Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Inhoudsopgave nieuwsbrief 178 – 15. 06. 2013

Dovnload 0.63 Mb.

Inhoudsopgave nieuwsbrief 178 – 15. 06. 2013Pagina11/15
Datum12.03.2017
Grootte0.63 Mb.

Dovnload 0.63 Mb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15

Terreur zonder encryptie

De vliegtuigkapers die verantwoordelijk waren voor het 9/11 drama in de VS maakten goed gebruik van het internet. In de 30 tot 45 dagen voor de aanslag werden honderden e-mais n verstuurd. Engelse en Arabische berichten konden zonder problemen worden gelezen — de samenzweerders maakten geen gebruik van encryptie- of verbergingsmethoden. De ontwikkeling en verspreiding van cryptografische producten moet/kan niet aan banden worden. Het is ongewenst omdat dit het recht aantast van burgers om hun communicatie cryptografisch te beschermen. Het is contraproductief omdat het terroristen niet weerhoudt gebruik te maken van cryptografische technologieën. Bovendien zouden de cryptografische onderzoekscentra direct naar het buitenland verhuizen. Hierdoor verdwijnt ook de expertise die nodig is om cyberterroristische communicaties te lokaliseren en ontsleutelen.

De vrijheid van communicatie is een fundamenteel burgerrecht. De verdediging van deze vrijheid op het internet is een zaak van alle democraten. De Nederlandse overheid dient individuele burgers te beschermen tegen willekeurige inmenging door enige overheid in hun vrijheid van communicatie.

Groothandelaren in persoonsgegevens

Groothandelaren in persoonsgegevens opereren onder duistere namen, zoals Acxiom, Datran Media, Experian, Bluekai en eXelate Media. Hun winsten zijn enorm, maar zij houden hun profiel laag [Pariser 2011:7]. Het data-verzamelbedrijf Acxiom slaat persoonlijke gegevens op van burgers: sofinummer, creditcardgebruik, bankgegevens, uitgaanspatroon, websurfgedrag, lidmaatschappen, verkeersovertredingen, voorkeuren voor muziek en boeken, medicijnen voor incontinentie, welk soort kat of hond men heeft, of mensen links of rechtshandig zijn etc. Acxiom heeft gemiddeld 1.500 stukjes informatie over meer dan een half miljard personen in haar databank — inclusief 96% van de Amerikanen [Clifford 2009b; Behar 2004]. Alle handelingen die individuen op een computer verricht worden geregisteerd en op naam geaggregeerd. Die gegevens worden vooral gebruikt om bedrijven te helpen met direct marketing.

Na de aanslagen van 11 september 2001 stopten de data-mijnwerkers van Acxiom de weinige informatie die bekend was over de vliegtuigkapers in hun systeem. Zo ontdekten zij dat de kapers valse rijbewijzen en telefoonnummers hadden gebruikt, waar zij hadden gewoond, wie hun huisgenoten waren en met wie zij contact hadden gehad [O’Harrow 2005].Acxion wist meer over elf van de negentien kapers dan de hele Amerikaanse overheid.

Met deze informatie benaderden zij minister van Justitie John Ashcroft. Sindsdien voorzien particuliere datagroothandels als Acxiom diverse ministeries en waarschijnlijk ook veiligheidsdiensten van de meest uiteenlopende persoonlijke informatie.


Zenith 2016 (8): De rol van de laatste paus in de Nieuwe Wereld Ordehttp://xandernieuws.punt.nl/_contentimages/2013-06-12-19-28-11.franciscus%2008.jpgFranciscus I, wel of niet de allerlaatste 'eindtijd-paus Petrus Romanus'? *
De afgelopen jaren werd er enorm veel gepubliceerd over het jaar '2012', het veronderstelde einde van de Mayakalender. Slechts weinigen erkenden echter dat '2012' niet zozeer 'het einde', maar juist het begin zou zijn van de al tientallen jaren aangekondigde en door velen gevreesde Nieuwe Wereld Orde. Zowel de profetieën van Cumaean Sibyl, wier voorspelling van de terugkeer van Apollo (/Osiris/Nimrod) in code op het Grote Zegel van de VS is terug te vinden, alsmede de eeuwenoude profetie van St. Malachy over de komst van de laatste paus 'Petrus Romanus', blijken betrekking te hebben op de periode 2012-2016.

De profetie der pausen

'Tijdens extreme vervolgingen zal de zetel van de heilige Roomse Kerk worden bezet door Petrus Romanus, die de schapen in grote verdrukkingen zal voeden. Als deze voorbij zijn zal de stad van de zeven heuvelen (Rome) worden vernietigd en zal de vreselijke en afschrikwekkende Rechter zijn volk oordelen: het Einde.' Zo luidt het laatste gedeelte van de 'profetie der pausen', die zo'n 800 jaar geleden door St. Malachy werd opgetekend. Zoals besproken in de artikelenserie 'Petrus Romanus' betekent deze symbolische naam van de laatste paus (Franciscus) dat hij de autoriteit van het Vaticaan over het Christendom en alle andere religies op Aarde zal herbevestigen. Als eerste Jezuïtische paus is Franciscus zelfs aan een eed gebonden om juist dit te bewerkstelligen.De grote afval en de Grote Verdrukking

Sommige katholieke geestelijken geloven dat de komst van Petrus Romanus vrijwel onmiddellijk het begin van de in de Bijbel voorzegde 'grote afval' van het geloof in gang zal zetten, die zal worden gevolgd door de 'Grote Verdrukking', waarin de aarde en de mensheid getroffen zullen worden door een serie apocalyptische rampen en oorlogen. 

Tijdens deze Verdrukking zal de 'valse profeet' op het toneel verschijnen, die volgens deze uitleg* van het Bijbelboek Openbaring de mensheid ertoe zal bewegen een nieuwe wereldleider, de Antichrist, te accepteren en zelfs te aanbidden. Veel niet katholieke christenen zullen het met deze eindtijdvisie eens zijn. 

Controle door Illuminati

In de recente historie zijn er meerdere katholieke priesters geweest die opvallend openhartig waren over het gevaar dat de 'Valse Profeet' juist uit het Vaticaan zou kunnen komen. Volgens de priesters John F. O"Connor, Alfred Kunz, Malachi Martin en anderen is de Rooms Katholieke Kerk geïnfiltreerd door de sinistere, in 1776 door Adam Weishaupt in Beieren opgerichte 'Illuminati'. De Illuminati zouden hebben begrepen dat controle over het Vaticaan, dat één zesde van de wereldbevolking vertegenwoordigt en ambassadeurs uit 180 landen herbergt, onontbeerlijk is om totale controle over de hele wereld te krijgen. O' Connor hield een 2 uur -op DVD verkrijgbare- rede over het onderwerp 'De heerschappij van de Antichrist', waarin hij 'Vrijmetselaar-samenzweerders' beschuldigde van het opstellen en uitvoeren van het al in de 19e eeuw gepubliceerde 'Alta Vendita' plan om geleidelijk het pausdom over te nemen en uiteindelijk de Valse Profeet op te voeren, die de wereld moet gaan verleiden de Antichrist te aanbidden.Volgelingen Satan in Rome

De eminente Katholieke theoloog en voormalige Jezuïet Malachi Martin, voormalig exorcist,  professor van het Pontificale Bijbel Instituut en lid van de Vaticaanse Advies Raad, antwoordde op de vraag van het Amerikaanse magazine The Fatima Crusader wat hij vond van de bewering van aartsbisschop Milingo dat sommige hoge Vaticaanse geestelijken volgelingen van Satan zouden zijn: 'Iedereen die bekend is met de gang van zaken in het Vaticaan in de afgelopen 35 jaar weet heel goed dat de prins der duisternis zijn plaatsvervangers aan het hof van St. Pieter in Rome heeft gehad en deze nog steeds heeft.'

In zijn boek De Sleutels van Zijn Bloed: De Strijd om de Wereldmacht onthulde Martin, die een persoonlijke vriend van paus Paulus VI was, dat paus Johannes Paulus tot zijn afschuw 'in zijn eigen Vaticaan en in de kanselarijen van zekere bisschoppen' een 'niet te verwijderen aanwezigheid met een kwaadaardige kracht' had ontdekt, iets dat ook wel de 'superforce' (supermacht) werd genoemd. Deze zou in 1963 tijdens de heerschappij van paus Paulus VI zijn intrede in het Vaticaan hebben gedaan. Toen paus Paulus somber constateerde dat 'de rook van Satan het Heiligdom' was binnengedrongen, zou hij op verborgen wijze hebben verwezen naar een door satanisten uitgevoerde kroningsceremonie van Lucifer in de Rooms Katholieke Citadel.

'Tijd van de Prins der Duisternis' is aangebroken

In Windswept House ging Martin tot in detail op deze duistere gebeurtenis in. In de satanistische traditie was reeds lang bekend dat de 'Tijd van de Prins (der Duisternis)' zou komen op het moment dat een paus de naam Paulus (Paulus VI) zou aannemen. 'Aan die voorwaarde, het signaal dat de bestemde tijd was aangebroken, werd slechts 8 dagen voor de verkiezing van de recente opvolger van Petrus (wat de paus volgens de katholieke theologie is) voldaan,' schreef Martin. De specifieke datum van de occulte ceremonie, 29 april 1963, was belangrijk omdat dan het katholieke feest van 'de Heilige Petrus en Paulus' wordt gevierd. Door juist op deze dag de Aartsengel Lucifer te kronen zou het ritueel -als een soort heiligschennende parodie op de marteldood van Paulus en Petrus- extra kracht worden bijgezet.Parallelle Vrijmetselaar-Illuminati ceremonie

Om dezelfde reden werd er tijdens de ceremonie in Rome tegelijkertijd een parallelle ceremonie in Charleston (South Carolina, VS) gehouden. Deze stad werd uitgekozen omdat het de hoofdzetel is van de Schotse Rite van de Vrijmetselarij in de VS, ook wel de 'Moeder Loge van de Wereld' genoemd. De beruchte Vrijmetselaar-Illuminati satanist Albert Pike werd in 1859 de 'Grote Commandant' van deze Opperste Raad. Van Pike is bekend dat hij graag dagenlang in het bos deelnam aan allerlei losbandige rituelen, daarbij schrijlings en naakt zittend op een fallische troon. Zijn lichaam is op een prominente plek bijgezet in het Huis van de Tempel, het hoofdkwartier van de Zuidelijke Afdeling van de Schotse Rite Vrijmetselarij in Washington. Natuurlijk is geprobeerd om Malachi Martin in diskrediet te brengen door bijvoorbeeld te beweren dat hij tijdens het Tweede Vaticaanse Concilie een dubbelagent voor de Joden zou zijn geweest om de Nostra Aetate, waarin de Joden zouden worden vrijgesproken van schuld voor de dood van Jezus, aangenomen te krijgen. Anderen noemden hem ronduit een pathologische leugenaar, iets waartegen de in 1999 onder verdachte omstandigheden om het leven gekomen geestelijke zich niet meer kan verdedigen.Laatste Conclaaf op 13-03-13?

Feit is echter dat de 17 talen (!) sprekende Malachi een persoonlijke vriend van paus Paulus VI was en jarenlang onderzoek deed naar de Dode Zeerollen. Als lid van de Vaticaanse Advies Raad en als persoonlijke secretaris van de beroemde Jezuïtische kardinaal Augustin Bea had hij toegang tot de grootste geheimen van het Vaticaan, inclusief het 'Derde Geheim van Fatima', dat volgens Martin wees naar het plan om tijdens een 'Laatste Conclaaf' (op 13-03-13?) de gevreesde Valse Profeet (Petrus Romanus) te kronen.Vermoord om kritiek op pedofiele Satanisme

Ook uitte Martin steeds openlijker kritiek op het pedofiele Satanisme dat volgens hem tot in het hart van Vaticaan was doorgedrongen en via het College van Kardinalen tot de lokale Katholieke parochiën. Volgens sommigen werd Martin, nadat hij al deze zaken naar buiten bracht, om deze redenen door de 'Superforce' vermoord. Paus Johannes Paulus I zou in 1978 hetzelfde lot zijn ondergaan nadat hij ontdekte dat veel van zijn kardinalen, bisschoppen en andere hoge prelaten Vrijmetselaars waren. Hij stierf na slechts 33 dagen paus geweest te zijn (33 is net als 13 een belangrijk occult Vrijmetselaars getal). Tevens zou hij vermoord zijn om het door hem gestarte onderzoek naar de banden tussen de Vaticaanse bank en de hoge Vrijmetselaar Roberto Calvi, de voorzitter van de Ambrosiano bank waar de Vaticaanse bank de belangrijkste aandeelhouder van was, te blokkeren.

'Plotseling bleek ontegenzeggelijk dat... in de Rooms Katholieke organisatie permanent geestelijken aanwezig waren die ervan hielden Satan te aanbidden,' schreef Martin. 'De feiten die de paus (Johannes Paulus I) zoveel beproevingen brachten waren het bestaan van een systematisch georganiseerd netwerk tussen groepen van homoseksuele geestelijken en Satanistische covens (occulte samenkomsten) en daarnaast de buitensporige macht en invloed die dat netwerk had gekregen.'  

Antichrist-systeem begon in 2012

Zowel Calvi, Malachi Martin als paus Johannes Paulus I zouden dus heel goed het slachtoffer kunnen zijn geworden van deze Vrijmetselaars 'superforce', een netwerk dat te machtig was geworden om nog te kunnen worden gestopt. Volgens Malachi werkte deze 'superforce' binnen de muren van het Vaticaan toe naar de komst van een wereldwijd systeem onder leiding van de Antichrist - een systeem dat volgens de schrijvers van 'Petrus Romanus' en 'Zenith 2016'' in de periode 2012-2016 zijn intrede zal doen.  

In dit verband is het buitengewoon opmerkelijk dat Martin in zijn boek 'Windswept House' voorspelde dat er in de toekomst een paus uit zijn ambt zou worden gedwongen (Benedictus XVI?) en zou worden vervangen door een door de Jezuïeten gesteunde leider (de Jezuïet Franciscus?) die mee zou gaan werken aan de totstandkoming van de Nieuwe Wereld Orde.

Kingdom Now

De weg voor de laatste paus werd mede vrijgemaakt door een groot deel van de evangelische (pinkster)wereld, waar de 'Kingdom Now' theologie steeds meer aanhangers heeft gekregen. In deze theologie wordt geleerd dat Jezus pas op Aarde terugkeert als er eerst een wereldwijde mega-opwekking is geweest en de christenen de hele wereld hebben bekeerd of onderworpen. Dit zouden zij pas kunnen doen nadat de 'Christus geest' of het 'Christus bewustzijn' uit de hemel is neergedaald. Deze kerken en hun predikers richten zich niet (meer) direct op de zichtbare Wederkomst van Jezus Christus, maar op de komst van een soort 'Messias Geest'.  Dit concept is rechtstreeks afkomstig uit de koker van de hoogste New Agers, inclusief (theosoof en Luciferaanbidder) Alice Bailey, Helena Blavatsky (oprichter van de theosofie), Peter Joseph (maker van 'Zeitgeist'), Benjamin Creme en Barbara Hubbard, die hiermee een rechtstreekse aanval openden op het authentieke Christendom. En met succes, want in steeds meer christelijke kerken en groepen is het zicht op de letterlijke terugkeer van Jezus Christus naar de achtergrond verdreven en vervangen door een boodschap die erop neer komt dat de gelovigen zelf een soort 'messias' of 'Christus' kunnen worden.

Xander - (1) Raiders News Update

Zes redenen waarom de redding van de euro zal mislukkenhttp://xandernieuws.punt.nl/_contentimages/2013-06-12-15-10-40.euro%20in%20brand%2002a.jpg
Veel tegenstanders van de euro hebben hun hoop gesteld op het Grondwettelijke Gerechtshof in Karlsruhe, dat beoordeelt of de massale aankoop van de Zuid Europese staatsschulden door de ECB door de beugel kan. Professor economie dr. Gerald Mann legt uit dat de 'machtigen van Europa' zich niets van een mogelijke negatieve uitspraak zullen aantrekken. Tevens onderbouwt hij met zes stellingen zijn overtuiging waarom de redding van de euro niet anders dan mislukken kan. 'Als we de politici moeten geloven wordt onze munt al meer dan drie jaar gered. Zeker in Duitsland denken we gezien de nog relatief lage werkloosheid en inflatie dat we daarmee op de goede weg zijn. Maar schijn bedriegt. Waarom zal de 'euro-redding' niet goed afgelopen?:'

1. De zuidelijke eurolanden hebben teveel schulden en zijn niet concurrerend.

De zuidelijke eurozonelanden hebben twee problemen. Eén: hun concurrentiekracht is niet toereikend, hun producten zijn te duur. Jarenlang hebben ze meer geïmporteerd dan geëxporteerd. Twee: ze hebben te hoge schulden. Dit komt omdat ze hun levensstandaard niet aan hun eigen prestatievermogen wilden aanpassen, maar op de pof hebben geconsumeerd.

Ondanks een paar lichte verbeteringen wat concurrentie betreft zijn deze twee problemen tot nu toe niet blijvend oplost. Griekenland heeft zijn schuldeisers al rond de € 100 miljard armer gemaakt! Zoveel hebben zij het land al moeten geven, maar desondanks is er nog geen groen blaadje te zien. De schuldenbergen groeien verder, in toenemende mate gewaarborgd door de belastingbetalers in het noorden. Wie als kind blokkentorens heeft gebouwd weet dat hoe hoger ze worden, des te groter de schade is als ze omvallen.

2. Er dreigt een Transferunie te ontstaan

Als landen met een verschillende concurrentiekracht een gemeenschappelijke muntunie oprichten, zijn er maar twee realistische mogelijkheden: óf zo'n gemeenschap valt door het tegengestelde fiscale beleid vroeg of laat uit elkaar, of het wordt een (feitelijke) Transferunie, waarin de sterkere landen de zwakkeren overeind houden. Mislukken of een Transferunie is het logische gevolg.

Bij de Duitse éénwording in 1990 waren deze twee opties van meet af aan duidelijk en werd de muntunie, ondanks het gemor van velen in West Duitsland, door een brede meerderheid ondersteund.

Bij de invoering van de euro werd de mensen uitdrukkelijk het tegendeel beloofd. Dit waren de letterlijke woorden van de 'Euro Raadgevers', de commissie die bestond uit leden van de regeringen, de EU-Commissie en het Europese Parlement: 'Wat gebeurt er als enkele deelnemers... uit de stabiliteitsgemeenschap breken en in de oude schuldenmentaliteit terugvallen? Deze angst is ongegrond, want het Verdrag van Maastricht stelt hier stevig paal en perk aan. De stabiliteitsgemeenschap wordt zogezegd wettelijk bindend omheind.'

Anno 2013 klinkt dit totaal absurd. Tegen de toenmalige beloften en verdragsregels in zijn we sinds 2010 door de besluiten bij de 'euro-redding' in een Aansprakelijkheid- en Transferunie gedwongen.

3. De Transferunie is slecht voor de concurrentiekracht

Degenen die de euro 'tegen elke prijs' overeind willen houden komen graag met het argument dat de eurozone hierdoor naar buiten toe een sterkere concurrentiepositie heeft. Precies het tegendeel is echter het geval, want het 'euro-rangeerstation' van economische prestaties leidt tot verkeerde stimulansen. Als het makkelijker is om welvaart door Transfer dan door eigen prestaties te krijgen, dan daalt de algehele prestatiedrang.

Als (op deze manier) binnen een gemeenschap de concurrentie wordt uitgeschakeld en de lasten van het verkeerde gedrag (de schuldenorgie in het zuiden) op anderen (de belastingbetalers en spaarders in het noorden (met name de Duitsers en Nederlanders)) worden gelegd, zal ook de concurrentiekracht naar buiten toe verminderen.

Een landengemeenschap kan alleen dan succesvol op de wereldmarkt handelen als ze zich inwendig op concurrentie richt. Centraal daarbij staat een basisprincipe van de sociale economie, namelijk dat de saamhorigheid van besluiten en aansprakelijkheid niet alleen voor ondernemingen, maar ook voor hele staatshuishoudingen gelden moet. In de eurozone werd dit echter in principe afgeschaft, met negatieve gevolgen voor onze concurrentiekracht naar buiten. Is dit de reden waarom de Chinese regering de 'euro-redding' zo demonstratief verwelkomt?4. De redding is slecht voor de sterkte van de euro

Niet de euro als munt wordt gered, maar de samenstelling van de eurozone. Het krampachtige vasthouden aan de samenstelling van de eurozone maakt de euro niet sterker, maar zwakker. Als Griekenland in 2010 de eurozone had moeten verlaten (daarna zeer waarschijnlijk gevolgd door andere zwakke landen), dan zou de euro nu een waardevolle munt zijn.

Om dit duidelijk te maken: als in Duitsland de economisch zwakkere deelstaten Saarland en Bremen in 1985 de Bondsrepubliek zouden hebben verlaten, zou de waarde van de Duitse Mark daardoor niet zijn verzwakt, maar juist versterkt. Net zomin als het de opdracht van de Bundesbank was om de Bondsrepubliek bij elkaar te houden, kan het de opdracht van de ECB zijn om de eurozone bij elkaar te houden.

Bovendien moet de onafhankelijkheid van de ECB worden betwijfeld, want bij het instorten van de eurozone zal de ECB werkloos worden. Wie om zijn bestaan moet vechten kan niet onafhankelijk zijn. Volgens de verdragen en statuten is de kernopdracht van de ECB enkel de stabiliteit van het prijsniveau, ook op de middellange en lange termijn.5. De euro-redding vraagt teveel van Duitsland en Nederland

De voorstanders van de euro blijven beweren dat Duitsland en Nederland zoveel profijt hebben van de euro, omdat we zoveel kunnen exporteren. Uit onderzoeken zou bijvoorbeeld blijken dat de economische groei zonder de euro rond 0,5% lager zou zijn geweest. Voor Duitsland gaat het daarbij om een jaarlijks bedrag van € 13 miljard minder. Dit bedrag is echter niets vergeleken bij de Duitse aansprakelijkheid voor de 'euro-redding': inmiddels meer dan € 650 miljard, het 50-voudige van het jaarlijkse groeiverlies. Voor Nederland gaat het om een bedrag van meer dan € 200 miljard. Kortom: de euroredding is een slechte zaak voor ons.

Uiteindelijk zal geen enkel land profiteren van de door de eigen kapitaalexport (via het Target-2 systeem) gefinancierde export. Duitsland en Nederland verkopen hun vermogen op krediet. Sinds de euro gedragen onze economieën zich als een caféhouder die zijn gasten voortdurend toestaat op rekening te bestellen. Natuurlijk zit zijn zaak altijd vol en haalt hij klanten bij zijn concurrenten weg. De klanten komen graag en drinken veel. De angel is echter dat als de caféhouder op een dag al die schulden wil innen, hij zal constateren dat veel gasten helemaal niet kunnen of willen betalen. Het eind van het liedje? De caféhouder heeft zijn eigen vermogen weggegeven en gaat failliet.

6. De euro drijft de volken uit elkaar in plaats van hen te verenigen

De eurozone is te vergelijken met een flat waar 17 partijen vreedzaam met elkaar samenleefden, met elkaar feestvierden, et cetera. Toen kwamen de slinkse figuren uit Brussel en zeiden: 'Als jullie je deuren weghalen en een gemeenschappelijke rekening nemen, zal jullie levenskwaliteit nog beter worden.'

Het tegendeel bleek echter het geval: sommige partijen begonnen op de werklust van anderen te vertrouwen. De anderen begonnen hierdoor ook  te verslappen, het wantrouwen groeide en men begon elkaar de schuld te geven van alle ellende.

Uiteindelijk blijven er nog maar twee opties over: of de gemeenschap wordt met harde hand bij elkaar gehouden (gedwongen eenheid), of ze valt uit elkaar.

Iedere dag dat de 'euro-redding' langer duurt, wordt een op vrijheid, vrijwilligheid, economisch vernuft en eigen verantwoordelijkheid gebaseerd gemeenschappelijk Europa onwaarschijnlijker. Of er wordt ons een centralistische EU-staat opgedrongen, of de Europese integratie mislukt.

Beide opties zijn niet wenselijk (1) - met dit verschil, dat na het instorten van de eurozone de volken in staat worden gesteld om puin te ruimen en hun democratie, zelfbeschikkingsrecht en concurrentiekracht kunnen terugkrijgen. De andere, in Brussel en Den Haag nagestreefde koers leidt ons naar een totalitair systeem waarin -met uitzondering van de politieke, financiële en economische elite- iedereen het uiteindelijk permanent veel armer zal krijgen en niets meer te zeggen zal hebben over de koers en toekomst van zijn eigen land.

Xander - (1) Focus

Men wordt ziek op steeds jongere leeftijdVolwassenen van nu krijgen ziekten 15 jaar eerder dan hun grootouders.

30 is het nieuwe 45, ziek worden op steeds jongere leeftijd.
Nu vaccins de bevolking volpompen met kwik en thimerosal en zoals genetisch gemodificeerde gewassen menselijk DNA veranderen, zoals bisfenol-A (in plastic) de  hormonale structuur van het menselijk lichaam kan veranderen, zoals pesticiden het land en water vervuilen, ervaren steeds meer mensen wereldwijd eerder ziekten. Volgens de nieuwe bevindingen worden mensen vandaag de dag 33 procent sneller gediagnosticeerd met ziekten dan hun grootouders. De leeftijd van 30 is de nieuwe 45 in verwijzing naar ingestelde ziekten. De overvloed aan ziekten die  gediagnosticeerd worden op jongere leeftijd betekent dat het moderne tijdperk van farmaceutische geneesmiddelen en chemicaliën niet werkt en de kwaliteit van leven bij talloze mensen naar beneden haalt, dit laat opnieuw de wortel van het probleem zien.

Wat suggereert deze trend? 

Als deze generatie blijft doen alsof alles in orde is, blijft volhouden dat het huidige pad werkt, dan zal de volgende generatie afhankelijk zijn symptoom-onderdrukkende medicijnen en nodigen ziekten al uit op een leeftijd van 20. Om een nieuwe opbloeiende en helder van geest zijnde generatie te laten ontstaan, zullen de problemen bij de wortel moeten worden aangepakt en de juiste maatregelen worden genomen.


1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15

 • Groothandelaren in persoonsgegevens
 • Zenith 2016 (8): De rol van de laatste paus in de Nieuwe Wereld Orde
 • De grote afval en de Grote Verdrukking
 • Controle door Illuminati
 • Volgelingen Satan in Rome
 • Tijd van de Prins der Duisternis is aangebroken
 • Parallelle Vrijmetselaar-Illuminati ceremonie
 • Laatste Conclaaf op 13-03-13
 • Vermoord om kritiek op pedofiele Satanisme
 • Antichrist-systeem begon in 2012
 • Zes redenen waarom de redding van de euro zal mislukken
 • 1. De zuidelijke eurolanden hebben teveel schulden en zijn niet concurrerend.
 • 2. Er dreigt een Transferunie te ontstaan
 • 3. De Transferunie is slecht voor de concurrentiekracht
 • 4. De redding is slecht voor de sterkte van de euro
 • 5. De euro-redding vraagt teveel van Duitsland en Nederland
 • 6. De euro drijft de volken uit elkaar in plaats van hen te verenigen
 • Men wordt ziek op steeds jongere leeftijd
 • Wat suggereert deze trend

 • Dovnload 0.63 Mb.