Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Inhoudsopgave nieuwsbrief nr. 115 – 23. 01. 11 Pag

Dovnload 4.3 Mb.

Inhoudsopgave nieuwsbrief nr. 115 – 23. 01. 11 PagPagina20/46
Datum05.12.2018
Grootte4.3 Mb.

Dovnload 4.3 Mb.
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   ...   46

Wikileaks en de MSM-filter: de aanloop naar nieuwe “nuke” gesprekken


Complete artikel: news.yahoo.com
Voor wie een beetje oplet begint de wikileaks "cable" soap ondertussen lachwekkend te worden. Zoals bekend heeft wikileaks voor de publicatie van het diplomatische schriftverkeer tussen de Amerikaanse "buitendienst" en ministerie van Buitenlandse Zaken met een handvol kranten een deal gesloten. De kranten moeten de kwaliteit van de informatie bewaken en de cables meer "context" geven.

Ondertussen zijn de Amerikaanse documenten in handen van meer media, zoals RTL en NRC in Nederland (waarover Assange merkwaardig genoeg opmerkt dat hij zelf de cables heeft vrijgegeven (om Nederland "eerlijk" te laten beslissen over een nieuwe missie in Afghanistan), en niet via de Noorse krant aftenposten).

Vrijdag beginnen in Turkije nieuwe gesprekken tussen de "groep van 6" en Iran over Iran's nucleaire programma, en alsof het afgesproken is, gaat de "oogst" cables van deze week over........

....Iran.

Paper: Iran still trying to buy nuclear technology

Large Fraction of Swedish nuclear business in Iran

Nuclear worries behind failed Forsys deal: WikiLeaks

Toeval?


Gastland Turkije, een land dat in de eerste batch cables ook al flink ervan langs kreeg, kan zich ook verheugen op meer onthullingen:

Turkey allowed US ‘extraordinary rendition’: WikiLeaks

Turkije, samen met Brazilië, sloot vorig jaar met Iran een "nucleaire deal" dat precies hetzelfde was als wat de groep van 6 voorstelde. Het westen torpederden de voorstellen echter.

Onder veel tromgeroffel gaat wikileaks nu ook financiële informatie van de Zwitserse bank Julius Bear over offshore bankrekeningen van prominenten, politici en superrijken openbaar maken. Alhoewel openbaar: namen zullen niet genoemd worden waarmee de informatie dus de facto waardeloos is.Tot nu toe is 2% van de "cables" openbaar gemaakt.

Bankensector reddeloos verloren


Door Micha Kat
Berichten wijzen op pijlsnelle en complete ineenstorting * ABN Amro haalt telefoonnummers van persvoorlichters van de site: je kunt ze alleen nog mailen * Ierland gaat ZELF GELD BIJDRUKKEN om total collapse nog even uit te kunnen stellen

De berichten die ons bereiken over de toestand van de banken zijn meer dan alarmerend. Reeds begin vorig jaar wezen we onze lezers erop dat ING virtueel failliet is. Enige maanden geleden konden we melden dat deze bank volledige fake-’winst’-cijfers publiceert (net als ABN Amro) en toevlucht moet nemen tot de meest opzichtige vormen van boekhoudfraude. Maar ook Rabobank lijkt te worden meegezogen in de mondiale malaise. Eerst kwam er het absurde bericht over de miljardensteun voor deze bank vanuit de Amerikaanse FED en kort daarop bleek deze bank voor miljarden aan obligaties te hebben weggezet, samen met bijna alle andere banken. In de eerste drie werkdagen van 2011 heeft Rabo 5 miljard aan obligaties uitgezet! DFT-columnist Frank Schaeffers sprak van ‘emissie-geweld in de bankensector’. Wat is er aan de hand?

Banken probeerden als gekken zo veel mogelijk poet uit de markt te trekken voordat bedrijven en ook landen (Portugal, Italie, Spanje, Belgie, etc) de obligatiemarkten gingen betreden. De banken hebben de leencapaciteit dus reeds grotendeels leeggezogen! Als klap op de vuurpijl blijkt Ierland thans zelf geld te moeten gaan bijdrukken [kan niet, mag niet, geeft de uitzichtloosheid aan] om de banken overeind te houden en heeft ABN Amro de telefoonnummers en de namen van de persvoorlichters van de site gehaald nadat bleek dat de interne controle van de bank van Gerrit ‘DSB’ Zalm een grote puinhoop is. Dat deze Zalm desondanks nog durft te spreken van ‘verbeterde communicatie‘ is……. nou ja…..

http://www.de-wereld-draaft-door.nl/2011/01/17/bankensector-reddeloos-verloren/

Geo expert slaat alarm over nog steeds weglekkende olie Golf van Mexico

Het grote publiek ziet en hoort er niets over, maar de ramp met het Deepwater Horizon boorplatform op 21 april 2010 lijkt nog steeds niet bedwongen.

B.K. Lim, geologisch expert met 30 jaar ervaring in de olie- en gasindustrie, heeft in een brief aan leden van het Amerikaanse Congres alarm geslagen over de situatie op de bodem van de Golf van Mexico. Volgens Lim is er overvloedig bewijs dat de zeebodem is gescheurd, het afsluiten van het olielek is mislukt en er nog steeds onbekende hoeveelheden olie en methaan weglekken, waardoor er een enorm gevaar bestaat voor een nieuwe grote ramp. Lim, expert in het analyseren van de integriteit van zeebodems om te bepalen of er veilig naar olie en gas geboord kan worden, richt zich in zijn brief aan Congresleden Fred Upton en John Shimkus, de voorzitters van respectievelijk het Comité Energie & Handel van het Huis van Afgevaardigden en van het Subcomité Milieu & Economie. 'Sinds het begin van het Deepwater Horizon lek ben ik erg bezorgd geweest over de fragiele, zwaar gebrekkige en mislukte Zoutinspuitings-Geologie die een belangrijke bijdragende factor was bij de oncontroleerbare, voortdurende stroom koolwaterstof (een hoog ontvlambaar gas) die uit het Macondo reservoir vloeide. De voortgaande koolwaterstof uitstroom heeft langdurige, onomkeerbare en potentieel ernstige gevolgen in de Golf van Mexico door:

1. De op ongekende schaal voorkomende verdamping van enorme hoeveelheden methaanverbindingen;

2. Het veroorzaken van spanningen tussen de lagere en hogere (aard)korst, met als gevolg abnormale, lichte en ondiepe aardschokken bij de New Madrid breuklijn;

3. De ondergrondse erosie onder de zeebodem in de buurt van de rand van de (geologische) plaat ondermijnt de stabiliteit van het talud (van de zeebodem onder de Golf), met mogelijk tsunami veroorzakende, gigantische onderzeese aardverschuivingen als gevolg.'

Volgens Lim staat het buiten kijf dat de olielekkages, gasontsnappingen, breuken en ontplofte kraters in de zeebodem rond de Macondo bron -die te zien zijn op de video's van de onderwaterrobot ROV- het directe gevolg zijn van het in het wilde weg boren in en omwroeten van de zeebodem, het injecteren van oplosmiddelen en andere niet bekend gemaakte activiteiten.

'Omdat het niet gelukt is de bewuste bron bij de basis bij de hulpputten in cement te kapselen en af te sluiten, ontsnappen er nog steeds onder hoge druk onbekende hoeveelheden koolwaterstof uit het reservoir en door de vele breuklijnen naar de zeebodem. Het is onmogelijk deze olielekkages in te kapselen. Totdat er een oplossing voor is gevonden om deze barsten te dichten zullen de koolwaterstoffen -inclusief waterstofsulfide (H2S)- oncontroleerbaar en zonder ophouden giftig materiaal blijven uitspuwen, ten koste van het zeeleven en met groot gevaar voor de publieke gezondheid.'

Drie video opnames als bewijs

Door de tientallen jaren lang opgedane professionele ervaring meent Lim een goede analyse te kunnen maken van de onderwateropnames die werden gemaakt met de ROV (Remote Operated Vehicle). In deze opname is de kantelende kop van boorput A te zien, waaruit van methaan verzadigd zeewater opstijgt. In de buurt van de Macondo boorput zweven dicht bij de zeebodem methaangasbellen en geherkristalliseerde methaandeeltjes. Tevens is het ontstaan van nieuwe barsten en een uitpuilende zeebodem te zien, samen met een reeds ontplofte krater.

In het volgende filmpje is te zien hoe de horizontale witte geleidelijn van de ROV verdwijnt in een dikke, donkere wolk van olieachtige vloeistof. De witte vlekjes die langzaam naar de zeebodem dalen zijn waarschijnlijk stukjes zeebodem die door de opstijgende gaskolom bij de actieve breukopeningen naar grotere hoogte zijn gestuwd. Het geherkristalliseerde methaan is hier transparanter en lichter en lijkt als gevolg van de door het gebroken licht veranderende kleur te leven.

De derde, korte opname vertoont een periodieke uitdrijving van gas door één van de barsten in de zeebodem. Net als bij geisers verzamelt het gas zich onder de bovenste afzettingslaag, totdat de opgebouwde druk pal voor iedere periodieke uitdrijving te hoog is geworden. Daarnaast voegde Lim nog een aantal foto's toe die gemaakt zijn van de video opnames van de ROV en waarop als gevolg van de olielekkages poelen met teer/olie of olieachtige afzetting op de zeebodem zichtbaar zijn.

'Alhoewel het heel moeilijk is om onder de huidige omstandigheden een duidelijk beeld te krijgen van wat er gaande is op die diepte, levert mijn intensieve training en ervaring bij het analyseren van dit soort situaties -gecombineerd met deze beelden en andere beelden waar ik de beschikking over heb- bewijs dat olie en gas nog steeds onverminderd uit het oncontroleerbaar lekkende reservoir stromen.'

Hoop dat Golfstroom herstelt vervliegt

Vanaf augustus 2010 plaatsten we diverse artikelen over de Golfstroom in de Atlantische Oceaan, die volgens diverse wetenschappers als gevolg van de olieramp in de Golf van Mexico vrijwel geheel tot stilstand is gekomen. Als de Golfstroom zich niet snel herstelt dan zal dit dramatische gevolgen hebben voor het wereldwijde klimaat en in onder andere Europa een nieuwe kleine ijstijd veroorzaken. De analyse van geoloog Lim geeft echter steeds minder hoop dat de natuur zich inderdaad vanzelf zal herstellen, aangezien de onderzeese olielaag in de Golf van Mexico -de motor van de Golfstroom in de Atlantische Oceaan- alleen maar dikker lijkt te worden.

Xander - Bron: Gulf Oil Spill Remediation Conference

Zie ook: 04-01: 'Nieuwe ijstijd vrijwel zeker nu Golfstroom verstoord blijft'

2010:

03-10: Makers van film over olieramp Golf van Mexico allemaal vergiftigd

28-09: 'Hele gemeenschappen kotsen bloed als gevolg van bij olieramp gebruikt oplosmiddel'

03-09: 'Golfstroom Atlantische Oceaan inderdaad verstoord door olieramp'18-08: 150 garnalenvissers en wetenschappers: Olie Golf van Mexico nu onder water
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   ...   46

  • Geo expert slaat alarm over nog steeds weglekkende olie Golf van Mexico
  • Drie video opnames als bewijs
  • Hoop dat Golfstroom herstelt vervliegt
  • Zie ook

  • Dovnload 4.3 Mb.