Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Inhoudsopgave 1 Algemene informatie voor bachelorstudenten 9

Dovnload 1 Mb.

Inhoudsopgave 1 Algemene informatie voor bachelorstudenten 9Pagina8/21
Datum04.04.2017
Grootte1 Mb.

Dovnload 1 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   21

3.4Programma tweede jaar2

Het tweede jaar bestaat eveneens uit tweemaal twee perioden van acht weken en tweemaal twee perioden van vier weken. In elke periode van acht weken krijg je twee vakken van elk 6 ects. De twee perioden van vier weken kennen elk een studielast van totaal 6 ects en zijn bedoeld voor integratieprojecten en overige vakken.Periode 1

(sept-okt)Information Systems and Law

Business Law

Information Systems

6 ects


6 ects

Periode 2

(nov-dec)Human Resources Management and Marketing

Human Resources Management

Marketing

6 ects


6 ects

Periode 3:

(januari)Integration and Statistics

Marketing, Planning and Information Systems

Statistics II

3 ects


3 ects

Periode 4

(febr-mrt)Financial Management and Quantitiative Business Analysis

Financial Management

Management Accounting

Quantitative Business Analysis


3 ects


3 ects

6 ects


Periode 5

(apr-mei)Strategy and Marketing

Strategy Development, Implementation and Evaluation

Services Marketing

6 ects


6 ects

Periode 6

(juni)


Integration and Philosophy

Business Plan

Philosophy I

3 ects


3 ects3.4.1Korte omschrijving perioden tweede jaarPeriode 1: Information Systems and Law

In de eerste periode staan het opslaan en ontsluiten van grote hoeveelheden gegevens middels informatiesystemen centraal. Daarnaast wordt de bedrijfsjurische invalshoek besproken.


Periode 2: Human Resources Management and Marketing

Deze periode is geheel gewijd aan personeelsmanagement en aan consumentenmarketing.


Periode 3: Integration and Statistics

Deze periode beslaat vier weken waarin het tweede vak Statistics wordt behandeld en de leerstof uit de vorige perioden geïntegreerd wordt met behulp van het vak Marketing, Planning and Information Systems


Periode 4: Financial Management and Quantitative Business Analysis

In deze periode gaat het om de beheersing cq. besturing van bedrijfsprocessen. Hierbij ligt het accent op de financiële kant van de onderneming. Je krijgt hierin drie vakken, namelijk Financial Management en Management Accounting die elk tellen voor 3 ects en Quantitative Business Analysis dat telt voor 6 ects.


Periode 5: Strategy and Marketing

Strategy and Marketing behandelt de strategische besluitvormingsprocessen in organisaties en de marketing van diensten van de organisatie richting klantengroepen. Het doel is studenten inzicht te verschaffen in strategieën van dienstverlenende organisaties in relatie tot hun omgeving en de marketing van diensten aan klantengroepen.
Periode 6: Integration and Philosophy

Naast het volgen van het vak Philosophy I, moet je in deze periode een Businessplan schrijven, waarin de leerstof uit de vorige perioden geïntegreerd aan de orde komt.


3.5Programma derde jaar3

Het derde jaar van de opleiding Bedrijfswetenschappen is enerzijds gericht op afronding en integratie en anderszijds is het een introductie van de specialisaties van het masterjaar, te weten Finance, Banking and Insurance; E-business and IT-Industry; Consultancy Industry en Transport, Distribution and Logistics. Voor een uitgebreide beschrijving van de specialisaties, zie de paragrafen verderop in dit hoofdstuk.


In het derde jaar worden diverse soorten vakken aangeboden. Deze vakken kennen verschillende werkvormen en zijn al dan niet verplicht. Het derde jaar is sterk afwijkend van de eerste twee jaar. Het verschil zit vooral in de mogelijkheid om voor een groot deel zelf je jaarindeling te bepalen door een aantal vakken te kiezen. Sommige keuzevakken zijn verplicht als je naar een andere master dan Business Administration wilt doorstromen. Het is dus zaak je zorgvuldig te oriënteren om een goede aansluiting met de masteropleiding van je keuze te waarborgen.
Het derde jaar begint met een aantal disciplinevakken. Deze vakken hebben betrekking op een specifieke wetenschappelijke discipline, te weten Social Sciences, Technological Sciences, Economic Sciences en Business Sciences.
Tevens worden er vier sectorspecifieke introductievakken. Je kiest er daar één van: je specialisatie. In de sectorspecifieke vakken zullen de verschillende sectoren nader worden toegelicht. Dit betekent dat ontwikkelingen, trends, problematieken en karakteristieken van de sector worden uiteengezet en geanalyseerd. Bij deze analyse wordt gebruik gemaakt van de kennis die is opgedaan in diverse disciplinevakken. In de sectorvakken zal tevens enige leerstof vanuit die disciplines worden behandeld, die onlosmakelijk verbonden is met de betreffende sector.
Verder worden in het derde jaar vakken aangeboden op het gebied van academische en professionele vaardigheden en competenties. Academische competenties houden in dat je in staat bent wetenschappelijk onderzoek uit te voeren en inzicht hebt in hoe wetenschappelijke kennis tot stand komt. Professionele competenties heb je nodig bij de dagelijkse uitoefening van je beroep, waarbij sociale, communicatieve en adviesvaardigheden van groot belang zijn.
Tenslotte heb je de mogelijkheid om een aantal keuzevakken te volgen. Deze vakken kunnen bestaan uit discipline- of sectorvakken, maar je kunt ook vakken volgen bij andere opleidingen of faculteiten. Ook het volgen van vakken aan andere universiteiten in binnen- en buitenland behoort tot de mogelijkheden. Voor vakken die je buiten de faculteit wilt volgen, moet je toestemming hebben van de examencommissie.
Schematisch ziet het derde jaar er als volgt uit:4
Verplichte onderdelen

 • Advanced Business Research Methods (6 ects)

 • Professional Skills and Competencies (6 ects)

 • Philosophy II (3 ects)

 • Bachelorscriptie (9 ects)Twee disciplinevakken

Er dienen minimaal twee van de volgende disciplinevakken te worden gevolgd, waarvan één vak verplicht wordt gesteld voor de gekozen specialisatie. Elk vak heeft een studielast van 6 ects. • Advanced HRM

 • Business Intelligence

 • Enterprise Systems

 • European Distribution and Supply Chain Logistics

 • Financial Risk Management

 • Logistics

 • Management Accounting and Control

 • Organization Design

 • Organization Perspectives and Dynamics

 • Purchasing and E-Procurement

 • Strategic Management and the Strategy ProcessEén sectorspecifiek vak

Er dient één sectorvak van 6 ects te worden gevolgd, dat verplicht is voor de gekozen specialisatie: • Introduction to Consultancy Industry

 • Introduction to E-business and IT-Industry

 • Introduction to Finance, Banking and Insurance

 • Introduction to Transport, Distribution and Logistics


Keuzevakken

Er kunnen 18 studiepunten worden besteed aan vrije keuzeruimte.

Deze keuzeruimte kan worden ingevuld met:


 • Extra Disciplinevakken

 • Extra Sectorvakken

 • Keuzevakken die in de faculteit worden aangeboden. Zie het schema verderop.

Tevens kan de keuzeruimte, na goedkeuring door de Examencommissie, worden besteed aan: • keuzevakken van een andere faculteit, een andere universiteit en/of in het buitenland;

 • keuze uit vakken die voorbereiden op een postdoctorale opleiding;

 • (inter)nationale stage (maximaal 12 ects).

Een aantal derdejaarsvakken wordt in het Engels aangeboden. Dit is deels als voorbereiding op de Engelstalige masteropleidingen, deels om ruimte te bieden aan internationale studenten.


3.5.1Jaarindeling derde jaar


In een overzicht geven we weer in welke periode de derdejaars vakken worden aangeboden.


Periode 1

(sept-okt)Advanced HRM

Management Accounting and Control

European Distribution and Supply Chain Logistics

Strategic Management and the Strategy Process

Business Intelligence


6 ects

6 ects


6 ects

6 ects


6 ects

Periode 2

(nov-dec)Organization Perspectives and Dynamics

Enterprise Systems

Knowledge and Organization

Introduction to Consultancy Industry

Introduction to E-Business and ICT-Industry

Introduction to Transport, Distribution and Logistics

Introduction to Finance, Banking and Insurance


6 ects

6 ects


6 ects

6 ects


6 ects

6 ects


6 ects

Periode 3

(januari)Advanced Business Research Methods5


6 ects


Periode 4

(febr-mrt)Financial Risk Management

Organization Design

Logistics

Purchasing and E-procurement

E-Business


6 ects

6 ects


6 ects

6 ects


6 ects

Periode 5

(apr-mei)Professional Skills and Competencies

Philosophy II

start bachelorscriptie (zie periode 6)`

Keuzeruimte6 ects

3 ectsPeriode 6

(juni)


Bachelorscriptie

Keuzeruimte9 ects3.5.2Voorbeeldtrajecten


Voor elke specialisatie is een voorbeeldtraject ontwikkeld. Dit voorbeeldtraject geeft aan welke vakken aanbevolen worden wanneer voor een bepaalde richting wordt gekozen. Dit kan het kiezen van vakken vergemakkelijken. Bovendien weet je zo zeker dat deze vakken zeer relevant zijn voor de gekozen specialisatie. Het voorbeeldtraject omvat altijd een verplicht sectorvak en meerdere disciplinevakken, waarvan er één verplicht wordt gesteld. Uit de voorbeeldtrajecten zal blijken dat deze disciplinevakken veelal uit minstens twee disciplines afkomstig zijn. De reden hiervoor is, dat je op zo vanuit verschillende invalshoeken naar bedrijfskundige vraagstukken leert kijken.
Hieronder worden de voorbeeldtrajecten beschreven van vier specialisaties. Bij de aanbevolen disciplinevakken mag je natuurlijk ook het tweede verplichte disciplinevak kiezen dat je nog niet hebt gevolgd:Specialisatie

Verplicht sectorvak

Verplicht disciplinevak

Aanbevolen disciplinevak(ken)

Consultancy Industry

Introduction to Consultancy Industry

Organization Perspectives and Dynamics

of

Advanced HRMStrategic Management and the Strategy Process;

Organization Design;

Business Intelligence;

Enterprise Systems;

Knowledge and Organization


Finance, Banking and Insurance


Introduction to Finance, Banking and Insurance

Financial Risk Management

of

Management Accounting and ControlEén van de verplichte disciplinevakken

E-business and ICT- industry


Introduction to E-business and ICT-Industry

Business Intelligence

of

Enterprise Systems

Strategic Management and the Strategy Process;

Organization Design;

E-Business;

Knowledge and OrganizationTransport Distribution and Logistics

Introduction to Transport, Distribution and Logistics

Purchasing and E-procurement

of

LogisticsE-Business;

Enterprise Systems;European Distribution and Supply Chain Logistics.


3.5.3Keuzevakken derde jaar


In deze paragraaf geven we per periode de keuzevakken aan die je in je programma kunt opnemen. Voor de volledigheid zijn ook de verplichte vakken opgenomen. Het is ook mogelijk om vakken te kiezen die aangeboden worden door andere faculteiten, of door andere universiteiten. Als je dit wilt, moet je van te voren een verzoek indienen bij de examencommissie van de opleiding. Deze besluit of dit vak mag meetellen als keuzevak in je programma. Het adres is: examencommissie@feweb.vu.nl. Stuur wel een uitgebreide studiegidsomschrijving mee inclusief een lijst van de gebruikte literatuur en studielast.
Sommige vakken sluiten elkaar uit in verband met de overlap daartussen. Zo mag je de volgende derdejaarsvakken niet samen kiezen:


 • Het keuzevak Management Accounting (economie) mag niet samen met het disciplinevak Management Accounting and Control

 • Het kernvak Management & Organisatie (economie) mag niet samen met het disciplinevak Strategic Management and the Strategy Proces.


Periode 1 (sept-okt)

Disc.vak bws

Advanced Human Resource Management

Disc.vak bws

Business Intelligence

Disc.vak bws

European Distribution and Sopply Cahin Logistics

Disc.vak bws

Management Accounting and Control

Disc.vak bws

Strategic Management and the Strategy Process

Verplicht in 1 of 3

Advanced Business Research Methods

Kernvak economie

Financial Accounting (verplicht PDO Acc.)

Kernvak economie

Macro-economie

Keuzevak

Belastingrecht (Faculteit Rechten, verplicht PDO Acc.)

Keuzevak

Consumer Behaviour

Keuzevak

European Distribution and Supply Chain Logistics

Keuzevak

Management Accounting (verplicht PGO Acc.)

Keuzevak

Midden- en kleinbedrijf

Keuzevak

Ondernemingsrecht

Economievak

Methoden en technieken van AE/FE onderzoek5


Periode 2 (nov-dec)

Sectorvak

Introduction to Consultancy Industry

Sectorvak

Introduction to E-Business and ICT-industry

Sectorvak

Introduction to Finance, Banking and Insurance

Sectorvak

Introduction to Transport, Distribution and Logistics

Disc.vak bws

Enterprise Systems

Disc.vak bws

Knowledge and Organization

Disc.vak bws

Organization Perspectives and Dynamics

Kernvak economie

Corporate Finance

Kernvak economie

Management en organisatie

Kernvak economie

Microeconomics

Keuzevak

Belastingrecht (Faculteit Rechten, verplicht PDO Acc.)

Keuzevak

Economische en sociale geschiedenis

Keuzevak

International Economics

Keuzevak

Toegepaste kwantitatieve economie

Keuzevak

Urban economics


Periode 3 (januari)

Verplicht in 3 of 1

Advanced Business Research Methods

Economievak

Belastingrecht (Faculteit Rechten, verplicht PDO Acc.)

Economievak

Werkcollege deel 1 6


Periode 4 (febr-mrt)

Disc.vak bws

Financial Risk Management

Disc.vak bws

Logistics

Disc.vak bws

Organization Design

Disc.vak bws

Purchasing and E-Procurement

Keuzevak

Bedrijfseconomisch practicum

Keuzevak

Belastingrecht (Faculeit Rechten, verplicht PDO Acc.)

Keuzevak

Christian Philosophy in an International Perspective

Keuzevak

Development Economics

Keuzevak

E-Business

Keuzevak

Investments

Keuzevak

Financial Statement Analysis

Keuzevak

Marketing Research

Keuzevak

Milieueconomie en management

Keuzevak

Toegepaste data-analyse

Keuzevak

Transport and Network Economics


Periode 5 (apr-mei)

Verplicht

Bachelorscriptie start

Verplicht

Philosophy II

Verplicht

Professional Skills and Competencies

Keuzevak

Accounting Information Systems (verplicht PDO-Acc.)

Keuzevak

Economie van het onroerend goed

Keuzevak

Emerging Technologies

Keuzevak

Financial Management in not-for-profit Organisations

Keuzevak

International Marketing

Keuzevak

Labour, Care and Well-Being

Keuzevak

Strategy and Economics

Keuzevak

Strategy and Environment


Periode 6 (juni)

Verplicht

Bachelorscriptie afronding

De keuzevakken worden verzorgd door de volgende afdelingen:
Accounting

Marketing

Accounting Information Systems

Consumer Behavior

International MarketingBedrijfseconomisch practicum

Marketing Research

Financial Statement Analysis
Financial Management in not-for-profit Organisations
Management Accounting

Management en organisatie

Management Accounting and Control

Advanced Human Resource Management

Ondernemingsrecht

Organization Perspectives and Dynamics
Strategic Management and the Strategy Process


Algemene en ontwikkelingseconomie

Strategy and Environment

Christian Social Philosophy in an International Perspective


Informatiekunde en logistiek

Development Economics

Business Intelligence

Economische en sociale geschiedenis

E-Business

International Economics

Emerging Technologies

Labour, Care and Well-Being

Enterprise Systems

Midden- en kleinbedrijf

European Distribution and Supply Chain Logistics
Logistics

Econometrie

Purchasing and E-Procurement

Strategy and Economics
Toegepaste data-analyse
Toegepaste kwantitatieve economie

Ruimtelijke economie
Economie van het onroerend goed

Financiering

Milieueconomie en management

Financial Risk Management

Transport and Network Economics

Investments

Urban Economics

3.5.4Inschrijven vakken derde jaar


Voor alle vakken in het derde jaar economie en bedrijfswetenschappen moet je je van te voren inschrijven om deel te kunnen nemen. Dit moet je doen aan het eind van het tweede jaar.
Aan het eind van het tweede jaar moet je een voorlopige planning van je derde jaar opgeven. Je geeft aan welke vakken je denkt te gaan volgen en in welke periode. Dit geldt voor álle vakken van het derde jaar: geef dus zowel je keuzevakken als je verplichte vakken op. Je kunt in elke periode ook een extra vak opgeven dat je wilt volgen. In totaal kun je dus drie vakken per periode opgeven.
De planning is tevens een voorlopige inschrijving voor de vakken van het derde jaar. Meer informatie vind je in de vakbeschrijvingen en op www.studiegidsen.vu.nl.
Je kunt je planning wijzigen of aanpassen tot circa vier weken voor een nieuwe periode begint. Dan wordt de inschrijving die periode definitief gemaakt en kun je de inschrijving voor die periode niet meer wijzigen.
Als je niet bent ingeschreven voor een vak, of een vak wilt veranderen na de sluitingsdatum, kan dat alleen wanneer de capaciteit dat toelaat. Als je niet bent ingeschreven, heb je dus geen garantie dat je het vak alsnog kunt volgen.
Hetzelfde geldt als je meer dan drie vakken in een periode wilt volgen. Je kunt dit alleen doen door bij de start van dit extra vak een aanvraag te doen bij enrolment@feweb.vu.nl. Als de capaciteit het toelaat, kun je geplaatst worden.
Je schrijft je in via www.feweb.vu.nl/inschrijven. Inschrijven kan dus niet via Blackboard.


t/m 30 juni

eventueel wijzigen van je planning voor periode 1, daarna staat de inschrijving voor periode 1 vast


t/m 30 sept.

eventueel wijzigen van je planning voor periode 2, daarna staat de inschrijving voor periode 2 vast


t/m 30 nov.

eventueel wijzigen van je planning voor periode 3, daarna staat de inschrijving voor periode 3 vast


t/m 15 jan. 2007

eventueel wijzigen van je planning voor periode 4, daarna staat de inschrijving voor periode 4 vast


t/m 28 febr. 2007

eventueel wijzigen van je planning voor periode 5 en 6, daarna staat de inschrijving voor periode 5 en 6 vast3.5.5Bachelorscriptie


Om aan je bachelorscriptie te mogen beginnen moet je aan een aantal voorwaarden voldaan hebben:


 • Je moet tenminste 120 ects behaald hebben

 • Je moet het vak Advanced Business Research Methods gehaald hebben

 • Je moet tenminste één disciplinevak en één sectorvak gehaald hebben

Je moet aan deze voorwaarden voldaan hebben op het moment van inschrijven.


Bij het schrijven van de bachelorscriptie kun je worden ingedeeld in scriptiewerkgroepen. Je wordt in deze werkgroepen begeleid bij het schrijven van je scriptie. De indeling gebeurt meestal op basis van onderwerp. Een uitgebreide beschrijving van de eisen die aan je scriptie gesteld worden, de begeleiding en procedure om je in te schrijven in een scriptiewerkgroep vind je in de Handleiding Bachelorscriptie Bedrijfswetenschappen. Deze kun je vinden op Blackboard.
Als je in het derde jaar je scriptie niet kunt schrijven, bijvoorbeeld omdat je niet voldaan hebt aan de ingangseisen, kun je dit doen in het begin van het jaar daarop. Je kunt dus op twee momenten in het jaar je scriptie schrijven: periode 5 en 6 en eventueel in periode 2 en 3. Let op: je kunt niet starten met een masteropleiding zonder voltooide scriptie. Zie ook de paragraaf Voorwaardelijke toelating tot de master verderop in deze gids.

3.5.6Stage


Het is mogelijk om in je derde jaar een stage te volgen. Bij Bedrijfswetenschappen wordt de stage in het algemeen gekoppeld aan de bachelorscriptie. Een goed volbrachte stage levert een vrijstelling op van twee keuzevakken (12 ects). Zie voor meer informatie de Stagehandleiding Bedrijfswetenschappen, beschikbaar via Blackboard.

3.5.7De specialisaties


In het derde jaar wordt een keuze gemaakt wat betreft de specialisatie. Deze specialisaties hebben betrekking op vier sectoren in de zakelijke dienstverlening, te weten: Finance, Banking and Insurance; E-business and ICT-Industry; Consultancy Industry en Transport, Distribution and Logistics. In de nu volgende tekst wordt elke sector nader uiteengezet om je een beeld te geven van de vraagstukken die in deze sector spelen en welke rol een bedrijfswetenschapper daarbij kan vervullen.

3.5.8Finance, Banking and Insurance (FBI)


De financiële sector vervult een kernfunctie in de economie. Door het gebruik van IT en Internet is de sector sterk in beweging. Internationaal neemt de Nederlandse financiële sector een vooraanstaande positie in. In de Europese top 25 zijn 5 financiële instellingen van Nederlandse origine.
De financiële sector omvat een breed scala aan financiële instellingen: banken, effecteninstellingen, verzekeraars, pensioenfondsen en beleggingsfondsen. Vanuit een gerichte klantbenadering is het concept van ‘geïntegreerde financiële dienstverlening’ sterk in opkomst. Nederland loopt voorop met het creëren van financiële conglomeraten, die bankieren en verzekeren combineren. Deze financiële dienstverleners zijn actief op financiële markten en verrichten uiteenlopende diensten afgestemd op de doelgroep. In het segment van grote ondernemingen adviseren financiële instellingen bij de emissie van aandelen en obligaties, verzorgen ze (inter)nationaal cashmanagement en bieden ze derivaten aan om financiële risico’s te dekken. Hierbij worden de nieuwste risicomanagement technieken gebruikt. Bij de kredietverlening aan het midden- en kleinbedrijf staan de lokale accountmanagers verspreid over het landelijke branche-netwerk centraal. Bij de bemiddeling van complexe producten voor particulieren, zoals (beleggings)hypotheken of unit-linked verzekeringen, staat ook persoonlijk contact centraal. Eenvoudigere producten, zoals sparen, betalen en autoverzekeringen, worden in toenemende mate via het Internet aangeboden. IT en e-business spelen een cruciale rol bij de ontwikkeling van nieuwe financiële producten (financiële innovatie) voor de verschillende doelgroepen.
De internationale dynamiek is een belangrijke factor voor de Nederlandse financiële sector. De grote instellingen halen een groot deel van hun omzet in de Verenigde Staten en Europa. Europa vormt op middellange termijn een bijzondere uitdaging. Grensoverschrijdende fusies zijn in Europa tot op heden een uitzondering op de regel. De binnenlandse concentratie heeft in verschillende landen echter zijn grens bereikt en de financiële wereld staat aan de vooravond van een grote grensoverschrijdende consolidatieslag in Europa. Hoe moeten financiële instellingen zich hiervoor positioneren? Daarnaast zijn de Nederlandse financiële instellingen actief in de emerging markets. Waar liggen de uitdagingen en hoe moet worden omgegaan met de dreiging van financiële crisis in deze markten?
Financiële regulering en toezicht zijn ook veelal internationaal bepaald en hebben een toenemende invloed op het functioneren van financiële instellingen. Zo bereiden banken zich voor op de nieuwe kapitaalseisen vanuit Bazel. Volgens dit nieuwe Bazel-regime mogen banken hun interne risico-modellen gebruiken om de vereiste hoeveelheid kapitaal te berekenen.
Een andere trend is het toenemende belang van vermogensbeheer. Institutionele beleggers (verzekeraars, beleggings- en pensioenfondsen) beheren gezamenlijk circa € 800 mrd. Moderne risicomanagement technieken, zoals asset & liability management, worden toegepast bij het beleggen. Ook stelt de maatschappij eisen aan beleggers. Zo verlangt de nieuwe corporate governance code van Tabaksblat dat institutionele beleggers, als aandeelhouder, kritisch het bestuur van beursgenoteerde ondernemingen volgt. Op aandeelhoudersvergaderingen moeten ze aanwezig zijn èn stemmen. Een andere maatschappelijke tendens is beleggen in duurzame fondsen.
Doel van de studie is de bedrijfskunde studenten inzicht te bieden in deze (omgevings)trends in de financiële sector. Daarnaast wordt ingegaan op de interne processen. De belangrijkste bedrijfsprocessen in de financiële sector zijn het front office (strategie, marketing en distributie) en het back office (organisatie, risicomanagement en afwikkeling transacties). De bedrijfskunde student worden vertrouwd gemaakt met deze bedrijfsprocessen en de rol van IT hierbij. Behandeld wordt wat de kritische functies zijn en hoe nieuwe business concepten kunnen worden toegepast.
De opleiding streeft ernaar dat de student niet alleen pure kennis wordt bijgebracht, maar dat deze ook inzicht verkrijgt in de wetenschappelijke benadering van vraagstukken. Met name de financiële vakken met hun kwantitatieve aspecten lenen zich hier goed voor. Gewapend met deze achtergrond, zal de afgestudeerde bedrijfskundige in staat zijn om zich relatief snel in te werken in nieuwe situaties en voldoende achtergrond hebben om een loopbaan traject in wisselende functies aan te gaan. Zeker wanneer de bedrijfskundige op termijn naar een functie in het algemeen management streeft, is dit noodzakelijk. Bij dit alles dient de student zich te realiseren dat het niet alleen om kennis en expertise gaat. Minstens even belangrijk is dat de student over de nodige persoonlijke vaardigheden beschikt, die hij echter voor een deel zelf verder zal moeten ontwikkelen, zij het dat de opleiding er naar streeft hieraan ook een belangrijke bijdrage te geven. Vanuit de opleiding wordt dan ook geadviseerd om tijdens de studie ook enige tijd in te ruimen om hier zelf aan te werken, waarbij zowel gedacht kan worden aan het opdoen van maatschappelijke evaring in bestuursfuncties als aan het volgen van (werk)stages in het buitenland.

3.5.9E-Business and IT-Industry (EB)


Steeds meer goederen en diensten worden niet meer geproduceerd in hiërarchisch georganiseerde bedrijven, maar in flexibele netwerkorganisaties van samenwerkende bedrijven. Deze opkomst van de netwerkeconomie wordt onder andere mogelijk gemaakt door moderne e-business technologie zoals Internet en Web-gebaseerde informatie systemen. Door hun flexibiliteit kunnen netwerkorganisaties meer klantgericht werken, wat met name heeft geleid tot aanzienlijke verbeteringen in de dienstverlenende sector.
De E-business and IT-Industry sector wordt gekenmerkt door het grote aantal verschillende disciplines dat erin vertegenwoordigd is: IT-dienstverlening, management consultancy, marketing en telecommunicatie. Getracht wordt de studenten de denk- en werkwijze van deze verschillende disciplines duidelijk te maken. Multi-disciplinariteit van e-business projecten is een belangrijk aandachtspunt. De verschillende rollen die deze partijen spelen worden behandeld, en hoe ze optimaal kunnen samenwerken in multi-disciplinaire projectteams. Daarnaast wordt ingegaan op verschillende aspecten van projectgebaseerd werken in een multi-disciplinaire omgeving. Studenten die studeren in deze sector zijn na afloop van hun studie bij uitstek geschikt om te werken aan strategische ontwikkelingen in E-Business en IT-Industry.
Studenten wordt geleerd hoe ze met behulp van de Informatie- en Communicatietechnologie (IT) nieuwe business modellen kunnen ontwikkelen voor organisaties in de netwerkeconomie. Met name worden studenten vertrouwd gemaakt met de bedrijfskundige en technische aspecten van e-business, en er wordt uitgelegd waarom sommige e-business modellen succesvoller zijn dan andere. De moderne web-technologie stelt zeer hoge eisen aan de informatiesystemen binnen bedrijven. Op het Internet verwachten kopers dat hun bestellingen direct geregeld kunnen worden. Om deze snelheid te realiseren moeten bedrijven intern in hun productieprocessen zeer geavanceerde organisatiebrede informatiesystemen (Enterprise Resource Planning (ERP)) invoeren, waardoor productieplanning gekoppeld wordt aan inkoop, financiële administratie en zelfs human resource management. Daarom wordt ook aandacht besteed aan het ontwikkelen van deze complexe informatiesystemen. Hierbij gaat het zeker niet alleen om technische specificaties, maar wellicht nog meer om de achterliggende organisatorische kwesties hoe deze afdelingen onderling samenwerken en hoe ze hun processen op elkaar hebben afgestemd.
Naast technische aspecten van IT wordt ook veel aandacht besteed aan de sociale dynamiek en sociale inbedding van informatiesystemen. Hierbij worden inzichten gecombineerd van kennismanagement, zoals communities of practice, lerende organisaties en andere sociale mechanismen van kennisverspreiding, met het gebruik van informatietechnologie en elektronische netwerken. Belangrijk hierbij zijn ook psychologische modellen over acceptatie en adoptie van nieuwe technologie. Behandeld wordt op welke gronden mensen beslissen of ze wel of niet een nieuwe technologie gaan gebruiken, en hoe bepalend affectieve en emotionele aspecten zijn in deze beslissing. Verder wordt ook ingegaan op de kwestie of het mogelijk is om een nieuwe relatie, sociaal of zakelijk, uitsluitend via elektronische middelen tot stand te brengen, of dat directe communicatie en bestaande sociale netwerken toch essentieel blijven voor het leggen van nieuwe contacten.

3.5.10Consultancy Industry (CI)


De Consultancy Industry is een bedrijfstak waarin diverse typen adviesbureaus en adviesorganisaties opereren. Zo behoren o.a. markt- en opinieonderzoekbureaus, communicatie-adviesbureaus en bureaus die zich bezighouden met beleidsonderzoek of werving en selectie tot de Consultancy Industry. De grootste groep bestaat uit de organisatieadviesbureaus. Deze bieden advies en begeleiding bij bedrijfs(re)organisatieprocessen. Tevens zijn organisatieadviesbureaus veelal actief op het gebied van interim- en projectmanagement.
De vooruitzichten voor de Consultancy Industry zijn relatief gunstig. De komende jaren zal door complexer wordende bedrijfsprocessen, ingewikkelde wet- en regelgeving en technologische ontwikkelingen de vraag naar extern onafhankelijk advies groeien. De toename van de vraag wordt tevens in de hand gewerkt door toenemende uitbesteding. Veel bedrijven en overheden richten zich nog uitsluitend op de eigen kerncompetenties. De consultancy branche heeft daar de afgelopen jaren duidelijk van kunnen profiteren, wat tot uitdrukking komt in sterk stijgende omzetcijfers. De omzet van de adviesbranche is wereldwijd vanaf 1980 meer dan vertienvoudigd, tot $110 miljard op dit moment. Advisering is ‘big business’ geworden en het woord adviseur staat inmiddels voor een breed scala aan activiteiten. ICT en Internet spelen hierbij een steeds belangrijkere rol. Het aantal disciplines dat zich met organisatieadvieswerk is gaan bezighouden, is sterk meegegroeid.
Niet alleen ingenieurs, economen en gedragswetenschappers werken binnen adviesbureaus, maar ook automatiseerders, bouwkundigen, accountants en ethici. Verschillende dienstverlenende bedrijven hebben deze disciplines aangetrokken en zijn zich mede gaan richten op organisatieadvieswerk. Zo zijn grote accountantskantoren zich in de jaren ’80 en ’90 op de markt gaan begeven en zien we IT-dienstverleners op grote schaal adviesdiensten aanbieden. In de organisatieadviesbranche is sprake van verregaande concentratie en internationalisatie, waarbij bureaus steeds vaker deel uitmaken van grote, landgrensoverschrijdende conglomeraten. Tegelijkertijd zorgt de groeiende adviesmarkt, gecombineerd met een lage toetredingsdrempel, voor een groot aantal toetredende bedrijven.
Vooral de afgelopen jaren is het in financieel en economisch opzicht met de Consulting Industry uitstekend gegaan. Op dit moment lijkt er echter sprake van stagnatie van de groei. Bij terugval van de economische groei, zoals deze zich op dit moment aftekent, is het begrijpelijk dat organisaties wat terughoudend worden ten aanzien van het inhuren van externe adviseurs. Tevens worden op dit moment discussies gevoerd over de mate van afhankelijkheid die men soms voelt van de externe consultant. Doordat de markt voor adviesdiensten zeer omvangrijk en gedifferentieerd is, is deze voor de klant minder transparant geworden. Voor klanten wordt het moeilijker om de kwaliteit van adviesdiensten te beoordelen. In antwoord hierop zie je dat in veel segmenten van de branche kwaliteitsbewakings- en erkenningssystemen worden ontwikkeld en dat grote organisaties hun adviesdiensten afstoten of verzelfstandigen.
Uit de bovenstaande tekst blijkt dat de Consultancy Industry een relatief jonge en dynamische bedrijfstak is. Voor jonge academici zijn adviesbedrijven aantrekkelijke werkgevers gebleken. De dynamische werkomgeving, interessant werk en goede carrièreperspectieven hebben daaraan bijgedragen. Veel academici beginnen als junior consultant en werken aan vraagstukken op het gebied van bijvoorbeeld marketing, strategie, organisatie, IT of logistiek. Hoewel adviseurs verschillende achtergronden kunnen hebben, hebben zij veelal een bedrijfskundige oriëntatie. Zij hebben vanuit verschillende perspectieven naar vraagstukken leren kijken, wat in het organisatieadvieswerk erg belangrijk is. Tijdens het vak Introduction to Consultancy Industry wordt studenten geleerd welke positie de Consultancy Industry inneemt in de maatschappij en wat organisaties binnen deze branche kenmerkt wat betreft structuur, cultuur en strategie. Daarnaast zal aandacht worden besteed aan professionele en academische vaardigheden die bij het uitoefenen van een adviesfunctie onontbeerlijk zijn. In het werk van een adviseur wordt veelvuldig een beroep gedaan op zijn sociale en communicatieve vaardigheden, onderzoeksvaardigheden, ethisch besef en reflecterend vermogen. Tenslotte is diepgaande kennis op het gebied van organisatietheorie en organisatieverandering essentieel.

3.5.11Transport, Distribution and Logistics (TDL)


De sector TDL is bestemd voor bedrijfskundigen die een staf- of lijnfunctie ambiëren in een onderneming of organisatie die diensten verleent op het gebied van transport, distributie en logistiek. In Europa zijn in de sector TDL meer dan 10 miljoen mensen werkzaam. Jaarlijks gaat er meer dan 1.000 miljard Euro om in deze sector. Nederland als distributieland en Amsterdam als mainport spelen een Europese sleutelrol in deze sector. Zo heeft meer dan 50% van de multinationals een Europees distributiecentrum in Nederland en is de Rotterdamse haven de grootste van de wereld.
De bedrijfskundige komt na de studie terecht bij uiteenlopende soorten ondernemingen in de branche transport en logistiek:

 • Internationale logistieke dienstverleners en transportondernemers: TPG, Danzas/Nedlloyd, Frans Maas, Exel Logistic.

 • De Rotterdamse en Amsterdamse Havens

 • Amsterdam Airport Schiphol

 • Europese hoofdkantoren van multinationals: Cisco Systems, Yamaha, Canon en Philips

 • Instanties als de Amsterdamse Kamer van Koophandel, de provincie of het Ministerie van Verkeer en Waterstaat

 • Adviesbureaus op het gebied van transport, distributie en logistiek:
  TNO Inro, PriceWaterhouseCoopers, Accenture en KPMG Consulting

De sector staat voor grote uitdagingen: internationalisering, samenwerking in supply chain management, maatschappelijke vraagstukken rond milieu en congestie, samenwerking in intermodale transport netwerken, internationale logistieke beheersing en planning, zakelijke dienstverlening in transport en logistiek en kostenbeheersing.
Transport, Distribution and Logistics als speerpunt

Het succes van ondernemingen in zowel de ‘nieuwe’ als de ‘oude’ economie wordt steeds meer bepaald door de wijze waarop zij in staat zijn hun processen, en steeds vaker in de gehele supply chain, goed te bedenken, te organiseren en te beheersen.


Daarom is de sector sterk in ontwikkeling. Het management wordt geconfronteerd met vragen als:

 • Hoe kunnen we als transportondernemingen of logistieke dienstverleners inspelen op ontwikkelingen uit de markt?

 • Hou kunnen we onze dienstverlening (transport of logistiek) afstemmen op de wensen van de afnemer (strategische positie van de logistieke / transport ondernemer in het netwerk)?

 • Wat is de concurrentiepositie van de logistieke of transport ondernemer, welke strategieën zijn in de internationale markt nodig / noodzakelijk?

 • Welke investeringen zijn nodig in nieuwe en geavanceerde informatie- en communicatietechnologie?

 • Hoe geven we samenwerking tussen verschillende aanbieders van logistieke- of transportdiensten vorm?

 • Hoe bevorderen we de efficiency (bijvoorbeeld snelheid en flexibiliteit) van het transport / logistieke netwerk?

 • Welke consequenties heeft commerciële distributie via e-business voor onze dienstverlening en transport- en logistieke processen?

 • Hoe krijgen we greep op de logistieke kosten in de supply chain of de operationele kosten van een transportnetwerk?

 • Wat betekenen trends in de arbeidsmarkt voor onze onderneming?

 • Wat zijn de maatschappelijke consequenties van ons handelen?

Bedrijfskundigen kunnen dus terechtkomen in ondernemingen waarbij de aandacht vooral is gericht op de transport- en logistieke processen binnen de onderneming of een keten van aaneengeschakelde ondernemingen in een zgn. ‘supply chain’. Bedrijfskundigen houden zich hier bezig met microprocessen binnen een onderneming. Binnen de specialisatie van TDL zullen veel bedrijfskundigen zich ook bezighouden met processen tussen ondernemingen, op mesoniveau. Ook kunnen de bedrijfskundigen terecht komen bij ondernemingen en organisaties die vraagstukken kennen op macroniveau vraagstukken van samenwerking met vaak zeer veel verschillende partijen en met name de overheid.


De bedrijfskundigen komen na de specialisatie TDL terecht in beroepen als:

Algemeen management

 • Fysieke distributie manager

 • Logistiek manager en supply chain manager

 • Ondernemer/manager in de transportsector/logistieke dienstverleningOperationeel management op logistieke deelaspecten

 • Bijvoorbeeld: Warehouse manager en warehouse planning, transport manager en transport planning

Staf en advisering

 • Account management in logistieke dienstverlening

 • Adviseur, engineer en stafmedewerker

 • Beleidsmedewerker en onderzoeker

 • ICT-adviseur
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   21

 • 3.4.1Korte omschrijving perioden tweede jaar
 • 3.5Programma derde jaar 3
 • 3.5.1Jaarindeling derde jaar
 • 3.5.2Voorbeeldtrajecten
 • 3.5.3Keuzevakken derde jaar
 • 3.5.4Inschrijven vakken derde jaar
 • 3.5.8Finance, Banking and Insurance (FBI)
 • 3.5.9E-Business and IT-Industry (EB)
 • 3.5.10Consultancy Industry (CI)
 • 3.5.11Transport, Distribution and Logistics (TDL)

 • Dovnload 1 Mb.