Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Inhoudsopgave I. Introductie

Dovnload 334.2 Kb.

Inhoudsopgave I. IntroductiePagina3/4
Datum25.10.2017
Grootte334.2 Kb.

Dovnload 334.2 Kb.
1   2   3   4

 • Speak --- Druk op deze knop om een statusboodschap te laten uitspreken, die u informatie geeft over de huidige instellingen met betrekking tot de papierinvoermethode. Deze knop verschaft u eveneens toegang tot het bedieningspaneel, met behulp van spraak. Als u de “Speak” knop ingedrukt houdt, in combinatie met iedere willekeurige knop op het bedieningspaneel, wordt de functie van die knop uitgesproken. Om deze functie af te sluiten, laat u de knop “Speak” los.

Online --- Met deze schakelaar schakelt u tussen de offline en online status van de printer. Het groene ledje bij deze knop, licht op wanneer de printer online is en knippert wanneer de printer gegevens ontvangt. Drukt u op deze knop tijdens het uitvoeren van een printopdracht, dan wordt de opdracht geannuleerd. 


B. Boodschappen op het lcd-display
De printer kan een groot aantal boodschappen weergeven bij het activeren van verschillende functies, zowel op het lcd-scherm als in spraak. De onderstaande boodschappen geven informatie over de status van de Tiger Pro.

 • Ready, Dit is de eerste boodschap die verschijnt, nadat de printer is ingeschakeld en opgestart. Hiermee wordt aangegeven dat de printer gereed is om een bestand af te drukken en in de online modus staat.

 • Offline wordt weergegeven wanneer de printer niet online is en wanneer er geen menu is geopend. als u gegevens naar de printer stuurt, terwijl deze offline is, hoort u een pieptoon. Als u de printer vervolgens online zet, zal de binnengekomen printopdracht worden uitgevoerd.

 • Waiting  wordt weergegeven als de printer een printopdracht ontvangt van de computer.

 • Printing wordt weergegeven, wanneer de printer in afdrukmodus staat en een printopdracht uitvoert. Tijdens het afdrukken, wordt het nummer van de huidige pagina weergegeven.

 • Embossing wordt weergegeven als de emboss-modus actief is en er een printopdracht wordt uitgevoerd.

 • Table downloaded wordt weergegeven als de emboss-modus is geactiveerd en een brailletabel is opgehaald.

 • No paper present wordt weergegeven als de printer geen papier waarneemt, terwijl er een printopdracht is gegeven.

 • Resume? Load (Press load to resume printing) wordt weegegeven als de printer een opdracht niet kan voltooien, omdat het papier op is, of is vastgelopen in de sheetfeeder. Vul het papier aan en druk op de knop “Load” om de printopdracht voort te zetten.

 • Unable to print (Unable to print, try Braille embosser mode) wordt weergegeven als een bestand met een onjuiste indeling naar de printer wordt gestuurd, en de afdrukmodus is geactiveerd.

 • Housing is open! (Caution, Housing is Open) wordt weergegeven als het bovendeksel van de Tiger Pro is geopend.

 • Invalid paper path wordt weergegeven als de invoermethode, geselecteerd voor de printopdracht en de printereigenschappen, niet beschikbaar is.

 • Alignment Error wordt weergegeven als de uitlijning van de printer niet werkt. De gesproken melding luidt: “vertical or horizontal alignment error”. Opmerking: een fout bij het uitlijnen kan optreden, als de sensor is bedekt met papier. Bij normaal gebruik komt dit niet voor. Om de sensor vrij te maken, gaat u als volgt te werk: Open het bovendeksel van de printer, en verwijder het papier dat niet correct is ingevoerd. Probeer vervolgens opnieuw te printen. Nadat er veel printwerk is verricht, bestaat de kans dat de sensor gereinigd dient te worden. Zie de sectie Onderhoud voor meer informatie betreffende de reiniging. Als de problemen met het uitlijnen voortduren, neemt u dan contact op met uw leverancier.

 • No More Data wordt weergegeven als de printopdracht niet kan worden voltooid, als gevolg van het ontbreken van gegevens.

 • Print Aborted wordt weergegeven als de printopdracht wordt onderbroken, omdat de knop “Online” wordt ingedrukt.

Paper Jam (Paper jam, remove paper from path) wordt weergegeven als de printer de papierinvoer niet vrij kan maken, voordat het papier naar de beginpositie wordt verplaatst. Verwijder het papier handmatig uit de invoerlade.
C. Hoofdmenu, (Main Menu)
In onderstaande opsomming vindt u als eerste de tekst die op het lcd-scherm verschijnt, tussen haakjes wordt de gesproken tekst getoond, voor zover deze afwijkt van de schermtekst. Om het hoofdmenu te openen, drukt u op de knop Menu. Eenmaal in het menu, drukt u op de knop Select om een submenu te openen, of om een optie te selecteren. Met de toetsen Up en Down bladert u door het menu. Om vanuit een submenu terug te keren naar het hoofdmenu, drukt u op de knop Back/load. Om het menu te verlaten, drukt u op de knop Menu. Om direct naar Ready te gaan, drukt u op de knop Online, in plaats van de knop “Menu. Als u het menu verlaat, zullen de gewijzigde instellingen worden opgeslagen. Dit wordt bevestigd met de melding: “Parameters saved”. Als deze melding niet verschijnt, blijven de instellingen ongewijzigd.

Om de laatst gesproken melding te herhalen, drukt u vanuit het menu op de knop Speak.

 

U heeft de mogelijkheid om terug te keren naar de standaardinstellingen. Hiervoor houdt u de menuknop ingedrukt, terwijl u de Tiger Pro inschakelt. • Standaard parms (stel de standaard parameters in)

  • Confirm? SELECT (Select to Confirm) druk op de knop Select/Park om de standaard instellingen terug te zetten. Iedere andere knop zal de procedure annuleren.

  • Parms Saved (Parameters saved)

De Tiger zal de normale opstartprocedure vervolgen.

Gebruikersmenu • Perforate?SELECT (Select to perforate paper now) --- Perforeert het papier onmiddellijk.

 • Paper type (Select to set paper type) --- De standaard waarde voor de puntdruk varieert, afhankelijk van de dikte van het papier.

  • Braille paper --- Dit is de standaard instelling.

  • VP roll paper (ViewPlus Roll paper) --- Dit is de instelling voor de ViewPlus papierrollen van 17 inch breed.

  • Copy paper

  • Card stock (Card Stock Material)

  • Sheet plastic (Sheet Plastic Material)

  • Custom 1 Dit dient u eerst in te stellen in het menu “Advanced”.

  • Custom 2 - Dit dient u eerst in te stellen in het menu “Advanced”.

  • Custom 3 - Dit dient u eerst in te stellen in het menu “Advanced”.

 • Perforate OFF /ON (Autoperforate off/on) --- Met deze optie schakelt u de perforatie aan het eind van iedere pagina in of uit. Deze functie kan nuttig zijn bij doorlopende papiersoorten, maar dient te worden uitgeschakeld bij voorgeperforeerd papier. Druk op de knop Select om deze functie in of uit te schakelen. Het ledje bij papierinvoermethode knippert als Autoperforate is ingeschakeld.

Vanuit het menu kunt u de invoermethode wijzigen. Bovendien kunt u wisselen van papiersoort en de instellingen voor autoperforatie wijzigen voor de huidige invoermethode, zonder het menu te verlaten. U kunt wisselen van invoermethode en deze opties opnieuw instellen. De instellingen voor papiersoort en autoperforatie worden per invoermethode opgeslagen in het geheugen van de printer. 

 • Braille force (Select to set Braille punch force)

  • BRL dots: HEAVY (Braille dots heavy) - De Braillepunten worden nog krachTiger gedrukt dan punthoogte 7 in de grafische modus.

  • BRL dots: NORMAL (Braille dots normal) --- Braillepunten worden gedrukt met dezelfde kracht als grafische punthoogte 7.

  • BRL dots: LIGHT (Braille dots light) - Braillepunten worden gedrukt met dezelfde kracht als grafische punthoogte 6.

 • Mode: PRINTER/Mode: EMBOSSER (Printer mode or Braille Embosser mode) --- Dit is een schakeloptie. Druk op de knop Select om tussen de beide opties te schakelen. De optie die wordt weergegeven, wordt automatisch geselecteerd. Het brailleprintermenu (zie sectie IV-D) is toegankelijk, als de brailleprintermodus is geselecteerd.

 • Language (Select to set language) --- Momenteel zijn er vijf talen beschikbaar voor de Tiger Pro. Kies een taal.

  • English (English) - engels

  • Deutsch (deutsch) - Duits

  • Español (Español) --- Spaans

  • Français (Français) --- Frans

  • Italiano (Italiano) - Italiaans

Advanced Menu (Select to enter Advanced User Menu) --- Een beschrijving van dit menu vindt u in sectie Het menu Geavanceerd (Advanced).
D. Embosser Modus

Deze modus wordt alleen aanbevolen voor oudere programma's. die geen ondersteuning bieden voor Windows printerstuurprogramma's. • Emboss TEXT/Emboss GRAPHICS --- Dit is een schakeloptie. Gebruik de knop Select, om de gewenste optie te kiezen. Met deze optie schakelt u tussen afdrukmodus voor tekst, met een afstand van 0,15 inch tussen de brailletekens en afdrukmodus voor afbeeldingen, met een horizontale afstand van 0,1. De verticale regelafstand voor afbeeldingen is altijd nul, terwijl de regelafstand in de afdrukmodus voor tekst 0,1 inch bedraagt.

 • Top margin (Select to set Top Margin) - de marge aan de bovenkant kan worden ingesteld van 0 tot 2,5 inch, in stappen van 0,05 inch. De standaardinstelling is 0 inch.

 • Left Margin (Select to set Left Margin) --- de linkermarge kan worden ingesteld van 0 tot 2,5 inch, in stappen van 0,05 inch. De standaardinstelling is 0 inch.

 • Paper Width (Select to set Paper Width) - 8.5", 11.5", 13.8",16", A4, A3. De standaardinstelling is 11,5 inch.

 • Page Length (Select to set Page Length) --- stelt de lengte van de pagina in, van 4 tot 50 inch in stappen van 1 inch. De standaardinstelling is 11 inch.

 • Line Length (Select to set Line Length) --- met deze optie bepaalt u het aantal tekens per regel. De maximale lengte hangt af van de linkermarge en de instellingen voor de papierbreedte. Voor papier van 16 inch breed is het maximum 64 tekens, voor papier van 11.e inch, 46 tekens, De standaardinstelling is 40 tekens per regel.  Opmerking: Het maximale aantal tekens per regel is hoger in de grafische modus.

 • Lines per Page (Select to set Lines per Page) --- Als u dit item opent, verschijnt het aantal regels per pagina op het lcd-scherm. De maximale waarde is afhankelijk van de paginalengte en de instellingen voor de braillepunten. Opmerking: Het maximumaantal regels per pagina is hoger in de grafische modus.

 • Auto Cr: ON/Auto Cr: OFF  (Auto Carriage Return On or Auto Carriage Return Off) --- als deze optie is ingeschakeld zullen de tekens die de ingestelde regellengte overschrijden, op de volgende regel worden afgedrukt. Er wordt automatisch een line feed en carriage return ingevoegd. Is deze optie uitgeschakeld, dan zullen de tekens die de lengte van de regel overschrijden, niet worden afgedrukt, tenzij een line feed door de computer naar de printer wordt gestuurd.

 • Braille dots: 6/Braille dots: 8 --- Met deze optie schakelt u tussen 6-punts- en 8-puntsbraille. Met 6-puntsbraille ingeschakeld is de braillecel drie punten hoog, is 8-puntsbraille ingeschakeld, dan is de braillecel 4 punten hoog.

 • Braille Table (Select to set braille table) -  Braille USA, Braille Italiaans, Braille Frans, Braille Spaans, Braille Duits.

 

Momenteel worden in de generieke embosser-modus alleen normale, afdrukbare tekens ondersteund, 32 (0x20) tot 127(0x7f) uit de standaard ASCII-tabel.

Niet afdrukbare tekens worden als volgt geïnterpreteerd:

 


4

(0x04)

end of transmission (eot)

7

(0x07)

bell (bel)

10

(0x0a)

carriage return (cr)

12

(0x0c)

form feed (ff)

13

(0x0d)

new line (nl)

23

(0x17)

end of transmission block (etb)


E. Het menu Geavanceerd, (Advanced)


 • Define Custom (Select to enter Custom Punch Force Menu) --- Selecteer deze optie voor het kiezen van 3 mogelijke puntkrachtinstellingen. Zie sectie F voor de beschrijving van dit menu.

 • Interface (Select to enter Interface Menu) --- als u deze optie kiest, opent u het menu Interface, (Zie sectie G).

 • Product ID (Select display Product Serial Number) --- Met deze optie wordt het serienummer van de printer op het scherm weergegeven en uitgesproken.

 • Print test page (Select to Print Test Page Now) --- Zorg ervoor dat er papier in de printer aanwezig is. Als u deze optie selecteert, zal de printer een testpatroon afdrukken. U kunt deze test op ieder moment onderbreken, door op de knop Online te drukken. U kunt dit testpatroon bekijken, om na te gaan of de ViewPlus naar behoren functioneert.


F. Het menu Aanpassen, (Custom)
Als aanvulling op de instellingen voor papiersoorten, biedt de ViewPlus de mogelijkheid om aangepaste puntkrachtinstellingen te maken, voor speciale papiersoorten, waarbij de standaardinstellingen niet het gewenste afdrukresultaat opleveren. Wanneer u een aangepaste puntkrachtinstelling heeft gedefinieerd, vindt u deze terug in de lijst van papiersoortinstellingen, in het hoofdmenu.

 • Print Force Test (Select to Print Punch Force Test Page Now) --- Zorg ervoor dat het materiaal waarop u wilt afdrukken in de printer aanwezig is, voordat u een aangepaste puntkrachtinstelling maakt. Als u deze optie selecteert, zal de ViewPlus een testpatroon afdrukken, met verschillende puntsterktes. Aan de hand van het testpatroon kunt u bepalen welke instellingen het meest geschikt zijn voor uw afdrukmedia.

 • Set Custom 1 (Select to set Custom 1 Settings)

  • Set low force (Select to enter lowest punch force) --- Stel de puntkracht in voor punthoogte 1 in een bereik van 1 tot 20.

  • Set high force (Select to enter highest punch force) --- Stel de puntkracht in voor punt hoogte 7 in een bereik van 7 tot 30.
   Naarmate deze getallen elkaar naderen, zal het contrast van een 3d afdruk kleiner worden. De systeeminstellingen voor braillepapier bijvoorbeeld zijn: 2 voor de laagste en 12 voor de hoogste puntkracht. In de meeste gevallen is een grotere puntkracht nodig bij dikker papier.


 • Set Custom 2 (Select to set Custom 2 Settings) ga op dezelfde manier te werk als bij  “Set custom 1”

 • Set Custom 3 (Select to set Custom 3 Settings) ga op dezelfde manier te werk als bij  “Set custom 1”


G. Het menu Uitlijnen, (alignment)
De printkop dient te zijn geplaatst op het geometrische middelpunt van de vier pyramides op de rol, om een goede, duidelijke punt te verkrijgen.

 

Een goede punt dient symmetrisch te zijn en een hoogte te hebben, vergelijkbaar met een standaard braillepunt. 

Om de printer op de juiste wijze uit te lijnen, dient u de onderstaande stappen uit te voeren: • Print Alignment (Select to Print Alignment Pattern Now) - Zorg ervoor dat er papier in de printer aanwezig is. De ViewPlus zal een raster van punten afdrukken. U heeft deze raster nodig om te kunnen bepalen welke horizontale en verticale waarden ingevoerd moeten worden. Nummer de kolommen van punten  van 1 tot 12, te beginnen bij de punt die zich het dichtst bij de rand van de pagina bevindt. Nummer vervolgens de rijen van punten in het raster van 1 tot 18, te beginnen aan de bovenkant.

 • Set horiz. value (Set horizontal value) - De waarde kan ingesteld worden van 1 tot 12. Zoek de kolom in het eerder afgedrukte raster, waarin de punten het best zijn uitgelijnd in horizontale richting. Selecteer het getal van deze kolom.

 • Set vert. value (Set vertical value) - De waarde kan worden ingesteld tussen 1 en 18. Zoek naar de rij in het eerder afgedrukte raster, waarin de punten het best zijn uitgelijnd in verticale richting.  Selecteer het getal van deze rij.


H. Het menu Interface

In dit menu kunt u de instellingen aanpassen voor de parallelle en seriële interface. • Port (Select to Set Port)

  • Auto detect (Automatic detection) --- De ViewPlus Pro detecteert automatisch welke poort in gebruik is.

  • Serial (Serial port) --- Als u deze optie selecteert, wordt de parallelle poort uitgeschakeld en is er alleen communicatie mogelijk via de seriële poort.

  • Parallel (Parallel port) - Als u deze optie selecteert, wordt de seriële poort uitgeschakeld en is er alleen communicatie mogelijk via de parallelle poort.

 • Baud Rate (Select to Set baud rate) --- Deze instelling voor de seriële poort is alleen toegankelijk, als de printer is ingesteld op automatische detectie, of seriële communicatie. U kunt kiezen uit de volgende waarden:

  • 9600. (9600) - dit is de standaardinstelling

  • 4800 (4800)

  • 2400 (2400)

  • 38400 (38400)

  • 19200 (19200)

 • Data Format (Select to Set Data Format) --- Deze instelling voor de seriële poort is alleen toegankelijk als de printer is ingesteld op automatische detectie, of seriële communicatie. Selecteer het dataformaat voor de seriële communicatie.

  • 8, N, 1 (8, N, 1) --- 8 databits, geen pariteit, 1 stopbit, (dit is de standaardinstelling).

  • 7, N, 1 (7, N, 1) --- 7 databits, geen pariteit, 1 stopbit.

 • Flow Control (Select to Set Flow Control) --- Deze instelling voor de seriële poort is alleen toegankelijk als de printer is ingesteld op automatische detectie, of seriële communicatie.

  • Hardw: RTS/CTS (Hardware protocol RTS/CTS) --- de data flow control volgt de specificaties van het hardwareprotocol RST-CTS.

  • No flow control (No flow control)

Softw:Xon/Xoff (Software protocol Xon/Xoff) --- De data flow control volgt de specificaties van het softwareprotocol.


Chapter V: Papierafhandeling

A. Papier invoeren via de standaard invoer voor kettingpapier


Deze invoer voor kettingpapier is bij levering op uw ViewPlus Pro geïnstalleerd en gebruiksklaar.

• Druk op de knop Online, om de printer offline te zetten.• Open de kleppen van het invoermechanisme, zodat de pinnetjes zichtbaar worden, die in de perforatie van het papier vallen.

• Plaats het papier in de linker tractor en sluit de klep. Verander niets aan de positie van de linker tractor.

Verplaats, indien nodig, de rechter tractor, zodat de afstand tussen de linker en de rechter tractor overeenkomt met de breedte van het papier.

o Open de klep aan de zijkant van de tractor.

o Schuif de tractor in een dusdanige positie, dat de gaatjes in het papier exact in de pinnen van de tractor vallen.

o Leg het papier in de tractor, en sluit de klep.

o Verschuif de tractor enigszins, totdat het papier gespannen is.

o Vergrendel de tractor.o Verschuif de papiersteunen, zodat de afstand tussen de papiersteunen en de tractors gelijk is.

o Sluit het deksel.

o Druk op het bedieningspaneel op de knop Load. Het papier zal naar voren schuiven, totdat de juiste positie voor het afdrukken is bereikt.

o Druk nu op de knop Online. De printer is nu gereed voor het maken van afdrukken.

B. Overige opties


Extra accessoires voor de papierverwerking van de ViewPlus Pro, zijn apart verkrijgbaar:

• Automatische Sheet Feeder, (ASF)

• Pro printer ink attachment

• Extra invoer voor kettingpapier

Installatie- en bedieningsinstructies worden meegeleverd met de accessoires.
Chapter VI: Braille
A. Lettertypen
Tijdens de installatie van het Tiger stuurprogramma, wordt een groot aantal schermlettertypen geïnstalleerd in de daarvoor bestemde Windowsmap. Dit zijn standaard truetype Windows lettertypen. Het is zeer belangrijk voor de gebruiker om het schermlettertype en de puntgrootte te kiezen die op de juiste wijze worden omgezet naar braille, of andere tactiele representatie.

 

Ieder Tiger schermlettertype verschijnt met standaard Romeinse tekens op het scherm en deze worden door de ViewPlus Pro afgedrukt als standaard braillepunten combinaties (DotsPlus). Hierop gaan we later in. 

Als de puntgrootte niet correct is ingesteld, wordt de tekst mogelijk niet op de juiste positie afgedrukt, of overlapt andere tekst of afbeeldingen. De meeste Tiger lettertypen dienen te worden gebruikt met een puntgrootte van 36. Dit levert een verticale spatiëring op van 1,5 inch. Ieder lettertype, bedoeld voor een andere spatiëring heeft in de naam een duidelijke verwijzing naar de puntgrootte. Bijvoorbeeld: De ViewPlus vertaler gebruikt het lettertype Braille29tgr, en heeft een puntgrootte van 29, om de juiste verticale spatiëring te garanderen. Tekens die niet door het Tiger stuurprogramma worden herkend, worden afgedrukt als afbeeldingen van het zwartdruk teken. Op deze wijze kunnen voelbare afbeeldingen van Romeinse tekens worden afgedrukt. De puntgrootte dient in veel gevallen te worden verhoogd.

 

Als u DotPlus braille wilt afdrukken, kunt u volstaan met het veranderen van het lettertype in ??n van de ViewPlus Tiger lettertypen. Het is niet nodig om de ViewPlus vertaler te gebruiken. 

Meer informatie over de meegeleverde lettertypen kunt u vinden op de installatie-cd in de map Tiger/Docs.


B. ViewPlus Tiger Software Suite
De ViewPlus Tiger Software Suite wordt standaard met uw printer meegeleverd. De instructies voor installatie en gebruik, vindt u in uw softwarepakket.
Chapter VII: Het afdrukken van de eerste documenten
A. Afdrukken
Nu de installatie is afgerond, bent u in staat om uw eerste afdrukken te maken.  Om een document af te drukken, dient u de volgende stappen te doorlopen:

 • Open Microsoft word, of een andere Windows tekstverwerker.

 • Tips over het gebruik van verschillende windowstoepassingen, kunt u vinden op www.viewplus.com.

 • Voor het afdrukken van wiskundige formules, raadpleeg de richtlijnen voor het gebruik van MathType. MathType is een aanvullende toepassing voor tekstverwerkers. Dit programma vereenvoudigt het gebruik van wiskundige formules.Voor meer informatie over MathType, kunt u terecht op onze website : www.viewplus.com.

 • Zorg ervoor dat u de juiste ViewPlus printer en het juiste papierformaat heeft geselecteerd. De instellingen voor het papierformaat zijn afhankelijk van het papier dat u gebruikt. U kunt een bestaand document afdrukken, maar u kunt ook een nieuw document aanmaken. Voorbeelddocumenten kunt u vinden op: www.viewplus.com.

 • U dient het juiste Tiger schermlettertype te kiezen. Afbeeldingen dient u te tekenen of in te voegen in het document. Het stuurprogramma zal de vertaling naar voelbare afbeeldingen en braille, of DotPlus braille automatisch uitvoeren.

 • Als u een vertaling wenst naar volschriftbraille of kortschriftbraille, gebruikt u dan de ViewPlus braillevertaler.

 • Als de afdruktaak is voltooid, drukt u op de knop Tear, om het papier naar voren te schuiven, zodat u het gemakkelijk kunt lostrekken. Druk vervolgens op de knop Load, om het papier klaar te zetten voor de volgende printopdracht.

B. Printereigenschappen
Het papierformaat kan worden aangepast in de dialoog printereigenschappen. De instellingen voor Windows 2000 en XP kunt u vinden in: Configuratiescherm/printers en faxapparaten. Selecteer ViewPlus Pro/eigenschappen.

 

De invoermethode en de papiersoort kunnen vanuit de printereigenschappen worden ingesteld. De standaard instellingen zijn gelijk aan de instellingen, zoals opgeslagen in de ViewPlus Pro. Als u een netwerk, of een gedeelde printer gebruikt en de instellingen vanuit uw eigen computer wil wijzigen, gebruik dan deze instellingen.De verschillende invoermethoden zijn: standaard, onderste invoer voor kettingpapier, bovenste invoer voor kettingpapier, bovenste sheetfeeder, Middelste sheetfeeder, onderste sheetfeeder. Het wel of niet uitvoeren van autoperforatie, is afhankelijk van de printerinstelling, geselecteerd voor de betreffende invoermethode.

De instellingen voor papiersoort zijn: standaard, braillepapier, VP papierrollen, kopieerpapier, dik papier en plastic vellen.

 

De meer geavanceerde opties, zoals de mogelijkheid van het gebruik van intergraphics, vindt u op het tabblad Tiger, in de ViewPlus eigenschappen. Interpoint en Intergraphics worden in de volgende sectie besproken.


C. Afdrukken met Interpoint
Veel ViewPlus gebruikers worden geconfronteerd met documenten die zowel tekst als afbeeldingen bevatten. Deze situatie kan tot problemen leiden, wanneer aan beide zijden van het papier moet worden afgedrukt. ViewPlus biedt voor dit probleem een unieke oplossing. De gebruiker wordt in staat gesteld om te kiezen uit enkelzijdig afdrukken,dubbelzijdig afdrukken (met interpoint), of afdrukken met interpoint en afbeeldingen. Bij het dubbelzijdig afdrukken met interpoint, worden als eerste de oneven pagina's afgedrukt en vervolgens de even pagina's. De gebruiker wordt gevraagd om de pagina's om te draaien en vervolgens op OK te klikken, voordat de even pagina's worden afgedrukt. Interpoint met afbeeldingen zal dubbelzijdig afdrukken, wanneer het document uit tekst bestaat. De tweede pagina wordt automatisch leeggelaten, als er sprake is van afbeeldingen.

1   2   3   4


Dovnload 334.2 Kb.