Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Inhoudsopgave 1 Algemene informatie voor bachelorstudenten 9

Dovnload 0.79 Mb.

Inhoudsopgave 1 Algemene informatie voor bachelorstudenten 9Pagina1/18
Datum04.04.2017
Grootte0.79 Mb.

Dovnload 0.79 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18Bacheloropleiding Bedrijfswetenschappen
Studiegids 2005/2006Inhoudsopgave

1 Algemene informatie voor bachelorstudenten 9

1.1 Algemeen 9

1.2 Voorzieningen voor studenten 9

1.2.1 Informatievoorziening 9

1.2.2 Blackboard 10

1.2.3 Computervoorzieningen 10

1.2.4 Bibliotheek 10

1.2.5 Studieadviseur 11

1.2.6 Speciale examenfaciliteiten 12

1.2.7 Uitwisseling en internationalisering 12

1.2.8 Facultaire studentenverenigingen 13

1.2.9 Facultaire studentenraad 15

1.2.10 Overige studieverenigingen 15

1.3 De faculteit 16

1.3.1 Onderzoek 16

1.3.2 Onderwijs 17

1.3.3 Commissies 19

1.3.4 Alumni 19

1.4 Onderwijs- en Examenregeling 20

1.4.1 Studieadvies in het eerste jaar 25

1.4.2 Studievoortgangscontrole 25

1.4.3 Toelatingsvoorwaarden 25

1.4.4 Meer informatie 26

2 Additionele informatie voor studenten Bedrijfswetenschappen in Zwolle 27

2.1 Algemeen 27

2.1.1 Computervoorzieningen 27

2.1.2 Bibliotheek 27

2.1.3 Audio-visuele middelen en mogelijkheden 28

2.1.4 Studieadviseur 28

2.1.5 Studentenruimte 29

2.1.6 Facultaire studentenvereniging 29

2.2 Studiesecretariaat, studentenbalie, Studie-Informatiecentrum of Gemeenschappelijke Studentenadministratie: wat moet ik waar regelen? 29

2.2.1 Studiesecretariaat 29

2.2.2 Studentenbalie Vrije Universiteit 29

2.2.3 Gemeenschappelijk Studentenadministratie Windesheim 30

2.2.4 Studie-Informatiecentrum (SIC) van Windesheim 30

2.3 Algemene voorzieningen 303 Bacheloropleiding Bedrijfswetenschappen 35

3.1 Algemeen 35

3.1.1 Inleiding 35

3.1.2 Jaarplanning 35

3.2 De opleiding 36

3.2.1 Programmabeschrijving 36

3.2.2 Doelstellingen en eindtermen 38

3.2.3 Werkvormen 40

3.2.4 Toetsing 41

3.3 Programma eerste jaar 41

3.3.1 Korte omschrijving perioden eerste jaar 42

3.4 Programma tweede jaar 43

3.4.1 Korte omschrijving perioden tweede jaar 44

3.5 Programma derde jaar 45

3.5.1 Jaarindeling derde jaar 47

3.5.2 Voorbeeldtrajecten 47

3.5.3 Keuzevakken derde jaar 48

3.5.4 Inschrijven vakken derde jaar 51

3.5.5 Bachelorscriptie 52

3.5.6 Stage 53

3.5.7 De specialisaties 53

3.5.8 Finance, Banking and Insurance (FBI) 53

3.5.9 E-Business and ICT-Industry (EB) 54

3.5.10 Consultancy Industry (CI) 55

3.5.11 Transport, Distribution and Logistics (TDL) 57

3.6 Masteropleidingen 58

3.6.1 Doorstroming bachelor-masteropleidingen 59

3.6.2 Voorwaardelijke toelating tot de master 60

3.7 Post-masteropleidingen 60

4 Examenonderdelen 61

1Algemene informatie voor bachelorstudenten

1.1AlgemeenAdresgegevens

Vrije Universiteit Amsterdam

Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde

De Boelelaan 1105

1081 HV Amsterdam

020-598 6000


Faculteitsbestuur

Prof. dr. H. Verbruggen, decaan

Prof. dr. J.W. Gunning, portefeuillehouder onderzoek

Drs. P. Sneep, portefeuillehouder onderwijs

Dhr. K. Anev, studentlid
Directeur bedrijfsvoering

Drs. F.A.M. Snijders


1.2Voorzieningen voor studenten
1.2.1Informatievoorziening

Vrijwel alle informatie vind je in deze studiegids en op de website van de faculteit: www.feweb.vu.nl. Voor zaken waar deze geen informatie over geven, kun je terecht bij het studiesecretariaat op de tweede verdieping. Bij de studentenbalie van dit secretariaat kun je terecht met algemene vragen over je studie. Verder wordt informatie verstrekt over inschrijven voor colleges of tentamens, aanvragen van examens, et cetera. Op de publicatieborden en monitoren bij het secretariaat vind je college- en tentamenroosters, roosterwijzingen en andere zaken van belang voor je studie. Raadpleeg deze dus regelmatig!


Daarnaast wordt belangrijke informatie over wijzigingen in het programma, deadlines, inschrijvingen en dergelijke verstuurd per e-mail. Elke student krijgt van de faculteit een eigen e-mailadres. Informatie wordt alleen naar dit adres gestuurd. Elke student wordt geacht dit account regelmatig te raadplegen en goed te onderhouden.
Specifieke informatie over vakken en colleges kun je vinden in digitale leeromgeving Blackboard.
Informatie wordt ook gepubliceerd in Ad Valvas, het universiteitsblad van de Vrije Universiteit. Onder de rubriek Faculteiten staat informatie over inschrijvingen, vermelding van wijzigingen in het collegerooster, advertenties voor het werven van student-assistenten, etc. Elke student wordt geacht deze informatie te lezen.

1.2.2BlackboardBlackboard is de digitale leeromgeving van de faculteit. Een groot deel van het onderwijs wordt hierdoor ondersteund. Met Blackboard worden opdrachten verspreid en ingeleverd, kunnen studenten werk uitwisselen en van commentaar voorzien en kunnen docenten correcties aanbrengen. Ook literatuurlijsten, collegesheets en antwoordmodellen worden met behulp van dit programma verspreid. Op de Faculteit wordt kennis van het programma als bekend verondersteld.

1.2.3Computervoorzieningen

De faculteit heeft de beschikking over tien computerzalen met in het totaal ongeveer 200 pc’s. Deze bevinden zich op de derde verdieping, in 1A-19 en in 1B-04/14. Alle studenten van de faculteit kunnen met hun inlognaam en wachtwoord gebruik maken van deze pc’s. Naast collegespecifieke software kan in de zalen gebruik worden gemaakt van standaard software als Word, Excel, PowerPoint, Access, diverse programmeertalen, grafische software en vele statistische pakketten. Alle computers zijn aangesloten op het Internet. Studenten hebben de beschikking over opslagruimte op het netwerk, een e-mailadres en een persoonlijke webpagina. Tegen een kleine vergoeding kun je gebruik maken van een groot aantal (kleuren)laserprinters die in de computerzalen staan. Studenten kunnen kosteloos gebruikmaken van de scanners. Kijk voor een overzicht van alle voorzieningen op www.feweb.vu.nl/ict.


Als de zalen niet gebruikt worden voor onderwijs, kunnen studenten hier zelfstandig werken. Tijdens de collegeperiodes zijn de computerzalen open van maandag t/m donderdag van 9.00 tot 21.45, vrijdag van 9.00 tot 17.00 en op zaterdag van 10.00 - 15.00 uur. Buiten de collegeperiodes zijn de zalen open op maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.00 en op zaterdag van 10.00 tot 15.00 uur.
Met vragen of problemen, het opladen van je printtegoed, het aanschaffen van diskettes, het raadplegen van handleidingen en meer kun je terecht bij de helpdesk op kamer 3A-16. Je kunt vragen of problemen ook melden via e-mail: helpdesk@feweb.vu.nl.
Studenten econometrie en operationele research kunnen voor hun studie tevens gebruik maken van de computerzalen van de wiskundeopleiding in de Faculteit Exacte Wetenschappen.
Naast de faciliteiten van de faculteit biedt de Universiteit computervoorzieningen die faculteitsoverstijgend zijn. Een voorbeeld hiervan is TIS, het Tentamen Informatie Systeem. Je krijgt naast je facultaire inlognaam en wachtwoord tevens een VU-wachtwoord en inlognaam. Voor meer informatie over de universiteitsvoorzieningen zie de website van de digitale helpdesk: www.digidesk.vu.nl.

1.2.4Bibliotheek

De Bibliotheek Economie heeft een uitgebreide collectie op het gebied van economie, econometrie en bedrijfskunde. De bibliotheek bevindt zich op de derde en vierde verdieping van het hoofdgebouw in de B-vleugel en is uitsluitend bereikbaar via de ingang op de derde verdieping (bij de grote liftengroep.) De uitleenbalie is hier gevestigd en is dagelijks geopend van 9.00 tot 16.45 uur. Rond feestdagen en vakanties gelden aangepaste openingstijden. Telefoonnummer uitleenbalie: 020-59 85160.


Bibliotheekinstructies voor studenten zijn opgenomen in het studieprogramma. Extra instructiemomenten staan vermeld op de homepage. Via de homepage is het mogelijk de webcursus Informatievaardigheden op verschillende niveaus te volgen.
De homepage van de bibliotheek is www.ubvu.vu.nl > Bibliotheekafdelingen > Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde. De homepage bevat een handleiding voor het zoeken naar literatuur en huishoudelijke mededelingen. Veel tijdschriften en artikelen zijn elektronisch beschikbaar, niet alleen op de universiteit maar ook thuis via het Internet. Voor vakinhoudelijke vragen kan contact worden opgenomen met de vakreferenten (e-mail: I.Limpens@ubvu.vu.nl of m.paap@ubvu.vu.nl).
De studiezalen in de bibliotheek zijn geopend van maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur. De studiezaal op de eerste verdieping, het studielandschap, is open van 8.30 tot 17.00 uur. Werkplekken in het studielandschap zijn voorzien van pc's en inplugpunten.
Studenten hebben op dezelfde wijze als hierboven beschreven toegang tot de faciliteiten van andere afdelingsbibliotheken op de VU, zoals Bibliotheek Psychologie en Pedagogiek (2e verdieping), Bibliotheek Sociale Wetenschappen (7e verdieping) en Bibliotheek Bèta (6e verdieping W&N-gebouw). Daarnaast kunnen universitaire studenten op vertoon van hun collegekaart/stamkaart en een geldig legitimatiebewijs zich inschrijven bij andere universiteitsbibliotheken. Ten slotte kunnen documenten die niet beschikbaar zijn bij de UBVU via het InterBibliothecair Leenverkeer (IBL) tegen betaling geleend worden.

1.2.5Studieadviseur

Aan de faculteit werken vijf studieadviseurs. Zij houden zich bezig met het geven van voorlichting, informatie, raad en hulp aan studenten. Zij geven onder andere informatie over vakken, planning, samenstelling van een afstudeerproject et cetera. Ook bieden zij hulp als door bijzondere persoonlijke omstandigheden studievertraging ontstaat. De studieadviseurs bewaken ook de studievoortgang. Als er reden voor is, roepen zij studenten op voor een gesprek. Alle studenten ontvangen in ieder geval tijdens het eerste jaar een oproep voor een persoonlijk gesprek met een van de studieadviseurs.


De studieadviseurs voor Economie en Bedrijfswetenschappen zijn:

 • Mevr. drs. Sharon Lo Fo Wong

 • Mevr. drs. Karin Loos

 • Mevr. drs. Ella Noordhoek

E-mail: studieadviseur@feweb.vu.nl. Tel 020-59 86 116. Spreekuur: dagelijks van 13.00 tot 14.00 uur in 2A-22/24 of volgens afspraak.

De studieadviseur voor de opleiding Bedrijfswetenschappen in Zwolle is


 • Mevr. drs. Floor Alles; e-mail falles@feweb.vu.nl

De studieadviseur voor Econometrie en Operationele Research is • Dhr. dr. R. Nobel; E-mail: rnobel@feweb.vu.nl, spreekuur volgens afspraak. Voorts worden de econometriestudenten begeleid door cohortbegeleiders, die elk een jaarlaag onder hun hoede nemen.

1.2.6Speciale examenfaciliteiten

In sommige gevallen is het mogelijk om een half uur extra tentamentijd te krijgen. Wanneer je tot één van de volgende groepen behoort, kun je hiervoor contact opnemen met de studieadviseurs:
 • Studenten die dyslectisch zijn: Ben je op de middelbare school (of daarna) op dyslexie getest? Wanneer je een verklaring van bijvoorbeeld een schoolbegeleidingsdienst kunt laten zien, kun je in aanmerking komen voor een half uur extra tentamentijd.

 • Studenten die een buitenlandse vooropleiding of VASVU hebben. Studenten met een buitenlandse vooropleiding of studenten die hebben deelgenomen aan het voorbereidend jaar van het VASVU kunnen voor een beperkte termijn in aanmerking komen voor extra tentamentijd.


Procedure

 • Iedere keer wanneer je je inschrijft voor tentamens, moet je de extra tentamentijd aanvragen bij een van de studieadviseurs. Je naam wordt bij honorering van je verzoek vermeld op een lijst en doorgegeven aan het studiesecretariaat.

 • Op de dag van het tentamen zelf moet je je 40 minuten voordat het tentamen begint bij het studiesecretariaat aanmelden.1.2.7Uitwisseling en internationalisering

Het is mogelijk om een gedeelte van de studie te verrichten in het buitenland. De faculteit heeft uitwisselingsovereenkomsten met veel universiteiten binnen en buiten Europa. Zo participeert zij in Europese netwerken met universiteiten in Groot-Brittannië, Ierland, Duitsland, België, Frankrijk, Spanje, Portugal, Italië, Griekenland, Oostenrijk, Zweden, Denemarken en Finland. Maar ook uitwisseling met universiteiten in Hongarije of Polen en behoort tot de mogelijkheden. Daarnaast zijn er samenwerkingsverbanden buiten Europa. Zo bestaan er vaste uitwisselingsmogelijkheden met: • University of Utah, Salk Lake City, USA

 • Universiteit van Stellenbosch, Port Elizabeth en Pretoria, allen in Zuid-Afrika

 • ITAM & ITESM, beide in Mexico

 • Kansai Gaidai University in Japan,

 • University of Western Australia in Australië

 • Universidad de San Andrés in Argentinië.

Studenten die een tijdje in het buitenland willen studeren, kunnen voor informatie terecht op de website. Voor vragen die daar niet beantwoord worden, kunnen zij terecht bij de medewerker internationalisering van het onderwijsbureau. Behalve informatie over welke studiemogelijkheden er zijn, en hoe de activiteiten in het examenprogramma kunnen worden ingepast, geeft deze advies over talrijke praktische zaken zoals visa, verzekeringen, subsidieaanvragen, enzovoort.


Daarnaast worden er elk voorjaar voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomsten wordt informatie gegeven over uitwisselingsprogramma's, beurzen, studiepunten etc. Het is ook mogelijk dat studenten zelf buitenlandse studieplannen maken, bijvoorbeeld om een stage of scriptie in het buitenland te doen. Begin dan wel minimaal één jaar van tevoren met voorbereiden, en neem ruim van te voren contact op met de docent die de stage of scriptie gaat begeleiden.
Studenten kunnen zich bij de medewerker internationalisering aanmelden voor een studieperiode buitenland. Er wordt op basis van motivatie en studievoortgang geselecteerd. Als je geselecteerd bent, zul je tot aan je vertrek naar het buitenland begeleid worden bij alle voorbereidingen.Meer informatie is verkrijgbaar op de website: www.feweb.vu.nl > studenten > buitenland. Voor informatie die je daar niet kunt vinden kun je terecht bij mevr. Lara Hager, BA, medewerker internationalisering, kamer 2E-68/70, e-mail: international@feweb.vu.nl. Spreekuur: maandag t/m donderdag van 13.00-14.00 uur.

1.2.8Facultaire studentenverenigingenAureus

Aureus is de faculteitsvereniging van de opleidingen Economie en Bedrijfswetenschappen en is de spil in het contact tussen studenten, het bedrijfsleven en de faculteit. Bijna alle studenten van de faculteit worden lid van Aureus en kunnen hierdoor profiteren van de voordelen en kortingen die worden geboden.
Studieondersteuning

In de winkel van Aureus (2A-11) worden uittreksels, collegedictaten en studieboeken verkocht. Leden krijgen flinke kortingen op deze producten; zo wordt er minimaal 10% korting gegeven op de studieboeken. Bovendien biedt Aureus de mogelijkheid om bovengenoemd studiemateriaal on-line te bestellen op www.aureus-vu.nl. Tenslotte is Aureus in het bezit van een Intranet. Alle leden hebben een account op basis van hun studentnummer. Op het Intranet vindt je stages en oude tentamens, het is dé plek waar je je in kan schrijven voor activiteiten van Aureus en je interessegebieden voor bedrijvenmailings aangeven. Op basis van deze gegevens verzorgt Aureus gerichte mailings in opdracht van haar bedrijfscontacten.


Activiteiten

Aureus organiseert regelmatig activiteiten waarbij studenten in contact worden gebracht met het bedrijfsleven. Deze activiteiten worden specifiek voor de doelgroepen binnen de studie georganiseerd. Zo zijn er verschillende themamaanden zoals de Finance of de Accountancy maand. Tijdens zo’n maand kun je deelnemen aan verschillende inhouse activiteiten bij bekende en toonaangevende bedrijven. Verder zijn er ook bedrijvendagen zoals de jaarlijks terugkerende Marketingdag, waar workshops en lezingen worden verzorgd door verschillende bedrijven in een vooraf bepaald thema. Andere activiteiten zijn: een internationale studiereis, de Amsterdamse Carrière Dagen, een gala, borrels en grote feesten. Hiernaast geeft Aureus zesmaal per jaar het faculteitsblad Avenir-EB uit in samenwerking met de faculteit.
Actief lid

Naast gewoon (passief) lidmaatschap is het ook mogelijk om actief te zijn binnen de vereniging en je bezig te houden met het organiseren van bovengenoemde activiteiten. Als actief lid kan je veel ervaring opdoen op het gebieden van organiseren, samenwerken, overtuigen, projectmanagement etc. Voor alle actieve leden worden er regelmatig borrels en andere sociale activiteiten georganiseerd zoals het Actieve-Leden-Weekend. Check voor meer informatie de website: www.aureus-vu.nl of bel met 020-59 86154.


Adres: Aureus, De Boelelaan 1105, kamer 2A-11, 1081 HV Amsterdam, tel 020 59 86154, e-mail: aureus@feweb.vu.nl
Kraket

Kraket is de vereniging van en voor studenten Econometrie en Operationele Research aan de Vrije Universiteit. Kraket staat voor Kritische Aktuarissen en Econometristen en is opgericht op 14 juli 1972. De Aktuarissen zijn er inmiddels niet meer maar omdat de naam Kraket een begrip is geworden, is besloten deze zo te houden. Bijna alle econometriestudenten zijn lid van Kraket en daartoe is dan ook alle reden. Kraket geeft niet alleen korting op econometrieboeken en brengt tentamenbundels uit, Kraket is veel meer! Kraket zorgt ook voor een heleboel ontspanning, sportiviteit en vooral veel gezelligheid met activiteiten als borrels, feesten en sporttoernooien. Om degenen die niet deelnemen aan deze activiteiten toch van alles op de hoogte te houden, wordt ieder kwartaal het blad Ecotribune uitgegeven, waarin iedereen zijn/haar verhaal kwijt kan.
Naast de Ecotribune geeft Kraket voor de serieuzere lezer samen met de Vereniging voor Studenten Actuariaat, Econometrie & Operationele Research van de UvA het econometrisch magazine Aenorm uit. Hierin schrijven docenten, aio's, studenten en afgestuurde econometristen uit het bedrijfsleven over allerlei onderwerpen, zodat een goed beeld ontstaat van wat er allemaal mogelijk is met de studie Econometrie. Ook worden er regelmatig excursies naar bedrijven en borrellezingen georganiseerd. Zo zijn er bezoeken geweest aan Price Waterhouse Coopers, ING, Mercer, Optiver, het CBS, KLM, Ortec en vele andere grote en kleine bedrijven waar econometristen werken. Op de jaarlijkse Kraket Bedrijvendag krijg je de hele dag de kans met verschillende bedrijven kennis te maken door middel van cases, lezingen en een informele afsluiting.
Ook wordt eens in de twee jaar een studiereis naar het buitenland georganiseerd. In 1995 ging deze reis naar Japan, 1997 Israël, 1999 Zuid-Afrika, 2001 India en in 2003 naar Brazilië.
Kraket participeert in het Landelijk Orgaan Econometrische Studieverenigingen. Dit is een samenwerkingsverband van alle zes econometrische studieverenigingen van het land. LOES organiseert bijvoorbeeld de landelijke econometristendag, die ieder jaar in een andere stad wordt georganiseerd. Dit is een bedrijvendag voor studenten uit het hele land en wordt afgesloten met een diner en een spetterend feest.
Als hoogtepunt van het jaar organiseert het bestuur ieder jaar het Kraketweekend, waarvan de zeer afgelegen bestemming tot het einde toe geheim blijft. Dit weekend wordt gevuld met feesten en originele, (meestal) sportieve activiteiten.
Wil je meer weten over Kraket, of heb je leuke ideeën, dan staat het bestuur altijd voor je klaar. De Kraketkamer is kamer 1A-13 in het hoofdgebouw van de VU. Er is daar meestal wel iemand aanwezig, zeker tijdens het Kraketuur, iedere dag van 12.30 t/m 13.30 uur. Hier kunnen de leden van Kraket ook de econometrieboeken kopen tegen een korting van 10%. Geen enkele reden dus om niet lid te worden! En ook studenten die zelf actief willen worden binnen Kraket zijn altijd welkom!
Adres: Kraket, De Boelelaan 1105, kamer 1A-13, 1081 HV Amsterdam, tel. 59 86015, Internet: www.kraket.nl, e-mail: info@kraket.nl

1.2.9Facultaire studentenraad

De facultaire studentenraad behartigt de belangen van studenten in alle opleidingen van de faculteit. Deze raad stelt kandidaten voor aan het faculteitsbestuur voor de verschillende commissies in de faculteit met studentleden. De facultaire studentenraad bestaat uit vijf leden die ieder jaar via verkiezingen gekozen worden.


De Facultaire studentenraad neemt – samen met de personeelsgeleding - deel aan de Gemeenschappelijke Vergadering. Deze heeft advies- en instemmingsrecht bij de meeste besluiten van het faculteitsbestuur. Zij benoemt ook een studentlid die als adviseur de vergaderingen van het faculteitsbestuur bijwoont.

1.2.10Overige studieverenigingenMarketing Associatie Amsterdam

De Marketing Associatie Amsterdam (MAA) is dé studievereniging voor alle in marketing geïnteresseerde studenten van beide Amsterdamse universiteiten (VU en UvA). De doelstelling van de MAA is intermediair te zijn tussen studenten, het bedrijfsleven en de beide Amsterdamse universiteiten. Adres: Marketing Associatie Amsterdam, Kamer E0.05, Roetersstraat 11, 1018 WB Amsterdam, tel.: 020-52 54154, fax: 020-52 54182, e-mail: bestuur@maa.to/ www.maa.to


Financiële Studievereniging Amsterdam

De FSA is dé studievereniging voor financieel georiënteerde studenten aan de economische faculteiten van de Universiteit van Amsterdam en Vrije Universiteit te Amsterdam. De FSA slaat een brug tussen studenten en bedrijven door middel van het organiseren van verschillende projecten. Als lid van de FSA ontvang je vier keer per jaar het vakspecialistisch magazine Fiducie en het verenigingsblad FSA & Beyond. Verder word je natuurlijk op de hoogte gehouden van al onze projecten. Wil jij actief worden naast je studie? Wil jij organisatorische ervaring opdoen bij de meest professionele studievereniging van Nederland? Word dan actief lid bij de FSA. Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste, gemotiveerde leden. Meer informatie staat op onze website: www.fsa.nl. Mailen of bellen kan ook: bestuur@fsa.nl of 020-52 56512.


De website van de faculteit geeft verder een uitgebreid overzicht van alle studie en studentenverenigingen voor studenten van de Vrije Universiteit.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18

 • 1Algemene informatie voor bachelorstudenten 1.1Algemeen
 • 1.2Voorzieningen voor studenten
 • 1.2.3Computervoorzieningen
 • 1.2.6Speciale examenfaciliteiten
 • 1.2.7Uitwisseling en internationalisering
 • 1.2.8Facultaire studentenverenigingen
 • 1.2.9Facultaire studentenraad
 • 1.2.10Overige studieverenigingen

 • Dovnload 0.79 Mb.