Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Inhoudsopgave 1 Inleiding 7

Dovnload 5.47 Mb.

Inhoudsopgave 1 Inleiding 7Pagina36/36
Datum25.10.2017
Grootte5.47 Mb.

Dovnload 5.47 Mb.
1   ...   28   29   30   31   32   33   34   35   36

ActDetectedIssueCode (2.16.840.1.113883.5.4)


Deze waardenset komt uit het codesysteem ActCode. Zie [Foutentabel] voor het overzicht van welke codes binnen de context van de AORTA worden gebruikt. Overal waar in de kolom Code (zoals door Nictiz verwacht) staat: AA of AE of AR, HL7-tabel: , wordt naar deze valueset verwezen.

Voorbeeld:Code

zoals NICTIZ verwacht

AE
HL7-tabel:
KEY204


Onderstaand extract bevat enkele van de meest gebruikte codes. De actuele, volledige lijst is te vinden via deze koppeling: http://www.hl7.org/v3ballot/html/infrastructure/vocabulary/ActCode.html#ISSUE


Lvl

Code

Weergavenaam

Omschrijving

1-S

ISSUE

detected issue

Er is een melding gerelateerd aan de verwerking van het verzoek
4-L

NAT

Insufficient authorization

The requesting party has insufficient authorization to invoke the interaction.

4-S

VALIDAT

Validation issue

The specified element did not pass business-rule validation.

5-L

BUS

Business constraint validation

A local business rule relating multiple elements has been violated.
5-L

KEY204

Unknown key identifier

The ID of the patient, order, etc., was not found. Used for transactions other than additions, e.g. transfer of a non-existent patient.

5-L

KEY205

Duplicate key identifier

The ID of the patient, order, etc., already exists. Used in response to addition transactions (Admit, New Order, etc.).
  1. AcknowledgementDetailCodeAORTA (2.16.840.1.113883.2.4.6.6.1.1000)


Dit codesysteem is AORTA-specificiek en bevat meldingen op allerlei communicatieniveau’s zoals SOAP, HL7v3 AcknowledgementDetail, en HL7v3 DetectedIssueEvent. Zie [Foutentabel] voor het overzicht van welke codes binnen de context van de AORTA worden gebruikt. Overal waar in de kolom Code (zoals door Nictiz verwacht) staat: …, LSP-tabel: , wordt naar dit codesysteem verwezen.

Voorbeeld:Code

zoals NICTIZ verwacht

CE

LSP-tabel:

FORMAAT_%RAN%


AE
LSP-tabel:
NOGUESTINTERNAL
  1. ActRegistryCode: x_DataDomainNL (Gegevenssoort) (2.16.840.1.113883.2.4.15.4)


Deze waardenset bevat de waarden die de gegevenssoort van gegevens in de diverse registers bepaalt. In formele zin bevat deze tabel de definitie van een value set die deel uitmaakt van het reeds bestaande v3 vocabulary domein “ActRegistryCode”. Deze tabel wordt nog nader uitgewerkt.

Merk op dat de tabel codes (Mnemonics) bevat afkomstig uit meerdere verschillende value sets. De OID (Base OID) van de codes is dus niet voor alle codes gelijkluidend.

VWI = Verwijsindex, ZAB = Zorgadresboek, APR = Autorisatieprofielregister, SBV-Z = Sectorale BerichtenVoorziening in de Zorg.


Level

Type Domain name and/or Mnemonic code

OID

Code

Omschrijving

Register

X

S: Medicatie

X+1

L: (272353)

2.16.840.1.113883.2.4.15.4

272353

Medicatie-verstrekking

VWI

X+1

L: (585626)

2.16.840.1.113883.2.4.15.4

585626

Medicatie- toediening

VWI

X+1

L: (722933)

2.16.840.1.113883.2.4.15.4

722933

Medicatievoorschrift

VWI

X

L: (902200)

2.16.840.1.113883.2.4.15.4

902200

Care Provision (6)

VWI

X+1

L:

Diabetis Melitus

Diabetis Melitus Care Provision

VWI

X+2
2.16.840.1.113883.2.4.6.10.81.3

401352

Diabetis Melitus _medische_basisgegevens

VWI

X+2
2.16.840.1.113883.2.4.6.10.81.5

412453

Diabetis Melitus _contacten

VWI

X+2
2.16.840.1.113883.2.4.6.10.81.14

423544

Diabetis Melitus _verwijzingen

VWI

X+2
2.16.840.1.113883.2.4.6.10.81.9

436071

Diabetis Melitus _bloedglucosemeter

VWI

X+2
2.16.840.1.113883.2.4.6.10.81.2

447756

Diabetis Melitus _diagnose

VWI

X+2
2.16.840.1.113883.2.4.6.10.81.18

451451

Diabetis Melitus _laboratoriumonderzoek

VWI

X+2
2.16.840.1.113883.2.4.6.10.81.6

469835

Diabetis Melitus _medicatie

VWI

X+2
2.16.840.1.113883.2.4.6.10.81.16

483617

Diabetis Melitus _oogonderzoek

VWI

X+2
2.16.840.1.113883.2.4.6.10.81.2

492363

Diabetis Melitus _risicoprofiel

VWI

X+2
2.16.840.1.113883.2.4.6.10.81.4

409876

Diabetis Melitus _streefwaarden

VWI

X+2
2.16.840.1.113883.2.4.6.10.81.17

418323

Diabetis Melitus _voeding

VWI

X+2
2.16.840.1.113883.2.4.6.10.81.15

427369

Diabetis Melitus _voetonderzoek

VWI

X+2
2.16.840.1.113883.2.4.6.10.81.8

436512

Diabetis Melitus _zelfzorgdossier

VWI

X+1

L: (460320)

2.16.840.1.113883.2.4.15.4

460320

Huisarts Care Provision (6)

VWI

X+1

L: (380630)

2.16.840.1.113883.2.4.15.4

380630

JGZ Care Provision (6)

VWI

X

L: (117117)

2.16.840.1.113883.2.4.15.4

117117

Organisatie- identificerende /demografische gegevens

ZAB

X

L: (118118)

2.16.840.1.113883.2.4.15.4

118118

Persoon- identificerende /demografische gegevens

SBV-Z

X

L: (603508)

2.16.840.1.113883.2.4.15.4

603508

Zorgverlener-identificerende/ demografische gegevens

ZAB

X

L: (302850)

2.16.840.1.113883.2.4.15.4

302850

Applicatie identificerende en beschrijvende gegevens

ZAB

X

L: (116116)

2.16.840.1.113883.2.4.15.4

116116

Autorisatieprofiel EPD voor zorgconsumenten

APF

X

L: (118400)

2.16.840.1.113883.2.4.15.4

118400

Document

SBV-Z

X+1

L: (11526-1)

2.16.840.1.113883.6.1

11526-1

Onderzoeksverslag pathologie (1)

VWI

X

L: (288432)

2.16.840.1.113883.2.4.15.4

288432

Conditie (5)

VWI

X+1

L: (800310)

2.16.840.1.113883.2.4.15.4

800310

Overgevoeligheid (3)

VWI

X

S: ObservatieObservatie (4)

VWI

X+1

L: (834295)

2.16.840.1.113883.2.4.15.4

834295

Monster gerelateerd onderzoek (2)

VWI

X+1

L: (188011)

2.16.840.1.113883.2.4.15.4

188011

Beeldvormend onderzoek

VWI

X

S:

Lab


X+1

L: (703406)

2.16.840.1.113883.2.4.15.4

703406

CDA-labuitslagdocument (o.a. documenten met LOINC code 11502-2) labuitslagdocument

VWI

X+1

L: (504871)

2.16.840.1.113883.2.4.15.4

504871

CDA-labafnamedocument (o.a. documenten met LOINC code X-LAB-SPMCOL) labafnamedocumentVWI

X+1

L: (872304)

2.16.840.1.113883.2.4.15.4

872304

CDA-labaanvraagdocument (o.a. documenten met LOINC code X-LAB-ORDER)VWI

X+1

L: (908809)

2.16.840.1.113883.2.4.15.4

908809

Procesgerichte aanmelding van een labuitslagaanvraag labuitslagaanvraag

VWI

X+1

L: (909909)

2.16.840.1.113883.2.4.15.4

909909

Procesgerichte aanmelding van een labafnameaanvraag labafnameaanvraag

VWI

X

S: (585858)

2.16.840.1.113883.2.4.15.4

585858

Mandaattoken

MDT

Noten:

 1. Merk op dat de code uit het LOINC coderingssysteem stamt.

 2. 834295 (Monster gerelateerd onderzoek) omvat o.a. Lab en Pathologie onderzoek.

 3. 800310 (Overgevoeligheid) omvat o.a. allergie en intolerantie.

 4. Observatie: Een activiteit die tot doel heeft een bepaalde resultaatwaarde te bepalen. Alle diagnostische medische activiteiten zijn observaties. Elke observatie heeft een auteur: de observator. Voorbeelden van observaties zijn laboratoriumbepalingen, radiologie-onderzoeken, etc., maar ook het bepalen van bijv. de lengte, het gewicht of de bloeddruk van een patiënt.

 5. Conditie: Een kenmerk van de medische toestand van een patiënt. In alle gevallen betreft het een gegeven (binnen HL7 een Act) dat betrekking heeft op een ziekte, probleem of ander kenmerk van een specifieke patiënt, dat zich uitstrekt over een bepaalde periode in de tijd. Dit leent zich dus voor het weergeven van uiteenlopende verschijnselen, zoals:

  1. Een handicap, zoals blindheid.

  2. Een allergie of andere overgevoeligheid.

  3. Een chronische aandoening, zoals diabetes.

  4. Een acute aandoening, zoals appendicitis of een beenbreuk.

  5. Een complicatie bij een achterliggend probleem, zoals koorts of slapeloosheid.

  6. Een ander aspect van de lichamelijke toestand, zoals zwangerschap of zelfs een ‘kinderwens’.

  7. Het ontkennen van het bestaan van één van bovenstaande aspecten (op basis van het attribuut negationInd).

 6. Met ingang van de onderhoudsrelease 2008 bezit de gegevenssoort Care Provision een hierarchische structuur met afgeleide, meer gespecialiseerde, gegevenssoorten.
  1. RoleCode


Code

Weergavenaam

Nederlandse omschrijving

O

Ouder

Ouderlijk gezag - voor patiënten tot 18 jaar. Ouderlijk gezag wordt altijd uitgeoefend door personen.

OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.6 (RoleCodeWettelijkeVertegenwoordigerNL).V

Voogd

(provisionele) Voogdij - voor patiënten tot 18 jaar. De voogdij kan of bij een persoon liggen (bij. een pleegouder), of bij een organisatie (een stichting).
OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.6 (RoleCodeWettelijkeVertegenwoordigerNL).

C

Curator

(provisionele) Curatele - voor volwassenen. Vindt plaats op basis van een rechtbankbeschikking. Een ondercuratelestelling wordt bekendgemaakt in de Staatscourant. Ook wordt de ondercuratelestelling geregistreerd in het centrale register van ondercuratelestellingen bij de rechtbank in Den Haag. De curator is altijd een persoon.

OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.6 (RoleCodeWettelijkeVertegenwoordigerNL).M

Mentor

Mentor (provisioneel) Mentorschap (BW 1:450(boek 1), en tevens BW 1:453 (boek 1)) - voor volwassenen. Vindt plaats op basis van een rechtbankbeschikking. Het mentorschap beperkt zich tot belangen 'van niet-vermogensrechtelijke aard' (dat wil zeggen: bijvoorbeeld wel zorgaspecten, meer geen financiële zaken). De mentor is altijd een persoon. Zie tevens deze nadere uitleg over Curatele, Bewind en Mentorschap via http://www.justitie.nl/onderwerpen/familie_en_gezin/curatele_bewind_mentorschap/
OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.6 (RoleCodeWettelijkeVertegenwoordigerNL)
Mentor is een specialisatie van Curator.

KLANTEN­LOKET

Medewerker Klantenloket

Medewerkers van het Klantenloket, zoals gedefinieerd in de Wet op het EPD, zijn geautoriseerd voor het verrichten van bepaalde acties uit naam van de patiënt, indien deze daartoe een verzoek indient.

OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.8 (RoleCodeToegangPatiëntNL)P

Patiënt

Patiënt, in de zin van (potientele) zorgconsument die onder de Nederlandse Wet op het EPD valt.
OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.8 (RoleCodeToegangPatiëntNL)


 1. Overzicht gebruikte OID’s


Tabel 3 Overzicht toepassingspecifieke OID’s

OID

Beheerder

Nederlandse omschrijving

1.3.106

KvK

Nederlandse Kamer van Koophandel: KvK-nummers

2.16.528.1.1003.1.3.5.4.1

Getronics

Getronics CSP Organisatie CA – G2; zie ook het Getronics CPS versie 4.8

2.16.528.1.1007

CIBG

CIBG Organisatie

2.16.528.1.1007.3.1

CIBG

UZI-nummer personen

2.16.528.1.1007.3.2

CIBG

UZI-nummer systemen

2.16.528.1.1007.3.3

CIBG

URA ter identificatie van organisatie (voor een zorgorganisatie in de Nederlandse zorgsector)

2.16.528.1.1007.4

SBVZ

SBV-Z Applicaties

2.16.840.1.113883.1.6

HL7

Interactie ID

2.16.840.1.113883.1.18

HL7

Trigger Event Id

2.16.840.1.113883.2.4.3.11

Nictiz

OID root voor Nictiz’ concepten. Extensie 7 is de Klantenloket organisatie

2.16.840.1.113883.2.4.3.11.1

Nictiz

Nictiz profile-id’s

2.16.840.1.113883.2.4.3.11.6

Nictiz

RoleCodeWettelijkeVertegenwoordigerNL

2.16.840.1.113883.2.4.3.11.7.3

Nictiz

Nictiz klantenloketmedewerkers

2.16.840.1.113883.2.4.3.11.8

Nictiz

RoleCodeToegangPatiëntNL

2.16.840.1.113883.2.4.3.11.25

Nictiz

AORTA Organisatie-id’s

2.16.840.1.113883.2.4.6.3

Ministerie VWS

Burgerservicenummer

2.16.840.1.113883.2.4.6.6

Nictiz

Applicatie-id van op de AORTA aangesloten applicaties

2.16.840.1.113883.2.4.6.6.1.1000

Nictiz

AcknowledgementDetailCodeAORTA. Codesysteem voor meldingen gerelateerd aan de verwerking van interacties (fouten/waarschuwingen). Bevat meldingen welke op diverse niveau’s zichtbaar worden (SOAP, HL7v3 transmission, HL7v3 TECA)

2.16.840.1.113883.2.4.15.1

Nictiz

AttentionLineElementTypeNL

2.16.840.1.113883.2.4.15.4

Nictiz

ActRegistryCode: x_DataDomainNL (Gegevenssoort)

2.16.840.1.113883.2.4.15.111

CIBG

UZI-RoleCodeNL

2.16.840.1.113883.5.4

HL7

ActCode

2.16.840.1.113883.5.14

HL7

ActStatus

2.16.840.1.113883.5.1100

HL7

AcknowledgementDetailCode

2.16.840.1.113883.6.1

Regenstrief

LOINC codesysteem. http://www.loinc.org


 1. Index van figuren en tabellen

  1. Figuren


Figuur 1 HL7v3-berichtenuitwisseling - basispatronen 10

Figuur 2 Het routeren van berichten en accept acknowledgements 12

Figuur 3 Structuur van een HL7v3-interactie 14

Figuur 4 D-MIM MCCI_DM000000 16

Figuur 5 R-MIM MCCI_RM000100 17

Figuur 6 R-MIM MCCI_RM000200 18

Figuur 7 R-MIM MCCI_RM000300 19

Figuur 8 R-MIM MCCI_RM200101 20

Figuur 9 D-MIM MCAI_DM700200 21

Figuur 10 R-MIM MCAI_RM700200 30

Figuur 11 CMET MCAI_RM900000 31

Figuur 12 D-MIM QUQI_DM000000 33

Figuur 13 R-MIM QUQI_RM021000 35

Figuur 14 R-MIM QUQI_RM020000 36

Figuur 15 R-MIM QUQI_RM000001 37

Figuur 16 R-MIM QUQI_RM120000 38

Figuur 17 D-MIM MFMI_DM700700 39

Figuur 18 R-MIM MFMI_RM700700 40

Figuur 19 R-MIM MFMI_RM700710 41

Figuur 20 Interactiediagram batchgeoriënteerde queries 42

Figuur 21 Interactiediagram Versturen Accept acknowledgement 44

  1. Tabellen


Tabel 1 Overzicht referenties 80

Tabel 2 Overzicht interacties 81Tabel 3 Overzicht toepassingspecifieke OID’s 89

1   ...   28   29   30   31   32   33   34   35   36

 • AcknowledgementDetailCodeAORTA (2.16.840.1.113883.2.4.6.6.1.1000)
 • ActRegistryCode: x_DataDomainNL (Gegevenssoort) (2.16.840.1.113883.2.4.15.4)
 • RoleCode
 • Overzicht gebruikte OID’s
 • Index van figuren en tabellen
 • Tabellen

 • Dovnload 5.47 Mb.