Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Inhoudsopgave 1 Algemene informatie voor bachelorstudenten 9

Dovnload 0.79 Mb.

Inhoudsopgave 1 Algemene informatie voor bachelorstudenten 9Pagina17/18
Datum04.04.2017
Grootte0.79 Mb.

Dovnload 0.79 Mb.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18


naam

Purchasing and E-Procurement

code

61331050

studiepunten

6

contacturen

36 (12 werkcollege, 24 hoorcollege)

periode

4

coördinator

prof.dr. J.H.A. Harink

doel

Inkoop betreft alles waar een organisatie - vroeg of laat - een factuur voor ontvangt. En dat gaat niet alleen om een scala aan goederen (pc's, kantoormeubilair, etc.), maar ook om vele diensten (schoonmaak, tijdelijk personeel, etc.). Gemiddeld wordt meer dan 70% van de omzet van een organisatie ingekocht bij leveranciers. Bij handelsbedrijven betreft dit bijna 100%. Inkoop wordt hierbij steeds belangrijker voor een organisatie. Daarnaast vertaalt een besparing op inkoop zich direct door naar een verhoging van de winst. Dit alles zorgt ervoor dat de inkoop steeds meer aandacht krijgt binnen organisaties en vast onderdeel wordt van de agenda van vele managers. Daarmee is inkoop dus relevant voor alle bedrijfskundige disciplines!

inhoud

Het vak Purchasing & E-procurement richt zich op het inkopen van goederen en diensten in de brede zin van het woord. Zowel het traditionele inkoopproces als het elektronisch inkopen komen uitgebreid aan bod. Onderwerpen die zullen worden behandeld zijn:

 • Het toenemende belang van inkoop: waarom wint inkoop zo snel aan populariteit?

 • Het inkoopproces: hoe koopt een organisatie in?

 • Leveranciersmanagement: hoe werkt een organisatie optimaal samen met leveranciers?

 • De organisatie van inkoop: wie koopt er binnen een organisatie in? Wordt dat centraal, decentraal of anders gedaan? En wat is de rol van de Chief Purchasing Officer (CPO)?

 • E-procurement: hoe kan het internet worden gebruikt bij inkoop?

 • De selectie en invoering van e-procurement: hoe bepaalt een organisatie wat zij met het internet moet gaan doen?

 • Inkoopcontrol: hoe kan een organisatie gericht haar inkoop verbeteren?

 • Inkoop als onderdeel van facility management: hoe worden medewerkers van een organisatie optimaal bediend?

 • E-marketplaces: wat moet een organisatie hiermee doen?

 • Inkoopethiek: hoe gedraagt een inkopende organisatie zich netjes?

literatuur

Wordt later bekend gemaakt.

toetsing

schriftelijk tentamen
70% van het eindcijfer
paper
30% van het eindcijfer
naam

Quantitative Business Analysis

code

61231020

studiepunten

6

contacturen

30 (12 hoorcollege, 18 casecollege)

 

voor de casecolleges geldt een aanwezigheidsplicht.

periode

4

coördinator

dr.ir. C.A.G.M. van Montfort

docenten

dr.ir. C.A.G.M. van Montfort; dr. J.R. van den Brink; dr. B.F. Heidergott; dr. A.A.N. Ridder; dr. A.F. de Vos; dr. D.A. van der Laan (en drs. A.A. v.d. Ven.)

doel

Dit vak heeft tot doel het geven van inzicht in het gebruik van kwantitatieve beslissingsmethoden voor managementvraagstukken.

inhoud

In het eerste deel van het college ligt het accent op beslisbomen en spelbomen. Beslisbomen en spelbomen zijn moderne management gereedschappen voor het analyseren van financiële beslissingssituaties met onzekerheid en voor het analyseren van onderhandelingssituaties met meerdere spelers. Deze kwantitatieve analysemethodes zullen worden behandeld in het kader van praktische toepassingen waarbij gebruik gemaakt wordt van ondersteunende software voor management doeleinden.

In het tweede deel van het college wordt ingegaan op technieken voor simulatie, lineaire regressie en forecasting. Simulatie is een veelgebruikte management techniek voor het verkrijgen van inzicht in de invloed van onzekerheidsfactoren op beslissingssituaties. De basisprincipes, de mogelijkheden en de beperkingen van computersimulaties zullen worden behandeld aan de hand van toepassingen op het gebied van financiering. Lineaire regressie en forecasting-technieken zullen eveneens in het kader van dit soort toepassingen worden geïllustreerd.Het leren omgaan met op Excel gebaseerde software is een belangrijk bestanddeel van de colleges.

literatuur

De volgende literatuur is verplicht voor het tentamen:

 •  K. van Montfort and R. van den Brink, Quantitative Business Analyses, ISBN 1-84479-110-6, Pearson Publishing, London

 • Sheets van hoorcolleges op Blackboard

 • Cases en practicumopgaven op Blackboard

toetsing

schriftelijk tentamen
Er is een schriftelijk tentamen, dat voor 60 % het eindcijfer bepaald. Zowel het eindcijfer voor de casussen als het tentamencijfer moeten minimaal 5.0 zijn.
opdracht
Er zijn vier casusopdrachten, die in groepjes van drie personen moeten worden gemaakt. Het eindcijfer voor de casussen is het gemiddelde cijfer over de vier casuscijfers. Dit eindcijfer voor de casus bepaald voor 40 % het eindcijfer van het vak.
naam

Services Marketing

code

61241010

studiepunten

6

contacturen

24 (16 hoorcollege, 8 casecollege)

 

De casecolleges behandelen praktische vraagstukken. Het leren toepassen van theoretische modellen bij het zelf oplossen van deze vraagstukken staat dan centraal. Voor de casecolleges geldt een aanwezigheidsplicht.

 

Naast de hoorcolleges kunnen studenten tijdens het (facultatieve) inloopspreekuur - alleen of in groepjes - ingaan op bepaalde thema's die gerelateerd zijn aan de hoorcolleges.

periode

5

coördinator

drs. W. de Vries

docent

drs. W. de Vries (andere docenten nog nader aan te kondigen.)

doel

Het verkrijgen van kennis en inzicht inzake de marketing van ontastbare producten (diensten) en de gevolgen die dit heeft voor het marketingbeleid. Het kunnen toepassen van de verworven kennis en inzicht.

inhoud

Het oog hebben voor klant- en concurrentieoriëntatie (dienstenmarketing aspect). Vervolgens deze oriëntaties kunnen vertalen in de juiste interne en externe activiteiten (dienstenmanagement aspect) die adequaat bijdragen aan de gestelde organisatiedoeleinden.
Tot de onderwerpen die aan bod komen, behoren onder andere:

 • de dienstenclassificatie en de omgeving van de dienstverlener

 • strategische aspecten van dienstenmarketing

 • de dienstverleningsprocessen en de dienstenmarketing-mix

 • diensteninnovatie

 • capaciteitsmanagement, management van wachttijden en wachtrijen

 • kwaliteit en kwaliteitsperceptie

 • relaties en relatiemarketing

Zowel de consumenten markten (B2C) als de zakelijke markten (B2B) krijgen hierbij aandacht.

literatuur

 • De Vries, Goud & Goud, Strategic Service Management, 2004, Wolters-Noordhoff,

 • Reader

 • Blackboard

toetsing

schriftelijk tentamen
60 %
opdracht
40 %
naam

Statistics I

code

61131030

studiepunten

6

contacturen

38 (24 practicum, 14 hoorcollege)

periode

4

coördinator

dr. J.M. Sneek

doel

Statistics I heeft heel specifiek tot doel inzicht te krijgen in hoe bij een gegeven dataset op verantwoorde wijze conclusies te trekken zijn, omtrent de populatie waaruit de dataset getrokken is.

inhoud

Bij het vak Statistics I wordt ingegaan op beschrijvende statistiek: frequentieverdelingen, gemiddelde, spreiding etc. en wordt de basis gelegd voor inferentiële statistiek: kansberekeningen, discrete en continue stochastische variabelen en steekproefverdelingen. Er wordt een begin gemaakt met schattingsmethoden en toetsingstheorie.

werkwijze

Hoorcolleges worden afgewisseld met practica waarin studenten werken aan individuele opdrachten. Er zijn huiswerkopdrachten die gedeeltelijk met specialistische computerprogrammatuur gemaakt dienen te worden.

literatuur

 • Wordt nog bekend gemaakt.

 • Overig studiemateriaal kan worden gedownload van de digitale leeromgeving.

toetsing

schriftelijk tentamen
naam

Statistics II

code

61251010

studiepunten

3

contacturen

22 (14 practicum, 8 hoorcollege)

periode

3

coördinator

dr. J.M. Sneek

doel

Het verschaffen van basiskennis op het terrein van schatten en toetsen.

inhoud

Bij Statistics II worden - voortbouwend op Statistics I (61131030) uit 2004 en later - enkele onderdelen uit de toetsende statistiek aan de orde gesteld oa. toetsen op gemiddeldes, fracties en varianties in een, twee of meer populaties, chikwadraat-toets, variantieanalyse, non-parametrische toetsen en regressieanalyse.

Opmerking: voor studenten die met hun studie in 2003 of eerder gestart zijn en Statistics I (61161000) uit 2003 of eerder gehaald hebben, geldt een gewijzigd tentamen.werkwijze

Hoorcolleges worden afgewisseld met practica waarin studenten werken aan individuele opdrachten. Er zijn huiswerkopdrachten die gedeeltelijk met specialistische computerprogrammatuur gemaakt dienen te worden.

literatuur

 • A.D. Aczel & J. Sounderpandian, Complete Business Statistics, 5th edition 2002, McGraw-Hill New York

 • Overig studiemateriaal kan worden gedownload van de digitale leeromgeving

toetsing

schriftelijk tentamen
subject

Strategic Management and the Strategy Process

code

61312030

credits

6

contact

28 hours (12 group assignment, 16 lecture)

period

1

co-ordinator

drs. M.M. Rietdijk

lecturers

drs. M.M. Rietdijk; dr.ir. I.S. Lammers (and guest lecturers: Prof. dr T. Sminia, rector magnificus; M. van Winden MBA, banker;)

aim

After this course students are able to:

 • Describe and explain recent approaches of strategic management - as scientific field - and apply these to problems in the professional field of strategic management

 • Search, select and critically assess scientific publications in the field of strategic management

 • Analyse the strategy process in an organization, to facilitate strategic conversations and to formulate and implement a strategy

 • Present and write a group report.

content

This course is focused on recent developments in the scientific field of strategic management and the professional application of Scenario planning. Scenario planning helps organizations develop more then one long term perspective on their environment and core business.

The course follows 'Environmental Analysis and Structuring Organizations' from the first year and 'Strategy Development, Implementation and Evaluation' from the second year.In the first part of this course you will study the different strategic schools, like the 'Cognitive' and 'Entrepreneurial' School. During the second part you will formulate and implement a strategy by the Scenario planning approach. You will deepen and apply your knowledge about strategic management at a real life firm.

literature

 • Kees van der Heijden, Scenarioplanning, 2nd edition, 2005, Wiley

 • Articles on Backboard

Recommended for Dutch students:

examination format

written interim examination
60 %
presentation
group presentation 10 % and group report 30 %
subject

Strategy and Economics

code

60342040

credits

6

contact

24 hours (24 lecture)

 

Three two-week blocks of 3 two-hour lectures followed by 1 two-hour discussions of exercise problems

period

5

lecturer

dr. H.E.D. Houba

aim

Recognising strategic situations in economic situations of interdependence among economic actors, knowledge of the types of models available for modelling strategic situations and knowledge of concepts to deal with strategic uncertainty. The latter includes mastering techniques for solving strategic uncertainty.

content

In every society people, firms and institutions interact with each other in many different settings. For instance, negotiations for a contract or treaty, individuals or firms contributing to a joint partnership, managers motivating employees. More competitive settings involve firms competing on the same market, which could be organised as a procurement auction for contractors and buyers competing for products that are auctioned off. All these situations have in common that the outcome for each participant depends upon the behaviour of the other participants. Moreover, each participant faces strategic uncertainty about how the others will behave. Game theory is designed to deal with strategic uncertainty and has become one of the influential toolboxes in modern Economics (and the other social sciences) during the past two decades.

In this course the major game theoretic concepts are introduced and discussed in variety of often-simplified economic settings to highlight the economic issues and implications for economic policy. Economic settings are discussed from Industrial Organisation, Macroeconomics, Labour Economics, Auction Theory, Negotiation Theory and Contract Theory. The variety of topics indicates that mastering the systematic game theoretic approach enables the economist to easily recognise strategic situations in different fields and offers flexibility to easily switch from one field to another.Topics: Game and Strategies; Nash equilibrium and its modifications for dynamic games and games with incomplete information; co-ordination; market competition; negotiations; repeated interaction; auctions; the market for used cars; Job markets; reputation and signalling.

Special attraction: Learn why many contributors to game theory received a Nobel prize in Economics.

literature

J. Watson, Strategyan Introduction to Game Theory, 2002, W.W. Norton & Company.

examination format

written interim examination
Take-home exam covering contents of the first four weeks. Deadline: 5 P.M. on Friday of week 6 in period 5. Take-home exam is 25% of final grade
subject

Strategy and Environment

code

60332020

credits

6

contact

24 hours (24 lecture)

period

5

lecturer

prof.dr. D.J. Eppink

aim

 • Gain theoretical knowledge in the field of strategy and environment

 • Develop skills in translating the theory into practical solutions

content

The course starts with an overview of recent theoretical developments concerning the three strategic question each organisation has to deal with.

After that the attention will go to strategic analysis, development of strategic alternatives and the issues of choice and implementation.Using smaller cases the students can learn to apply the theories discussed and studied in stylised practical situations.It is expected that one or more guest speakers from the business world share their experiences and views with the participants.literature

Compulsory, will be announced later.

examination format

written interim examination
Written examination tests knowledge of and insight in the compulsory literature; the assignments test the skills in applying the knowledge acquired
assignment

entry requirements

The literature for Management and Organisation 1.1 ( M&O 1.1, chapter 7 ) or a similar basic treatment of the strategy process.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18

 • Quantitative Business Analysis
 • Services Marketing
 • Statistics I
 • Statistics II
 • Strategic Management and the Strategy Process
 • Strategy and Economics
 • Strategy and Environment

 • Dovnload 0.79 Mb.