Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Industrie 0 voor kmo’s Wat zijn de mogelijkheden?

Dovnload 0.87 Mb.

Industrie 0 voor kmo’s Wat zijn de mogelijkheden?Pagina3/11
Datum05.12.2018
Grootte0.87 Mb.

Dovnload 0.87 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Wat betekent data analytics voor kmo’s?


Er zijn talloze voorbeelden hoe data analytics een rol kunnen spelen in kmo’s. We hebben er enkele opgelijst in tabel I, één voor elk van de klantgerichte thema’s: Kwaliteit, Snelheid/Doorlooptijd en Kost.

Tabel I. Voorbeelden van data, informatie en kennis in een productiebedrijf
KWALITEIT

Data

De machine of operator meet de waarden van de kritische kwaliteitsparameters op stalen van de productie. Voldoende om onder een foutenpercentage van 1000 ppm (parts per million) te blijven.

Informatie

De data wordt verwerkt tot een statistische distributie van de meetwaarden, en daaruit wordt bepaald in hoeverre het productieproces in staat is om de specificaties te halen (de “process capability”). Nodig om onder de 300 ppm te geraken.

Kennis

Door het continu meten van zowel kwaliteitsparameters, als contextgegevens (order, operator, omgevingstemperatuur, procestijd, …) leren we de relatie tussen machine-instellingen en de kwaliteit van het eindproduct. Daarmee kan de instelling van de machine voor elk individueel product automatisch worden ingesteld, en aangepast bij eventuele afwijkingen. Essentieel om onder 100 ppm te geraken, wat virtueel “zero defect” betekent.

Voorbeeld

Door gebruik te maken van een continu infrarood meting van de kenmerken van varkensvlees (vetgehalte en vetkwaliteit) kunnen bedrijven tijdens de productie van hammen de recepturen automatisch aanpassen om het resultaat op een standvastig hoog kwaliteitsniveau te handhaven.

SNELHEID / DOORLOOPTIJD

Data

We meten start- en stoptijden van productieorders, alsook de tijdelijke voorraden voor elke machine in de productie.

Informatie

Dankzij onze datameting weten we hoelang een productieorder duurt. Vervolgens kunnen we aan de hand van grafieken zowel de tijdigheid van orders opvolgen, als de productiviteit van elke machine. We zien de algemene belading van de werkplaats en kunnen in functie daarvan de doorlooptijd en levertermijn “schatten”, om voor nieuwe orders een haalbare leverdatum af te spreken met de klant.

Kennis

Op basis van alle bovenstaande informatie van elke machine en elk order, op elk moment, leren we hoe we de orders op de verschillende machines moeten inplannen om de voorziene levertermijn optimaal te halen met een maximale benutting van de zwaarst bezette machines (“de bottleneck”).

Voorbeeld

Een leverancier van bouwsystemen ontwikkelde een software voor het plannen en opvolgen van de productie, op maat van de ramen en deuren bij zijn afnemers, de installateurs. Op die manier kan de productie van bouwprofielen naadloos worden afgestemd op het daarna geplande maatwerk, dat op zijn beurt dan weer sneller op de bouwwerf belandt voor installatie.

KOST

Data

We registreren de gewerkte uren per machine, alsook de geplande en ongeplande stilstanden (pannes, omstellingen, micro-stops).

Informatie

We meten continu de toestand en de productieoutput van elke machine en genereren per machine een lijst van stilstanden, en ondernomen onderhoudsacties na elke shift, voor onderhoud en productiemanagement.

Kennis

Data analytics berekenen de optimale onderhoudsfrequentie en vertellen ons welke producten of werkregimes de meeste storingen veroorzaken. Op die manier kunnen we proactief het werk plannen om de beschikbaarheid van machines, en dus ook de productie-output, alsook de efficiëntie van onderhoud te maximaliseren.

Voorbeeld

Een bedrijf dat koelsystemen in supermarkten levert en onderhoudt, leerde uit de real-time storingsdata dat vele detecties niet afkomstig waren van pannes, maar van omgevingsfactoren (zoals vlagen warme lucht uit de bakkerij, naast de koeltogen, of klanten die de deur laten open staan). Op die manier konden ze dringende interventies sterk terugdringen en zo de onderhoudskosten drukken voor hun klanten.    1. De belangrijkste I4.0 technologieën


In afbeelding 3 zie je de voornaamste technologieën waar het I4.0 concept op steunt. We leggen ze uit in volgorde van hun verwacht belang voor de Vlaamse kmo.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

  • De belangrijkste I4.0 technologieën

  • Dovnload 0.87 Mb.