Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Inhoud De creatieve onderneming

Dovnload 0.59 Mb.

Inhoud De creatieve ondernemingPagina6/9
Datum01.08.2017
Grootte0.59 Mb.

Dovnload 0.59 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Arthur Schopenhauer

Als je iets nieuws wilt weten, bedenk het dan zelf

Schopenhauer schrijft 'dat alleen in onze eigen gedachten waarheid en leven schuilt'

en dat 'alleen het eigen denken kennis en inzicht kunnen vergroten'.

Hij schrijft ook 'dat het wonderlijk is om te zien hoe zogenaamde filosofen telkens in de weer zijn wat die wel gezegd heeft en wat die wel bedoeld kan hebben en als het ware telkens bezig zijn

om oude vaten om te keren om te zien of er ergens nog een druppeltje inzit.'
De essentie van creativiteit is dat je iets bedenkt, dat niet door anderen is bedacht en dus is het belangrijk dat je ervan uitgaat, dat je zelf in staat bent om iets nieuws te bedenken en

dat ook steeds probeert.


'Goede ideeën willen gevonden worden.

Meestal blijven ze verborgen.

Maar uiteindelijk tonen ze zich.

Aan hen, die nooit stoppen met denken.'

Advertentie van Siemens

Het individu is sterker dan de groep

Het individu is sterker dan de groep en de evolutie is het bewijs.

De mensheid is begonnen als een bacterie in zee en het zijn altijd de individuen geweest,

die afweken van de groep en toch overleefden,

die het leven op een hoger niveau hebben gebracht.

En dus is het ook de evolutionaire taak van iedere persoon, niet om zich aan te passen aan de groep, maar om de talenten zo goed mogelijk te ontwikkelen in de hoop hiermee de wereld op de ene of andere manier te verrijken en door te geven aan volgende generaties.Een vastberaden muis kan een kat bijten.

Hideo Muramatsu
Nooit opgeven

Talent is niets. Passie is alles.

Jack Welch heeft gezegd:

'De kwaliteit van de A-speler wordt bepaald door zijn passie.'


Talent wordt tot leven gebracht door een vuur dat altijd brandt.

Alleen iemand die zich niet van zijn stuk laat brengen en jaar in jaar uit zijn passie gebruikt

om zijn talent te ontwikkelen, kan iets bijzonders presteren.

Onderzoek heeft aangetoond dat de absolute top niet het resultaat is van een soort magisch aangeboren talent, maar van hard werken en om precies te zijn van het eindeloos doelbewust werken aan zwakke eigenschappen en aan het perfectioneren van goede eigenschappen.

Als vuistregel geldt dat je minimaal 10 jaar van doelbewuste training nodig hebt om een talent

tot ontwikkeling te brengen.


De meeste mensen mislukken,

omdat ze niet zien,

hoe dicht ze bij succes zijn,

op het moment dat ze opgeven.

De Amerikaanse uitvinder Thomas Edison

Voor een leerproces geldt dat mensen in het begin snel leren, daarna langzaam

en dat ze na verloop van tijd bijna stabiel blijven.

Het niveau dat je bereikt hebt als het snelle leerproces voorbij is, is het natuurlijke niveau.

Het is het niveau dat iedere persoon als het ware bij zijn geboorte cadeau krijgt.

Naarmate je aangeboren talent hoger ligt, zal ook je natuurlijke niveau hoger liggen.

Wat de leek denkt, is dat dit natuurlijke niveau uiteindelijk bepaalt of je wel of niet

de top kan bereiken en dat is dus niet waar.

Wat cruciaal is voor het bereiken van de top is dat je, na het bereiken van je natuurlijke niveau, continu blijft doorleren en jezelf blijft verbeteren met doelgericht trainen en oefenen.
Als de topman het luie supertalent ontmoet,

zal het supertalent denken:

'Wat jij kan is helemaal niet zo moeilijk.

Als ik alles op alles zou zetten, kan ik dat niveau ook wel halen.'

En daarin heeft het supertalent gelijk.
Maar de topman zal denken:

'Je bent echt een fantastisch toptalent, maar meer dan dat zal het nooit worden,

want je hebt niet de passie om er wat van te maken'.

En dat geeft de doorslag.


Soms zie je jochies van 10 of 12 jaar voetballen en is hun techniek zo mooi en zo gaaf dat je bijna buikpijn krijgt als je ernaar kijkt en bij jezelf denk je: 'Dit is een toekomstige topvoetballer.'

Toch komt dit bijna nooit uit.

Zie je een dergelijk jochie een paar jaar later terug dan heeft die zich vaak helemaal niet

verder ontwikkeld en in de meeste gevallen is het zelfs minder geworden omdat de passie

en het spelplezier zijn weggeëbd.
Stay hungry, stay foolish.

Steve Jobs, CEO van Apple

Wees niet bang om hoog in te zetten, maar speel nooit tegen beter weten in
Denk internationaal. Ambitie is niet genoeg. Denk het onmogelijke.

CEO mr. Saxby van ARM
Schopenhauer beschrijft dat de oude Germanen, tijdens het dobbelen,

als ze alles hadden verloren, zichzelf inzetten.

Dat is de spirit die ten grondslag ligt aan elke grote prestatie, de bereidheid om alles wat je hebt en alles wat je bent in te zetten om een droom te verwezenlijken en je doelstellingen te bereiken.

Omdat deze instelling zowel de basis vormt van grote successen als van grote mislukkingen,

is het tegelijkertijd een instelling die een zekere mate van timing vereist en

dient te worden gematigd met een ander motto:

'Speel nooit tegen beter weten in'.

Bij elke belangrijke beslissing is het aan te raden om bij jezelf na te gaan of echt

het geloof aanwezig is dat een bepaalde weg ergens toe zal leiden.
'Follow my heart

and leave my mind to wonder,

is this love worth

the sacrifices I make.'

Tracy Chapman

- Een culturele revolutie in Europa

In Blitzkrieg economics is beredeneerd dat Europa een kapitalistische revolutie nodig heeft.

Maar een kapitalistische revolutie kan alleen het decor veranderen.

Nog belangrijker dan een kapitalistische revolutie is een culturele revolutie die een einde maakt

aan de lamlendige Europese B-cultuur.

Pas na zo'n revolutie kan het continent weer de topindividuen voortbrengen

die kunnen slagen in het kapitalistische decor.
Jongeren in Europa willen een diploma en dan willen ze een carrière en een relatie

en in de tussentijd hangen ze rond in het uitgaansleven.

Dit zijn allemaal kenmerken van een B-cultuur, die opleidt tot middelmatigheid.
Een persoon met passie wil geen diploma, maar die wil zijn talenten ontwikkelen.

Een persoon met passie wil geen carrière maken, maar die wil iets bijzonders doen met zijn leven.

Een persoon met passie wil niet in de kroeg hangen,

maar die is op zoek naar nieuwe en bijzondere ervaringen.

Een persoon met passie wil geen relatie, maar die wil een grote liefde in zijn leven.
Het wegebben van passie uit de Europese cultuur blijkt op alle niveaus van het leven.

Grote vriendschappen en echte liefde zijn gebaseerd op het delen van een gezamenlijke passie voor het leven. Zonder passie verdwijnen die gevoelens uit een samenleving en worden ze vervangen door een oppervlakkige versiercultuur, relaties en netwerken.


Op het gebied van onderwijs blijkt passie dat onderwijs wordt gegeven door gedreven vakdocenten aan leerlingen die bezig zijn om hun talenten te ontwikkelen. In Europa bestaat dit bijna niet meer.

Docenten geven plichtmatig les aan leerlingen die bezig zijn hun diploma binnen te halen.


De één heeft niets geleerd en de ander wil niets leren.

Arthur Schopenhauer
Op het werk blijkt passie uit gedrevenheid, de wil om iets bijzonders te doen en

de inzet om dromen en idealen te realiseren.

Dat is de spirituele motor van een creatieve en dynamische groei-economie.

Als die spirituele motor uitvalt, wordt een samenleving statisch.

In Europa is een dergelijke passie helemaal weg en zijn mensen alleen nog bezig

met overleven, carrière maken en geld verdienen.


Er is een anekdote over Steve Jobs die een manager van Coca Cola wil overhalen om

bij Apple te werken.

Hij zei toen:

‘Wil je de rest van je leven suikerwater verkopen of wil je iets bijzonders doen met je leven.’


Alle grote werken in de geschiedenis zijn verricht door de liefhebbers en

niet door de professionals.

Arthur Schopenhauer
Het doel van de culturele revolutie moet zijn de terugkeer van passie als het hart en ziel

van de jeugdcultuur.

Het resultaat moet zijn sterke individuen die bezig zijn met het ontwikkelen van hun talenten en het realiseren van hun dromen.

Nobelprijswinnaars doen bijna allemaal hun beste werk voor hun dertigste.

Nu geldt dit met name voor bètawetenschappers, en potentiële Nobelprijswinnaars

zijn natuurlijk een kleine selecte groep.


Toch valt hier een algemene wetmatigheid uit af te leiden.

Als het je doel is om je talent te ontwikkelen, zal een groot deel van die ontwikkeling op jonge leeftijd plaats moeten vinden, en bouw je de rest van je leven verder op de basis die toen gelegd is.


En dat zou je tieners van een jaar of 14 moeten uitleggen.

Of je hangt de komende 10 jaar rond in het uitgaansleven en dan zul je nooit weten hoe het is

om je talent te ontwikkelen en dan kan je de hele rest van je leven bedelen bij werkgevers

of ze alsjeblieft een baantje voor je hebben.

Of je zet nu alles op alles om jezelf te ontwikkelen en dan kan je op basis van het ontwikkelde talent als vakman, professional, wetenschapper, kunstenaar of ondernemer

alles naar je hand zetten.


Je kan ook zeggen dat de hele Europese cultuur tot zo’n laag niveau is gedaald

dat er nog 2 mogelijkheden zijn:

Of we zullen als continent nooit meer iets voorstellen in deze wereld of we gaan veranderen.
De doelstelling was altijd om een sterke staat te bouwen.

In deze tijd moet de doelstelling zijn om sterke individuen te bouwen.

Thomas Friedman

De wereld zal altijd geleid worden door landen en bedrijven met een A-cultuur.

Als je kijkt naar moderne successtory’s zoals Genentech en Google,

dan druipt de A-cultuur er vanaf.

Genentech ontwikkelt medicijnen tegen kanker.

Op het bedrijventerrein hangen grote Billboards van kankerpatiënten.

Dit wordt bewust door de CEO gedaan, zodat alle medewerkers zich bewust blijven van het feit

dat het doel niet is om geld te verdienen, maar om kanker te genezen.


Bij Google is het al niet anders.

Sollicitanten die beginnen over hun salaris worden afgewezen.

Google heeft een missie en die missie is om de wereld te veranderen.

Google wordt ook een religie genoemd die zich heeft vermomd als een bedrijf.

De missie van Google is dat Google alle informatie in de wereld wil digitaliseren

en voor iedereen toegankelijk wil maken.

Maar achter deze concrete missie, wortelt een nog dieper verlangen en dat is om te bewijzen

dat je met passie en talent voor wiskunde de wereld kan veranderen.

Google is ‘the revenge of the nerds’,

maar dan wraak op de wereld door aan de wereld te laten zien hoe fantastisch je bent.

Google heeft alleen interesse in onbegrensd talent dat de passie heeft om die missie

te helpen realiseren.

Dit talent wil nu ook per se bij Google werken en niet bij concurrent Microsoft,

want zoals een analist opmerkt:

‘Het echte toptalent wil niet de paleizen bewaken, maar wil de Bastille bestormen.’
Don’t change your passion for glory.

Uit ‘the eye of the tiger’


-Kapitalistisch onderwijs

Om te begrijpen wat onderwijs wel moet zijn, moet je eerst begrijpen wat het niet moet zijn, namelijk wat het nu is.

Het huidige onderwijssysteem is helemaal communistisch van aard, want het wordt helemaal vanuit de staat gedicteerd en het eindresultaat is helemaal in overeenstemming met elk communistisch staatsbedrijf en dat zijn grootschalige, eenvormige, anonieme scholen,

die een middelmatig product afleveren.


Het huidige onderwijs slaagt erin om 2 paradoxale kwaden met elkaar te verenigen.

Aan de ene kant worden leerlingen tot op het randje van burn-out overbelast en wordt als het ware al de basis gelegd voor een toekomstige burn-out en tegelijkertijd leren ze toch helemaal niets.

Dit is mogelijk door leerlingen helemaal te overstelpen met allerlei vakjes en versnipperde vaardigheden. Scholieren zijn dus aldoor bezig, maar alles wat ze moeten leren wordt hen opgedrongen door de school en ze krijgen nooit de tijd om een onderwerp goed en grondig

te bestuderen.

Om zich in dit warrige en overspannen onderwijs staande te houden,

ontwikkelen de leerlingen een speciaal onderdeel van de hersenen,

dat in staat is om kennis net lang genoeg op te slaan tot het volgende examen

om het daarna voor altijd te wissen.

Scholieren zijn dus aldoor bezig en leren niets.
Het huidige onderwijs, en in toenemende mate onze samenleving, krijgt steeds meer het karakter van een treinreis met de NS: De eerste trein rijdt niet, de tweede trein heeft vertraging,

waardoor je net een aansluiting mist en dan is er een wisselstoring, waardoor je wordt omgeleid

en uiteindelijk kom je gebroken en chagrijnig aan op de plaats van bestemming.

Het heeft allemaal enorm veel energie gekost met het resultaat dat je hele dag weg is.

Vergelijk dat eens met een meisje van 12 dat door weer en wind elke dag een uur door de polder naar school fietst. Dit kost ook veel inspanning, maar vormt tegelijkertijd ook een basis om weerbaar in het leven te staan.
Ons onderwijs kent nog maar heel weinig fietstochten door de polder en

heel veel treinreizen met de NS.

Het pedagogisch principe waar het huidige onderwijs op is gebaseerd,

noem ik de filosofie van het winkelwagentje.


Je ziet tieners als een soort winkelwagentjes waar je naar hartelust boodschappen in kan gooien.

En al die boodschappen samen moeten dan een soort ontwikkeling tot stand brengen.

Het is een manier van onderwijs die nooit ergens toe zal leiden.
Onderwijs is niet het vullen van een emmer,

maar het aansteken van een vuur.

W.B. Yeats
Er is in de Nederlandse politiek nu een consensus om een einde te maken aan de zesjescultuur.

Het alternatief dat nu wordt nagestreefd zijn de huiswerkrobotjes.

De zesjescultuur en de huiswerkrobotjes zijn 2 kanten van dezelfde medaille.

De zesjescultuur zijn de opstandige slaven en de huiswerkrobotjes zijn de onderworpen slaven.


China levert elk jaar miljoenen huiswerkrobotjes af.

Het idee dat wij met China kunnen concurreren door nog betere robotjes op te leiden is een illusie.

Daarentegen kunnen een paar duizend levenlustige, briljante, vrije, vrolijke, creatieve toptalenten op de vrije markt al gehakt maken van een miljoen robotjes uit China.

Apple heeft dit inmiddels uitgebreid aangetoond.

Apple werkt met kleine teams van toptalenten en heeft de afgelopen jaren de hele Aziatische elektronica-industrie alle hoeken van de wereldmarkt laten zien.

De essentie van kapitalistisch onderwijs is dat talent wordt ontwikkeld tot vakmanschap,

dat wordt gestimuleerd tot ondernemerschap.

De vraag die elke school zijn leerlingen zou moeten stellen is:

'Waar ligt je passie en waar ligt je talent en hoe kunnen wij als school jou zo goed mogelijk helpen om dat talent te ontwikkelen' (een vraag, die bij mijn weten, in de geschiedenis van het Nederlandse onderwijs nog nooit gesteld is).

En vervolgens: ‘Hoe wil je het vakmanschap ontwikkelen tot ondernemerschap en hoe kunnen wij als school jou daarin ondersteunen.’


Je kan alleen iets leren als je ook werkelijk iets wil leren en als je er zelf voor kiest om het te leren en als het in overeenstemming is met je talent, je passie en je interesses.

Dat moet de basis zijn van onderwijs.

Vervolgens kan dit uitgangspunt alleen ergens toe leiden als een leerling de tijd krijgt om heel lang en heel grondig met een onderwerp bezig te zijn net zolang tot die echt helemaal het idee heeft te zijn uitgeleerd op dit ene onderwerp en weer verder wil.

En ook dit leidt alleen tot blijvende kennis en vakmanschap als vervolgstudies weer een samenhang vertonen met vorige onderwerpen en dat de vakkennis dus steeds wordt herhaald en in een andere context aan het licht wordt gebracht.


De eerste voorwaarde voor kapitalistisch onderwijs is dat de staat zich grotendeels terugtrekt uit het onderwijs en het huidige totalitaire en bureaucratische dictaat vervangt door het stellen van een beperkt aantal noodzakelijke minimumeisen.

Voor het VWO kan zo’n minimumeis zijn dat het onderwijs voor Engels en wiskunde op uitstekend niveau wordt onderwezen.

Verder zou je VWO’s helemaal de vrijheid kunnen geven om een eigen lesprogramma en een eigen identiteit te kiezen.

Een team van leraren moeten hun vakgebied en hun school kunnen opbouwen zoals een ondernemer een bedrijf opbouwt. En zoals het nu gaat, dat docenten een soort marionetten zijn die worden aangestuurd door ambtenaren uit Den Haag, moet helemaal weg.


Het resultaat moet zijn veel kleinere scholen die zich heel duidelijk hebben gespecialiseerd,

met gedreven vakdocenten, die op basis van hun vakkennis een school ontwikkelen met een duidelijke eigen identiteit met leerlingen die een bewuste keuze hebben gemaakt voor juist

die specifieke school.

De school kan zich bijvoorbeeld specialiseren in bètaonderzoek, muziek, business,

creatieve vaardigheden, hoogbegaafde wiskundigen en zo meer.
Vervolgens kan de school, op basis van de eigen identiteit en het aanwezige vakmanschap,

samen met de leerlingen, allerlei commerciële activiteiten ontwikkelen.


Het moet ertoe leiden dat elke school een soort warme en ambachtelijke eigen sfeer heeft met vakdocenten die met plezier hun vakkennis uitdragen en leerlingen die met enthousiasme

hun talenten ontwikkelen.


Voor universiteiten geldt dat die zich eerder kunnen beroepen op academische afstomping

dan op academische vorming.

Het onderwijs op de universiteiten is helemaal gebaseerd op het halen van vakjes.

Deze vakjes zijn gebaseerd op colleges en collegedictaten die saai en oninspirerend zijn.

Elke student zal aan het einde van zijn studie beamen dat die het idee heeft tijdens zijn opleiding echt helemaal niets geleerd te hebben.

Een gevoel dat direct in overeenstemming is met de realiteit.

Universiteiten dienen dus ook totaal en volledig hervormd te worden.

Uitgaande van 5 jaar studie, kunnen de laatste 3 jaar volledig worden besteed aan 3 stages

(waarvan minimaal 1 in het buitenland), aan 3 afstudeervakken, waarin studenten alle vrijheid krijgen om zich intensief te verdiepen in een onderwerp naar keuze en zal elke student

minimaal 1 eigen bedrijf opstarten of op zijn minst 1 goed bedrijfsplan schrijven.


De eerste 2 jaar kan worden besteed aan een brede academische vorming,

maar aan het halen van vakjes zul je heel andere eisen moeten stellen dan nu het geval is.

Elk vakje is gebaseerd op een klassiek meesterwerk of op een internationaal onomstreden standaardwerk en niet op collegedictaten en sheets (met name sheets zou je wettelijk moeten verbieden als ware het radioactief afval).

Voor elk vakje wordt minimaal 1 essay geschreven en voor het schrijven van dat essay wordt minimaal 1 fantastisch boek goed en grondig bestudeerd. Gekoppeld aan het schrijven van een essay, is er minimaal 1 uur intensief één-op-één contact met een begeleidend docent.


Daarop aansluitend moet de studentencultuur veranderen van een uitgaanscultuur

in een ondernemerscultuur.

Een ondernemerscultuur kan je zowel zeer breed als zeer letterlijk opvatten.

Studenten zouden constant bezig moeten zijn, niet met uitgaan,

maar met dingen te ondernemen.

Reclametekst van IBM:
'BEGIN omdat het kan.

Het mooie van het beginnen van iets nieuws is de vrijheid.

Om grote ideeën te hebben,

die leven in te blazen,

en ze te verwezenlijken.

Beginnend met niets.

Die vrijheid is aantrekkelijk,

maar bestaat- in de praktijk- voor een enkeling.

Tot nu toe.
Want of je nu met een vriend zit te rommelen in een garage,

of dat je werkt bij een groot bedrijf,

het ontstaan van een wereldwijd netwerk,

biedt een unieke mogelijkheid:

de kans om iets helemaal nieuws te beginnen.
Dat is wat we geloven bij IBM.

Het is het kernidee dat we meenemen naar onze klanten,

hoe dit unieke moment te gebruiken,

opnieuw te bedenken wat je doet,

te heroverwegen wat je hebt te bieden,

en terwijl je bezig bent,

opnieuw te ontdekken wie je bent.'


- Het hoogbegaafde kapitalisme

Het beeld dat ik als kind had van de zakenman zag er zo uit:

Ik stelde mij een dikke blanke man voor met een grote rode kop

die voor zijn grote villa stond uit te kijken over zijn gazon.

Als hij een molshoop in zijn gazon zag,

werd hij woedend en wilde hij de mol doodmaken.

Hij at elke avond een grote biefstuk en als zijn vrouw geen biefstuk

had klaargemaakt, werd hij woedend.


Ik noem dit het ‘Mercedes-kapitalisme’,

het idee dat je iets voorstelt als je rondrijdt in een grote Mercedes,

maar je zou het ook kunnen omschrijven als het ‘biefstuk-kapitalisme’,

‘het golfbaan-kapitalisme’ of het ‘zeiljacht-kapitalisme’.


De internetrevolutie heeft dit echter veranderd.

Lange tijd was de traditionele Amerikaanse zakenelite niet bereid om met deze nieuwe ondernemers samen te werken omdat deze groep als te gestoord werd beschouwd.

Ik kan nog steeds genieten van verhalen hierover.

Recent las ik nog een verslag over een wonderkind uit Silicon Valley dat de financiering van zijn bedrijf niet rond krijgt omdat hij tijdens zakenlunches hierover erop staat om van alle borden

te mogen proeven.
Toch zijn juist leden van deze groep zakelijk extreem en uitzonderlijk succesvol geweest.
Vroeger dacht ik:

‘Ik zal nooit succesvol zijn, want ik pas niet in het systeem.’


Nu denk ik:

‘Ik word succesvol, want ik zit niet gevangen in het systeem.’


Het is een cliché om te zeggen dat vroeger alles beter was.

Als je kijkt naar de samenstelling en het karakter van de zakenelite kan je echter stellen

dat vandaag de dag alles beter is.
De zakenwereld is vandaag de dag slimmer, begaafder, creatiever, idealistischer,

internationaler, multicultureler, milieubewuster, vrouwelijker, interessanter

en dynamischer dan die ooit eerder geweest is.
Het tijdperk van lawaaiige en patserige blanke mannen met dikke buiken en grote sigaren

is bijna prehistorisch.


Wat een verademing!

- Het utopisch kapitalisme

Bill Gates is de rijkste man van de wereld.

Hij is getrouwd met een superslimme vrouw en heeft 2 kinderen.

Hij heeft besloten om samen met zijn vrouw het grootste deel van zijn vermogen

te besteden aan goede doelen.
Hij zou natuurlijk ook kunnen besluiten om van haar te scheiden,

zijn kinderen te dumpen in een kostschool,

de grootste jacht van de wereld te laten bouwen,

zich te omringen met call girls, bimbo’s en Playboy bunnies en

om grootse feesten te geven voor de internationale jetset.
Dat hij dit niet doet, is niet omdat hij daarvoor te nobel is,

maar omdat hij daar te intelligent voor is.

Een superslimme man is zelfs niet in staat om de illusie in stand te houden

dat een dergelijk leven enige zin en betekenis heeft.


Een superslimme man als Bill Gates wil een stabiele liefdesband met een vrouw die zijn gelijke is, die wil een hechte en goede band met zijn kinderen en

die zoekt een uitdaging die al zijn intellectuele vermogens weet te activeren en

die wil ook nog het idee hebben dat die uitdaging zin en betekenis heeft.
Het hoogbegaafde kapitalisme leidt dus automatisch tot het utopisch kapitalisme.

Het utopisch kapitalisme houdt in dat geniale mannen en vrouwen,

blanken en zwarten,

Chinezen en Amerikanen,

alle vrijheid krijgen om miljoenen, miljarden en biljoenen te verdienen,

maar dat tegelijkertijd de sociale norm is dat ze in tweede helft van hun leven

dit kapitaal besteden aan projecten die de samenleving ten goede komen.
Zorg liever dat je wat meer eer in je lijf hebt,

en wat minder geld op zak.

1   2   3   4   5   6   7   8   9

 • Goede ideeën willen gevonden worden. Meestal blijven ze verborgen. Maar uiteindelijk tonen ze zich.
 • Een vastberaden muis kan een kat bijten. Hideo Muramatsu Nooit opgeven
 • De meeste mensen mislukken, omdat ze niet zien, hoe dicht ze bij succes zijn, op het moment dat ze opgeven.
 • Stay hungry, stay foolish. Steve Jobs, CEO van Apple Wees niet bang om hoog in te zetten, maar speel nooit tegen beter weten in
 • Follow my heart and leave my mind to wonder, is this love worth the sacrifices I make.
 • De doelstelling was altijd om een sterke staat te bouwen. In deze tijd moet de doelstelling zijn om sterke individuen te bouwen. Thomas Friedman
 • Uit ‘the eye of the tiger’ -Kapitalistisch onderwijs
 • Onderwijs is niet het vullen van een emmer, maar het aansteken van een vuur. W.B. Yeats
 • Reclametekst van IBM: BEGIN omdat het kan. Het mooie van het beginnen van iets nieuws is de vrijheid.
 • Die vrijheid is aantrekkelijk, maar bestaat- in de praktijk- voor een enkeling. Tot nu toe.
 • - Het utopisch kapitalisme
 • Zorg liever dat je wat meer eer in je lijf hebt, en wat minder geld op zak.

 • Dovnload 0.59 Mb.