Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Inhoudsopgave nieuwsbrief 178 – 15. 06. 2013

Dovnload 0.63 Mb.

Inhoudsopgave nieuwsbrief 178 – 15. 06. 2013Pagina4/15
Datum12.03.2017
Grootte0.63 Mb.

Dovnload 0.63 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

Het Systeem

De invloed van deze buitenaardsen mag dan afgenomen zijn door het Ascensie-proces waarin we nu zitten, het machtssysteem dat ze neergezet hebben op Aarde staat er nog steeds. Het wordt in stand gehouden door miljoenen medewerkers, van geheime diensten tot directeuren van multinationals. Ze doen er alles aan om te voorkomen dat de waarheid naar buiten komt. Ze zijn doodsbang dat het volk ontdekt wat ze allemaal op hun geweten hebben. Zoals George Bush senior het zei: "If the people knew what we had done, they would chase us down the street and lynch us." ("Als het volk wist wat we gedaan hadden, zouden ze achter ons aan komen en ons lynchen").

Hun angst voor ontdekking door het volk is de enige reden dat ze hun definitieve stap naar de Nieuwe Wereld Orde nog niet gezet hebben. 'We' zijn simpelweg nog met teveel, ze overzien het niet om nu al tot actie over te gaan.

Het uitroeien van de bevolking is dus nog steeds het hoogste punt op de agenda. Maar ook dat moet geheim gebeuren, dus hun beweegruimte is beperkt. Hun plannen hebben al vele jaren vertraging opgelopen. Tot overmaat van ramp worden ze ook steeds meer geconfronteerd met het feit dat er hogere machten in het universum zijn die het überhaupt niet veel verder willen laten komen dan hoe het nu is. De situatie waarin onze machthebbers zich bevinden, is dus uitzichtloos: aan de ene kant hebben ze alle macht op Aarde in handen, maar aan de andere kant kunnen ze er vrijwel niets mee.

Dat verhindert deze elite-kliek er echter niet van om de oogkleppen gewoon op te houden en toch vrolijk verder te gaan met plannen maken. Want ook in het proces naar de NWO toe, valt er genoeg 'leuks' te doen. Ze zien elkaar regelmatig op orgies, en houden zich bezig met allerlei geheime genootschappen en projecten. Deze geheime projecten strekken zich uit van het bouwen van onderaardse steden, hypermoderne ruimtestations, vliegende schotels en basissen op de maan en Mars, tot tijdreizen, mensenjachten en allerlei bizarre experimenten zoals het clonen van mensen.

De belangrijkste illuminati spenderen hun zomervakantie op de Bohemian Grove in Amerika en de Europese tak ziet elkaar jaarlijks op de Bilderberg Conferentie. Enkele bekenden op de gastenlijst hier zijn o.a. de koninklijke families van Nederland, Engeland en Spanje. Ook de ministers van ontwikkelingssamenwerking zijn hier vaak te vinden, omdat het meeste geld dat bestemd is voor ontwikkelingshulp, traditiegetrouw regelrecht in de zakken van de illuminati verdwijnt. Alle geheime operaties kosten namelijk veel geld, en dat wordt op allerlei illegale manieren binnen geharkt. Zo worden er belastingen geheven die in geen enkele wet terug te vinden zijn, controleert de CIA de wereldwijde drugshandel en laat men de centrale banken geld bijdrukken zonder dat daar een tegenwaarde tegenover staat. Geld uit het niets dus!

Ze genieten van het feit dat ze geheimen hebben voor het volk, dit schept een band met elkaar. En het volk is jarenlang apathisch genoeg gebleken om veel sinistere plannetjes ook ten uitvoer te kunnen brengen. Er zijn maar enkele leden binnen de illuminati die álles weten, want de piramidevormige structuur van het systeem is zo opgezet dat slechts een handjevol mensen het hele plaatje overzien. De rest werkt allemaal op basis van "need to know", er wordt ze niet meer verteld dan nodig is.

None are more hopelessly enslaved than those who falsely believe they are freeDe Vrijmetselarij

Als een lid van de elite goed presteert, kan hij stijgen in rang. Dit verloopt via de vrijmetselarij (8). Wie een hogere graad verdiend heeft, krijgt een met veel ceremonie omgeven initiatie in één van de vele vrijmetselaarszalen die de wereld rijk is. Deze vertrekken zijn vaak van ongekende pracht en praal en bevinden zich in of onder gebouwen die iedereen kent, zoals kathedralen, kastelen en regeringsgebouwen.

Bij deze initiatie wordt de vrijmetselaar in kwestie ook ingewijd in een nieuw geheim. Tegenwoordig zijn de meeste van deze geheimen allang op internet te vinden, maar toch zijn ze bij het grote publiek nog onbekend. Ze gaan over zaken als anti-zwaartekracht-technieken, vrije energie, mind control technieken, het universum, stargates, buitenaards leven, hoe de dood "overwonnen" kan worden (reïncarneren zonder naar de hemel te gaan), en geluidstechnieken waarmee materie onvast of gewichtsloos gemaakt kan worden. De vrijmetselaars waren vroeger werkelijk metselaars, die deze technieken gebruikten. Dit zijn dezelfde technieken die buitenaardsen bij de bouw van de piramides en andere megalitische monumenten gebruikten.

Net als bij andere illuminati-instellingen zoals corporaties, banken, de media, de farmaceutische industrie, de rechterlijke macht en overheden, hebben ook binnen de vrijmetselarij de lagere rangen vaak geen enkel idee aan wat voor systeem ze eigenlijk meewerken. Dit zijn gewone mensen zoals jij en ik. Maar overal geldt: hoe hoger, hoe corrupter. Dit is ook de kracht van dit systeem, en de reden waarom zo weinig mensen uit de school klappen. Zodra ze in de gaten krijgen hoe het systeem eigenlijk werkt, maken ze er zelf al jarenlang deel van uit en voelen ze zich medeplichtig. Ze zijn bang voor de gevolgen als ze gaan praten. Binnen de orde der illuminati wordt het ook niet bepaald op prijs gesteld als er gepraat wordt. Zoals gezegd, een mensenleven is niets waard in deze kringen, dus wie te lastig wordt, wordt gewoon uitgeschakeld.

Om naar een wereldregering toe te werken, hebben de illuminati allerlei globaal operende instanties opgericht. Voorbeelden hiervan zijn de Verenigde Naties, de NAVO, de Wereldbank, het IMF, de WHO (9), Unicef en vele anderen. Deze instanties acteren naar buiten toe alsof ze het beste met de burger voor hebben, maar de waarheid is precies het tegenovergestelde.

De Rockefellers

Wie een beetje onderzoek doet naar de oprichters van al deze instellingen, komt één naam telkens weer tegen: de familie Rockefeller. Hoewel de Rockefellers niet de rijkste illuminati-familie zijn (dat zijn de Rothschilds met een geschat vermogen van 500 biljoen dollar -nee, geen vertaalfout-) (10) zijn ze wel de meest actieve en agressieve familie in hun expansiedrift. De kwaadaardigheid van hun acties en het gebrek aan respect voor hun medemens is stuitend, hoewel ze zich naar buiten toe als filantropen presenteren. Hun favoriete manier van het vernietigen van mensenlevens is het creëren van gewapende conflicten en oorlogen. Dit doen ze doorgaans door het financieren en bewapenen van beide kampen in een conflict en het verspreiden van disinformatie, om ze tegen elkaar op te zetten.

Omdat oorlogen niet overal gecreëerd kunnen worden, richten ze zich daarnaast op het verzwakken van onze gezondheid, met name via kanker. Dit lukt ze aardig. Waar vroeger slechts 1 op de 1.000 mensen met kanker te maken kreeg, is dit tegenwoordig al bijna 1 op de 2. Vooral hun AIDS-campagne was een doorslaand 'succes'. Dit virus creëerden ze net als o.a. SARS, de vogelgriep en de mexicaanse griep in hun geheime laboratoria. Ze verspreidden het via de vaccins van hun farmaceutische bedrijven, en zagen vervolgens tevreden toe hoe het wereldwijd huishield, en soms hele generaties tegelijk wegvaagde, zoals in Afrika. Ondertussen zorgden ze ervoor dat natuurlijke geneesmiddelen tegen kanker, zoals de cannabinoïden in marihuana, wereldwijd verboden werden.

Maar daar bleef het niet bij, want ook via chemtrails, schadelijke straling, voedsel en kleding wordt onze gezondheid bestreden.Hoe onze gezondheid ondermijnd wordt

Alle levende organismen hebben een natuurlijke trilling. Door elektromagnetische straling van buitenaf kan deze trilling verstoord worden. Dit resulteert voor mensen in allerlei kwalen, zoals slapeloosheid, hoofdpijn, depressies, negatieve effecten op het centraal zenuwstelsel en de werking van de hersenen, en kanker (11). Vooral de laatste decennia hebben de illuminati tal van methoden ontwikkeld om onze leefomgeving permanent te vervuilen met allerlei ongezonde straling. Tot de grootste boosdoeners behoren mobiele telefonie, UMTS-masten, WiFi en een wereldwijd netwerk van enorm krachtige stralingsinstallaties, genaamd H.A.A.R.P. (12).

Ons voedsel wordt door de machthebbers zoveel mogelijk (genetisch) gemanipuleerd door essentiële voedingsstoffen te verwijderen en schadelijke elementen toe te voegen, zoals aspartaam en andere chemische troep (13), (14). Vrijmetselaarsbedrijven die zich hieraan schuldig maken zijn vaak te herkennen aan het feit dat ze schijnbaar zonder enige moeite de wereld veroverd hebben. Zoals McDonald's, Kentucky Fried Chicken, Kellogg's en Starbucks. De logo's van deze bedrijven staan vaak bol van de symboliek, want de illuminati zijn gek op geheime symbolen, geometrische waarden (15) en gebaren.

Bij de vervaardiging van stoffen en kleding wordt veel gif gebruikt (16) en daarna worden ze vaak bedekt met het schadelijke gas formaldehyde om kreuken te voorkomen. De containers waarin ze vervolgens vervoerd worden, zijn vaak 'insectenvrij' gemaakt met het giftige gas benzeen. Wie zo'n kledingstuk koopt en direct aantrekt zonder het eerst te wassen, stelt zijn huid bloot aan al deze gifstoffen.


Net als vele andere illuminati zien we de CEO's van McDonald's regelmatig een 'geheim' illuminati handgebaar maken bij openbare optredens, zoals hier op presentaties voor de Spelen. Net als vele andere illuminati zien we de CEO's van McDonald's een 'geheim' illuminati handgebaar maken op de presentatie voor de Spelen.

De Olympische Spelen in Londen in 2012 hadden een hoogtepunt moeten worden in het bestaan van de illuminati. De hele architectuur van het evenement stond in het teken van vrijmetselaarssymboliek (17), (18), en er stond "een gebeurtenis" op het programma. Wat dat precies had moeten worden is ons niet bekend, maar als we het mysterieuze Illuminati Kaartspel uit 1995 (19) mogen geloven, was het weer niet echt feestelijk geweest. Gelukkig had de Galactische Federatie en andere gechannelde entiteiten voor en tijdens de Spelen al laten weten (20) dat gebeurtenissen à la 9/11 niet meer toegestaan zullen worden op Aarde, in deze tijd van Ascensie.

Op de foto: net als vele andere illuminati, zien we de CEO's van McDonald's een 'geheim' illuminati handgebaar maken op de presentatie voor de Spelen
Waar zitten de illuminati?

Overal. Hun tentakels strekken zich uit tot in alle hoeken van ons dagelijks leven. Ze controleren het banksysteem, de media (21), nieuwsdiensten , de farmaceutische industrie, de olie-industrie, regeringen, de beurs, de rechtspraak grotendeels, geheime diensten, legers en de wapenindustrie. Ze beïnvloeden de wetenschap, schoolboeken, universiteiten, de journalistiek en Hollywood. Uitvinders die uitvindingen doen op het gebied van vrije energie of andere zaken die bedreigend kunnen zijn voor het establishment, worden afgekocht, bedreigd of vermoord. Ze zijn eigenaar van de grootste mijnen, casino's, ze beheersen via de CIA de complete drugswereld, de sexslavernij, en ga zo maar door.

Simpel gezegd: zolang je braaf je leventje leidt, keurig belasting betaalt en meewerkt, laten ze je met rust. Zodra je echter van de gebaande paden afwijkt en lastige vragen gaat stellen of iets doet dat de plannen van de machthebbers tegenwerkt, kan je leven in no time op zijn kop gezet worden. Duizenden lastpakken uit de wereldgeschiedenis, van JFK tot Pim Fortuyn, van Nikola Tesla tot Jan Sloot, en van Marten Luther King tot Buddy Holly, kunnen er (niet meer) over meepraten.

Angst is het wapen waarmee ze regeren, met de media als hun trouwe boodschapper. Ze proberen ons overal bang voor te maken. Omdat we van de natuur weinig te vrezen hebben, worden de problemen gewoon verzonnen: terrorisme, global warming, mexicaanse griep, koude oorlog, zure regen, noem maar op. Vrijwel al het goede nieuws wordt voor ons achtergehouden, iedere krant en journaaluitzending staat bol van de angstwekkende berichten. Je zou er bijna bang van worden :)


Het ultieme falen van de Nieuwe Wereld Orde: Ondanks al hun duistere projecten zijn de illuminati er niet geslaagd om de ontwikkeling en groei van de bevolking tegen te houden
Berouw komt na de zonde

De illuminati zijn spiritueel nauwelijks ontwikkeld, en geloven dus ook niet dat er zoiets als karma bestaat. Ze denken dat het leed dat ze anderen aandoen, zonder consequenties zal blijven. Helaas voor hen werkt karma echter overal en altijd in het universum. Dus op een zeker moment zullen zij, in dit leven of een volgend, de gevolgen van hun daden moeten ervaren. Daarnaast zal iedere ziel na zijn overlijden zijn eigen leven moeten evalueren in de Hemel.

Het is in channelings en door mensen met bijna-dood-ervaringen al vaak gememoreerd: zodra je sterft en je aan je reis naar het Licht begint, valt alles weg wat je gepresteerd hebt op het gebied van carrières, macht en rijkdom. Je voelt alleen nog maar hoe je anderen behandeld hebt, hoe je liefgehad hebt, wat je betekend hebt voor anderen. Wat waren voor iedereen de gevolgen van je keuzes, en hoe ben je gegroeid door je ervaringen? Dat zijn de dingen die tellen voor een ziel, en je weet direct wat je goed en fout gedaan hebt. En deze evulatie is niet vrijblijvend, want je zult zelf ook voelen hoe jouw daden gevoeld zijn door anderen. Iedere pijn, elk verdrietje zul je zelf moeten ervaren.

Matthew Ward (22), de spirit van een overleden jongen die nu gechanneld wordt door zijn moeder, schreef dat dit een lang en zwaar proces is voor mensen die op grote schaal wandaden verricht hebben. Daarom worden we in berichten die vanuit hogere dimensies tot ons komen, ook altijd aangemoedigd om geen gevoelens van haat tegen de illuminati te koesteren. Want als het spel hier op Aarde straks uit is, zijn ze niet te benijden.

------------------------------------------------------------------------------------

•(1) 13 SATANIC BLOODLINES OF THE ILLUMINATI. [ terug naar boven]

•(2) The Illuminati Hierarchy. [ terug naar boven]

•(3) The Large Families that rule the world. [ terug naar boven]

•(4) Illuminati Training Video Leaked. Link werkt niet meer? Misschien staat hij nog ergens anders op YouTube. [ terug naar boven]

•(5) Georgia Guidestones. [ terug naar boven]

•(6) Dean Warwick. Link werkt niet meer? Misschien staat hij nog ergens anders op YouTube. [ terug naar boven]

•(7) The Illuminati Assassination List. Link werkt niet meer? Misschien staat hij nog ergens anders op YouTube. [ terug naar boven]

•(8) Het rechtssysteem, vrijmetselarij en de 'Illuminati'. [ terug naar boven]

•(9) Emergency eBlast: The General Looks at the Data – Immediate Action Items. [ terug naar boven]

•(10) The Rothschilds 500 TRILLION DOLLARS. Link werkt niet meer? Misschien staat hij nog ergens anders op YouTube. [ terug naar boven]

•(11) StopUMTS.nl. [ terug naar boven]

•(12) HAARP - New World Order Mind Control and Weather Warfare Weapon. [ terug naar boven]

•(13) The World's First Bionic Burger. Link werkt niet meer? Misschien staat hij nog ergens anders op YouTube. [ terug naar boven]

•(14) SHOCKING TRUTH ABOUT CEREAL EXPOSED (MUST SEE) 2012. Link werkt niet meer? Misschien staat hij nog ergens anders op YouTube. [ terug naar boven]

•(15) Secrets in Plain Sight 1-23 (Full video). Link werkt niet meer? Misschien staat hij nog ergens anders op YouTube. [ terug naar boven]

•(16) Chemical Clothing: Which Hidden Toxins are You Wearing?. [ terug naar boven]

•(17) R.I.P. Rik Clay - The complete 4 hours interview - Zion 2012 Olympics. Link werkt niet meer? Misschien staat hij nog ergens anders op YouTube. [ terug naar boven]

•(18) OLYMPICS 2012: A Mithraic Illuminati Ritual?. [ terug naar boven]

•(19) The Illuminati Card Game - 1995. Link werkt niet meer? Misschien staat hij nog ergens anders op YouTube. [ terug naar boven]

•(20) Matthew Ward - August 2, 2012. [ terug naar boven]

•(21) Ownership Chart: The Big Six. [ terug naar boven]

•(22) The MATTHEW BOOKS. [ terug naar boven]

Doorsmeren en olie verversen
De zoveelste promotiecampagne (actueel met -hopelijk- de zomer in zicht)...

Afgelopen dagen wordt in de media aan alle kanten gewaarschuwd voor de 'gevaren van de zon' : Kinderen moeten op de basisschool bewust worden gemaakt van de kwalijke gevolgen van de zon. Daarom moeten ze op school ook leren smeren met zonnebrandcrème, net als leren tandenpoetsen. Anders gaat huidkanker epidemische vormen aannemen. 'Er is in Europa bijna geen land waar huidkanker zo vaak voorkomt als in Nederland. Het is gelukkig in de meeste gevallen weliswaar geen dodelijke ziekte, maar het aantal doden neemt wel toe'

Geheugen even opfrissen? De kwalijke gevolgen van zonnecrèmes :

Het middel dat ons moet beschermen tegen huidkanker vergroot mogelijk de kans erop. Zeker als er zonlicht bij komt. Dat hebben wetenschappers van de Missouri University of Science and Technology ontdekt. Zonnebrand bevat een ingrediënt dat onze cellen kan beschadigen en de kans op huidkanker kan vergroten.

In zonnebrand zit zinkoxide. Wanneer dit wordt blootgesteld aan zonlicht dan ondergaat het een chemische reactie. En daarbij komen waarschijnlijk vrije radicalen vrij. Deze proberen zich aan andere moleculen te binden, maar terwijl ze daarmee bezig zijn, beschadigen ze cellen of DNA. En dat kan dan weer leiden tot huidkanker. Hoe langer zinkoxide aan zonlicht wordt blootgesteld, hoe groter de kans op beschadigingen.

http://www.leefbewust.com/themas/zonnebrand.html

Slik één pil per dag en je hebt nooit meer paswoord nodighttp://static1.hln.be/static/photo/2013/8/14/8/20130604094012/media_xll_5878988.jpgBewaar artikelBewerkt door: Anneleen De Vel

4/06/13 - 09u42  Bron: Het Laatste Nieuws © thinkstock.


Als het van Google afhangt, kunnen we het paswoord voor onze laptops en smartphones, netwerken en apps binnenkort gewoon inslikken. En dat valt zelfs letterlijk te verstaan, schrijft Het Laatste Nieuws. Want omdat het traditionele paswoord volgens velen te onveilig is geworden, werkt de internetgigant momenteel aan een 'paswoordpil'. "Of een pilletje dat je 's ochtends net zoals een vitaminepil inneemt, en dat je voor de rest van de dag automatisch op alles inlogt", aldus Google.

Dat het kraken van een paswoord voor een onderlegde hacker tegenwoordig kinderspel is, werd onlangs nog bewezen: op vraag van IT-site Ars Technica slaagde een team van hackers erin om 14.800 van de 16.449 voorgelegde paswoorden te ontcijferen. Kraakte de 'slechtste' hacker 62% van de opdrachten, dan haalde de beste in het team liefst 90%, waarbij zelfs schijnbaar veilige paswoorden als 'qeadzcwrsfxv1331' sneuvelden.Veilige alternatieven

Geen wonder dus dat men bij Google werk wil maken van veilige alternatieven, die óók nog eens gebruiksvriendelijk zijn. Want omdat overal één en hetzelfde paswoord hanteren (alweer) onveilig is, heeft ietwat technologiegebruiker intussen minstens een half dozijn paswoorden. "En als je bovendien weet dat de gemiddelde gebruiker tegenwoordig 39 keer per dag een paswoord moet invoeren op zijn computer, laptop of smartphone, én fanatieke gebruikers zelfs tot 100 keer, dan begrijp je dat wij naarstig aan een oplossing werken", aldus Regina Dugan, hoofd van het gezamenlijke onderzoekslab van Google en Motorola, waar men twee wel heel futuristische alternatieven voorstelde: de elektronische tatoeage én de paswoordpil.Tatoeage

De tattoo - die officieel Biostamp heet - is net zoals een computerchip gemaakt van silicium, nauwelijks groter dan een postzegel en blijft probleemloos en zonder al te veel hinder tot twee weken lang op de huid plakken. Bij Google verwerkte men in de tatoeage nu ook een unieke identiteitscode waarmee de drager automatisch zou kunnen inloggen op zijn computer, tablet en/of smartphone en dus ook op de bijbehorende websites en apps.Bij het ontbijt

Maar nog spectaculairder oogt de 'paswoordpil'. "Niet groter dan een vitaminepilletje én ook iets wat je 's ochtends bij het ontbijt kan inslikken", stelt Dugan. In het pilletje zitten een bijna onzichtbare microchip en zender, maar geen batterij. Die is overbodig, want van zodra het pilletje in de maag belandt, zal het maagzuur automatisch voor een 'elektrische' lading zorgen die het zendertje activeert. En dit zonder dat we ons zorgen moeten maken om onze gezondheid: de pil werd intussen al goedgekeurd door de Amerikaanse overheidsinstantie FDA en kan volgens Google zelfs zonder mogelijke schade tot 30 keer per dag ingenomen worden.http://www.hln.be/hln/nl/4124/Multimedia/article/detail/1645476/2013/06/04/Slik-een-pil-per-dag-en-je-hebt-nooit-meer-paswoord-nodig.dhtml
Hongarije verbrandt 500 hectare Monsanto genmaïshttp://xandernieuws.punt.nl/_contentimages/2013-06-02-14-13-45.hongarije%20verbrandt%20monsanto%20genmais.jpg

'Monsanto's misdaad tegen de natuur zal in genetische Apocalyps exploderen en toekomst van het leven op onze planeet in gevaar brengen'
In Hongarije zijn GMO al enkele jaren verboden. Illegale Monsantovelden worden daarom platgebrand.

Op 25 mei werd in meer dan 50 landen geprotesteerd tegen Monsanto, wereldwijde marktleider in genetisch gemanipuleerd zaaigoed. Hoewel in de meeste landen slechts enkele honderden of hooguit een paar duizend mensen bij elkaar kwamen, lijkt het concern toch behoorlijk nerveus te worden (2), vooral nu bekend is geworden dat de Hongaarse regering onlangs zo'n 500 hectare (andere bron: 200 hectare) met het voor mensen schadelijke Monsanto genmaïs heeft laten verbranden.

Mike Adams, beheerder van Amerika's grootste alternatieve gezondheidssite Natural News, juicht de verbranding toe en hoopt 'de dag te mogen meemaken dat de Amerikaanse rechtbanken bevel geven om alle genmaisvelden in Amerika te vernietigen.' Mochten de rechtbanken niet meewerken 'dan ga ik ervan uit dat de mensen vroeg of laat een manier vinden om het zelf in de hand te nemen. Denkt u aan het leger van de 'Twelve Monkeys' (bekende sf-film uit 1995), maar deze keer met genetisch gemanipuleerde zaden (GMO)'.

Al duizenden hectaren platgebrand

Het is niet voor het eerst dat Hongarije het enige jaren geleden verboden genzaaigoed van Monsanto vernietigd heeft. Inmiddels heeft de overheid al duizenden hectare landbouwgrond met illegale Monsanto-gewassen laten afbranden. GMO zijn in 27 landen verboden en minstens 50 landen hebben een verplichte etikettering ingevoerd.

In Amerika, waar de lobby van Monsanto het machtigst is, heeft de fabrikant echter vrij spel. Onlangs verwierpen 71 senatoren een wetsvoorstel om de staten toe te staan eigen wetten voor het etiketteren van levensmiddelen in te voeren. Deze senatoren staan inmiddels bekend als de 'Monsanto-71'. Ook de bekende anti-Obama senatoren Rand Paul en Ted Cruz behoorden tot de ondertekenaars. Paul en Cruz komen uit resp. Kentucky en Texas, landbouwstaten waar de economie onder grote druk staat.

Boeren door GMO in grote problemen

De meeste landbouwers hebben geen benul waarom gewone mensen geen GMO in hun eten willen hebben. Onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat GMO genetisch en biologisch instabiel zijn, voortdurend muteren en massaal kanker kunnen veroorzaken. GMO zijn onder andere gemanipuleerd om bestand te zijn tegen Monsanto's Roundup, een extreem giftig bestrijdingsmiddel dat alles doodt behalve Monsanto-zaden. Deze chemicaliën komen echter in de voedselketen terecht en zijn net zo schadelijk voor de gezondheid als de GMO zelf (2).

De biotechindustrie beloofde landbouwers dat GMO voor hogere opbrengsten en winsten zou zorgen, maar in werkelijkheid is juist het tegendeel gebeurd. Bovendien hebben GMO-gewassen de opkomst van 'superonkruid' veroorzaakt, dat resistent is tegen bestrijdingsmiddelen en inmiddels veel boerderijen bedreigt. Door grond dat door het gebruik van Glyphosaat uitgeput is en dalende oogstopbrengsten komen steeds meer boeren in enorme problemen terecht.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

  • Hoe onze gezondheid ondermijnd wordt
  • Doorsmeren en olie verversen
  • De kwalijke gevolgen van zonnecrèmes
  • Slik één pil per dag en je hebt nooit meer paswoord nodig
  • Hongarije verbrandt 500 hectare Monsanto genmaïs
  • Al duizenden hectaren platgebrand
  • Boeren door GMO in grote problemen

  • Dovnload 0.63 Mb.