Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Inhoudsopgave 1 Algemene informatie voor bachelorstudenten 9

Dovnload 1 Mb.

Inhoudsopgave 1 Algemene informatie voor bachelorstudenten 9Pagina7/21
Datum04.04.2017
Grootte1 Mb.

Dovnload 1 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   21

3.3Programma eerste jaar1

Het eerste jaar bestaat uit tweemal twee perioden van acht weken en tweemaal een periode van vier weken. In elke periode van acht weken krijg je twee vakken van elk 6 ects. De eerste zes weken zijn collegeweken, de achtste week is de tentamenweek. De twee perioden van vier weken kennen elk een studielast van totaal 6 ects en zijn bedoeld voor integratieprojecten en overige vakken.


Aan het begin van elke periode is er op Blackboard een studiewijzer beschikbaar. Hierin vind je uitgebreide informatie over de doelstellingen, werkwijze en inhoud van elk programmaonderdeel. De beschrijvingen van de vakken zelf vind je achterin deze gids.
We vatten de indeling van het eerste studiejaar in een schema samen. Aansluitend wordt van elke periode een beschrijving gegeven.


Periode 1

(sept-okt)Introduction to Business Administration

Business Administration in the Service Industry

Structuring Organisations

Introductieactiviteiten


6 ects


6 ects

Periode 2

(nov-dec)Logistics and Accounting

Financial Accounting and Bookkeeping

Logistics and Operations Research

6 ects


6 ects

Periode 3

(januari)Integration and Research Methods

Business Research Methods

Internal and External Analysis

3 ects


3 ects

Periode 4

(febr-mrt)Organisation and Statistics

Organizational Behaviour

Statistics I

6 ects


6 ects

Periode 5

(apr-mei)Finance and ICT

Business Information Technology

Finance and Financial Arithmetic

6 ects


6 ects

Periode 6

(juni)


Integration and Economics

Business Game

Economics

3 ects


3 ects


3.3.1Korte omschrijving perioden eerste jaarPeriode 1: Introduction to Business Administration

In de eerste periode wordt een inleiding gegeven op bedrijfskunde en het bedrijfskundige model dat in de opleiding gehanteerd wordt. Het eerste vak heet Business Administration in the Service Industry. Hierin maak je kennis met bedrijven die verbetering behoeven. Je leert het bestaande bedrijf analyseren en een verbeterplan op te stellen. Om een bedrijf naar een betere positie te begeleiden heeft een bedrijfskundige een aantal tools ter beschikking. Je leert welke dat zijn en welke je in welke situatie kunt inzetten.

Het tweede vak van deze periode is Structuring Organizations. Hierin maak je kennis met het functioneren van organisaties in hun omgeving vanuit een algemeen bedrijfskundige invalshoek.
In de eerste periode wordt ook aandacht besteed aan kennismaken met de studie en aan vaardigheden die je nodig hebt tijdens je studie, zowel studievaardigheden als professionele en academische vaardigheden. In de eerste werkcolleges van deze periode wordt een start gemaakt met academische vaardigheden zoals het schrijven van teksten, het doen van onderzoek, het verzamelen van gegevens, interviewen en het werken in projecten en teams. Uiteraard worden deze vaardigheden gedurende de rest van de opleiding verder uitgebreid.
Daarnaast wordt in de eerste week een start gemaakt met vaardigheidsonderwijs. Je kunt vaststellen of je de vereiste elementaire computervaardigheden bezit en komen presentatievaardigheden en raadplegen bibliotheekgebruik aan de orde. Deze vaardigheden heb je tijdens je hele studie nodig. In de eerste periode ga je al presentaties geven en de universiteitsbibliotheek gebruiken. Veelal wordt aandacht aan deze vaardigheden besteed in de werkgroep waar je deel van uitmaakt. Deze werkgroepen blijven het hele jaar gelijk, zodat je de medestudenten in je groep goed leert kennen.
Periode 2: Logistics and Accounting

In de tweede periode wordt de organisatie beschouwd vanuit een logistiek en financieel perspectief.


Periode 3: Integration and Research Methods

Deze periode van vier weken wordt besteed aan een integratieproject behorende bij vakken die daarvoor gegeven zijn. Tevens wordt ingegaan op de methodische aspecten van bedrijfswetenschappelijk onderzoek met het vak Business Research Methods.


Periode 4: Organisation and Statistics

In de vierde periode wordt een inleiding gegeven in het functioneren van organisaties in hun omgeving vanuit een gedragswetenschappelijke invalshoek. Voorts wordt kennis gemaakt met statistiek als instrument ter ondersteuning van bedrijfswetenschappelijk onderzoek.


Periode 5: Finance and ICT

In de vijfde periode wordt een vervolg gegeven aan het bestuderen van organisaties vanuit economisch en technologisch perspectief. Naast aspecten van financiering wordt de toenemende rol van informatietechnologie in het functioneren van organisaties bestudeerd.


Periode 6: Integration and Economics

In deze periode van vier weken wordt aandacht besteed aan het vak Economics. Daarnaast wordt een bedrijfsspel gespeeld, waarin de stof uit de voorgaande perioden geïntegreerd wordt.1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   21

  • 3.3.1Korte omschrijving perioden eerste jaar

  • Dovnload 1 Mb.