Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Inderdaad: er zijn wel een paar praktische regelingen voor nodig

Dovnload 3.11 Mb.

Inderdaad: er zijn wel een paar praktische regelingen voor nodigPagina2/3
Datum05.12.2018
Grootte3.11 Mb.

Dovnload 3.11 Mb.
1   2   3

DE HUWELIJKSSLUITING ZELF

Hierna volgen de hoofdstukken 7 – 8 – 9 – 10 : de vier verschillende onderdelen van de huwelijkssluiting.

Hoofdstuk 11 is een volledige tekst voor de huwelijkssluiting7.ONDERVRAGING

81.

Priester :Hier,voor de Heer onze God, ten overstaan van Zijn kerk

en omgeven door allen die U dierbaar zijn, gaat gij uitspreken

met de stem van uw hart en geweten, dat gij elkaar gekozen hebt

voor heel uw leven en dat gij verbonden wilt zijn als man en vrouw.

N en N, zijt gij uit vrije wil en met de volle toestemming van uw hart

naar hier gekomen om met elkaar te trouwen ?
N en N : Ja, dat zijn we.
Priester :

Zijt gij bereid als gehuwden elkaar lief te hebben

en te waarderen, al de dagen van uw leven ?
N en N : Ja, dat zijn we.
Priester :

Zijt gij bereid kinderen als geschenk uit Gods hand

te aanvaarden, hen in uw liefde te laten delen en hen in de geest

van Christus en Zijn kerk op te voeden ?
N en N : Ja, dat zijn we.
82.

Priester :Beste N en N, hier, voor de almachtige God,

ten overstaan van Zijn kerk, en omgeven door jullie ouders,

familieleden en vrienden, gaan jullie uitspreken

met de stem van je hart en je geweten dat je elkaar gekozen hebt,

voor heel je leven,en dat jullie verbondenwillen zijn als man en vrouw.

Het is een nieuwe levensstaat die jullie binnengaan,

een levensgemeenschap in lief en leed, een nieuwe toekomst.

Nog bijna alles van die toekomst is verborgen voor jullie ogen;

je kent het geluk niet dat op je wacht,en niet het verdriet en de zorgen

die aan niemand van ons blijven gespaard.

Maar in alles wat er gebeuren kan,

zal jullie huwelijksleven steeds menselijker worden,

wanneer jullie beiden trachten je te spiegelen aan de overgave,

waarmee Jezus Christus zijn medemensen heeft liefgehad.

Dat menselijke zal steeds groeien

wanneer je dag en nacht wilt levenvoor elkanders geluk, met heel je hart, met heel je verstand,

met al je kracht en trouw.Dit is een hoge roeping, een zware verantwoordelijkheid,

maar ook een bron van leven.

Wees niet bang, want God is dichtbij.

Hij heeft de mensen zó gemaakt

dat zij zich willen geven aan elkaar.Hij heeft in den beginne man en vrouw geschapen voor elkaars geluk.

Hij heeft zichzelf met hart en ziel getrouwd aan de mensen

en zich verbonden met ieder van ons.

Vanaf dit ogenblik zal Hij op een nieuwe wijze jullie God

en jullie vader zijn,

omdat je beiden op een nieuwe wijze mens bent geworden.Hij kan voltooien wat jullie beginnen vandaag.

Hij geeft je de kracht om naar elkaar toe te groeien in liefde,

een leven lang en om te rijpen tot sterke en milde mensen,

die samen willen leven voor het geluk van anderen.

Ten teken van jullie geloof in Hem,

ten teken van je eerlijke gezindheid, van je overgave aan elkaar

en aan de wil van God, zijn jullie hier gekomen.

Daarom dan, antwoord op de vragen die ikjullie ga stellenten aanhore van allen die hier aanwezig zijn :

N en N, zijn jullie uit vrije wil en met de volle toestemming van je hart,

naar hier gekomenom met elkaar te trouwen ?


N en N : Ja, dat zijn we.
Priester :

Zijn jullie bereid als gehuwden elkaar lief te hebben

en te waarderen,al de dagen van je leven ?


N en N : Ja, dat zijn we.
Priester :

Zijn jullie bereid kinderen als geschenk uit Gods hand te aanvaarden,

hen in uw liefde te laten delenen hen in de geest van Christus en Zijn kerk op te voeden ?
N en N : Ja, dat zijn we.
83.

Priester :

N en N,

omgeven door jullie ouders, familieleden en vrienden,

gaan jullie nu uitspreken

dat jullie elkaar gekozen hebben voor heel jullie leven

en dat jullie verbonden willen zijn als man en vrouw.

Het is een nieuw leven dat voor jullie opengaat,

een nieuwe toekomst in lief en leed.

Nog bijna alles van die toekomst is verborgen voor jullie ogen :

je kent het geluk nog niet dat op je wacht

en ook niet het verdriet en de zorgen

die aan niemand van ons gespaard blijven.Wees echter niet bang, want God is nabij

en Hij heeft beloofd ons, kleine mensen,

nooit in de steek te laten.Hij heeft de mensen zó gemaakt

dat zij zich willen geven aan elkaar.Vanaf dit ogenblik zal Hij op een nieuwe wijze

jullie God en Vader zijn,omdat je beiden op een nieuwe wijze mens bent geworden.

Hij kan voltooien wat jullie vandaag beginnen.

Hij zal jullie de kracht geven om elke dag meer te groeien in liefde.

Mag ik jullie dan vragen

je trouw aan elkaar en je overgave aan de wil van God

te willen bevestigen en te antwoorden op de volgende vragen :

N en N, zijn jullie uit vrije wil en met volle instemming van je hart

naar hier gekomen om met elkaar te trouwen ?
N en N : Ja, dat zijn we.
Priester :

Zijn jullie bereid elkaar als man en vrouw te aanvaarden

en in liefde voor elkaar te leven ?
N en N : Ja, dat zijn we.
Priester :

Zijn jullie bereid kinderen uit Gods hand te aanvaarden,

hen in je liefde te laten delen en hen Christus en Zijn kerk

te leren kennen?

N en N : Ja, dat zijn we.
84.

Priester :N en N jullie zijn voortaan geroepen

om samen, in de gemeenschap,

een eigen variatie te scheppen op Gods liefde,

en dit volgens Gods woord en met Christus' kracht.

Deze opdracht vertrouwt de Heer je vandaag heel persoonlijk toe :

Heb elkaar lief zoals ik je heb liefgehad.Hier voor de Heer, onze God ten overstaan van zijn kerk,

en omringd door allen die jullie dierbaar zijn

zal je uitspreken, met de stem van je hart en je geweten,

dat je elkaar gekozen hebt voor heel je leven,

en dat je verbonden wil zijn als man en vrouw.

Wil dan van je trouw getuigen door volgende vragen te beantwoorden.

N en N, zijn jullie als vrije mensen,

met de volle instemming van je hart,

naar hier gekomen om met elkaar te trouwen ?


N en N : Ja, dat zijn we.
Priester :

Zijn jullie bereid elkaar te aanvaarden als man en vrouw

en in liefde voor elkaar te leven ?
N en N : Ja, dat zijn we.
Priester :

Zijn jullie bereid kinderen als geschenk uit Gods hand

te aanvaarden hen in uw liefde te laten delen en hen in de geest

van Christus en Zijn kerk op te voeden ?
N en N : Ja, dat zijn we.
85.

Priester :Geliefden, gij zijt naar de kerk gekomen

om voor de hier aanwezige gemeenschap

en haar bedienaar(s), de priester(s),

uw liefde te laten bezegelen door de Heer,

aan wie gij reeds toebehoort door het doopsel.

Gij verlangt dat uw huwelijk een sacrament is,

een teken van het verbond

dat God zelf met ons gesloten heeft

in Jezus Christus.Mag ik u dan verzoeken van uw liefde te willen getuigen

ten overstaan van Gods kerk en op de volgende vragen te antwoorden:

N en N, zijt gij uit vrije wil en met volle instemming van uw hart

naar hier gekomen om met elkaar te trouwen ?
N en N : Ja, dat zijn we.
Priester :

Zijt gij bereid elkaar als man en vrouw te aanvaarden

en in liefde voor elkaar te leven ?
N en N : Ja, dat zijn we.
Priester :

Zijt gij bereid kinderen uit Gods hand te aanvaarden,

hen in uw liefde te laten delen en hen Christus en Zijn kerk

te leren kennen ?


N en N : Ja, dat zijn we.
86.

Priester :N en N, nu gaan jullie je jawoord geven :

de plechtige bevestiging dat jullie elkaar vrij gekozen hebben

voor heel je leven.


N en N :

Heer,uit vrije wil zijn wij hier gekomen,omdat wij verder samen door het leven willen gaan.

Samen willen wij proberen door onze liefde voor elkaar

een teken te worden van Uw liefde voor de mensen.

Met vreugde willen wij kinderen uit Uw hand aanvaarden

en hen in onze liefde laten delen.


87.

Priester :N en N, jullie hebben ouders,

familie en vrienden uitgenodigd

om getuige te zijn van de belofte die jullie nu gaan doen.

Mag ik jullie dan vragen voor God

en de aanwezige kerkgemeenschap

uw jawoord uit te spreken ?

Reik elkaar daarvoor de rechterhand.


N en N :

Uit vrije wil zijn wij naar hier gekomen

om elkaar trouw te beloven heel ons leven lang.


88.

Priester :N en N, reeds lang hebt gij het verlangen uitgedrukt

om uw jawoord aan elkaar te geven.Mij hebt gij uitgenodigd om hiervan te getuigen bij God en Zijn kerk.

Mag ik dan vragen :N en N, zijt gij als vrije mensen

en met de volle instemming van uw hart,naar hier gekomen om met elkaar te trouwen ?
N en N : Ja.

89.


Priester :

N en N, u bent naar de kerk gekomen

om voor de hier aanwezige kerkgemeenschap

uw liefde te laten bezegelen door de Heer.Gij verlangt dat uw huwelijk een sacrament is,

een teken van het verbond

dat God zelf met ons is aangegaan in Jezus Christus.

De liefde van en voor elkaar zal uw rijkdom en uw vreugde zijn,

een steun voor de opdracht die God u toevertrouwt.

Mag ik u dan vragen van deze trouw te willen getuigen

en te antwoorden op de volgende vragen :

N en N, zijt gij uit vrije wil en met de volle toestemming van uw hart

naar hier gekomen om met elkaar te trouwen ?

N en N : Ja, dat zijn we.


Priester :

Zijt gij bereid als gehuwden elkaar lief te hebben

en te waarderen, al de dagen van uw leven ?
N en N : Ja, dat zijn we.

Priester :Zijt gij bereid kinderen als geschenk uit Gods hand

te aanvaarden,

hen in uw liefde te laten delen en hen in de geest van Christus

en Zijn kerk op te voeden ?
N en N : Ja, dat zijn we.

8. TROUWBELOFTE
90.

Priester:Mag ik u dan vragen elkaar de rechterhand te geven

en hier in deze gemeenschap voor uw familieleden en vrienden,

voor de kerk en voor God uw trouwbelofte uit te spreken ?
Bruidegom :

N, ik wil uw man zijn en ik beloof u trouw te blijven

in goede en kwade dagen, in armoede en rijkdom,

in ziekte en gezondheid. Ik wil u liefhebben en waarderen,

al de dagen van mijn leven.


Bruid :

N, ik wil uw vrouw zijn en ik beloof u trouw te blijven

in goede en kwade dagen, in armoede en rijkdom,

in ziekte en gezondheid. Ik wil u liefhebben en waarderen,

al de dagen van mijn leven.


91.

N, ik wil voor jou zijn en ik beloof je trouw te blijven

in goede en kwade dagen, in armoede en rijkdom,

in ziekte en gezondheid. Ik wil je liefhebben en waarderen,

al de dagen van ons leven, en samen met jou wil ik werken

aan een betere wereld voor alle mensen.
92.

Priester:Dan vraag ik jullie elkaar de rechterhand te geven

en hier voor ons allen en voor God je trouwbelofte uit te spreken.
Bruidegom :

N, ik wil je man zijn. Ik wil je liefhebben en waarderen,

elke dag van ons leven, ook en vooral als het minder goed gaat.

Ik wil er voor jou zijn, als een liefgevende echtgenoot,

als een liefhebbende vader voor onze kinderen.

Samen met jou wil ik bouwen aan een goed gezin,

dat openstaat voor iedereen.


Bruid :

N, ik wil je vrouw zijn.

Ik wil je liefhebben en waarderen,

elke dag van ons leven,

ook en vooral als het minder goed gaat.Ik wil er voor jou zijn, als een liefgevende echtgenote,

als een liefhebbende moeder voor onze kinderen.

Samen met jou wil ik bouwen aan een goed gezin,

dat openstaat voor iedereen.


93.

Priester:Mag ik u dan vragen elkaar de rechterhand te geven

en hier in deze gemeenschap voor uw familieleden en vrienden,

voor de kerk en voor God, uw trouwbelofte uit te spreken.
Bruidegom :

Ik, N, geef mij zoals ik ben aan u, N, mijn lieve vrouw.

Ik beloof je te zullen liefhebben en trouw voor je te zorgen,

heel mijn leven.Ik zal mijn best doen om altijd eerst aan jouw geluk te denken

en jouw leed te verzachten.

Ik beloof je ook om voor de kinderen,

waarvan ik hoop en geloof dat God ze ons zal schenken,

een goede begrijpende vader te zijn

en hen samen met u voor te gaan in een leven vol liefde.
Bruid :

Ik, N, geef mij zoals ik ben aan u, N, mijn lieve man.

Ik beloof je te zullen liefhebben en

trouw voor je te zorgen, heel mijn leven.

Ik zal mijn best doen om altijd eerst aan jouw geluk te denken

en jouw leed te verzachten.

Ik beloof je om voor de kinderen,

waarvan ik hoop en geloof dat God ze ons zal schenken,

een goede zorgzame moeder te zullen zijnen hen samen met u voor te gaan in een leven vol liefde.
94.

Priester:N en N het leven is een uitnodiging

om iets op te bouwen dat de moeite waard is,

waar man en vrouw hun plaats krijgen,

waar iedereen bijdraagt

tot de ontplooiing van de andere,

waar God een voorname plaats krijgt.Door het huwelijk bindt God man en vrouw

in een onverbreekbare liefdesband.Door moeilijke perioden heen

kan de liefde nog groter worden.Uw liefde voor elkaar

zal uw rijkdom en uw vreugde zijn.Mag ik u nu vragen elkaar de rechterhand te geven

en uw trouwbeloften uit te spreken.


Bruidegom :

N, ik ben blij dat ik jou leerde kennen

en dat ik je nu kan vragen mijn vrouw te worden.

Ik beloof je liefde en trouw,

zelfs als het moeilijk gaat.Ik wil je graag zien als mijn vrouw

en als moeder van onze kinderen.

Ik wil samen met jou een gezin bouwen,

waar het goed is om te leven.

Ik ben bereid om je steeds bij te staan

en mijn taak als man en vader

met liefde te vervullen.
Bruid :

N, toen ik je leerde kennen

is in mijn leven een hele verandering gekomen.

Samen met jouben ik mij beginnen voor te bereiden op deze mooie dag,

waarop ik je neem tot mijn man.Ik wil voor jou een vrouw zijn

die steeds goede dingen vooropstelt.Ik wil ook voor onze kinderen een goede moeder zijn,

zoals jij dat ook verlangt.

Ik beloof je liefde en trouw,

ook als het moeilijk gaat.


95.

Priester:N en N als teken van jullie geloof in God, onze Vader,

als teken van jullie geloof in elkaar, zijn jullie naar hier gekomen.

Wil daarom midden deze gemeenschap van jullie familie en vrienden,

mekaar liefde en trouw beloven voor het leven.
(De verloofden geven elkaar de rechterhand)

Bruidegom :

N,ik wil je man zijn.

Samen met jou wil ik een thuis bouwen van vrede en geborgenheid.

Ik wil voor je zorgen, ik wil je trouw blijven

en beloof van je te zullen houden met al de liefde die ik bezit.
Bruid :

N, ik wil je vrouw zijn.

Ik heb je lief, ik zal steeds aan je kant staan.

Ik wil voor altijd je vreugde maar ook je verdriet delen.

Ik zal je trouw blijven en je helpen, wat er ook gebeurt.
96.

Bruidegom :N, ik wil je man zijn

en ik beloof je trouw te blijvenin goede en kwade dagen, in armoede en rijkdom,

in ziekte en gezondheid.Ik beloof je lief te hebben en te waarderen al de dagen van ons leven.

Ik beloof ook voor de kinderen die God ons moge toevertrouwen,

een goede vader te zijnen ze in de geest van het evangelie op te voeden.
Bruid :

N, ik wil je vrouw zijn

en ik beloof je trouw te blijvenin goede en kwade dagen, in armoede en rijkdom,

in ziekte en gezondheid.Ik beloof je lief te hebben en te waarderen al de dagen van ons leven.

Ik beloof ook voor de kinderen die God ons moge toevertrouwen

een goede moeder te zijnen ze in de geest van het evangelie op te voeden.

9. KERKELIJKE BEVESTIGING97.

Voortaan zal de kerkgemeenschap u beschouwen als gehuwden.

Moge de Heer uw huwelijk bevestigen en uw leven zegenen.

Wat God heeft verbonden, dat zal een mens niet scheiden.
98.

Voortaan zal de kerkgemeenschap u beschouwen als gehuwden.

Moge de Heer uw wederzijdse belofte bekrachtigen,moge Hij u samen zegenen, en moge Hij zich borg stellen

voor de zin van uw trouw.U allen hier tegenwoordig neem ik als getuigen

van de plechtige verbintenis.Wat God verbonden heeft, zal de mens niet scheiden.
99.

Nu jullie "ja" tegen elkaar gezegd hebben,wil ik jullie het woord van trouw namens de hele kerkgemeenschap

voor God bevestigen.

Mogen jullie leven voor elkaars geluk.

Wees voor elkaar een veilige thuis van vrede en geborgenheid.

Vind bij elkaar kracht om samen zinvol te leven en te werken.

De Heer Jezus Christus moge altijd met jullie zijn, alle dagen,

tot in de eeuwen der eeuwen.

Amen.
100.

N en N,

met dit wederzijds jawoord beschouwt de kerkgemeenschap

u als man en vrouw.


101.

N en N,wees voortaan één hart, één geest, één lichaam, één leven.

Maak elkaar echt gelukkig.Beteken voor elkaar een veilige thuis van vrede en geborgenheid.

Vind bij elkaar kracht om samen zinvol te leven en te werken.

Moge de Heer Jezus Christus altijd met jullie zijn.10. OVERREIKING VAN DE RINGEN


102.

Priester:Heer, in Uw naam zegenen wij deze ringen.

Dat de gehuwden dit sieraad dragen

en hun trouw bewaren

als een kostbare parel.

Dat zij Uw vrede vinden en gelukkig leven

als zij doen wat Gij hun vraagt.


Bruidegom/bruid :

N, neem deze ring, het teken van mijn liefde en trouw.
103.

Priester:Heer, zegen deze ringen.

Laat ze voor N en N een teken blijven van wederzijdse trouw

en van de genegenheid die zij elkaar toedragen.

N, steek deze ring aan de hand van uw vrouw

als teken van uw liefde en trouw.


Bruidegom :

N, neem deze ring, het teken van mijn liefde en trouw.
Priester:

N, steek deze ring aan de hand van uw man

als teken van uw liefde en trouw.


Bruid :

N, neem deze ring, het teken van mijn liefde en trouw.
104.

Priester:Heer, in Uw naam zegenen wij deze ringen.

Laat de gehuwden dit sieraad dragen

en hun trouw bewaren

als een kostbare parel.

Dat zij in Uw vrede leven

en het geluk vinden in hun liefde voor elkaar.
Bruidegom :

N,neem deze ring, als teken van mijn liefde en trouw.

In de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest.
Bruid :

N,neem deze ring, als teken van mijn liefde en trouw.

In de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest.
105.

Priester:Heer, zegen deze ringen die zij elkaar nu gaan overreiken,

als teken van hun eeuwige verbondenheid.


Bruidegom :

N, aanvaard deze ring als teken van mijn liefde en trouw.
Bruid :

N, aanvaard deze ring als teken van mijn liefde en trouw.
106.

Priester:

Liefde vergaat nooit.

Deze liefde kent een mooi symbool, een ring,

zonder begin of einde, altijd rond.

Steeds verder een teken over de dood heen,

dat de andere blijft dragen, ook na de dood.

Zo'n teken willen N en N elkaar geven,een ring aan elkaars vinger gestoken

als symbool van een durende liefde.Heer, zegen deze ringen die N en N elkaar geven.

Dat de ringen die zij elkaar geven het blijvend teken mogen zijn

dat zij in Uw naam met elkaar verbonden zijn.
Bruidegom/bruid:

N, neem deze ring als teken van mijn liefde en trouw.
107.

Priester:Laten wij God dankbaar zijn voor de liefde en de trouw

van deze twee mensen;

voor de liefde die onder mensen mogelijk is.

De ringen die zij elkaar nu gaan geven,

zijn een blijvend teken

dat zij in Gods naam met elkaar verbonden zijn.

N en N, neem dan deze ringen en doe ze elkaar om de vinger,

als een teken dat je bij elkaar hoort, dat er een geheim van liefde is

tussen jullie beiden : het verbond van God met de mensen.

Bruidegom :N, neem deze ring,

neem mij zoals ik ben en maak van mijn leven het onze.
Bruid :

N, neem deze ring

en laat ons nu niet denken, niets zeggen, alleen gelukkig zijn

om wat we samen weten.


108.

Priester:Goede God, deze twee ringen

zijn het teken van trouw van man en vrouw.

Mogen zij voor N en N een voortdurende herinnering zijn

aan het jawoord van deze dag.Dat zij gedragen worden in toewijding voor elkaar.

In de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest.
Bruidegom / bruid :

N, wil deze ring van mij aannemenen hem dragen als teken van mijn liefde en trouw.
109.

Priester:Heer, zegen deze ringen.

Laat ze voor N en N een teken blijven van wederzijdse trouw,

van de genegenheid die ze elkaar toedragen.
Bruidegom :

N, hier is jouw ring, een cirkel zonder einde en zonder begin,

een symbool van onze eindeloze liefde en trouw voor elkaar.
Bruid :

N, hier is jouw ring, een cirkel zonder einde en zonder begin,

een symbool van onze eindeloze liefde en trouw voor elkaar.
110.

Priester:

Liefde vergaat nooit.

De liefde die nooit vergaat kent een mooi symbool : een ring.

Iets zonder begin en einde, altijd rond, steeds verder,

een teken dat de andere blijft dragen.

Zegen, Heer, deze ringen.

Mogen zij die ze zullen dragen, groeien in trouw en liefde

voor elkaar een leven lang.
Bruidegom / bruid:

N, ik geloof in je, ik hoop op je, ik heb je lief.

Neem deze ring, die voor iedereen betekent

dat ik met jou verbonden ben in liefde en trouw,

alle dagen van mijn leven.11. VOLLEDIGE HUWELIJKSSLUITING
111.

Priester:Hier,voor de Heer onze God, ten overstaan van Zijn kerk

en omgeven door allen die U dierbaar zijn, gaat gij uitspreken

met de stem van uw hart en uw geweten, dat gij elkaar gekozen hebt

voor heel uw leven en dat gij verbonden wilt zijn als man en vrouw.

N en N, zijt gij uit vrije wil en met de volle instemming van uw hart

naar hier gekomen om met elkaar te trouwen ?
N en N:

Ja, dat zijn we.


Priester:

Zijt gij bereid als gehuwden

elkaar lief te hebben en te waarderen, al de dagen van uw leven ?
N en N: Ja, dat zijn we.
Priester:

Zijt gij bereid kinderen als geschenk uit Gods hand

te aanvaarden, hen in uw liefde te laten delen

en hen in de geest van Christus en Zijn kerk

op te voeden ?
N en N: Ja, dat zijn we.
Priester:

Mag ik u dan vragen elkaar de rechterhand te geven

en hier in deze gemeenschap voor uw familieleden en vrienden,

voor de kerk en voor God uw trouwbelofte uit te spreken ?
Bruidegom:

N, ik wil uw man zijn

en ik beloof u trouw te blijven in goede en kwade dagen,

in armoede en rijkdom, in ziekte en gezondheid.

Ik wil u liefhebben en waarderen, al de dagen van mijn leven.
Bruid:

N, ik wil uw vrouw zijn

en ik beloof u trouw te blijven in goede en kwade dagen,

in armoede en rijkdom, in ziekte en gezondheid.

Ik wil u liefhebben en waarderen al de dagen van mijn leven.
Priester:

Voortaan zal de kerkgemeenschap

u beschouwen als gehuwden.Moge de Heer uw wederzijdse belofte bekrachtigen,

moge Hij u samen zegenen, en moge Hij zich borg stellen,

voor de zin van uw trouw.U allen hier tegenwoordig neem ik als getuigen

van de plechtige verbintenis.Wat God verbonden heeft, zal de mens niet scheiden.

Heer, zegen deze ringen.

Laat ze voor N en N een teken blijven van wederzijdse trouw

en van de genegenheid die zij elkaar toedragen.

N, steek deze ring aan de hand van uw vrouw

als teken van uw liefde en trouw.


Bruidegom:

N, neem deze ring, het teken van mijn liefde en trouw.
Priester:

N, steek deze ring aan de hand van uw man

als teken van uw liefde en trouw.


Bruid:

N, neem deze ring, het teken van mijn liefde en trouw.
112.

Priester:N en N,voor Hem die ons leven draagt, voor ons allen,

die de grote kerkgemeenschap vertegenwoordigen, willen jullie zeggenmet de stem van je hart en met je hele persoon,

dat je met elkaar wilt verder gaan in het leven

als man en vrouw, dat jullie liefde héél diep verankerd wil liggen

in Gods warme stroom en oerscheppende kracht.

Mag ik vragen die bereidheid uit te spreken ?
Bruidegom:

N, ik wil je man zijn,

ik wil je echt liefhebben, je gelukkig maken

in goede en kwade dagen, in vreugde en verdriet,

in rijkdom en armoede, in ziekte en gezondheid.

Gelovig wil ik met jou op weg gaan en samen groeien in Gods liefde,

die sterker is dan de dood.


Bruid:

N, ik wil je vrouw zijn,

ik wil je echt liefhebben, je gelukkig maken

in goede en kwade dagen, in vreugde en verdriet,

in rijkdom en armoede, in ziekte en gezondheid.

Gelovig wil ik met jou op weg gaan en samen groeien in Gods liefde,

die sterker is dan de dood.


Allen:

Wij zijn blij met uw beslissing

en hopen dat u gelukkige mensen moogt zijn,en wij zullen trachten u hierin te helpen.
Bruidegom / bruid:

Wij beloven dat wij onze kinderen zullen voorgaan

in de eerlijke gezindheid van Jezus Christus

opdat zij vrije mensen worden en leven vanuit Zijn Geest.
Priester:

Heer God, deze twee jonge mensen

staan hier voor U als man en vrouw,ze hebben elkaar trouw beloofd.

Deze ringen, uit goud gesmeed, kostbaar en onvervalst,

zijn het teken van hun trouw.Zegen deze ringen, opdat zij ze steeds dragen

als teken van respect en liefde.Bruidegom/bruid:

N, neem deze ring,ik hoop mijn leven lang jouw liefde te ondervinden,

ik wil proberen steeds weer van je te houden

deze ring is hiervan een teken.


Priester:

Voortaan zal onze kerkgemeenschap

u als gehuwden opnemen.Voltooi samen doorheen de dagen wat je nu begonnen zijt.

Moge je liefde groeien met de dag, moge je liefde vruchtbaar zijn

om ze mee te delen aan je kinderen,aan je werk en leefmilieu,aan allen die met je in contact komen.

Dit jawoord moge voor jullie een bron zijn van geluk en levenskracht.

Dit vragen wij door Christus, onze Heer.


113.

Priester:

N en N,

aan elkaar hebben jullie al zovele keren trouw voor het leven beloofd.

Vandaag willen jullie deze belofte ook in het openbaar uitspreken,

voor God en voor allen, hier aanwezig.
Bruid:

Mijn lieve N,dat ik jou vandaag tot mijn man kies, is een vrije en bewuste keuze.

Ik hou van je en wil van je blijven houden.

Ik geef mezelf aan jou, zoals ik ben, anders dan jij,

maar dat is goed zo.Samen zullen we voortaan het leven delen,

zowel de gelukkige momenten als de pijnlijke dagen.

Ik wil een goede, trouwe en liefhebbende vrouw voor je zijn, N,

zolang ik leef.


Priester:

God, we zijn dankbaar voor de liefde die onder mensen mogelijk is

en die Gij in N en N hebt laten openbloeienMogen de ringen, die zij elkaar geven, een blijvend teken zijn

dat zij in Uw naam met elkaar verbonden zijn.
Bruid:

N, neem deze ring

als teken van mijn blijvende verbondenheid met jou.
Bruidegom:

N, neem deze ringals teken van mijn blijvende verbondenheid met jou.
Priester:

Nu jullie hier op deze plaats

openlijk "ja" tegen elkaar hebben gezegd,wil ik jullie woord van trouw van Godswege bevestigen.

Namens allen die hier aanwezig zijn

en namens heel de kerk van Jezus Christusverklaar ik deze verbintenis voor heilig en onaantastbaar.

Dat jullie beiden mogen leven voor elkaars geluk.

Beteken voor elkaar een veilige thuis

van vrede en geborgenheid.Vind bij elkaar kracht om samen zinvol te leven en te werken.

De Heer Jezus Christus moge altijd met jullie zijn,

alle dagen, tot in de eeuwen der eeuwen.

Amen.


114.

Priester:N en N, jullie houden van elkaar

en daarom zijn jullie naar hier gekomen

om jullie trouwbelofte uit te spreken.Deze is voor jullie geen einde en geen begin,

het is de bevestiging tegenover God en ons allen

van een vroeger ingeslagen levensweg,

waar we nu even blijven bij stil staan.

Mag ik jullie uitnodigen deze trouwbelofte uit te spreken ?
Bruidegom:

N, we hebben samen reeds veel gepraat

over die plek van geluk waar het goed is om te leven.

Ik vraag je: wil je mijn vrouw zijn

en samen met mij op zoek gaan naar die plek ?
Bruid:

Ja, N, dat wil ik.Ik wil er voor jou zijn en ik beloof je trouw te blijven,

al de dagen van ons leven.

En samen met jou wil ik werken

aan een betere wereld voor alle mensen.N, het stukje dat we samen aflegden,

doet me geloven in onze toekomst.Graag zou ik dan ook met jou samen het leven delen.

Ik vraag je:

wil je mijn man zijn en samen met mij door het leven gaan ?
Bruidegom:

Ja, N, dat wil ik.Ik wil er voor jou zijn en ik beloof je trouw te blijven,

al de dagen van ons leven.

En samen met jou wil ik werken

aan een betere wereld voor alle mensen.


Priester:

N en N, wij allen zijn getuigen van de trouw

die jullie elkaar beloofd hebben.

Deze twee ringen zijn daarvan het teken.

Dat de Heer deze ringen mag zegenen als een blijvend teken

van uw liefde en trouw.Mogen zij voor u een blijvende herinnering zijn

aan het hartelijke jawoord van vandaag.

N, steek deze ring aan de hand van uw vrouw

als teken van uw liefde en trouw.


Bruidegom:

N, neem deze ring als teken van mijn liefde en trouw.
Priester:

N,steek deze ring aan de hand van uw man

als teken van uw liefde en trouw.


Bruid:

N,neem deze ring als teken van mijn liefde en trouw.
115.

Priester:Op het ogenblik dat jullie een nieuwe levensgemeenschap

in lief en leed,ten einde toe aangaan,

een bron van gans nieuw leven,wensen wij jullie alles wat goed is

en gelukkig maakt, genade en vrede,

vandaag en alle dagen.Maar ook de gehuwden onder u nodigen wij vriendelijk uit,

nu op de trouwdag van N en N

het hoogfeest van menselijke liefde gevierd wordt,

ook uw trouwbelofte aan elkaar te willen hernieuwen.
N en N,

mag ik vragen elkaar de rechterhand te geven

en uw trouwbelofte uit te spreken.


Bruidegom:

N, ik wil uw man zijn

en beloof u trouw te blijven in goede en kwade dagen.

Ik beloof u lief te hebben en te eren al de dagen van ons leven.
Bruid:

N, ik wil uw vrouw zijn

en beloof u trouw te blijven in goede en kwade dagen.

Ik beloof u lief te hebben en te eren al de dagen van ons leven.
Bruidegom:

N, ik wil uw man zijn en beloof al de dagen van ons leven

een goede vader te zijn voor de kinderen die gij mij schenken zult.
Bruid:

N, ik wil uw vrouw zijn en beloof al de dagen van ons leven

een lieve moeder te zijn voor de kinderen die gij mij schenken zult.
Priester:

N en N, mag ik vragen

of jullie beloven steeds naar de kern der dingen toe te leven.
(N en N leggen hun rechterhand te samen in de handen

van de priester en spreken uit:)


Bruidegom + bruid:

Wij beloven de ontmoeting eindeloos te doorleven,

en onze kinderen in ons levensverhaal op te nemen.

Wij beloven de Geest van Christus

in ons leven vlees en bloed te laten worden.

Daartoe zegene ons God de Vader.
Priester:

U allen die hier tegenwoordig zijt, neem ik tot getuige

dat N en N elkaar hun jawoord hebben gegeven.

Deze ringen zullen hieraan een blijvende herinnering zijn

voor hen en voor ons.

En zoals aan de omtrek van deze ringen geen einde komt,

zo zal ook hun liefde blijven duren, dat vragen wij God.

N, steek dan deze ring aan de hand van N

als een teken van liefde en trouw.


(N en N leggen hun rechterhand te samen in de handen

van de priester die zegt:)


Priester:

N en N, voor God en in naam van deze christelijke gemeenschap,

spreek ik uit en bevestig ik dat dit huwelijk

door u beiden als een waarachtig en christelijk huwelijk is gesloten

en ingezegend.En laten wij nog bidden God,

mogen N en N elkaar steeds meer en meer vinden in elkanders liefde.

Laat hun liefde voor elkaar de taal zijn waarin Gij tot hen spreekt.

Laat hun wederzijdse liefde voor ons

een openbaring zijn

dat Gij een mensnabije God zijt,vandaag en alle dagen, tot in eeuwigheid.

Amen.
12. HUWELIJKSKAARS

204.

Goede vrienden, vandaag is uw huwelijk nog zo nieuw,

zo gaaf, zo wit en zo mooi als deze kaars hier.

Het vuur van uw liefde wilt gij aan uw huwelijk schenken.

Gij wilt als deze kaars: vuur dragen en opbranden,

helemaal licht en warmte worden voor elkaar,

voor uw gezin, voor uw gemeenschap.

Gij zult liefde geven en liefde zijn,

brandend klein worden voor jezelf en groot voor de anderen.

Zo zult gij gelukkig zijn uw leven lang.
(Bruid en bruidegom steken de huwelijkskaars aan.)
204a.
Mijn vlammetje wil erbij zijn bij je huwelijk.

Ik ben meer dan een geschenk.

Ik ben een stille getuige in het huis van je liefde.

Als het donker wordt, als er ruzie komt,

als je in stilte lijdt onder onmacht en verlangen,

steek me dan aan: ik wil branden om milde liefde.

Als je de eerste stap wil zetten maar je weet niet hoe;

als je tot gesprek wil komen maar geen woorden vindt;

als je omhelzen wilt en je armen worden stijf,

steek me dan aan.

Als de zon schijnt die nieuwe schitterende dag

in de reeks van de dagelijkse dagen,

steek me dan aan:

ik wil branden van dankbaarheid.

Als vreugde en verwachting je hart vervult,

als je mekaar in hartelijkheid en warmte vindt,

als je liefde je hele lichaam teder zinderen doet,

steek me dan aan.

Mijn vlammetje is een teken in huis.

Het spreekt de speelse taal die alleen jullie twee verstaan.

Doe me branden als het moet en zo lang het moet,

tot jullie vol teder verlangen, wang tegen wang

mijn vlammetje doven kunt.

Dan zeg ik dankbaar: tot volgende keer.


205.

Almachtige God, Heer van alle leven. Zegen deze kaars.

Moge ze een herinnering blijven aan deze dag

waarop N en N zich voor gans hun leven aan elkaar wegschenken.

Zoals deze kaars licht en warmte verspreidt,

zo mogen ook deze beide mensen het licht van de waarheid

en de warmte van de liefde verspreiden.

Dit alles naar het voorbeeld van Jezus, Uw Zoon,

die licht bracht op deze wereld en nu voor altijd Koning is

in alle eeuwigheid.


Amen.
205bis

Lezer:

Mijn vlammetje wil erbij zijn bij je huwelijk.

Ik ben meer dan een geschenk.Ik ben een stille getuige in het huis van je liefde.
Als de zon schijnt hoef ik niet te branden,

maar als het donker wordt, als er storm komt in huis

steek me dan aan.

Als de eerste ruzie komt, als je in stilte onder iets lijdt,

steek me dan aan.Als je de eerste stap wil zetten maar je weet niet hoe.

Als je omhelzen wilt en je armen worden stijf,

steek me dan aan.Als je tot een gesprek wil komen maar geen woorden vindt,

steek me dan aan.


Mijn vlammetje is een duidelijk teken in huis.

Het spreekt de taal, die anderen dadelijk verstaan.

Ik ben je huwelijkskaars.

Ik hou van jullie beiden.
Laat me branden als het moet en zo lang het moet,

totdat jullie wang tegen wang mijn vlammetje doven kunt,

dan zeg ik dankbaar tot de volgende keer.


13. VOORBEDEN


116.

Priester:God, Vader van alle leven,

N en N hebben elkaar trouw beloofdvoor het leven, hier, in het bijzijn van ons allen.
Wij erkennen hun jawoord en wij smeken hun Gods zegen af

over hun hoopvolle toekomstverwachtingen.


Wil gehoor geven aan onze beden

die in Jezus' naam over onze lippen komen.Hij die met ons is, vooral nu wij bidden om Zijn heilige Geest.
Lezer:

Voor N en N,dat zij leren met veel begrip en groot geduld

verder naar elkaar te groeien.Dat zij de kracht vinden om in elkaar te blijven geloven

en alle vreugde en pijn van harte met elkaar te delen.

Laat ons bidden.


Allen: Wij bidden U, verhoor ons, Heer.
Lezer:

Voor de ouders en familieleden van de jonggehuwden,

voor allen die door woord en daad hen zijn voorgegaan in het leven.

Dat God hen allen mag bewaren in de trouw aan Zijn blijde boodschap.

Laat ons bidden.


Allen: Wij bidden U, verhoor ons, Heer.
Lezer:

Bidden wij voor hen die jong zijn en het leven nog voor zich hebben,

dat ze open en ontvankelijk hun toekomst tegemoet gaan.

Dat ze durven leven met onzekerheden

en opgewassen zijn tegen teleurstellingen.

Laat ons bidden.


Allen: Wij bidden U, verhoor ons, Heer.
117.

Priester:Heer God, vandaag willen we ook

onze blik even laten gaan over de wereld,en bidden voor al de noden in de moderne samenleving van deze tijd.
Lezer:

Laat ons bidden voor ons allen:dat wij als man en vrouw, als vriend en naaste

ons mogen spiegelen aan de eerbied waarmee de Heer Jezus

Zijn medemensen heeft liefgehad.

Laat ons bidden ...
Allen: Wij bidden U, verhoor ons, Heer.
Lezer:

Laat ons bidden dat deze viering voor ons, hier bij elkaar,

een uitnodiging mag zijn om te durven geloven

dat de liefde mogelijk is,te durven hopen op een wereld zonder haat en onrecht.

Laat ons bidden ...


Allen: Wij bidden U, verhoor ons, Heer.
Lezer:

God, niemand beter dan gij kan waken over dit nieuwe gezin.

Wij bidden U, geef hun alle kansen om een thuis te bouwen

waar liefde de bron is van geluk, waar nieuw leven welkom is,

waar elke gast een vriend is.Dat vragen wij, door Christus onze Heer.
Allen: Amen.
Priester:

Heer, wij bidden om betere verhoudingen onder de mensen

om een betere wereld, waarin iedereen het beste wil voor iedereen.

Geef ons de kracht dat wij dit mogen helpen waarmaken

door Christus onze Heer.


Allen: Amen.
118.

Priester:Heer God, vandaag willen we ook onze blik even laten gaan

over de wereld, en bidden voor al de noden

in de moderne samenleving van deze tijd.


Lezer:

Laat ons bidden voor ons allen:dat wij als man en vrouw, als vriend en naaste, ons mogen spiegelen

aan de eerbied waarmee de Heer Jezus

zijn medemensen heeft liefgehad.

Laat ons bidden ...


Allen: Wij bidden U, verhoor ons, Heer.
Lezer:

Laat ons bidden voor N en N

dat zij gelukkig mogen worden in hun huwelijk,

dat hun leven met elkaar vol vreugde mag zijn,

dat hun liefde mag groeien de jaren door.

Laat ons bidden dat zij door eenzaamheid en teleurstellingen

heen, steeds voor elkaar bewaard mogen blijven en dat ze elkander

telkens weer mogen zien met nieuwe ogen.

Laat ons bidden ...


Allen: Wij bidden U, verhoor ons, Heer.
Lezer:

Laat ons God de Heer danken voor allen,

die deze beide mensen tot hiertoe hebben begeleid en grootgebracht,

vooral voor de ouders uit wie ze geboren zijn

en voor het gezin waarin ze zijn opgegroeid.

Danken wij God voor alle zorgen waarmee zij werden omringd,

voor de vriendschap van hun vrienden.En bidden wij Hem dat Hij hen beiden en ons allen

bewaren mag in de liefde.

Laat ons bidden
Allen: Wij bidden U, verhoor ons, Heer.
119.

Priester:Laat ons de Heer bidden voor N en N,

die vandaag hun leven aan elkaar hebben verbonden

onder aanroeping van Zijn heilige naam.


Lezer:

Bidden wij voor N en Ndat zij elkaar elke dag opnieuw echt mogen vinden

en nooit moe worden voor elkaar en hun gezin te leven,

dat zij die vreugde mogen kennen

van een zich steeds hernieuwende liefde

en daarin de kracht vinden om dienstbaar te zijn voor vele anderen.

Laat ons bidden


Lezer:

Bidden wij voor alle gehuwden.Dat zij mogen rijpen tot sterke, milde mensen,

dat zij de kracht en de moed blijven vindenom in de storm van het leven

telkens terug te keren naar de kiem van het geluk.

Laat ons bidden


Lezer:

Bidden wij voor allen die deze jonge mensen

tot hiertoe hebben begeleid,vooral voor hun ouders uit wie zij geboren zijn.

Voor allen die hun met vriendschap hebben omringd,

dat zij zich vandaag beloond mogen wetenvoor de liefde en de zorg die zij aan hen hebben besteed.

Laat ons bidden ...


Lezer:

Bidden wij voor alle mensen die eenmaal dezelfde belofte hebben

uitgesproken, dat zij mogen trouw blijven

en elkaar in alle fasen van het leven

opnieuw mogen ontdekken en herkennen,zodat zij voor hun kinderen een voorbeeld kunnen zijn van

geloof, eenvoud en levensdurf.

Laat ons bidden ...
Lezer:

Voor al diegenen,

die hier vandaag niet meer bij ons kunnen aanwezig zijn.

Dankbaar brengen wij in herinnering al het goede dat zij achterlieten.

Wij vragen U, Heer, neem hen op in Uw liefde.

Laat ons bidden ...Priester:

Vader in de hemel, wij geloven dat Gij het zijt

die deze jonge mensen tot elkaar hebt gebracht.

Wil hen begeleiden op hun levensweg,

blijf hen nabij en breng hen eenmaal

tot de vreugde van Uw vaderhuis.

Door Christus onze Heer.
120.

Priester:Nu dit huwelijk gesloten is volgens de gebruiken van de kerk,

willen wij samen bidden tot God,dat Hij helpt in stand houden wat Hij hier bekrachtigd heeft.
Lezer:

Voor N en N,

verenigd in eenzelfde liefde:

dat de Heer deze huwelijksband bevestigten de trouw van deze jonggehuwden tot beeld maakt

van Zijn liefde voor de kerk.

Laat ons bidden ...
Lezer:

Dat zij als man en vrouw bij elkaar de kracht vinden

om de kinderen, die God hen toevertrouwt,

met toewijding en vreugde op te voeden.

Laat ons bidden ...
Lezer:

Voor allen wiens liefde niet wordt beantwoord,

of die niet bij machte waren trouw te blijven:

dat zij niet wanhopig worden,maar blijven geloven in God, die groter is dan ons eigen hart.

Laat ons bidden


Lezer:

Voor hen die ongehuwd blijven omwille van het Rijk Gods:

dat zij door hun levenswijze getuigen van Gods goedheid.

Laat ons bidden ...


Lezer:

Voor allen die de vreugde van het huwelijk niet kennen:

dat ook zij het leven als een zinvolle opdracht aanvaarden.

Laat ons bidden


Priester:

Heer, wij danken U om Uw verbond van trouw

dat Gij met ons zijt aangegaan,

en waarvan dit huwelijk de spiegel is.

Wil deze bruid en bruidegom,

die Gij in Uw trouw verbonden hebt,

bewaren in Uw vrede voor altijd.

Door Christus onze Heer.
121.

Priester:Nu dit huwelijk gesloten is volgens de gebruiken van de kerk,

willen wij samen bidden tot God:

dat Hij helpt in stand houden wat Hij hier bekrachtigd heeft.
Lezer:

Voor N en N,dat ze het wonder van de liefde

elke dag opnieuw in elkaar mogen ontdekken,dat hun huis een thuis mag zijn

voor elkaar en voor allen die zij erin uitnodigen.

Dat zij elkaar bovendien tot steun en

toeverlaat zijn in goede en kwade dagen.

Laat ons bidden


Lezer:

Voor alle jonge mensen, dat zij zonder angst

hun toekomst tegemoet gaan.

Laat ons bidden ...
Lezer:

Voor allen die nood hebben

aan de warmte en de genegenheid van een gelukkig gezin:

dat zij begrip en waardering, gastvrijheid en vriendschap vinden.

Laat ons bidden ...


Lezer:

Voor alle overleden familieleden

die deze dag niet meer hebben beleefd,dat God hen opneemt in de vreugde van Zijn vaderhuis.

Laat ons bidden ...


Priester:

God, wees deze gehuwden nabij in hun liefste wensen,

in hun diepste momenten, in alles wat zij samen dromen.

Wees Gij de band van hun liefde, de rots waarop zij hun gezin bouwen.

Door Christus onze Heer.


122.

Priester:Het verband van liefde dat hier vandaag bezegeld wordt,

kan God alleen voltooien.

Laten wij dan bidden voor de jonggehuwden.
Lezer:

Dat zij standvastig blijven in hun trouw,

dat hun liefde van dag tot dag mag groeien,

dat ze heel veel jaren met elkaar gelukkig leven,

dat God steeds bij hen de vriend aan huis mag zijn.

Laat ons bidden ...


Lezer:

Dat zij bij de Bron van alle leven kracht zoeken en vinden

om het leven voort te zetten in vruchtbaarheid

en hun kinderen een warme thuis schenken.

Laat ons bidden ...
Lezer:

Dat deze jonggehuwden waardering bewaren

voor hun ouders, hun familieleden

en vrienden, voor allen die hen in het leven zijn voorgegaan

en het geloof in hun hart hebben gezaaid.

Laat ons bidden ...
Priester:

Vader in de hemel, Gij hebt deze jonge mensen bij elkaar gebracht.

Onder hun huwelijksverbond hebt Gij Uw naam geschreven.

Schenk hun Uw Geest als gids, Uw Zoon als voedsel voor onderweg.

Laat hen veilig aanlanden in Uw volle vreugde.
123.

Priester:Laten wij dan al onze wensen van trouw en geluk

in Gods hand leggen, die ons vertrouwen nooit beschaamt.
Lezer:

Voor N en N, dat ze even gelukkig blijven als vandaag.

Dat hun groeiende liefde voor elkaar hen leert samen voelen,

denken en leven, om elke dag opnieuw van elkaar te houden.

Laten wij bidden ...


Samen: Wij bidden U, verhoor ons, Heer.
Lezer:

Voor de ouders, broers en zusters van de gehuwden,

dat zij allen één mogen blijven en voor mekaar een steun mogen zijn.

Laten wij bidden ...


Samen: Wij bidden U, verhoor ons, Heer.
Lezer:

Voor familie en vrienden,

die samen met N en N een stukje leven deelden,

laat die vriendschap zijn weg verder zetten.

Laten wij bidden ...


Samen: Wij bidden U, verhoor ons, Heer.
Priester:

Heer onze God, deze twee mensen wonen in Uw liefde.

Gij hebt hen begeleid tot het huwelijk.

Wil hen verder begeleiden door dit leven.

Dit vragen wij U door Christus onze Heer.

Amen.
124.

Priester:

Bidden wij voor hen beiden, N en N,

dat hun huis een thuis mag zijn vol licht, warmte en gezelligheid,

waar plaats is en tijd voor iedereen.
Bruidegom:

God, wij bidden voor de ouders die gij ons gegeven hebt.

Zij hebben het mogelijk gemaakt

dat wij vandaag deze weg van liefde gaan.Blijf hen met Uw zorg nabij zoals zij ons nabij zijn met hun zorg.

Laten wij bidden ...


Samen: Wij bidden U, verhoor ons, Heer.

Bruid:


Bidden wij ook voor ons allen, hier aanwezig,

dat de liefde niet bij uiterlijke schijn blijft,

dat wij van elkaar leren houden in hartelijke genegenheid,

als man en vrouw, ouders en kinderen, broers en zusters,

familie en vrienden, en de anderen hoger schatten dan onszelf.

Laten wij bidden ...


Samen: Wij bidden U, verhoor ons, Heer.
Bruidegom:

Heer, geef ons de moed om elke dag opnieuw

in eenvoud "ja" te zeggen op het leven dat het onze is,

op de dagtaak die de onze is,

op de wereld en op de mens die Gij liefhebt.

Laten wij bidden ...


Samen: Wij bidden U, verhoor ons, Heer.
125.

Priester:Laten wij dan al onze wensen van trouw en geluk

in Gods hand leggen, die ons vertrouwen nooit beschaamt.
Bruidegom / bruid:

Wij danken U Heer, voor onze ouders, broers en zusen

voor de liefde en genegenheid

die we van hen mochten ondervinden

voor de zorg en de aandachtwaarmee zij ons tot op deze dag begeleid hebben.

Laat ons bidden.


Bruidegom / bruid:

Laten wij danken voor onze vriendenvoor hun trouw en gastvrijheid dat wij het niet vanzelfsprekend vinden

als er altijd mensen bereikbaar zijn om ons te helpen.

Laat ons bidden.


Bruidegom / bruid:

Wij bidden U Heer dat wij steeds meer mogen ontdekken

wat liefde is en trouw dat wij thuis mogen zijn bij elkaar

dat wij voor elkaar licht zijn en warmte en hoop die doet leven.

Laat ons bidden.


Bruidegom / bruid:

Laten wij bidden dat wij bereikbaar zouden zijn

voor allen die ons nodig hebbendat wij eraan zouden werken om de wereld in te richten

tot een huis voor alle mensen een tafel waar niemand geweerd wordt.

Laat ons bidden.


Priester:

God, dit zijn de gebeden van N en N,

maar beter dan wie ook weet Gij wat er nodig is om gelukkig te leven.

Geef ons datgene wat wij niet onder woorden kunnen brengen,

en wat nodig is voor de blijvende liefde,

vandaag en alle dagen tot in eeuwigheid.

Amen.
126.Lezer:

Bidden wij voor de jeugdbeweging waarin zij beiden zijn opgegroeid

en waarin zij het beste van zichzelf geven,

opdat vele jongeren naar hun voorbeeld

zich zouden inzetten voor de vorming van de jeugd.

Laat ons bidden.


Allen: Wij bidden U, verhoor ons, Heer.
127.

Lezer:

Bidden wij voor de overleden vader van N

en de overleden vader van N,

dat zij op hun manier mogen delen

in de vreugde van hun kind op deze heerlijke huwelijksdag.

Laat ons bidden.


Allen: Wij bidden U verhoor ons, Heer.
128.

Lezer:

Laat ons bidden voor de moeder van N

en voor de moeder van N,

die van ons door de dood zijn heengegaan.

Voor hen was het een feest

het leven te mogen schenken aan hun kind,

het zou voor hen een feest geweest zijn

hun kinderen met elkaar te zien trouwen.

Zij hebben de bekroning van hun werk

niet kunnen meemaken.

Mogen zij, nu zij bij God zijn,

met de vreugde van hun kinderen meeleven.

Laat ons bidden.
Allen: Wij bidden U verhoor ons, Heer.
129.

Lezer:

Laten wij bidden

voor hen die door het leven ontgoocheld zijn,

voor hen die man of vrouw door de dood verloren hebben,

dat zij ontdekken dat de toekomst voor hen open blijft

en dat God hen blijft gedenken.

Laat ons bidden.
130.

Lezer:

Voor hen aan wie het geluk niet ten deel is gevallen;

voor allen die nooit een levenspartner hebben gevonden,

wier verlangen en genegenheid niet werden beantwoord.

Laat ons bidden.


131.

Lezer:

Voor allen die zich op het huwelijk voorbereiden:

dat zij de liefde mogen vinden en in de liefde de kracht

om goede en heilige mensen te zijn.


132.

Lezer:

Laat ons allen gedenken die ons in de dood zijn voorgegaan

en die wij vandaag gaarne in ons midden hadden gezien:

dat de Heer hen genadig weze voor al het goede

dat zij voor ons hebben gedaan.

133.

Lezer:

Laat ons bidden en onophoudelijk vragen:

om alles wat wij van harte verlangen,

om al wat wij menen nodig te hebben,

bidden wij dat God het ons geven wil.

Om brood op tafel, iedere dag,

om eten en drinken, om een goede gezondheid, om een veilige weg,

om een bewoonbaar huis voor ieder mens.

134.

Lezer:

Bidden wij om wat wij het meeste nodig hebben:

de sympathie en de genegenheid van onze medemensen,

om de trouw van onze vrienden,

om de trouw van onze God,

om de grootmoedigheid van allen die wij beledigd hebben,

om de liefde van hen die wij liefhebben.

14. GEBED BIJ DE GAVEN


135.

Heer God, brood en wijn,

tekens waarrond mensen gemeenschap vormen,hebben wij op tafel gezet om Jezus' liefde te herdenken.

Laat, bij deze dankzegging, Zijn Geest groeien in onze gemeenschap:

dan zult Gij in ons midden zijn, vandaag, dit uur

en alle dagen van ons leven.

Amen.
136.

God, onze Vader, brood en wijn, tekens waarrond wij, mensen

gemeenschap vormen, hebben wij hier op tafel neergezet.

Mogen wij in het biddend en dankend samenzijnrondom deze tafel weer erkennen

dat Gij, God, met ons mee op weg gaat

telkens wij met medemensen verbonden zijn,

vandaag, dit uur, en alle dagen, tot in de eeuwigheid.

Amen.
137.Heer, met blijdschap bieden wij U deze gaven aan.

Alles wat wij voor elkander zijn en doen

is het brood waarvan wij alle dagen eten,

is ook de wijn die vreugde schenkt

en deze dag maakt tot een feest.

Wij bidden U: bewaar in uw goedheid N en N,

die Gij voor het leven hebt bijeengebracht.

Door Christus onze Heer.

Amen.
138.Het dagelijks brood

waarvan een mens uiteindelijk maar leven kan, is de trouw.

De liefde is het leven in zijn volheid zoals een beker met zijn wijn.

Laten wij dan met N en N

het brood breken en van de beker drinken

en bidden dat zij hun leven voor elkaarvoedzaam willen maken als brood en wijn.
139.

God, Onze Vader, wij hebben hier deze offergaven

op het altaar gezet, brood en wijn.

Vele graankorrels werden gemalen tot dit ene brood,

dat alle honger stilt.Wij bidden U, Heer God, maak ons allen tot brood voor elkaar,

zoals Jezus brood werd voor deze wereld.Vele rijpe druiven werden geperst tot deze wijn die het hart verheugt.

Wij bidden U, Heer God, maak ons tot vreugde voor elkaar,

zoals Jezus werd tot onze vreugdewijn.Wij vragen U dat Uw liefde in ons mag groeien

telkens wij het brood zullen eten en de wijn zullen drinken,

door Jezus, Uw Zoon en onze Heer.
140.

De gaven van brood en wijn herinneren ons

aan het leven en geven van Jezus.

Heer, Aanvaard samen met dit brood en deze wijn,

Het jawoord van N en N,Bevestig ze in hun wederzijdse genegenheid en in hun liefde tot U,

Door Christus onze Heer.

Amen.
141.

Heer, laat uw spijs en drank nooit ontbreken

op de tafel van deze twee mensen;dat hun woonst mag zijn een gastvrij huis van vrede,

goedheid en overvloed.

Leer hen mild en bedachtzaam zijn

en dankbaar het brood breken en de beker rond reiken,

zoals Gijzelf gedaan hebt, zoals Gij blijft doen,

alle dagen voor alle mensen.
142.

Vader, luister naar wat wij U vragen,

en aanvaard de gaven die wij U aanbieden bij de heilige verbintenis

van Uw kinderen N en N.

Bevestig hen door de viering van deze heilige geheimen

in hun liefde tot elkaar en in hun liefde tot U. Door Christus onze Heer.

Amen.
143.Vader, aanvaard welwillend deze gaven die wij U vol vreugde aanbieden. Bewaar in Uw liefde N en N,

die Gij in dit sacrament van het huwelijk hebt verenigd.

Door Christus onze Heer.

Amen.

146.


Heer, is er een mooiere offergave

dan U al de vreugde van deze dag te schenken ?

Vreugde om de bekroning van een verloving

die opengebloeid is tot een nieuw gezin.Vreugde omdat wij hier allemaal samen mogen beleven

hoe twee mensen zich helemaal aan elkaar willen geven.

Laat daarom dankbaarheid onze voornaamste offergave zijn.

147.


Hier zijn onze gaven, Heer,

brood dat wij alle dagen onbekommerd mogen eten,

genietend van elkaars gezelschap.

Brood ook, dat ons herinnert aan de lange tafel,

waaraan er nog zovelen ontbreken, die wij onze broeders noemen.

Wijn die bij ons oproept: vreugde en zon, feesten in overvloed,

genietend van elk moment,

lachen naar de mensen en de dingen.

Mocht ons leven zijn als dit brood en deze wijn,

weggeschonken aan anderen, zoals het Uwe.
15. PREFATIE


148.

Pr. De Heer zij met u of: De Heer zal bij u zijn

Allen En met uw geest De Heer zal u bewa­ren
Pr. Verheft uw hart

Allen Wij zijn met ons hart bij de Heer


Pr. Brengen wij dank aan de heer onze God

Allen Hij is onze dankbaarheid waardig.


Heilige Vader machtige eeuwige God,

om recht te doen aan Uw heerlijkheid,om heil en genezing te vinden, zullen wij U danken, altijd en overal,

door Christus onze Heer.

In uw goedheid hebt Gij de mens gemaakt

en tot zo hoge waardigheid verheven

dat Gij in de verbintenis van man en vrouw

Uw eigen liefde uit kunt beelden.Nooit houdt Gij op de mens die Gij uit liefde hebt geschapen,

de wet van liefde voor te houden,

om eenmaal Uw bestaan met hem te delen.

Zo is het huwelijk een sacrament dat Uw goddelijke liefde openbaart

en de menselijke liefde heilig maakt, door Christus onze Heer.

Door wie wij samen met de engelen en alle heiligen

U aanbidden en U toezingen vol vreugde:


148a.
PREFATIE
iPr. De Heer zij met u of: De Heer zal bij u zijn

Allen En met uw geest De Heer zal u bewa­ren


Pr. Verheft uw hart

Allen Wij zijn met ons hart bij de Heer


Pr. Brengen wij dank aan de heer onze God

Allen Hij is onze dankbaarheid waardig.


U danken wij God;

Uw goedheid hebt Gij de mens gemaakt,

geroepen om te bestaan als man en vrouw,

in liefde aan elkaar gegeven.

Zo zijn wij het beeld van wat Gij zijt.
U danken wij, God, om het huwelijk

waarin Gij twee mensen aan elkaar aanbiedt als een geschenk,

om vrouw en man te zijn met elkaar.
U danken wij God, dat wij hier getuige mogen zijn

hoe N en N in liefde elkaar hun trouw beloven.


Bijzonder vandaag willen wij dankbaar zijn

om het wonder van de liefde tussen mensen;

en met alle mensen die beminnen en bemind worden:

bidden wij,


Allen Heilig, heilig, heilig de Heer,

de God der hemelse machten.

Vol zijn hemel en aarde van Uw heerlijkheid.

Hosanna in den hoge.

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.

Hosanna in den hoge.


149.

God onze Vader,

in Uw goedheid hebt Gij de mens gemaakt,

geroepen om te bestaan als man en vrouw,tot wederzijdse steun bereid en met elkaar verbonden.

Zo zijn wij beiden het beeld van wat Gij zijt.

Uw liefde toch heeft ons geschapen.U danken wij, God, om het huwelijk waarin Gij twee mensen

aan elkaar aanbiedt als een geschenk,om man en vrouw, hemel en aarde, zee en vuur te zijn.

U moeten wij danken om de liefde en de vriendschap

die wij thuis ondervinden en aan elkaar kunnen geven.

Wij danken U om de vreugde die wij kunnen scheppen,

om het voorbeeld dat ons wekt, om de troost die ons sterkt.

U moeten wij danken omdat vandaag twee mensen

hun totale liefde geven aan elkaar.Daarom zingen wij met alle mensen die beminnen en zoeken:
150.

U danken wij, Heer God, dat Gij de mensen schept

om voor elkaar man en vrouw, hemel en aarde, zee en vuur te zijn.

U danken wij, dat Gij de mens een evenbeeld geeft

waaraan hij zich kan herkennen.


U die de mens uitnodigt alles een naam te geven,

U prijzen wij, Heer God, dat mensen elkaar namen kunnen geven:

grote en kleine, lieve en schone namen,

oude namen, die het verleden laten leven,

nieuwe namen die de toekomst openen.

U die de mens schept naar Uw beeld,U prijzen wij dat man en vrouw elkaar tot leven kunnen roepen

dat zij bij elkaar iets kunnen vermoeden van Uw heerlijkheid.
Daarom danken wij U vandaag

op deze dag van verwondering en vreugde en zeggen:
151.

Heer, er is vreugde in ons hart omdat wij hier samen zijn in Uw naam.

Gij zijt de oorsprong en de Vader van ons en van onze ouders,

ja, van elke mens op aarde.

Gij hebt ons voor elkaar gemaakt.Van U komt het verlangen van elk mensenhart om echt lief te hebben.

Heb dank voor dit leven, Heer, dank voor een kind dat lacht,

voor een bloem die bloeit, dank voor de zon in ons hart,

dank voor onze ouders.Heb dank omdat Gij Uw wereld aan ons, mensen, toevertrouwt.

Wij hebben U nooit gezien, God.Maar Gij zijt niet ver, want mensen ontmoeten mekaar steeds

en trekken samen op, twee aan twee.

Daarom willen wij U prijzen en danken met de woorden:
152.

Wij danken U, Heer God almachtig,

dat Gij een God van mensen zijt,dat Gij U niet geschaamd hebt onze God genoemd te worden,

dat Gij ons kent bij onze namen,

dat Gij de wereld in Uw handen houdt.
Want daarom hebt Gij ons geschapen

en daartoe ons geroepen in dit leven:

dat wij met U verbonden zouden zijn,

Uw mensenvolk op deze aarde.


Gezegend zijt Gij, de Schepper van al wat bestaat,

gezegend zijt Gij, die ons de ruimte hebt gegeven en tijd van leven,

gezegend zijt Gij, om het licht van onze ogen

en om de lucht die wij ademen.


U danken wij voor heel de schepping,

voor alle werken van Uw handen,

voor alles wat Gij gedaan hebt in ons midden

door Jezus Christus onze Heer.


Daarom, samen met alle levenden

en met allen die ons in geloof zijn voorgegaan,huldigen wij Uw naam, Heer onze God,

daarom buigen wij voor U en aanbidden U met de woorden:
153.

God, onze Vader in Uw goedheid hebt Gij de mens gemaakt,

geroepen om te bestaan als man en vrouw,tot wederzijdse steun bereid en met elkaar verbonden.

Zo zijn wij beiden het beeld van wat Gij zijt.

Uw liefde toch heeft ons geschapen.

Zij is de maat van alle leven,

de wet waarin wij telkens weer Uw stem beluisteren.

Gij nodigt ons uit om samen naar U toe te gaan.

Zo heiligt Gij de echtelijke trouw tot een blijvend samenzijn,

in de verwachting van het feestmaal dat Gij ons bereidt in Uw Rijk

door Christus onze Heer.Daarom, met allen die ons zijn voorgegaan,

loven en aanbidden wij U en zingen U toe vol vreugde:
154.

Het is goed, God,dat wij U samen danken, dat al wat leeft U looft,

want U bent de Vader van ons allen,

ook van deze twee jonge mensen, N en N,

die U voor elkaar gemaakt hebt.

Deze liefde is Uw geheim.

Van U komt de trouw, de aanhankelijkheid

en het verlangen van elk mensenhart om goed te zijn.

God, wij danken U voor allen die ons helpen en troosten,

die bij ons blijven in uren van nood en eenzaamheid,

die ons de weg wijzen door het leven

en ons vergeven als wij verkeerd doen.Wij danken U voor het goede dat wij voor elkaar mogen doen,

voor ons werk, onze eerbied voor elkaar, onze trouw

en voor het geluk dat wij voor elkaar mogen betekenen.

God van mensen, wij prijzen U om Jezus Christus,

Uw Zoon. Hij ging ons voor in leven en sterven.

Hij leerde ons, wat goed is en trouw, gehoorzaamheid

en liefde. Samen met Hem en met Zijn Kerk van heel de

wereld, willen wij U danken, loven en prijzen,

en zingen wij U toe:
155.

Heilig, heilig, heilig de Heer

de God der hemelse machten.

Vol zijn hemel en aarde van Uw heerlijkheid.

Hosanna in den hoge.Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.

Hosanna in den hoge.


16. EUCHARISTISCH GEBED


156.

Priester:God, onze Vader, wij danken U met heel ons hart:

U hebt ons tot leven geroepen,

U hebt ons bestemd voor het geluk in Jezus, uw Zoon, onze Heer.
Allen:

In Hem zien wij uw goedheid en uw wil om ons allen te redden.

Hij is het verlossende woord, uw helpende hand.

Wij kunnen niet vergeten hoe Hij één werd met ons

in lijden en dood, één bleef met U in overgave aan uw wil.

Onze last maakte Hij tot de Zijne, zijn trouw werd de onze.

Blijvend zijn wij U dank verschuldigd om Hem.
Priester:

Toen het paasfeest op handen was kwam zijn uur.

Hij had de zijnen in de wereld bemind;nu gaf Hij hun een bewijs van zijn liefde tot het uiterste toe.

In het bewustzijn dat Hij van U was uitgegaan en naar U terugkeerde

nam Hij brood in zijn handen.Hij sloeg zijn ogen op naar U, God, almachtige Vader.

Hij bracht U dank, zegende het brood, brak het

en gaf het aan zijn leerlingen met de woorden:

Neemt en eet hiervan, gij allen,want dit is mijn Lichaam, dat voor u gegeven wordt.
Zo nam Hij ook na de maaltijd de beker in zijn handen.

Hij bracht U opnieuw dank, zegende de beker

en gaf hem aan zijn leerlingen met de woorden:

Neemt deze beker en drinkt hier allen uit,want dit is de beker van het nieuwe altijddurende Verbond,

dit is mijn Bloed dat voor u en alle mensen

wordt vergoten

tot vergeving van de zonden.

Blijft dit doen om Mij te gedenken.
Trouw aan dit woord

gedenken wij Jezus Christus, uw Zoon,onze Heer;

zijn overgave in lijden en dood,

de overwinning van zijn verrijzenis

de glorie van zijn hemelvaart.

Vol vertrouwen zien wij uit

naar zijn wederkomst in heerlijkheid.

Zend nu, Vader,

de Trooster en Helper in ons midden,

uw heilige Geest.

Allen:

Aanvaard door Hem deze gaven en vervul ze van uw leven.

Wek de gezindheid van Jezus Christus

in ons hart.

Sterk ons vertrouwen, verruim onze liefde.

Raak ons met het vuur van uw Geest

en breng ons elkaar nabij.


Priester:

Vrijmoedig in deze Geest

bidden wij U, Vader, voor uw Kerk.

Bescherm haar en leid haar;geef haar vrede en eenheid over de hele wereld.

Geef wijsheid en kracht

aan onze vader, de paus,

aan onze bisschop en aan allen,

die U als herders

in uw kerk hebt aangesteld.

Gedenk in uw goedheid ook de mensen

die een bijzondere plaats innemen

in ons hart

en blijf trouw aan allen

die door de dood

van ons zijn heengegaan.


Allen:

Samen met heel uw volk,

met Maria, de moeder van de Heer,

met de apostelen,

martelaren en al uw heiligen,

samen ook met allen ter wereld

die op U hun vertrouwen

hebben gesteld,

vragen wij om uw barmhartigheid,

erkennen wij uw grootheid

en brengen wij U onze dank.

Door Hem, met Hem en in Hem

is aan U, God, almachtige Vader,

in eenheid met de heilige Geest

alle eer en glorie

door alle eeuwen der eeuwen.

Amen.
156a.

Goede Vader,

in dit uur willen wij ook uw Zoon Jezus gedenken.

Hij was uw liefde voor de mensen,

Hij was de levende liefde van alle mensen met elkaar.
Wij vragen uw zegen

over deze gaven van brood en wijn,

die wij hier voor u brengen.

Vervul ze met de kracht van uw Geest,

opdat zij voor ons het levende leven zijn van Jezus zelf.
Wij gedenken hoe hij

tijdens zijn laatste maaltijd met zijn vrienden

brood nam in zijn handen.

Hij sloeg zijn ogen op naar U, zijn God en Vader;

Hij zegende het brood, brak het

en gaf het aan zijn leerlingen met de woorden:

Neemt en eet hiervan, gij allen,

want dit is mijn Lichaam,

dat voor u gegeven wordt.
Zo nam Hij ook na de maaltijd de beker in zijn handen.

Hij bracht U opnieuw dank, zegende de beker

en gaf hem aan zijn leerlingen

met de woorden:

Neemt deze beker en drinkt hier allen uit,

want dit is de beker

van het nieuwe altijddurende Verbond,

dit is mijn Bloed dat voor u en alle mensen

wordt vergoten tot vergeving van de zonden.

Blijft dit doen om Mij te gedenken.

Verkondigen wij dan het mysterie van ons geloof.
Allen Heer Jezus, wij verkondigen uw dood

en wij belijden tot gij wederkeert,

dat gij verrezen zijt.
Wij kunnen niet nalaten te vragen, goede God,

Allen :


Zend uw Geest van liefde

voor onze dierbaren N en N

die vóór ons hebben geleefd:

dat zij in uw liefde zijn, voor eeuwig.

Voor de mensen die van elkaar houden,

en beloven samen te willen groeien:

om tedere genegenheid, en sterke trouw

voor vandaag en voor morgen.

Voor alle gemeenschappen van christenen,

en bijzonder voor onze eigen kerk:

dat zij bijzonder bekommerd zouden zijn,

om eerlijk rechtvaardige vrede.


Priester:

Dan zal er vreugde zijn op aarde,

vrijheid en vrede, in Jezus' naam.

Dan kunnen wij dankbaar zeggen:


Allen :

Door Hem en met Hem en in Hem,

wordt alle eer gebracht aan U, God onze Vader,

in de gemeenschap van de heilige Geest

nu en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
157.

Priester:

Wij hebben Je nooit gezien, God

maar je bent niet ver,

want mensen komen elkaar steeds weer tegen

en trekken samen op, twee aan twee;

daarvoor willen we je prijzen en danken.
Je hebt geen naam, God, geen mond, geen voeten,

maar mensen omhelzen elkaar, ze noemen Je "liefste",

en Je wordt reisgenoot, voeten op onze weg,hand in de onze gelegd, arm om ons heen geslagen,

huis en geliefde, bloeiende boom, vruchtbare schoot,

stad van de vrede: genade op genade !
Wij hebben Je nooit gezien, God, maar Je bent niet ver,

want er is maar één weg, en wij komen Je tegen

op het kruispunt, waar mensen elkaar beminnen,

genade zijn voor elkaar en de wereld dienen.

Daarvoor willen wij Je danken !


Je bent niet ver, God, want er is geen heil in mensen alleen,

in eenzaam bezit, in macht zonder dienstbaarheid.
Je bent niet ver, God, want Je geneest en geeft overvloed van leven

overal waar mensen worden gegeven aan mensen.
Wij hebben Je nooit gezien, God, maar Je geeft jezelf aan ons

in een medemens, in een geliefde, in een reisgezel,

in Jezus, de knecht van de wereld.En daarvoor kunnen we Je nooit genoeg bedanken !
Hij is onze medemens geworden, helemaal,

en is ons voorgegaan in leven en in sterven.


De avond voor zijn lijden en dood zat Hij met zijn vrienden aan tafel:

toen nam Hij brood als het teken van zijn leven.

Hij brak het en deelde het rond met de woorden:

"Mijn lichaam, mijn leven, voorgoed aan jullie te eten gegeven !"
Toen nam Hij een beker vol bloedrode wijn.

Hij gaf hem rond en zei:


"Drink allen hiervan: mijn bloed, mijn leven,

aan jullie te drinken gegeven !God is niet ver, en dit is Zijn verbond met de mensen,

altijd weer nieuw !

Daar kan geen zonde tegenop !"
God, laat deze gezindheid van Jezus ons allen bezielen

en vooral deze gehuwden,die voortaan wijn en brood willen zijn voor elkaar en voor velen,

opdat Uw Rijk kome in deze werelden opdat Uw wil van vrede en gerechtigheid overal geschiede.
Daarom bidden wij voor hen en voor ons allen:
Allen: Onze Vader………..
158.

Priester:Almachtige Vader,

wij danken U voor Jezus Christus, die bij ons blijft.
Toen Hij de dood was ingegaan,

hebben Zijn leerlingen erkend dat Zijn Geest blijft leven:

overal waar liefde woont,

overal waar mensen in elkaar durven geloven,

overal waar mensen elkaar vergeving schenken

en voor elkaar de toekomst openen.
Allen:

Zij hebben erkend dat Jezus met hen meeging,

als zij met elkaar dezelfde weg gingen.Zij hebben Hem erkend, Vader, bij het breken van het brood:

toen zij de maaltijd hielden

om Jezus' liefde onder elkaar levend te houden.
Priester:

In de nacht waarin Hij werd overgeleverd,had Hij hun inderdaad aan tafel een teken gegeven

van Zijn liefde tot het uiterste:


Hij nam het brood in Zijn handen en dankte U.

Dankend aanvaardde Hij de spijs die Gij Hem gegeven hebt,

dankend aanvaardde Hij een gegeven man te zijn,

trouw in de liefde, ook als het leven gebroken wordt.

Dan brak Hij het brood en deelde het uit aan Zijn vrienden

met de woorden:


"Neem en eet hiervan; dit is mijn lichaam,

dat voor U en voor allen gebroken en gegeven wordt."

Toen nam Hij ook de beker in Zijn handen en dankte U.

Dankend aanvaardde Hij Zijn leven te geven voor Zijn vrienden.

Dan reikte Hij hun de beker met de woorden:"Drink allen hiervan; want dit is de beker van het nieuwe verbond,

bezegeld met mijn bloed, dat voor U en voor allen vergoten wordt.

Blijf eten van dit brood en drinken uit deze beker

om mij te gedenken."


Allen:

Heer Jezus, wij verkondigen Uw dood

en wij belijden tot Gij wederkeert dat Gij verrezen zijt.
Priester:

Trouw aan Jezus' woord, Vader, breken wij hier dit brood

en danken wij U bij deze beker.Dankbaar gedenken wij al wat Jezus ons heeft voorgeleefd

en wij stellen ons in Zijn gezindheid.


Laat Uw Geest rusten op deze gaven van Uw kerk:

dat deze heilige tekenen ons mogen spreken

van Jezus' dood die wekt tot leven,dat wij alles mogen verstaan wat Jezus ons geleerd heeft,

dat wij vervuld mogen worden van Zijn liefde.
Allen:

Dan zal er vreugde zijn op aarde, vrijheid en vrede, in jezus' naam.

Door Hem en met Hem bieden wij U, almachtige Vader,

dit dankoffer aan, in de gemeenschap van de kerk

die leeft door Jezus' Geest, vandaag en alle dagen tot in eeuwigheid.

Amen.
159.

Priester:

Goede God, wij geloven dat U woont in het ontoegankelijk licht:

groot en heilig.

Niemand heeft U ooit gezien. En toch geloven

wij, dat U een God van mensen bent:

gewoon, eenvoudig en midden onder ons.

U bent ons nabij als het hart van de ander,

als liefde van mensen onder elkaar.
Allen:

Zo bent U ons verschenen in Jezus, uw Zoon.

Hij heeft ons geleerd, dat U onze Vader bent:

goed, en mild en vol menselijke liefde.

Rondom deze tafel heeft Hij ons verzameld

als kinderen van één gezin.


Priester:

In die laatste nacht, toen Hij verraden werd, terwijl Hij wist,

dat zijn uur gekomen was,gaf Hij zijn vrienden het teken van zijn grenzeloze liefde.

Hij nam het brood in Zijn handen, dankte U en bracht U lof.

En met zijn vrienden heeft Hij toen

het Brood gebroken met de woorden:Neemt en eet hiervan, gij allen, want dit is mijn Lichaam,

dat voor u gegeven wordt.


Zo nam Hij ook de beker in zijn handen.

En weer dankte Hij U en gaf de beker aan

zijn leerlingen met de woorden:

Neemt deze beker en drinkt hier allen uit,want dit is de beker van het nieuwe altijddurende verbond;

dit is mijn Bloed dat voor u en alle mensen

wordt vergoten tot vergeving van de zonden.

Blijft dit doen om Mij te gedenken.


Allen:

Als wij dan eten van dit Brood en drinken uit deze beker,

verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt.
Priester:

God, onze Vader, in dit uur, verenigd rondom deze tafel,

willen wij doen wat Hij heeft gedaan:

wij nemen het brood, wij drinken de beker

en gedenken de dood van Jezus, uw Zoon.Hij stierf, omdat Hij trouw was aan uw opdracht,

en goed voor de mensen bovenmate.Daarom zal Hij tot het einde van de tijden blijven leven

als Heer van allen die geloven.

Goede God, wij vouwen onze handen en vragen U,

dat de geest van Jezus Christus onder ons mag blijven wonen.
Allen:

Open onze ogen voor de nood in de wereld.

Breng alle volken en rassen te samen in uw rijk.

Dan wordt deze oude aarde opnieuw bewoonbaar

door onze goedhed en menselijkheid.En dan wordt door Hem en met Hem alle eer gebracht aan U,

God, onze Vader, in de gemeenschap van de heilige Geest

in de eeuwen der eeuwen. Amen.
160.

Priester:Wij danken U, Heilige Vader, Heer onze God,

omwille van Jezus Christus, Uw veelgeliefde Zoon,

die Gij geroepen en gezonden hebt

om ons te dienen en te verlichten,

om aan armen de blijde boodschap te brengen,

om aan gevangenen verlossing te melden,

om voor ons allen een evenbeeld te zijn

en de gestalte van Uw mildheid en trouw.
Allen:

Wij danken U voor deze onvergetelijke mens,die alles heeft volbracht wat menselijk is, ons leven, onze dood.

Wij danken U, dat Hij zich met hart en ziel gegeven heeft

aan deze wereld.


Priester:

Want in de nacht waarin Hij werd overgeleverd,

heeft Hij het brood in zijn handen genomen.

Hij heeft zijn ogen opgeslagen naar U, God, zijn almachtige Vader,

Hij heeft U dank gezegd, het brood gebroken

en het aan zijn vrienden uitgedeeld met de woorden:

"Neemt en eet, dit is mijn Lichaam voor U.

Doet dit tot mijn gedachtenis."


Zo nam Hij ook de beker, sprak een dankgebed uit en zei:

"Deze beker is het nieuwe vervond

in mijn Bloed, dat voor u en alle mensen

wordt vergoten tot vergeving van zonden."

Telkens als gij deze beker drinkt

zult gij het doen tot mijn gedachtenis.


Allen:

Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker,

verkondigen wij de dood des Heren, totdat Hij komt.
Priester:

Daarom, Heer onze God, stellen wij hier dit teken van ons geloof,

en daarom gedenken wij nu het lijden en sterven van Uw Zoon,

Zijn opstanding uit de dood, Zijn intocht in Uw heerlijkheid;

dat Hij, verheven aan Uw rechterhand, voor ons ten beste spreekt,

en dat Hij komen zal om recht te doen aan levenden en doden

op de dag die Gij hebt vastgesteld.


Priester:

Wij smeken U, zend over ons Uw Heilige Geest,

en geef aan deze aarde, die ons dierbaar is, een nieuw gezicht.

Laat er toch vrede zijn overal waar mensen wonen,

de vrede die wij zelf niet kunnen maken,

en die machtiger is dan alle geweld,

Uw vrede als een band, een nieuw verbond tussen ons allen,

de levenskracht van Jezus Christus hier in ons midden.

Allen:


Dan zal Uw naam geheiligd zijn, Heer onze God,

door Hem, met Hem, en in Hem, overal op aarde,

en in de gemeenschap van de Heilige Geest,dit uur en alle dagen tot in eeuwigheid. Amen.
161.

Priester:God onze Vader, die de mens in het bestaan geroepen hebt,

als man en vrouw, wij danken U:

voor de liefde die mensen elkaar kunnen geven,

voor de geborgenheid en de rust, de troost en de bemoediging

die zij bij elkaar kunnen vinden en voor het nieuwe leven

dat zij elkaar schenken.


U bent niet ver, want in het gebaar en de woorden van Uw Zoon,

bevrijden mensen elkaar en zichzelf en willen zij doen zoals Hij:

brood breken, dat met elkaar delen en dan zeggen:

"Ik wil in Zijn naam jou tot leven zijn."

En wijn ronddelen en daarbij zeggen:

"Een gelukkige toekomst wens ik jou en ik wil proberen

jouw levensdorst te lessen."


Zo deed Jezus het ons allen voor die avond met zijn vrienden.
Hij nam het brood in Zijn handen en dankte U.

Dankend aanvaardde Hij een gegeven man te zijn, trouw in de liefde,

ook als het lichaam gebroken wordt.Dan brak Hij het brood en deelde het uit aan zijn vrienden

met de woorden:


"Neemt en eet hiervan, dit is mijn lichaam dat voor u en voor allen

gebroken en gegeven wordt."


Toen nam Hij ook de beker in Zijn handen en dankte U.

Dankend aanvaardde Hij zijn leven te geven voor zijn vrienden.

Dan reikte Hij hen de beker met de woorden:
"Drink allen hiervan, want dit is de beker van het nieuwe verbond,

bezegeld met mijn bloed dat voor u en voor allen wordt vergoten.
Blijft eten van dit brood en drinken van deze beker

om mij te gedenken."


Allen:

Als wij dan diit brood eten en deze beker drinken,

verkondigen wij de dood des Heren, totdat Hij komt.
N en N:

Dankbaar gedenken wij al wat Jezus heeft gedaan

en stellen wij ons in Zijn gezindheid.Dankbaar zijn we onze ouders, die ons hielpen groeien naar deze dag,

en die ons de weg toonden in het leven.Dankbaar zijn wij ook onze broer en zus, onze familie en vrienden,

met wie wij vreugde en droefheid hebben gedeeld

en bij wie wij "thuis" waren.


Priester:

Heer God, laat Uw Geest rusten op deze gemeenschap,

dat zij alles mogen verstaan wat Jezus hen geleerd heeft,

dat zij vervuld mogen worden van Zijn liefde.
Allen:

Dan zal er vreugde zijn op aarde, vrijheid en vrede in Jezus' naam.

Door Hem en met Hem bieden wij U, Almachtige Vader,

dit dankoffer aan, in de gemeenschap van de kerk,

die leeft door Jezus' Geest.

Vandaag en alle dagen tot in eeuwigheid.

Amen.
Priester:Laat ons dan nu samen het gebed bidden

dat Jezus eens heeft gebeden,dat wij zelf van onze ouders hebben ontvangen

en dat N en N op hun beurt aan hun kinderen

zullen verder leren:


Allen: Onze Vader,
162.

Priester:

Vrede voor jou en vrede voor jou

alles wat goed is en gelukkig maakt,

het kome over jullie beiden.

Vrede met u allen en in heel de wereld.


Als Gij, daar in Uw ontoegankelijk licht,

die God zijt, als Gij ons hier hoort en ziet,

als wij bestaan voor U, neem dan aan onze woorden van dank,
1   2   3


Dovnload 3.11 Mb.