Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Inhoud Veiligheidsinstructies 3 Functies 3 Installatie en aansluiten. 3 Afstandsbediening, voorkant 3 Afstandsbediening, achterkant 4

Dovnload 58.39 Kb.

Inhoud Veiligheidsinstructies 3 Functies 3 Installatie en aansluiten. 3 Afstandsbediening, voorkant 3 Afstandsbediening, achterkant 4Datum31.12.2018
Grootte58.39 Kb.

Dovnload 58.39 Kb.

Handleiding

MARSTRAND

Installatie en aansluiten

Bediening

Problemen oplossen en onderhoud

Lees voor gebruik van uw nieuwe bed de handleiding zorgvuldig door en bewaar deze goed.
Versie 2005-04-05

Inhoud


Veiligheidsinstructies 3

Functies 3

Installatie en aansluiten. 3

Afstandsbediening, voorkant 3

Afstandsbediening, achterkant 4

Batterijen in de afstandsbediening plaatsen 4

Levensduur batterij 4

Belangrijke dingen die u moet weten over batterijen. 4

IR-ontvanger 4

Kanaal instellen. 4

Afstandsbediening 5

IR-ontvanger 5

Bed vlak leggen in geval van nood 5

Bediening 5

De verschillende delen van het bed bedienen 5

Hoofdeinde – OMHOOG of OMLAAG 5

Voeteneinde – OMHOOG of OMLAAG 5

Tegelijk zowel hoofd- als voeteneinde – OMHOOG of OMLAAG 5

Lendensteun – AAN/UIT 5

Geheugen 5

Resetfunctie 6

Problemen oplossen en onderhoud 6

Problemen oplossen 6

Reinigen 7

Bijlage 1 8Gefeliciteerd!

U bent nu de trotse eigenaar van een van de meest exclusieve verstelbare bedden die er te krijgen zijn. U hebt een kwalitatief hoogwaardig product gekocht met hightech elektronica en bewegende onderdelen.Lees voor gebruik de veiligheidsinstructies.

Opmerking:

Indien u het product op enigerlei wijze aanpast, vervalt de garantie.

De fabrikant behoudt zich het recht voor deze handleiding te wijzigen.Veiligheidsinstructies


Het bed mag niet in ziekenhuizen worden geplaatst.

lleen een elektrotechnicus mag de elektrische onderdelen aanpassen of openmaken.

In het geval van een defect dienen alle componenten te worden losgekoppeld en moet de stekker uit het stopcontact worden gehaald.

De motoren (om het bed te verstellen) kunnen maximaal twee minuten worden gebruikt en moeten daarna ten minste 18 minuten rusten. Hier mag niet van worden afgeweken. Indien de motor langer wordt gebruikt, kan deze oververhit raken wat kan leiden tot krassen en slijtage.

Elektrische draden mogen niet komen vast te zitten of overbelast worden door ze te veel te buigen of er te veel spanning op te zetten.

Het namaken of wijzigen van de bedieningsfunctie is niet toegestaan.

Het is niet toegestaan het product te gebruiken in een ruimte waar ontploffingsgevaar dreigt.

Zorg ervoor dat er geen lichaamsdelen of andere objecten vast komen te zitten en dat niemand onder het bed ligt als het bed wordt bediend.

Het bed is geen speelgoed. Kinderen mogen het bed alleen gebruiken onder toezicht van een volwassene.

Het houten bedframe is voorzien van een zachte rand die dient als bescherming. Deze rand is niet bedoeld om op te zitten of staan.

Indien het bed wordt versteld, dient de gebruiker in het bed te liggen en niet op de bewegende delen te staan of zitten.

Functies


Het bed wordt door middel van elektromotoren in verschillende posities gezet. De gebruiker kan het hoofd- en voeteneinde van het bed in de door hem of haar gewenste stand zetten. Daarnaast is het bed uitgerust met een verstelbare lendensteun. De gebruiker kan het bed bedienen door middel van een IR-systeem met draadloze afstandsbediening. Dit systeem bestaat uit een zender (afstandsbediening) en een ontvanger die in verbinding staat met de motoren. Doordat voor de afstandsbediening verschillende kanalen kunnen worden gekozen is het mogelijk om twee dezelfde bedden naast elkaar te plaatsen en deze afzonderlijk te bedienen.

In het geval van een stroomstoring kan de gebruiker het bed met een speciaal noodsysteem in horizontale positie plaatsen. Rond het houten frame is een zachte rand geplaatst om het risico op letsel door klem zitten te verkleinen.Installatie en aansluiten.


Maak de plastic strip los waarmee het netsnoer tijdens het vervoer onder het bed vastzat. Sluit allereerst de ontvanger aan volgens de instructies in bijlage 1. Steek vervolgens de stekker in het stopcontact en druk één keer op de groene knop die zich op de stekker bevindt.

Afstandsbediening, voorkant


1: Hoofdeinde bed omhoog/omlaag.

2: Voeteneinde bed omhoog/omlaag.

3: Tegelijkertijd zowel hoofd- als voeteneinde omhoog/omlaag.

4: Het systeem resetten: druk de middelste knop aan de rechterkant in totdat u herhaaldelijk een tikkend geluid hoort.

5: Geheugenfunctie:

door eenmaal op M+ en vervolgens op M te drukken wordt de huidige stand van het bed opgeslagen. Druk op M om het bed de volgende keer weer in deze stand te zetten.6: Lendensteun aan/uit.


Afstandsbediening, achterkant


7: Kanaal selecteren

8: Batterijhouder

Batterijen in de afstandsbediening plaatsen


Verwijder het batterijklepje. 8 Plaats de batterij(en) in de houder. Opmerking: bij 3V-systemen (twee kleine batterijen) dienen de batterijen te worden geplaatst zoals afgebeeld, met de pluspolen in de juiste richting. Voor 9V-systemen (één grote vierkante batterij) dienen de instructies aan de binnenkant van de batterijhouder te worden gevolgd. Plaats het klepje weer op de batterijhouder.

Levensduur batterij


Als de afstandsbediening niet meer naar behoren reageert, moeten de batterijen worden vervangen.

Een beter milieu begint bij jezelf. Lever de batterijen in bij een inleverpunt.


Belangrijke dingen die u moet weten over batterijen.


Voorkom schade door lege of aangetaste batterijen:

Zorg ervoor dat de batterijen op de juiste manier geplaatst worden.

Gebruik geen oude en nieuwe batterijen door elkaar. Hetzelfde geldt voor verschillende merken batterijen.

Laad alleen batterijen op die ook daadwerkelijk oplaadbaar zijn. Het opladen van normale, droge batterijen kan gevaarlijk zijn.

Verwijder de batterijen uit de houder indien de afstandsbediening tijdelijk niet zal worden gebruikt.

Maak de batterijhouder schoon en vervang alle batterijen indien er een batterij gelekt heeft.IR-ontvanger


9: Kanalenschakelaar
Installatie IR-ontvanger.

Sluit de IR-ontvanger aan op de motor volgens de instructies in bijlage 1. Plaats de ontvanger zodanig dat het signaal van de afstandsbediening goed wordt ontvangen zonder dat de ontvanger beschadigd kan raken, bijvoorbeeld doordat iemand er per ongeluk tegenaan schopt.
Kanaal instellen.


Doordat voor de afstandsbediening verschillende kanalen kunnen worden gekozen is het mogelijk om twee dezelfde bedden naast elkaar te plaatsen en deze afzonderlijk te bedienen. Zowel voor de afstandsbediening als de ontvanger moeten dan verschillende kanalen worden ingesteld.

Afstandsbediening


Kies een kanaal met de schakelaar in de batterijhouder aan de achterkant van de afstandsbediening.

Zet de schakelaar naar links voor kanaal 1 en naar rechts voor kanaal 2.IR-ontvanger


Stel ook een kanaal in op de IR-ontvanger met behulp van de schakelaar. 9

De schakelaar op de IR-ontvanger heeft drie standen. Zet de schakelaar naar links voor kanaal 1 en in het midden voor kanaal 2.Bed vlak leggen in geval van nood


In het geval van een stroomstoring kan de gebruiker het bed met een speciaal noodsysteem in horizontale positie plaatsen.

Om uw bed in horizontale positie te plaatsen in geval van nood: zet de schakelaar op de ontvanger op de meest rechtse stand. 9 Het hoofd- en voeteneinde zullen nu automatisch terugkeren naar hun oorspronkelijke horizontale positie. De 9V-batterij voor het noodsysteem wordt goed zichtbaar op de motorhouder onder het bed geplaatst.


Bediening

De verschillende delen van het bed bedienen

Hoofdeinde – OMHOOG of OMLAAG


1 Het hoofdeinde gaat naar boven/beneden zolang de knop ingedrukt wordt gehouden of tot het hoofdeinde niet verder omhoog/omlaag kan (bewegen stopt dan automatisch).

Voeteneinde – OMHOOG of OMLAAG


2 Het voeteneinde gaat naar boven/beneden zolang de knop ingedrukt wordt gehouden of tot het voeteneinde niet verder omhoog/omlaag kan (bewegen stopt dan automatisch).

Tegelijk zowel hoofd- als voeteneinde – OMHOOG of OMLAAG


3 Zowel hoofd- als voeteneinde gaan naar boven/beneden zolang de knop ingedrukt wordt gehouden of tot hoofd- en voeteneinde niet verder omhoog/omlaag kunnen (bewegen stopt dan automatisch). Indien één van de twee eerder de eindstand bereikt, beweegt het andere eind verder tot ook daar de eindstand wordt bereikt.

Lendensteun – AAN/UIT


De lendensteun staat aan/uit zolang de knop ingedrukt wordt gehouden of tot het bed in de eindpositie staat (bewegen stopt dan automatisch).

Geheugen


Zet het bed in de gewenste positie en sla deze stand op in het geheugen.

Druk eerst M+ en vervolgens M in om de huidige stand op te slaan. 5 Opmerking: voor een goede ontvangst dient de afstandsbediening altijd op de ontvanger gericht te worden.

Druk M in om het bed in de opgeslagen stand te zetten. Houd de knop ingedrukt tot het bed stopt met bewegen.

Resetfunctie


Druk de rechterkant van de knop in. Het bed zet zichzelf terug in de oorspronkelijke horizontale positie. Houd de knop ingedrukt tot u herhaaldelijk een tikkend geluid hoort, het bed is dan gereset. 4

Problemen oplossen en onderhoud

Problemen oplossen
Defect


Oorzaak


Maatregelen


De functies op het bed kunnen niet of nauwelijks geregeld worden.


Het bed is niet aangesloten op het stopcontact.


Sluit het bed aan op het elektriciteitsnet.


Ontvanger maakt geen verbinding.

Plaats het aansluitstuk van de ontvanger in de motorhouder onder het bed.


Noodsysteem wordt geactiveerd.


Zet het noodsysteem uit door de schakelaar op de ontvanger in stand 1 of 2 te zetten.


Onjuiste kanaalinstelling.

Kies de juiste kanalen met de schakelaars op de ontvanger en de afstandsbediening.


Defecte afstandsbediening of ontvanger.


Neem contact op met de winkelier.


Het systeem werkt alleen als u de groene knop op de stekker heeft ingedrukt.


De batterij aan de zijkant van de motorhouder is leeg.


Vervang de batterij. Neem contact op met de winkelier als dit niet helpt.


Geheugenfunctie werkt niet goed.

Reset het systeem en probeer het opnieuw. Neem contact op met de winkelier als dit niet helpt.


De afstandsbediening werkt niet.

De batterijen zijn defect, leeg of onjuist geplaatst.


Controleer of vervang de batterijen.

Neem contact op met de winkelier.

Als het defect niet kan worden verholpen met behulp van bovenstaande lijst, neem dan contact op met uw winkelier en vul het formulier ‘Ik heb problemen met mijn bed’ in.Service en onderhoud

Bij levering zijn alle bewegende onderdelen van het bed, zoals verbindingsstukken, scharnieren en lagers ingesmeerd.

Na maximaal 2 jaar dienen alle verbindingsstukken, scharnieren en lagers opnieuw te worden ingevet met kettingspray, bijv. SWEEDEX-kettingspray met Zonyl.

Voor service – volg de instructies uit bovenstaande ‘Lijst voor probleemoplossing’.Reinigen


De afstandsbediening en andere onderdelen mogen alleen worden gereinigd met een droge of een licht vochtige doek. Het gebruik van vloeistof in de buurt van de stekker of andere elektrische onderdelen kan een dodelijke elektrische schok tot gevolg hebben.

Bijlage 1
Installatie IR-ontvanger

De installatie van de IR-ontvanger gaat het eenvoudigst als het bed op zijn kant staat.


De contactdoos waarop de ontvanger moet worden aangesloten, wordt aan de zijkant van de motorhouder geplaatst.


Snoerhouder

Aansluiting ontvanger

Installeer de nieuwe IR-ontvanger door de stekker in te pluggen met de tekst ‘TOP’ naar boven en vervolgens het snoer volgens bovenstaande afbeeldingen in de snoerhouder te plaatsen. Opmerking: het is van belang dat zowel voor de afstandsbediening als voor de ontvanger een kanaal geselecteerd wordt.Bijlage 1Kanaal instellen

Op de afstandsbediening kan door middel van een schakelaar worden gekozen voor twee verschillende kanalen. Hierdoor is het mogelijk om twee dezelfde bedden naast elkaar te plaatsen en deze afzonderlijk te bedienen. In dit geval moet zowel op de afstandsbediening als op de ontvanger een ander kanaal worden ingesteld.


Afstandsbediening

Kies een kanaal met de schakelaar in de batterijhouder aan de achterkant van de afstandsbediening.

Zet de schakelaar naar links voor kanaal 1 en naar rechts voor kanaal 2.
IR-ontvanger

Kanalenschakelaar

Stel met de schakelaar op de IR-ontvanger ook een kanaal in. De schakelaar op de IR-ontvanger heeft drie standen. Zet de schakelaar naar links voor kanaal 1 en in het midden voor kanaal 2.

Plaats de ontvanger zodanig dat het signaal van de afstandsbediening goed wordt ontvangen zonder dat de ontvanger beschadigd kan raken, bijvoorbeeld doordat iemand er per ongeluk tegenaan schopt.Kanalenschakelaar

 • Installatie en aansluiten.
 • Afstandsbediening, voorkant
 • Afstandsbediening, achterkant
 • Levensduur batterij
 • IR-ontvanger
 • Afstandsbediening
 • Bed vlak leggen in geval van nood
 • Bediening De verschillende delen van het bed bedienen
 • Voeteneinde – OMHOOG of OMLAAG
 • Lendensteun – AAN/UIT
 • Problemen oplossen en onderhoud Problemen oplossen

 • Dovnload 58.39 Kb.