Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Inhoud De creatieve onderneming

Dovnload 0.59 Mb.

Inhoud De creatieve ondernemingPagina9/9
Datum01.08.2017
Grootte0.59 Mb.

Dovnload 0.59 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Na 2020

Net als het weer worden voorspellingen onbetrouwbaarder naarmate die verder weg liggen.

Toch zijn deze voorspellingen wel noodzakelijk om een visie op de toekomst

de nodige diepgang te geven.Virtual Reality

Wat is het echte leven?

Deze vraag kan alleen subjectief beantwoord worden, d.w.z. het antwoord is afhankelijk

van de persoon en de omstandigheden waarin die zich bevindt.

Wat nu als het echte leven wordt ervaren,

is straks traditioneel en het echte leven is in de toekomst virtueel.


Virtual Reality is de mogelijkheid om een niet bestaande wereld als echt te ervaren.

Het is alsof je meespeelt in de programma's op de tv., alsof je fantasieleven

werkelijkheid is geworden.

Veel goederen worden straks virtueel, bijv. winkels, sportbeoefening, relaties,

onderwijs, reizen en amusement.

We krijgen een virtuele parallelsamenleving, die steeds belangrijker zal worden.


Nu kijken kinderen tv., spelen ze buiten of doen ze spelletjes op de computer.

Straks hebben ze een maskertje op en leven ze in Virtual Reality.

Vriendjes spreken niet meer af op het voetbalveld, maar op een virtuele speelplaats en als de een moet eten, kan de ander verder spelen met een computersimulatie van zijn vriendje.
Hoe zal de mens, toch een wezen van vlees en bloed zich ontwikkelen,

als die opgroeit in een virtuele wereld.

Waarschijnlijk zal die voor een deel vervreemden van wat wij nog als de echte wereld beschouwen, net zoals wij niet meer kunnen overleven in de vrije natuur zonder moderne hulpmiddelen.
De virtuele wereld is gebaseerd op de echte wereld, maar zal die tegelijkertijd vernietigen.

Niet letterlijk, zoals in een atoomoorlog, maar de echte wereld zal voor mensen steeds minder betekenis krijgen, omdat ze zich geen wereld meer kunnen voorstellen buiten de virtuele wereld, waarin ze zich thuis voelen.


De overgang naar de virtuele wereld is een bevrijding van de beperkingen

die de echte wereld ons oplegt.

In de virtuele wereld kan de mens vliegen, elke vrouw versieren,

een Wimbledon-finale spelen en een wandeling maken op de maan.


Individualisme houdt nu in dat je kan zijn en doen wat je wilt,

in Virtual Reality houdt het ook in dat je kan leven in de wereld die je wilt.
De essentie van de culturele ontwikkeling van de afgelopen 500 jaar is dat alle tradities zijn samengesmolten tot een grote wereldcultuur.

In een traditionele samenleving wordt de traditie als vanzelfsprekend doorgegeven aan een volgende generatie. In de wereldcultuur kan iedereen zelf uitzoeken wat het beste past.


De essentie van de culturele ontwikkeling van de komende 100 jaar is dat iedereen elementen uit deze wereldcultuur kan kiezen om zelf een eigen virtuele wereld te creëren en dat je vervolgens

kan leven in die virtuele wereld.


In zekere zin gebeurt dit al. Na het werk trekken mensen zich terug in hun eigen huiskamer en creëren ze met televisie, boeken en het internet een eigen wereldje.

Met de toenemende mogelijkheden die Virtual Reality biedt, zal 'de echte wereld' steeds verder verbleken in vergelijking met het leven dat je kan leiden in die Virtuele Wereld.Gezondheid en voeding

Traditioneel eten mensen als ze honger hebben, gaan ze naar de dokter als ze ziek zijn en

naar de psycholoog als ze geestelijke problemen hebben.

Nu al is de tendens dat voedsel en medicijnen worden geïntegreerd.

Aan de ene kant wordt het voedsel verrijkt met allerlei vitamines e.d., aan de andere kant

wordt het vanzelfsprekend om naast de maaltijd nog allerlei preparaten te slikken.


Straks wordt bij het wakker worden een upper genomen, tijdens het werken een worker

om de concentratie te verhogen, na het werk een relaxer en dan nog allerlei middelen

afgestemd op de individuele behoeften.
Uiteindelijk wordt een chip ingebracht die alle lichaamsprocessen registreert en doorgeeft

aan een infuus, dat de stoffen toedient die werknemers optimaal doen functioneren.Privacy

Privacy in de 20ste eeuw is iets totaal anders dan privacy in de 21ste eeuw.

De 20ste eeuw is getekend door het communisme en het fascisme en een hele generatie is opgegroeid met de angst voor 'Big Brother' en een alom tegenwoordige overheid.

In de 21ste eeuw heeft de dreiging van de overheid helemaal geen betekenis meer

en speelt dit geen enkele rol.
De 20ste eeuw kende ook nog de dorpssamenleving en de bemoeizucht van buren en

allerlei kleinzielige taboes waaraan mensen wilden ontsnappen.

In de 21ste zijn deze taboes verdwenen en zijn mensen anonieme inwoners van steden

die hun buren amper op straat zouden herkennen.


De behoefte om beschermd te worden tegen de bemoeizucht van de overheid en de buren

bestaat straks niet meer en mensen leven anoniem in hun eigen virtuele wereld.


De behoefte die wel overeind blijft is om veilig en ongestoord te kunnen leven

in die virtuele wereld en de bedreiging komt nu niet meer van de overheid en de buren,

maar van criminelen en terroristen.

Privacy in de 21ste eeuw betekent dat je ongestoord kan leven in je eigen huis

en je eigen wijk zonder angst voor criminelen en terroristen.
Als gevolg van deze verschuiving krijgt de overheid straks een vrijbrief om verregaande maatregelen te nemen om die veiligheid te garanderen. Overal camera's geeft de nieuwe burger geen gevoel van onbehagen meer maar een gevoel van veiligheid.
Het eindpunt van dit proces is een overheid die bij iedere burger een chip inbrengt,

die steeds tijd en plaats registreert.

Als er dan ergens een misdaad wordt gepleegd, krijgt de politie met een druk op de knop een lijstje met alle namen van mensen die op dat moment op die plaats aanwezig waren.
Nog een stapje verder breng je een chip in die alle gesprekken van die persoon doorstuurt naar een computer die de gesprekken analyseert op criminele intenties en in dat geval alarm slaat.
In deze tijd geeft dit vooruitzicht van een dergelijke chip die verplicht wordt ingebracht

nog een claustrofobisch gevoel van paniek.

Over 100 jaar is dit echter volkomen geaccepteerd en wordt het ontbreken van die chips gezien als een soort anarchistische samenleving waarin burgers zijn overgeleverd aan de grillen van verkrachters, moordenaars, terroristen en dieven die ongestraft en ongestoord

hun misdrijven kunnen plegen.Nanotechnologie

Iedereen zal zich nog herinneren van de scheikundeles dat stoffen bestaan uit moleculen

en dat moleculen bestaan uit atomen.

Water is bijv. H2O en de atomen zijn waterstof (H) en zuurstof (O).


Nanotechnologie maakt het mogelijk om deze moleculen in stukjes te snijden

en de atomen weer anders aan elkaar te plakken.

Dit geeft vele mogelijkheden:
Met nanotech kunnen allerlei nieuwe stoffen worden gemaakt.

In principe is het mogelijk om alles van alles te maken.

Het eindpunt van dit proces is de Replicator uit Star Trek die op commando

alles kan maken wat je hem opdraagt.

Lichamen worden straks volgestopt met minicomputers die in het lichaam

allerlei taken gaan vervullen om ziekten te voorkomen.

Deze minionderzeeërs kunnen bijv. de aderen schoon houden.
Nanotech maakt genetische manipulatie mogelijk.

Met nanotech kan je het DNA in stukjes snijden en weer anders aan elkaar plakken.Genetische manipulatie
Enige basiskennis

De mens heeft ongeveer 25.000 genen.

De naïeve gedachte dat er een één-op-één samenhang is tussen een gen

en een karaktereigenschap is onjuist.

De meeste kenmerken ontstaan door een wisselwerking tussen meerdere genen.

Een andere belangrijke factor is een regelaar die genen afwisselend 'aan' en 'uit' zet,

maar daar weten we nog weinig van.

Die 25.000 genen maken ongeveer een miljoen verschillende eiwitten en de samenstelling

en de wisselwerking tussen die eiwitten is bepalend voor allerlei processen.

Dit proces wordt ook nog beïnvloed door allerlei externe factoren, zoals stress en voeding,

en een volledig inzicht in de precieze invloed van elk gen op de gezondheid en

de persoonlijkheid van een volwassene is nog ver weg.


Hoe betrekkelijk de invloed van genen is, kan eenvoudig worden aangetoond.

Algemeen wordt aangenomen dat de periode van de middeleeuwen tot nu te kort is

voor een structurele verandering in genetisch materiaal.

Dit betekent dat hetzelfde collectieve genenmateriaal kan leiden tot de middeleeuwen

en tot de moderne samenleving.

Hieruit volgt automatisch dat het genetisch materiaal niet zo bepalend is voor de ontwikkeling

als door sommige mensen gedacht wordt.
Om naar hartenlust genetisch te kunnen manipuleren is het ook nog afwachten of de ontwikkelingen uit de nanotech het inderdaad mogelijk maken om genen tot in detail te manipuleren,

tegen een kostprijs die het mogelijk maakt deze technologie op grote schaal toe te passen.


Ondanks al deze vraagtekens hoe genen precies werken en hoe bepalend ze zijn voor onze persoonlijkheid en wat we straks kunnen, kan worden afgetast wat op het gebied van

genetische manipulatie eventueel mogelijk is.


Passieve genetische manipulatie.

Dat is het corrigeren van genetisch zwakke plekken.

Dat zal heel snel geaccepteerd worden.

Ouders die dit weigeren, staan straks bekend als conservatief en onverantwoordelijk,

net als ouders die nu weigeren om hun kinderen in te enten.
Actieve genetische manipulatie

Ouders kunnen op basis van hun genetische materiaal een 'best of baby' samenstellen.

Deze baby combineert de beste genen van beide ouders.

Tevens kan een computersimulatie een vrij aardig beeld geven hoe de baby eruit ziet

en hoe die zich gaat ontwikkelen.
Volledige genetische manipulatie

Ouders veranderen het genetische materiaal van hun baby's met genetisch materiaal van anderen. Dat is het einde van het biologische ouderschap.


Ouders veranderen het genetische materiaal van hun baby's met genetisch materiaal van dieren (transgene manipulatie). Dat is het einde van de mens.
Als alle discussies zijn gevoerd en elke strijd is gestreden, zal de mensheid achteloos over deze kwestie heenstappen en zal uitstekend genetisch materiaal een net zo vanzelfsprekende verworvenheid zijn als inentingen tegen ziekten, goede voeding, medische hulp en scholing.

Klonen

Twee vormen van klonen zijn het meest waarschijnlijk:

- Ouders die geen kinderen kunnen krijgen en zichzelf klonen.

Vader krijgt een zoon met precies dezelfde genen als hijzelf en moeder krijgt

een genetisch identieke dochter.
- Het klonen van supersterren

Ouders krijgen een kind met precies dezelfde genen als een zeer getalenteerde

en succesvolle persoonlijkheid.
Ouders klonen zichzelf

Als ouders zichzelf klonen, heeft dit tenminste de volgende bezwaren:

Er worden extreem incestueuze randvoorwaarden gecreëerd.

Broer en zus zijn dat biologisch niet en de liefdesrelatie van de ouders heeft al de romantische aantrekkingskracht bewezen van juist deze genetische combinatie.

Daarbij krijgt pa een dochter die het uiterlijke evenbeeld wordt van het meisje waar hij ooit verliefd op was en hartstochtelijke seks mee had.

Er dreigt een spiegelbeeld van het Oedipuscomplex.

Vader wil zijn vrouw vermoorden om met zijn dochter te trouwen.
Volwassen worden betekent o.a. het losmaken van de ouders en het ontwikkelen

van een eigen identiteit, met alle conflicten die daaraan verbonden zijn.

Dit proces wordt op een onmenselijke manier gedramatiseerd als kinderen klonen zijn

van de ouders.


Kinderen hebben er al een hekel aan als ze een tweedehands fiets krijgen van een oudere broer of zus. Hoeveel sterker zal dit gevoel zijn als een kind tweedehands genen krijgt van de ouders.
Het klonen van supersterren

Het klonen van supersterren heeft tenminste de volgende bezwaren:

Ouders kiezen niet meer voor een kind, maar voor een onrealistisch verwachtingspatroon

wat een kind als volwassene kan presteren.


De kloon van een superster leeft altijd in de schaduw van een historische legende.

Elk persoon met wie de kloon contact heeft, is in eerste instantie geïnteresseerd

in het origineel en niet in de kloon.
Het aantal supersterren is beperkt, zodat er al snel vele identieke klonen zijn.

In dat geval worden kinderen een massaproduct en zijn het niet langer unieke individuen.


Als het klonen van supersterren doorzet, zijn de volgende ontwikkelingen mogelijk:

Supersterren vragen een octrooi aan op hun genetische erfcode en verkopen die voor veel geld

aan rijke ouders: Bill Gates, the limited edition.

Omdat voor het klonen van iemand letterlijk een haar voldoende is,

zullen criminele organisaties illegaal genetisch materiaal van supersterren verkopen,

zelfs als de betrokken sterren het klonen helemaal afwijzen.


Nu geldt voor veel mannen dat er een kans is dat er onverwachts een kind op de stoep staat.

Straks geldt voor iedereen, maar met name voor supersterren, dat er een kans is

dat er onverwachts een kloon voor de deur staat.
Er ontstaan een aantal interessante juridische vragen.

Wie heeft meer recht op de erfenis: een zoon of een kloon?

En hebben legale klonen dezelfde rechten als illegale klonen

(de bastaardkinderen van de 21e eeuw).Psychologische ontwikkeling

Begin jaren '70 introduceerde Alvin Toffler de term 'Future shock'. De wereld verandert zo snel

dat mensen het tempo niet kunnen volgen en in een soort shocktoestand raken.
De samenleving wordt steeds complexer en verandert steeds sneller.

Het klonen van schaap Dolly was een doorbraak in het klonen, maar het was ook een mijlpaal

in onze perceptie van de toekomst.

Je kan het zo gek niet bedenken of het is straks mogelijk.


Als je nog controle hebt, ga je niet snel genoeg.

Autocoureur Mario Andretti:

De vraag is of mensen hiermee om kunnen gaan.

Zijn we op weg naar een collectieve breakdown of een 'system overload'.

Worden zoveel mensen overspannen dat de stabiliteit van de samenleving wordt bedreigd?


Traditionele samenlevingen kennen slash-and-burn landbouwsystemen.

Bos wordt platgebrand, enkele jaren ingezaaid met landbouwgewassen en daarna

krijgt de grond vele jaren de tijd om te herstellen.

Als de grond te intensief wordt gebruikt, raakt die uitgeput.

Iets vergelijkbaars kan nu gebeuren met de komende generaties.

Door de stijgende eisen van de samenleving wordt de druk opgevoerd.

Generaties raken sneller opgebrand waardoor de druk op de volgende generatie verder toeneemt.

Uiteindelijk kan dit leiden tot een volledige burn out van een samenleving en een (tijdelijke) periode van stagnatie en verval met als gevolg dat andere samenlevingen het voortouw overnemen.


Veel sporters hebben de neiging om te overtrainen.

Ze trainen zoveel dat het lichaam niet de kans krijgt om te herstellen en sterker te worden.

Ze zouden dus beter presteren door minder te trainen.

De kans op een blessure is in dit geval kleiner en ze hebben meer energie als ze niet sporten.

Scholen en ouders hebben de neiging om kinderen te overbelasten.

Hierdoor kunnen kinderen de opgedane indrukken niet goed verwerken.

Ze zouden zich sneller ontwikkelen bij minder belasting.

De kans op allerlei psychologische onevenwichtigheden is in dat geval kleiner en

het kind ontwikkelt zich tot een sterkere en stabielere persoonlijkheid.
De tijd om volwassen te worden is afhankelijk van de complexiteit van de soort

en van de samenleving.

De mens is het meest complexe zoogdier en heeft van alle zoogdieren de langste tijd nodig

om volwassen te worden. Onze samenleving wordt steeds complexer en dus zal de tijd

die nodig is om volwassen te worden alleen maar toenemen.

In werkelijkheid krijgen kinderen minder tijd en worden de eisen en verwachtingen

al op jonge leeftijd steeds hoger.
Ieder kind dient grofweg dezelfde ontwikkeling door te maken als de mensheid als geheel.

Dus eerst de aap, oermens, nomade, landbouwer en ambachtsman en dan pas de computerprogrammeur.

In werkelijkheid worden deze primaire fasen in onze ontwikkeling overgeslagen of afgeraffeld

en worden kinderen al heel jong heel eenzijdig intellectueel ontwikkeld met als gevolg steeds labielere persoonlijkheden.

Kinderen krijgen straks fantastisch genetisch materiaal en groeien op met een uitgebalanceerd dieet. Deze kinderen krijgen les met perfect virtueel onderwijsmateriaal en ze worden in hoog tempo klaargestoomd voor een complexe en dynamische wereld.

Ze zijn intelligenter en ontwikkelder dan kinderen nu, maar tegelijkertijd ook kwetsbaarder en labieler met een toegenomen afhankelijkheid van allerlei subsystemen zoals aangepaste voeding en medicijnen en een beschermde omgeving.


De fout die nu wordt gemaakt is dat kinderen worden voorbereid op een overspannen samenleving door ze een overspannen kindertijd te geven.

Beter is dat kinderen de tijd en de rust krijgen die nodig is om een sterke en stabiele persoonlijkheid te ontwikkelen, die juist nu extra noodzakelijk is om je tientallen jaren staande te houden

in een dolgedraaide samenleving.

De nieuwe mens.

It's life Jim, but not as we know it.

Star Trek


De kernvraag van de 21e eeuw is de mate waarin de mens wezenlijk zal veranderen.

Een overzicht van de mogelijkheden:


De virtuele mens

In een virtuele wereld is het niet mogelijk onderscheid te maken tussen een echt mens en een computersimulatie van een mens en het verschil tussen echt en virtueel zal steeds meer vervagen.


De genetisch gemanipuleerde mens

Genetische manipulatie zal de mogelijkheden van de mens naar boven toe oprekken en

je krijgt een 'genetic divide'.

De genetic divide houdt in dat de verschillen in prestatie tussen de geno's en

de rest van de bevolking steeds groter worden.

Dit hoeft mensen echter niet wezenlijk te veranderen.

Het kan wel betekenen dat wat nu nog hoogbegaafd is straks vanzelfsprekend is.
Een kruising tussen mens en dier

Als mensen worden gemanipuleerd met genetisch materiaal van dieren vervaagt

het verschil tussen mens en dier.

Of het echt populair zal worden om mensen genetisch te manipuleren met genen afkomstig van dieren zal afhangen van wat in de marketing een 'killer application' wordt genoemd.

Een 'killerapp' is een zeer populaire toepassing, die van een nieuw product een succes maakt.

Stel dat er een schildpadden-gen wordt gevonden, die de levensduur van mensen met tien jaar verlengt, kan dit de killer application zijn die de weerstand van veel mensen tegen genetisch materiaal afkomstig van dieren doorbreekt.


Een andere mogelijkheid is dat dieren gedeeltelijk worden gemanipuleerd met menselijke genen

om ze geschikter te maken voor het testen van medicijnen of om zo donororganen te kweken

voor mensen.

Een kruising tussen mens en computer

Het meest dramatische scenario is een kruising tussen mens en computer.

Er zijn een aantal functies die een computer veel beter vervult dan een mens.

Het geheugen van een computer is veel beter en een computer is veel sneller dan de mens in het uitvoeren van een aantal standaardprocedures.


Stel dat je de mens kan digitaliseren en kan downloaden in een computer

(en deze aanname vraagt om een enorme 'leap of faith')

en je stopt die kruising in een superrobot,

krijg je een nieuwe soort die op termijn de mens volledig kan overvleugelen.


Als de mens is gedigitaliseerd, geldt niet meer de tergend trage ontwikkeling van de evolutie

maar geldt de wet van Moore dat de capaciteit van een computerchip elke 18 maanden verdubbelt en deze Homo Digitalis zou dan ook elke 18 maanden in capaciteit verdubbelen

en zal zich in razend snel tempo vervreemden van zijn voorganger: De Homo Sapiens.

Voor de mens is er in de toekomst nog een bijrol weggelegd als onderklasse, slaaf, huisdier,

in een natuurreservaat of als langzaam uitstervende primitieve soort.

Sommige futuristen geloven in dit scenario en voorspellen het ontstaan van 'posthumans'.

Het ontstaan van deze nieuwe soort valt volgens hen qua betekenis alleen te vergelijken

met het ontstaan van de mens op aarde en zal zo'n impact hebben dat een futurist in deze tijd

tegen een muur oploopt.

Alles wat achter die muur ligt, is niet voor te stellen en onvoorspelbaar.


Het is moeilijk in te schatten of een dergelijk radicaal en dramatisch scenario realistisch is.

Een belangrijke vraag is of je de mens gelijk kan stellen aan zijn hersenen.

Als dit zo is, lijkt het automatisch ook realistisch dat we die hersenen uiteindelijk kunnen

nabouwen en in een computermodel kunnen stoppen.


Samenvattend:

Mens= Hersenen= Computermodel= Mens.


Als je er echter vanuit gaat dat de mens een ziel heeft of een spirit en dat de mens een wisselwerking is tussen die spirit en de hersenfuncties, kunnen we vaststellen dat we daar nog maar weinig vanaf weten en dat er geen sprake van is dat we dat op korte termijn kunnen nabouwen.
Wat in ieder geval zeker lijkt, is dat de mens een aantal kenmerken van een computer zal krijgen en zal worden volgestopt met chips die o.a. een positieve rol kunnen spelen in de bestrijding

van ziekten en de bewaking van de gezondheid.

Deze chips zenden bijv. data naar een centrale computer, die alle medische gegevens combineert, incl. een map van de genen, en op basis daarvan analyses maakt van de gezondheid

en adviezen geeft.Nawoord.
- Schopenhauer over stijl

Een grote bron van inspiratie bij het schrijven van dit boek zijn de werken van Schopenhauer.Ik ben blij dat ik hier de gelegenheid heb om hem vrij te citeren:
De inzichten van Schopenhauer:

De basisregel van elke goede stijl is dat je iets te zeggen hebt

en dat is op zich al bijna voldoende.
Een schrijver moet schrijven zoals een architect bouwt,

die een plan maakt voordat hij begint en dat tot in detail doordenkt.
Indien mogelijk, denk dan als een van de groten,

maar gebruik altijd de taal die iedereen gebruikt.
Wees niet halfslachtig, of je zegt iets, of je zegt het niet.
De waarheid maakt de meeste indruk als die in simpele termen wordt uitgedrukt.

Want alleen dan kan een lezer die volledig begrijpen en

weet hij zeker dat hij niet voor de gek wordt gehouden met retorische kunstgrepen.
Een schrijver dient zich zo uit te drukken dat een lezer geen andere keuze heeft

dan precies te begrijpen wat hij bedoelt.
Een schrijver moet onthouden dat mensen maar een ding tegelijk kunnen denken,

dus moet hij niet proberen meerdere gedachten in een zin te stoppen.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

 • Genetische manipulatie Enige basiskennis
 • Passieve genetische manipulatie.
 • Actieve genetische manipulatie
 • Volledige genetische manipulatie
 • Psychologische ontwikkeling
 • Als je nog controle hebt, ga je niet snel genoeg. Autocoureur Mario Andretti
 • De genetisch gemanipuleerde mens
 • Een kruising tussen mens en dier
 • Een kruising tussen mens en computer
 • Nawoord. - Schopenhauer over stijl

 • Dovnload 0.59 Mb.