Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


In the Lead of the World Cup for kz1 Before Retiring…

Dovnload 19.33 Kb.

In the Lead of the World Cup for kz1 Before Retiring…Datum06.06.2017
Grootte19.33 Kb.

Dovnload 19.33 Kb.

In the Lead of the World Cup for KZ1 Before Retiring…
On her first participation in the Karting World Cup for KZ1, Beitske Visser impressed observers more than ever by taking the lead of the final in Genk. A victory? A podium? In any case, the Dutch karter was determined to achieve a brilliant result, before becoming the victim of an incident, a terrible stroke of bad luck that deprived the most competitive of today's female karters of the good result she coveted. Fortunately Beitske could also take great satisfaction from this meeting, which remains the most important in the international calendar.
Beitske Visser had prepared for this World Cup meeting - held on 2, 3, and 4 September - under the best conditions. She felt physically, mentally, and technically ready to face this major challenge. Two weeks earlier, she had already been on the circuit of Genk to race in a round of the BNL Karting Series. She had perfectly managed the situation, so much so that she had conquered four victories in as many races. Of course, the competition level was expected to be much higher on the day of the world meeting. For this reason, Beitske appeared satisfied with her seventh time in the timed qualifying session. "I did not feel completely reassured after free practice, but I think I used my new tyres at best to set this time".

She shifted to higher gear on the first heat, which she brilliantly won. "We changed a small adjustment for the second heat, but it caused tyre wear, so I preferred to secure my place with a view to the pre-final". She was therefore fourth on the start grid of the pre-final, when mechanics had to fit wet tyres because it started to rain. This change in conditions did not prevent her from maintaining her place despite a very slippery track. This time too Beitske Visser made great progress in the rain and reached the same level of performance as the most experienced drivers.

Then came the great moment of the final. "I made an excellent start and I could reach second place on the first bend and then the lead of the race on the first lap". A tense battle against the best world drivers began. All around her - and often behind her – there were several World and European Champions. At the start of the fourth lap, Beitske managed to regain the first place she had lost two laps earlier. But the trap closed in on her. The two drivers she battled with did not treat her with white gloves and one of the touches was fatal to her. Her steering column was warped and she quickly dropped down the order, before retiring at the start of the sixth lap. "It was a great disappointment. I know that I had the capacities to achieve something good. What cannot be forgotten, however, is the incredible competitiveness she showed throughout the weekend in all the conditions…

Praga: Higher and Higher


Beitske Visser continues to be the perfect ambassador of Praga, the brand new chassis make created in collaboration with Intrepid Kart. As at the final round of the WSK Euro Series at Zuera, the Dutch female karter was again the fastest among the "Intrepid Driver Program" drivers. At Genk, with her team, she followed again some excellent technical advice for her kart setup. Without forgetting the brilliant work done by engine tune-up specialist Tec-Sav on her TM engines. Beitske Visser taking the lead of the final race of this World Cup for KZ1 will definitely be one of the most exciting moments of the weekend.

Aan de leiding in de Wereldbeker KZ1... en dan moeten opgeven


Bij je eerste deelname aan de Wereldbeker KZ1 in de finale meteen aan de leiding gaan rijden: Beitske Visser deed het en maakte dan ook een bijzonder sterke indruk op de toeschouwers daar in Genk. Een overwinning, het zat erin. Of op zijn minst een podiumplaats. De Nederlandse was in elk geval goed vertrokken om een prachtprestatie neer te zetten, tot ze in het heetst van de strijd werd aangereden. Het was een tegenvaller van formaat, die de ambitie van de meest beloftevolle vrouwelijke racer van het ogenblik doormaakte. Gelukkig haalde Beitske ook heel wat voldoening uit deze wedstrijd, één van de belangrijkste van de internationale kalender.
Beitske Visser had zich voor de Wereldbeker (2-3-4 september) in de beste omstandigheden voorbereid en was fysiek, mentaal en technisch klaar voor deze grote uitdaging. Twee weken eerder had ze op dit circuit in Genk in België al aan een manche van de BNL Karting Series deelgenomen. Ze had de situatie toen zodanig in de hand, dat ze vier overwinningen in de wacht sleepte in evenveel races. Het niveau op de dag van de Wereldbeker beloofde uiteraard een stuk hoger te liggen, daarom was Beitske best tevreden met haar zevende plaats in de tijdritten. “Na de vrije trainingen was ik er niet helemaal gerust op, maar ik denk wel dat ik de nieuwe banden goed gebruikt heb om die tijd neer te zetten.”

In de eerste manche ging ze een stap verder en won ze met verve. “Voor de tweede manche hadden we een detail bijgesteld, maar het resultaat was dat de banden teveel afsleten. Ik wou liever zeker spelen, met het oog op de prefinale.” Zo stond ze vierde op de startgrid van de prefinale. Aangezien het begon te regenen, moesten de monteurs de banden aanpassen. Ondanks deze nieuwe omstandigheden en het spiegelgladde wegdek hield Beitske stand en klom ze zelfs verder omhoog op de ranglijst, om de prestaties van de meest ervaren coureurs te evenaren.

Toen kwam het moment suprême: de finale. “Ik was uitstekend vertrokken. Na de eerste bocht reed ik al op de tweede plaats en vanaf de eerste ronde reed ik vooraan.” Het zou een verbeten strijd worden met de beste coureurs van de wereld. Rond haar – en vaak achter haar – reden meerdere Europese en wereldkampioenen. Bij het begin van de vierde ronde slaagde Beitske erin om de eerste plaats terug te winnen, die ze twee rondes eerder was kwijtgeraakt. Maar toen kwam ze klem te zitten. De twee coureurs tegen wie ze het moest opnemen, deden haar niets cadeau. Ze werd meermaals aangereden en in het gedrang raakte haar stuurinrichting verwrongen. Vanaf dan ging het snel bergaf; bij het begin van de zesde ronde moest Beitske opgeven. “Het was een enorme tegenvaller, want ik wist dat ik in staat was om er iets moois van te maken.” Toch bleef ze het hele weekend lang en onder alle omstandigheden ongelooflijk sterk en strijdlustig.

Praga, altijd hoger


Beitske Visser is de perfecte ambassadrice van het nieuwe chassismerk Praga, dat in het leven werd geroepen in samenwerking met constructeur Intrepid Kart. Net als in de finale van de WSK Euro Series in Zuera, was de Nederlandse opnieuw de snelste van de coureurs die zich hadden ingeschreven onder het Intrepid Driver Program. In Genk koos ze, samen met haar team, een uitstekende technische koers bij het afstellen van haar materieel. Daarbij mogen we ook het briljante werk van de motorbouwer, Tec-Sav, op de TM’s niet vergeten. Het beeld van Beitske Visser aan de leiding van de finale van deze Wereldbeker KZ1 zal ons ongetwijfeld bijblijven als één van de hoogtepunten van het weekend.

En tête de la Coupe du Monde KZ1 avant d’abandonner…


Pour sa première participation à la Coupe du Monde de Karting KZ1, Beitske Visser a plus que jamais impressionné les observateurs, en se portant en tête de la finale à Genk. Victoire? Podium? Dans tous les cas, la Néerlandaise était partie pour réaliser un bel exploit, avant d’être victime d’un incident de course. Un terrible coup du sort, qui privait la plus compétitive des féminines actuelles du bon résultat qu’elle convoitait. Heureusement, Beitske peut retirer bien des satisfactions de cette course, qui reste la plus importante du calendrier international.
Cette Coupe du Monde (2-3-4 septembre), Beitske Visser s’y était préparée dans les meilleures conditions. Physiquement, mentalement et techniquement, elle se sentait prête à affronter ce grand challenge. Deux semaines plus tôt, elle s’était déjà rendue sur ce circuit de Genk en Belgique, pour participer à une manche du BNL Karting Series. Elle avait parfaitement maîtrisé son sujet, au point de remporter quatre victoires en autant de courses. Bien sûr, le niveau s’annonçait bien plus élevé le jour de l’épreuve mondiale. Pour cette raison, Beitske se montrait satisfaite de son 7e temps réalisé lors de la séance chronométrée. “Je n’étais pas complètement rassurée après les essais libres, mais je pense avoir bien exploité les pneus neufs pour réaliser ce temps”.

Elle passe la vitesse supérieure dans la première manche qu’elle gagne avec brio. “On a changé un petit réglage pour la 2e manche, mais celui-ci a eu pour effet de dégrader les pneus et j’ai préféré assurer en vue de la pré-finale”. Elle se retrouve donc 4e sur la grille de départ de la pré-finale, où les mécaniciens ont dû chausser les pneus sculptés en raison de l’arrivée de la pluie. Ce changement de conditions ne l’empêche pas de conserver sa place malgré une piste très glissante. Là encore, Beitske Visser a beaucoup progressé sous la pluie pour égaler les performances des plus expérimentés.

Arrive le grand moment de la finale. “J’ai pris un excellent départ et j’ai pu me porter en 2e position dans le premier virage et en tête de la course dès le premier tour”. Un terrible affrontement commence avec les meilleurs pilotes mondiaux. Autour d’elle – et souvent derrière elle –, on retrouve plusieurs Champions du Monde et d’Europe. A l’entame du quatrième tour, Beitske parvient à récupérer la première place perdue deux tours plus tôt. Mais le piège se referme sur elle. Les deux pilotes avec qui elle doit lutter ne lui font aucun cadeau et l’une des touchettes lui sera fatale. Sa direction a été faussée dans l’aventure et elle chute rapidement dans la hiérarchie, avant d’abandonner au début du 6e tour. “Ce fut une grande déception. Je sais que j’avais les capacités de réussir quelques choses de bien”. Reste l’incroyable compétitivité dont elle a fait preuve tout le week-end dans toutes les conditions…

Praga, toujours plus haut


Beitske Visser continue d’être une parfaite ambassadrice de la toute nouvelle marque de châssis Praga, créée en collaboration avec l’usine Intrepid Kart. Comme lors du final de la WSK Euro Series à Zuera, la Néerlandaise s’est encore montrée la plus rapide des pilotes inscrits sous la bannière “Intrepid Driver Program”. A Genk, avec son équipe, elle a nouveau suivi d’excellentes orientations techniques pour la mise au point de son matériel. Sans oublier le brillant travail du motoriste Tec-Sav sur ses TM. Voir Beitske Visser en tête de la finale de cette Coupe du Monde KZ1 restera assurément l’un des moments forts du week-end.


Dovnload 19.33 Kb.