Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Inhoudsopgave 1 Algemene informatie voor bachelorstudenten 9

Dovnload 0.79 Mb.

Inhoudsopgave 1 Algemene informatie voor bachelorstudenten 9Pagina14/18
Datum04.04.2017
Grootte0.79 Mb.

Dovnload 0.79 Mb.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18
naam

Introduction to Transport, Distribution and Logistics

code

61321040

studiepunten

6

contacturen

42 (14 werkcollege, 28 hoorcollege)

 

Naast een wekelijks hoorcollege over de transportsector en een wekelijks hoorcollege over de logistieke dienstverlening is er een werkcollege. De student moet in een kleine groep een werkstuk schrijven over een actueel onderwerp in transport of logistieke dienstverlening.

periode

2

coördinatoren

dr. J.N. van Ommeren; prof.dr. A.R. van Goor

doel

Nederland heeft een lange traditie als Distributieland. Bekende bedrijven zijn onder meer: Frans Maas, Schiphol, KLM, ECT Rotterdam en de NS. Veel Amerikaanse en Japanse bedrijven hebben hun Europese Distributiecentrum (EDC) gevestigd in ons land. Maar Nederland moet op het gebied van de zakelijke dienstverlening binnen transport, distributie en logistiek (TDL) alle zeilen bijzetten om een toonaangevende rol te kunnen blijven spelen. Verladers en vervoerders moeten daartoe meer bedrijfskundige kennis in huis halen. Het vak TDL richt zich op de belangrijkste bedrijfskundige vraagstukken, die van belang zijn voor de continuïteit van de sector, zowel als aan verladers- als vervoerderszijde.

inhoud

In het vak Introduction to TDL worden transport vraagstukken en logistieke beslissingen evenwichtig op elkaar afgestemd. Studenten worden vertrouwd gemaakt met de bedrijfskundige logistieke ontwikkelingen binnen vier soorten ketenpartners:

 • Verladers als IBM, Unilever, Vendex-KBB, etc.

 • Mainports als Rotterdam / Amsterdam, Schiphol

 • Transporteurs als NS, KLM, Connexxion

 • Logistiek dienstverleners als Danzas, TPG, Frans Maas

Het introductievak in een specialisatierichting (sector) moet vooral worden gezien als een integratie van alle bedrijfskundige gebieden, die in de BWS-opleiding aan de orde zijn geweest.

Bij Intro to TDL blijft het de bedoeling dat we focussen op een bepaald bedrijf uit de sector en daar kennis over het merendeel der bedrijfskundige functies op toepassen. Voor bijvoorbeeld DL betekent dit dat de studenten in een groepje een theorieverhandeling schrijft over 'the state of the art' van een functioneel gebied (strategie, marketing, ICT, etc. ) in de sector logistieke dienstverlening en dat zij vervolgens toetsen in hoeverre het pilotbedrijf voldoet aan de theorie.Aanbevelingen worden gedaan aan het management van het bedrijf, dat bij het eerste en het laatste college aanwezig is. Op deze wijze gaat een sector voor de studenten leven en vormt het vak een prachtige afronding van de bachelorstudie.

literatuur

toetsing

schriftelijk tentamen
70 %
werkstuk
30 %
subject

Investments

code

60332090

credits

6

contact

24 hours (24 lecture)

 

supplemented with cases/assignments.

period

4

lecturers

prof.dr. A. Lucas; prof.dr. J.M.G. Frijns

aim

This course aims to make students familiar with the insights from investments and portfolio management theory. Students also have to be able to apply these insights in practical situations involving portfolio decisions and investment management for both individuals and institutions.

content

Investment decisions take a prominent role in everyday life. We can think of investment decisions taken by institutional investors (banks, insurance companies, pension funds, mutual funds), but also financial decisions taken by individual households (additional pension savings, saving for ones children's education (and how), buying a house, etc.) Investment theory is also strongly linked with risk management. The importance of sound decision making in this field has been underlined by recent experiences on financial markets, law suits involving complex financial products for retail clients, the debate about the (in)solidity of pensions, etc. The Investments course aims to provide an overview of the principles of investment analysis. A framework is developed that allows one to address a variety of (at first sight) completely different investment problems in a unified way. The theoretical underpinnings are developed from modern portfolio theory, with mean-variance optimization and the CAPM as key ingredients. The second component of the course deals with the empirical research for financial markets and the actual mechanisms driving these markets. Factor models for returns on financial products are very important here. The third component consists of valuation and risk attribution (including performance attribution) for individual financial products as well as portfolios of these products.

literature

Zvi Bodie, Alex Kane and Alan J. Marcus, Investments, 6th edition 2004/2005, McGraw Hill.

examination format

written interim examination
Exam questions are meant to test the candidate's theoretical insight as well as analytical and computational skills.

entry requirements

 • Economics students: Finance 1.4, 2.2, and 2.4 ( roughly chapters1-15, 20-23, 27-30 of the book of Brealey and Myers, Principles of Corporate Finance, 7th edition).

 • Business students (BWS): Finance and Financial Modelling (period 1.5), Financial Management (period 2.4).

remarks

The course is only offered in English if there is a sufficient number of non-Dutch speaking participants. Otherwise the course will be offered in Dutch.
subject

Labor, Care and Well-being

code

60342020

credits

6

contact

24 hours (24 lecture)

period

5

lecturers

prof.dr. F.A.G. den Butter; prof.dr. M. Lindeboom

content

The social and health care system are the heart of the economic policy debate in most western societies. This has to do with the fact in the past decades there have been a rapid increase of expenditure on social security and health care. To a large extent this is due to the demographic trends towards ageing. It remains however, that the rapid growth of expenditures will have consequences for the sustainablility of these systems and the functioning of the labour market.

This course starts with facts and presents the relevant policy issues. We next use the modern economic literature on the incentive effects of social insurance programmes and the effectiveness of active labour market programmes to provide the answers to these prominent policy questions. So we will discuss both from the theoretical and from the practical perspective the relevance of various policy optionsliterature

Articles on several subjects from scientific magazines. To be announced at the start of the course.

examination format

written interim examination

entry requirements

The participants are expected to have entry requirements in micro and macro economics. Recommended are 3rd year courses of these.
subject

Logistics

code

61332060

credits

6

contact

36 hours (12 casecollege, 24 lecture)

period

4

docenten

prof.dr. A.R. van Goor; drs. J.A.M. Mostard

aim

 • The introduction of a number of logistics concepts that can be used for a logistics screening of production, trade- and distribution companies

 • To be able to calculate with different logistics tools

 • A first introduction into Supply Chain Management.

content

Logistics concept of purchasing, production, physical distribution and reverse logistics

 • Terms and definitions in logistics; logistics costs

 • Competitive strategy and logistics

 • Interfaces with marketing, procurement and ICT

 • Integrated logistics concept

 • Demand forecasting and inventory control

 • Purchasing logistics and E-procurement

 • Production logistics, MRP, JIT, en OPT

 • Distribution logistics, DRP, E-logistics

 • Reverse logistics

Supply Chain Management

 • Terms and definitions

 • Role of ICT in SCM

 • Managing flows of materials across the chain

 • Developing & maintaining SC relationships

 • Future challenges and trends

literature

 • H.M. Visser e.a., Logistics: Principles & Practise, 2005,ISBN to be announced, Wolters /Stenfert Kroese, Groningen,

 • R.B.Handfield & E.L. Nichols, Introduction to Supply Chain Management, ISBN 013-62-1616-1 Prentice Hall Inc.

examination format

written interim examination
weging 70%
Cases
weging 30%.
naam

Logistics & Operations Research

code

61121010

studiepunten

6

contacturen

36 (16 hoorcollege, 8 casecollege, 12 discussiecollege)

 

In verschillende cases passen studenten de theorie toe.

 

In de discussiecolleges wordt de theorie uitgediept aan de hand van relevante vraagstukken. Tevens wordt ingegaan op vragen betreffende de cases, de literatuur en theorie behandeld tijdens het hoorcollege.

periode

2

coördinator

dr. I.F.A. Vis

docenten

prof.dr. A.A.I. Holtgrefe; dr. I.F.A. Vis

doel

Deze cursus geeft een inleiding in logistiek en operationele analyse. De leerdoelen zijn het verwerven van kennis en inzicht in logistiek en in kwantitatieve benaderingen voor beslissingsondersteuning in bedrijfsprocessen.

inhoud

In dit vak komen onder andere de volgende onderwerpen aan bod:

 • Introductie in logistiek en supply chain management

 • Material management

 • Fysieke distributie

 • Linear programming

 • Transport-, voorraad- en wachtrijmodellen

 • Projectmanagement

literatuur

 •  I.F.A.Vis & A.A.I. Holtgrefe, Logistics and Operations Research, custom edition 2005, ISBN 1844791645, Prentice Hall,  including CD POM/QM for Windows Version 2.2

 • Overige materialen

toetsing

schriftelijk tentamen
60% van het eindcijfer
opdracht
40 % van het eindcijfer.
Toekenning van een voldoende/onvoldoende beoordeling op basis van getoonde inzet.

opmerkingen

Voor de discussie- en casescolleges geldt een aanwezigheidsplicht.
naam

Macro-economie 3.1

code

60311020

coördinator

prof.dr. E.J. Bartelsman

studiepunten

6

contacturen

36 (12 activerende werkvormen, 24 hoorcollege)

periode

1

doel

 • Overdracht van recente inzichten uit macroeconomisch onderzoek

 • Introductie van de methoden en technieken die bij dit onderzoek gebruikt worden.

 • Exploratie van beleidsvragen die wel en (nog) niet beantwoord kunnen worden met macroeconomische theorie en empirie.

inhoud

In dit vak wordt inzicht verschaft in de samenhang tussen productie, werkloosheid, en prijzen. Daarbij wordt bestudeerd hoe deze grootheden het resultaat zijn van decentrale beslissingen van huishoudens en bedrijven, en van het beleid van supra-nationele en nationale overheden en centrale banken. Voorts wordt gekeken naar de oorzaken en gevolgen van conjunctuurschommelingen op korte termijn, en reële groei op langere termijn. Ook worden de verschillende theoretische invalshoeken om bijvoorbeeld consumptie, investeringen, of overheidsbudgeten te analyseren geconfronteerd met bevindingen uit de empirische literatuur. Hiermee kan met een kritisch oog gekeken worden naar de mogelijkheden voor het geven van beleidsadvies aan centrale bankiers of EU / nationale overheden.

literatuur

 • M. Gärtner, Macro Economics, 2003, FT/Prentice Hall, 

 • Artikelen

toetsing

schriftelijk tentamen
opdracht

entreevoorwaarden

Macro periode 2.3 of vergelijkbaar
subject

Management Accounting

code

61231010

credits

3

contact

36 hours (8 casecollege, 16 lecture, 12 discussion of lecture)

 

hoorcollege: drie weken, wekelijks 2 uur

 

casecollege: drie weken, wekelijks 2 uur en een aanwezigheidsplicht

 

discissiecollege: twee weken, wekelijks 2 uur , de student moet zich aanmelden

period

4

co-ordinator

drs. W.M. van der Vooren

lecturers

drs. F. Duimstra; drs. D. Turkenburg; drs. W.M. van der Vooren

doel

In het eerste studiejaar werd bij Financial Accounting and bookkeeping aandacht besteed aan de vastlegging van transacties en overige relevante gebeurtenissen in een bedrijf en de rapportage daarvan ex post ten behoeve van eigenaren, aandeelhouders, financiers, fiscale instanties en het publiek in ruime zin.
In Management accounting draait het om het genereren, rapporteren en gebruiken van informatie ten behoeve van de interne besluitvorming binnen organisaties. Hierbij gaat het derhalve om informatieverstrekking aan interne partijen binnen de organisatie, zoals aan medewerkers, afdelingsmanagers en de bedrijfsleiding. Zij gebruiken deze informatie om de bedrijfsvoering zo doelgericht (effectief) en doelmatig (efficiënt) mogelijk te laten plaatsvinden.

inhoud

Verscheidende aspecten van management accounting zullen in deze cursus aan de orde komen: planning & control, budgettering, kostenallocatie. Daarnaast diverse costing systems zoals job-order costing, process costing en Activity Based Costing. In deze cursus zal de student het gereedschap ontwikkelen om in de toekomst als manager of consultant inzicht te krijgen in bedrijfsprocessen, planning, kosten en de analyse van verschillen tussen raming en werkelijkheid.

literatuur

Charles Horngren, Srikant M. Datar & GeorgeFoster, Cost Accounting a managerial emphasis, 12th edition, Prentice-Hall Inc / Pearson Education Inc., New Jersey, 07458.

examination format

schriftelijk tentamen
weging 60 %
opdracht (week 6 - 12)
gedurende het blok ingeleverde uitwerkingen van cases en presentaties - weging 40 %
subject

Management Accounting 3.4

code

60332010

lecturers

drs. A.C. Guldemond; drs. E. de With

credits

6

contact

24 hours (24 hoorcollege)

period

4

aim

This course requires basic knowledge of management accounting and an interest in businessadministration. The focus will be on three specific subjects:

 • product costing

 • accounting for planning and control

 • accounting for decision making

content

In product costing we will discuss job costing, activity-based costing and other cost allocationmethods.Management control is about the way in which financial-economic information is used to analyse and control businessprocesses. The structure of control, budgeting and different analysis tools like Return on Investment and Economic Value Addedwill be discussed.In discussing cases and experience of companies also the behaviour of organisations and people will be covered. In accounting for decision making we will talk about investment decisions and valuation. At the end of the course we will visit a conpany and discuss their way of making money, organising and strategy.

literature

C.T. Horngren, S. Datar and G. Foster, Cost Accounting: A Managerial Emphasis, 12th edition 2005, Prentice Hall.

examination format

written interim examination
with cases extra bonuspoints can be earned.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18

 • Labor, Care and Well-being
 • Logistics Operations Research
 • Macro-economie 3.1
 • Management Accounting
 • Management Accounting 3.4

 • Dovnload 0.79 Mb.