Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Hulp hongarije nr. 71 november 2012 Hulp blijft nodig

Dovnload 19.67 Kb.

Hulp hongarije nr. 71 november 2012 Hulp blijft nodigDatum25.10.2017
Grootte19.67 Kb.

Dovnload 19.67 Kb.

HULP HONGARIJE nr. 71 november 2012

____________________________________________________________________________________________________

Hulp blijft nodig

De situatie in Hongarije is zorgelijk, in vele opzichten.

Eén van de gevolgen daarvan is, dat steeds meer jongeren het land uitvluchten.

Nu de grenzen open zijn, kunnen ze zich elders in Europa vestigen.

Dat is geen gemakkelijke beslissing.

Hongaren zijn sterk gehecht aan hun eigen land, taal en cultuur.

Maar als je bestaan op het spel staat, moet je het wel elders zoeken.

Een goede bekende van ons had een prachtige baan aan een muziekacademie.

Hij gaf daar les aan koperblazers en leidde het conservatoriumorkest.

Maar zijn baan stond op de tocht. Al een aantal maanden kreeg hij geen salaris.

Hij heeft nu een betrekking als trompettist bij een orkest in Duitsland aanvaard.

Een predikant uit het Hongaarse deel van Roemenië schreef ons, dat zijn kinderen

een goede opleiding achter de rug hadden, maar werk op hun vakgebied was er niet.

Ze zijn toen tijdelijk naar Brabant getrokken om daar in een kwekerij te werken.

Dit zouden we met vele voorbeelden kunnen aanvullen.

Waarom schrijf ik dit?

Omdat Hongarije gemakkelijk vergeten kan worden.

In de landen eromheen: Roemenië, Moldavië, Bulgarije, is de nood nog ernstiger.

Grote hulporganisaties gaan zich nu op die gebieden richten.

Daar is niets op tegen, maar in Hongarije blijft de hulp ook nodig.

Vandaar de door onze stichting verzorgde hulptransporten.

Zo worden vele arme mensen met kleding geholpen.

De vraag blijft aanhouden en dan kun je er niet een punt achter zetten.

Af en toe bieden we ook hulp in omringende landen, als dat op onze weg komt,

maar onze voornaamste hulp blijft naar Hongarije gaan.

Te meer, omdat dit anders een vergeten gebied dreigt te worden.

Hulp blijft nodig, ook op een heel ander gebied.

Eigenlijk is dat nog belangrijker.

Ik heb het oog op de nieuwe druk van de Ingwersenbijbel, zoals die genoemd wordt.

Nog steeds is er veel vraag naar.

Na korte tijd is de voorraad alweer uitgeput.

Het is opvallend, dat juist dit boek nog volop in de belangstelling staat.

De vorige druk is gemoderniseerd.

De inhoud is niet veranderd, maar het taalkleed is duchtig bijgeschaafd.

Nu staat de nieuwe druk in de steigers.

Van een bevriende hulporganisatie hebben we een vorstelijke gift ontvangen.

Maar ook uw bijdrage is van harte welkom, want het bedrag is nog niet helemaal rond.

Juist deze hulp blijft bovenal nodig!

ds. K.H. de Groot

Bijbel in vertelling en beeld’ van Gesina Ingwersen

In 2009 verscheen de nieuwe, gecorrigeerde Hongaarse uitgave in een oplage van 2500 exemplaren.

Bestemd voor jeugdwerk en evangelisatie in Hongarije, Roemenië, Slowakije, Oekraïne en Servië.

Inmiddels zijn nagenoeg alle boeken verspreid!

Met vreugde delen we u mee, dat we opdracht hebben gegeven voor herdruk van 2000 exemplaren.

De kosten bedragen ruim € 11.000. Daarvoor hebben we zelf € 6.500 gespaard.

Dankzij een toegezegde bijdrage van Stichting S.B.C. (Steun Buitenlandse Christenen) uit Den Haag van € 3.500 hebben we nu € 10.000 bijeen.We hopen dat u uw steentje bijdraagt aan de nog ontbrekende € 1.000.

Het boek zal ook nu worden gebonden in stevig blauw kaft. Daaromheen komt een stofomslag met een afbeelding uit de bijbel en – zowel op kaft als stofomslag – de titel in het Hongaars.

Oorspronkelijk werd de jeugdbijbel uitgegeven door de Bijbel Kiosk Vereniging. Sinds de fusie met de Vereniging tot Verspreiding van de Heilige Schrift in 2008 is de nieuwe naam ‘Ark Mission’ te Amsterdam.

Transporten hulpgoederen

In september 2012 ging een transport hulpgoederen naar de reformatorische gemeente te Tatabánya, met een aantal pakketten voor Abony. Tegelijkertijd werd een groot aantal pakketten meegenomen met kleding die in Emmeloord was ingezameld, bestemd voor de gemeente van Kunmadaras.

De pakketten werden in Hongarije naar de desbetreffende plaatsen gebracht.

We ontvingen van een verzorgingstehuis in Amstelveen weer medische benodigdheden, die met het volgende transport naar Budapest-Kispest worden meegenomen voor het kerkelijke bejaardentehuis.
Wij zamelen in: kleding, schoenen, beddengoed en speelgoed

schoon en niet beschadigd

Onze opslagruimte is in een loods bij Sloterweg 343 te Badhoevedorp

- naast garage Erik van Wijk -

U kunt goederen afgeven op maandag tussen 10.00 en 12.00 uur.

( januari tot en met maart van 10.00 tot 11.00 uur.)

Overleg over een ander tijdstip met mevr. Bosch, tel. 020 – 659 35 00

of mevr. Van Saarloos, tel. 06 – 15 08 02 03
Een bijdrage voor de verzendkosten wordt op prijs gesteld, in de collectebus bij de opslagruimte, of op rekening 490926, t.n.v. Hulp Hongarije, Badhoevedorp.

Financiële steun

Per bank worden bedragen overgemaakt aan een aantal mensen die onvoldoende pensioen ontvangen. Enkele andere hulpbehoevenden krijgen in juli of augustus – als een van de bestuursleden Hongarije bezoekt – het toegezegde bedrag per postwissel.

Een gedeelte uit één van de ontvangen reacties willen we u niet onthouden:

Ik wil met u delen, hoe God mij hielp met het ontvangen geld. Vóór ik de door u gestuurde financiële steun ontving, bad ik vaak tot God om hulp, omdat ik zowel in geestelijk, lichamelijk en ook in materieel opzicht er slecht aan toe was. Dit voorjaar moest ik onverwacht een ernstige operatie ondergaan en daarna chemotherapie volgen. Ik voelde de kracht van het gebed, ook dat velen voor mij baden. Inmiddels ben ik zo ver hersteld dat ik weer kan werken. Niet alleen mijn gewone werk als predikant, maar in augustus leidde ik ook een kinderkamp van een week, met 150 deelnemers. Begrafenissen, huwelijksbevestiging, bediening van het Heilig Avondmaal en nu beginnen de godsdienstlessen weer in alle vier de gemeenten waarin ik werk. Ik kan God niet dankbaar genoeg zijn voor de terugontvangen kracht. De operatie, de medicijnen, de injecties, de vele reizen vanuit Izsófa naar Debrecen en de vitaminen kostten alles bij elkaar heel veel geld. Ik ben zeer dankbaar voor uw financiële steun, die onverwacht veel groter was dan het jaarlijkse bedrag waarop ik hoopte, hoewel u dat niet had toegezegd! Ik vraag u in uw gebed aan mij te denken en aan mijn kinderen, die het tijdens mijn ziekte erg moeilijk hebben gehad. God zegene uw leven en uw hulpverlening. Met liefde, ds. Katalin Gál Persoonlijke berichten

In augustus is overleden mevrouw G. Breukelaar-Grosheide, Amstelveen, in de leeftijd van 85 jaar.

Zij was jarenlang bestuurslid. In september overleed de heer C. van der Stelt, 92 jaar, één van de eerste bestuursleden van stichting ‘Hulp Hongarije’ in 1957.HULP HONGARIJE

Een kleine, landelijk werkende, protestantse stichting tot het verlenen van geestelijke

en materiële steun aan Hongaren, zowel in Hongarije als in andere landen.

Ingeschreven in de Kamer van Koophandel van Amsterdam onder nummer 41199675.

Door de Belastingdienst erkend als een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling).

Dit houdt in dat giften aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting.Uitbreiding bestuur

De heer A. van Saarloos te Badhoevedorp is benoemd tot bestuurslid.Betalingen op bankrekening 4 9 0 9 2 6 ten name van Hulp Hongarije, Badhoevedorp

Adreswijzigingen en opgave van nieuwe donateurs aan het secretariaat:

De Korte Baan 5, 8252 GC Dronten, tel. 0321 – 31 54 69

  • Bijbel in vertelling en beeld’ van Gesina Ingwersen
  • We hopen dat u uw steentje bijdraagt aan de nog ontbrekende € 1.000.
  • Transporten hulpgoederen
  • Wij zamelen in: kleding, schoenen, beddengoed en speelgoed schoon en niet beschadigd
  • Uitbreiding bestuur

  • Dovnload 19.67 Kb.