Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


I. werkinstrumenten

Dovnload 294.3 Kb.

I. werkinstrumentenPagina1/5
Datum10.10.2017
Grootte294.3 Kb.

Dovnload 294.3 Kb.
  1   2   3   4   5

INVENTARIS CATALOGUS 1C
I. WERKINSTRUMENTEN

 1. Bibliografieën

 1. BOULAERT André, Bijdragen verschenen in de jaargangen I – XXI (1948 – 1972) van de Annalen van de G.O.K.R.T.I. – Articles parus dans les tomes I – XXI (1948 – 1972) des Annales du C.H.A.R.T.I., jg. 1973 pp. 13 – 23 + aanvulling, jg. 1978, p. 12.

 2. BOULAERT André, Bijdragen verschenen in de jaargangen XXII – XXVI (1973 – 1977) van de Annalen van de G.O.K.R.T.I. – Articles parus dans les tomes XXII – XXVI (1973 – 1977) des Annales du C.H.A.R.T.I., jg. 1978, pp. 7 –11.

 3. DECRITS Marc, Ronsese kranten bewaard in het Rijksarchief en de stedelijke openbare bibliotheek te Ronse, jg. 1979, pp. 37 – 69.

 4. VAN ES Jan, In onze « Annalen » verschenen reeds – Les articles suivants sont parus dans nos « Annales » : 1948 – 1957, jg 1958, pp. 117 – 118.

 5. GADEYNE Guido, 40 jaar G.O.K.R.T.I. !, jg. 1988, pp. 5 – 7.

 6. Les 40 ans du C.H.A.R.T.I. !, jg. 1988, p. 8 – 10.

 7. N.N. Colloquium 1991, jg. 1991, pp. 177 – 180.

H.KERKHOVE en Y.LENOIR, Overzicht van de gepubliceerde artikelen in de Annalen van de Geschied- en Oudheidkundige Kring van Ronse en het Tenement van Inde 1948-2000, jg. 2001, pp.309-346

M.VERZELE, De Ronsische Fiertelommegang en St.-Hermescultus. Algemene bibliografie, jg.2003, pp.163-168

L.WANNYN, Een lokaal voor de bibliotheek van de Kring, jg.2008, p.385

J.VANDENHOUCKE, Toespraak van Schepen van Cultuur tijdens de 60-jarige viering van de Geschiedkundige Kring van Ronse op 21-12-2008, jg.2009, pp.9-10

B.SEGIER, Kritische analyse van de naoorlogse historiografie: Casus “Annalen Ronse en het Tenement van Inde”, jg.2009, pp.31-50

B.DECRAENE en J.LALEMAN, In de kelders van Decroly: de bibliotheek van onze Kring, jg.2011, pp.223-226

Onze bibliotheek is er, jg.2007, p.11-12

Prijzen van geschiedenis – Fonds van Dr. Oscar Delghust, jg.2007, pp.13-14

H.KERKHOVE, Nieuws uit de Kring, jg.2010, p.7

H.KERKHOVE, De Kring (inter)-nationaal , jg.2010, p.13

G.GADEYNE, Textiel te Ronse, documentatie verzameld door BTK-project (1981-1984) jg.2010, pp.379-383

G.GADEYNE, Bibliotheek van ex-Rijksarchief Ronse, jg.2010, pp.384-388

KERKHOVE H., Feiten uit de geschiedenis van de stad Ronse, 2012, p.203


 1. Bronnen

 1. Inventarissen

 1. DECRITS Marc. Het Tenement van Inde in de Belgische familiearchieven, jg. 1979, pp. 71 – 99.

 2. GADEYNE Guido, Oorkonden betreffende Ronse in het archief van het kathedraalkapittel van Doornik, jg. 1970, pp. 103 –122.

 3. N.N., Publicaties van het Rijksarchief Ronse ’80 – ’87, jg. 1987, p. 58

 4. VAN ES Jan, Inventaris der stadsarchieven – Inventaire des archives de la ville, jg. 1950 – 1951 – 1952, pp. 29 – 45.

 5. WANNYN Lucien, Donation de M. Van Balberghe Gustave, jg. 1987, pp. 196 – 198.

 6. 40 jaar Annalen : een indrukwekkende reeks bijdragen over onze lokale geschiedenis. Een thematische bibliografie : 1948 – 1987, jg. 1988, pp. 11 – 33.

A.RASEMONT en G.GADEYNE, Gids voor het Stedelijk Textielmuseum te Ronse, jg. 2002, pp.29-68
b. Studies over archief en archiefwezen

 1. CAMBIER Albert, Wel en wee in onze stad, jg. 1962, p. 46.

 2. GADEYNE Guido, Kapitein F. Van den Bemden (1824 – 1901), stadsarchivaris van Ronse, jg. 1981, pp. 113 – 117.16.

 3. VAN DER DONCKT R.A., Iets over het rijksarchief te Ronse, jg. 1965, pp. 129 – 135.17.

 4. GADEYNE Guy, Heropening van het Rijksarchief te Ronse, jg. 1993, pp. 53 – 61.18.

 5. N.N., Statuten, jg. 1996, pp. 325 – 330.19

 6. DE BUYSSCHER Jacques, 50 jaar Geschied- en Oudheidkundige Kring van Ronse en het Tenement van Inde, jg. 1998, pp. 5 - 11.20.

 7. DE BUYSSCHER Jacques, Les 50 ans du Cercle Historique et Archéologique de Renaix et du Tènement d’Inde, jg. 1998, pp. 12 – 18.

E.DEVENTER, Ronse in de jaren 1790-1820, Deel 1: de ontsluiting van het Gemeentearchief, jg.2005, pp.207-268

G.VAN BOCKSTAELE, Het Rijksarchief van Ronse wordt gesloten, jg.2009, pp.305-308


c. Bronnenuitgaven en -onderzoek


 1. DECONINCK Johny en GADEYNE Guido, Klapper op de plaats- en persoonsnamen in de oudste wettelijke passeringen van Ronse, 1289 – 1399, jg. 1967, pp. 157 – 198.

 2. DECONINCK Johny en GADEYNE Guido, Klapper op de plaats- en persoonsnamen in de oudste oorkonden van het St.-Hermeskapittel te Ronse, 1231 – 1500, jg. 1969, pp. 3 – 49.

 3. DECONINCK Johny, Onuitgegeven XVde eeuwse Ronsische stadsrekeningen, jg. 1986, pp. 61 – 96, jg. 1987, pp. 45 –47.

 4. HOOREMAN Georges H., Les Etats de Biens dans les archives de la ville de Renaix et ce qu’ils peuvent nous apprendre, jg. 1648 – 49, pp. 11 – 17.

P.VAN BUTSELE en Y.LENOIR, Wat overbleef van het Tenement van Inde ten tijde van onze graaf Johan van Nassau, jg.2001, pp. 347-386

P.VAN BUTSELE en Y.LENOIR, Rekening van de kerkfabriek van Sint-Hermes. Dienstjaar 1516-1517, jg.2002, pp. 325-364. Dienstjaar 1535-1536 jg.2001, pp. 365-374. Dienstjaar 1546-1547 pp.375-382

P.VAN BUTSELE en Y.LENOIR, Rekening van de kerkfabriek van Sint-Hermes. Dienstjaar 1550-1551, jg.2004 pp.203-266. Dienstjaar 1578-1580, jg.2004, p.267-272

P.VAN BUTSELE, Rekening van de kerkfabriek va Sint-Hermes, Dienstjaar 1566-1567, jg.2007, pp.323-358

P.VAN BUTSELE, Rekening van de kerkfabriek van Sint-Hermes, Dienstjaar 1566-1567, jg.2007, pp.323-358

L.WANNYN, Ronse omstreeks 1915 (foto’s), jg.2007, pp.267-288

P. VAN BUTSELE, Renteboek van de Sint-Martinuskerk van Ronse, jg.2008, pp.173-188

L.WANNYN, Ronse omstreeks 1915 (foto’s), Deel II, jg.2008, pp.365-384

N.HANTSON, Ronses toeristische postzegels, jg.2008, pp.387-388

S.DEPLECHIN, Getekende oude zichten van Ronse, jg.2009, pp.51-58

P.VAN BUTSELE, Goederen van de Sint-Martinuskerk te Ronse (1576) jg.2009, pp.181-194

J.DECONINCK, Onuitgegeven XV°eeuwse Ronsische stadsrekeningen, (1460 e.v.) , jg.2011, pp.323-364II . HULPWETENSCHAPPEN

H.KERKHOVE, Waarom valt Pasen bij ons altijd (?) op hetzelfde moment van het jaar?, jg.2009, p.148-151
 1. Munten – penningen – medailles

 1. BOCKSTAL Henri, Muntvondst in het rijksarchief te Ronse, jg. 1967, pp. 25 – 27.

 2. BOCKSTAL Henri, De ere- en herinneringspenningen van de Kamer voor Handel en Nijverheid van Ronse en omgeving, jg. 1984, pp. 5 – 13.

 3. BOCKSTAL Henri, De huldemedaille van de provincie Oost-Vlaanderen, jg. 1984, pp. 14 – 17.

 4. SPILEERS Marcel, Historiepenningen, geslagen voor de slag van Oudenaarde in 1708, jg. 1981, pp. 167 – 172.

zie ook nr. 102.

H.KERKHOVE, Napoleon op St.-Helena, jg.2007, p.444

N.DECONINCK, La Légion d’honneur, jg.2010, pp.195-198

N.DECONINCK, La médaille de Sainte-Hélène, jg.2010, pp.199-204
 1. Wapenkunde

 1. BOCKSTAL Henri, De wapenschilden der stad, baronie en vrijheid van Ronse, jg. 1948, pp. 34 – 37.

 2. BOCKSTAL Henri, De wapenschilden der Heren van Ronse, jg. 1949 – 50, pp. 17 – 23.

 3. BOCKSTAL Henri, Het wapen der gemeente Munkzwalm, jg. 1956, pp. 91 – 96.

 4. BOCKSTAL Henri, De steen met het wapen van de graven van Nassau – Siegen in het stadsmuseum te Oudenaarde, jg. 1962, pp. 90 – 94.

 5. BOCKSTAL Henri, Het wapen van de stad Ronse. Een historisch-heraldische studie, jg. 1964, pp. 55 – 113.

 6. DEVOS Eric, The pearl to the crown. Comme s’explique la couronne de « marquis » sur les armoiries de Renaix, jg. 1991, pp. 147 – 157.

 7. DEVOS Eric, La Généalogie Fostier, jg. 1994, pp. 5 –106.

J.-M. DE DIJN en M.VERCAEMST, Weg met het stadswapen? Jg.2004, pp.301-303

H.KERKHOVE, Het stadswapen te Ronse, jg.2005, pp.85-86

E.DEVOS, Emblematiek en heraldiek in het middeleeuwse Ronse: van embleem tot stadswapen, jg.2011, pp.21-48


 1. Zegelkunde

 1. BOCKSTAL Henri, De zegelmatrijs van André d’Anvaing, schepen van Ronse, in het stadsmuseum van Oudenaarde, jg. 1963, pp. 76 – 77.

 2. BOCKSTAL Henri, Onuitgegeven zegels van het stadsarchief van Ronse, jg. 1966, pp. 109 – 115.

 3. de LANNOY Albert, Une matrice de sceau du XVème siècle trouvée a Renaix, jg. 1968, pp. 55 – 58.
 1. Cartografie

 1. BOCKSTAL Henri, Het landt ende caertboeck van 1684, jg. 1985, pp. 9 – 30.

 2. DECONINCK Johny, Een onbekende kaart van de vrijheid van Ronse uit 1623, jg. 1985, pp. 81 – 100.

 3. DE LANGE S., Opbrakel voor het eerst nauwkeurig in kaart gebracht, jg. 1983, pp. 201 –205.

 4. BOCKSTAL Henri-Joseph, Het landt- ende caertboeck van Ronse (1684), jg. 1993, pp. 63 – 123.

 5. BOCKSTAL Henri-Joseph, Het landt- ende caertboeck van Ronse (1684), jg. 1994, pp. 107 – 156.

L.DEVENTER, Bespreking van het land- en kaartboek daterend uit 1684, jg.2008, pp; 71-102


 1. Hand- en huismerken

 1. BROUWERS Ivo, Handmerken van Ronsenaars in de XVIde, XVIIde en XVIIIde eeuw, jg. 1956, pp. 13 – 45.

 2. VAN BUTSELE Paul, Handmerken van katholieke Ronsenaars uit de XVIde eeuw, jg. 1973, pp. 103 – 132.

 3. VAN BUTSELE Paul, Handmerken en lotgevallen van hervormingsgezinde Ronsenaars uit de XVIde eeuw, jg. 1974, pp. 71 – 90.
 1. ARCHEOLOGIE

 1. Algemeen

 1. DECONINCK J. Quelques mots sur les documents d’Edouard Joly, jg. 1963, pp. 32 – 75.

 2. DECONINCK Jacques, Découvertes archéologiques à Renaix, jg. 1964, pp. 126 – 129.

 3. DELGHUST Oscar, Célébrités renaisiennes : Le chanoine Puissant, jg. 1966, pp. 32 – 40.

 4. JOLY E. – en anderen, Collections scientifiques d’objets d’art, d’antiquités et de curiosités de la ville de Renaix, jg. 1963, pp. 129 – 149.

 5. JOLY E., Découvertes archéologiques à Renaix entre 1838 et 1868, jg. 1963, pp. 161 – 166.

 6. LESENNE Monique, Ronse en omstreken archeologisch benaderd, jg. 1978, pp. 223 – 241.

 7. LESENNE Monique, De verzameling Gilleman, jg. 1983, p. 328.

zie ook nr. 470.

L.WANNYN, Recherches géologiques à Renaix, Ellezelles et Flobecq en 1884, jg.2001, pp.73-102

S.DE LANGE, Het Provinciaal Archeologisch Museum Velzeke-Ename, jg.2005, pp.38-39

Solva, Archeologische opgravingswerken bij het project ‘De Stadstuin’, 2012, p.160

 1. Prehistorie

 1. CROMBE Philippe, Een prehistorische site op de plaats Koekamer te Ellezelles, jg. 1985, pp. 72 – 79.

 2. CROMBE Philippe, Prehistorische vondsten op de Muziekberg (Ronse), jg. 1986, pp. 5 – 19.

 3. CROMBE Philippe, Twee laat-neolitische vindplaatsen in de omgeving van Ronse : de Klomp (Nukerke – Maarkedal) en Hoogerlucht (Ronse), jg. 1987, pp. 59 – 75.

 4. DECONINCK Jacques, Le problème préhistorique à Renaix, jg. 1960, pp. 21 – 34.

 5. DECONINCK Jacques, Contribution au problème préhistorique du Mont de Musique à Renaix, jg. 1962, pp. 27 – 34.

 6. DECONINCK Jacques, Quelques notes sur le gisement paléolithique du Mont de l’Enclus, jg. 1963, pp. 157 – 160.

 7. DECONINCK Jacques, Note sur un instrument en silex trouvé à Renaix, jg. 1970, pp. 17 – 19.

 8. DECONINCK Jacques, Le problème préhistorique du Mont de Musique, jg. 1982, pp. 19 – 63.

 9. DECONINCK Jacques, Les mégalithes du Renaisis, jg. 1983, pp. 211 – 219.

 10. DECONINCK Jacques, Sur quelques sites préhistoriques du Renaisis, jg. 1986, pp. 21 – 31.

 11. DESITTERE M., Enkele protohistorische wapens ut de Eeuwfeestmusea te Bergen, voorkomend in de verzameling E. Joly, jg. 1963, pp. 150 – 153.

 12. GOB André, L’industrie mésolithique du Pottelberg (com. de Flobecq, Hainaut), jg. 1976, pp. 243 – 260.

 13. ROOSENS H., De archeologische ontdekkingen op de Kluisberg (O-Vl.), jg. 1963, pp. 154 – 156.

 14. VAN DE KONYNENBURG Rik, Mesolithische vindplaatsen uit de streek van Ronse, jg. 1984, pp. 195 – 202.

 15. CROMBE Philippe, Prehistorische vondsten in het Zuid-Oostvlaamse Heuvelgebied (1), jg. 1988, pp. 193 –201.

 16. CROMBE Philippe, Noodopgraving op de Square Albert te Ronse, jg. 1988, pp. 202 – 203.

 17. CROMBE Philippe, Verslag van twee opgravingscampagnes op de Neolithische Nederzetting te Saint-Sauveur « Vertes-Feuilles », jg. 1990, pp. 225 – 228.

 18. VERLAECKT Koen, Een Armoricaanse hulsbijl uit Flobecq, jg. 1995, pp. 123 – 134.

 19. VANDEWATTYNE Jacques, Le Paradis à Wodecq, station préhistorique, jg. 1996, pp. 269 – 272.

 20. VAN ASSCHE Michel, Occupations préhistoriques à Wodecq « Paradis », jg. 1996, pp. 273 – 306.

J.DECONINCK, Prehistorische vondst bij oude Sint-Martensker, jg. 2001, pp.297-302

M.FOURNY, Le Muziekberg à Renaix, jg.2002, pp.105-128


C. (Gallo) – Romeinse periode

 1. CAMBIER Albert, Deken Baeyens van Ronse wijdt te Gijzenzele een altaar in met behulp van een Romeins monument, jg. 1983, pp. 261 – 273.

 2. DECONINCK Jacques, Les découvertes de monnaies gauloises et romaines en Renaisis, jg. 1963, pp. 6 – 18.

 3. DECONINCK Jacques, Villa romaine à Russeignies, jg. 1970, p. 20.

 4. DECONINCK Jacques, Découverte de monnaies au Mont de l’Enclus et Flobecq, jg. 1982, pp. 64 – 66.

 5. DECONINCK Jacques, Découverte archéologique à Ellezelles, jg. 1985, pp. 65 - 70.

 6. DECONINCK Jacques, Archeologische vondsten in de streek van Ronse, jg. 1987, pp. 8 – 12.

 7. DE LANGE Sylvain, Avelgem – Kerkhove : een belangrijke site uit de Gallo-Romeinse tijd, jg. 1979, pp. 253 – 256.

 8. ROGGE Marc, De terra sigillata van Kester uit het gemeentelijk museum van Ronse, jg. 1970, pp. 123 – 132.

 9. ROGGE Marc, De Gallo-Romeinse tumuli van Calmont, gemeente Kluisbergen (Oost-Vlaanderen), jg. 1972, pp. 109 – 135.

 10. ROGGE Marc, Beschrijving van het Romeins aardewerk afkomstig van het site op de plaats Koekamer te Ellezelles, jg. 1985, p. 71.

 11. WANNYN Lucien, Oppervlaktevondsten uit de Gallo-Romeinse periode, jg. 1980, pp. 235 – 236.

 12. CROMBE Philippe, Noodopgraving op de Square Albert te Ronse, jg. 1989, pp. 77 – 106.

 13. CAMBIER Albert, Het reliëf met dansende Bakchante in de Ronsische krypte, getuigenis van de Dionusoskultus in onze streek, jg. 1991, pp. 57 – 89.

zie ook nrs. 89 – 91 – 92 - 102.

H.Kerkhove, Zijn de Romeinse heirbanen oorspronkelijk Romeins?, jg.2009, pp.135-139D. Middeleeuwen en later

 1. CAMBIER Albert, De opgravingen te Ronse, jg. 1948, pp. 21 – 23.

 2. CAMBIER Albert, De opgravingen in de crypte der St.-Hermeskerk (1959 – 1964), jg. 1964, pp. 130 – 178.

 3. CAMBIER Albert, De jongste opgravingen in de crypte (winter 1964 – 1965), jg. 1965, pp. 59 – 67

 4. CAMBIER Albert, De laatste opgravingen onder en rond de St.-Hermeskerk, jg. 1966, pp. 153 – 183.

 5. CAMBIER Albert, De peilingen onder de middenbeuk der St.-Hermeskerk te Ronse en de ontdekking der Karolingische kerk (voorjaar 1968 en winter 1984 – 85), jg. 1985, pp. 31 – 44.

 6. COUVREUR Edgard, La sépulture des Montmorency, Seigneurs d’Amougies et autrel lieux, jg. 1953 – 54 –55, pp. 9 – 21.

 7. DECONINCK Jacques, Oudheidkundige vondsten te Ronse, jg. 1968, pp. 59 – 60.

 8. DECONINCK Jacques, Vondsten in de St.-Hermeskerk te Ronse, jg. 1968, pp. 65 – 70, jg. 1969, pp. 101 – 103, jg. 1970, pp. 15 – 16.

 9. ERVYNCK Anton, Dierenresten uit de middeleeuwse binnenstad te Ronse. Een eerste verkenning op de Square Albert, jg. 1989, pp. 107 – 118.

 10. CROMBE Philippe, Stadsarcheologisch onderzoek te Ronse, jg. 1990, pp. 221 – 224.

 11. CAMBIER Albert, Staat de Sint-Hermeskollegiaal op de plaats – of in de onmiddellijkheid – van een Romeins monument of gebouw, jg. 1995, pp. 33 – 40.

 12. DECONINCK Johny, Sporen uit het verleden binnen de kapittel-vrijheid, jg. 1997, pp. 289 – 308.

 13. DECONINCK Johny, Vondst van een oude gracht op de Plas te Ronse, jg. 1998, pp. 165 – 171.

 14. CAMBIER Albert, Een halve eeuw onderzoekingen en ontdekkingen betreffende de kleine Sint-Pieterskerk ten noorden van de grote Ronsische kollegiaal, jg. 1998, pp. 251 – 276.

 15. CAMBIER Albert, De lijkkisten van de Heren van Amengijs in de grafkelder onder de Sint-Bavokerk aldaar en hun opschriften, jg. 1999, pp. 183 – 196.

E.ROELS en G.VERMEIREN, De waterput op het Rooseveltplein in Ronse archeologisch onderzocht, jg.2001, pp.147-150

E.ROELS, Archeologisch onderzoek in de historische stadskern van Ronse, jg.2001, pp.141-146

J.DECONINCK, Merovingische vondst in Ronse? Jg.2001, pp.303-306

G.VERMEIREN, De opgravingen in de Sint-Hermeskerk in 2000-2001, jg.2005, pp.97-147IV. LOKALE GESCHIEDENIS
A. Algemeen

 1. DE LANGE Sylvain, Uit het « heerlijke » verleden van Opbrakel. De heerlijkheid Verrebeke, jg. 1978, pp. 209 – 222.

 2. DE LANGE Sylvain, Een dorp en zijn bewoners ruim 300 jaar geleden. Opbrakel in het midden van de 17de eeuw, jg. 1979, pp. 223 – 249, jg. 1980, p. 266.

 3. N.N., La crise de 1817 à Renaix, jg. 1988, p. 254.

 4. MEERSCHAERT Denis, Ronse in 1878, jg. 1991, pp. 143 – 146.

 5. VAN DE MERCKT Gaston, Mémoires sur Renaix. Une occasion propice pour découvrir ses origines et ses traditions diverses, jg. 1993, pp. 229 – 271.

 6. VAN DE MERCKT Gaston, Mémoires sur Renaix. Un avant-tout necessaire pour nos temps actuels, jg. 1994, pp. 267 – 278.

 7. VAN DE MERCKT Gaston, Mémoires sur Renaix, jg. 1995, pp. 209 – 215.

 8. VLIEGHE Jean-Marie, Russeignies au XVIIIe siècle, Un illustre méconnu, jg. 1996, pp. 47 – 66.

 9. VLIEGHE Jean-Marie, Orroir au XVIIIe siècle. « Qui ? ? ? Pierre-Joseph Fontaine ! ! ! Brrr … », jg. 1997, pp. 39 – 54.

 10. DE LANGE Sylvain, De taalgrens. Van de oude tot de nieuwe Belgen, jg. 1997, pp. 339 – 342.

 11. DE LANGE Sylvain, Een dorp en zijn bewoners ruim 300 jaar geleden : Opbrakel in het midden van de 17de eeuw, jg. 1998, pp. 33 – 98.

 12. VLIEGHE Jean-Marie, Amougies au XVIIIe siècle. Un accident, jg. 1998, pp. 99 – 114.

 13. BRAECKMAN W.L., Publieke executie van zes moordenaars te Ronse in 1828, jg. 1999, pp. 197 – 204.

J.DOMS, Huizen, straten, wijken, steden…Eigendom, bewoning en stadsbeeld (16° - einde 18°eeuw) jg.2003, pp.37-68

H.KERKHOVE, “Ze weunen op Woetsbreuge”, jg.2004, pp.317-380

M.COUVREUR, Feiten uit het leven te Ronse in de 19°eeuw, jg.2005, pp.61-76

G.GADEYNE, Ronse in de 19° en 20°eeuw: schets van een boeiende metamorfose, jg.2006, pp.93-104

R.VAN ELSLANDE, Arend de Keysere & Ronse in Gentse Middeleeuwse documenten, jg.2006, pp.295-316

J.-M.VLIEGHE, Differends en Amougies-Russeignies au XVIII° Siècle, jg.2007, pp.359-390

J.-M.VLIEGHE, Russeignies au XVIII° siècle. En goguette avec Jean-François Choquette, jg.2008, pp.119-128

E.DEVOS, De stedelijke ontwikkeling van Ronse tot circa 1800, met enkele latere uitlopers, jg.2008, pp.189-264

S.DE LANGE,Het mooiste dorp van Vlaanderen? De Vlaamse Ardennen!, jg.2009, pp.124-125

H.KERKHOVE, Doodstraf ‘ Met verbeurtenis van de Vuyst’ jg.2009, pp.140-142

H.KERKHOVE, Het oudste kerkhof te Ronse, jg.2011, pp.227-236

P.VAN BUTSELE, Het Ronsisch Tenement van Inde – Inda – Inden, jg.2011, pp.297-306

DE LANGE S., De Heerlijkheid Opbrakel (oorspronkelijk genoemd Brakel), 2012, p.183
B. Instellingen


 1. CAMBIER Albert, Overzicht van de kerkelijke instellingen te Ronse tijdens het Ancien Régime, jg. 1962, pp. 53 – 55.

 2. DELEURERE Marie-Thérèse, De regeling voorzien door de XIIIde eeuwse keure te Ronse, jg. 1964, pp. 117 – 124.

 3. DELGHUST Oscar, La Seigneurie de Renaix, ses avatars et son château, jg. 1957, pp. 29 – 35.

 4. GADEYNE Guido, Aspecten van de instellingsgeschiedenis van de Ronsese kerken, jg. 1977, pp. 43 – 63.

 5. VAN DE VELDE René, Notre défunt Conseil de Prud’hommes de Renaix, jg. 1979, pp. 97 – 121.

 6. VAN DE VYVERE Romain, De heerlijkheid « Ter Donckt » te Kluisbergen, jg. 1972, pp. 171 – 181.

 7. VAN ES Jan, Enkele kanttekeningen bij de oudste administratieve geschiedenis van het Stedelijk Hospitaal, jg. 1963, pp. 81 – 82.

 8. DECRITS Marc,Bouwgeschiedenis van het neoklassicistisch gemeentehuis van de gemeente Berchem (Kluisbergen), jg. 1988, pp. 217 – 221.

 9. DHAEYER Fernand, Het schooltje van de « BREUCQ », jg. 1990, pp. 219 – 220.

 10. DELEURERE Marie-Thérèse, Dispositions prévues par les chartes du XIIIe siècle à Renaix, jg. 1991, pp. 33 – 38.

 11. DE LANGE Sylvain, De inning van de Grote Tienden te Opbrakel in 1671, jg. 1996, pp. 87 – 95.

 12. VAN BUTSELE Paul en LENOIR Yves, Attest over de status van de heerlijkheid van Ronse (a° 1544), jg. 1999, pp. 227 – 228.

 13. VAN BUTSELE Paul en LENOIR Yves, Vrijbrief voor Ronse vanwege het Frans beleid Le Vicomte de Turenne, Maréchal Général des camps et des armées du roy, jg. 1999, pp.229 – 230.

 14. VAN BUTSELE Paul en LENOIR Yves, Drie verheffen van het leen « Ter Folie » in Ronse, tijdens de XVe eeuw, jg. 1999, pp. 247 –256.

 15. VAN BUTSELE Paul en DE BUYSSCHER Jacques, Renten vanden hospitaele van St. Eloy tot Ronse, jg. 2000, pp. 159 – 183.

 16. VAN BUTSELE Paul en LENOIR Yves, Teksten uit de oude doos, jg. 2000, pp. 205 – 208.

Zie ook nr. 164.

R.HANTSON, Lijst der stadsmagistraten van de Stad Ronse (1953-2000), jg.2001, pp.61-72

H.KERKHOVE, Ellezelles…Buurgemeente van Ronse: Burgemeesters, jg.2002, pp.383-384

E.DEVENTER, Revolutionair Vlaanderen? De Vlaamse dorpen 1790-1820. 2°deel, jg.2006, pp.51-88

H.KERKHOVE, 1859 en de pompiers van Ronse …2009, jg.2009, pp.155-170

H.KERKHOVE, Een uitzonderlijk Ronses ambtenaar: Albert Van Wijnen (°21C. Politieke geschiedenis

 1. DECONINCK Jacques, Renaix au début du Moyen Age, jg. 1967, pp. 3 – 24.

 2. DECONINCK Jacques, Childeric est-il né à Renaix, jg. 1987, pp. 13 – 15.

 3. DECRAENE Bernard, Het stadsbestuur te Ronse tijdens het Directoire, jg. 1971, pp. 83 – 95.

 4. DECRITS Marc, De repressie van de royalistische Boerenopstand in Zuid-Vlaanderen (1790). De patriotische vrijwilligers uit Kwaremont, Ronse en Zulzeke, jg. 1980, pp. 177 – 186.

 5. de LANNOY Albert en DECONINCK Jacques, Le maintien de l’ordre à Renaix pendant les troubles avant l’institution du « conseil de sang » (1566 – 1568), jg. 1985, pp. 51 – 64.

 6. DELGHUST Oscar, Célébrités renaisiennes : Yves – Sabin Magherman, jg. 1965, pp. 43 – 49.

 7. ROEKELOOS André, Hulde aan Eugène Soudan (1880-1960), jg. 1962, pp. 15 – 25.

 8. VAN BUTSELE Paul, Hoe onze streek tot het graafschap Vlaanderen ging behoren, jg. 1967, pp. 33 – 56.

 9. VAN BUTSELE Paul, De baljuw van Ronse in moeilijkheden 1441 – 1446, jg. 1968, pp. 25 – 26.

 10. VAN BUTSELE Paul, Over Ronses vroegste inwoners, hun ras en hun regeerders, jg. 1969, pp. 75 – 86, jg. 1970, pp. 79 – 101.

 11. VAN BUTSELE Paul, Biografische nota over G.C. Faipoult prefekt van het Scheldedepartement, jg. 1972, pp. 97 – 98.

 12. VAN BUTSELE Paul, De eerste heren van Pamele-Oudenaarde als voogden van Ronse, Ename enz… ten tijde van het Tenement van Inde, jg. 1976, pp. 261 – 288.

 13. VAN BUTSELE Paul, De eerste heren van Wattripont als ondervoogden van Ronse enz… ten tijde van het Tenement van Inde, jg. 1977, pp. 189 – 227.

 14. VAN BUTSELE Paul, De heren van Ronse uit het huis van Dampierre, gezegd van Vlaanderen of Namen (1280 – 1402), jg. 1979, pp. 103 – 142.

 15. VAN BUTSELE Paul, Het geslacht « de la Hamaide » of « vander Hameyden », heren van Ronse vanaf 1402, jg. 1980, pp. 187 – 233.

 16. VAN BUTSELE Paul, De abten van Inda, heren van Ronse en van het Tenement, jg. 1981, pp. 173 – 200 + vervolg, jg. 1982, pp. 115 – 145 + aanvulling jg. 1983, p. 327.

 17. VAN BUTSELE Paul, Het avontuurlijk leven van Johan VIII van Nassau, heer van Ronse, de « verloren graaf Johan », jg. 1987, pp. 115 – 161.

 18. VAN DE MERCKT Gaston, Passage à Renaix de Charles le Téméraire, jg. 1971, pp. 142 – 144.

 19. VERSCHAEREN José, De publieke opinie te Ronse, 1815 – 1830, jg. 1971, pp. 63 – 81.

 20. VERSYCK Jovanka, De Patria alias Katholieke Associatie tijdens het interbellum en het succes van Rex te Ronse, jg. 1986, pp. 223 – 225.

 21. VAN BUTSELE Paul, Het testament van Johan VIII van Nassau en van Ernestine de Ligne, jg. 1988, pp. 205 –215.

 22. VAN BUTSELE Paul, Hoe het kwam dat graaf Johan van Nassau op 21 mei 1635 te Diest vertoefde en er zijn testament liet opstellen, jg. 1990, pp. 37 – 76.

 23. VAN BUTSELE Paul, Afkoop van het beste kateil of de derde keurbrief van Ronse a° 1567, jg. 1990, pp. 177 – 210.

 24. VAN BUTSELE Paul, Vijfde keurbrief van Ronse a° 1637, jg. 1991, pp. 91 – 116.

 25. VAN BUTSELE Paul, Vierde keurbrief van Ronse a° 1587, jg. 1991, pp. 117 – 123.

 26. VAN BUTSELE Paul, Béatrice de Cusance of het proces tussen Caroline van Oostenrijk en Jacques Nicolas de la Baume de Saint-Amour, jg. 1992, pp.115 – 155.

 27. VAN DE MERCKT Gaston, Mémoires sur Renaix, quatrième chapitre du 7ème au 8ème siècle depuil le lieu de Renaix, jg. 1996, pp. 179 – 185.

 28. VAN BUTSELE Paul en LENOIR Yves, Een Henegouwse enclave te Ronse, jg. 1998, pp. 215 – 225.

 29. VAN BUTSELE Paul en LENOIR Yves, Vrijbrief voor Ronse vanwege het Spaans bewind (° 175), jg. 1999, pp. 225 – 226.

 30. VAN BUTSELE Paul en LENOIR Yves, Teksten uit de oude doos, jg. 1999, pp. 231 – 246.

 31. KERKHOVE Herman, Hulde opgedragen aen den Achtbaren Heer Karel Déroissart : 1865, jg. 2000, pp. 35 –37.

 32. VAN BUTSELE Paul en LENOIR Yves, Ander attest over de status van de heerlijkheid van Ronse, jg. 2000, pp. 185 – 204.

Zie ook nrs. 118 – 210 – 222 – 350.

H.KERKHOVE, Ronse: van 1302…naar 2002, jg.2002, pp.167-232

F.de TOLLENAERE, De Brabantse Omwenteling voorloper van België? Jg.2003, pp.69-74

H.KERKHOVE, Ronse 1302…2002: Bedenkingen…jg.2003, pp.129-134

H.KERKHOVE, Grenspalen op Steenweg van Leuze, jg.2005, pp.94-96

M.DECLERCQ, Leo Vindevogel en de Christen Volksbond te Ronse tot 1914, jg.2007, pp.77-230

S.DE LANGE, De taalgrens. Een historisch overzicht en een momentopname nu zo’n 42-tal jaren geleden (1962) , jg.2009, pp.107-117

H.HAUSTRAETE, Een historische analyse van de omgang met het faciliteitenstatuut, jg.2010, pp.53-80.

VAN BUTSELE P., De graven van Roggendorf und Guntershof, 2013, p.313

VUYLSTEKE M., Het vijfde-penningkohier van Ronse 1577, 2012, p.225


  1   2   3   4   5

 • II . HULPWETENSCHAPPEN
 • Hand- en huismerken
 • ARCHEOLOGIE
 • C. (Gallo) – Romeinse periode
 • D. Middeleeuwen en later
 • IV. LOKALE GESCHIEDENIS
 • B. Instellingen
 • C. Politieke geschiedenis

 • Dovnload 294.3 Kb.