Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Ik stuur u, als woordvoerder (grondzaken) van uw partij, deze brief om een gunstige conversieregeling voor het eeuwig durend afkopen van erfpacht mogelijk te maken voor tussen de 3000 en 4000 huiseigenaren in Utrecht

Dovnload 15.83 Kb.

Ik stuur u, als woordvoerder (grondzaken) van uw partij, deze brief om een gunstige conversieregeling voor het eeuwig durend afkopen van erfpacht mogelijk te maken voor tussen de 3000 en 4000 huiseigenaren in UtrechtDatum05.12.2018
Grootte15.83 Kb.

Dovnload 15.83 Kb.

Ik stuur u, als woordvoerder (grondzaken) van uw partij, deze brief om een gunstige conversieregeling voor het eeuwig durend afkopen van erfpacht mogelijk te maken voor tussen de 3000 en 4000 huiseigenaren in Utrecht. Een gunstige regeling zoals die eerder is aangeboden aan bewoners in 2003.

Eerder dit jaar las ik in de pers dat de gemeenteraad voornemens was om erfpacht af te schaffen en bewoners de mogelijkheid te bieden om volledig eigenaar te worden van de grond.

Ik ben vervolgens vragen gaan stellen aan Lars Roodenburg, die in het artikel genoemd werd en al snel werd het mij duidelijk dat de kosten, die genoemd werden ( ca €2100) niet de enige kosten waren voor mij als huiseigenaar om van mijn toekomstige financiële erfpachtverplichtingen af te komen.

Daarvoor moest ik eerst nog van mijn huidige 50 jaar afkoop, naar eeuwig durende afkoop converteren en voor de kosten daarvan verwees Lars mij naar de gemeente. Remco van Essen van de gemeente heeft me de conversieregeling uitgelegd en toen ontdekte ik tot mijn ontsteltenis dat de kosten voor mijn tussenwoning tussen de €40.000 en €50.000 gaan uitkomen.

De Conversieregeling van 2003 was mij destijds totaal niet duidelijk, en naar nu blijkt geldt dit ook voor vele andere eigenaren in mijn buurt. Wij wonen in Voordorp in de zogenaamde Bastionwoningen in de Kemal Ataturkstraat en de Palmaleterstraat. Ik spreek hier namens een groep bewoners die zich graag aansluit bij dit verzoek.

Destijds konden wij voor €13.530 de erfpacht eeuwigdurend afkopen en als we dat niet deden voor de einddatum van de aanbieding (optie 1 Conversieregeling 2003), dan gold optie 3, die nu nog geldt en die ik hieronder toelicht.

Ik kocht in 2003 mijn huis en had veel zaken aan mijn hoofd, dus heb ik de gemeente even gebeld en gevraagd of dat bedrag van optie 1 (die € 13.530) bij optie 3 dan jaarlijks verhoogd zou worden met 3% en dit werd bevestigd. Het is mij destijds niet duidelijk geworden dat dit niet over die 3% van optie 3 ging, zo begrijp ik inmiddels, dus niet over die €13.530 maar over de onderliggende grondwaarde. Met alleen een inflatiecorrectie sinds 2003 (CBS) zou je nu in 2015 op zo’n €17.480 uitkomen, en zelfs als je er jaarlijks 3% op los zou laten dan zou je uitkomen op €19.290.

Echter, wat ik ontdekte is dat de regeling nu veel ongunstiger is dan optie 1 in 2003. Toen ging men uit van een grondwaarde in 2040 ( na afloop van de 50 jaar) die gelijk was aan de grondwaarde in 2003 (ca €82.000) ipv de geprognotiseerde waarde in 2040 ( ca 245.000). De grondwaarde nu zou wellicht zelfs iets lager uit kunnen komen dan destijds in 2003, en ligt waarschijnlijk zo rond de €74.000 o.b.v. de laatste WOZ waarde van €294.000 x 25%.

De kosten voor conversie naar eeuwigdurende afkoop van de erfpacht zouden nu dan komen op een bedrag van ongeveer €40.000 afhankelijk van de exacte taxatie van de grondwaarde op dit moment. Dat zijn dus de gevolgen van optie 3, die nu nog geldt en zonder politiek ingrijpen ook zo blijft.

€40.000!! ,een enorm fors bedrag, wat jaarlijks zo’n €2000 oploopt tot 2040 als je als eigenaar niets doet. Zoals gezegd rekende ik hoogstens op een 3% jaarlijkse stijging van €13.500, wat dus in minder dan de helft zou resulteren. Na enige rondgang bij mij in de 2 straten van Bastionwoning eigenaren Kemal Ataturkstraat en Pal Maleterstraat blijkt dat dit ook niet duidelijk was bij ongeveer iedereen die ik er over aanspreek. Velen geven aan dat als ze dit toen beter hadden begrepen, ze direct van het aanbod gebruik hadden gemaakt. Er zijn slechts een handvol mensen geweest die destijds geconverteerd hebben. Er zijn 2 bewoners die het niets uitmaakt, omdat ze al een hoge leeftijd hebben en geen kinderen hebben. Zij maken het moment van 2040 toch niet meer mee.

Wat wij nu van de politiek willen vragen is om in de gemeente Utrecht weer een gunstig conversieaanbod te doen aan de eigenaren die de erfpacht nog niet eeuwigdurend hebben afgekocht en het destijds domweg niet begrepen hebben. Het werd toen een versoepeling van de voorwaarden AV 1989 genoemd.

Het verschil met het aanbod van optie 1 uit de regeling van 2003 is zo gigantisch met wat nu de regeling is, dat wij het redelijk zouden vinden als er weer een gunstige aanbieding gedaan zou worden, een tweede kans, anders gaat dit met een jaarlijkse stijging van €2000 straks in 2040 voor onverkoopbare huizen zorgen, dan wel voor enorm financiële gevolgen voor de eigenaren.

Als je als eigenaar niets doet, moet je in 2040 misschien wel een bedrag van €150.000 ineens betalen of 5% daarvan per jaar als canon. Velen van ons kunnen dat tzt gewoon niet betalen en dan zullen we onze huizen om deze reden gedwongen moeten verkopen, die dan veel minder op zullen brengen. Voor velen vormt het huis het pensioen en een potje voor mogelijke zorgkosten in de toekomst.

Wat wellicht geen zakelijk argument is, maar wat wel gevoeld wordt, is dat wij bij aankoop van onze huizen per vierkante of kubieke meter, gewoon een zelfde marktconforme prijs hebben betaald als huizen die op eigen grond staan. Dat is ongetwijfeld ook één van de argumenten geweest in 2003 om een versoepeling van de voorwaarden aan te beiden. Wij vragen nu om die kans nog eens te krijgen voor alle bewoners die destijds de regeling niet goed begrepen hebben.

Destijds heeft maar 20% van het aanbod gebruik gemaakt Ik heb gesproken met de initiatiefnemer van de regeling in 2003, Paulus Jansen, die toen in Lunetten huiseigenaar was en hij deelde met mij dat hij denkt dat dit lage percentage waarschijnlijk komt omdat men het gewoon te ingewikkelde materie vond. Dat is precies wat ik nu ook om me heen hoor. Verder was 2040 toen ook een jaartal wat voor mensen gewoon te ver in de toekomst lag, dat ligt nu duidelijk anders, blijkt uit de reacties die ik in een vluchtige rondgang mocht ontvangen. Er zijn ook nog mensen die pas na 2003 gekocht hebben.

Via via kwamen er ook 2 bewoners van het oude AZU terrein op mijn pad, die dezelfde vragen hadden en die hebben gevraagd of deze brief mede namens hen verstuurd mocht worden.

Graag horen wij of u namens ons, aandacht zou willen geven aan dit onderwerp om te onderzoeken of er weer een gunstige aanbieding gedaan kan worden voor de 80% huiseigenaren die nu nog op tijdelijk afgekochte erfpacht staan. Een 2e kans op versoepeling van de AV 1989, zoals de mensen die ook in 2003 hebben gekregen. Een logische vervolgstap zou een raadsinformatieavond kunnen zijn. Hieronder vindt u de namen en adressen van de mensen die mij hebben gevraagd deze brief ook namens hen te sturen. Een greep uit hun reacties aan mij vindt u hieronder.

Met vriendelijke groet,

Peter Vossen

Wat goed dat je zo alert bent. Daar boffen we mee. Ik doe mee met bezwaar maken, want wij hebben dit huis in de duurste tijd gekocht. Met deze wending wordt het huis onverkoopbaar.


Met hartelijke groet!”

Wat ons nu verbaast zijn de hoge bedragen die je in jouw mail noemt. In alle eerdere voorlichting die we bewaard hebben is daar niets van terug te vinden. Zulke bedragen: de donderslag bij heldere hemel. Wij voelen ons erdoor overvallen.”

Ik wil me graag aansluiten bij dit initiatief. Ik heb destijds de consequenties ook niet goed kunnen overzien

Ik wil graag je initiatief ondersteunen. Ik heb toentertijd ook niet precies begrepen wat het inhield. Zoals het nu geschetst wordt sta ik wel te kijken wat de consequentie zou kunnen zijn.”

Bedankt voor je e-mail en het uitzoek werk! Het is ingewikkelde materie. Ik snap het verhaal nog niet helemaal, maar ook wij hadden op ons ‘ lijstje’  staan om eens te kijken wat we met die erfpacht gaan doen

Bedankt voor je inspanningen voor dit onderwerp. Wij steunen van harte je pogingen om de gemeente te vragen met een hernieuwd, gunstig aanbod te komen voor eeuwigdurende afkoop van erfpacht, vergelijkbaar met het aanbod in 2003.

Wij zijn destijds niet op het voorstel van de gemeente ingegaan, maar nu ook geïnteresseerd in een aanbod om te converteren.

Iris van den Heiligenberg Kemal Ataturkstraat 72

R. Pathmamanoharan A. van Schendelstraat 703

Timo van Nesselrooij & Wilma Vulto Kemal Ataturkstraat 92

Mea Coppens Kemal Ataturkstraat 66

Wim van Oekel & Corine van den Broek Kemal Ataturkstraat 88

A.M.M. van Baar Arthur van Schendelstraat 199
Alard Siemelink Kemal Ataturkstraat 86

Michiel Adriani Kemal Ataturkstraat 54

Peter Bijl de Vroe & Noortje Braakman Kemal Ataturkstraat 68

Hans Bollee Kemal Ataturkstraat 64

Christian Naethuys & Eric de Valck Kemal Ataturkstraat 98

Eleane Fischer Kemal Ataturkstraat 80

Katja Tap & Bastiaan Konings Kemal Ataturkstraat 116

Carla Meijsen en Jan van Alphen Kemal Ataturkstraat 106

Edwin van der Zalm & C. van Veelen Pal Maleterstraat 58

Ranjen Pathmamanoharan Hartingstraat 167


Franco Bouma Kemal Ataturkstraat 118
Aad en Paula Hordijk Pal Maleterstraat 44
Marianne Nasveld & Ini Grolle Kemal Ataturkstraat 56
Cor Zevenbergen Kemal Ataturkstraat 110
Maria Wessels Kemal Ataturkstraat 60
Marijke Buijze Kemal Ataturkstraat 100
Christien van der Poel & Jaap Waling Pal Maleterstraat 54

Marc van Seeventer Kemal Ataturkstraat 114

Els Blonk Kemal Ataturkstraat 50

Renée Midavaine Kemal Ataturkstraat 58

Harm Jan Triemstra en Petra Huizenga Kemal Ataturkstraat 78

Barbara Linschoten Kemal Ataturkstraat 74

Elly Veltmans Kemal Ataturkstraat 112

Carlo & Yvonne van Gool Pal Maleterstraat 46

Ewout en Flore Fanoy Kemal Ataturkstraat 62

Sjoukje Feenstra & Jacqueline Voorn Kemal Ataturkstraat 82

Wilfred Lucas Kemal Ataturkstraat 84

Hans van Commenée en Rinus Gerlofsma Pal Maleterstraat 48Marjolein Ubink Kemal Ataturkstraat 108

Peter Vossen Kemal Ataturkstraat 52


Dovnload 15.83 Kb.