Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Inhoud De creatieve onderneming

Dovnload 0.59 Mb.

Inhoud De creatieve ondernemingPagina2/9
Datum01.08.2017
Grootte0.59 Mb.

Dovnload 0.59 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

- Statisch economisch denken in Europa
Europa wil niet onder ogen zien hoe fantastisch en dynamisch de Amerikaanse economie presteert, omdat Europa dan ook niet hoeft in te zien hoe slecht het zelf presteert zodat het continent rustig kan voortmodderen op vertrouwde wegen en het ook niet gedwongen is om een aantal noodzakelijke en pijnlijke maatregelen te nemen.
Static economics

Het tegenovergestelde van Blitzkrieg economics is 'static economics'.

Dit houdt in dat een maximum aan middelen wordt ingezet om inkomens en werkgelegenheid te beschermen in de minst dynamische sectoren van de economie.

De politiek in Europa is meer gericht op het beschermen van bestaande belangen dan op het aanmoedigen van nieuwe initiatieven.

Europese landen zijn wel bereid om enorme bedragen te besteden aan de bescherming van inkomens en werkgelegenheid in traditionele sectoren zoals de landbouw, maar de bereidheid om vergelijkbare bedragen te besteden om kansen te grijpen in nieuwe sectoren met hogere groeikansen is er niet.

Het resultaat is dat Europa internationaal nog steeds fantastisch is in allerlei traditionele sectoren. Frankrijk en Italië heersen bijvoorbeeld in de markt voor stijlvolle luxeartikelen.

Maar in nieuwe sectoren, zoals hightech en biotech, stelt Europa weinig voor. Stel dat we straks ook nanotech en new energy missen, dan is de Europese economie al bijna prehistorisch.
In feite weigeren veel Europeanen de essentie van het kapitalisme te begrijpen.

De kern van het kapitalisme is dat arbeid en kapitaal steeds daar worden ingezet waar het rendement het hoogst is.

Dit geeft een constante dynamiek, die steeds slachtoffers eist,

maar die ook leidt tot hoge economische groei.


Als in Europa een groot bedrijf wordt gesloten zien Europeanen alleen het directe verlies van werkgelegenheid. Ze zien niet dat arbeid en kapitaal elders een hoger rendement kunnen opleveren.

Als de overheid een bedrijf te hulp schiet met geld denken Europeanen dat de overheid het bedrijf gered heeft en zo de economie ondersteunt.

Ze zien echter niet dat tegelijkertijd een ander en beter bedrijf dat had kunnen ontstaan nooit een kans heeft gekregen.
Een ander voorbeeld is dat Europa allerlei wetgeving kent om ontslag te voorkomen.

Je zou kunnen denken dat werkgelegenheid hiermee beschermd wordt, maar dat is niet waar.

Omdat het zo moeilijk is om mensen te ontslaan worden bedrijven steeds terughoudender om mensen aan te nemen en daalt de werkgelegenheid.

Daarbij krijg je op deze manier hele statische werkteams waarin niet-functionerende werkers eindeloos blijven zitten, terwijl een topteam juist steeds moet worden opgewaardeerd

met nieuwe mensen.
Business analisten gaan er nu vanuit dat een bepaalde formule (business model) een looptijd heeft van 3 tot 4 jaar. Daarna is de formule verouderd en moet die helemaal vernieuwd worden

(en heb je dus ook nieuwe mensen nodig).

Voor de toekomst wordt verwacht dat bedrijven gaan werken zoals de Hollywood studio's

films maken.

Per project zoek je de juiste mensen bij elkaar en als het project af is, ga je weer uit elkaar.

Wettelijke bescherming van werkgelegenheid is kortom iets uit de prehistorie

van de economische dynamiek.
In de VS verdwijnen jaarlijks 15 miljoen banen en worden elders 17 miljoen banen gecreëerd

en alle industriële landen zitten in een revolutionaire overgang naar een internationale op hoogwaardige diensten gerichte economie.


Als een bedrijf 1000 werknemers ontslaat, is dat een cadeautje van het bedrijf aan de nationale economie van 1000 ervaren en bekwame werknemers, die elders in de economie nieuwe diensten

en producten kunnen produceren.


In een dynamische groei-economie zijn twee type bedrijven die applaus verdienen.

Ten eerste razendsnel groeiende bedrijven en ten tweede bedrijven waarvan de omzet constant is, maar die wel razendsnel werknemers ontslaan, zodat die elders voor economische groei kunnen zorgen.

Massaontslagen zijn pas een economisch probleem als de werkloosheid over een langere periode stijgt, want dat is een indicatie dat ontslagen werknemers niet doorstromen naar nieuwe banen.

Bedrijven met een constante omzet, die zich in allerlei bochten wringen om toch maar niemand te ontslaan, moeten zo snel mogelijk kapot geconcurreerd worden door bedrijven met een meer dynamische instelling.


Kindness can kill a company.

CEO mr. Springer van Sony

Soms moet de hagedis zijn staart afschudden om te overleven.

CEO mr. Yun van Samsung
Als de overheid zich met dit proces wil bemoeien, kan dit worden gedaan met goede scholingsprogramma's om de ontslagen werknemers geschikt te maken voor een nieuwe carrière

en een redelijke uitkering.

Dit beleid wordt flexicurity genoemd, de combinatie van een flexibele arbeidsmarkt

met sociale zekerheid.

Als de overheid echter probeert ontslagen te verhinderen, wordt de dynamiek

van dit proces gefrustreerd.


Een werkgelegenheidspolitiek moet dus niet gericht zijn op het dwarsliggen bij ontslagen of door met allerlei subsidies banen kunstmatig in stand te houden of te creëren.

Een werkgelegenheidspolitiek moet erop gericht zijn om de voorwaarden te creëren, die een dynamische groei-economie mogelijk maken en door die economische groei ontstaan nieuwe banen.


Het emigratiebeleid

Het verschil tussen het Amerikaanse Blitzkrieg economics en het Europese static economics blijkt ook uit het verschillende emigratiebeleid.

In Amerika wordt actief gezocht naar buitenlands toptalent dat wordt gezien als een belangrijke en positieve injectie die economische groei kan stimuleren en dat is de enige juiste kijk op emigratie, met name in een vergrijzende samenleving.
De Ground Zero van het Europese beleid zijn de jaren '50 en '60 toen de eerste Turkse

gastarbeiders hier begonnen te werken.

Ook toen al werd er gediscussieerd over het wel of niet van gastarbeiders.

Het argument dat altijd werd aangevoerd voor de komst van gastarbeiders was dat zij

het werk doen dat wij niet willen doen.

Als er 2000 geleden in Rome een discussie was gevoerd over het wel of niet van slaven was ongetwijfeld hetzelfde argument aangevoerd dat slaven noodzakelijk zijn omdat zij het werk doen dat voor een vrij Romeins burger onwaardig is.


De Ground Zero van emigratie in Europa is dus een situatie van slavernij binnen de grenzen

van de liberale rechtstaat.

In Europa is niet geselecteerd op talent en scholing, maar juist op de afwezigheid daarvan

en het Europese beleid is er niet op gericht dat emigranten hier succesvol zijn, maar dat zij

dat niet zijn, zodat emigranten het werk kunnen doen dat wij niet willen doen.
Het Europese beleid is een vorm van culturele Apartheid.

Er is geen wettelijke Apartheid, want elke Turk heeft het recht om te werken als chirurg, bankier, advocaat of minister. Tegelijkertijd weet iedereen dat dit niet de bedoeling is en dat Turken hier simpel en onaantrekkelijk productiewerk doen.

Een Turk in Nederland die werkt als slager, politieagent of loodgieter mag al heel tevreden zijn.

Je zou hem bijna een schouderklopje geven.

Hoe anders zou Europa tegen haar nieuwe burgers aankijken als er vanaf het begin was geselecteerd op kennis en talent en vanaf de eerste dag alles erop gericht was geweest om van emigranten productieve burgers te maken.
Kort samengevat gaan de slimste emigranten naar Amerika om daar succesvol te zijn en komen de domste emigranten naar Europa om hier te mislukken (met alle respect voor het talent dat ongetwijfeld ook hier bij emigranten aanwezig is).
Amerika loopt economisch mijlenver voor op Europa, met name in de meest kennisintensieve sectoren. Je zou dus verwachten dat het Amerikaanse onderwijs veel beter is dan in Europa en Azië, maar dat is helemaal niet het geval. In internationale onderwijstesten scoren Amerikaanse scholieren juist heel slecht. Een verklaring voor deze tegenstrijdigheid is dat de Amerikaanse economie jaar in jaar uit een injectie krijgt met buitenlands toptalent.
Bijna de helft van de nieuwe bedrijven in Silicon Valley worden opgestart door emigranten

uit India en China.


Het is dus belangrijk dat Europa de huidige kijk op emigratie totaal verandert, met name omdat Europa veel sneller dan de VS aan het vergrijzen is en dus steeds meer afhankelijk zal zijn van een intelligent emigratiebeleid.

Deze nieuwe kijk houdt in dat Europa actief in het buitenland emigranten gaat werven maar dan wel jong, dynamisch, goed opgeleid, vloeiend Engels sprekend toptalent.

Het emigratiebeleid kan worden opgevat als het personeelsbeleid dat een land voert met het buitenland. Net zoals een topbedrijf zoekt naar de beste werknemers, zo moet een topeconomie op zoek naar de beste emigranten.
Het idee dat mensen je belangrijkste kapitaal zijn, klopt niet.

De juiste mensen zijn je belangrijkste kapitaal.

Tim Collins- Good to Great
Een sector die deze kijk al jaren in de praktijk brengt is de voetballerij.

Alle Europese topclubs scouten actief in Latijns Amerika en Afrika en zijn steeds op zoek naar nieuwe talenten. Ajax heeft zelfs een voetbalschool in Zuid Afrika om dit talent zo goed mogelijk te begeleiden. Het buitenlandse talent dat hier terecht komt, wordt intensief begeleid en alles is erop gericht dat deze mensen hier succesvol zijn als productieve werknemers van hun club.

Deze aanpak kan als model dienen voor een emigratiebeleid dat er helemaal op gericht is om optimaal te profiteren van buitenlands toptalent.
Tegelijkertijd dient er in Europa een culturele revolutie plaats te vinden in onze houding tegen emigratie. De huidige cultuur met de emigrant als tweederangs burger voor de meest ellendige baantjes moet weg.

Daarvoor in de plaats een modern emigratiebeleid met de emigranten als brainpower voor een creatieve kenniseconomie.

Er wordt nu vaak gezegd dat de multiculturele samenleving is mislukt, maar wat je moet zeggen is dat Europa het slechtst mogelijke beleid heeft gevoerd met als resultaat de slechtst mogelijke uitkomst, namelijk dat onze meest toonaangevende steden voor een deel zijn veranderd in derdewereld getto's.

De multiculturele samenleving kan fantastisch zijn als je uit allerlei culturen het beste talent selecteert. Dan ontstaan plaatsen als Silicon Valley en Hollywood.

Het slechtste beleid houdt in dat je uit een zeer beperkt aantal regio's grote groepen ongeschoolde mensen hiernaartoe haalt. Dat beleid kan alleen maar leiden tot gettovorming en dat is dan ook gebeurd.
De multiculturele samenleving is ook een zeer slecht gekozen term om de huidige situatie te beschrijven want die term zou moeten betekenen dat verschillende culturen evenwaardig naast elkaar leven en dat elke cultuur een belangrijk en positief stempel zet op de samenleving.

Daar is in Europa geen sprake van.

De Europese samenleving laat zich veel beter beschrijven als 'een etnische onderklasse samenleving'. De onderklasse in Europa is etnisch en grote etnische groepen van buiten Europa vormen een onderklasse.

Een etnische onderklasse samenleving vraagt een 3-sporen beleid:

1. Elk vorm van crimineel gedrag in de onderklasse dient ongenadig hard te worden aangepakt om te

voorkomen dat de onderklasse de burgersamenleving gaat destabiliseren.

2. Er dient een heel positief en stimulerend beleid gevoerd te worden om zoveel mogelijk talent uit

de onderklasse te laten doorstromen naar de burgersamenleving en om het iets mindere talent zo

goed mogelijk te scholen en volwaardige banen te bezorgen.

3. Emigratie van slecht geschoolde mensen naar Europa dient per direct te worden verboden,

terwijl buitenlands talent juist actief geworven dient te worden.

Je moet geen emigranten halen om het werk te doen waar wij te goed voor zijn,

maar om het werk te doen waar wij te dom voor zijn.
Met dit beleid mag je hopen dat de Europese samenleving in een aantal tientallen jaren hervormd kan worden van een etnische onderklasse samenleving in een echte multiculturele samenleving.
De B-status van Europa

Europa raakt ondertussen steeds verder achterop en het continent krijgt steeds meer een B-status. Je kan Europa vergelijken met een middelmatige vrouw die een geniaal kind heeft gebaard.

Ze kan rustig sterven in de wetenschap dat ze het beste van haar genen heeft doorgegeven

aan de volgende generatie.

Dat geniale kind is natuurlijk Amerika.

De VS zijn de enige supermacht, hebben de grootste economie, een superleger, de beste universiteiten en de meest toonaangevende hightech bedrijven.

China en India hebben de hoogste economische groei, het meeste groeipotentieel en heel veel goedkope goedgeschoolde arbeid.

Europa mist een dergelijk aansprekend profiel en er zijn dan ook weinig regio's in Europa aan te wijzen die worden gekenmerkt door de dynamiek van de nieuwe economie.

Europeanen maken zichzelf graag wijs dat er twee grote machtsblokken zijn: De VS en Europa.

Daar is echter geen sprake van.

De grote economische machtsblokken zijn in toenemende mate de VS en China (en India).

Als Europa op de huidige weg blijft voortmodderen,

heeft het continent straks een vergelijkbare status als Zuid-Amerika en Oost-Europa.
Over 20 jaar is Europa een statisch en vergrijsd continent dat niet alleen mijlenver achterloopt bij de VS, maar dat ook links en rechts voorbij wordt gelopen door China en India.

En vanaf 2030 wordt het een lange neerwaartse glijvlucht op weg naar het bejaardengetto van 2050.


Er is een alternatief voor het bejaardengetto en dat is het scenario: 'Miami Beach'.

Dit scenario houdt in dat werknemers tijdig kunnen stoppen met werken en nog tientallen jaren kunnen genieten van een onbezorgd en welvarend leventje en dat ook werkenden steeds meer kunnen verdienen.


Het verschil tussen het bejaardengetto en Miami Beach hangt af van een op het oog onschuldig economisch kengetalletje en dat is de arbeidsproductiviteit.

Als die snel stijgt, kan ook een dalende beroepsbevolking steeds meer produceren en

dan is alles mogelijk.

Dat is het scenario 'Miami Beach'.


Als de arbeidsproductiviteit langzaam stijgt of stagneert,

gaat een dalende beroepsbevolking steeds minder produceren en

gaat het aan alle kanten knellen.

Dat wordt het bejaardengetto.


Elke maatregel die de arbeidsproductiviteit verhoogt, is dus sociaal.

Elke maatregel die de arbeidsproductiviteit afremt is asociaal.
Iedere persoon die een dollar verdient,

zou er twee kunnen verdienen,

als die maar beter na zou denken.

'Ik heb niet nagedacht' heeft de wereld miljoenen gekost.

Mr. Watson, oprichter van IBM
In de film 'The Matrix' zit de mensheid gevangen in een virtuele wereld en kunnen ze de werkelijke wereld niet meer waarnemen .

Europa zit gevangen in een Matrix van statisch economisch denken die het onmogelijk maakt dat er nog iets van het continent terecht komt.


Europa is een totalitaire socialistische bureaucratie,

waar geen enkele dynamiek en vernieuwing vanuit gaat.

Het enige dat Europa kan redden is een kapitalistische revolutie die een einde maakt aan

statisch denken, de bureaucratisering van alle economische activiteiten, de verering van middelmatigheid en aan het verdacht maken van talent en topprestaties.- Een kapitalistisch Manifest

Hier een aantal maatregelen die de Europese economie een nieuwe dynamiek kunnen geven.


- Verplicht de overheid burgers een belastingaangifte toe te sturen van maximaal 1 A4-tje.

Dit kan door te werken met een 'flat tax' van 15% samen met het afschaffen van alle aftrekposten.


- Schaf loonbelasting af voor mensen onder de 21 en boven de 60.

Geef bedrijven de mogelijkheid deze groepen zonder enige administratieve rompslomp in dienst te

nemen en desnoods cash uit te betalen.
- Geef bedrijven totale vrijheid werknemers per direct aan te nemen en te ontslaan.
- Verplicht de overheid om een aanvraag voor het opstarten van een bedrijf of voor een nieuwe

investering binnen 3 weken helemaal te regelen.


- Vervang alle uitkeringen door één standaarduitkering voor mensen die met geen mogelijkheid zelf

een inkomen kunnen verwerven.


- Gooi alle speciale potjes voor minima, van huursubsidie tot zorgtoeslag, op een grote hoop en

verdeel het geld eerlijk over alle uitkeringen.

Een iets hogere uitkering is veel idealer dan een lagere uitkering met een ondoorzichtige

speurtocht naar extra potjes.


- Schaf de pensioengerechtigde leeftijd af.

Een uitkering is een noodmaatregel voor mensen die niet kunnen werken.

Het is geen verjaardagscadeautje voor 60-plussers.
- Schaf alle bedrijfssubsidies en alle bureaucratische regulering af,

tenzij dit leidt tot een direct en aantoonbaar gevaar voor de volksgezondheid.


- Geef uitzonderlijk buitenlands talent altijd de mogelijkheid Europeaan te worden.
- Geef uitzonderlijk buitenlands talent de mogelijkheid hier gratis te studeren.
- In onderwijsinstellingen moet het ontwikkelen van commerciële activiteiten,

of op zijn minst het schrijven van een goed bedrijfsplan,

net zo normaal zijn als een stage en het schrijven van een scriptie.


- Europa als economisch concentratiekamp
Er is al geschetst dat vergrijzing gecombineerd met een statische economie kan leiden

tot een bejaardengetto.

Het kan echter altijd nog erger.

´Geboortecijfers zijn je toekomst´ is een algemeen aanvaard cliché,

bijna een waarheid als een koe en toch is het onzin.

Geboortecijfers zijn je toekomst,

tenzij extreme emigratie het beeld verregaand beïnvloedt.

De geboortecijfers in Europa geven om twee redenen een te optimistisch beeld.

Ten eerste krijgen juist kansarme nieuwe Europeanen relatief veel kinderen en

krijgen kansrijke burgergezinnen relatief weinig kinderen.

Ten tweede dreigt een exodus van jong en dynamisch talent naar de Angelsaksische en Scandinavische (en naar de Arabische) wereld.
Er dreigt in Europa een vicieuze cirkel.

De instroom van kansloze Afrikanen blijft doorgaan.

De vergrijzing blijft doorgaan.

De werk- en belastingdruk op een dynamische en welvarende middenklasse wordt steeds groter

en deze groep gaat massaal emigreren, waardoor de druk op de achterblijvers weer groter wordt

en de samenleving ook steeds meer aan dynamiek en leefbaarheid inlevert,

waardoor alles wat echt kansrijk is gaat vertrekken.

Dat dit niet een hypothetisch maar een realistisch scenario is, blijkt uit het feit dat tijdens het hoogtepunt van de financiële boom een half miljoen Fransen in Londen werkten.

Parijs is dood en Londen leeft.

Als je deze trend uitvergroot kan je straks zeggen:

Continentaal Europa is dood en de Angelsaksische wereld leeft.
Wat dan nog overblijft zijn arbeidsongeschikten, werklozen, kansloze mensen die buiten Europa nergens welkom zijn, nieuwe Europeanen, ouderen en gepensioneerden.

Voor de voorzieningen die voor deze groepen nodig zijn,

is geen welvarende middenklasse meer over om belasting op te heffen.

De regio krijgt dan trekjes van een economisch concentratiekamp,

waar je overal verpaupering en verregaande misstanden aantreft.
Dit scenario wordt waarschijnlijker naarmate Europa een meer linkse politiek voert.

Deze politiek zal dan inhouden dat kansloze emigranten niet geweerd worden,

dat niet productieve groepen niet aan het werk worden gezet,

maar dat voor hen een verzorgingsstaat wordt geregeld ten koste van economische dynamiek,

o.a. door een welvarende middenklasse steeds meer te belasten.
De voetbalcompetities van de kleine Europese landen en met name Nederland voldoen volledig

aan het geschetste rampscenario. Nederland produceert generatie na generatie van topspelers, maar deze spelers vertrekken steeds jonger naar het buitenland en de Nederlandse competitie

zakt steeds verder weg.

Vertaal deze trend naar de hele economie en onze beste toptalenten vertrekken na de middelbare school al naar Amerika om daar te studeren aan de beste universiteiten en leveren zo helemaal geen bijdrage meer aan de Nederlandse economie.
- De wonderkinderen van het kapitalisme
Singapore

Singapore heeft zich ontwikkeld van een lagelonenland dat arbeidsintensieve goederen produceert tot een land met hoge lonen dat hightech producten maakt voor westerse multinationals die worden geëxporteerd naar de VS.

Singapore is de ideale gastheer voor westerse multinationals,

die hun regionale hoofdkantoor in Singapore vestigen en een deel van hun productie

uitbesteden aan bedrijven in Singapore.
CEO mr. Sim van Creative Technology is een voorbeeld van een succesvolle lokale ondernemer.

Hij voorzag al heel vroeg dat de computer door de toenemende kwaliteit van beeld en geluid zou veranderen van een tekstverwerker in een bron van amusement voor de hele familie.

Creative bracht Soundblaster cards op de markt die de computer het geluid geven van een stereo-installatie en het bedrijf stond zo aan de basis van de multimedia revolutie.

Creative is nog steeds een wereldmarktleider op het gebied van computeraudio.


Singapore heeft ook als een van de weinige landen in de wereld het belang begrepen

van onderwijs en een hightech infrastructuur en naar dit inzicht gehandeld

met een samenhangend nationaal beleid.

Singapore investeert enorme bedragen in een hightech infrastructuur, onderwijs

en aan het aantrekken van buitenlandse onderwijsinstituten.
De overheid is niet corrupt en efficiënt in een regio waar het tegenovergestelde normaal is en

heeft als uitgangspunt dat een constant streven naar grotere efficiëntie noodzakelijk is

voor Singapore om te overleven.

Singapore is geen democratie en de combinatie van strenge overheidscontrole,

discipline en hightech welvaart heeft sommige bezoekers geïnspireerd tot

enkele kleurrijke omschrijvingen van Singapore zoals:

'Disneyland met de doodstraf' en

'meer een luxehotel dan een samenleving'.

Beroemd is ook de oproep van de overheid van Singapore aan haar burgers om:

'vaker spontaan vrolijk te zijn'.


Het gebrek aan vrijheid kan uiteindelijk de doelstelling schaden om een brain-port te worden.

Een land dat vijandig staat ten opzichte van vrije informatie zal het moeilijk vinden de creativiteit te ontwikkelen die noodzakelijk is om te concurreren in het informatie tijdperk.

De overheid van Singapore heeft nu geconcludeerd dat het om te overleven noodzakelijk is

dat het land opener wordt.

De productie van hightech verplaatst zich naar landen met lagere lonen en Singapore wil een centrum worden voor Aziatisch hightech talent dat zich in Singapore kan ontwikkelen.

Singapore heeft ook allerlei initiatieven genomen om een centrum te worden voor biotech,

o.a. door allerlei onderzoek toe te staan dat in andere landen verboden is.
Taiwan

Taiwan is een voorbeeld van een land dat het niveau van de economie steeds heeft verbeterd.

Eerst de productie van kleding, schoenen en speelgoed.

Later de productie van radio's en televisies.

Nu is Taiwan de werkplaats waar de grote hightech bedrijven de productie van computer hardware aan uitbesteden. De meeste notebooks in de wereld worden bijvoorbeeld geproduceerd in Taiwan en Taiwan is een van werelds grootste exporteurs van ICT producten.

CEO mr. Morris Chang van Taiwan Semiconductors is de pionier die werkplaatsen voor semiconductors heeft ontwikkeld.

Deze foundries zijn fabrieken die op contractbasis semiconductors produceren die door andere bedrijven zijn ontworpen. Voor deze ontwerpers en voor elektronicabedrijven produceert Taiwan chips voor o.a. pratend speelgoed, mobiele telefoons en computers.

Mr. Chang zag de noodzaak in van onafhankelijke werkplaatsen voor de productie van chips.

Kleine bedrijven in de VS en Europa, die deze chips ontwierpen, konden zich niet de kosten veroorloven om ze te produceren.

Taiwan heeft de startkosten van deze bedrijven verlaagd en staat daarmee aan de basis van de 'fabless industry', bedrijven uit de VS die chips ontwerpen, maar zelf geen fabriek hebben en de productie uitbesteden aan werkplaatsen in Taiwan.

Wereldmarktleider Taiwan Semiconductor is nu een virtuele fabriek voor het westen.

Dit betekent dat opdrachtgevers uit de VS, via het internet, van minuut tot minuut kunnen meedenken bij de productie van de chips.


De toekomst van Taiwan is hoogwaardige financiële en hightech dienstverlening voor de ontwikkeling van China.

Het dramatische scenario van een militaire Chinese invasie van Taiwan is van de baan,

en in plaats daarvan zien we nu een razendsnelle economische integratie van Taiwan

(en ook Hong Kong) in de Chinese economie en het ontstaan van een 'Greater China',

dat zich in snel tempo ontwikkelt tot het grootste economische blok van de wereld.

1   2   3   4   5   6   7   8   9

  • Kindness can kill a company. CEO mr. Springer van Sony Soms moet de hagedis zijn staart afschudden om te overleven.
  • Het idee dat mensen je belangrijkste kapitaal zijn, klopt niet. De juiste mensen zijn je belangrijkste kapitaal. Tim Collins- Good to Great
  • Iedere persoon die een dollar verdient, zou er twee kunnen verdienen, als die maar beter na zou denken.
  • - Een kapitalistisch Manifest
  • - Europa als economisch concentratiekamp
  • - De wonderkinderen van het kapitalisme Singapore

  • Dovnload 0.59 Mb.