Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Inhoudsopgave 1 Inleiding 7

Dovnload 5.47 Mb.

Inhoudsopgave 1 Inleiding 7Pagina35/36
Datum25.10.2017
Grootte5.47 Mb.

Dovnload 5.47 Mb.
1   ...   28   29   30   31   32   33   34   35   36

Referenties


Tabel 1 Overzicht referenties

Referentie

Document

Versie

[AORTA Arch]

Architectuur AORTA

6.11.0.0

[Ontw OPV]

Ontwerp opvragen patiëntgegevens

6.11.0.0

[Ontw STU]

Ontwerp versturen patiëntgegevens

6.11.0.0

[Config inst]

Configuratie-instellingen

6.11.0.0

[HL7v3 IH BC]

Implementatiehandleiding HL7v3 Basiscomponenten

2.2

[HL7v3 Ballot]

http://www.hl7.org/v3ballot/html/index.htm

mei 2004

[HL7v3 IH VWI]

HL7v3 implementatiehandleiding verwijsindex

6.11.0.0

[Ontw Authenticatie]

Ontwerp authenticatie

6.11.0.0

[HL7v3 IH TLG]

Ontwerp toegangslog

6.11.0.0

[HL7v3 IH APF]

Ontwerp autorisatieprofiel

6.11.0.0

[Foutentabel]

Foutentabel

6.11.0.0
 1. Overzicht interacties


Tabel 2 Overzicht interacties

#

Logische berichtnaam

HL7v3-naam

HL7v3 gestructureerde naam

Zendende applicatierol

1.

Ontvangstbevestiging

MCCI_IN000002

Message Local Accept Acknowledgement

MCCI_AR900003

2.

Batch-antwoord

MCCI_IN200101

Send Response Batch

MCCI_AR200003UV01


 1. Overzicht gebruikte vocabulaire

  1. ActStatus (2.16.840.1.113883.5.14)


Code

Weergavenaam

Nederlandse omschrijving

normal

normal

Omvat alle verwachte statussen van een Act, exclusief “nullified" en "obsolete" die ongebruikelijke statussen voor de levensduur voorstellen.

aborted

aborted

De Act is beëindigd voor de oorspronkelijk bedoelde voltooiing.

active

active

De Act kan worden uitgevoerd of wordt uitgevoerd.

cancelled

cancelled

De Act is gestaakt voor activatie.

completed

completed

Een Act die normaal is voltooid nadat al zijn componenten zijn uitgevoerd.

held

held

Een Act die nog in de voorbereidende fase zit en opzij is gezet. Er kan geen actie op plaatsvinden totdat de Act is vrijgegeven.

new

new

Een Act die in de voorbreidende fase zit en waarop nog niet kan worden gehandeld

suspended

suspended

Een Act die is geactiveerd (acties (zouden kunnen) zijn uitgevoerd), maar is tijdelijk gedeactiveerd. Er kan geen verdere actie worden uitgevoerd op deze Act totdat deze is vrijgegeven.

nullified

nullified

Deze Act-instantie is foutief gecreëerd en is “verwijderd” en wordt behandeld alsof deze nooit heeft bestaan. Er wordt alleen bijgehouden dat hij heeft bestaand voor auditdoeleinden.

obsolete

obsolete

Deze Act-instantie is vervangen door een nieuwe instantie.


  1. AttentionLineElementTypeNL (2.16.840.1.113883.2.4.15.1)


Code

Weergavenaam

Nederlandse omschrijving

PATID

Patient.id

Identificatie van de patient die het onderwerp vormt van het payload model.

FICID

FictiefPatientnummer

Identificatie van de fictieve patient die het onderwerp vormt van het payload model.


  1. AcknowledgementDetailCode (2.16.840.1.113883.5.1100)


Deze waardenset komt uit het gelijknamige codesysteem AcknowledgementDetailCode. Zie [Foutentabel] voor het overzicht van welke codes binnen de context van de AORTA worden gebruikt. Overal waar in de kolom Code (zoals door Nictiz verwacht) staat: AA of AE of AR, HL7-tabel: , wordt naar deze valueset verwezen.

Voorbeeld:Code

zoals NICTIZ verwacht

CE
HL7-tabel:
NS200

Onderstaand extract bevat enkele van de meest gebruikte codes. De actuele, volledige lijst is te vinden via deze koppeling: http://www.hl7.org/v3ballot/html/infrastructure/vocabulary/AcknowledgementDetailCode.html

Lvl

Code

Weergavenaam

Omschrijving

0-L

INTERR

Internal system error

Error: An internal software component (database, application, queue mechanism, etc.) has failed, leading to inability to process the message.

0-L

NOSTORE

No storage space for message.

Rejection: The message can’t be stored by the receiver due to an unspecified internal application issue. The message was neither processed nor stored by the receiving application.

0-L

RTEDEST

Message routing error, destination unreachable

Error: The destination of this message is known to the receiving application. Messages have been successfully routed to that destination in the past. The link to the destination application or an intermediate application is unavailable.

0-L

RTUDEST

Message routing error, unknown destination.

The destination of this message is unknown to the receiving application. The receiving application in the message does not match the application which received the message. The message was neither routed, processed nor stored by the receiving application.

0-L

RTWDEST

Message routing warning, destination unreachable.

Warning: The destination of this message is known to the receiving application. Message have been successfully routed to that destination in the past. The link to the destination application or a router application is (temporarily) unavailable. The receiving application will forward the message as soon as the destination can be reached again.

0-S

SYN

Syntax error

Reflects errors in the syntax or structure of the communication.

1-L

SYN102

Data type error

Error: The attribute contained data of the wrong data type, e.g. a numeric attribute contained “FOO”.

1-S

SYN105

Required element missing

Error: Required association or attribute missing in message; or the sequence of the classes is different than required by the standard or one of the conformance profiles identified in the message.

2-L

SYN100

Required class missing

Error: Required class missing in message; or the sequence of the classes is different than required by the standard or one of the conformance profiles identified in the message.

2-L

SYN101

Required attribute missing

Error: A required attribute is missing in a class

2-L

SYN114

Insufficient repetitions

Error: The number of repetitions of a group of association or attributes is less than the required minimum for the standard or of one of the conformance profiles or templates identified in the message.

1-S

SYN106

Terminology error

Error: A coded attribute or datatype property violates one of the terminology constraints specified in the standard or one of the conformance profiles or templates declared by the instance.

2-L

SYN103

Value not found in code system

Error: An attribute value was compared against the corresponding code system, and no match was found. This error code is also used if a Realm-specific vocabulary has been selected by means of the RealmCode attribute.

2-L

SYN104

Invalid code system in CNE

An attribute value referenced a code system that is not valid for an attribute constrained to CNE.

2-L

SYN107

Deprecated code

Error: A coded attribute is referencing a code that has been deprecated by the owning code system.

2-L

SYN108

Number of repetitions exceeds limit

Error: The number of repetitions of a (group of) association(s) or attribute(s) exceeds the limits of the standard or of one of the conformance profiles or templates identified in the message.

2-L

SYN110

Number of class repetitions exceeds limit

Error: the number of repetitions of a (group of) class(es) exceeds the limits of the standard or one of the conformance profiles identified in the message.

2-L

SYN112

Number of attribute repetitions exceeds limit

Error: the number of repetitions of an attribute exceeds the limits of the standard or one of the conformance profiles identified in the message.

1-L

SYN109

Mandatory element with null value

Error: An attribute or association identified as mandatory in a specification or declared conformance profile or template has been specified with a null flavor.

1-L

SYN111

Value does not match fixed value

Error: The value of an attribute or property differs from the fixed value asserted in the standard or one of the conformance profiles or templates declared in the message.

1-L

SYN113

Formal constraint violation

Error: A formal constraint asserted in the standard or one of the conformance profiles or templates declared in the message has been violated.

0-A

_AcknowledgementDetailNotSupportedCode

AcknowledgementDetailNotSupportedCode

Reflects rejections because elements of the communication are not supported in the current context.

1-L

NS200

Unsupported interaction

Rejection: The interaction (or: this version of the interaction) is not supported.

1-L

NS202

Unsupported processing id

Rejection: The Processing ID is not supported.

1-L

NS203

Unsupported version id

Rejection: The Version ID is not supported.

1-L

NS250

Unsupported processing Mode

Rejection: The processing mode is not supported

1-L

NS260

Unknown sender

Rejection: the Device.id of the sender is unknown.

1-L

NS261

Unrecognized attentionline

Rejection: the receiver requires information in the attentionLine classes for routing purposes.
1   ...   28   29   30   31   32   33   34   35   36

 • Overzicht interacties
 • Overzicht gebruikte vocabulaire ActStatus (2.16.840.1.113883.5.14)
 • AttentionLineElementTypeNL (2.16.840.1.113883.2.4.15.1)
 • AcknowledgementDetailCode (2.16.840.1.113883.5.1100)

 • Dovnload 5.47 Mb.