, moet eerst een leverancier uitgekozen worden. Een waarbij het beste besteld kan worden.
Hierbij wordt gekeken naar verschillende aspecten, namelijk:
Leveringsbetrouwbaarheid; Hierbij wordt gekeken naar het verleden, of de leverancier zijn leveringsverplichtingen ten aanzien van de leveringsdatum en hoeveelheid is nagekomen.
Kwaliteitsbeoordeling; Er wordt dan gekeken naar de geleverde goederen om die vervolgens te vergelijken met de specificaties.
Bestellen, hierbij wordt naar behoefte van een klant besteld bij een leverancier.
Bewaken, bestellingen moeten bewaakt worden totdat ze ontvangen en ingeboekt zijn in de magazijnvoorraad.
Nazorg, bij deze activiteit wordt gecontroleerd of het gehele proces goed is verlopen.


3.2 Proces Inkoop in SAP

De benodigde grondstoffen die nodig zijn voor de productie van de tandpasta, worden bij verschillende leveranciers ingekocht. De afdelingen in- en verkoop maken een planning van de te in te kopen goederen.


Het inkoopproces wordt dan op de volgende manier uitgevoerd:
De afdeling Inkoop maakt een order aan en zorgt dat deze bij de leverancier aankomt. De leverancier levert vervolgens de bestelde goederen aan het magazijn. Als de goederen binnen zijn zal het magazijn de goederen boeken als ‘binnen’. De afdeling Inkoop zal hierna een factuur ontvangen van de leverancier. Het is belangrijk dat deze factuur wordt gecontroleerd zodat de factuur in overeenstemming is met de levering en gemaakte afspraken met de leverancier. Als alles in orde is zal de factuur in SAP geboekt worden. Dit is een beknopte weergave van de inkoopprocedure.
Het volgende stroomschema geeft een grafische weergave van de inkoopprocedure(Figuur 3.1)
Figuur 3.1 Inkoopprocedure SAP

De basis van het inkoopproces wordt gedekt door SAP.

Om de basis van het inkoopproces te kunnen analyseren zijn er een aantal belangrijke basiscriteria opgesteld. Deze basiscriteria zijn belangrijk om een duidelijk beeld te krijgen van het functioneren van SAP binnen het inkoopproces.

3.3 Criteria

 1. Het moet mogelijk zijn om bestaande artikelen te wijzigen en nieuwe artikelen toe te voegen;

 2. Het moet mogelijk zijn om overzicht te krijgen in de verschillende voorraden;

 3. Het moet mogelijk zijn om inkooporders aan te maken en overzichten te creëren van ingekomen goederen en inkooporders;

 4. Het moet mogelijk zijn om informatie over de artikelen en hun leveranciers op te vragen;

 5. Het moet mogelijk zijn om inkoop relevante informatie op te vragen en op te slaan.


Criteria één is als volgt:


 1. Het moet mogelijk zijn om bestaande artikelen te wijzigen en nieuwe artikelen toe te voegen;

Gekeken naar het gestelde criterium, zijn er 2 mogelijkheden binnen SAP die betrekking hebben op het gestelde criterium. De mogelijkheden zijn hieronder weergegeven in tabelvorm. Ook is het pad dat binnen SAP moet worden gevolgd om de actie te kunnen uitvoeren hieraan toegevoegd.
Actie

Te volgen pad binnen SAP

Stamgegevens

Logistiek  Materiaalbeheer  Artikelstam


Inkoopprijzen wijzigen

Logistiek  Materiaalbeheer  Inkoop Stamgegevens  Inforecord  Wijzigen.

Criteria twee is als volgt;


 1. Het moet mogelijk om overzicht te krijgen in voorraden.

Gekeken naar het gestelde criterium, is er een mogelijkheid binnen SAP die betrekking heeft op het gestelde criterium. De mogelijkheden zijn hieronder weergegeven in tabelvorm. Ook hier is het pad dat binnen SAP moet worden gevolgd om de actie te kunnen uitvoeren toegevoegd.
Actie

Te volgen pad binnen SAP

Bekijken van voorraad

Logistiek  Materiaalbeheer  Voorraadbeheer 

Omgeving  Voorraad  Voorraadoverzicht

Criteria drie is als volgt:


 1. Het moet mogelijk zijn om inkooporders aan te maken en overzichten te creëren van ingekomen goederen en inkooporders.

Gekeken naar het gestelde criterium, zijn er 3 mogelijkheden binnen SAP die betrekking hebben op het gestelde criterium. De mogelijkheden zijn hieronder weergegeven in tabelvorm. Ook hier is het pad dat binnen SAP moet worden gevolgd om de actie te kunnen uitvoeren toegevoegd.
Actie

Te volgen pad binnen SAP

Aanleggen bestelling

Logistiek  Materiaalbeheer  Inkoop 

Bestelling  Creëren
Ontvangst van bestelde goederen

Logistiek  Materiaalbeheer  Inkoop 

Bestelling  Vervolgfuncties  Goederenontvangst
Inkooporder bekijken

Logistiek  Materiaalbeheer  Inkoop 

Bestelling  Weergeven


Criteria vier is als volgt


 1. Het moet mogelijk zijn om informatie over de artikelen en hun leveranciers op te vragen.

Gekeken naar het gestelde criterium, zijn er 2 mogelijkheden binnen SAP die betrekking hebben op het gestelde criterium. De mogelijkheden zijn hieronder weergegeven in tabelvorm. Ook is het pad dat binnen SAP moet worden gevolgd om de actie te kunnen uitvoeren hieraan toegevoegd.
Actie

Te volgen pad binnen SAP

Informatie over inkopen van een artikel en/of leverancier

Logistiek  Materiaalbeheer  Inkoop 

Stamgegevens  Inforecord  Weergeven
Gegevens van

met overzicht inkopenLogistiek  MateriaalbeheerInkoop 

Stamgegevens  Inforecord  Lijstweergave  Van leverancier

Criteria vijf is als volgt


 1. Het moet mogelijk zijn om inkoop relevante informatie op te vragen en op te slaan.

Gekeken naar het gestelde criterium, zijn er een drietal mogelijkheden binnen SAP die betrekking hebben op het gestelde criterium. De mogelijkheden zijn hieronder weergegeven in tabelvorm. Ook is het pad dat binnen SAP moet worden gevolgd om de actie te kunnen uitvoeren hieraan toegevoegd.
Actie

Te volgen pad binnen SAP

ATB aanleggen

Logistiek  Materiaalbeheer  Inkoop 

ATB  Creëren
ATB wijzigen/weergeven

Logistiek  Materiaalbeheer Inkoop 

ATB  Wijzigen/WeergevenATB omzetten in inkooporder

Logistiek  Materiaalbeer  Inkoop 

Bestelling  Creëren  Leverancier/leverende vestiging bekend


Deze processen vormen de rode lijn van het productieproces. Deze processen zijn met SAP eenvoudig te volgen wanneer men bovenstaande paden volgt. Maar werken zonder beschikking te hebben over deze paden maakt het werken met SAP al snel wat lastiger. Door SAP door te werken zijn we er bijvoorbeeld al snel achter gekomen dat SAP veel vrijwel lege pagina`s bevat.


3.4 Overige bekeken punten van SAP

SAP is een ERP-pakket (Enterprise resources planning) welke is opgezet als software die de informatiestroom mogelijk moet maken tussen alle functies binnen het bedrijf, in dit geval het inkoopproces. SAP moet voor het bedrijf de mogelijkheid hebben om alle processen aan te sturen zoals financieel management, verkoopvoorspellingen (MRP1), service, onderhoud en inkoopvoorraadbeheer.Is het met SAP mogelijk een MRP 1 berekening te maken?

Voor een MRP berekening (vraagvoorspelling) om de onafhankelijke vraag te berekenen is een bruto behoefte van eindproducten nodig over een bepaalde periode. Dit zijn gegevens die afkomstig zijn van een MPS (master production planning), opgesteld door de afdeling productie. Waardoor SAP hier weinig aan kan doen,behalve de berekende gegevens ontvangen en verwerken.

Maar voor de berekening van een vraagvoorspelling is ook een vaste levertijd en afname nodig, door het inkoopproces door te werken is gebleken dat bestellingen op verschillende momenten worden verricht, maar bestellingen met vaste levertijden en afnames wel mogelijk zijn. Ook is het mogelijk de totale voorraad van producten te bekijken waardoor de berekening van MRP1 en daarmee de onafhankelijke vraag(naar grondstoffen) te berekenen is.
Is inkoopvoorraadbeheer mogelijk met SAP?
Inkoopvoorraadbeheer is enigszins al beschreven. Het is mogelijk de totale voorraad te bekijken, maar voor het bepalen van de optimale voorraad is een voorraadvoorspelling nodig die ontstaat uit een MRP1 berekening.

Inkoopvoorraadbeheer is dus wel mogelijk met SAP.


Zijn service en onderhoud met SAP bij te houden?
Service en onderhoud zijn met SAP uitstekend bij te houden. Nadat de afdeling inkoop een bestelorder heeft aangemaakt bij de leverancier(welke ten alle tijde bekeken en gewijzigd kan worden), worden de goederen door de leverancier bij het magazijn afgeleverd. Het magazijn ontvangt deze,controleert deze weer en boekt deze als ``binnen``. Vervolgens ontvangt de afdeling Inkoop een factuur van de leverancier. Deze wordt gecontroleerd en indien de factuur in overeenstemming is met de afspraken en de levering, worden deze gegevens in SAP verwerkt. Daarna wordt deze factuur doorgestuurd naar de afdeling FICO, die ervoor zorgt dat deze factuur t.z.t. betaald wordt. In SAP kunnen alle gegevens die alsnog verkeerd zijn doorgekomen, of fouten die gemaakt zijn tijdens het invoeren in SAP ,alsnog verbeterd en bekeken worden via de functie wijzigen of weergeven. De factuur die via SAP ontstaat, levert alle nodige informatie. Door afzonderlijk alle leveranciersgegevens te bekijken is het vergelijken en beoordelen van leveranciers uitstekend mogelijk.


Is financieel management mogelijk met SAP
Financieel management is uitstekend mogelijk binnen SAP. Doordat alle gegevens nauwkeurig worden bijgehouden door het programma zijn alle gegevens te vinden die nodig zijn om de financiele kant van het inkoopproces bij te houden

De transportkosten per eenheid zijn met de gegevens van SAP te berekenen door simpelweg de totale transportkosten op te zoeken via de boven vermelde paden en vervolgens dit bedrag te delen door de totale hoeveelheid van de levering. In SAP is het maken van zo´n berekening niet mogelijk.3.5 Conclusie

Voor het Inkoopproces is het ERP-pakket positief uit de test gekomen. De functies die nodig zijn bij dit proces kunnen in, of anders met SAP uitgevoerd worden.


Een minpunt aan dit pakket is wel ,dat alle gegevens die in SAP af te lezen zijn ,of in te vullen zijn. SAP soms onoverzichtelijker kan maken, doordat er veel ,soms te veel informatie af te lezen is.

4. Analyse productieproces

Een onderneming die met SAP gaat werken zal als eerste verschillende data moeten invoeren.

Om te analyseren of SAP nog aan de eisen voldoet, zijn er verscheidene criteria waarop gechecked moet worden.

4.1 Criteria

De criteria zijn als volgt;
 • nieuwe producten bekijken, toevoegen en verwijderen.

 • het opvragen, toevoegen en verwijderen van informatie over producten.

 • de mogelijkheid hebben om een overzicht te krijgen van de voorraden.

 • het weergeven, toevoegen en verwijderen van productie stappen.Nieuwe producten bekijken, toevoegen en verwijderen

Het is uiteraard belangrijk om product entiteiten vast te leggen. Hierdoor is het mogelijk om verscheidene handelingen uit te voeren met de producten. SAP bied de mogelijkheid om nieuwe producten toe te voegen, wijzigen of te verwijderen. Voordat je een product toevoegt is het belangrijk om de stamgegevens van het product te kennen. Deze moeten namelijk tijdens het invoeren ingevuld worden. Deze gegevens worden later weer gebruikt in andere processen.


Om deze handelingen uit te voeren, moet je bepaalde handelingen uitvoeren.


Weergeven

Logistiek  Productie  Stamgegevens  Artikelstam 

Artikel  Weergeven Huidige stand weergevenToevoegen

Logistiek  Productie  Stamgegevens  Artikelstam 

Artikel  Creëren speciaal  Grondstof of Halffabrikaat of Hulp-/ bedrijfsstof of Gereed product of HandelsartikelenWijzigen

Logistiek  Productie  Stamgegevens  Artikelstam 

Artikel  Wijzigen  Direct
SAP biedt de gebruiker de mogelijkheid om de bovenstaande acties uit te voeren. De software is dus nog voldoende gekwalificeerd.

Product informatie bekijken, toevoegen of verwijderen

Nadat de producten entiteiten zijn vastgelegd is het belangrijk dat je er ook wat mee kan. Omdat je de stamgegevens al hebt opgegeven tijdens het creëren van de product entiteit, is het nu mogelijk om de informatie weer op te vragen. Het is tevens mogelijk om de informatie te wijzigen of nieuwe informatie toe te voegen.


Wanneer de informatie compleet is kan het systeem een Bill of Material (BOM) uitdraaien. De BOM geeft de opbouw van het product in aantallen onderdelen en/of samenstellingen weer.


Bill of Material opvragen

Logistiek  Productie  Stamgegevens  Stuklijsten  Stuklijst  Artikelstuklijst  Weergeven  Extra  Samenst. weergeven
Overzicht van voorraden

Voor een goede bedrijfsvoering is het van belang om een goed inzicht te hebben in de stand van de voorraden. Het is belangrijk om een goede voorwaartse koppeling van het productie proces te hebben. Doordat MRP- I vooruit in de tijd kijkt, is het belangrijk om te weten of het in de toekomst geplande productie niveau te behalen is met de huidige voorraden. Of dat er voorraden moeten worden ingekocht.(Figuur 4.1)


Figuur 4.1

SAP biedt de gebruiker een uitgebreid overzicht in de voorraden. Behalve de huidige voorraad kunt u ook andere gegevens in één oogopslag zien, bijvoorbeeld:


 • Voorraad van de vorige periode

 • Hoeveel van de producten zijn geretourneerd

 • Hoeveel er kwalitatief niet door de inspectie zijn gekomen.

 • Etc.(Figuur 4.2)
Figuur 4.1

Sap voldoet ook aan deze criteria ruim voldoende.


Het beheren van de productie capaciteiten

Naast het beheren van de voorraden, moet het ook mogelijk kunnen zijn om de capaciteiten van zowel de machines als het personeel te beheren. Door fluctuerende marktomgevingen is het soms niet voordelig om een continue productie niveau aan te houden. Daardoor is het van belang dat er de mogelijkheid is om de capaciteiten bij te stellen. Hoewel er voor deze situaties ook een veiligheidsvoorraad is, is het niet aan te raden om op die manier rekening te houden met een eventuele marktvraag explosie. SAP voldoet ook ruim voldoende aan dit criterium. Zoals de vorige criteria geeft SAP extreem veel mogelijkheden om de capaciteiten te beheren.


In SAP worden de productie capaciteiten beheerd aan de hand van werkplekken. Een werkplek is een verzameling van machines en personen. Bij een werkplek kan je bij submenu (“Capacit.”) de basisgegevens invoeren die de capaciteiten van die werkplekken aangeven. Bijvoorbeeld tussen welke uren de werkplek actief is, hoelang ze worden ingezet, hoelang ze pauze hebben en wat het benuttingspercentage is.(Figuur 4.3)


Figuur 4.1
4.2 ConclusieSAP is een erg uitgebreid programma, en voldoet aan alle eisen die verwacht worden van een geautomatiseerd informatie systeem. Het voldoet aan alle criteria die aan het begin van het hoofdstuk genoemd zijn en kan vaak nog een stap verder gaan.
Hierin zit ook het nadeel van SAP ten opzichte van het productie proces. Door de complexiteit is het vaak erg moeilijk om de benodigde informatie uit de tabellen te halen en vaak moeten er meerdere handelingen worden uitgevoerd, om tot het beoogde resultaat te komen

5.Analyse gebruiksvriendelijkheid SAP

Gebruiksvriendelijkheid is een belangrijkpunt in een softwarepakket. Een programma is gebruiksvriendelijk, wanneer een gemiddelde gebruiker het programma eenvoudig en zonder grote problemen kan gebruiken.

Er zijn een aantal punten waar voornamelijk naar wordt gekeken bij het beoordelen van de gebruiksvriendelijkheid van een software pakket.

5.1 Checklist gebruiksvriendelijkheid


Deze checklist is bedoeld voor het globaal testen van de gebruiksvriendelijkheid van SAP. Hierbij wordt elk onderdeel uitzonderlijk beoordeeld

Legenda:


Zeer slecht = *

Slecht = * *

Normaal = * * *

Goed = * * * *

Zeer goed = * * * * * *


Helderheid van communicatie


Is het duidelijk waar SAP voor bedoeld is?

Ja, bij het opstarten van het programma is het al meteen duidelijk voor welke doelgroep het software pakket bedoeld is.

Score: * * * *Toegankelijkheid


Zijn laadtijden redelijk (in relatie tot de inhoud van het SAP)?

Het opstarten duurt gemiddeld tien minuten. Als je het programma maar eenmalig hoeft op te starten is dit niet zo erg. Maar mocht de gebruiker het per ongeluk afsluiten, dan moet hij/zij weer gemiddeld tien minuten wachten. Dit kan lijden tot ergenis.


Score: * *

Is het programma duidelijk voor een leek, of is er een extra cursus nodig om met SAP overweg te kunnen gaan?

Voor een leek is dit helaas een zeer complex programma om mee te werken. In geval van geen enkele ervaring met het gebruik van SAP, wordt aangeraden om een cursus te volgen.

Zie de volgende link voor meer informatie over beschikbare SAP cursussen

http://www.sap.com/netherlands/services/education/esf.epx
Score: *

Consistentie


Is de algehele ‘look and feel’ van SAP consistent en duidelijk herkenbaar?

Doordat er veel informatie op wordt weergegeven kan dit voor onduidelijkheden zorgen. Voor een gebruiker die al gewend is om met het pakket te werken is dit geen probleem. Voor een leek is dit helaas niet het geval.


Score: *

Navigatie


Gebruikt SAP herkenbare (standaard) knoppen?

Ja, de knoppen zijn duidelijk herkenbaar en dit zorgt ervoor dat de omgang met het SAP wordt vereenvoudigd.


Score: * * * * *

Zijn de knoppen herkenbaar als knoppen, en is het duidelijk waar ze naar toe leiden?

De knoppen in SAP zijn duidelijk herkenbaar als knoppen. Het is niet zo dat er een knop aanwezig is, waarvan de gebruiker zou denken dat dat geen knop is.


Score: * * * * *

Is het navigeren door SAP duidelijk en eenvoudig?

Het navigeren in SAP is bij bepaalde punten onduidelijk. Dit komt voornamelijk door de vele tabbladen die verwerkt zijn in SAP (dit kan lijden tot het maken van fouten). En bij het maken van fouten in SAP onstaan weer kettingfouten.


Score: * *Ontwerp en onderhoud


Worden knoppen effectief gebruikt om gerelateerde items aan elkaar te koppelen?

Dit punt is redelijk verwerkt, soms is het onduidelijkhoe je items aan elkaar kan koppelen. En ook dit komt weer door de vele knoppen en informatie die op de gebruiker afkomt.


Score: * * *

Zijn er snelknoppen gemaakt om zo sneller te werk te kunnen gaan?

Ja, dit is een is zeer goed verwerkt in SAP. Alle belangrijke functies hebben een eigen snelknop. Het enige nadeel hieraan is omdat er juist zoveel snelknoppen zijn dit voor de gebruiker heel verwarrend kan zijn.

Score: * * * *

Zijn de (snel)knoppen consequent opgemaakt?

Gelukkig zijn de snel(knoppen) consequent gemaakt. Omdat het al zoveel knoppen en informatie op de gebruiker afkomt. Inconsequente (snel)knoppen zouden bij de gebruiker tot veel verwarring brengen.


Score: * * * * *

Wordt er rekening gehouden met onverwachte “foutscenario’s”?

Met dit punt is in SAP redelijk rekening gehouden. Een goed voorbeeld is: Als de gebruiker per ongeluk iets verkeerds intoets, kan deze actie ongedaan worden gemaakt. Een ander voorbeeld is op het moment dat de gebruiker per ongeluk op het kruisje drukt van een venster, om het venster te sluiten, er eerst een waarschuwing verschijnt met de melding of de gebruiker zeker weet of hij het venster wilt sluiten. Een voorbeeld van een slecht punt is: Soms als de gebruiker SAP wilt starten en er gemiddeld tien minuten over heeft gedaan om op te starten, er een foutmelding verschijnt. En uit die foutmelding kan niks afgeleid worden.


Score: * * *

Visuele presentatie


Gebruikt het programma kleur op een toepasselijke, gematigde wijze?

Er wordt vaak gebruik gemaakt van de kleuren rood, geel en groen. Dit geeft een aanwijzing van wat er eventueel mee aan de hand zou kunnen zijn. Wel zou dit wat agressiever kunnen worden verwerkt.


Score: * * *

Geeft het programma visuele feedback waar dat mogelijk is? Bijvoorbeeld het highlighten van navigatie-elementen.

Ja, op knoppen waarbij niet meteen duidelijk wordt waar het voor gebruikt zou kunnen worden, waarna de gebruiker vervolgens met de muis op de knop gaat staan, dan verschijnt er een highlight met informatie, waarvoor de desbetreffende knop dient.


Score: * * * *


5.2 Totale score

2 x 1 = 2

2 x 2 = 4

3 x 3 = 9

3 x 4 = 12

3 x 5 = 15

--------------- +

42
42 / 13 = 3,2 sterretjes


Omgerekend naar een cijfer van 0 t/m 10
10 / 5 x 3,2 = 6,4


5.3 Conclusie
Uit de test scoorde SAP een 6,4 uit 10. Dit is een redelijke score. Functioneel is dit een goed pakket. Vooral voor een gebruiker die al met SAP te werk kan gaan. Alleen is dit voor een leek niet het geval. Een leek zal veel moeite hebben om met het pakket te leren omgaan. En daarom wordt het volgen van een SAP cursus zeer aanbevolen. Dit komt voornamelijk vanwege alle functies die het pakket tot zijn beschikking heeft. En de informatie die op de gebruiker afkomt.

6. Eindconclusies en aanbevelingen


Nadat de gevraagde onderwerpen grondig zijn onderzocht, is de conclusie dat SAP goed wordt gebruikt bij VCW-Holding en dat het ook aan de eisen voldoet tot stand gekomen. Alleen door de complexiteit is het vaak erg moeilijk om de benodigde informatie uit de tabellen te halen en vaak moeten er meerdere handelingen worden uitgevoerd worden om tot het beoogde resultaat te komenVoor gebruiksvriendelijkheid van SAP kreeg het de cijfer 6,4. Dit is een redelijke score. Maar omdat SAP al gebruikt wordt bij VCW-Holding, weten de gebruikers hoe ze te werk moeten gaan binnen SAP. En dat is een groot voordeel. Bij het aannemen van nieuwe medewerkers binnen de VCW-Holding die geen kennis hebben van SAP wordt aangeraden een cursus te volgen. Zie de volgende link: http://www.sap.com/netherlands/services/education/esf.epx

Literatuurlijst
Visser, H.M, Goor, A.R. van, Werken met logistiek, Wolters-Noordhoff bv. Vierde druk, Groningen/Houten, 2004
Grit, R.,Project Management, Wolters-Noordhoff bv, Vierde druk, Groningen/Houten, 2005
Hoogland,W., Dik.R., Rapport over rapporteren, Wolters-Noordhoff bv Vierde druk, Groningen/Houten, 2002
Internet:
http://webrichtlijnen.overheid.nl/handleiding/ontwikkeling/post-productie/testen/checklist-usability/
http://www.sap.nl/
http://www.vandale.nl • Verklarende woordenlijst
 • 2.Beschrijving van de aard van het bedrijf
 • 2.2 Zand tot klant
 • 2.3 Logistieke grondvormen
 • 3.1 Activiteiten logistieke inkoopfunctie
 • 3.2 Proces Inkoop in SAP
 • 3.4 Overige bekeken punten van SAP
 • Is het met SAP mogelijk een MRP 1 berekening te maken
 • 4. Analyse productieproces
 • Nieuwe producten bekijken, toevoegen en verwijderen
 • Product informatie bekijken, toevoegen of verwijderen
 • Overzicht van voorraden
 • Het beheren van de productie capaciteiten
 • 4.2 Conclusie
 • 5.Analyse gebruiksvriendelijkheid SAP
 • 5.1 Checklist gebruiksvriendelijkheid
 • Helderheid van communicatie
 • Ontwerp en onderhoud
 • 5.3 Conclusie
 • 6. Eindconclusies en aanbevelingen
 • Literatuurlijst

 • Dovnload 113.65 Kb.