Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Il Bollettino Driemaandelijks ledenblad

Dovnload 1.4 Mb.

Il Bollettino Driemaandelijks ledenbladPagina1/9
Datum17.10.2017
Grootte1.4 Mb.

Dovnload 1.4 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9


Il BollettinoDriemaandelijks ledenblad

van de

Vereniging Dante Alighieri

Leiden-Den HaagColofon

Il Bollettino

verschijnt 4 maal per jaar


Redactie

Marisa Jansen-Miglioli

Coralie van Nes
Redactieadres

Emmaplein 17a

2225 BK Katwijk

marisamiglioli@casema.nl

bollettino@dante-alighieri.nl
Kopij

voor het eerstvolgende nummer

in te zenden vóór 15 september 2013

aan te leveren in Word


Gepubliceerde stukken vallen niet onder verantwoording van de redactie of het bestuur. De redactie behoudt zich het recht voor om ingezonden artikelen in te korten of niet te plaatsen
Advertentiekosten

kwart pagina € 37,50

halve pagina € 75,00

hele pagina € 150,00


Abonnement

Het abonnement is inbegrepen bij het lidmaatschap van de vereniging

(€ 25 p.p. per cursusjaar)
Productie en verzending

MultiCopy Katwijk Klei-Oost


Aan dit nummer hebben verder meegewerkt

Willemien Cazzato-Wagner, Massimiliano Picciarelli, Dini Schuyl, Claudia de Waard, Chris Westenbroek, John van Zanten

Inhoud

3 Voorwoord voorzitter

4 Agenda

Open avond

Lezing september

Lezing oktober

9 Uit het klaslokaal

Nieuws van de PLIDA

10 Studiebeurzen

12 Lezersbrieven

Italianen op het verkeerde been

gezet in de Keukenhof in Lisse

Una esperienza straordinaria

Daphne e Dante

Due settimane a Torino

Een bijzondere ontmoeting

In memoriam

22 Leuk Italiaans

26 Cultureel nieuws

28 Bestuurssamenstelling
Cari amici e soci della Dante,
Zomer! Het seizoen dat wordt ingeluid door schooltassen aan vlaggenmasten en, in sommige gedeelten van internationaal Den Haag en omgeving, af en aan rijdende verhuisauto’s uit alle windstreken. Plus deze zomer in het bijzonder, door het verschijnen van de thriller Inferno van de Amerikaanse schrijver Dan Brown, de titel losjes geleend van het eerste cantica van de Divina Commedia van onze schutspatroon Dante Alighieri. Het speelt zich dan ook af in zijn geboorteplaats Florence, in zijn eigen woorden: ‘die zeer schone en beroemde dochter van Rome’¹, waar hij overigens uit was verbannen. en paar spannende maanden in het vooruitzicht voor de liefhebbers van het genre.
Iets minder spannend zijn de activiteiten van het bestuur en ondersteunende leden om onze website te vernieuwen, zoals aangekondigd tijdens de laatste Algemene Ledenvergadering. Het streven is om de leden- en cursusregistratie zodanig in de website op te nemen dat belangstellenden zichzelf daarop kunnen inschrijven. Onze zusterverenigingen uit Rotterdam en Eindhoven staan ons daarin met raad en daad terzijde. Het resultaat en dienstverlening aan onze leden/cursisten zal zeker niet onderdoen voor wat we nu hebben, maar zal naar verwachting aanzienlijk minder arbeidsintensief zijn.

Hier dringt zich het citaat op uit het beroemde boek De Tijgerkat van Giuseppe Tomasi di Lampedusa: ‘alles moet veranderen om alles te laten blijven zoals het was’. Dat is ook de uitdaging waarvoor het bestuur én de leden van onze Società zich zien gesteld: hoe weerstaan wij de crisis die ons iedere dag vanaf de voorpagina’s wordt ingepeperd ? Hoe blijven wij aantrekkelijk voor bestaande en nieuwe leden?

Wij hopen en verwachten ook in het komende verenigingsjaar daaraan bij te zullen dragen door aantrekkelijke conferenze en corsi aan te bieden in een stimulerende omgeving, en dat nog bovendien zonder de ledenbijdrage te verhogen.

Namens het bestuur wens ik u en de uwen zeer ontspannen en verkwikkende zomermaanden toe!
Jan Spoelstra, voorzitter
¹ Convivio trattato primo cap.III: la bellissima e famosissima figlia di Roma, Fiorenza.


Agenda


De lezingen worden gehouden in het ROC Mondriaan aan de Koningin Marialaan 9 te Den Haag in de taal waarin ze zijn aangekondigd. Tenzij anders aangegeven, beginnen de lezingen om 20:00 uur.
Vrijdag 13 september Van 19:00 tot 22:00 Open Avond

(Let op: in afwijking van hetgeen in het programmaboekje staat is het geen 6 september maar vrijdag 13 september!)


Vrijdag 20 september Le feste Veneziane

conferenza tenuta da Federica Meneguzzo


Vrijdag 18 oktober Orizzontalità olandese e verticalità ligure

conferenza tenuta da Marino Magliani
Gloria del disteso mezzogiorno Onder de middagzon

Gloria del disteso mezzogiorno Glorie van ’t uitgespreide middaguur

quand’ombra non rendono gli alberi, als nergens meer een boom nog schaduw draagt

e piú e piú si mostrano d’attorno en al wat zich vertoont in de natuur

per troppa luce, le parvenze, falbe. door té veel licht verdoezelt en vervaagt.

Il sole, in alto, - e un secco greto. De zon in ’t zenit, - een verdroogd riviertje.

Il mio giorno non è dunque passato: Mijn dag is dus nog niet geheel verstreken:

l’ora piú bella è di là dal muretto de mooiste uren liggen achter ’t muurtje

che rinchiude in un occaso scialbato. waarop de vale avondstralen breken.

L’arsura, in giro; un martin pescatore De hitte schroeit, een ijsvogeltje zwenkt

volteggia s’una reliquia di vita. en fladdert rond op zoek naar restjes leven.

La buona pioggia è di là dallo squallore, De malse regen schuilt in wat verzengt,

ma in attendere è gioia piú compita. maar slechts in ’t wachten is ’t geluk gegeven.
(da ‘Ossi di seppia’ di Eugenio Montale, door Frans van Dooren vertaald)
Vrijdag 13 september

(Let op: in afwijking van hetgeen in het programmaboekje staat is het geen 6 september maar vrijdag 13 september!)


Open Avond

Kennismaking en gratis niveautest voor nieuwe cursisten en geïnteresseerden
Op vrijdag 6 september van 19:00 tot 22:00 uur wordt een Open Avond in Italiaanse sfeer gehouden voor nieuwe cursisten en geïnteresseerden, in het ROC Mondriaan, Koningin Marialaan 9, Den Haag. Er kan dan kennis worden gemaakt met docenten en bestuur en men kan zich alsnog inschrijven voor het cursusjaar, voor zover er nog plaats is in de gewenste cursus. Het verdient daarom aanbeveling u eerder in te schrijven. Onze docenten kunnen u desgewenst adviseren over het voor u geschikte niveau.

Die niveautest begint al om 18:00 uur en u dient zich wel uiterlijk 9 september per e-mail daarvoor aan te melden bij de cursusorganisator: corsi@dante-alighieri.nl.

Als de niveautest uitwijst dat u beter een andere cursus kunt kiezen dan die waarvoor u zich heeft ingeschreven, kan dat alsnog in orde worden gemaakt.Vrijdag 20 september

  1   2   3   4   5   6   7   8   9

  • Cari amici e soci della Dante

  • Dovnload 1.4 Mb.