Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Inhoudsopgave 1 Algemene informatie voor bachelorstudenten 9

Dovnload 1 Mb.

Inhoudsopgave 1 Algemene informatie voor bachelorstudenten 9Pagina11/21
Datum04.04.2017
Grootte1 Mb.

Dovnload 1 Mb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   21

4.4Overgangsregeling Econometrie & OR

Voor studenten econometrie oude stijl geldt dat zij college volgen in overeenkomstige vakken nieuwe stijl en deelnemen aan de desbetreffende tentamens volgens onderstaande tabel. Deze overgangsregeling doctoraalvakken – bachelor-mastervakken wordt gepubliceerd onder voorbehoud: er kunnen geen rechten aan ontleend worden.


Vervangende vakken voor doctoraal oude stijl Econometrie


Vakken wiskundige economie


Nieuw vak


Jaar


Periode

Individuele vakken


Algemeen evenwichtsmodellen

TI-cursus + aanvullende opdrachten

Master TI

3+4

Speltheorie en industriële organisatie

Wiskundige economie (zonder deel 'Alg.evenw.') +

keuzevak Strategisch gedrag en industriële organisatie +

aanvulling


Jaar 3
Jaar 3


1
4

Beide vakken


Mogelijkheid 1

combinatie van beide bovenstaande mogelijkhedenMogelijkheid 2

Wiskundige economie +

keuzevak Strategisch gedrag en industriële organisatie +

Strategic and Cooperative Decision Making


Jaar 3

Jaar 3


mastervak

1

4

2caput 'Wiskundige economie'


mogelijkheid 1: 'los' caput

zo mogelijk "Strategic and Cooperative Decision Making"; indien dat reeds bij mogelijkheid 2 is gekozen: individuele oplossing

mastervak

2

mogelijkheid 2: combinatie met Alg. Evenw. + Spelth./industr.org.

Wiskundige economie +

keuzevak Strategisch gedrag en industriële organisatie +

Strategic and Cooperative Decision Making +

mini-scriptieJaar 3

Jaar 3


mastervak

1

4

2


5 + 6


Vakken Bedrijfseconometrie


Nieuw vak


Jaar


Periode

Bedrijfseconometrie I


mogelijkheid 1: als Math.programmeren al is behaald

literatuurstudie + opdrachtmogelijkheid 2: als ook Math. programmeren nog moet worden gevolgd en Stochastische OR nog niet is opgevoerd als apart vak

beide vakken samen vervangbaar door:

Convexe Analyse en Optimalisering +

Deterministische optimalisering (deel 1+ deel 2)

Stochastische OR (deel 1 + deel 2)Jaar 2


Jaar 3
Jaar 3

1

1 + 2


2 + 4

Bedrijfseconometrie II

Business Econometrics + extra opdracht

mastervak

3


Vakken EconometrieNieuw vak


Jaar


Periode

individuele vakken:


Econometrie A

Econometrie (deel 1 + deel 2) + aanvulling

Jaar 3

1 + 2

Econometrie B

Advanced Econometrics + aanvulling

mastervak

1

caput: 'Econometrie'

Computational Econometrics

mastervak

4

3 vakken samen:


Ectrie A + Ectrie B + caput Ectrie

Econometrie (deel 1 + deel 2) +

Advanced Econometrics +

Computational Econometrics +

KeuzevakJaar 3

Mastervak

Mastervak

Mastervak1+2

1

4

Vakken BesliskundeNieuw vak


Jaar


Periode

Mathematische programmering


Mogelijkheid 1: als Bedrijfseconometrie I al is behaald

Convexe Analyse en Optimalisering +

Deterministische optimalisering (deel 1 + deel 2)Jaar 2

Jaar 3


1

1+2


mogelijkheid 2: als ook Bedrijfseconometrie I nog moet worden gevolgd

beide vakken samen vervangbaar door:

Convexe Analyse en Optimalisering +

Deterministische optimalisering (deel 1 + deel 2) +

Stochastische OR (deel 1 + deel 2)Jaar 2


Jaar 3
Jaar 3

1

1+2


2+4

Simulatietechnieken

Simulation and Stochastic Systems

mastervak

1

Stochastische modellering

Stochastische OR (deel 1 + deel 2) + aanvullende opdrachten

Jaar 3

2+4

caput: 'Besliskunde'

individuele regeling of Combinatorische Optimalisering

mastervak


4capita:Nieuw vak


Jaar


Periode

Bayesiaanse beslissingsanalyse

individuele regelingRisk-management

blijft bestaan

Jaar 3

4+5


Overgangsregeling tweedejaarsvakken naar bacheloropleiding Econometrie

Oud vak

Nieuw vak

Jaar

Periode

Inleiding bedrijfseconometrie

Inleiding bedrijfseconometrie (64211000; 3 ects)

Integratiepracticum 3, Bedrijfseconometrie-deel; 4 ects)


Jaar 2


Jaar 2

1

3Inleiding econometrie

Inleiding econometrie (6 ects)

Jaar 2

4+5


Inleiding programmeren

Inleiding programmeren, incl. Integratiepracticum 3, programmeerdeel (8 ects)

Jaar 2
Jaar 2

1+2
3

Numeriek programmeren

Numeriek programmeren

(6 ects)


Jaar 2


4+5

Toegepaste stochastiek

Simulatie (3 ects)

Jaar 2


5

Financiering 0

Financiering 2.2 (60221010; 3 ects) +

Financiering 2.4 (60241010; 3 ects)Jaar 2
Jaar 2

2
5

Algemene statistiek

Algemene statistiek (6 ects)

Jaar 2


2+4

C/C++

Kan als keuzevak bij wiskunde/informatica
4

Wiskundige analyse II

Analyse I (3 ects) (= Analyse-I BWI)

Jaar 2


1Overgangsregeling bachelorstudenten die vóór 2003 gestart zijn

Met ingang van het studiejaar 2005-2006 kunnen de vier econometrische hoofdvakken Deterministische optimalisering, Econometrie, Stochastische OR en Wiskundige economie in twee zelfstandige delen - deel 1 en deel 2 - behaald worden. Tevens wordt het toegestaan om niet alle vier de hoofdvakken compleet te doen. Van minimaal twee hoofdvakken dienen wel beide delen te worden afgelegd. Zie hiervoor het programma van jaar drie in deze gids.


Voor de bepaling van het eindcijfer geldt het volgende:

  • Als men alleen deel 1 doet, moet men daarvoor minimaal een 5,5 halen;

  • Als men zowel deel 1 als deel 2 doet, moet men voor deel 1 minimaal een 5,5 en voor deel 2 minimaal een 5,0 halen. Het eindcijfer wordt dan over de twee delen gezamenlijk vastgesteld en zal gelijk zijn aan het gemiddelde over de twee afzonderlijke cijfers. Uiteraard moet dit gemiddelde minimaal een 5,5 zijn.Voor het vak Wiskundige economie geldt bovendien dat de inhoud van de delen 1 en 2 qua inhoud omgewisseld zijn. Studenten die in 2004-2005 deel 1 niet gehaald hebben, dienen dus vanaf 1 september 2005 deel 2 te doen. Studenten die in 2004-2005 deel 2 niet gehaald hebben, moeten dus vanaf 1 september 2005 deel 1 herkansen.

1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   21

  • Vervangende vakken voor doctoraal oude stijl Econometrie
  • Vakken Bedrijfseconometrie Nieuw vak Jaar
  • Vakken Econometrie Nieuw vak Jaar
  • Vakken Besliskunde Nieuw vak Jaar
  • Overgangsregeling tweedejaarsvakken naar bacheloropleiding Econometrie
  • Overgangsregeling bachelorstudenten die vóór 2003 gestart zijn

  • Dovnload 1 Mb.