Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Inhoud De creatieve onderneming

Dovnload 0.59 Mb.

Inhoud De creatieve ondernemingPagina5/9
Datum01.08.2017
Grootte0.59 Mb.

Dovnload 0.59 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

- Europa en de wereldcultuur

Er is in Europa inmiddels een groep denkers die de multiculturele samenleving als mislukt beschouwd en die sterker de nadruk wil leggen op de waarden van een klassieke Europese samenleving.

Deze stroming hangt van de denkfouten aan elkaar.

De klassieke Europese cultuur is volgens hen terug te voeren op Athene en Jeruzalem,

maar daarmee wordt eigenlijk al meteen gezegd dat de klassieke Europese cultuur bij uitstek

een succesvol multicultureel gedachtegoed is, want een werkelijke authentieke Europese cultuur zou zijn terug te voeren op de Germaanse stammen.

Onze geschiedenis kent een grootschalig experiment om daarnaar terug te keren,

namelijk Nazi-Duitsland, maar dit is zo spectaculair en dramatisch uit de hand gelopen

dat er nog maar een enkeling is die in die richting verder wil experimenteren.
Een tweede fout van deze denkers is dat ze gemakshalve maar even weglaten dat die klassieke Europese samenleving is uitgemond in de meest weerzinwekkende totalitaire regimes aller tijden, namelijk het Nazisme, het fascisme en het communisme en dat we keer op keer van buiten af zijn bevrijd door de Amerikanen van de resultaten van onze eigen politieke cultuur.

Tot op de dag van vandaag dreigt Europa af te glijden naar een totalitaire socialistische bureaucratie en wordt dit steeds verhinderd door invloeden van buitenaf, met name uit Amerika.


Een derde fout is dat de klassieke Europese cultuur al lang is getransformeerd tot een wereldcultuur en zelfs als er de afgelopen eeuw niet één emigrant van buiten Europa was binnengekomen,

zouden we nu niet leven in een klassieke Europese samenleving, maar in een door Amerika gedomineerde wereldcultuur, die bij uitstek multicultureel van karakter is.


De strijd die we in Europa moeten voeren is niet om terug te keren naar

een klassieke Europese cultuur, maar om samen met Amerika te strijden om ervoor te zorgen

dat een aantal fundamentele liberale en democratische waarden de hoeksteen blijven

van die wereldcultuur.
- De andere wereldcultuur: ArabIndia

De geschetste wereldcultuur zal in de meeste continenten dominant zijn, maar niet overal.

Europa, Zuid-Amerika en Afrika hebben sterk hun stempel gezet op die wereldcultuur of komen voort uit dezelfde bron. Inwoners van deze regio’s zullen zich in de regel makkelijk thuis voelen in die cultuur, wat allerlei lokale invloeden overigens niet uitsluit.

Inwoners van landen in het Verre Oosten, zoals Korea, Japan en Taiwan, zijn sterk verwesterd,

dus blijkbaar is de kloof tussen deze culturen en de wereldcultuur niet onoverbrugbaar.

Voor China zal waarschijnlijk ook gelden dat Chinezen gemakkelijk hun weg zullen vinden in die wereldcultuur. Dat zal wel samengaan met een renaissance van de eigen cultuur, maar Chinezen zullen vrij makkelijk kunnen springen tussen hun eigen cultuur en die wereldcultuur.

De uitdaging voor China is om van de eigen Chinese cultuur een internationaal A-merk te maken. Zoals eerder beschreven is dat tot nog toe op spectaculaire wijze niet gelukt.

Zelfs voor Chinese burgers hebben producten van Westerse kwaliteitsmerken een hogere status

dan producten van Chinese besrijven.
Er is echter één regio die zich waarschijnlijk aan de wereldcultuur gaat onttrekken en dat is ArabIndia. Voor moslims geldt dat ze als enige groep in de wereld een meer dan oppervlakkige afkeer en zelfs haat voelen voor alles wat Amerikaans en westers is.

Tegelijkertijd is de invloed van de Islam op de wereldcultuur vrij gering, zodat er voor hen ook minder aanknopingspunten zijn om zich thuis te voelen in de wereldcultuur.

Met het spanningsveld dat er nu is tussen de Islam en de rest van de wereld zal die wereldcultuur zich ook niet heel gastvrij openstellen om een plekje in te ruimen voor de Islam.
Voor India geldt die afkeer van Amerika en het westen helemaal niet, maar geldt dat India een soort wereldcultuur op zichzelf is met vele volken en religies en een miljard inwoners.

Deze zeer complexe cultuur heeft nog nauwelijks een stempel gezet op de wereldcultuur en die wereldcultuur is voor het Indiase continent in grote mate ‘alien’.

De westerse wereldcultuur is bijvoorbeeld lawaaiig en erotisch,

terwijl de Indiase cultuur juist kuis en ingetogen is.

Tegelijkertijd heeft India al een zeer sterk cultureel platform in Bollywood, dat in India onbegrensd populair is en ook een grote populariteit heeft in alle omringende landen en de Islamitische wereld.
ArabIndia zal zich gaan ontwikkelen tot de meest dynamische groeiregio van de wereld.

Dit zal het vertrouwen in de eigen bronnen alleen maar versterken en zeker bij moslims zal het verlangen naar een eigen niet-westerse cultuur een bijna fysieke behoefte zijn.

Het zal waarschijnlijk leiden tot een tweede wereldcultuur, die zo weinig overlap zal vertonen met de westerse wereldcultuur, dat het echt zal gaan om twee deels gescheiden wereldculturen,

zoals vroeger het Romeinse rijk en het Chinese keizerrijk gescheiden van elkaar gefunctioneerd hebben en elkaar nauwelijks hebben beïnvloed.


Er komt een moment,

dat maar zelden in de geschiedenis voorkomt,

waarop we vanuit het oude in het nieuwe stappen,

dat een tijdperk afloopt en dat de ziel van een natie,

die lang onderdrukt is geweest,

haar stem vindt.

Jawaharlal Nehroe
Het zal enorm interessant zijn om te zien in hoeverre China een eigen cultuur kan ontwikkelen en in welke mate die de wereld buiten China kan beïnvloeden.

En het zal ook fascinerend zijn hoe die tweede wereldcultuur ArabIndia zich gaat ontwikkelen

en hoe die zich gaat verhouden tot de westerse wereldcultuur.

Tegelijkertijd zal het voor de creatieve onderneming een uitdaging zijn om hier op de goede manier mee om te gaan.- De dark side van de wereldcultuur

Er wordt wel eens geschreven dat kolonisatie traditionele culturen heeft vernietigd.

Dit is een oppervlakkige manier om naar dit proces te kijken.

Het is reëler om te zeggen dat de moderne tijd alle traditionele samenlevingen heeft vernietigd, inclusief alle traditionele Europese samenlevingen.

Het is ook niet zo dat de Europese cultuur is opgelegd aan andere culturen.

Uit alle traditionele culturen is een wereldcultuur ontstaan, die alle traditionele culturen

heeft vernietigd, inclusief alle Europese culturen.
Je kan bijvoorbeeld beweren dat het Christendom is opgelegd aan de Afrikaanse stammen

en dat dit een voorbeeld is van Europees religieus imperialisme.

Maar als je in Europa de radio aanzet en naar de muziek luistert,

kan je ook beweren dat Europa het slachtoffer is van Afrikaans muzikaal imperialisme.


Als je nu naar Groenland gaat, is het niet al te moeilijk om een depressieve, alcoholistische, suïcidale Eskimo te vinden, die een uitkering ontvangt uit Denemarken.

Het is echter zeer moeilijk om een Eskimo te vinden die nog op de traditionele manier op zeehonden jaagt en als je die al weet te vinden, zal die niet meer deel uitmaken van een traditionele gemeenschap, maar zal die binnen die gemeenschap de uitzondering zijn.


Alle traditionele samenlevingen, alle traditionele culturen en alle traditionele ambachten zijn vernietigd door de wereldcultuur en dat kan je als net zo tragisch ervaren als het uitsterven

van allerlei diersoorten.

In Engeland is de traditionele vossenjacht nu verboden om de vos tegen deze wrede manier van jagen te beschermen. Maar tegelijkertijd is deze eeuwenoude traditie dus niet beschermd tegen de wrede vernietigingsdrang van de moderniteit.
Luke, don’t fight it.

Move over to the dark side.

It is your destiny.

Darth Vader in ‘Star Wars’
Hoewel ik zeer zeker opensta voor de tragiek van dit proces,

wil ik hier de positieve kant van de zaak benadrukken.


Schopenhauer schrijft:

‘Het is heerlijk om de dingen te zien, maar het is verschrikkelijk om de dingen te zijn’

en dit kan ook gelden voor traditionele culturen.
De film ‘los Santos Innocentes’ is één van mijn lievelingsfilms.

Deze film speelt zich af op een traditioneel Spaans landgoed. Het knappe van de film is dat die aan de ene kant de adembenemende schoonheid laat zien van het traditionele boerenleven en tegelijkertijd de onmenselijkheid van de feodale verhoudingen en de hardheid van dat leven,

zonder dat het ene ten koste gaat van het andere en dat beide naast elkaar bestaan.
Een van de hoofdrollen is voor een zwakbegaafde boerenknecht. Zijn lust en leven is een kraai, die overal met hem meevliegt en die ook op zijn schouder gaat zitten. Hij werkt ook als hulpje van de landheer als die gaat jagen. Als de landheer een morgen niks heeft geschoten, schiet hij uit balorigheid de kraai van zijn knecht aan flarden. Het knappe van de film is dat de landheer niet als bruut wordt afgeschilderd. Hij heeft meteen spijt van wat hij gedaan heeft. Hij biedt ook meteen zijn excuses aan en moedigt zijn knecht aan om weer een nieuwe kraai te nemen.

Ondertussen heeft hij wel het meest dierbare in iemands leven achteloos vernietigd.


Het boerengezin dat centraal staat in de film, heeft 2 kinderen. Aan het einde van de film zijn het beide tieners en verlaten ze het gezin. Het meisje gaat in de fabriek werken en de jongen gaat in het leger. Ze kunnen het bijna niet meer opbrengen om hun zeer sympathieke vader op te zoeken, omdat ze het niet meer kunnen aanzien hoe hij constant heel subtiel en vrijwel achteloos door de landheer wordt vernederd en dat hij dit gelaten accepteert.

Hoewel het niet wordt uitgesproken, is het duidelijk dat zij dat leven nooit meer zullen accepteren.


Het is grappig dat deze film voor ons bijna niet meer na te voelen is,

maar dat het voor boerendochters in China zeer herkenbaar zal zijn.

Wij vinden het schandalig dat ze verschrikkelijk worden uitgebuit in fabrieken.

Voor hen is het werk in de fabriek een verademing en een bevrijding van het leven

op het armoedige en uitzichtloze platteland.
Moraal van dit verhaal:

Elke burger wil leven in een wereld waar de schoonheid van het traditionele leven bewaard is gebleven, maar er is vrijwel niemand die dit leven zelf nog wil leven.

Onze wereld is oneindig verarmd, maar ons leven is oneindig verrijkt.

5. Kapitalisme als levensstijl
De tijgerin stort zich op haar prooi en

scheurt die aan stukken met vlijmscherpe klauwen en tanden en

laat niets achter dan wat bloedsporen en botresten.

De moderne onderneemster stort zich op de concurrentie

met een innovatieve en creatieve bedrijfsvoering.

Het enige dat zij van haar prooi achterlaat is een faillissement,

ontslagregelingen en een berg papiersnippers.

- Kapitalisme en egoïsme

Als je 'de man in de straat' zou vragen wat de kern van het kapitalisme is,

zal die zeggen dat alles draait om geld verdienen en dat de belangrijke waarden

van het kapitalisme egoïsme, hebzucht en materialisme zijn.

Deze opvatting is al te vinden bij de grondlegger van de economie Adam Smith.

Hij zegt dat de hebzucht van ieder individu leidt tot een welvarende economie.

De bakker wil geld verdienen en bakt daarom lekker brood en is vriendelijk tegen zijn klanten.

Zo wordt iedereen door hebzucht gedreven om zijn beste kant te laten zien en

het eigenbelang van ieder individu leidt tot welvaart voor iedereen.
Als je in deze tijd een algemeen geaccepteerde populistische godsdienst wil aanwijzen,

kan je die omschrijven als het egoïstisch materialisme.

Egoïsme als basis van al het handelen is algemeen geaccepteerd en alles is gericht

op een comfortabele en materialistische manier van leven.


Elke religie heeft zijn eigen absurdistische logica.

Een voorbeeld hiervan is de stelling dat eigenlijk iedereen egoïstisch is,

want een altruïst doet ook alleen maar altruïstisch, omdat dit een goed gevoel geeft,

dus is die eigenlijk ook weer egoïstisch.

Volgens deze fantastische logica is er eigenlijk ook geen verschil tussen moeder Theresa

en Jack the Ripper, want ze doen gewoon allebei wat ze leuk vinden.


Zowel egoïsme als altruïsme zijn gevoelens die innerlijk tegenstrijdig zijn.

De egoïst vindt dat de belangen van anderen ondergeschikt zijn aan zijn eigen belang

en daarvoor kunnen worden opgeofferd.

Maar die anderen verschillen niet veel van jezelf, en als je zelf zo belangrijk bent,

waarom is die ander dat dan helemaal niet.
Voor de altruïst geldt een spiegelbeeld van deze logica.

Als die anderen zo belangrijk zijn om jezelf daarvoor op te offeren,

waarom ben je dan zelf niet belangrijk genoeg om voor jezelf op te komen.
Egoïsme en altruïsme zijn de keerzijden van dezelfde medaille.

De basis van beide emoties is een laag gevoel van eigenwaarde.

De altruïst cijfert zich daarom weg voor anderen.

De egoïst projecteert de lage eigenwaarde op anderen en kent hen geen waarde toe.


Het tegenovergestelde van egoïsme is niet altruïsme, maar een positieve levenshouding.

Deze houdt in dat je alleen bereid bent om dingen te doen die je zelf leuk vindt,

maar alleen als die ook leuk zijn voor anderen.

Deze levenshouding is gebaseerd op een positief gevoel van eigenwaarde,

dat je constant dwingt om goed voor jezelf te zorgen,

maar tegelijk herken je meteen dat anderen mensen, net als jezelf, ook waardevol zijn,

en ben je intuïtief en instinctief geneigd rekening met hen te houden.
Geluk kan je definiëren als het delen van een positief levensgevoel met anderen.

Dat geluk alleen beleefd kan worden door het te delen met anderen zie je bij sporters,

die na het scoren van een doelpunt, dat altijd vieren met het publiek en hun medespelers.

Je ziet het ook bij mensen die tijdens een tv-spelletje de hoofdprijs winnen.

Ze beginnen meteen te feliciteren en te omhelzen.
Als basis van kapitalisme neem ik dus niet egoïsme,

maar de drang om iets goeds en iets moois te maken,

en dat te delen met anderen

en geluk als die wisselwerking.


Ongedeeld succes is totale mislukking.

Amerikaanse miljardair
Een en ander wordt bevestigd door een recent onderzoek (Forbes, 13 september 2010).

2 groepen krijgen 20 dollar.

De ene groep krijgt de opdracht die aan zichzelf te besteden,

de andere groep om de $20 aan anderen te besteden.

Aan het eind van de dag wordt het geluksgevoel gemeten.

Die blijkt veel hoger te zijn bij de groep die het geld heeft besteed aan anderen.

Opmerkelijk genoeg was vooraf de overtuiging bij alle deelnemers dat juist de groep

die het geld aan zichzelf besteedt, gelukkiger zal zijn.


Als je het resultaat van dit onderzoek generaliseert,

kan je concluderen dat onze tijd ‘een egoïstische illusie’ heeft gecreëerd.

We denken dat we egoïstisch moeten zijn om gelukkig te worden,

maar we worden juist gelukkig als we delen met anderen.
- Kapitalisme en creativiteit
Volgens Schumpeter is creatieve destructie de essentie van het kapitalisme.

Het bestaande wordt voortdurend vernietigd om plaats te maken voor iets dat beter is.


Voormalig CEO van Proctor & Gamble mr. Jager heeft met name de destructieve kant

van het kapitalisme kort samengevat:

'If it ain't broke, break it.'

(een verbastering van de uitdrukking: ‘If it ain’t broke, don’t try to fix it’).

Hiermee geeft mr. Jager aan dat zelfs een succesvolle organisatie erop gericht moet zijn

om zichzelf steeds te vernieuwen om niet te verouderen.


De motor van het kapitalisme is de creativiteit van de mens en zijn vermogen

om nieuwe dingen te bedenken en uit te voeren en het kapitalisme geeft de mens

de vrijheid om dit vermogen optimaal te benutten.

Het kapitalisme is dus in essentie idealistisch.

De kern van het kapitalisme is het ideaal dat ieder mens de vrijheid heeft om

zijn hart te volgen en zijn visie, dromen en idealen te realiseren.


De essentie van de Amerikaanse Droom is dat ieder mens een aangeboren droom

met zich meedraagt en dat het je missie in het leven is om te ontdekken wat die droom is

en om een heel leven te werken om die droom te realiseren.

Kapitalisme is het decor of het middel om iedere burger de vrijheid en de ruimte te geven

om die droom te ontdekken en te realiseren.
Die vrijheid is er voor mensen in de zakenwereld om rijk te worden met een

commerciële succesformule of door een efficiënte bedrijfsvoering.

Die vrijheid is er ook voor wetenschappers en kunstenaars om baanbrekend werk te doen

en die vrijheid is er ook voor politieke idealisten en spirituele zoekers om een nieuw bewustzijn

te ontwikkelen. Al deze groepen zijn in een moderne economie onmisbaar.
Succesvolle bedrijven zijn voor een deel gebaseerd op een commerciële manier van denken en een efficiënte bedrijfsvoering, maar succesvolle bedrijven zijn ook gebaseerd op wetenschappelijke doorbraken en het ontwikkelen van nieuwe technologie en succesvolle bedrijven zijn ook gebaseerd op artistieke prestaties en maatschappelijke idealen.
Ook invloeden die haaks lijken te staan op een succesvolle kapitalistische economie,

kunnen zich juist ontwikkelen tot belangrijke steunpilaren.

Het milieubewustzijn lijkt bijv. haaks te staan op de belangen van het bedrijfsleven, maar staat ook aan de basis van hele nieuwe sectoren in de economie zoals wind- en zonne-energie en recycling.

Protestbewegingen hebben ook als taak ervoor te zorgen dat de economie zich bewust wordt van nieuwe problemen en daar tijdig oplossingen voor vindt.


De schoonheid van het kapitalisme is dat dergelijke tegenstellingen in het systeem worden opgenomen en productief worden gemaakt.

Het zijn juist die tegenstellingen die creativiteit stimuleren en een economie kracht geven.

In het kapitalisme krijgen bedrijven, groepen en individuen de vrijheid hun gang te gaan,

zelfs als gevestigde belangen bedreigd worden,

en leidt dit tot innovatie en een productiever systeem.
In de oersituatie in de jungle is er een leidend mannetje.

Deze alpha-male wordt voortdurend bedreigd door een aanstormende generatie van jonge mannetjes die proberen om zijn plaats in te nemen en uiteindelijk wordt

het leidende mannetje door één van hen verscheurd.

Dit leidt er weliswaar toe dat de vrouwtjes van de kudde steeds worden bevrucht door het sterkste mannetje, maar in essentie is deze samenleving statisch en gewelddadig.

Ook in het kapitalisme maakt een gevestigde orde van mannetjes de dienst uit en is er een aanstormende generatie van jonge mannen en vrouwen die hun plaats zal overnemen.

Binnen de liberale rechtstaat is er voor de nieuwe generatie echter maar één manier om de macht over te nemen en dat is met nieuwe kennis, nieuwe technologie, baanbrekende wetenschappelijke ideeën en fantastische nieuwe bedrijven.

De animal spirits krijgen in het kapitalisme dus nog steeds alle ruimte, maar worden zo gereguleerd dat deze leiden tot een dynamische economie en een productieve samenleving.

Dat is het wonder van het kapitalisme.

De animal spirits, die in de jungle nog leiden tot een fysieke strijd op leven en dood,

leiden in het kapitalisme tot welvaart en vooruitgang.


- De basis van creativiteit

De Amerikaanse schrijver Kurt Vonnergut heeft gezegd:'We zijn wat we denken dat we zijn.'
Onderzoek naar creativiteit ondersteunt zijn stelling en heeft het volgende aangetoond:

Creatieve mensen zijn overtuigd van hun eigen creativiteit.

Niet creatieve mensen zijn er daarentegen van overtuigd dat ze niet creatief zijn.
In eerste instantie kan als verklaring gelden dat beide groepen een realistisch beeld hebben

van hun eigen mogelijkheden.

Creatieve mensen denken terecht dat ze creatief zijn en

niet creatieve mensen denken terecht dat ze niet creatief zijn.

Uit verder onderzoek bleek deze verklaring echter niet juist.

De minder creatieve groep bleek na enige aanmoediging even creatief als de creatieve groep.

Vertrouwen in je eigen creativiteit is dus een belangrijke voorwaarde om creatief te zijn.

Blijkbaar doe je pas beroep op een eigenschap als je zelf denkt dat die aanwezig is.


Bijna iedereen heeft talent, maar slechts een enkeling heeft de moed

om het talent te volgen om te kijken waar het uitkomt.

De definitie van creativiteit

Er bestaan geen algemeen geaccepteerde definities van creativiteit, waarschijnlijk omdat creativiteit, net als intelligentie, een verzamelnaam is voor een breed spectrum van vaardigheden.


Veel gebruikte omschrijvingen van creativiteit zijn 'het leggen van nieuwe verbanden' en

'dingen anders doen dan altijd gedaan is'.

Voor mij is creativiteit een levensstijl die is gebaseerd op het zelfvertrouwen dat je helemaal

je eigen weg kan volgen en een eigen droomwereld kan ontwikkelen en dat je vanuit

die eigen droomwereld iets kan toevoegen aan de echte wereld.
Kies voor wat je bijzonder maakt, niet voor wat iedereen al is

Hoe vaak hoor je niet de volgende uitdrukkingen:

'Doe normaal. Doe alsjeblieft normaal. Vind je dat normaal? Ik ben gewoon normaal. Dat is echt niet normaal meer. Dat vind ik vreemd. Vind je dat niet vreemd? Ik blijf het een beetje vreemd vinden.'

De begrippen normaal en vreemd hebben zich ontwikkeld tot een soort afgezwakte vorm

van het bijbelse Goed en Kwaad.

Maar wat betekent normaal?

Normaal betekent dat je alles wat je bijzonder maakt hebt weggedaan om te worden

zoals iedereen al is.

Het tegenovergestelde van normaal is ook niet vreemd, want vreemd is een soort mislukte poging om normaal te zijn. Het tegenovergestelde van normaal is bijzonder, uitzonderlijk en uniek.
We hebben interesse in een idee als mensen zeggen dat het belachelijk is.

Als mensen een idee goed vinden,

betekent dit dat er al mensen zijn die het gedaan hebben.

CEO mr. Mitarai van Hitachi
Als je een heel leven lang met volledige inzet werkt om een aantal aangeboren talenten zo goed mogelijk te ontwikkelen, is het mogelijk om een uitzonderlijk niveau te bereiken,

dat kan leiden tot unieke prestaties en dan ben je het normale ontstegen.

Als je niet bereid bent om met alles wat je hebt, te strijden voor wat je bijzonder maakt,

ben je geen knip voor de neus waard en verdien je ook niet beter om te eindigen

als normaal en doorsnee.
Je bent uitzonderlijk of je bent overbodig.

Managementguru Tom Peters (letterlijk: distinct or extinct)
Maar ook zij die alles geven en niet slagen hoeven niet te treuren.

Alle kinderen op het voetbalveld hebben dezelfde droom en dat is om later een ster te worden.

Dat uiteindelijk slechts een enkeling hierin slaagt, wordt door niemand als tragisch ervaren,

want belangrijker dan de uiteindelijke sterstatus is dat je een hele kindertijd lang

lekker hebt meegespeeld.

Elke voetballer identificeert zich met de grote sterren zoals Messi en dat is ook realistisch.

De grote sterren kunnen alleen bestaan bij de gratie van de duizenden kinderen die geprobeerd hebben om ster te worden en elke volwassene die zich als kind op het voetbalveld de longen

uit het lijf liep, kan denken:

'Als ik iets meer talent had gehad of iets meer mazzel, had ik daar ook kunnen staan.'
Hetzelfde geldt voor elk talent.

Als je met hart en ziel werkt om je talent te ontwikkelen,

hoor je bij de groep van mensen die uiteindelijk enkele sterren zal voortbrengen.

Maar 'velen zijn geroepen en weinigen zijn uitverkoren' en ook uit deze groep zal slechts

een enkeling de sterstatus bereiken.

Maar ook zij die daar niet toe behoren kunnen tevreden zijn. Ze kunnen genieten van de grote werken, die net buiten hun bereik zijn gebleven, en meestal zal het mogelijk zijn om op iets lager niveau de ontwikkelde kennis toch op een bevredigende manier toe te passen.


Tragisch zijn zij die het talent hadden en dat een heel leven lang hebben laten liggen.

Voor hen gelden de woorden van Schopenhauer:


'De meeste mensen ontdekken aan het einde van hun leven dat wat ze zo achteloos voorbij hebben laten gaan hun leven is geweest.'
1   2   3   4   5   6   7   8   9

 • - De andere wereldcultuur: ArabIndia
 • Er komt een moment, dat maar zelden in de geschiedenis voorkomt, waarop we vanuit het oude in het nieuwe stappen
 • - De dark side van de wereldcultuur
 • Luke, don’t fight it. Move over to the dark side. It is your destiny. Darth Vader in ‘Star Wars’
 • 5. Kapitalisme als levensstijl
 • - Kapitalisme en egoïsme
 • Ongedeeld succes is totale mislukking. Amerikaanse miljardair
 • - Kapitalisme en creativiteit
 • - De basis van creativiteit
 • Bijna iedereen heeft talent, maar slechts een enkeling heeft de moed om het talent te volgen om te kijken waar het uitkomt.
 • Kies voor wat je bijzonder maakt, niet voor wat iedereen al is
 • We hebben interesse in een idee als mensen zeggen dat het belachelijk is. Als mensen een idee goed vinden
 • Je bent uitzonderlijk of je bent overbodig. Managementguru Tom Peters (letterlijk: distinct or extinct)
 • De meeste mensen ontdekken aan het einde van hun leven dat wat ze zo achteloos voorbij hebben laten gaan hun leven is geweest.

 • Dovnload 0.59 Mb.