Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Inhoudsopgave 1 Algemene informatie voor bachelorstudenten 9

Dovnload 1 Mb.

Inhoudsopgave 1 Algemene informatie voor bachelorstudenten 9Pagina2/21
Datum04.04.2017
Grootte1 Mb.

Dovnload 1 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21

1.3De faculteit

De Faculteit der Economische wetenschappen en Bedrijfskunde is opgericht in 1948 en heeft zich sindsdien ontwikkeld tot middelgrote faculteit met een breed aanbod aan opleidingen. Zij geniet zowel nationaal als internationaal een uitstekende reputatie. Veel oud-studenten zijn inmiddels uitgegroeid tot toonaangevende personen in politiek of bedrijfsleven.


In 1987 is de faculteit uitgebreid met de opleiding Econometrie, die vanaf 1962 in een eigen interfaculteit verzorgd werd. In september 2000 is de faculteit gestart met de nieuwe opleiding Bedrijfswetenschappen. Deze richt zich met name op de zakelijke dienstverlening en is daarmee uniek in Nederland. De faculteit blijft zich ontwikkelen: in 2003 is de faculteit als eerste in Nederland een universitaire opleiding aan een hogeschool gestart. Studenten kunnen nu ook de universitaire studie bedrijfswetenschappen volgen aan de Hogeschool Windesheim in Zwolle. In 2005 is de bacheloropleiding International Business Administration van start gegaan. Verder is de faculteit momenteel bezig met het perfectioneren van de masteropleidingen.
De faculteit wordt geleid door het faculteitsbestuur. Dit bestaat uit de decaan (voorzitter), een portefeuillehouder onderwijs en een portefeuillehouder onderzoek. Het faculteitsbestuur is verantwoordelijk voor het onderwijs en onderzoek dat aan de faculteit plaatsvindt. Vergaderingen van het faculteitsbestuur worden bijgewoond door een adviserend student-lid.
Het wetenschappelijk personeel van de faculteit is ondergebracht in afdelingen. Deze afdelingen verzorgen het onderwijs en onderzoek van de faculteit. Elke afdeling staat onder leiding van een hoogleraar, die belast is met de organisatie en coördinatie van de werkzaamheden van de afdeling. De hoofden van de afdelingen overleggen regelmatig met het faculteitsbestuur. De faculteit kent de volgende afdelingen:


 • Algemene economie en Ontwikkelingseconomie

 • Accounting

 • Financiering en Bedrijfskunde van de Financiële Sector

 • Informatiekunde en Logistiek

 • Management en Organisatiekunde

 • Marketing

 • Ruimtelijke economie

 • Econometrie

1.3.1Onderzoek


De faculteit heeft haar onderzoek verder binnen de afdelingen ondergebracht in zestien onderzoeksprogramma’s. Informatie hierover is te vinden op de website van de faculteit, de webpagina’s van de afdelingen en de stafmedewerker onderzoek van de faculteit. Voorts zijn er vier onderzoeksinstituten aan de faculteit verbonden:

Tinbergen Instituut

Het Tinbergen Instituut (TI) is de onderzoeksschool en het onderzoeksinstituut van de drie economische faculteiten van de Erasmus Universiteit Rotterdam, Universiteit van Amsterdam en Vrije Universiteit Amsterdam. De onderzoeksopleiding bestaat uit een tweejarige research master (M.Phil. in Economics), idealiter vervolgd door een driejarig promotietraject (Ph.D.) bij een van de drie economische faculteiten. De hoge kwaliteit van de opleiding wordt gegarandeerd door het aantrekken van de docenten onder de beste onderzoekers van deze faculteiten. De opleiding is met name geschikt voor studenten die een carrière ambiëren in het wetenschappelijk onderzoek, binnen of buiten de universiteit. Het is een zeer intensief programma met een strenge selectieprocedure (zie www.tinbergen.nl > Graduate School). Jaarlijks worden er maximaal 30 studenten toegelaten. Een aanzienlijk deel van de studenten komt uit het buitenland. Het TI is geaccrediteerd door de KNAW (Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen).

Adres: Tinbergen Instituut Amsterdam, Roetersstraat 31, 1018 WB Amsterdam, tel.020-55 13500, website: www.tinbergen.nl.
Centre for World Food Studies (SOW-VU)

Het SOW-VU is een onderzoeksinstituut gericht op het ontwikkelen van beleidsinstrumenten ten aanzien van voedsel en agrarisch beleid en armoedereductie. Het SOW-VU voert zowel kwantitatief als toegepast onderzoek uit, en werkt nauw samen met wetenschappers en beleidsmakers in ontwikkelingslanden. Adres: Centre for World Food Studies (SOW-VU), De Boelelaan 1105, 1081 HV Amsterdam. Telefoon: 0 (31) 20 – 59 89321, E-mail: pm@sow.vu.nl; website: www.sow.vu.nl


Amsterdam Business and Economic Research (Stiching AMBER)

AMBER is de organisatie binnen de faculteit waar contractonderzoek wordt ondersteund. Dit onderzoek, in opdracht van bedrijven, overheidsorganisaties en subsidiegevers, wordt door de afdelingen van de faculteit uitgevoerd.

Secretariaat AMBER: Vrije Universiteit Amsterdam, kamer 4A-14, tel.: 020-59 86080, fax: 020-59 86127, e-mail: amber@feweb.vu.nl
Research Center in Accounting (ARCA)

ARCA is een samenwerkingsverband tussen de postdoctorale opleidingen tot controller, de postdoctorale accountantsopleiding en de afdeling accounting. ARCA voert onderzoek uit op het gebied van financial accounting, management accounting en auditing. ARCA organiseert lunchseminars en participeert in de organisatie van aio-cursussen binnen het Landelijk Netwerk Bedrijfseconomie. Secretariaat ARCA; Vrije Universiteit Amsterdam, kamer 2E-72, tel. 020-59 86040, fax 020-59 89870 e-mail: ldessens@feweb.vu.nl, internet www.feweb.vu.nl/arca/.1.3.2Onderwijs


De faculteit biedt vier bacheloropleidingen, zeven full-time masters, twee part-time masters en dertien postmasterprogramma's aan. De full-time masters worden in het Engels gegeven. Daarnaast zijn er pre-masterprogramma's: speciale instroomprogramma's voor hbo-afgestudeerden.
Bachelorprogramma's (Nederlandstalig)

 • BSc Economie en Bedrijfseconomie

 • BSc Econometrie en Operationele Research

 • BSc Bedrijfswetenschappen (wordt tevens verzorgd aan de Hogeschool Windesheim in Zwolle)


Bachelorprogramma (Engelstalig)

 • International Business Administration


Masterprogramma's full-time (Engelstalig)

 • MSc in Accounting and Control

 • MSc in Business Administration

 • MSc in Econometrics and Operations Research

 • MSc in Economics

 • MSc in Economics: Spatial and Transport Economics

 • MSc in Finance (zowel regulier als met Honours track Quantitative Finance)

 • MSc in Marketing

 • MPhil in Economics, Econometrics of Finance (tweejarige onderzoeksmaster)


Masterprogramma's part-time (Nederlandstalig)

 • MSc in Accounting and Control (in combinatie met post-masteropleiding Accountancy)

 • MSc in Business Administration


Pre-masterprogramma’s voor hbo-afgestudeerden (Nederlandstalig)

 • Pre-master Accounting and Control

 • Pre-master Bedrijfswetenschappen

 • Pre-master Finance

 • Pre-master MarketingNa afronding van een doctoraal- of masteropleiding is het mogelijk deze te vervolgen met een post-masteropleiding. In een post-masteropleiding vindt verdere specialisatie plaats en word je opgeleid voor een bepaald beroep. De toelating tot een post-masteropleiding is afhankelijk van de gevolgde masteropleiding of de afstudeerrichting van het doctoraalexamen. Ook werkervaring kan mede een criterium zijn voor toelating.
Post-masteropleidingen (Nederlandstalig)

 • Registeraccountant

 • Registercontroller

 • Controller in de publieke en non-profitsector

 • Certified Management Accountant

 • Certified Financial Manager

 • Chartered Financial Analist

 • Register EDP-Auditor

 • Management Consultant

 • Verandermanagement

 • Treasury Management

 • Financieel en Beleggingsanalist

 • Opleiding tot onderzoeker

 • Universitaire lerarenopleidingDe opleidingen Certified Management Accountant, Certified Financial Manager en Chartered Financial Analist zijn ook toegankelijk met een afgeronde Bacheloropleiding Economie en Bedrijfseconomie of Bedrijfswetenschappen.

1.3.3Commissies


Binnen de faculteit functioneert een aantal commissies – vaak met studentleden - dat het faculteitsbestuur adviseert. De faculteit hecht veel waarde aan medezeggenschap door studenten. Elke student die een studie aan de faculteit volgt, kan in aanmerking komen voor deelname aan een commissie. Veelal gebeurt dit op voorspraak van de facultaire studentenraad. Voor studenten zijn de volgende commissies van belang:
Opleidingscommissie

Deze commissies adviseren het faculteitsbestuur over zaken die betrekking hebben op het onderwijs, zoals de opzet van het programma, het onderwijs- en examenreglement en knelpunten in het onderwijs. Een opleidingscommissie bestaat uit leden van het wetenschappelijk personeel en uit studenten. Elke opleiding heeft een eigen opleidingscommissie.


Examencommissie

De examencommissie is verantwoordelijk voor de goede gang van zaken bij het afnemen van examens en tentamens en het vaststellen van de uitslag van examens. De examencommissie beslist over vrijstellingen en verleent goedkeuring voor het opnemen van buitenfacultaire keuzevakken in het examenprogramma. Verder kan zij afwijkingen toestaan op grond van bijzondere omstandigheden. De examencommissie bestaat uit leden van de wetenschappelijke staf. Studenten kunnen de examencommissie bereiken via examencommissie@feweb.vu.nl.


Bibliotheekcommissie

De bibliotheekcommissie bestaat uit vier leden benoemd uit het wetenschappelijk personeel en één student benoemd op voordracht van de facultaire studentenraad. Deze heeft tot taak advies uit te brengen over de documentaire informatievoorziening, voor zover deze betrekking heeft op het onderwijs en onderzoek van de faculteit en over de besteding van de voor de faculteit beschikbare gelden voor collectievorming.


1.3.4Alumni


Alle alumini van de faculteit ontvangen tweemaal per jaar het relatiemagazine van de faculteit Vuurwerk en tevens tweemaal per jaar het VU alumniblad Gewoon Bijzonder. Daarnaast worden met regelmaat activiteiten voor alumni georganiseerd om ook op die manier het onderlinge contact in stand te houden.Om alumni te kunnen blijven bereiken, is het belangrijk dat wij over je adresgegevens beschikken. Wil je op de hoogte blijven, stuur dan verhuisberichten ook naar: Vrije Universiteit Amsterdam; Alumnibureau; tav Charlotte Vroon kamer 1H-62, De Boelelaan 1091, 1081 HV Amsterdam
Alumnivereniging Econometrie

De Alumnivereniging Econometrie aan de Vrije Universiteit Amsterdam is opgericht in 1997 om is de banden tussen de afgestudeerden onderling en tussen de afgestudeerden en de afdeling Econometrie te bewaren. Naast het uitgeven van het alumniblad Econometristen in Actie, organiseert de vereniging jaarlijks een reünie waarbij vele afgestudeerden weer kunnen bijpraten. Verder wordt er een lijst van afgestudeerden uitgegeven waarin alle alumni bijvoorbeeld kunnen zien wat hun jaargenoten zijn gaan doen en waar ze terecht zijn gekomen.


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21

 • 1.3.1Onderzoek
 • 1.3.2Onderwijs
 • 1.3.3Commissies
 • 1.3.4Alumni

 • Dovnload 1 Mb.