Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


In dit verslag vertel ik eerst over de geschiedenis van Duistland en de Berlijnse muur en daarna over iets over Berlijn

Dovnload 200.7 Kb.

In dit verslag vertel ik eerst over de geschiedenis van Duistland en de Berlijnse muur en daarna over iets over BerlijnPagina1/11
Datum01.08.2017
Grootte200.7 Kb.

Dovnload 200.7 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Architectuurgeschiedenis

Berlijn

Voorwoord


Berlijn, de hoofdstad van Duitsland, en een stad die een veelbesproken geschiedenis heeft. Ook heeft deze stad oude gebouwen met een mooie architectuur Daarom heb ik ervoor gekozen om van deze stad de geschiedenis te vertellen.

Het gebouw dat ik heb gekozen om te onderbouwen en de architectuur te onderzoeken is het nieuwe Nederlandse Ambassade gebouw in Berlijn. Dit gebouw heb ik uitgekozen omdat de nieuwe moderne futuristische stijl me aanspreekt. Het is een pracht gebouw met veel lichtpuntjes.

In dit verslag vertel ik eerst over de geschiedenis van Duistland en de Berlijnse muur en daarna over iets over Berlijn.


InhoudsopgaveVoorwoord 1

Algemeen woord over Duitsland en Berlijn 3

De West-Duitse economie tot 1990 6

Keynesiaans interventionisme (1966-1982) 8

Industrie en verkeer 10

Geschiedenis Vanaf 1945: 11

Oprichting van de BRD (1949) 12

De Bondsrepubliek (1949-1963) 14

Wirtschaftswunder 15

Wiedergutmachung 15

Bouw van de Berlijnse Muur (1961) 17

Spiegel-affaire (1962) 18

De regering Erhard (1963-1966) 19

Grote coalitie (1966-1969) 20

De regering Brandt (1969-1974) 22

De regering Schmidt (1974-1982) 26

De regering Kohl (1982-1989) 28

De bouw van de Berlijnse Muur (1961) 32

De jaren tachtig: de DDR failliet 34

De Revolutie van 1989-1990 35

Escalatie en val van de Muur (1989) 37

Vrije verkiezingen en eenwording (1990) 39

Politiek en regering 40

Bundesverfassungsgericht 42

De geschiedenis van Berlijn 43

Bezienswaardigheden in bepaalde wijken van Berlijn: 44

Het huidige Berlijn 46

Rem Koolhaas 47

Het Nederlandse Ambassade gebouw in Berlijn 48

Fotoimpressie Ambassade Gebouw 50

Algemeen woord over Duitsland en Berlijn


Bevolking:

Van de 82 miljoen inwoners in Duitsland wonen er ongeveer 15 miljoen mensen in het voormalige Oost-Duitsland en 3,5 miljoen in Berlijn. Berlijn is de grootste "Turkse stad" na Istanboel: er wonen er bijna 300.000. Dit komt mede door de oude Duitse regeling dat buitenlanders minstens 15 jaar in Duitsland moesten wonen voor ze het Duitse staatsburgerschap konden krijgen. Ook kinderen van buitenlandse ouders die toch in Berlijn (en heel West-Duitsland) werden geboren kregen niet de Duitse nationaliteit. Een nieuwe wet heeft de termijn van 15 jaar inmiddels verkort tot 8 jaar en in Duitsland geboren kinderen krijgen automatisch de Duitse nationaliteit en moeten eenmaal (tussen hun 18e en 23e levensjaar) beslissen of ze Duitser willen blijven of de nationaliteit van hun ouders willen krijgen


Geografisch

Berlijn heeft een oppervlakte van bijna 890 vierkante kilometer en de stadsgrens is 234 km. lang. Het schijnt dat een ritje rond Berlijn over de ringweg bijna 300 km is. 18 procent van Berlijn bestaat uit natuur en parken, het wateroppervlakte beslaat bijna 7%. Daarmee is Berlijn één van de groenste steden van Europa. Berlijn is hoofdstad en deelstaat van Duitsland, gelegen aan de Spree, waar deze uitmondt in de Havel.

Voor de val van de muur besloeg Oost-Berlijn zo'n 400 km2.

De stad is gebouwd op een redelijk vlak gebied, het hoogste punt is de Kreuzberg (35m, of 66 volgens een andere gids).

De taal

De taal is in Berlijn en Duitsland hoe kan het ook anders Duits.

Duits is een Germaanse taal net als de Nederlandse taal.

Maar in Duitsland worden ook dialecten gesproken zoals Fries en Beiers.

Duits is voor ruim 100 miljoen mensen over de hele wereld de moedertaal

De politiek van Duitsland is verdeeld in 3 delen:

-De wetgevende macht == de bondsdag en de bondsraad
-De uitvoerende macht == de bondsregering de bondskanselier en de bondspresident
-De rechterlijke macht == het Bundesverfassungsgericht (hetzelfde als het gerechtshof in NL)
Landschap

Voor Europese begrippen is Duitsland, met zijn oppervlakte van 357.000 km², een groot land. Binnen de Europese Unie zijn alleen Frankrijk, Spanje en Zweden groter. De grootste oost-west afstand binnen de Bondsrepubliek is 632 kilometer. Het noordelijkste en zuidelijkste puntje van Duitsland liggen 876 kilometer uit elkaar.

Door zijn omvang herbergt Duitsland een grote verscheidenheid aan landschappen en fysische kenmerken. Als je vanuit het noorden van het land langzaam naar het zuiden afzakt, zie je het landschap geleidelijk veranderen, van vlak laagland in het noorden via middelgebergte naar het hooggebergte van de Alpen.

Noord-Duitse laagland

In het noorden van Duitsland ligt een laagland, met een licht glooiend landschap. Het Noord-Duitse laagland maakt onderdeel uit van het Oost-Europees laagland, dat zich uitstrekt van de Baltische staten, langs de kusten van Polen en Duitsland tot de noordelijke provincies van Nederland. In het noorden wordt het laagland duidelijk afgegrensd door de Noord- en Oostzeekust. De eilanden die voor deze kust liggen - waaronder Rügen, met 926 km² het grootste eiland van Duitsland - behoren ook tot het laagland. In het zuiden wordt het laagland begrensd door verscheidene middelgebergten.

De bodem van het laagland is gevormd tijdens de ijstijden. Dit heeft grote invloed gehad op onder meer de bodemsoorten die in het laagland te vinden zijn. In het noorden ligt een strook vruchtbare leemgronden. Dit gebied is erg geschikt voor de landbouw. Meer in het zuiden bevindt zich een strook van minder vruchtbare zandgronden. Deze strook is deels met heide bedekt (zoals de Lüneburger Heide). Rondom Maagdenburg, tenslotte, ligt een strook met het vruchtbare Löss, die ook in Zuid-Limburg in Nederland te vinden is.

De ijstijden hebben niet alleen effect gehad op de bodemsoorten, maar ook op de vorming van het landschap. De lichte glooiing van het landschap is een gevolg van de stuwing van de ijskap. Daar waar het ijs ophield, zijn kleine heuvelruggen ontstaan. In het Noord-Duitse laagland zijn die onder meer te vinden in Mecklenburg-Vorpommern, net ten zuiden van de Oostzeekust. Dit gebied is rijk aan meren en bossen.

Een ander landschappelijk gevolg van de ijstijd zijn de zogenaamde 'oerstroomdalen'. Dit waren vroeger de rivierbeddingen die het smeltwater van de ijskap afvoerden. Nu zijn ze slechts nog zichtbaar als iets lager liggende stroken in het landschap. Ze kunnen wel 20 kilometer breed zijn.

Middelgebergte

Grofweg tussen de denkbeeldige lijn 'Ruhrgebied - Hannover - Berlijn en de Donau ligt het gebied van het Duitse middelgebergte. Het is een aaneenschakeling van bergformaties, variërend in hoogte van ongeveer 500 meter (zoals het Egge-gebergte bij Bielefeld) tot bijna 1500 meter (het Zwarte Woud). Enkele bekende gebergten in dit gebied zijn de Harz, de Eifel, het Erz-gebergte en het Pfälzerwald. Al deze bergen kennen een eigen ontstaansgeschiedenis en zijn gevormd in verschillende perioden.


In het hele middelgebergtegebied hebben rivieren diepe dalen uitgesneden in de bergketens. De Rijn is hiervan het bekendste voorbeeld. Deze van zuid naar noord stromende rivier heeft zich in de overwegend Oost-West liggende bergruggen ingesneden. Hetzelfde geldt voor de Main, de Moezel en de Neckar.

De rivierdalen bieden meer beschutting dan de gebieden boven op de bergen, vandaar dat de meeste dorpen en steden in de rivierdalen zijn gebouwd. Daarnaast vinden toeristen het een aantrekkelijk landschap en zijn de hellingen langs de rivier erg geschikt voor wijnbouw.

Alpengebied

Ten zuiden van de Donau gaat het middelgebergte langzaam over in de Alpen. Het grootste deel van het gebied vormt het zogenaamde Alpenvoorland; het overgangsgebied tussen het middelgebergte en de Alpen. Het gedeelte met het hooggebergte (de échte Alpen) is maar klein. Het beslaat slechts een smalle strook aan de grens met Oostenrijk.

Voor veel toeristen is het Alpenvoorland een interessant gebied. Het landschap is afwisselend: een bosrijke omgeving met zowel heuvels als veel meren.

In het uiterste zuiden van Duitsland, tussen de Bodensee en Salzburg, gaat het Alpenvoorland over in het hooggebergte. De hoogste toppen, de Zugspitze (2962 meter) en de Mädelegabel (2645 meter) vormen direct de grens met Oostenrijk. Dit ontoegankelijke gebied is het dunst bevolkt van heel Duitsland. De Alpen zijn een jonger gebergte dan de middelgebergten in Duitsland. Hierdoor zijn de toppen van de Alpen spitser dan die van bijvoorbeeld in het Zwarte Woud of het Erz-gebergte. De Alpen zijn ontstaan tijdens de Alpine-plooiingsfase, door het op elkaar botsen van het Europese en Afrikaanse continent. In dezelfde periode zijn bijvoorbeeld ook de Pyreneeën ontstaan.

In latere fasen is het Alpenlandschap vooral gevormd door erosie. Tijdens de ijstijden was het gebergte bedekt met vele gletsjers, die diepe, U-vormige dalen uit hebben gesneden. Ook zijn in deze perioden grote meren ontstaan, zoals het Meer van Genève en het Bodenmeer.
Klimaat

Net als in Nederland wordt het Duitse klimaat bepaald door de gematigde westenwinden van zee. Hierdoor komen extreme weersituaties of grote temperatuurschommelingen nauwelijks voor. Ook valt er, net als in Nederland, het hele jaar door neerslag. In het klimaatsysteem van Köppen wordt het Duitse klimaat als Cfb (zeeklimaat) getypeerd; alleen in het hooggebergte van de Alpen komt het toendraklimaat (ET) voor.

Duitsland kent door zijn grootte wel enige variatie binnen het Cfb-klimaat. Zo neemt de invloed van de zee naar het zuiden en oosten toe af. Verder landinwaarts valt er dan ook minder neerslag en is de gemiddelde windsnelheid lager. Ook zijn de winters in het oosten van Duitsland wat strenger. In Essen in het westen van Duitsland zijn de temperatuurverschillen bijvoorbeeld tussen zomer en winter minder groot (door de matigende invloed van zee) en er valt over het hele jaar genomen meer neerslag dan in Cottbus.

Vegetatie

Bos is de natuurlijke (of beter 'oorspronkelijke') vegetatie in bijna geheel Duitsland. Aan het begin van onze jaartelling was Duitsland nog voor ongeveer 75 procent bedekt met bos. In 1800 was dit aandeel teruggelopen tot 20 procent. Nu is weer 28 procent van de oppervlakte van Duitsland bedekt met loof- of naaldbos.

Duitsland bezit als een van de weinige landen in West-Europa nog echte stukken oerbos. De gebroeders Grimm bezaten een kasteel in deze oerbossen en deden daar inspiratie voor hun sprookjes op. Tegenwoordig worden de oerbossen bedreigd door luchtvervuiling en zure regen.

Duitsland kent ook nog enkele andere vegetatietypen, zoals grasland, heiden, moerassen (vooral in het zuiden van Beieren) en hoogvenen (in de bergen). Deze vegetatietypen beslaan ongeveer 14 procent van het Duitse grondgebied.

Tot het begin van de twintigste eeuw kwamen halfnatuurlijke landschappen, zoals beweide schrale graslanden en heide veel voor in Duitsland. Dit zijn natuurlijke landschappen die door de mens worden gebruikt (voor landbouw bijvoorbeeld), maar dan op zo'n manier dat de natuur wordt gespaard. Door de moderne landbouw en de verstedelijking zijn deze landschappen echter steeds verder teruggedrongen. Nu zijn ze bijna compleet uit Duitsland verdwenen.


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

  • Algemeen woord over Duitsland en Berlijn

  • Dovnload 200.7 Kb.