Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Iehraam intentie bij dragen van Iehraam

Dovnload 4.44 Mb.

Iehraam intentie bij dragen van IehraamPagina1/11
Datum28.10.2017
Grootte4.44 Mb.

Dovnload 4.44 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
1

IEHRAAM


Intentie bij dragen van Iehraam

O Allah, ik draag deze Iehraam met de intentie om Umra Tamattu voor de verplichte Hadj van de Islam voor mijzelf te verrichten, om dichter bij U O Allah swt te komen.De intentie voor de Hadj en Umra:
Labbaik, Allahoemma Umratan

Vertaling:

Hier ben ik o Allah, voor het verrichten Umra.


Direct daarna zeg je 1x de Talbieyyah hardop op.

TALBIEYYAH
Labaika Allahoemma Labaik,
Labaika laa Sharieka laka labaik.
Inna-Ihamda
wa-nicmata
laka wal mulk,
laa sharieka lak.

Vertaling:

O Allah, hier ben ik. Hier ben ik,
U hebt geen deelgenoot, hier ben ik.
Voorwaar, alle lof en gunsten zijn aan U en de soevereiniteit (is aan u). U hebt geen deelgenoot.

2

Bij de variant Tamattu (Hadj/Umra) doe je eerste de intentie voor Umra, pas bij het wederom in Iehraam treden van de Hadj doe je de intentie voor Hadj.Bij het bereiken van de Haraam gebied

(rondom Mekka) kun je de volgende dua lezen:


Allahoema inni haza haramoeka wa haramoe
rasoelika wa haramoe hami wa dami wa aziemoe wa basjier alan naar. Allahoema
aminoe min azaabika yaumal tab-asoe ibaa-
deke wadj-al-nie min awliyaaika wa ahli ta-a-
tika. Wa toeb alleya innaka anta tawwabur
rahiem.Vertaling:

O Allah, dit haraam gebied behoort aan U en Uw
boodschapper. Verbied mijn vlees, bloed en botten
voor het vuur (van de hel). O Allah bescherm mij
tegen Uw straf op de dag waarop U Uw dienaren
zult doen opstaan en voeg mij toe bij Uw vrienden
en de gehoorzamen. En wees mij genadig.
Voorzeker U bent Berouwaanvaardend, Genadevol.Wanneer Mekka is bereikt:
Allahoem-Madj-al-lie bi haa qara-ran war-
zoek-ni bi ha-hala-lan. Allahoema al bala-doe
bala doeka wal baitoe baitoeka dji-toe-at-loe-
.
boe rah-ma-ta- ka. Wa aroe-moe ta-a-taka moe-tabbi-an li amrika radiyan bi qa-darik. Was aloeka mas-a-latal moedat-tar-ri laika. Al moesj-fi-qi min Aza-bika an tas-tak- bil-anie bi af-wika wa an toedja wiza anni bi rahmatika wa an tad gilnie djan-na-taka.


3

Vertaling:

O Allah, zegen mij met vrede en rust in dit domein
en onderhoud mij op een geoorloofde manier. O
Allah, deze stad is Uw stad en dit huis is Uw huis. Ik
ben hier gekomen om Uw genade te zoeken, met de
intentie mij aan U te onderwerpen. U geboden
opvolgend en aan Uw wil onderwerpend. Ik smeek U


als een onbehagelijke die Uw toorn vreest. Aanvaard
mijn verontschuldiging met Uw vergevensgezindheid


en vergeef mij door Uw genade en doe mij Uw

Paradijs betreden.


GEBED BIJ HET BINNENTREDEN VAN DE MASJID AL
HARAM (lees je bij binnentreden moskee zie ook dua op bladzijde 34)

ALLAAHOEMMAF TAHLIE ABWAABA RAHMATIEK.

Vertaling:
O Allah! Open voor mij de poorten van Uw zegen.
Opmerking: Men gaat de moskee binnen met het rechterbeen.

Na het betreden van Al-Masjid al-Harām
Lees je eerst 2 rakaat (nafl) ‘Tahiyat al-Masjid’.

DUA BIJ HET ZIEN VAN DE KA’BAH
Je loopt nederig richting de Ka’bah en kijkt pas naar de Ka’bah als je dichterbij bent. Je kijkt vervolgens langzaam naar de Ka’bah op en zegt:

Allahoe Akbar La Ilaha Illallahoe akbar
en doet vervolgens een wens.


4

Vertaling:
Allah is de grootste, er is geen god behalve Allah,
Allah is de grootste.

Vervolgens lees je:Allahumma zid hazal baita tashreefan wa ta'zeeman, wa takreeman, wa mahabatan,
wa zid mun sharrafahu, wa karramahu,
mimmun
hajjahu awi'tamarahu tashreefan
wa takreeman, wa tazeeman, wa birranVertaling:
O Allah, verhoog dit Huis in Eerbied, en Bewondering
en Respect en Aanzien. En degene die dit Huis Eerbiedigt en Respecteert door ernaartoe te komen voor de Hadj of Umra, vermeerder zijn/haar Positie, Eer, Respect en Rechtvaardigheid.
Vervolgens doe je een dua voor jezelf, je familie etc.


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

  • De intentie voor de Hadj en Umra: Labbaik
  • TALBIEYYAH Labaika Allahoemma Labaik, Labaika laa Sharieka laka labaik. Inna-Ihamda wa-nicmata laka wal mulk, laa sharieka lak.
  • Bij het bereiken van de Haraam gebied (rondom Mekka) kun je de volgende dua lezen
  • Wanneer Mekka is bereikt: Allahoem-Madj-al-lie bi haa qara-ran war- zoek-ni bi ha-hala-lan. Allahoema al bala-doe bala doeka wal baitoe baitoeka dji-toe-at-loe
  • GEBED BIJ HET BINNENTREDEN VAN DE MASJID AL HARAM ( lees je bij binnentreden moskee zie ook dua op bladzijde 34)
  • Allahumma zid hazal baita tashreefan wa tazeeman, wa takreeman, wa mahabatan, wa zid mun sharrafahu, wa karramahu, mimmun

  • Dovnload 4.44 Mb.