Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Inhoudsopgave 1 Inleiding 7

Dovnload 5.47 Mb.

Inhoudsopgave 1 Inleiding 7Pagina1/36
Datum25.10.2017
Grootte5.47 Mb.

Dovnload 5.47 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   36 • IH HL7v3 Berichtwrappers

Datum: 11 oktober 2013

Publicatie: AORTA 2013 (V6.12.0.0)

Inhoudsopgave


1 Inleiding 7

1.1 Doel en scope 7

1.2 Doelgroep voor dit document 7

1.3 Documenthistorie 7

1.4 Legenda 8

2 Context 10

2.1 HL7v3-communicatie - basispatronen 10

2.2 HL7v3-communicatie – adresseren en routeren 11

2.2.1 Routeren van berichten 12

2.2.2 Bundelen en routeren van antwoordberichten 13

2.2.3 Tellers in opleverberichten 13

2.2.4 Adresseren van berichten 13

2.3 Trigger Events 14

2.4 Soorten wrappers 14

2.4.1 Transmission Wrapper varianten 15

2.4.2 TECA-wrapper varianten 15

3 D-MIM MCCI_DM000000 - Transmission 16

4 R-MIM’s - Transmission 17

4.1 MCCI_RM000100 - Basis Transmission Wrapper 17

4.2 MCCI_RM000200 - Transmission wrapper in ontvangstbevestigingen 18

4.3 MCCI_RM000300 - Transmission Wrapper in application acknowledgement 19

4.4 MCCI_RM200101 – Batch-antwoord 19

5 D-MIM MCAI_DM700200 – Message Control Act Infrastructure 21

5.1 TECA-wrapper actoren (auteur en verantwoordelijke) 21

5.1.1 Geldige combinaties van actoren in de TECA 22

5.1.2 Actor applicatie: ZIM 23

5.1.3 Actor applicatie: XIS in een GBZ (UZI) 23

5.1.4 Actor applicatie: XIS in een GBO 23

5.1.5 Actor applicatie: SBV-Z 24

5.1.6 Actor applicatie: Nictiz-klantenloket (GBK) 24

5.1.7 Actor applicatie: Patiëntenportaal (GBP) 25

5.1.8 Actor persoon: zorgverlener 25

5.1.9 Actor persoon: zorgmedewerker 26

5.1.10 Actor persoon: wettelijk vertegenwoordiger 27

5.1.11 Actor persoon: patiënt/burger 28

5.1.12 Actor persoon: Nictiz-klantenloketmedewerker 28

5.1.13 Actor persoon: GBZ-beheerder 29

6 R-MIM’s – Trigger Event Control Act 30

6.1 MCAI_RM700200 - Basis TECA-wrapper 30

6.2 CMET MCAI_RM900000 - A_DetectedIssueEvent 31

7 D-MIM QUQI_DM000000 Query Infrastructure 33

8 R-MIM’s – Query Infrastructure 35

8.1 QUQI_RM021000 – TECA voor opvragen (basis) 35

8.2 QUQI_RM020000 - TECA voor opvragen op basis van een parameterlijst 36

8.3 QUQI_RM000001 – TECA voor voortzetting of beëindiging van opvragen 36

8.4 QUQI_RM120000 – TECA voor opleverinteracties 37

9 D-MIM MFMI_DM700700 - Master File / Registry Infrastructure 39

10 R-MIM’s – Master File / Registry Infrastructure 40

10.1 MFMI_RM700700 - Master File / Registry Act 40

10.2 MFMI_RM700710 - Master File/ Registry Act Query Response 41

11 Generiek interactiepatroon – gebundeld opvragen 42

11.1 Dynamisch model 42

11.1.1 Storyboard MCCI_ST200002UV01 - Antwoorden gebundeld in een batch versturen 42

11.1.2 Interactiediagram batchgeoriënteerde queries 42

11.2 Applicatierollen 42

11.2.1 Applicatierol MCCI_AR200003UV01 – Zender batch-antwoord 43

11.2.2 Applicatierol MCCI_AR200004UV01 – Ontvanger batch-antwoord 43

11.2.3 Applicatierol QUQI_AR000001 – Zender opvraagbericht 43

11.3 Trigger Event - MCCI_TE200002UV01 - Verstuur Batch-antwoord 43

11.4 Interactie - MCCI_IN200101 - Batch-antwoord 4312 Generiek interactiepatroon – ontvangstbevestiging 44

12.1 Dynamisch model - Accept acknowledgement 44

12.1.1 Storyboard - MCCI_ST000001 - Versturen ontvangstbevestiging 44

12.1.2 Interactiediagram Accept acknowledgement 44

12.2 Applicatierollen 45

12.2.1 Applicatierol MCCI_AR900003 – Zender bericht 45

12.2.2 Applicatierol MCCI_AR900004 – Ontvanger ontvangstbevestiging 45

12.3 Trigger Event - MCCI_TE000002 - Stuur ontvangstbevestiging 45

12.4 Interactie - MCCI_IN000002 - Ontvangstbevestiging 45

13 Message Types - Transmission 47

13.1 MCCI_MT000100 - Standaard Transmission Wrapper 47

13.1.1 receiver 49

13.1.2 respondTo 49

13.1.3 sender 50

13.1.4 attentionLine 50

13.1.5 device 50

13.1.6 agencyFor 51

13.1.7 representedOrganization 52

13.1.8 entityRsp 52

13.2 MCCI_MT000200 - Transmission Wrapper in ontvangstbevestigingen 53

13.2.1 acknowledgement 53

13.2.2 targetMessage 54

13.2.3 acknowedgementDetail 54

13.3 MCCI_MT000300 - Transmission Wrapper in applicatie-antwoorden 55

13.3.1 acknowledgement 55

13.4 MCCI_MT200101 - Batch wrapper event response message 55

13.4.1 Batch 5514 Message Types – Message Control Act Infrastructure 58

14.1 MCAI_MT700201 - Standaard TECA-wrapper 58

14.1.1 ControlActProcess 58

14.1.2 authorOrPerformer 61

14.1.3 overseer 61

14.1.4 ParticipantChoice 61

14.1.5 AssignedDevice 62

14.1.6 AssignedPerson 62

14.1.7 subject 62

14.2 MCAI_MT700201_OPT_OV - Standaard TECA-wrapper met optionele overseer 6215 Message Types – Query Infrastructure 64

15.1 QUQI_MT021001 - TECA-wrapper in Query by Parameter 64

15.1.1 overseer 64

15.1.2 assignedEntity 64

15.1.3 queryByParameter 64

15.1.4 parameterList 66

15.1.5 ParameterItem 66

15.2 QUQI_MT021001_OPT_OV - TECA-wrapper in Query by Parameter - met optionele overseer 67

15.3 QUQI_MT020001 - TECA-wrapper in Parameterlist As Stub 68

15.4 QUQI_MT000001 - TECA-wrapper in Query Continuation/Cancel 68

15.4.1 overseer 68

15.4.2 assignedEntity 68

15.4.3 queryContinuation 68

15.5 QUQI_MT120001 - TECA-wrapper in Query Response 69

15.5.1 overseer 69

15.5.2 assignedEntity 69

15.5.3 queryAck 69

16 Message Types – Master File / Registry Infrastructure 72

16.1 MFMI_MT700701 - Master File/Registry Act TECA-wrapper – Rol Subject 72

16.1.1 registrationProcess 72

16.2 MFMI_MT700701_OPT_OV - Master File/Registry TECA-wrapper – Rol Subject met optionele overseer 74

16.3 MFMI_MT700702 - Master File/Registry Act TECA-wrapper – Act Target 74

16.3.1 subject2 74

16.4 MFMI_MT700702_OPT_OV - Master File/Registry Act TECA-wrapper – Act Target met optionele overseer 74

16.5 MFMI_MT700711 - Master File/Registry Act Query Response TECA-wrapper – Role Subject 75

16.5.1 overseer 75

16.5.2 assignedEntity 75

16.5.3 queryAck 75

16.6 MFMI_MT700712 - Master File/Registry Act Query Response TECA-wrapper – Act Target 75

16.6.1 overseer 76

16.6.2 assignedEntity 76

16.6.3 queryAck 76

17 Message Types – CMET’s 77

17.1 CMET MCAI_MT900001 – A_DetectedIssue universal 77

17.1.1 DetectedIssueEvent 78

Bijlage A Referenties 80

Bijlage A Referenties 80

Bijlage B Overzicht interacties 81

Bijlage B Overzicht interacties 81

Bijlage C Overzicht gebruikte vocabulaire 82

Bijlage C Overzicht gebruikte vocabulaire 82

C.1 ActStatus (2.16.840.1.113883.5.14) 82

C.1 ActStatus (2.16.840.1.113883.5.14) 82

C.2 AttentionLineElementTypeNL (2.16.840.1.113883.2.4.15.1) 82

C.2 AttentionLineElementTypeNL (2.16.840.1.113883.2.4.15.1) 82

C.3 AcknowledgementDetailCode (2.16.840.1.113883.5.1100) 82

C.3 AcknowledgementDetailCode (2.16.840.1.113883.5.1100) 82

C.4 ActDetectedIssueCode (2.16.840.1.113883.5.4) 84

C.4 ActDetectedIssueCode (2.16.840.1.113883.5.4) 84

C.5 AcknowledgementDetailCodeAORTA (2.16.840.1.113883.2.4.6.6.1.1000) 84

C.5 AcknowledgementDetailCodeAORTA (2.16.840.1.113883.2.4.6.6.1.1000) 84

C.6 ActRegistryCode: x_DataDomainNL (Gegevenssoort) (2.16.840.1.113883.2.4.15.4) 85

C.6 ActRegistryCode: x_DataDomainNL (Gegevenssoort) (2.16.840.1.113883.2.4.15.4) 85

C.7 RoleCode 87

C.7 RoleCode 87

Bijlage D Overzicht gebruikte OID’s 89

Bijlage D Overzicht gebruikte OID’s 89

Bijlage E Index van figuren en tabellen 90

Bijlage E Index van figuren en tabellen 90

E.1 Figuren 90

E.1 Figuren 90

E.2 Tabellen 90

E.2 Tabellen 90 1. Inleiding

  1. Doel en scope


Dit document specificeert de HL7v3-berichtwrappers die ter ondersteuning van de gegevensuitwisseling in AORTA dienen. Dit document bevat geen specificatie van berichten, maar van de verschillende enveloppen waarin de berichten getransporteerd worden.

In hoofdstuk 2 wordt de context van dit document, de soorten wrappers en combinaties van actoren uitgelegd. In hoofdstuk 3, 5, , en 9 worden de vier domeinmodellen (Domain Message Information Models – D-MIM’s) beschreven die gelden voor de verschillende wrappers. In hoofdstuk 4, 6, 8, en 10 worden de bijhorende afgeleide modellen (Refined Message Information Models - R-MIM’s) beschreven en in hoofdstuk 13, 14, 15, 16, en 17 de bijbehorende message types. In hoofdstuk 11 en 12 worden twee generieke interactiepatronen beschreven.De inhoud van dit document is, tenzij anders vermeld, gebaseerd op ballot 7 van de Normatieve Editie - maart 2004 HL7v3-standaard [HL7v3 Ballot].
  1. Doelgroep voor dit document


De doelgroep voor dit document bestaat primair uit systeemontwerpers en software-ontwikkelaars bij leveranciers van zorginformatiesystemen.
  1. Documenthistorie


   Versie

   Datum

   Omschrijving

   6.10.0.0

   12-okt-2011

   RfC 24815 effectiveTime - verduidelijking voor notificationberichten in §15.1

   6.10.0.0

   12-okt-2011

   RfC 29137 Toevoegen e-Lab gegevenssoort

   6.10.0.0

   12-okt-2011

   RfC 31067 authorOrPerformer en overseer in TECA-wrapper - verduidelijking in §15.1

   6.10.0.0

   12-okt-2011

   RfC 32377 Antwoorden bij foutsistuatie na x resultaten ontvangen – FAQ opgenomen in hoofdstuk 16

   6.10.0.0

   12-okt-2011

   RfC 33523 agencyFor in TransmissionWrapper – verduidelijking in §14.1

   6.10.0.0

   12-okt-2011

   RfC 33784 Aapassing TECA-wrapper voor patient als auteur – aanpassing in paragraaf 15.1

   6.10.0.0

   12-okt-2011

   RfC 34025 Toelichting QueryByParameters

   6.10.0.0

   12-okt-2011

   RfC 34123 BSN in AttentionLine gelijk aan berichtinhoud. Code in Bijlage C4 toegevoegd

   6.10.0.0

   12-okt-2011

   RfC 34941 RegistrationProcess – verschil tussen LSP en GBx - verduidelijking

   6.10.0.0

   12-okt-2011

   RfC 35171 Versiebeheer AORTA

   6.10.0.0

   12-okt-2011

   RfC 35181 Fictieve BSN’s

   6.10.0.0

   12-okt-2011

   RfC 35206 Verwijderen noodprocedure

   6.10.0.0

   12-okt-2011

   RfC 43114 Deferred opvragen/opleveren niet ondersteunen

   6.10.0.0

   12-okt-2011

   RfC 41276 Ontbrekende specificatie voor GBK/GBP op vertrouwensniveau laag

   6.10.0.0

   12-okt-2011

   Huisstijlaanpassingen in opmaak

   6.10.0.0

   12-okt-2011

   RfC 46605 De beschrijvingen in H5 van IH Generieke berichten opnemen in nieuwe AORTA documentatiestructuur. In dit hoofdstuk stond het mechanisme beschreven waarmee ZIM opvraaginteracties divergeert naar achterliggende systemen en de antwoorden bundelt. Dit hoofdstuk is verwerkt onder paragraaf 2.2.

   6.10.0.0

   12-okt-2011

   RfC 34123 BSN in payload gelijk aan Transmission wrapper. De beschrijving en conformance in §13.1 van het element attentionLine zijn bijgewerkt zodat:

   • De verwerkingsregels voor bestaande interacties ongewijzigd blijft – Deze interacties zullen worden bijgewerkt bij de volgende versie. Met name REPC_IN990003NL Versturen waarneemverslag blijft daarmee buiten schot.

   • Voor interacties van het type “Versturen patiëntgegevens” de mogelijkheid wordt geopend, om verplichting op gebruik van attentionLine te specificeren.

   6.11.0.0

   5-dec-2012

   RfC 50926 AuthorOrPerformer op vertrouwensniveau laag (systeemniveau) kan nu ook op basis van PKIO-certificaatgegevens. Hiervoor is §5.1.4 toegevoegd. XIS-sen moeten erop bedacht zijn waar voorheen alleen UZI-identificaties mogelijk waren, nu ook andersoortige identificaties kunnen voorkomen.
   In de AORTA-architectuur is voor dit type organisatie het concept Goed Beheerde Organisatie (GBO) in het leven geroepen. De PKIo-infrastructuur voorziet in tegenstelling tot de UZI-infrastructuur niet in Organisatie-identificatie. Deze zullen voorafgaand aan of bij aansluiting op AORTA alsnog worden toegekend onder OID “2.16.840.1.113883.2.4.3.11.25”.
   RfC 42682 ProcessingCode is in de meeste XML-voorbeelden “T” in plaats van de gedefinieerde “P”

   6.12.0.0

   1-okt-2013

   RfC 53149 Totaalbezwaar (en verwijzingen daarnaar) verwijderd uit documentatie.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   36

 • Inleiding Doel en scope
 • Doelgroep voor dit document

 • Dovnload 5.47 Mb.