Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Inhoudsopgave 1 Inleiding 7

Dovnload 5.47 Mb.

Inhoudsopgave 1 Inleiding 7Pagina32/36
Datum25.10.2017
Grootte5.47 Mb.

Dovnload 5.47 Mb.
1   ...   28   29   30   31   32   33   34   35   36

QUQI_MT021001_OPT_OV - TECA-wrapper in Query by Parameter - met optionele overseer


D-MIM: QUQI_DM000000

R-MIM: QUQI_RM021000

HL7v3 gestructureerde naam: Querybyparameter As Stub (with optional overseer)

Deze wrapper wordt toegepast in opvraagberichten met filterparameters en met vertrouwensniveau laag of hoger. De inhoud van de wrapper is identiek aan QUQI_MT021001 met als enige uitzondering dat het doorgeven van de mandaterende (overseer) in deze TECA-wrapper optioneel is.

  1. QUQI_MT020001 - TECA-wrapper in Parameterlist As Stub


D-MIM: QUQI_DM000000

R-MIM: QUQI_RM020000

HL7v3 gestructureerde naam: Parameterlist As Stub

Deze wrapper wordt toegepast in opvraagberichten met filterparameters en met vertrouwensniveau midden of hoger. Het verschil met het message type QUQI_MT021001 is dat in deze wrapper, de keuze voor een toepassing voor ParameterList vaststaat. Verder gelden alle specificaties zoals te vinden in paragraaf 15.1.

  1. QUQI_MT000001 - TECA-wrapper in Query Continuation/Cancel


D-MIM: QUQI_DM000000

R-MIM: QUQI_RM000001

HL7v3 gestructureerde naam: Query Control Act Request Continuation / Cancellation Control Act

Deze wrapper wordt toegepast in interacties die tot doel hebben een bestaande opvraagsessie te continueren of annuleren. De eigenlijke vraag is reeds in een eerder stadium gesteld en de filters voor oplevering zijn daarmee reeds bekend. Deze wrapper heeft dan ook geen mogelijkheid tot domeininhoud, maar kan alleen op basis van identificatie van de vraag verwijzen naar de lopende opvraagsessie.

Voorbeelden van gebruik zijn: annuleren van een abonnement in een publish/subscribe scenario, en gedoseerd opvragen. Deze TECA-wrapper verschilt met de standaard TECA-wrapper in gebruik van het element overseer. Er wordt gebruik gemaakt van het element overseer/assignedEntity in plaats van het element overseer/assignedPerson. Deze TECA-wrapper bevat het verplichte element queryContinuation dat één maal moet voorkomen.


   1. overseer


    Element: overseer

    Pad: ControlActProcess

    Subelement

    DT

    Kard

    C

    LBA

    Omschrijving

    assignedEntity
    1..1

    M

    Mandaatverlener

    Bevat gegevens van de mandaatverlener. Zie verder §15.4.2
   2. assignedEntity


Zie paragraaf 5.1 “TECA-wrapper actoren (auteur en verantwoordelijke)” voor de specificatie van assignedEntity en onderliggende elementen. Merk op dat daar alleen de elementen en attributen worden beschreven die vanuit de context van de TECA-wrapper relevant zijn. Voor alle niet beschreven attributen geldt conformance “X” (Niet gebruiken) en dienen te worden genegeerd bij verwerking door een ontvanger.
   1. queryContinuation


    Element: queryContinuation

    Pad: ControlActProcess

    Subelement

    DT

    Kard

    C

    LBA

    Omschrijving

    queryId

    II

    1…1

    M
    Identificeert de originele vraag(sessie) en is daarmee gekoppeld aan QueryByParameter/queryId uit de originele vraag. De waarde van dit attribuut wordt in het antwoord teruggeleverd, zodat de antwoordberichten kunnen worden gerelateerd aan de vraag.

    statusCode

    CS CNE

    1…1

    M
    Bevat de (nieuwe) status van de vraagsessie. De te gebruiken waarden in dit attribuut zijn gedefinieerd in de de waardenset QueryEventStatus.

    • Als de vraagsessie wordt afgebroken, ook bijvoorbeeld, om een lopend abonnement in een publish/subscribe situatie te stoppen, moet de waarde “aborted” zijn;

    • In vervolgvragen in een situatie met gedoseerd opvragen moet de waarde “waitContinuedQueryResponse” zijn.

    startResultNumber

    INT

    0…1

    NP    continuationQuantity

    INT

    0…1

    NP


  1. QUQI_MT120001 - TECA-wrapper in Query Response


D-MIM: QUQI_DM000000

R-MIM: QUQI_RM120000

HL7v3 gestructureerde naam: Query Control Act Response / AcknowledgementDeze wrapper is een specialisatie van de standaard TECA-wrapper en wordt toegepast in berichten die worden verstuurd als antwoord op een query. In deze wrapper wordt geen gebruik gemaakt van het element QueryByParameter. Deze TECA-wrapper verschilt met de standaard TECA-wrapper in gebruik van het element overseer. Er wordt gebruik gemaakt van het element overseer/assignedEntity i.p.v. het element overseer/assignedPerson). Deze TECA-wrapper bevat het verplichte element queryAck dat één maal moet voorkomen.
   1. overseer


    Element: overseer

    Pad: ControlActProcess

    Subelement

    DT

    Kard

    C

    LBA

    Omschrijving

    assignedEntity
    1..1

    M

    Mandaatverlener

    Bevat gegevens van de mandaatverlener. Zie verder §15.5.2
   2. assignedEntity


Zie paragraaf 5.1 “TECA-wrapper actoren (auteur en verantwoordelijke)” voor de specificatie van assignedEntity en onderliggende elementen. Merk op dat hier alleen de elementen en attributen worden beschreven die vanuit de context van de TECA-wrapper relevant zijn. Voor alle niet beschreven attributen geldt conformance “X” (Niet gebruiken) en dienen te worden genegeerd bij verwerking door een ontvanger.
   1. queryAck


Element: queryAck

Pad: ControlActProcess

Subelement

DT

Kard

C

LBA

Omschrijving

queryId

II

1…1

M
Bevat de unieke identificatie van de vraag. De waarde van dit attribuut is gelijk aan de waarde van QueryByParameter/queryId uit de vraag De aanvrager kan hierdoor de antwoordberichten relateren aan de vraag.

statusCode

CS

0...1

O
QueryStatusCode

CONF @code moet, indien aanwezig, de waarde “aborted” bevatten als de antwoordinteractie het antwoord vormt op een verzoek om de vraagsessie af te breken.

CONF @code moet, indien aanwezig, de waarde “deliveredResponse” bevatten in alle andere gevallen.

queryResponseCode

CS CNE

1…1

M
Bevat een statusmelding betreffende het antwoord. Waarden zijn ‘OK’ (Data found), ‘NF’ (Nothing found, No errors), ‘AE’ (Applicatie probleem, beantwoording afgebroken) en ‘QE’ (Query Parameter Error, beantwoording afgebroken). De te gebruiken waarden zijn gedefinieerd in de QueryResponse vocabulaire.Indien er geen zoekresultaten bij een vraag opgeleverd kunnen worden, omdat bijvoorbeeld de in de vraag geleverde parameters niet tot een zoekresultaat leiden, dan bevat het antwoordbericht nul opgeleverde antwoorden en het queryResponseCode de waarde “NF”. Het vinden van nul antwoorden is op zichzelf geen fout, Acknowledgement/@typeCode bevat om die reden “AA” indien queryResponseCode/@code “NF” is.

CONF @code moet “OK” bevatten als de resultaten op basis van de vraag geheel of gedeeltelijk worden opgeleverd

CONF @code moet “NF” bevatten als op basis van de opgegeven filterparameters geen resultaten konden worden gevonden, maar verder ook geen fouten zijn opgetreden

CONF @code moet “QE” bevatten als er problemen zijn met de verwerking van de filterparameters, zoals zoeken op UZI-nummer in een parameter welke bedoeld is voor zoeken op UZI-registerabonneenummmers, zoeken op gegevenssoort met een parameter die bedoeld is voor rolcode, of zoeken in een periode die ligt buiten een gespecificeerd bereik. Er zijn in dit geval geen resultaten en de vraagsessie is afgebroken.

CONF @code moet “AE” bevatten als er applicatieproblemen zijn opgetreden. Er zijn in dit geval geen resultaten en de vraagsessie is afgebroken.

resultTotalQuantity

INT

1…1

R
Bevat de totale hoeveelheid zoekresultaten die geleverd (kunnen) worden als antwoord op de vraag.

CONF @value moet een waarde bevatten, of als de totale hoeveelheid zoekresultaten (nog) niet bekend is moet @nullFlavor de waarde “NAV” bevatten.Merk op dat een antwoordend systeem, ook in het geval van een ongedoseerde vraag de omvang van het antwoord kan beperken, bijvoorbeeld om resource-technische redenen. In dat geval moet de vraagsteller vervolgvragen sturen om alle antwoorden te verkrijgen.

Als een systeem geen vervolgvragen kan beantwoorden, moet een systeem omwille van de volledigheid alle gevraagde zoekresultaten in één keer opleveren.Merk op dat het “doseermechanisme” op dit moment in AORTA niet gebruikt mag worden. Het element QueryByParameter/initialQuantity attribuut mag om die reden niet gebruikt worden. Opleverende systemen dienen alle zoekresultaten in één antwoordbericht op te leveren.

resultCurrentQuantity

INT

1…1

M
Bevat de hoeveelheid antwoorden die opgenomen zijn in het huidige bericht. Een antwoordbericht kan meerdere antwoorden bevatten. Bevat de hoeveelheid antwoorden die opgenomen zijn in het huidige bericht.

CONF @value moet een waarde bevatten.

resultRemainingQuantity

INT

1…1

R
Bevat de hoeveelheid zoekresultaten die (nog) niet verstuurd zijn aan de aanvrager. De aanwezigheid van de @nullFlavor met waarde “NAV” mag niet worden geïnterpreteerd als “0”.

CONF @value moet een waarde bevatten, of als de totale hoeveelheid zoekresultaten (nog) niet bekend is moet @nullFlavor de waarde “NAV” bevatten.Uitgaande van de oplevering van een reeks antwoordberichten zonder foutmeldingen:

In de reeks antwoordberichten (al dan niet gebundeld) dient resultTotalQuantity in alle berichten dezelfde waarde te bevatten en resultRemainingQuantity (in grootte zoals opgegeven in het resultCurrentQuantity element) af te nemen naar de waarde 0.

De elementen resultTotalQuantity en resultRemainingQuantity kunnen aan het begin van de reeks antwoordberichten worden gevuld met een null-waarde indien de waarden nog niet bekend zijn. Het laatste bericht in de reeks antwoordberichten mag echter geen null-waarden in deze elementen bevatten.1   ...   28   29   30   31   32   33   34   35   36

 • QUQI_MT020001 - TECA-wrapper in Parameterlist As Stub
 • QUQI_MT000001 - TECA-wrapper in Query Continuation/Cancel
 • QUQI_MT120001 - TECA-wrapper in Query Response

 • Dovnload 5.47 Mb.