Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Inhoudsopgave 1 Inleiding 7

Dovnload 5.47 Mb.

Inhoudsopgave 1 Inleiding 7Pagina3/36
Datum25.10.2017
Grootte5.47 Mb.

Dovnload 5.47 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   36

Context

  1. HL7v3-communicatie - basispatronen


De HL7v3-standaard beschrijft communicatie op basis van interacties als één van de mogelijke manieren om informatie uit te wisselen tussen partijen. De andere paradigma’s, services en documenten, zijn buiten scope van dit document. Interacties bestaan, naast eventueel berichtinhoud uit tenminste één laag met metagegevens (wrapper) die het transporteren en verwerken van de berichtinhoud mogelijk maken. Zie voor de verschillende lagen met metagegevens paragraaf 2.4 “Soorten wrappers”.

Naast de term “interactie” wordt ook wel de term “bericht” gehanteerd. In de architectuur en ontwerpen wordt met “interactie” tweeweg-uitwisseling bedoeld die plaatsvindt met één of meerdere “berichten”: in HL7v3 staat een “interactie” voor een wrapper met nul of meer “berichten”.De HL7v3-communicatie verloopt volgens vier basispatronen die zijn afgebeeld in figuur 1. Alle patronen stellen synchrone communicatie voor. Als een bedrijfsprocessen bestaat uit meerdere communicatiestappen dan wordt dit ondersteund met meerdere van onderstaande patronen.

Figuur 1 HL7v3-berichtenuitwisseling - basispatronen

De figuur toont twee communicerende HL7v3-applicaties (Sender en Receiver).

De volgende vier basispatronen worden hierbij beschreven:  • Patroon 1: Een bericht (interactie 1) van een specifiek type wordt door de zender aan de ontvanger gestuurd. Het type interactie vereist geen inhoudelijk antwoord (een Application Response) of een ontvangstbevestiging (een Accept Acknowledgement). Een voorbeeld: een interactie waarin de mededeling wordt verzonden dat patiënt Jansen in kamer 14 opgenomen is.
    Dit patroon wordt niet toegepast in AORTA.

  • Patroon 2: Een bericht (interactie 2) van een specifiek type wordt door de zender aan de ontvanger verzonden. De ontvangst van een bericht met dit type interactie vereist een inhoudelijk antwoord (een Application Response). Voorbeelden: een receptinteractie (interactie 2) dient te worden beantwoord met een toezegging/weigering een en ander te verstrekken (interactie 3). Een vraaginteractie naar laboratoriumgegevens van patiënt Jansen (interactie 2) dient te worden beantwoord met een interactie met daarin nul of meer laboratoriumgegevens (interactie 3).

  • Patroon 3: Een bericht (interactie 4) van een specifiek type wordt door de zender aan de ontvanger verzonden. Het type interactie vereist geen beantwoording. De zender eist echter expliciet in de interactie een ontvangstbevestiging (een Accept Acknowledgement- interactie (MCCI_IN000002)) van de ontvanger. Bijvoorbeeld: een interactie waarin de mededeling wordt verzonden dat patiënt Jansen in kamer 14 opgenomen is en waarin expliciet om een Accept Acknowledgement gevraagd wordt.

  • Patroon 4: Een bericht (interactie 5) van een specifiek type wordt door de zender aan de ontvanger verzonden. De ontvangst van een bericht met een interactie van dit type vereist een inhoudelijk antwoord (een Application Response). De zender eist tevens expliciet in de interactie dat de ontvanger een ontvangstbevestiging (een Accept Acknowledgement, (MCCI_IN000002)) moet versturen. Een voorbeeld: een receptinteractie waarin tevens expliciet om een Accept Acknowledgement gevraagd wordt (interactie 5) dient te worden beantwoord met zowel een Accept Acknowledgement-interactie als een interactie met de toezegging/weigering een en ander te verstrekken (interactie 6, een Application Response-interactie).
    Dit patroon wordt niet toegepast in AORTA.

De Accept Acknowledgement-interactie (MCCI_IN000002) is een interactie met als enige doel een uitspraak te doen over de syntactische verwerkbaarheid van een ontvangen bericht. De Accept Acknowledgement-interactie kan syntaxfouten doorgeven.

Een Application Response-interactie is een interactie die een inhoudelijk antwoord is (vanuit business-rule processing perspectief) op een andere interactie. De antwoord interactie doet een uitspraak over de inhoudelijke verwerkbaarheid van een ontvangen bericht. Het bericht bevat de mogelijkheid (business-rule gerelateerde) inhoudelijke fouten door te geven. Het bevat tevens de mogelijkheid syntaxfouten door te geven indien die de verwerking van de inhoud belemmeren.Of een bepaald interactietype moet worden beantwoord (de zogeheten Receiver Responsibilities behorend bij een interactietype) met een Application Response-interactie of door Accept Acknowledgement (of in uitzonderlijke gevallen door beide) wordt vastgelegd in de HL7-standaard en de (zorg)toepassingspecifieke implementatiehandleidingen.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   36


Dovnload 5.47 Mb.