Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Inhoudsopgave 1 Algemene informatie voor bachelorstudenten 9

Dovnload 1 Mb.

Inhoudsopgave 1 Algemene informatie voor bachelorstudenten 9Pagina10/21
Datum04.04.2017
Grootte1 Mb.

Dovnload 1 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   214Overgangsregelingen

4.1Overgangsregeling Bedrijfswetenschappen

Met ingang van september 2007 wordt een curriculumwijziging ingevoerd in de opleiding Bedrijfswetenschappen. Dit zal gefaseerd gebeuren. Vooruitlopend hierop zal in het eerste jaar een aantal elementen doorgevoerd worden. Belangrijkste wijziging is de invoering van het vak Business Administration in the Service Industry (BASI).


Nieuw vak:

In periode 1.1 wordt een nieuw vak geïntroduceerd: BASI. Het oude vak Products, Services and Business Processes (PSBP; periode 1.4) komt hiermee te vervallen. Studenten die in 2005-2006 een deelresultaat PSBP (tentamen of case) hebben behaald (resultaat ≥ 5.0) kunnen dit vak afronden door het nog openstaande onderdeel PSBP te vervangen door het daarbij behorende onderdeel van BASI.


Naamswijzigingen:

Het oude vak ICT Resources (periode 1.5) wordt vervangen door een nieuw vak Business Information Technology. Het oude vak Environmental Analysis and Structuring Organizations wordt vervangen door een nieuw vak Structuring Organizations (periode 1.1) Inhoudelijk zullen deze vakken aangepast worden. Studenten die deelresultaten (resultaat ≥ 5.0) hebben behaald van de oude vakken (tentamen of case) kunnen de vakken afronden door det nog openstaande onderdelen te vervangen door de daarbij behorende onderdelen van het nieuwe vak.
Vak in Academisch jaar 05-06

wordt in Academisch jaar 06-07 vervangen door:

Case PSBP

Case BASI (periode 1)

Tentamen PSBP

Tentamen BASI (periode 1)

Case ICT Resources

Case Business Information Technology

Tentamen ICT Resources

Tentamen Business Information Technology

Case Environmental Analysis and Structuring Organizations

Case Structuring Organizations

Tentamen Environmental Analysis and Structuring Organizations

Tentamen Structuring Organizations

Tot Slot:

Voorheen werd Organization Behaviour in periode 1 gegeven; vanaf 1 september 2006 wordt dit vak in periode 4 gegeven.

4.2Overgangsregeling doctoraal naar bachelor-masterstructuur

Zoals bekend is al het onderwijs in de vakken van de oude doctoraalopleiding beëindigd. Voor de doctoraalstudenten oude stijl geldt een overgangsregeling. Deze vind je hieronder. De opleiding BFS is geheel beëindigd. Studenten BFS volgen de overgangsregeling economie.


Het doctoraalexamen oude stijl kan tot uiterlijk 31 augustus 2007 worden afgelegd. Als je dan niet bent afgestudeerd, zul je in moeten stromen in de bachelor-masterstructuur. Dit kan betekenen dat je andere vakken moet doen en vakken moet inhalen om aan de vereisten van de mastertitel te voldoen. Je wordt dan BSc (Bachelor of Science) in Economics of MSc (Master of Science). Overigens mag je met een mastergetuigschrift ook de titel doctorandus voeren.

4.3Overgangsregeling Economie

Onderstaande tabel geeft aan welke vrijstellingen je krijgt op basis van je oude propedeuse en doctoraalvakken als je instroomt in de bacheloropleiding:


Overgang van opleiding oude stijl naar bacheloropleiding Economie

Vakken uit de opleiding economie oude stijl

Vrijstelling vakken in de bacheloropleiding economie

Accounting (7,2 ects)

Accounting toets/opdrachtenManagement Accounting 1.2

Financial Accounting 1.5

Management Accounting 2.1
Management Accounting 1.2


Elementair Boekhouden
Elementair boekhouden en financiële rekenkunde (4,2 ects)

Financial Accounting 1.5 deel boekhouden
Financial Accounting 1.5 deel boekhouden

Financieel modellerenFinanciering (7,2 ects)

Financiering-toetsFinanciering 1.5

Financiering 2.2

Financiering 2.5
Financiering 1.5


Organisatie en Leiding (7,2 ects)

Organisatie en Leiding (4,2 ects)Management en organisatie 1.1

Management en organisatie 2.1

Management en organisatie 2.5
Management en organisatie 1.1

Management en organisatie 2.1Macro Economie (7,2 ects)

Macro Economie 2.4

Keuzevak jaar 3 (6 ects)Micro Economie (7,2 ects)

Micro Economie-toets (2,8 ects)Micro Economie 1.1

Micro Economie 1.2

Micro Economie 2.1
Micro Economie 1.1


Kwantitatieve Methoden I (8,6 ects)
Kwantitatieve Methoden I-toets

Kwantitatieve methoden 1.2 (Wiskundige Methoden)

Keuzevakjaar 3 (6 ects)


Kwantitatieve methoden 1.2 (Wiskundige Methoden)

Kwantitatieve Methoden II (5,7 ects)
Kwantitatieve Methoden II-toets

Kwantitatieve methoden 1.1 (Beschrijvende Statistiek)

Kwantitatieve methoden 1.4 (Schatten en Toetsen)


Kwantitatieve methoden 1.1 (Beschrijvende Statistiek

Informatietechnologie (5,7 ects)

IT-practicumdeel (2,8 ects)


IT-theoriedeel (2,8 ects)

Practicum Kwantitatieve methoden ICT periode 1.3

Informatiesystemen 2.1

Informatiesystemen 2.2
Practicum Kwantitatieve methoden ICT periode 1.3
Informatiesystemen 2.1 + Informatiesystemen 2.2


Financiële Rekenkunde (1,4 ects)

Financieel modelleren 2.2

Geld- en Bankwezen en Economie van de Collectieve Sector (7,2 ects)
GB/ECS-toets

Macro Economie (Economie v/d collectieve sector) 1.4

Macro Economie 1.5

Macro Economie (Economie v/d collectieve sector) 1.4


Internationale Economische Betrekkingen en Ontwikkelingseconomie (7,2 ects)

Internationale Economie 2.4 +

Ontwikkelingseconomie 2.5Inleiding Geschiedenis (2,8 ects)

Geschiedenis van Economische Instituties 1.4

Inleiding Marktkunde (7,2 ects)

Marketing 1.1

Marketing 1.2

Marketing 2.2


Economische Filosofie en Wetenschapsleer (5,7 ects)

Economische Filosofie periode 2.3 + Wetenschapsleer en methodologie (3e jaar)

Economische Ethiek of

Christ. Sociaal denken (4,2 ects)Economische ethiek periode 2.6

Inleiding recht (4,2 ects)

Inleiding vermogensrecht 2.4

Financiële rekenkunde (4,2 ects)

Keuzeruimte jaar 3 cq vrijstelling in masterjaar

Voortgezet boekhouden (5,7 ects)

Werkcollege bij kernvak Accounting, variant boekhouden

Computerboekhouden (1,4 ects)

Keuzeruimte jaar 3 cq vrijstelling in masterjaar

M&T AE/FE (7,2 ects)

M&T AE/FE jaar 3

M&T BE (7,2 ects)

M&T BE jaar 3

Economische modellen (7,2 ects)

Toegepaste kwantitatieve economie

Ontw. econ. denken ((4,2 ects)

Keuzevak jaar 3

Regionale economie I (7,2 ects)

Ruimtelijke economie 1.4 + ruimtelijke economie 2.4

Bedrijfsspel (2,8 ects)

Bedrijfsspel practicum 2.3

Werkcollege met werkstuk (5,7 ects)

Cursus rapporteren practicum 1.1 +

Thema practicum 1.1Overige vakken

Keuzeruimte jaar 3 cq vrijstelling in masterjaar

Studenten oude stijl die hun doctoraal examen willen afleggen, kunnen college volgen in overeenkomstige vakken nieuwe stijl en deelnemen aan de desbetreffende tentamens volgens onderstaande tabel. Wanneer de studielast afwijkt - vakken oude stijl kennen doorgaans een studiebelasting van 200 uur (7,2 ects), terwijl deze bij de vakken nieuwe stijl 168 uur (6 ects) bedraagt - geldt dat studenten maximaal vier vakken nieuwe stijl van 6 ects mogen laten tellen als oud vak van 7,2 ects bij het vaststellen van de uitslag. Wanneer een student 5 vakken aflegt voor 6 ects en deze wil laten meetellen als oud vak van 7,2 ects, dan dient hij een aanvullend 6-puntsvak in het examenprogramma op te nemen.


De overgangsregeling wordt gepubliceerd onder voorbehoud: er kunnen geen rechten aan ontleend worden.
Vervangende vakken voor doctoraal oude stijl Economie

Vak oude stijl

Vervangend vak

Jaar en opleiding

Auditing

Auditing

mastervak Accounting and Control

Bedrijfsethiek

Geen vervangend vak
Bedrijfspsychologie I

Advanced HRM

3e jaar bws

Bedrijfspsychologie II

HRM

mastervak bws

Belastingrecht (incl werkcollege)

Belastingrecht (12 ects)

3e jaar keuzevak

Beleggingsleer

Investments (met aanvullende literatuur)

3e jaar economie

Beleidspracticum AE

Arbeid, zorg en welzijn

3e jaar keuzevak

BIV/ AO

Accounting Info Systems

3e jaar economie

BOS

Business Intelligence

3e jaar bws

Computerboekhouden

Wordt in 2004-2005 voor het laatst gegeven, daarna geen vervangend vak meer
Christelijk sociaal denken

Economische Ethiek

2e jaar economie

Economische ethiek

Economische Ethiek

2e jaar economie

Ec. sociale gesch. I

Econ. soc. geschiedenis

3 jaar keuzevak

Ec. sociale gesch. II

Individuele regeling; mondeling tentamen
Econ. modellen

Toegepaste kwantitatieve economie

3e jaar keuzevak

Economische orde I

Industriële organisatie

3e jaar keuzevak

Economische orde II

Individuele regeling
Econometrie I

Inleiding econometrie

2e jaar econometrie

Econometrie II

Toegepaste econometrie

3e jaar econometrie

Electronic Commerce

E-business

3e jaar keuzevak

Ec. collectieve sector I

Arbeid, zorg en welzijn

3e jaar keuzevak

Ec. collectieve sector II

Policy Coordination and Decision Making in the EU

mastervak economie

Enterprise Systems

Enterprise Systems

3e jaar keuzevak

Financial Accounting

Financial Accounting Theory

mastervak Accounting and Control

Financial and Management Accounting

Keuze uit:
- kernvak Financial
Accounting
- keuzevak Management
Accounting
- keuzevak Financial
Statement Analysis
- Management Accounting
and Control (3e jaar bws)

3e jaar economie

Financial English

Geen vervangend vak
Financiële rekenkunde

Geen vervangend vak
Financiering I

Corporate Finance

3e jaar economie

Financiering II

Corporate Finance (Msc Finance)

mastervak Finance

Grondslagen aandelenderivaten

Derivatives and Asset Management

mastervak Finance

Inleiding recht

Inleiding vermogensrecht

2e jaar economie

International Financial Law

Corporate Law

mastervak Accounting and Control

Internationale economie I

Internationale economie

3e jaar economie

Internationale economie II

Globalisation, Growth and Development

mastervak economie

Kwantitatieve informatica

Individuele regeling; mondeling tentamen
Logistiek

Logistiek

3e jaar keuzevak

Macro-economie I

Macro-economics

3e jaar economie

Macro-economie II

Macro-economics

mastervak Economics

Management Accounting

Advanced Management Accounting

mastervak Accounting and Control

Management and Organisation: lectures

Management en organisatie

3e jaar economie

Management of Information Systems

Interorganizational Systems

mastervak Business Administration

Marktkunde I

Marketing

3e jaar economie

Marktkunde II

Marketing Strategy

mastervak Marketing

Micro-economie I

Micro-economics

3e jaar economie

Micro-economie II

Micro-economics for Policy

mastervak Economics

Midden en kleinbedrijf

Midden en kleinbedrijf

3e jaar keuzevak

Milieueconomie en -management I

Milieu-economie en management

3e jaar keuzevak

Milieueconomie en -management II

Environmental Economics

mastervak Economics

Mon. bancaire vraagstukken

Financial Markets and Institutions

mastervak Finance

MT van BKE onderzoek

MT van BE onderzoek

3e jaar economie

MT van BE onderzoek

MT van BE onderzoek

3e jaar economie

MT van AE/FIN onderzoek

MT van AE/FIN onderzoek

3e jaar economie

Netwerk- en informatie-economie

gen vervangend vak
Onderzoekspracticum AE

Methods for Applied Economic Research

mastervak Economics

Ontwikkeling economisch denken

Geen vervangend vak
Ontwikkelingseconomie I

Ontwikkelingseconomie

3e jaar keuzevak

Ontwikkelingseconomie II

Individuele regeling; mondeling tentamen
Organisatie en leiding I

Management en organisatie

3e jaar economie

Organisatie en leiding II

Strategie en omgeving

3e jaar keuzevak

Practicum BE externe verslaggeving

Wordt in 2004-2005 nog gegeven, daarna geen vervangend vak
Practicum BKE en BE

Bedrijfseconomisch practicum

3e jaar keuzevak

Recht I

Corporate Law

mastervak Accounting and Control

Recht II

Individuele regeling
Regionale economie I

Urban Economics

3e jaar keuzevak

Regionale economie II

Spatial Economics

mastervak keuzevak

Risico en verzekering

Pension and Insurance Management

mastervak Finance

Rurale ontwikkeling I

Geen vervangend vak; individuele regeling
Rurale ontwikkeling II

Individuele regeling
Statistische analyse I

Geen vervangend vak; individuele regeling
Statistische analyse II

Individuele regeling
Treasury management

Treasury and Corporate Risk Management

mastervak Finance

Vervoerseconomie I

Transport and Network Economics

3e jaar keuzevak

Vervoerseconomie II

Transport Economics

mastervak keuzevak

VOBO

Werkcollege bij kernvak Accounting, variant boekhouden

3e jaar keuzevak

Wiskunde voor economen

Individuele regeling1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   21

  • 4.2Overgangsregeling doctoraal naar bachelor-masterstructuur
  • 4.3Overgangsregeling Economie

  • Dovnload 1 Mb.