Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Inhoudsopgave 1 Algemene informatie voor bachelorstudenten 9

Dovnload 0.79 Mb.

Inhoudsopgave 1 Algemene informatie voor bachelorstudenten 9Pagina18/18
Datum04.04.2017
Grootte0.79 Mb.

Dovnload 0.79 Mb.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18
naam

Strategy Development, Implementation and Evaluation

code

61241000

studiepunten

6

contacturen

24 (16 hoorcollege, 8 casecollege)

periode

5

coördinator

prof.dr. D.J. Eppink

doel

Het verwerven van kennis en inzicht in het ontwikkelen van strategieën voor ondernemingen en andere organisaties. Het verwerven van kennis en inzicht in de implementatie van strategieën en de evaluatie van de strategieën naar aanleiding van ontwikkelingen in de organisatie of de omgeving van de organisatie.

inhoud

Strategie-ontwikkelingspatronen, strategische managementprocessen, strategie, cultuur en politiek, strategische interactie, strategische opties, strategische voordelen, allocatie van middelen, analyse van strategieën, strategische veranderingsprocessen.

werkwijze

Hoor- en casecolleges. In de hoorcolleges wordt de theorie uiteengezet. In de casecolleges wordt de theorie toegepast op concrete bedrijfsvraagstukken en bedrijfsproblemen (cases). Studenten werken de cases uit door middel van een schriftelijk verslag en/of mondelinge presentatie. Voor de casecolleges geldt een aanwezigheidsplicht.

literatuur

 • Wordt later bekend gemaakt

 • Course manual  and cases via Blackboard

toetsing

schriftelijk tentamen
weging 60 %
presentatie
schriftelijke en mondelinge presentaties van case-uitwerkingen, weging 40%
naam

Toegepaste data-analyse

code

60331070

studiepunten

6

contacturen

24 (12 activerende werkvormen, 12 hoorcollege)

 

(gedeeltelijk) in een computerzaal

periode

4

docenten

dr. J.M. Sneek; drs. K. van den Hoeven

doel

Dit vak verschaft de student inzicht in een aantal belangrijke statistische technieken, die bij kwantitatief economisch onderzoek gebruikt (kunnen) worden. Verder wordt de student bekend gemaakt met bijbehorende computersoftware (met name SPSS).

inhoud

Management-beslissingen vereisen goed en degelijk vooronderzoek. Een essentieel onderdeel van dergelijk onderzoek is het op de juiste wijze kunnen uitvoeren en interpreteren van kwantitatieve analyses.

Dit geldt voor allerlei bedrijfskundige en bedrijfseconomische vraagstukken zoals die voorkomen op het terrein van Marketing, Finance en/of Accounting.

In deze cursus komen technieken aan de orde die op deze vakgebieden van toepassing zijn. Te denken valt aan (een selectie uit) onderwerpen als


 • multidimensional scaling

 • correspondentieanalyse

 • conjoint analyse

 • data-transformaties

 • multivariate (co)variantieanalyse

 • discriminantanalyse

 • logistische regressie.

Deze technieken zijn complex van aard, maar tijdens de colleges zal de theoretische diepgang worden beperkt en zal het accent liggen op de praktische bruikbaarheid via economische toepassingen met behulp van statistische programmatuur.

Het vak zal in ieder geval goed te volgen zijn voor een student met kwantitatieve belangstelling, die met succes heeft deelgenomen aan de Kwantitatieve methodenvakken en het 3e jaars vak Methoden & Technieken.literatuur

De literatuur op dit gebied zal nog nader vastgesteld worden. Er verschijnen enkele nieuwe titels per jaar, steeds meer inclusief economische data geschikt voor computertoepassingen.

toetsing

Vermoedelijk: via het inleveren van een aantal individueel uitgewerkte (computer-)opdrachten.
naam

Toegepaste kwantitatieve economie

code

60321080

studiepunten

6

contacturen

24 (12 activerende werkvormen, 12 hoorcollege)

 

Elke week een hoorcollege en een practicum in de pc zaal

periode

2

docent

dr. E. Vogelvang

doel

Het zelfstandig kwantitatief economisch onderzoek kunnen doen door kennis te hebben van een aantal bekende modellen uit de toegepaste econometrie.

inhoud

Als vervolg op de cursus Methoden en Technieken voor AE/FE in het eerste blok van het derde jaar van de bachelor economie worden in dit vak een aantal econometrische toepassingen besproken die een kwantitatief econoom later in zijn werk van nut kunnen zijn. Dit betreft een aantal bekende en vaak toegepaste modellen, die voor zowel algemeen,  bedrijfs- als internationaal-financiëel economen interessant zijn. Er kan bijvoorbeeld aandacht worden geschonken aan de lange en korte termijn error-correction modellen met als voorbeeld het `Purchasing Power Parity model'. Andere specifieke econometrische modellen die behandeld kunnen worden, zijn bijv. systemen van vergelijkingen, zoals het SUR model en een simultaan macroeconomisch model. ARCH en GARCH modellen, om rekening te houden met volatiliteiten, zoals die zich bijv. op aandelenmarkten voordoen. Modellen met `limited dependent variables' met een toepassing in een onderzoek over IT-gedrag van Nederlandse ondernemingen kunnen worden besproken. `Univariate tijdreeksmodellen' voor het berekenen van voorspellingen zijn eveneens modellen die aan de orde kunnen komen. De onderwerpen kunnen eventueel in overleg met de studenten bepaald worden, afhankelijk van hun belangstelling.

Modellen die aan de orde zijn geweest zullen door de studenten empirisch worden geschat en getoetst met echte economische data tijdens het bijbehorende practicum en zelfstudie. Op deze wijze zullen de studenten later in staat zijn om in hun werk deze veel voorkomende modellen te herkennen en toe te passen.literatuur

 • Ben Vogelvang, Econometrics, Theory and Applications with EViews, 2005, Pearson Education/Financial Times, Prentice Hall/Harlow.

 • Overige literatuur wordt eventueel op college bekend gemaakt.

toetsing

opdracht
Het tentamencijfer is het gemiddelde van de cijfers van de ingeleverde opdrachten.

entreevoorwaarden

Dit keuzevak kan alleen gekozen worden door studenten die het vak Methoden en Technieken voor AE/FE onderzoek hebben gedaan.
subject

Transport and Network Economics

code

60332110

credits

6

contact

24 hours (24 lecture)

 

The course will be taught in English if foreign students participate.

period

4

lecturers

prof.dr. E.T. Verhoef; prof.dr. P. Rietveld

aim

This course offers an introduction to economic theories and methods that are useful for understanding transport and other network performance. The objective of the course is to provide a toolkit for adequately analyzing, from the economic perspective, transport issues and problems such as congestion, environmental effects, safety, private and public operation and coordination, monopoly power, public transport subsidies and quality, and spatial aspects of transport. Important parallels can often be drawn with the economic functioning of other types of network markets (telecommunication, the Internet, etc.). Where appropriate, these parallels will be emphasized and illustrated.

content

Transport problems require ongoing attention from firms, individuals and governments. Examples are limited parking space in cities, daily traffic jams, unreliability, bottlenecks in freight transport, space constraints for large nodes such as airports and harbours, concentration in aviation, and quality issues in public transport. It is no coincidence that transport problems are often so persistent and multi-faceted. An important economic explanation lies in the wide-spread existence of market failures in transport, including market power and external effects.

It is important to understand the economic functioning of transport markets when optimizing locational choices and logistic strategies for firms. It is also important when formulating policy recommendations in the field of transport policy itself, but also for spatial and economic policies. Even the macro-economic performance of a country like The Netherlands will to a certain extent depend on the functioning of transport markets, witness the worries over national grid-lock, and the importance that is attached to the functioning of 'mainports' like the Rotterdam Harbour and Schiphol Airport.

These and related topics will be discussed in this course. More specifically, we address the demand for transport (passengers and freight); transport costs (time and money, economies of scale, congestion, the environment, traffic safety); transport infrastructure investments; market failures in transport; transport policy; and competition in transport markets.

A thematic lecture will address the contribution of Schiphol Airport, and other transport infrastructure, to the Dutch economy. For this lecture, students will prepare a written assignment that will make up 20% of the final grade.literature

K.D. Boyer, Principles of Transportation Economics, Addison Wesley, 1997.

examination format

written interim examination
80 %
assignment
20 %

recommended background knowledge

This course may be of interest both to students in Economics and to students in Business Administration (specialization TDL: Transport, Distribution and Logistics). The course is related to a number of other third year's courses, including Urban Economics, Environmental Economics and Management, and Real Estate Economics.
subject

Urban Economics

code

60322070

credits

6

contact

24 hours (24 lecture)

period

2

lecturers

prof.dr. E.T. Verhoef; dr. H.L.F. de Groot

aim

Most economic activities such as production, consumption and innovation take place in urban areas, despite the relatively high location costs. Why is this the case, and how does this affect the economic behaviour of firms and households? This course in Urban Economics addresses these and related questions, and studies the relation between urban space and economics. How does the factor (urban) space affect the behaviour of firms and households? And reversely, which implications result from such behaviour for the spatial development of cities? Such insights are developed both through studying theoretical backgrounds and by considering practical examples of the issues at hand.

content

One of the central topics in this course is the location behaviour of firms. How can a firm increase its profits by choosing a more appropriate location? Why are so many firms interested in expensive locations at, for example, the Amsterdam South Axis? Why do for example computer and fashion shops often cluster in space, while bakers are typically dispersed over a city? Will the advent of e-commerce cause firms to leave crowded and expensive cities? For households, comparable questions arise. Why are certain social and ethnic groups often clustered in space, and is this desirable? How do location choices of firms and households interact?

The aggregate result of these choices, in terms of the development of land use in modern cities, will also be addressed, taking into account the role of land prices and transport costs. Topics of interest include the economic backgrounds and consequences of suburbanization, the rise of urban 'sub-centres', and the rise of so-called 'network cities', as witnessed world-wide (and in The Netherlands alike).

We will also look at interdependencies between cities, in terms of their economic dynamics and functional development. Why and how do cities specialize, why does nearly every country have a few big cities and many smaller towns and villages, and are such arrangements economically desirable?

Finally, some typically urban problems will be addressed from the economic viewpoint, such as segregation, poverty and criminality.

The course comprises 12 lectures of two hours each. Most of these are organized such that, apart from the teacher's explanation of the essential material, students will make small exercises so as to better comprehend the material. In addition, two thematic lectures are included, in which assignments will be discussed.


literature

 • A. O'Sullivan,  Urban Economics, 5th edition 2003, Irwin McGraw-Hill, Boston.

examination format

written interim examination
80 %
assignment
20 %

remarks

This course has links with several other courses in the third year, such as Transport Economics, Environmental Economics and Management, and Real Estate Economics. Basic knowledge of microeconomics is a prerequisite. In case there are no foreign students, this course will be taught in Dutch.

Index


Aanmelding voor tentamens 20

Aanvangstijden en zalen 21

Ad valvas 9, 29

Afdelingen 16, 38, 51, 55

Alumni 19, 20

Aureus 13, 14, 29

Bachelorexamen 24

Bacheloropleiding 16, 19, 23, 35, 39, 59

Bachelorscriptie 46, 47, 52, 53

Becijfering 21, 22, 23, 41

Beroep 18, 24, 30, 32, 45, 57, 60, 108

Bibliotheek 10, 11, 27, 28, 66

Bibliotheekcommissie 19

Blackboard 9, 10, 35, 37, 52, 62, 87, 103, 111

Colloquium doctum 25, 29

Correctie en inzage 21

Deficiëntie in wiskunde 25

Derde jaar 22, 23, 45, 46, 47, 51, 53, 117

Doelstellingen 38, 41

Ects 23, 37, 42, 44, 46, 47, 52, 60

Eerste jaar 11, 22, 23, 24, 25, 40, 41, 42, 62

Examencommissie 19, 20, 21, 22, 24, 25, 45, 46, 48, 59

Facultaire studentenraad 15, 19

Financiële studievereniging amsterdam 15

Fraude 21

Geldigheidsduur 23

Internationalisering 12, 13, 57

Keuzevakken 37, 46, 48, 60, 74

Kraket 14, 15

Marketing associatie amsterdam 15

Onderwijs- en examenregeling 20, 26

Onderzoeksinstituten 16

Ongeldigheid tentamenresultaten 24

Opleidingscommissie 19

Post-masteropleiding 18, 60

Profiel van de afgestudeerde 38

Studentenbalie 9, 20, 29, 30, 31

Studieadviseur 11, 12, 25, 28, 29

Tentamencode 21

Tentamenrooster 20

Tinbergen instituut 16, 17

Toegang tot onderdelen van het tweede en derde bachelorjaar 24

Tutorcolleges 37, 41, 42, 43

Tweede jaar 40, 43, 44, 51

Uitslag 20, 21

Uitwisseling 12

Voorbeeldtraject 47

Voorwaardelijke toelating tot de master 53, 60Werkvormen 22, 40, 41, 45
1 Het derde jaar Bedrijfswetenschappen in Zwolle start in 2005. Het is mogelijk dat het derdejaarsprogramma in Zwolle enkele wijzigingen bevat ten opzicht van het programma zoals in deze gids beschreven. Studenten in Zwolle worden hier apart over geïnformeerd.


2 Methoden en technieken van AE/FE (algemeen economisch/financieel economisch) onderzoek is verplicht voor de doorstroming naar MSc Economics en MSc Finance. Wanneer M&T AE/FE met goed gevolg is afgelegd, is dit tevens vervangend voor Advanced Business Research Methods. Dit volg je dan dus niet.

3 Bij doorstroom naar een andere master dan Business Administration, moet je in periode 3 en 5 een werkcollege volgen. Zie de paragraaf Doorstroming Bachelor-masteropleidingen verderop in deze gids.

1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18

 • Toegepaste data-analyse
 • Toegepaste kwantitatieve economie
 • Transport and Network Economics
 • Urban Economics

 • Dovnload 0.79 Mb.