Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Inhoudsopgave 1 Algemene informatie voor bachelorstudenten 9

Dovnload 1 Mb.

Inhoudsopgave 1 Algemene informatie voor bachelorstudenten 9Pagina9/21
Datum04.04.2017
Grootte1 Mb.

Dovnload 1 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   21

3.6Masteropleidingen

Na de bacheloropleiding kun je je verder specialiseren in een masteropleiding. De masteropleiding is een wetenschappelijke opleiding, waarbij niet alleen het doen van onderzoek, maar ook de toepassing van de wetenschap centraal staat. Zo neemt in alle masteropleidingen van onze faculteit het zelfstandig opzetten en uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek een belangrijke plaats in. Daarnaast wordt er ook veel met cases gewerkt.


De faculteit biedt de volgende masteropleidingen aan. Alle masters duren één jaar en starten uitsluitend in september. Alle masters zijn Engelstalig.


 • Master of Science in Business Administration

 • Master of Science in Accounting and Control

 • Master of Science in Econometrics and Operations Research

 • Master of Science in Economics

 • Master of Science in Finance

 • Master of Science in Marketing

 • Master of Philosophy (tweejarige onderzoeksmaster)


3.6.1Doorstroming bachelor-masteropleidingen


Met een afgeronde bacheloropleiding Bedrijfswetenschappen ben je direct toelaatbaar tot de master Business Administration. De toelating tot een andere masteropleiding is afhankelijk van het keuzetraject dat je in het derde jaar gevolgd hebt. Zie hiervoor het volgende schema


Bachelor bedrijfswetenschappen
MSc Business Administration

Bachelor bedrijfswetenschappen met
- Disciplinevak Management Acc. &
Control
- Kernvak Financial Accounting
- Keuzevak Financial Statement Analysis
MSc Accounting & Control 1)

Bachelor bedrijfswetenschappen met
- aanvullende eisen bepaald door de
examencommissie econometrie
MSc Econometrics

Bachelor bedrijfswetenschappen met
- Kernvak Microeconomie
- Kernvak Macroeconomie
- Werkcollege micro óf macro2)

- Methoden en Technieken AE/FE 3)


MSc Economics

Bachelor bedrijfswetenschappen

- Kernvak Microeconomics

- Werkcollege Microeconomics2

- Methoden en technieken AE/FEMSc Economics: Spatial and Transport Economics

Bachelor bedrijfswetenschappen met
- Kernvak Corporate Finance
- Keuzevak Investments
- Methoden en Technieken AE/FE 3)
MSc Finance

Bachelor bedrijfswetenschappen met
- Werkcollege Marketing 2)
- Keuzevak Marketing Research
MSc Marketing

Bachelor bedrijfswetenschappen met
- Goede resultaten
- Belangstelling wetenschappelijk
onderzoek
MPhil (twee-jarige researchmaster)1)Voor rechtstreekse doorstroom naar de PGO Accountancy kunnen ook gevolgd worden: Accounting Information Systems, Belastingrecht en de leerstof van het werkcollege Accounting, variant boekhouden. Dit kan tijdens de studie of tijdens de PGO-opleiding gedaan worden.
2) Een werkcollege bestaat altijd uit deel 1 in periode 3 én deel 2 in periode 5 en is toegankelijk nadat je het bijbehorende kernvak hebt gevolgd. Studenten bedrijfswetenschappen kunnen alleen kiezen voor werkcolleges marketing (geen kernvak nodig), microeconomie of macroeconomie (wel kernvakken nodig)
3) Methoden en technieken AE/FE is tevens vervangend voor Advanced Business Research Methods

3.6.2Voorwaardelijke toelating tot de master


Om door te kunnen stromen naar een van de zeven masteropleidingen van de faculteit moet je beschikken over een bachelordiploma met het juiste vakkenpakket. Deze vakken vind je in het besproken doorstroomschema.
Als je niet beschikt over een afgeronde bacheloropleiding, kun je in aanmerking komen voor voorwaardelijke toelating tot de master als je voldoet aan de onderstaande voorwaarden:


 • je hebt jaar één en twee volledig gehaald

 • je hebt alle verplichte onderdelen van jaar drie gehaald

 • je hebt de keuzevakken gehaald die als ingangseis gelden voor de master die je kiest. Zie hiervoor het doorstroomschema

 • je hebt een studieachterstand van maximaal 12 ects in derdejaars keuzevakken, Philosophy II of Professional Skills

 • je moet de achterstand in keuzevakken binnen een jaar wegwerken.

Als je een grotere studieachterstand hebt dan 12 ects of nog niet de vakken hebt gehaald die verplicht zijn voor de master, mag je nog niet beginnen met de masteropleiding. Je moet dan eerst je achterstand wegwerken.


3.7Post-masteropleidingen

Na afronding van een van de masteropleidingen is het mogelijk deze te vervolgen met een post-masteropleiding. In een post-masteropleiding vindt verdere specialisatie plaats en word je opgeleid voor een bepaald beroep, zoals registeraccountant of controller. De toelating tot een post-masteropleiding is afhankelijk van de gevolgde masteropleiding. Voor verdere informatie verwijzen we naar de facultaire website en het hoofdstuk Algemene informatie in deze gids.


Het is voor een selecte groep top-studenten mogelijk om na het behalen van de mastertitel door te stromen naar het PhD-programma van de faculteit. Dit programma wordt afgesloten met een promotie.


1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   21

 • 3.6.1Doorstroming bachelor-masteropleidingen
 • 3.6.2Voorwaardelijke toelating tot de master
 • 3.7Post-masteropleidingen

 • Dovnload 1 Mb.