Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Inhoud De creatieve onderneming

Dovnload 0.59 Mb.

Inhoud De creatieve ondernemingPagina4/9
Datum01.08.2017
Grootte0.59 Mb.

Dovnload 0.59 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Een nieuw bewustzijn

Het nieuwe bewustzijn houdt in dat terroristen overal in de wereld eenzelfde status krijgen als kindermoordenaars en kannibalen, d.w.z. dat de afschuw van terrorisme zo algemeen is dat steun voor terroristen beperkt wordt tot individuen en tot zeer kleine groepjes die nergens

op steun kunnen rekenen.

De aanslag van 11 september is wereldwijd met grote afschuw ontvangen en is overal in felle termen veroordeeld en tot op zekere hoogte is dit nieuwe bewustzijn een feit.


- Haatextremisme in moslimlanden

Haatextremisme in moslimlanden is het gevolg van een complexe cocktail:

- Razendsnelle modernisering van vaak zeer conservatieve gemeenschappen.

- Een sterk moslim bewustzijn, met een Islam die minder dan andere religies de nadruk legt op

vreedzaamheid, en die strijd in dienst van de religie accepteert als onderdeel van de religie.

- Het totaal falen van Arabische landen om iets positiefs te creëren.

- Twee gehate landen, Israel en de VS, die op Arabisch grondgebied militair

kunnen doen wat ze willen.

- Totale desinteresse in het Westen als duizenden moslims worden vermoord,

gecombineerd met extreme verontwaardiging als ook maar één burger uit het Westen omkomt.

- De marginale positie van Arabische minderheden in Europa.

- De onderdrukking van vrouwen, wat bijna per definitie tot meer haat en stress leidt.

Ten eerste bij de vrouwen zelf, maar ook omdat de vrouwen een deel van hun frustratie zullen

afreageren op de kinderen.


Om Arabisch haatextremisme structureel te ontmoedigen zal er een formule moeten worden gevonden om Arabische landen meer positieve dynamiek te geven,

zal Israel een blijvende vrede moeten sluiten met de Arabische wereld,

zal de VS veel beter moeten samenwerken met Arabische landen en

zal de positie van Arabische minderheden in Europa en de positie van vrouwen in de Arabische samenleving sterk moeten verbeteren.


De komende jaren valt op geen enkel gebied veel verbetering te verwachten en

alle structurele oorzaken voor haatextremisme zullen overeind blijven.

Toch zal het haatextremisme van binnen uit gaan imploderen om de simpele reden

dat het de wereld, en ook moslims, niets te bieden heeft.


In eerste instantie heeft Al-Qaida het zeer slim gedaan door zich voor te doen

als vrome moslims en aanslagen te plegen tegen het gehate Amerika.

De afgelopen jaren heeft Al-Qaida echter massamoorden gepleegd in Egypte, Pakistan,

Afghanistan, Jordanie en Saudie-Arabie met alleen maar moslims als slachtoffer en in Irak

heeft de organisatie zonder enige terughoudendheid massamoorden gepleegd in moskeen,

op pelgrims en op begrafenissen en marktplaatsen.

Op basis van de feiten kan je Al-Qaida omschrijven ‘als de eerste organisatie in geschiedenis die als enige doel heeft om zo veel mogelijk onschuldige moslims te vermoorden.’

Hiermee is het vrome Islamitische masker voor iedereen afgetrokken en zal de steun gaan instorten.


De reden dat dit nog zo langzaam gaat is dat er zoveel haat en frustratie is in de Arabische wereld en dus ook zeer velen iets van de eigen gevoelens herkennen in Al-Qaida.

In essentie is het niet een strijd tussen Al-Qaida en het westen,

maar een strijd tussen goed en kwaad binnen de harten van de moslims en de Islam.
De term moslim extremisme voor terrorisme is totaal verkeerd.

Als je een heel leven wijdt aan bidden en vasten en al je geld weggeeft aan de armen,

kan je zeggen: Ik ben een moslim extremist.

Als het je doel is om zoveel mogelijk onschuldige burgers te vermoorden, ben je lid van een duivelse sekte, hoor je thuis in de gevangenis, het gekkenhuis of de hel en kan je met geen enkele grote traditionele godsdienst geassocieerd worden.


Ook het politieke moslimfundamentalisme heeft de wereld, en ook moslims, niets te bieden

(over religieus fundamentalisme op individueel niveau heb ik geen negatieve mening).

Het politieke ideaal volgens de fundamentalisten is invoering van de moslimwetgeving Sharia.

In theorie zou de Sharia ten uitvoer kunnen worden gebracht door verlichte religieuze leiders

en zou deze staat, in ieder geval voor moslims, een ideaal kunnen zijn.
In praktijk zal de Sharia echter veelal ten uitvoer worden gebracht door machtswellustige,

criminele en psychisch gestoorde mannen met baarden, die zich helemaal niet interesseren

voor de Sharia, maar die de invoering ervan slechts als middel zien om naar hartenlust

medeburgers te kunnen terroriseren.

Dit zal al snel totaal en volledig uit de hand lopen en zelfs voor de meest vrome, fundamentalistische en conservatieve moslim zal een dergelijke staat een soort nachtmerrie zijn.
Het enige positieve dat een politieke islam voor moslims kan betekenen is een politieke beweging die probeert om, binnen de grenzen van de liberale rechtsstaat, te ijveren voor de belangen van moslims, bijvoorbeeld door strengere wetgeving voor alcohol, prostitutie en gokken, voor het krijgen van vrije dagen op moslim feestdagen of dat werkgevers worden verplicht rekening te houden met de Ramadan. Dit is allemaal zo onschuldig dat het niemand zich daarover zorgen hoeft te maken.
Niet het vrije westen gaat Islamiseren, maar de moslims gaan moderniseren,

om de simpele reden dat het vrije westen de moslims heel veel te bieden heeft,

terwijl de Islam het vrije westen vrijwel weinig te bieden heeft dat andere religies

niet ook al te bieden hebben.

Het bewijs van deze stelling is dat vrijwel alle moslims bereid zullen zijn om

naar het vrije westen te emigreren, maar dat omgekeerd geen burger uit het vrije Westen

bereid is om naar een moslimland te emigreren en dat ook moslims, die leven in het westen,

voor geen goud in de wereld bereid zullen zijn om te emigreren naar een Arabisch land

waar de Sharia net is ingevoerd.
Er wordt wel gezegd dat de Islam een hele sterke identiteit heeft en het vrije westen

een zwakke en diffuse identiteit. Dat is een misvatting.

De Islam heeft een hele duidelijke en uitgesproken, maar tegelijkertijd ook een zwakke identiteit. De Islam stamt uit de prehistorie en de inhoud van elke traditionele religie is voor een deel ingehaald door de wetenschap en de moderne tijd.

Omdat de Islam juist sterk heeft vastgehouden aan een fundamentalistische beleving van het geloof, leidt dit tot een steeds groter spanningsveld tussen de realiteit en de Islam.

Tegelijkertijd is er, met uitzondering van zwart Afrika, geen regio die zo consequent

slecht heeft gepresteerd als de Islamitische wereld.

Als de hele Islamitische wereld in vuur en vlam staat, omdat er een cartoon in een Deense krant staat, wordt dit uitgelegd als een sterke, trotse en assertieve Islam, maar elke psycholoog kan je vertellen dat een extreme en emotionele reactie op een kleine belediging bij uitstek past

bij een onzekere en kwetsbare persoonlijkheid.


De identiteit van het vrije westen is daarentegen duidelijk en onomstreden.

Binnen de grenzen van de liberale rechtstaat heeft iedereen de volledige en totale vrijheid om zich naar eigen inzichten te ontwikkelen, zijn mening vrij te uiten, zijn religie te beleven,

zijn dromen en idealen na te streven en te realiseren en bedrijven, politieke organisaties

en verenigingen op te starten.

Dit heeft geleid tot een zeer complexe en veelzijdige samenleving,

maar dat is juist sterk en dynamisch.


Het vrije westen heeft de afgelopen 500 jaar dan ook alles gewonnen wat er maar te winnen viel

en heeft de hele wereld gedomineerd en op zijn kop gezet.

Het heeft geleid tot samenlevingen die welvarend zijn en waar iedereen

een heerlijk leventje kan leiden.


Het keerpunt in de strijd tegen het haatextremisme, wordt de opkomst van India.

Door de opkomst van India zullen honderden miljoenen moslims in India welvarend worden. Aartsvijand Pakistan zal niet willen achterblijven als het achterlijke neefje van India en

zal beginnen aan een razendsnelle modernisering.

Als die slaagt, zullen ook landen als Irak en Iran volgen, en al in 2020 is haatextremisme

volledig achterhaald, net zoals het communisme in deze tijd.
Geen ouder in het westen hoeft het in zijn hoofd te halen om de kinderen te vertellen over vroeger toen ze lange haren hadden en Che Gueverra hun held was.

Over 10 jaar hoeft geen ouder in de Arabische wereld het in zijn hoofd te halen om de kinderen

over vroeger te vertellen toen papa een lange baard had en Bin Laden zijn held was.

Over 50 jaar zullen moslims al helemaal niet meer kunnen begrijpen wat ooit

de aantrekkingskracht van Al-Qaida op moslims geweest kan zijn.
Moslima’s in het westen hebben de afgelopen jaren een hoofddoekje omgedaan

om hun Arabische en Islamitische identiteit te benadrukken.

Hun dochters zullen die hoofddoekjes weer afdoen en zonder enige terughoudendheid kiezen om vrije burgers te worden om de simpele reden dat een vrij leven heerlijk is en een leven in een keurslijf van regeltjes een beperking is, waar ze geen zin meer in hebben.
Islamitische landen, zoals Irak en Iran, hebben 2 troefkaarten.

Er is oliegeld en er is een uitbundige hoeveelheid kinderen.

Terwijl de rest van de wereld aan het vergrijzen is, zijn Islamitische landen aan het verjongen.
Het ontwikkelingsmodel voor deze landen is dan ook onmiskenbaar:

Oliegeld -> goed onderwijs -> brainpower -> hoogwaardige dienstverlening.


Je zou het de Arabische wereld bijna willen toeschreeuwen:

‘Get back in the game’

en begin eindelijk met het bouwen van een fantastische en dynamische Arabische wereld.

Een aantal landen, zoals Dubai, zijn hier overigens al druk mee bezig.

- De Islamitische renaissance

Schopenhauer schrijft omstreeks 1850 felle en kritische teksten over het Christendom.

Deze teksten zijn met betrekking tot het Christendom gedateerd,

omdat het Christendom inmiddels al de marginale rol heeft, die hij voorspelt.

Met betrekking tot de Islam hadden de teksten gisteren geschreven kunnen zijn.

Als je Schopenhauer goed leest, kan je geen andere conclusie trekken dan dat

‘de Islam als fundamentalistische samenleving’ ten dode is opgeschreven:
Omar, die heeft het begrepen,

toen hij de bibliotheek van Alexandrië verbrandde;

zijn reden daar voor, namelijk dat de inhoud van de boeken

of in de Koran te vinden is, of overbodig is, gaat door voor dwaas,

maar is heel verstandig, want daarmee is gezegd dat de wetenschappen,

als zij verder gaan dan de Koran, vijanden van de godsdienst zijn

en dus niet getolereerd kunnen worden . . .

Maar nu is het een beetje laat om nog alle boeken te verbranden

en alle universiteiten te sluiten-

kortom om de mensheid weer in haar Middeleeuwse toestand terug te brengen . . .

Want geloof en kennis in één hoofd verdragen elkaar slecht;

dan zijn ze als wolf en schaap in dezelfde kooi;

en de kennis is de wolf, die zijn buurman dreigt op te vreten . . .
Het geloof is als de liefde: het laat zich niet dwingen.

Daarom is het een hachelijke onderneming om het geloof

van bovenaf te willen afdwingen.

Want zoals een poging om liefde af te dwingen alleen maar leidt tot haat,

zo leidt een poging om geloof af te dwingen pas goed tot ongeloof.

Alleen indirect kan met het geloof bevorderen en dat is te zorgen voor een goede voedingsbodem en die voedingsbodem is onwetendheid.
Uit bovenstaande teksten blijkt dat ‘de Islam als fundamentalistische samenleving’ alleen in stand is te houden door moslims dom te houden. Maar dat betekent in een hoogwaardige kenniseconomie dat moslimlanden eilanden worden van verpaupering, terwijl moslims via geëmigreerde familie en via het internet wel op de hoogte zijn van stijgende welvaart in omringende landen.
Het enige alternatief voor collectieve verpaupering is het ontwikkelen van een dynamische en productieve middenklasse, maar die gaat ook direct en onvermijdelijk zorgen voor een Islamitische Renaissance.

Deze Islamitische Renaissance zal niet inhouden dat moslims zich collectief afwenden van hun religie. Het zal wel inhouden dat moslims veel meer vrijheid krijgen om het geloof op hun eigen manier te interpreteren.

In veel landen is de Islam de religie van de bezetter en bestaat naast de Islam ook een traditionele cultuur. De Islamitische Renaissance zal ook inhouden dat deze traditionele cultuur in veel moslimlanden een enorme opleving zal kennen.

- De Arabische wereld in 2030

Het kloppend hart van de wereldeconomie ligt nu in de Arabische landen en India.

Deze regio wordt ook wel aangeduid als Arabindia.

De Arabische tijgers kennen groeipercentages van 10% en meer.

Bagdad en Teheran zijn 2 bruisende metropolen en worden het nieuwe Mekka genoemd.

De combinatie van olie, jeugd en kennis maken de regio onweerstaanbaar.

Overal zie je muppies: ‘muslim urban professionals’,

die doorgaans hebben gestudeerd aan de beste Indiase universiteiten.

Met name de jeugd wil niks meer te maken hebben met fanatisme, politiek fundamentalisme

en extremisme.

Het geloof is voor de moskee en de huiskamer is de algemene opvatting.


De nieuwe generatie Arabische jongeren staan bekend om hun tolerantie en gastvrijheid en in het algemeen zijn ze vooral geïnteresseerd in vrijheid, een goede opleiding, de nieuwste technologie

en zijn ze enorm gemotiveerd om hun eigen bedrijf op te starten.

In het vergrijsde Europa maakt men zich grote zorgen dat veel jong talent emigreert naar Arabië. Met name jongeren met een Arabische achtergrond en een goede opleiding zijn bijna niet meer

voor de Europese economie te behouden.


4. God bless America the beautiful
De tijger heerst in de oerwouden van Azië,

de leeuw over de Afrikaanse savanne,

de jaguar in het Amazonegebied en de poema in de Rocky Mountains.

Duizenden jaren lang verandert er weinig en deze roofdieren hebben zich door de jaren heen volledig aan hun omgeving aangepast.

U leeft in een wereldcultuur, die van jaar tot jaar verandert,

en om te overleven moet u zich constant aanpassen.

- Het ontstaan van een wereldcultuur

De toonaangevende ontwikkeling van de afgelopen 500 jaar is het ontstaan van een wereldcultuur.

Het is nu in feite normaal dat tieners uit de hele wereld in het Engels met elkaar kunnen communiceren over een breed spectrum van onderwerpen,

zonder dat culturele verschillen een barrière vormen.

Traditionele culturen verdwijnen in razendsnel tempo en de wereldcultuur wordt steeds dominanter.
Deze wereldcultuur is een 'best of' cultuur en verenigt het beste van alle tradities.

Consumenten kunnen kiezen uit voedsel, muziek, mode, film en kunst uit alle culturen.

Behalve dat de wereldcultuur een selectie is uit het beste van alle tradities,

worden tradities in de wereldcultuur ook bevrijd van hun beperkingen en

kunnen ze zich vrij ontwikkelen en vermengen met andere tradities.
Amerika speelt in dit proces een sleutelrol.

Amerika is in oorsprong een land van immigranten en

Amerika is veel meer dan andere landen een melting pot van traditionele culturen.

Vele tradities komen samen in Amerika en kunnen zich vrij ontwikkelen en

vermengen met andere tradities.

Dit resulteert in een mengsel met een kracht, een dynamiek en een intensiteit,

waar niets tegen op gewassen is en Amerika heeft zich ook ontwikkeld als

het hart van de wereldcultuur met Hollywood als epicentrum.
- Amerika
De indiaanse invloed

Het mythische Amerika is een door God gegeven land,

waar de mens bevrijd is van de ketenen van de oude wereld en

waar het mogelijk is om je dromen te realiseren en gelukkig te worden.

De mythische Amerikaan is de pionier en dat is de door God gegeven persoonlijkheid,

die spontaan is ontstaan in het door God gegeven land.


Amerika werd echter al eeuwen bewoond door indianen.

De Europeanen, die in Amerika aankwamen, ontwikkelden zich niet in een vacuüm, maar hadden nauw contact met de indianen en namen vele gewoonten en eigenschappen van hen over.

De pionier is dan ook een persoonlijkheid,

die kan worden gezien als een kruising tussen een protestant en een indiaan.

De pionier combineert het arbeidsethos en de rechtlijnige ethiek van het protestantisme

met de rauwe vrijheidsdrang van de indianen.

De Amerikaanse cultuur en de American way of life is dan ook in de kern en in essentie

een mengvorm van de Europese en de indiaanse cultuur.


Dit wordt gesymboliseerd door de cowboy:

De cowboy is een blanke indiaan.

De cowboy is blank, maar zijn persoonlijkheid en gedrag zijn indiaans.

Het prototype van de 'lonesome cowboy', zwervend over de prairie,

’s avonds zwijgend bij een kampvuur, is onmiskenbaar indiaans.
De Afrikaanse invloed

De Afrikanen werden als slaven in ketenen naar Amerika gebracht,

maar tegelijkertijd werden ze geestelijk bevrijd van de beperkingen van de traditie.

Zo kon de Afrikaanse muziek zich ontwikkelen tot het brede spectrum van jazz, rock 'n roll,

blues, soul en rap dat de muziekcultuur van de wereld domineert.
Toen Elvis Presley eind jaren '50 zijn sensuele heupbewegingen maakte,

veroorzaakte dat een storm van protesten.

Het ging dan ook om een motorische revolutie.

Voor het eerst werd de houterige en kuise Europese manier van bewegen verrijkt

met sensuele elementen uit de Afrikaanse cultuur en, o.a. via Elvis Presley,

werden allerlei elementen uit de Afrikaanse cultuur opgenomen in de wereldcultuur.


De joodse invloed

Rond 1900 kwam er een stroom van joodse immigranten naar Amerika.

Ze droomden van een vrij land, maar in werkelijkheid was Amerika conservatief en bekrompen

met standpunten die werden verwoord door de Ku Klux Klan.

Nog in 1900 was er allerlei racistische wetgeving,

die het joden in allerlei sectoren verbood om een beroep uit te oefenen.


Film was een uitzondering en deze sector werd door hen gedomineerd.

Ook in deze sector werd het werken hen gedeeltelijk onmogelijk gemaakt en Hollywood

is gebouwd door joodse immigranten om aan deze sociale terreur te ontsnappen.

Hollywood was in eerste instantie een vrijstad voor joodse filmers.

In Hollywood toonden ze het Amerika waar ze van droomden,

een land waar succes het resultaat is van hard werken en talent,

waar sociale en raciale achtergronden niet de doorslag geven en de outsiders overwinnen.
Dit fictieve Amerika was zoveel mooier en dramatischer dan het feitelijke Amerika,

dat het steeds meer de norm werd voor hoe Amerika zou moeten zijn.

Amerikanen kozen massaal voor dit nieuwe Amerika en in zekere zin

is het moderne Amerika in Hollywood uitgevonden.


Het idee dat Hollywood het symbool is van het traditionele Amerikaanse conservatisme

is dus helemaal onjuist.

Hollywood heeft het traditionele, beetje onnozele Amerikaanse conservatisme juist vernietigd

en getransformeerd in een hele open cultuur waarbinnen vele traditie uit de hele wereld

de kans krijgen om zich vrij te ontwikkelen.
Tegelijkertijd sloot dit nieuwe Amerika aan op het mythische Amerika.

Net als de eerste pioniers ontsnapten de joodse immigranten aan de sociale terreur

van de oude wereld en wilden ze een nieuwe wereld zonder die terreur.


Invloeden van andere tradities

Het is vanzelfsprekend dat het onmogelijk is om een volledig en juist beeld te geven hoe elke traditionele cultuur zich in Amerika ontwikkeld heeft.

Daarom slechts een aantal voorbeelden.
- Bruce Lee studeerde westerse filosofie in Amerika en hij ontwierp het concept voor de tv-serie

Kung Fu over een Chinese monnik die rondzwerft over de Amerikaanse prairie.

Deze serie kan worden gezien als een kruising tussen de cultuur van de prairie-indianen

en de Samourai.

Deze serie was een groot succes en veroorzaakte een rage en in elke stad in de westerse wereld

kan nu worden gekozen uit een breed spectrum van oosterse vechtsporten.

Andere oosterse invloeden zijn te vinden op het gebied van voeding, yoga, filosofie,

meditatie en religie.


- De Italiaanse maffia bereikte zijn hoogtepunt, niet op Sicilië,

maar in de Godfather cyclus van Francis Ford Coppola.


- De Latijnse cultuur is nu in opmars in de VS en heeft o.a. invloed op voeding, dans en muziek

met supersterren als Jennifer Lopez en Ricky Martin.- De wereldcultuur en de creatieve onderneming

Creativiteit wordt o.a. gedefinieerd als het leggen van nieuwe verbanden.

Als verschillende tradities elkaar ontmoeten,

is het bijna onvermijdelijk dat er allerlei nieuwe verbanden gelegd worden.

Creativiteit in deze tijd kan dan ook niet los worden gezien van het ontstaan van een wereldcultuur en deze wereldcultuur vormt bewust of onbewust een inspiratiebron voor vele kunstenaars en in feite voor iedereen, want iedere persoon in deze tijd laat zich inspireren door elementen en mengvormen van allerlei traditionele culturen.
De waardering van culturele diversiteit door economen is de laatste jaren ook gegroeid.

In de jaren '80 waren Duitsland en Japan de meest succesvolle economieën

en deze landen zijn cultureel vrij homogeen.

Een verklaring voor het succes van deze landen was dat in een homogene cultuur op de werkvloer makkelijker gecommuniceerd kan worden en dat dit de productiviteit verhoogt.

In de jaren '90 was de VS de meest succesvolle economie en de VS is cultureel zeer divers

en een verklaring voor het succes van de VS is dat culturele diversiteit leidt

tot meer creativiteit, innovatie en flexibiliteit.
De film ‘Rising Sun’ uit 1993 gaat over de opkomst van Japan.

Net als nu met China,

was er in de VS de angst om helemaal door Japan te worden weggeconcurreerd.

In de film komt acteur Wesley Snipes een zwart getto binnenrijden.

Hij zegt:

'Het enige concurrentievoordeel dat Amerika nog heeft, zijn deze getto's.'


Toen ik de film in 1993 zag, vond ik de uitspraak heel interessant, maar wel onzin.

Vanuit de invalshoek van een hoogwaardige kenniseconomie

zijn de getto's juist een blok aan het been.

In dezelfde tijd vergeleek Pirsig in zijn boek Lila de criminele getto's met de barbaarse stammen

die door het Romeinse Rijk trokken en het Romeinse Rijk zo destabiliseerden

dat het Rijk langzaam instortte.

Deze interpretatie leek mij heel wat realistischer.

De getto's leken mij eerder een grote bedreiging voor de stabiliteit van Amerika dan iets

wat de economie kracht geeft.
Als je naar de getto's kijkt vanuit de invalshoek van de creatieve onderneming slaat de uitspraak

van Wesley Snipes de spijker echter precies op zijn kop.

Als je de getto's uit de Amerikaanse muziek, film, dans, mode en sport haalt,

blijft daar nog maar weinig van over.

Deze industrieën drijven helemaal op de dynamiek van de getto's.

Ook Amerikaanse frisdranken en een bedrijf als Nike profiteren enorm van de dynamische uitstraling van de zwarte getto's.

De zwarte getto's vormen kortom een belangrijk puzzelstukje in het succes van de Amerikaanse economie, niet voor de kenniseconomie, maar wel voor de creatieve onderneming.
In zijn algemeenheid is een dynamische multiculturele samenleving een noodzakelijke grondstof voor de creatieve onderneming, omdat individuen die opgroeien in een multiculturele samenleving creatiever zijn en beter zijn voorbereid om te functioneren in een multiculturele wereldeconomie.

1   2   3   4   5   6   7   8   9

  • - Haatextremisme in moslimlanden
  • Omar, die heeft het begrepen, toen hij de bibliotheek van Alexandrië verbrandde; zijn reden daar voor, namelijk dat de inhoud van de boeken
  • Want zoals een poging om liefde af te dwingen alleen maar leidt tot haat, zo leidt een poging om geloof af te dwingen pas goed tot ongeloof.
  • 4. God bless America the beautiful
  • - Het ontstaan van een wereldcultuur
  • - Amerika De indiaanse invloed
  • Invloeden van andere tradities
  • - De wereldcultuur en de creatieve onderneming

  • Dovnload 0.59 Mb.