Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Inhoud De creatieve onderneming

Dovnload 0.59 Mb.

Inhoud De creatieve ondernemingPagina7/9
Datum01.08.2017
Grootte0.59 Mb.

Dovnload 0.59 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Schopenhauer
Het utopisch kapitalisme kan juridisch vorm krijgen met een wet die aan de ene kant inhoudt dat van een groot fortuin geen cent naar de belasting gaat, maar dat er wel de verplichting is dat de helft van het vermogen naar een goed doel gaat, met de vrijheid om een fonds op te richten in naam van de overledene dat kan worden beheerd door de eigen kinderen.
Deze wet zou het kapitalisme enorm veel wereldwijde sympathie opleveren.

Het zou de samenleving een sterke positieve dynamiek geven.

En ook voor mensen met een groot vermogen zal deze wet acceptabel zijn,

en zelfs aantrekkelijk omdat het hen de mogelijkheid geeft aan goede doelen te geven

zonder de kinderen te kwetsen.

- Het kapitalisme en de milieucrisis

Adam Smith gebruikt het begrip ‘de verborgen hand’, dat vrije markten stuurt en welvaart brengt. Antikapitalisten hebben als kritiek hierop het begrip ‘de verborgen voet’ geïntroduceerd,

die buiten het zicht van het welvarende westen, alles vertrapt.

In deze optiek is het kapitalisme een ‘zero-sum game’ of een ‘negative-sum game’.

Dit houdt in dat al het goede van het kapitalisme gebaseerd is op ellende elders,

die even groot of nog groter is.


Twee speerpunten van deze kritiek zijn dat alle welvaart in het westen gebouwd is op armoede in het zuiden en samengaat met een totale vernietiging van ons leefmilieu.
De razendsnelle opkomst van China en India en de snelle vermindering van de schrijnende armoede in deze landen heeft het eerste deel van deze kritiek feitelijk weerlegd.

Het is inmiddels vrij makkelijk voor te stellen dat snelle economische groei de armoede

wereldwijd kan marginaliseren.

Het tweede deel van deze kritiek is echter nog springlevend en acuter dan ooit.


Ten eerste kan worden opgemerkt dat de milieucrisis niet het gevolg is van het kapitalisme,

maar van de industriële revolutie en dat elk systeem dat kiest voor een industriële productie dezelfde problemen zal hebben, hetgeen ook bewezen wordt in China en Rusland,

maar deze constatering is nog geen oplossing voor de problemen die er nu zijn.
De oplossing die het kapitalisme kan aandragen zijn de liberale rechtsstaat gecombineerd

met de creatieve dynamiek van het bedrijfsleven.

De liberale rechtsstaat heeft de mogelijkheid om wettelijke grenzen te stellen aan productie en consumptie. Deze grenzen dienen nu zo scherp gesteld te worden dat verdere verslechtering van het leefmilieu niet mogelijk is. Vervolgens kan je het aan de dynamiek van het bedrijfsleven overlaten om binnen die duidelijke grenzen de beste oplossingen te vinden.
Tenslotte dient iedereen in te zien dat een schoon milieu een vanzelfsprekende

randvoorwaarde is voor een dynamische en creatieve groei-economie.


In Engeland is aan het einde van de 19-de eeuw een discussie gevoerd over het wel of niet van kinderarbeid. In die tijd werd als argument voor kinderarbeid aangevoerd dat als Engeland kinderarbeid zou afschaffen dit Engelse bedrijven op achterstand zou zetten in vergelijking met bedrijven in het buitenland die wel kinderarbeid kunnen inzetten.

Voorstanders van afschaffing hebben hier tegenin gebracht dat als Engeland door een ander land voorbij zou worden gestreefd, dit een land zal zijn met gezondere en beter opgeleide kinderen dan in Engeland en niet door een land dat er beter in slaagt zijn kinderen uit te buiten.


In deze tijd geldt precies hetzelfde voor het gebruiken van milieuvriendelijke technologie

en het ontwikkelen van nieuwe energie.

Als Europa en Amerika voorbij worden gestreefd door China en India zal het niet zijn omdat bedrijven daar wordt toegestaan de boel naar hartenlust te vervuilen, maar omdat deze landen succesvoller zullen zijn in het ontwikkelen van milieuvriendelijke technologie en

van nieuwe energie.


Dit kan ook met een aantal argumenten worden aangetoond.

Een schoon milieu en een aangename leefomgeving zijn noodzakelijk voor een goede fysieke en geestelijke gezondheid. Deze goede gezondheid is noodzakelijk voor een hoge arbeidsproductiviteit en het onder controle houden van medische kosten.


Toerisme is een van de belangrijkste economische sectoren. Schone lucht, schone stranden, schoon water, een zee vol met vis, wilde dieren, schitterende natuurparken zijn allemaal noodzakelijk voor een bloeiende toeristische economie.

Het ontwikkelen van nieuwe energie is voor een deel noodzakelijk omdat de traditionele energie te vervuilend is en te schaars kan worden. Het kan er echter maar zo toe leiden dat er energiebronnen worden ontwikkeld die in een aantal omstandigheden goedkoper zijn dan traditionele energie.

Dan heb je ook meteen een spectaculair concurrentievoordeel ten opzichte van alle andere bedrijven, die nog werken met duurdere energie, die ook nog eens vervuilend is.
De verwachting is dat er in de wereld een aantal steden zullen ontstaan waar het talent gaat samenklonteren. Deze steden worden de motor voor economische groei.

De steden zullen elkaar fel gaan beconcurreren om talent aan te trekken.

Een van de manieren om talent aan te trekken is het zorgen voor een aantrekkelijke,

schone en schitterende leefomgeving.

Als je rapportages ziet over Chinese steden, waar je niet buiten kan hardlopen,

en fietsers rondrijden met kapjes om hun mond om zichzelf te beschermen tegen de luchtvervuiling, is het helemaal niet voor te stellen dat één toptalent zijn gezin zal vestigen in zo’n stad.


Dynamische groei, welvaart, de creatieve onderneming en een schoon milieu zijn verbonden en

de meest milieuvriendelijk regio’s zullen de meest succesvolle economieën zijn.


Over 10 jaar zal Californië weer de meest dynamische groeiregio van de wereld zijn,

waar de rest van de wereld achterna loopt.

De basis van deze nieuwe opleving is het kapitaal dat nu door venture capitalists wordt gestopt

in nieuwe bedrijfjes die zich richten op milieuvriendelijke technologie en nieuwe energie.6. Het gebruiken van ervaring
De tijgers in de jungle zijn alert op elk geluid,

elke geur en elke beweging.

Ze weten dat elk spoor hen kan leiden naar de volgende prooi.

Elke ervaring kan het begin zijn van een nieuw product en een eigen bedrijf.

- Van ervaring naar product

Bijna elke ervaring kan je vertalen in een nieuw product.

Als je hiervoor een zekere alertheid ontwikkelt, gaat het bijna vanzelf.
Zodra iets je ergert, bedenk je een product dat de ergernis opheft.

Als je iets leuk vindt, bedenk je een product dat daar op aansluit.

Als je iets zoekt en het is er niet, breng je dat product op de markt.

Als de slechte service je verbaast, bied je betere service.


Een aantal voorbeelden:
Baby safe

Een vriend van mij was vader geworden en het gesprek kwam erop dat huis en tuin

moeten worden aangepast, zodat het veilig is voor de kinderen.
Dit kan bijv. leiden tot Baby safe, een bedrijf om huis en tuin aan te passen

na de geboorte van een kind.

Ouders maken een afspraak met een medewerker van Baby safe.

Deze komt langs en inspecteert huis en tuin en geeft adviezen wat er gedaan

kan worden om de kans op ongelukken te minimaliseren.

Ook kunnen alle noodzakelijke materialen worden geleverd en geïnstalleerd.


Baby dreams

Mijn broertje werd vader en in het ziekenhuis werd een scan gemaakt van de baby.

Hij wilde foto's maken, maar de arts vond dat te tijdrovend.
Dat kan bijv. leiden tot Baby dreams, een bedrijf dat zich specialiseert

in foto- en filmopnames van ongeboren kinderen.


Disney daycare

Ik las een artikel over kinderopvang en in het artikel werd beschreven wat

de begeleiders deden om de opvang kindvriendelijk te maken.
Een top amusementsbedrijf, zoals Disney, kan een team van ontwerpers, technici en

pedagogen samenstellen om een aantal aansprekende producten en designs

aan te bieden voor kinderopvangcentra.

Een gespecialiseerd bedrijf kan zich helemaal richten op de inrichting van kinderopvangcentra.Senior independence.

Na Babysafe wilde ik iets bedenken voor ouderen en dat werd Senior independence,

een bedrijf dat een samenhangend pakket van diensten aanbiedt met als doelstelling

dat senioren zo lang mogelijk onafhankelijk blijven.

Senioren willen zo lang mogelijk onafhankelijk blijven.

In sommige gevallen is dat alleen mogelijk als een aantal zaken goed geregeld worden

en soms zijn de ouderen hiertoe zelf niet meer in staat.

In dat geval kunnen ze een afspraak maken met een medewerker van Senior independence

en die geeft een samenhangend advies, aangepast aan de financiële mogelijkheden

over verbouwingen, nieuwe woonruimte, medische faciliteiten, huishoudelijke hulp

en financiële regelingen.

Als dat nodig is, wordt verder alles geregeld door medewerkers van Senior independence.


Groene campings

In de krant stond dat Lelystad grond rond de stad beschikbaar stelt voor

kleinschalige biologische landbouwbedrijven.

Dat leidde tot een aantal concepten:


Groene campings verhuren een staplaats voor een caravan met genoeg grond

voor een flinke moestuin.

Dit maakt van Groene campings een oase van rust, die zeer aantrekkelijk is

voor mensen uit de stad die houden van rustig tuinieren.


Kleinschaliger kan het plan worden uitgevoerd op boerderijen.

De boer verhuurt enkele staplaatsen voor caravans samen met een stuk grond om te tuinieren.


Een variant is de mustangfarm.

De boer verhuurt een staplaats voor een caravan samen met een stal voor een paard.

Mensen uit de stad kunnen in het weekend lekker paardrijden en bij afwezigheid

zorgt de boer voor het paard.


Een andere variant is de dogfarm.

Op een dogfarm wordt een hond op zeer diervriendelijke manier permanent verzorgd.

De eigenaars kunnen de hond bezoeken, verzorgen en meenemen als het hun uitkomt.

De dogfarm kan een oplossing zijn als een van de kinderen astmatisch is, als iemand

in een drukke stad woont, of als er geen tijd is om de hond goed te verzorgen.


De Searcher

De kinderen hebben een nieuw spel bedacht: 'Slapertje'.

Ik lig op de bank en doe alsof ik slaap.

Zij zetten de wekker en als die afgaat, kom ik met een ruk overeind en roep ik:

'Wat? Is het al zo laat!? Ik moet werken!!'
Dit begon snel te vervelen.

We ontdekten iets nieuws en dat is het verstoppen van de wekker en

die te zoeken door op het geluid af te gaan.

Zeker buiten in het donker heel leuk en dat leidde tot de Searcher.


De Searcher is een klein apparaatje dat verschillende dierengeluiden kan maken

en die na een korte pauze herhaalt.

Het spel is op zijn spannendst als het wordt gespeeld in het donker en de Searcher

geluiden maakt van dieren die kinderen eng vinden,

bijvoorbeeld het gehuil van een wolf of het geratel van een slang.
Het lokaliseren van dierengeluiden is een primitief jachtinstinct en als we het gebruiken

geeft dit meteen een gevoel van spanning en opwinding.


De Searcher is ook gebaseerd op een spel dat vroeger op kamp werd gespeeld.

De leiders verstopten zich in het donker, maakten dierengeluiden en wij moesten hen zoeken.


In zijn algemeenheid kan elk spel dat vroeger populair was worden gemoderniseerd.

Een historische studie van volksvermaak kan zeer interessante perspectieven opleveren

voor nieuwe producten.
Disney music and dance

Roosje (5) keek naar de Teletubbies en ze deed alles na wat die Tubbies zeggen en doen.


Dat deed me denken aan mijn tijd in Afrika.

Een Afrikaan zingt voor en de rest van de groep zingt, klapt en stampt terug.

Op deze manier kan een groep Afrikanen dagenlang feesten met hooguit een trommel

als begeleiding.


Dit leidde tot het concept van een interactieve muzikale tekenfilm.

Een dans- en muziekgroep van tekenfilmfiguren staat op het podium en maakt muziek,

klapt, stampt en maakt danspasjes.

Een publiek van tekenfilmfiguren doet dit na en de kinderen voor de tv doen mee

met het tekenfilmpubliek.
Kort samengevat: Disney aerobics voor kleine kinderen.
- Conclusie

Nieuwe producten ontstaan door met verbeeldingskracht om te gaan met het leven van alledag.


Creative marketing kan op zijn kortst zo worden samengevat:

'Kijk goed om je heen en bedenk iets nieuws.'


'Geleerden lezen in boeken.

Denkers, genieën en wereldverbeteraars lezen in het boek dat de wereld is.'

Schopenhauer

7. Trendanalyse
Dieren die zich niet aanpassen aan veranderende omstandigheden sterven uit.

De wetten van de jungle zijn hard en

de evolutie heeft geleerd dat niet de grootste overleven,

maar degene die zich het best aanpassen.

Ondernemers die zich niet aanpassen aan de veranderende tijden

gaan failliet en worden vergeten.

Ondernemers die zich wel aanpassen, maken hun fortuin.

Elke nieuwe trend betekent een nieuwe ronde en

nieuwe kansen om nieuwe markten te veroveren.

- Trendanalyse door Faith Popcorn

De beste trendanalyses van dit moment worden gemaakt door Faith Popcorn.

Haar analyses en manier van werken zijn zo goed dat er weinig aan toe te voegen is

en dus een korte samenvatting van haar werk.

Een volledig overzicht is te vinden in haar boek 'Clicking' en verdere informatie is ook

te vinden op haar website www.brainreserve.com.


De basis van haar analyses zijn een systematische studie van alle beschikbare informatie.

Samen met haar team bestudeert ze boeken, muziek, tv-series, tijdschriften, restaurants, films, toneel, kranten, reclames, politiek en straatleven en interviewt ze duizenden consumenten.

De kern van deze studies is dat ze steeds algemene thema's zoekt en probeert te verklaren waarom sommige onderwerpen aanslaan en een hit worden.
Een terugkerend uitgangspunt van haar analyses is dat de samenleving is 'dolgedraaid'

en dat het tempo steeds verder wordt opgevoerd.

Als gevolg hiervan zijn mensen overbelast, zijn de agenda's overvol, is tijd schaarser dan geld

en bestaat er een grote behoefte aan rust, veiligheid en geborgenheid.


Veel van haar trends zijn geheel of gedeeltelijk te verklaren als reactie

op deze superdynamische tijd:


De Multifunctionele consument

De consument rent de hele dag van hot naar her en heeft niet de tijd om alles rustig uit te zoeken.

Elk product dat tijd en energie kan besparen is welkom en consumenten wensen

uitmuntende service en willen maatwerk.


Cocoonen

De geborgenheid van het eigen huis vormt een tegenwicht voor de vaak bedreigende samenleving en mensen vinden het heerlijk om van deze rust te genieten en zich in huis terug te trekken.

Alle producten die hierop aansluiten zijn een succes.
Clannen

Als mensen het huis verlaten, zoeken ze contact met mensen uit de eigen groep,

omdat ze in deze onzekere tijd behoefte hebben aan een vaste basis.

Mensen gaan bijvoorbeeld naar clubs waar ze de mensen kennen en de sfeer vertrouwd is.

Ook op het internet zie je allerlei contactgroepen op basis van gemeenschappelijke interesses.


Luxe en avontuur

Mensen hebben weinig tijd voor zichzelf en de tijd die ze hebben,

willen ze ook genieten om even aan de sleur en de drukte te ontsnappen.

Er bestaat dan ook grote behoefte aan alle vormen van luxe,

variërend van bescheiden verwennerijen tot kleine uitspattingen,

en ook is er een grote behoefte aan veilig en goed verzorgd avontuur.


Eruit stappen

Moderne jonge ondernemers worden omschreven als business commando's.

Naar buiten toe lijken ze misschien gelukkig met hun superdynamische levensstijl,

maar vaak bestaat er ook een grote behoefte om eruit te stappen en het rustig aan te doen.

Veel mensen doen dit ook en zoeken rustiger werk of beginnen een bedrijfje aan huis.
Verankeren

De superdynamische tijd leidt er ook toe dat mensen op zoek gaan naar een rustpunt

en interesse tonen voor spiritualiteit, meditatie, yoga en een religieuze beleving.

- Je eigen trendanalyse

Er zijn verschillende manieren om de trendanalyses van Faith Popcorn te gebruiken.

Een manier is het rustig bestuderen van haar werk om na te gaan of ideeën van haar zijn

toe te passen in het eigen bedrijf.

Een andere manier is te leren van de essentie van haar werk, dat het belangrijk is om de omgeving systematisch te bestuderen en steeds op zoek te gaan naar nieuwe ontwikkelingen.
Hoewel niemand de tijd zal hebben om dit even uitgebreid en systematisch te doen

als haar team van medewerkers, kan iedereen op zijn eigen manier een aantal gewoontes

in zijn dagelijks leven inpassen.
- Klanten en medewerkers

Wat iedere ondernemer hoort te doen, en dat is in feite de kern van marketing,

is zeer alert te zijn op alles wat klanten zeggen en doen.

Het is ook belangrijk om goed te luisteren naar medewerkers, leveranciers en concurrenten.


- Een jaarlijkse studiereis

Een ondernemer kan elk jaar een weekje op studiereis gaan naar een onbekend oord om daar eens rond te kijken wat er allemaal binnen het eigen vakgebied gebeurt om nieuwe ideeën op te doen.


- Beurzen en vakbladen

Elke ondernemer kan regelmatig een vakbeurs bezoeken en een aantal vakbladen bijhouden.'Maak er een gewoonte van om uit te kijken

naar ongewone en interessante ideeën

die anderen met succes hebben gebruikt.

Uw idee hoeft alleen oorspronkelijk te zijn

in de manier waarop u het aanpast aan het probleem

waaraan u werkt.'

De Amerikaanse uitvinder Thomas Edison

8. Spelen met concepten
De Afrikaanse kat, die het best overleeft in deze tijd, is het luipaard en

de kat die het moeilijk heeft is de cheeta.

De cheeta kent maar een kunstje en dat is heel hard achter de prooi aanhollen. Het luipaard ziet echter steeds nieuwe mogelijkheden.

Door het jachtterrein steeds anders te benaderen,

ontdekt het steeds een nieuwe prooi en weet het luipaard te overleven.
- Het hondje zegt waf

Ik sprak een meisje van 6 en ze vroeg mij wat voor geluid een hond maakt.

Ik gaf mijn beste imitatie van het geblaf van een hond.

Zij gaf mij een vernietigende blik en zei:

'Helemaal fout. Een hond zegt waf of woef.'
Het hondje zegt waf, het koetje zegt boe en de bakker bakt brood.

We groeien op met vaste concepten wat de dingen zijn en wat ze doen.

Aan de ene kant is dit noodzakelijk om een complexe wereld te ordenen en begrijpelijk te maken, aan de andere kant kunnen deze vaste concepten ons denken beperken.

De toepassing van vaste patronen leidt tot het geven van gestandaardiseerde oplossingen:


Een voorbeeld.

Maak de volgende reeks af:

2 4 6 . .
Iedereen die dit leest geeft hetzelfde antwoord, namelijk 8 en 10.

Na de eerste klas van de lagere school is de tafel van twee een vast patroon en

passen we dit patroon automatisch toe.
De hele academische opleiding is een optelsom van vaste patronen, die zeer geschikt zijn voor het ordenen en verklaren van de werkelijkheid, maar die een remmende werking kunnen hebben

op de creativiteit.

Het is bekend dat vakspecialisten in hun eigen vakgebied niet innovatief zijn.

Deze specialisten zijn zo vertrouwd met de vaste patronen binnen hun vakgebied dat ze

niet meer in staat zijn om iets te denken buiten die vaste patronen.

Tijdens brainstorm sessies zijn de specialisten het creatiefst als ze geen tijd krijgen

om na te denken. Zodra ze tijd krijgen om over het onderwerp na te denken,

worden de vaste patronen geactiveerd en neemt de creativiteit af.


Pas als iemand zich heeft bevrijd van de automatische toepassing van deze vaste patronen,

ontstaat de onbevangen kijk die nodig is om iets nieuws te bedenken.

Aan de hand van een aantal voorbeelden, kan worden gedemonstreerd hoe

een nieuwe invalshoek meteen de weg opent voor nieuwe producten.


'De formulering van een probleem op zich

is vaak veel belangrijker dan de oplossing ervan.

Nieuwe vragen, nieuwe mogelijkheden opwerpen,

oude problemen vanuit een nieuwe invalshoek bekijken,

vereist creatieve verbeelding

en kenmerkt echte vorderingen in de wetenschap.'

Albert Einstein

- De agrarische sector

De meest gangbare kijk op de agrarische sector is als producent van grondstoffen

voor de voedselverwerkende industrie.

Als je binnen deze visie zoekt naar nieuwe mogelijkheden, denk je bijv. aan biologische landbouw, het kweken van champignons, visteelt, het fokken van struisvogels of aan insectenteelt.


Als je de agrarische sector opvat als onderdeel van de toeristische infrastructuur,

denk je bijv. aan campings, caravanverhuur en ponyverhuur.


Als je de agrarische sector opvat als groene woonruimte voor mensen die werken in de stad, denk je bijv. aan bouwprojecten om de boerderij en de schuren te veranderen in appartementen.
Als je de agrarische sector opvat als onderdeel van het natuurbeleid,

denk je bijv. aan allerlei maatregelen om planten en dieren meer kans te geven.


Als je de agrarische sector opvat als producent voor grondstoffen voor de farmaceutische industrie, denk je bijv. aan de mogelijkheden om planten en dieren producten te laten leveren die bruikbaar zijn in de farmaceutische industrie bijv. door genetische manipulatie.
Als je de agrarische sector opvat als een makelaardij in onroerend goed, kan je bijv. cursussen geven hoe agrariërs hun grond zo duur mogelijk kunnen verkopen.
'Ik probeer mensen te laten zien dat stabiliteit riskanter is dan verandering.

Ik moedig mensen aan om hun fantasie te gebruiken en

de grote uitdagingen onder ogen te zien.

Ik moedig ze aan om grote nieuwe ideeën te ontwikkelen in plaats

van kleine verbeteringen van oude ideeën.'

CEO Okuda van Toyota

- De natuur

Je kan natuurgebieden opvatten als plaatsen waar geen mensen komen en dan kan je

die gebieden opkopen en beschermen tegen de invloed van mensen.
Je kan de mens ook zien als een vanzelfsprekend onderdeel van de natuur en

dan is de stad net zo goed een natuurgebied als het bos.

Vanuit deze invalshoek kan veel meer gedaan worden om het planten- en dierenleven

in de stad te bevorderen.


Een aantal voorbeelden:

- In stadsparken kunnen nieuwe soorten worden geïntroduceerd bijv. konijnen, egels,

eekhoorns, kuddes halfverwilderde pony's en groepen halfwilde pauwen.
- De slechtvalk is het snelste dier van de wereld.

Van hoog uit de lucht stort hij zich met topsnelheid op vogels.

In steden wordt deze vogel steeds meer gezien.

De slechtvalk gebruikt flats als uitkijkpost en duiven als prooi.

Er kunnen een aantal projecten worden gestart om deze schitterende vogel

in alle grote steden te introduceren.


- Langs bermen van wegen kan een actief vlinder- en wilde bloemenbeleid worden gevoerd.
- De doodse grachten en kanalen kunnen worden veranderd in 'Water Worlds' met stromend helder

water, vissen, kikkers, waterplanten, rotspartijen en zwemplaatsen voor de jeugd.


'De beste manier om te beginnen in een nieuwe bedrijfstak is met

superslimme mensen die er niets vanaf weten.

Op die manier heeft niemand vastgeroeste ideeën en kan alles

vanaf de grond worden opgebouwd.'
1   2   3   4   5   6   7   8   9

 • - Het kapitalisme en de milieucrisis
 • 6. Het gebruiken van ervaring
 • - Van ervaring naar product
 • Geleerden lezen in boeken. Denkers, genieën en wereldverbeteraars lezen in het boek dat de wereld is. Schopenhauer
 • - Trendanalyse door Faith Popcorn
 • - Je eigen trendanalyse
 • Maak er een gewoonte van om uit te kijken naar ongewone en interessante ideeën die anderen met succes hebben gebruikt.
 • De Amerikaanse uitvinder Thomas Edison 8. Spelen met concepten
 • De formulering van een probleem op zich is vaak veel belangrijker dan de oplossing ervan. Nieuwe vragen, nieuwe mogelijkheden opwerpen
 • Albert Einstein - De agrarische sector
 • Ik probeer mensen te laten zien dat stabiliteit riskanter is dan verandering. Ik moedig mensen aan om hun fantasie te gebruiken en
 • De beste manier om te beginnen in een nieuwe bedrijfstak is met superslimme mensen die er niets vanaf weten.

 • Dovnload 0.59 Mb.