Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Inhoudsopgave Inleiding 4 De gereviseerde taxonomie van Bloom 7

Dovnload 385.81 Kb.

Inhoudsopgave Inleiding 4 De gereviseerde taxonomie van Bloom 7Pagina7/9
Datum13.03.2017
Grootte385.81 Kb.

Dovnload 385.81 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Een voorbeeld:


Opdracht
Het volgende artikel is geschreven vanuit een bepaalde visie. Achterhaal die visie en zoek een artikel op internet dat een tegengestelde visie heeft op de kilometerheffing. Licht de verschillen in visie uitvoerig toe.
Kilometerheffing
De VVD steunt ‘Anders betalen voor mobiliteit’ (de kilometerheffing) niet.

De kilometerheffing is een heffing op het gebruik van de weg. De vaste belastingen en heffingen op de aanschaf en het bezit van een auto (BPM, ofwel de luxebelasting, en de wegenbelasting) zullen verdwijnen. Het zou hierbij moeten gaan om eerlijker betalen. Dit kabinet kiest echter voor een systeem waarbij automobilisten (nog!) meer gaan betalen – en er minder voor terugkrijgen. Het inbouwen van 8 miljoen kastjes in de auto’s gaat ruim € 3.5 miljard kosten. Het systeem wat nodig zal zijn voor de 8 miljoen rekeningen per maand bestaat nog niet eens. En er zijn nog geen oplossingen voor buitenlandse voertuigen en de wanbetalers. Geen wonder dat het kabinet het niet voor elkaar krijgt om de kilometerheffing in te voeren volgens 2011.

Er waren harde voorwaarden gekoppeld aan invoering van ‘Anders Betalen voor Mobiliteit’. Het kabinet houdt zich hier niet aan!


 1. Automobilisten die veel gebruik van de weg maken, zullen meer gaan betalen dan nu, anderen minder. Maar per saldo mag het systeem de automobilist niet meer gaan kosten. De VVD accepteert niet dat het systeem wordt misbruikt om nog meer geld uit de zak van de automobilist te kloppen. Het huidige kabinet doet dat wél. De lasten zijn afgelopen jaar verhoogd met ruim een miljard euro. De VVD verzet zich daar fel tegen. ‘Anders betalen voor mobiliteit’ betekent niet ‘meer betalen voor mobiliteit’.

 2. De tweede voorwaarde is dat de opbrengsten van zo’n kilometerheffing rechtreeks worden gebruikt voor nieuwe investeringen in infrastructuur. Dit zou meer geld op kunnen voor investeringen in infrastructuur. Het kabinet kiest ervoor om weinig in infrastructuur te investeren: de minister verwacht dat door de hoge kosten van de kilometerheffing mensen de auto minder zullen gebruiken waardoor er minder files zullen zijn. Dit is niet realistisch. Verschillende onderzoeken laten zien dat mensen de auto niet uit willen of kunnen en dat OV geen goed alternatief biedt. De files zullen dus niet minder worden en capaciteitsuitbreiding blijft dus nodig.

 3. De derde harde voorwaarde is dat de kosten van het systeem niet meer dan vijf procent mogen bedragen van de opbrengst. Anders wordt het veel te duur. Als invoering eenmalig drie à vier miljard euro zou kosten en de exploitatie bijna één miljard per jaar, dan is de VVD tegen een dergelijk systeem, nu en ook in de toekomst. Immers, we zouden de nu al te hoge autobelastingen moeten verhogen om deze kosten te kunnen dekken. Dat gaan we nooit doen. Dat is gekkenwerk.

‘Anders Betalen voor Mobiliteit’ is geen oplossing voor het fileprobleem. Hoge kosten hebben geen effect op de files – zoals de hoge brandstofkosten in de zomer van 2008 hebben laten zien. De VVD wil dat de kilometerheffing niet wordt ingevoerd en dat de € 3.5 miljard die hiervoor gereserveerd was gebruikt wordt om te investeren in infrastructuur.

 Voor dit soort opdrachten kunnen ook heel goed videofragmenten, bijvoorbeeld van actualiteiten worden gebruikt.
   1. EVALUEREN

Evalueren kan in twee hoofdstrategieën worden onderverdeeld: CHECKEN en BEKRITISEREN.
Bij evalueren wordt een oordeel gegeven gebaseerd op criteria en standaards. Bij economie komen de criteria en standaards uit de economische wetenschap. Economische modellen liggen daaraan ten grondslag.
Twee cognitieve processen liggen aan evalueren ten grondslag.


    1. CHECKEN op elkaar afstemmen, ontdekken, testen

Bij checken gaat het om het beoordelen van informatie op consistentie met de economische uitgangspunten. Of, het beoordelen van een situatie, waarop een economisch antwoord moet komen.


Voorbeeld (bron: Praktische Economie Handboek Havo, pag.92 gewijzigd).
Kilometerheffing stimuleert welvaart

Een kilometerheffing bevordert de welvaart onder meer door de vermindering van negatieve externe effecten. Een kilometerheffing houdt in, dat iedere automobilist per kilometer een heffing moet gaan betalen. Het Centraal Planbureau (CPB) voorspelt dat de welvaartswinst van de kilometerheffing in de jaren na de invoering steeds groter wordt en oploopt tot ongeveer € 2 miljard per jaar in 2020. Een bureau onderzoekt de gevolgen van een kilometerheffing van € 0,03 voor:

 • De automobilist

 • De overheidsfinanciën

 • De externe effecten van het autoverkeer.

Vóór de invoering van de kilometerheffing zijn de variabele autokosten € 0,15 per kilometer; daarin zit een bedrag van € 0,04 aan brandstofaccijns. Invoering van de kilometerheffing leidt tot stijging van de variabele autokosten per kilometer waardoor het totaal aantal autokilometers per jaar zal dalen. Het verband tussen de hoogte van de kilometerheffing en het totaal aantal autokilometers in Nederland per jaar staat in de volgende tabel.


Kilometerheffing

Aantal kilometers per jaar (in miljarden)

0

132

0,01

126

0,02

120

0,03

114

0,04

108

0,05

102

0,06

96

Opdracht
Toon aan, dat de kop van het artikel Kilometerheffing stimuleert welvaart juist is. (Eventueel toevoegen: Check dit aan je economische kennis wat betreft Welvaart.)
    1. BEKRITISEREN (be)oordelen
1   2   3   4   5   6   7   8   9


Dovnload 385.81 Kb.