Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


In-Ambulance Telestroke

Dovnload 21.96 Kb.

In-Ambulance TelestrokeDatum26.05.2017
Grootte21.96 Kb.

Dovnload 21.96 Kb.


Overzicht proefprojecten mobile health

In-Ambulance Telestroke


Domein : Beroerte

Deelnemers : UZ Brussel, UZ Antwerpen, UCL Saint-Luc, ULB Erasme

Start : 15/03/2017

Beschrijving :

In dit project worden ziekenwagens in Brussel en Antwerpen uitgerust met camera’s en software zodat de neuroloog vanop afstand snel een eerste diagnose kan stellen. De bedoeling is om het belang aan te tonen van telegeneeskunde tijdens het transport van patiënten met een beroerte met de ziekenwagen.

Een snelle diagnose en een aangepaste behandeling kunnen zorgen voor een spectaculaire verbetering van de behandeling en van het herstel na een beroerte, zowel op medisch als op sociaal vlak. Nieuwe rekanalisatiebehandelingen zijn steeds effectiever maar kunnen slechts gebruikt worden bij een snelle diagnose en bij triage van de patiënt naar het meest geschikte behandelcentrum. De grootste uitdaging is met andere woorden het reduceren van de tijd tussen de beroerte en het opstarten van de behandeling. Het gebruik van telegeneeskunde is een betrouwbare manier om die tijd in te beperken, en het leidt bovendien tot een kostenbesparing voor de individuele patiënt en voor de maatschappij in haar geheel.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Beeldbellen


Domein : Geestelijke gezondheidszorg

Deelnemers : Netwerk Geestelijke Gezondheidszorg Midden West-Vlaanderen, Netwerk Geestelijke Gezondheidszorg Zuid West-Vlaanderen

Start : 01/04/2017

Beschrijving :

Dit project beoogt de integratie van beeldbellen in de werking van de mobiele teams voor acute en langdurige psychiatrische zorg. De bedoeling is om aan te tonen dat er minder patiënten afhaken en/of in een crisissituatie belanden bij het gebruik van beeldbellen tijdens de behandeling.

De hulpverleners van de mobiele teams die een therapeutische relatie hebben met de patiënt, kunnen op afspraak via een beveiligde verbinding beeldbellen (‘videobellen’) met patiënten, hun familieleden, mantelzorgers, de huisarts en andere betrokken hulpverleners. De toepassing voor beeldbellen van het Collaboratief Zorgplatform (CoZo) kan op termijn ook in andere zorgdisciplines gebruikt worden.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


e-Mental Health


Domein : Geestelijke gezondheidszorg

Deelnemers : Liberale Mutualiteit Oost-Vlaanderen

Start : 01/04/2017

Beschrijving :

Dit project wil op een laagdrempelige manier effectieve psychologische zelfhulp aanbieden via een app op de smartphone.

In een eerste luik kunnen cliënten van thuis of via hun smartphone online een zelftest invullen die hen naar de juiste vorm van hulpverlening leidt. In een volgende fase kunnen ze aan de slag met specifieke zelfhulpprogramma’s zoals ‘Minder piekeren’, ‘Beter slapen’,’Fluitend naar je werk’, ‘Pak je somberheid aan’, enzovoort. Als de beschikbare programma’s niet tegemoetkomen aan de noden van de cliënt of als de geboden hulp via die weg niet volstaat, dan volgt er een doorverwijzing naar gespecialiseerde hulpverlening.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Blended ACT

(Blended Acceptance and Commitment Therapy)


Domein : Geestelijke gezondheidszorg

Deelnemers : Psychologenpraktijk De Braam (Heist-op-den-berg)

Start : 01/05/2017

Beschrijving :

Dit project is bedoeld voor cliënten met milde tot matige psychische klachten en problemen. In dit project wordt getest of ‘blended’ therapie voor deze mensen betere resultaten oplevert dan een louter klassieke behandeling, en wordt ook nagegaan op welke manier cliënten omgaan met de nieuwe mobiele toepassing.

ACT staat voor ‘acceptance and commitment therapy’, een combinatie van een aantal acceptatie- en mindfulnesstechnieken met gedragsmatige interventies. Blended staat dan weer voor ‘evidence‐based blended mental health care’, een mengvorm van klassieke en digitale coaching en therapie. Klassieke psychologische hulpverlening wordt in dit project ‘gemixt’ met het gebruik van de mobiele applicatie ‘Learn2ACT’.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Interpret-Dia
(Intensive Telemonitoring of Pediatric patients with Real-Time Continous Glucose Monitoring in Type 1 Diabetes)


Domein : Diabeteszorg

Deelnemers : UZ Brussel

Start : 01/04/2017

Beschrijving :

In dit proefproject wordt nagegaan hoe de continueglucosemonitoringdata van pediatrische patiënten met diabetes mellitus type 1 automatisch geïntegreerd kunnen worden in het elektronisch medisch dossier van het multidisciplinaire diabetesteam.

Om de twee weken wordt een teleconsultatie gepland waarbij het zorgteam de data terugkoppelt naar de patiënt, zodat die meer controle krijgt over de aandoening. De geïntegreerde gegevens zullen ook beschikbaar zijn voor alle andere zorgverstrekkers die betrokken zijn bij de behandeling van de patiënt, zodat ook zij een beter beeld hebben van de data die geregistreerd worden via continue glucosemonitoring.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------HartfalenCoach

Domein : Cardiologie

Deelnemers : OLV Ziekenhuis Aalst, AZ Glorieux Ronse, Wit-Gele Kruis Oost-Vlaanderen, Huisartsenkring Ronse

Start : 01/05/2017

Beschrijving :

In het project CardioCoach Hartfalen worden hartfaalpatiënten begeleid via de applicatie ‘RemeCoach’ van Remedus om de kans op een heropname binnen de 180 dagen te verkleinen.

Patiënten die voor een hartfalengerelateerde aandoening zijn opgenomen in OLV Aalst en AZ Glorieux, krijgen een app op hun smartphone, een bluetooth weegschaal en een bluetooth bloeddrukmeter. Een zorgcoach zal vervolgens hun parameters vanop afstand opvolgen. Voor patiënten uit Aalst neemt de hartfalenverpleegkundige van het OLV de rol van zorgcoach op zich, voor patiënten van Ronse wordt die rol opgenomen door iemand van het Wit-Gele Kruis Oost-Vlaanderen.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


24/7 monitoring van vitale lichaamsfuncties in de thuiszorg


Domein : Cardiologie

Deelnemers : Wit-Gele Kruis Antwerpen

Start : 15/04/2017

Beschrijving :

In dit cardioproject worden de vitale parameters (ECG, SpO2, temperatuur, ademhaling en bloeddruk) van patiënten opgevolgd via een pleister op hun huid. Dankzij die informatie kunnen de gezondheidsstatus en de gezondheidsrisico's van de patiënt beter opgevolgd worden en kan er sneller worden ingegrepen.

Het is gangbaar in de zorg de vitale functies van patiënten driemaal per dag handmatig te meten. Veel internationale studies tonen evenwel aan dat continue monitoring het aantal complicaties, het gemiddeld aantal ligdagen, het aantal heropnames op intensieve zorgen en ook de zorgkosten significant reduceert. Via deze patch, die drie tot zeven dagen op de huid bevestigd blijft, worden de gegevens continu naar de zorgcentrale gestuurd. Daar worden ze verwerkt en wordt er ingegrepen indien nodig, volgens vooraf vastgelegde procedures.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Stay On Track (AMTRA)


Domein : Oncologie

Deelnemers : AZ Maria Middelares Gent, UZ Antwerpen, AZ Monica, AZ Heilige Familie Reet, Grand Hôpital de Charleroi, CHU UCL Namur, Remedus

Beschrijving :

In dit project worden kankerpatiënten tijdens en na hun behandeling intensief en prospectief gevolgd met de bedoeling om zo vroeger controle te krijgen over symptomen, de uitkomst van de therapie te verbeteren, de langetermijngevolgen van de behandeling te verminderen en de re-integratie in de maatschappij te bevorderen. De patiënt kan gegevens invoeren en opvolgen via een applicatie op de smartphone.

De focus ligt op de uitkomstparameters die de patiënt als essentieel naar voren schuift. Die parameters zijn internationaal en ziektespecifiek vastgelegd door ICHOM, het International Consortium for Health Outcomes Measurement.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


TOC mHealth
(Therapietrouw Ondersteuning bij ambulante patiënten met Cardiovasculaire problemen met behulp van mHealth)


Domein : Cardiologie

Deelnemers : Wit-Gele Kruis Antwerpen, AZ Sint-Maarten

Start : 01/05/2017

Beschrijving :

Dit project beoogt een intensieve interdisciplinaire samenwerking tussen thuisverpleegkundigen, huisartsen, specialisten, apothekers, mantelzorgers en patiënten om zo de patiënt vanop afstand te begeleiden naar een beter, veiliger en efficiënter geneesmiddelengebruik. Dit moet leiden tot een verbetering van de levenskwaliteit en de zelfredzaamheid van patiënten en het moet complicaties helpen voorkomen.

De focus ligt voornamelijk op twee doelgroepen: enerzijds patiënten met een cardiovasculaire aandoening die dagelijks meer dan vijf verschillende geneesmiddelen dienen in te nemen op twee of meer innamemomenten en die een risico op therapieontrouw vertonen, en anderzijds patiënten die hun medicatie-inname niet zelfstandig kunnen beheren. Via een slimme draagbare elektronische medicatiedispenser krijgt de patiënt zijn of haar geneesmiddelen thuis op het juiste moment aangeboden. De huisarts en/of de specialist kan dankzij de continue feedback van de dispenser de therapietrouw van de patiënt opvolgen en indien nodig bijsturen.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Heart on Track


Domein : Cardiologie

Deelnemers : AZ Sint Jan Brugge, UZ Antwerpen, Jessa Hasselt, Ziekenhuis Oost-Limburg Genk

Start : 15/05/2017

Beschrijving :

In dit proefproject wordt een mobiele toepassing uitgetest bij cardiologische patiënten om het aantal ziekenhuisopnames te verminderen, een interdisciplinaire aanpak te ondersteunen en toe te zien op de kwaliteit en de effectiviteit van de behandeling.De app ‘eLion Motiva’ van Philips ondersteunt de configuratie en implementatie van de zorgpaden van het interdisciplinaire hartfalenteam. Elke patiënt krijgt een tablet met een app waarmee ook metingen vanuit draagbare en vaste medical devices ingelezen kunnen worden (bijv. bloeddruk, gewicht... ). De app is verbonden met de ‘eCareCoordinator’-toepassing van de dienst hartfalen van het betrokken ziekenhuis. Via deze verbinding kunnen de hartfalenverpleegkundigen deze parameters monitoren en bij alarmsignalen de zorgactoren op de hoogte brengen. In dit project zijn de cardiologen, verpleegkundigen van de hartfalendienst betrokken, de huisarts en de patiënt zelf betrokken.

12/04/2017


  • Beeldbellen
  • Blended ACT (Blended Acceptance and Commitment Therapy)
  • 24/7 monitoring van vitale lichaamsfuncties in de thuiszorg
  • Stay On Track (AMTRA)
  • Heart on Track

  • Dovnload 21.96 Kb.