Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Inhoudsopgave 1 Algemene informatie voor bachelorstudenten 9

Dovnload 0.79 Mb.

Inhoudsopgave 1 Algemene informatie voor bachelorstudenten 9Pagina7/18
Datum04.04.2017
Grootte0.79 Mb.

Dovnload 0.79 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   18

3.3Programma eerste jaar

Het eerste jaar bestaat uit vier perioden van acht weken en twee perioden van vier weken. In elke periode van acht weken krijg je twee vakken van elk 6 ects. De eerste zes weken zijn collegeweken, de achtste week is de tentamenweek. De twee perioden van vier weken kennen elk een studielast van 6 ects en zijn bedoeld voor integratieprojecten en supplementvakken. Verder worden er gedurende de eerste twee perioden van het eerste jaar tutorcolleges georganiseerd.


Aan het begin van elke periode is er op Blackboard een studiewijzer beschikbaar. Hierin vind je uitgebreide informatie over de doelstellingen, werkwijze en inhoud van elk programmaonderdeel. De beschrijvingen van de vakken zelf vind je achterin deze gids.
In onderstaand schema staat de indeling van het eerste studiejaar. Daarna wordt van elke periode een beschrijving gegeven.


Periode 1

(sept-okt)Introduction to Organizations

Environmental Analysis and Structuring Organizations

Organizational Behavior

Tutorcolleges

Introductieactiviteiten

6 ects


6 ects

Periode 2

(nov-dec)Logistics and Accounting

Financial Accounting and Bookkeeping

Logistics and Operations Research

Tutorcolleges6 ects


6 ects

Periode 3

(januari)Integration and Supplement

Internal and External Analysis

Business Research Methods

3 ects


3 ects

Periode 4

(febr-mrt)Business Processes and Research Instruments

Products, Services and Business Processes

Statistics I

6 ects


6 ects

Periode 5

(apr-mei)Finance and ICT

Finance and Financial Arithmetic

ICT Resources

6 ects


6 ects

Periode 6

(juni)


Integration and Supplement

Business Game

Economics

3 ects


3 ects


3.3.1Korte omschrijving perioden eerste jaarIntroductie en tutorcolleges

De studie Bedrijfswetenschappen heeft naast wetenschappelijke ook praktische elementen. In de perioden die in de volgende paragrafen beschreven worden, zul je een aantal vaardigheden nodig hebben. Daarom wordt aan het begin van het jaar een aantal introductieactiviteiten gepland en gedurende de eerste twee perioden van het studiejaar tutorcolleges.


Het doel van de introductieactiviteiten en de tutorcolleges is drieledig:

  • kennismaken met de studie en de faculteit

  • kennismaken met vaardigheden die je tijdens je studie nodig hebt, zowel studievaardigheden als professionele en academische vaardigheden

  • dienen als aanspreekpunt voor problemen in de studie en bij specifieke vakken of bij problemen in de studievoortgang.

Verder wordt in de eerste week een start gemaakt met het vaardigheidsonderwijs. Je kunt vaststellen of je de vereiste elementaire computervaardigheden bezit en je krijg een introductie over studievaardigheden, zodat je goed voorbereid aan de eerste periode kunt beginnen. Tenslotte worden in de eerste weken de eerste vaardigheidstrainingen gegeven. Hierbij staan presenteren en opzoekvaardigheden centraal. Deze vaardigheden heb je tijdens je hele studie nodig. In de eerste periode zul je al presentaties geven en de universiteitsbibliotheek moeten gebruiken.


In de tutorcolleges wordt het vaardigheidsonderwijs voortgezet. Er wordt aandacht besteed aan specifieke studievaardigheden, zoals het afleggen van tentamens. Daarnaast krijg je in een aantal colleges trainingen over academische vaardigheden, zoals het schrijven van teksten, het doen van onderzoek, het verzamelen van gegevens, interviewen en het werken in projecten en teams. Binnen de tutorcolleges is ook ruimte voor studiebegeleiding en studievaardigheden. De tutor-docent zal de studievorderingen aan de orde stellen, en als je vragen of problemen hebt, kun je bij de docent terecht voor advies. Indien dat nodig is verwijst de docent je door naar de studieadviseurs. De werkgroepen blijven het hele jaar gelijk, zodat je de medestudenten in je groep goed leert kennen.
Periode 1: Introduction to Organizations

In deze periode wordt een inleiding gegeven in het functioneren van organisaties in hun omgeving, zowel vanuit een algemeen bedrijfskundige invalshoek als vanuit een gedragswetenschappelijke invalshoek.


Periode 2: Logistics and Accounting

In de tweede periode wordt de organisatie beschouwd vanuit een economisch en algemeen bedrijfskundig perspectief.


Periode 3: Integration and Supplement

Deze periode van vier weken wordt besteed aan een integratieproject behorende bij perioden 1. Tevens wordt ingegaan op de methodische aspecten van bedrijfswetenschappelijk onderzoek met het vak Business Research Methods.


Periode 4: Business Processes and Research Instruments

In de vierde periode wordt de organisatie bestudeerd vanuit de optiek van bedrijfsprocessen. In het bijzonder wordt ingegaan op bedrijfsprocessen die als eindproduct ‘diensten’ hebben. Voorts wordt kennis gemaakt met statistiek als instrument ter ondersteuning van bedrijfswetenschappelijk onderzoek.


Periode 5: Finance and ICT

In de vijfde periode wordt een vervolg gegeven aan het bestuderen van organisaties vanuit economisch en technologisch perspectief. Naast aspecten van financiering wordt de toenemende rol van informatietechnologie in het functioneren van organisaties bestudeerd.


Periode 6: Integration and Supplement

In deze periode van vier weken wordt aandacht besteed aan het supplementvak Economics. Daarnaast wordt een bedrijfsspel gespeeld, waarin stof uit voorgaande perioden geïntegreerd wordt.


1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   18

  • 3.3.1Korte omschrijving perioden eerste jaar

  • Dovnload 0.79 Mb.