Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Info pcob tiel

Dovnload 157.68 Kb.

Info pcob tielDatum30.10.2018
Grootte157.68 Kb.

Dovnload 157.68 Kb.

INFO PCOB Tiel


Protestants Christelijke Ouderen Bond - afdeling Tiel e.o.

jaargang 28 – nummer 4 – juli en augustus 2018


Van de Voorzitter
De maanden juli en augustus zijn de officiële vakantie-maanden van de PCOB, dus zien we elkaar pas weer op de eerstvolgende ledenmiddag, dus de derde dinsdag van september. Voor de komende periode wens ik u allen een goede vakantie toe en voor de thuisblijvers een fijne periode.
Juli, ook wel de hooimaand genoemd, is de zevende maand van het jaar in de gregoriaanse kalender en heeft 31 dagen. De maand is vernoemd naar de Romeinse dictator Gaius Julius Caesar. Op het noordelijk halfrond is juli de tweede maand van de meteorologische zomer, en vaak ook de warmste maand van het jaar. In een landklimaat is de gemiddelde temperatuur in juli vaak aanmerkelijk hoger dan in de buurt van de oceanen. De tweede helft van de maand juli behoort tot de hondsdagen, de gemiddeld warmste periode van het jaar.

 • Op het zuidelijk halfrond is juli de tweede maand van de meteorologische winter. De sterrenbeelden voor juli zijn Kreeft en Leeuw

 • 1 juli hoort nog bij de eerste helft van het jaar. Een “gewoon” jaar van 365 dagen is precies half voorbij op 2 juli om 12 uur ’s middags. Een schrikkeljaar is vanwege de extra dag in februari iets eerder half voorbij, om middernacht van 1 op 2 juli.

 • Bij deze maand horen de volgende weerspreuken, die zijn ingegeven doordat aan de kuststreek van Nederland vroeger vrij algemeen werd geloofd dat de zee de onweersbuien vóór Sint-Jan (24 juni) aannam en daarna niet meer.

 • Vóór Sint-Jan neemt de zee de buien an.

 • Brengt juli het gloed, zo gedijt september goed.

 • De wakkere hooimaand geeft de zeisen, de maaier in de hand met vlijt, daar lege schuren hooi vereisen, om het vee te voeden in wintertijd.


Augustus, ook wel oogstmaand genoemd, is de achtste maand van het jaar in de gregoriaanse kalender. De maand heeft 31 dagen. Augustus is vernoemd naar de Romeinse princeps Gaius Julius Caesar Octavianus Voordat de maand naar keizer Augustus genoemd werd, was de naam Sextilis, wat “zesde maand” betekent. Het verhaal wil dat Augustus niet voor Julius Caesar wilde onderdoen en daarom een dag van februari heeft afgehaald. Dit klopt niet, want al onder Numa Pompilius had februari 28 dagen. De keuze voor februari als “schrikkelmaand” stamt uit de tijd dat maart nog de eerste maand van de Romeinse kalender was. Hierdoor was februari de laatste maand, waarachter men dan van tijd tot tijd “schrikkeldagen” aan toevoegde om weer overeen te komen met een zonnejaar; aldus voegde Julius Caesar in zijn nieuwe kalender zijn schrikkeldagen toe aan februari, de tweede maand.
De sterrenbeelden van augustus zijn Leeuw en Maagd. In een schrikkeljaar begint augustus op dezelfde dag van de week als februari. In andere jaren begint augustus steeds op een andere dag dan de overige maanden.
Op het noordelijk halfrond is augustus de derde en laatste maand van de meteorologische zomer. De eerste helft van de maand behoort tot de zogeheten hondsdagen, de gemiddeld warmste periode van het jaar. In de loop van de maand begint de gemiddelde etmaaltemperatuur iets terug te lopen.

Op het zuidelijk halfrond is augustus de derde en laatste maand van de meteorologische winter


Weerspreuken • Geeft augustus niet veel regen, maar wel veel zonneschijn, dan krijgen we zeker goede wijn.

 • Als augustus zonder regen henen gaat, zal men zien dat de koe mager voor de kribbe staat.

 • Augustus eerste week heet en laf, ziet men veel winterse sneeuw, wacht maar af.

 • Noordenwind in augustus opgestaan, brengt standvastig weder aan.

Het onderstaande gedicht gaat over de zomer die komen gaat:


De zomertijd is aangebroken, de trieste dagen zijn voorbij

de natuur is weer ontloken, het is de mooiste tijd voor mij.

Zomertijd, blijde tijd, de mens vrolijkt weer op

en vergeet de somberheid, voelt zich weer op en top.

Zomer, het mooiste seizoen, steeds kijk ik er naar uit

om weer nieuwe energie op te doen en te luisteren naar het vogelgefluit.

Zomer, de mooiste tijd van het jaar, alles bloeit en groeit weer,

de zon schijnt, heerlijk, wonderbaar, het geeft alles zo’n blijde sfeer.

Dankbaar ben ik voor deze tijd waarin de aarde z’n gewas weer geeft,

door Gods trouw en goedheid, och, kon het maar altijd zomer zijn,

geen kou, storm, vorst en regen, altijd lekker warm en zonneschijn,

maar misschien valt dat ook wel tegen.

God heeft het alles zo gemaakt, dus zal het best zo moeten zijn,

Hij is almachtig en volmaakt en waakt voor ieders welzijn,

zodat mens en dier de winter overleeft.
Van het bestuur
Zoals u weet bestaat ons bestuur uit slechts 4 personen, de dames Jettie de Leng en Grada Ruessink, de heer Bert Nooteboom en ondergetekende. Jettie en Grada zorgen er voor dat u elke derde dinsdag van de maand een gezellige middag wordt aangeboden en dat doen ze voortreffelijk. Bert is momenteel in de “ziektewet” en we moeten afwachten hoe het verder met hem gaat. Hij zelf vertrouwt erop dat alles goed komt en wij dus ook. Toch zou het fijn zijn dat we het bestuur kunnen uitbreiden met 1 of 2 personen, niet om van alles te moeten doen, maar om mee te praten en te denken. Met meer mensen ontstaan er ook andere en meer ideeën en dat is heel prettig. Zegt u niet direct dat is niets voor mij of ik kan dat niet, ieder mens beschikt over onverwachte talenten. Het enige wat wel gemakkelijk is, is dat u beschikt over email; een voorwaarde is dat echter niet. Ik vraag u hier serieus over na te denken en daar heeft u de hele vakantieperiode de tijd voor. U mag altijd contact met mij opnemen voor meer informatie.
Met vriendelijke groet,

Willy Busch-Kruisselbrink

voorzitter/secretaris

telefoon 0344-611873


----------

De jarigen van de maanden juli en augustus zijn:

6 juli - mevr. T. Brouwer

9 juli - mevr. A. Steenis

13 juli - H. Meijerink-Overweg

14 juli - I.J. Verschut-den Bakker

15 juli - mevr. A.F. van Reenen

16 juli - A.W.M. Klinkhamer-Huigens

18 juli - B. van Mourik-van Tongeren

20 juli - A.M. Bruinier

21 juli - G. Swart

22 juli - J. Koops

23 juli - mevr. A.G.H. van Lith

24 juli - M. Terlouw

31 juli - T. Duisterhof-Hardenbol

31 juli - J. de Leng-van der Veen

1 aug - mevr. I. Rustenhoven

2 aug - J. Klokman

2 aug - J. de Leng

2 aug - W.I. Verkerk-van den Broek

3 aug - W.J. van Bleek-Wulffraat

7 aug - F. Luijten-Jans

11 aug - T. Bakker-Ambtman

19 aug - J. van den Akker

19 aug - J.H. de Bondt

24 aug - G.T. Bosschaart

25 aug - J. de Jong-Boskaljon

28 aug - C.G. de Weerd-Kostman

29 aug - mevr. C.J.M. Wind
Van harte gefeliciteerd, een fijne verjaardag en nog vele gezegende en vooral gezonde jaren toegewenst!
Van de leden
We ontvingen deze maand het droeve bericht van overlijden van ons lid de heer A. Hoekman, we wensen zijn vrouw en verdere familie sterkte toe met dit verlies.
AGENDA 2018

7 juli High Tea in ZINDER Café: tijd: 14.00 uur. Voorafgaand aan de high tea zal een vrijwilliger een rondleiding geven door het gebouw ZINDER.Opgave niet meer mogelijk
18 september de heer Hogendoorn uit Maurik komt ons vertellen over “Buren en Oranje” 14.00 uur in het AVGN-gebouw.
17 oktober zoals al eerder aangegeven vindt deze ledenmiddag plaats op een woensdagmiddag 14.00 uur in De Vier Gravinnen; de heer van Toorn, die al vaker bij ons is geweest, is op de dinsdagmiddag verhinderd maar is wel bereid onze middag op woensdag in te vullen.
21 november deze woensdag was al georganiseerd door de KBO; het programma vermeldt een lezing door Klaas Faber, 14.00 uur in De Vier Gravinnen.

-- de KBO-leden zijn dus bij ons te gast op 17 oktober en op 21 november zijn wij te gast bij de KBO.13 juni waren 6 leden van de PCOB en 10 leden van de KBO bijeen in Ophemert bij Atelier van Slagmaat waar ze alles te weten konden komen over patchwork en quilten.

Een informatieve en leerzame middag.

Mevrouw Ted de Kort van de KBO stuurde een foto en berichtte me hierover: “het was een mooie middag”; onder de PCOB-leden bleken er 2 dames te zijn, de dames Ruessink en Luijten, die deze prachtige hobby ook beoefenen.===================


PCOB blij met campagne Samen Veilig Onderweg
ProRail is gestart met een campagne om het reizen met de trein veiliger te maken. In de campagne “Samen Veilig Onderweg” richt ProRail zich op met name senioren.

KBO-PCOB heeft eind vorig jaar gesproken met ProRail over eventuele gevaren die met name kwetsbare senioren lopen in en rond de trein. ProRail heeft ook nog extra onderzoek laten doen en daaruit kwamen soortgelijke punten. Senioren hebben een vergroot risico bij het in- en uitstappen, tijdens drukte op de stations, de perrons en bij overwegen. En dan gaat het niet om roekeloosheid, maar vaak om onbewust gedrag. ‘Een goede zaak dat ProRail dit gaat aanpakken’, vindt Manon Vanderkaa, directeur van KBO-PCOB. ‘Door het reizen met de trein veiliger te maken kunnen senioren er ook langer gebruik van maken’.

ProRail neemt al verschillende maatregelen zoals gelijkvloers in- en uitstappen van de trein, duidelijke markeringen van de perrons en roltrappen die aan te passen zijn aan de snelheid of pas starten bij het opstappen ervan. Oudere reizigers krijgen tijdens de campagne tips wat zij zelf kunnen doen om het reizen veiliger te maken. De tips zijn eenvoudig en makkelijk uitvoerbaar. Zo staat in één van de tips: ’Ben je niet zo mobiel? Vraag iemand om een handje te helpen’. Vanderkaa: ‘Het is natuurlijk prachtig als medereizigers een handje helpen. Hen vragen wij, net als aan ProRail en NS, om naar anderen om te zien’.
----------

Vitame D en zware paracetamol niet meer vergoed vanuit basispakket
Minister Bruins van Medische Zorg liet vrijdag 1 juni aan KBO-PCOB weten dat hij het advies van het Zorginstituut overneemt om vitamine D, mineralen en zware paracetamol niet langer vanuit het basispakket te vergoeden. Onder zeer bijzondere voorwaarden worden deze medicijnen vanuit de basisverzekering vergoed. Vitamine D wordt bijvoorbeeld alleen vergoed bij chronisch gebruik en bij inname van een bepaalde hoeveelheid.
KBO-PCOB is het oneens met het besluit van het kabinet om het advies van het Zorginstituut Nederland (ZIN) over vitaminen, mineralen en paracetamol te volgen. Door de maatregel verdwijnt een aantal medicijnen per 1 januari 2019 uit het basispakket.
Manon Vanderkaa: “Een kwetsbare groep ouderen wordt hiervan de dupe. Het risico bestaat dat ouderen, die veel medicijnen gebruiken, de middelen niet meer of minder gaan gebruiken. Dat heeft gevolgen voor de gezondheid en kwaliteit van leven. Bovendien werken middelen zoals vitaminen en mineralen meestal preventief. Het niet meer nemen hiervan kan op den duur leiden tot ernstige gezondheidsklachten zoals botbreuken bij osteoporose. Met als gevolg veelal hogere zorgkosten.”
Samen met het Reumafonds en apothekersorganisatie KNMP heeft KBO-PCOB in het afgelopen jaar geageerd tegen het advies van het ZIN. De Tweede Kamer besluit op 27 juni over de samenstelling van het basispakket en de pakketbrief die via het ministerie van VWS is gepubliceerd.
KBO-PCOB heeft eerder onder meer in twee brieven aan de Tweede Kamer zorginhoudelijke argumenten op een rij gezet waarom het advies van het ZIN ongewenst en onzorgvuldig is. KBO-PCOB vindt bovendien dat het advies haaks staat op het regeerakkoord, waarin het kabinet stelling neemt tegen een stapeling van eigen betalingen in de zorg. Ook hebben wij gewezen op risico’s voor onverantwoord geneesmiddelengebruik voor polyfarmaciepatiënten, zorgmijding en therapietrouw.
Het pakketadvies van het ZIN staat al langere tijd op de politieke agenda. De nu voorliggende maatregel is eerder een jaar uitgesteld.

----------
Betrek senioren bij de huizenmarkt van morgen
Na de koopmarkt lijkt ook de huurmarkt oververhit. In verschillende gemeenten is er sprake van snel stijgende huurprijzen, variërend van 14,1 tot 20,2 % in een jaar tijd. Voor senioren met een verhuiswens naar b.v. een passende woning leidt dit tot problemen.

De Tweede Kamer sprak hierover op donderdag 17 mei. In aanloop naar het debat pleitte KBO-PCOB bij Tweede Kamerwoordvoerders ervoor om senioren te betrekken bij de bouw van nieuwe huurwoningen en het voor hen makkelijker en aantrekkelijker te maken om naar een nieuwe woning te verhuizen.


Betrek senioren in de bouwopgave
Senioren zullen de komende jaren steeds vaker binnen het midden-huursegment een passende woning gaan zoeken. KBO-PCOB pleit er daarom voor dat er in samenwerking met senioren moet worden gewerkt aan hoe het toekomstige woningaanbod eruit moet zien. “Het zal namelijk vooral deze doelgroep zijn die passende woonvormen nodig hebben, dus het is logisch dat zij daar over meebeslissen,” aldus Manon Vanderkaa.
Doorstroming ook in het belang van senioren
De wens om te verhuizen wordt voor senioren vaak ingegeven door het feit dat de huidige woning geen passende meer is door bijvoorbeeld een verslechterende fysieke gesteldheid. “Het is frustrerend om te zien dat amper 16% van de senioren in het eerste jaar na het uitspreken van de verhuiswens erin slaagt om een andere, meer gepaste woning te vinden”, zegt Manon Vanderkaa. “Om de gewenste doorstroming op gang te brengen, is het belangrijk dat er voor deze groep ouderen voldoende mogelijkheden zijn. Een goede doorstroming is namelijk voor de hele markt van belang, met name voor jonge families en starters”. De doorstroming moet voor senioren dan wel gemakkelijker gemaakt worden. Verzilverhypotheken of een verkoop-en-terughuur constructie zijn amper zichtbaar voor senioren of zijn onrealistisch duur.
----------


voorzitter en secretaris

Willy Busch-Kruisselbrink, Drumptse Parellelweg 8, 4006 WG Tiel

:0344-611873 :pcobtiel@gmail.com
ledenadministratie en INFO PCOB TIEL

 : 0344-616599 :gap.verschut@kpnmail.nl

 : Aanleveren kopij vóór 18 augustus t.b.v september

---- uw gegevens worden verwerkt in onze ledenadministratie

KBO-PCOB gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens.
penningmeester

Bert Nooteboom :0344-614198 :bertnooteboom@gmail.com

Bankrekening PCOB Tiel: NL13 RABO 0149 5295 89

Contributie 2017: € 50,00 voor gehuwden/samenwonenden

€ 30,00 voor individueel

Contributie loopt van 1 januari t/m 31 december*** Opzegging vóór 1 december ***
bestuursleden voor coördinatie ledenmiddagen

Jetty de Leng :0344-611912 :jj.lengveen@upcmail.nl

Grada Ruessink-Hagen : 0344-630837
coördinatie lief en leed

Ida Verschut-den Bakker :0344-616599 :idaverschut@kpnmail.nl


webmaster: Adriaan Terwal

www.pcob.nlafdelingpostcodeplaatsnaam aanklikken


Voor advies, informatie en administratieve ondersteuning

Vrijwillige ouderenadviseur (voa) en Belastinginvulhulp (huba)

voa/huba: Gap Verschut :  : 0344-616599

voa/huba: Jan de Wild :  : 0344-617780
Loket Wonen, Welzijn en Zorg

in het stadhuis: Achterweg 2, 4001 MV Tiel

 : 0344-637425  : infowmo@tiel.nl
BUURTZORG -  : 06-13278888 (voor verpleegzorg)
Servicepunt Thuiswonen en AutoMobiel

 : 088-7004100 : www.servicepunt-thuiswonen.nl
Goedkope rijbewijskeuring maandelijks in Vrijthof, afspraak maken per telefoon 085-4883616 (niet mogelijk bij Vrijthof zelf) • De jarigen van de maanden juli en augustus zijn
 • AGENDA 2018
 • PCOB blij met campagne Samen Veilig Onderweg
 • Vitame D en zware paracetamol niet meer vergoed vanuit basispakket
 • Betrek senioren bij de huizenmarkt van morgen
 • Betrek senioren in de bouwopgave
 • Doorstroming ook in het belang van senioren
 • *** Opzegging vóór 1 december ***
 • Goedkope rijbewijskeuring

 • Dovnload 157.68 Kb.