Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Inhoudsopgave nieuwsbrief nr. 115 – 23. 01. 11 Pag

Dovnload 4.3 Mb.

Inhoudsopgave nieuwsbrief nr. 115 – 23. 01. 11 PagPagina23/46
Datum05.12.2018
Grootte4.3 Mb.

Dovnload 4.3 Mb.
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   ...   46

Prikbord nr. 228 van Columnist Leo J.J. Dorrestijn (21.2.2011)

Machtsstrijd


Er is in dit land een verborgen machtsstrijd gaande. De gevestigde orde wil de privileges niet opgeven, de rechterlijke macht wil niet ‘gecontroleerd’ worden, de netwerken willen hun subsidies behouden en de linkse partijen willen hun peperdure hobby’s niet opgeven. Daar tussendoor spelen media, advocatuur, vakbonden en koningshuis hun rollen van eigenbelang en onaantastbaarheid. Hoezo democratisch?

Onthullingen


De gretigheid waarmee linkse partijen ‘onthullingen’ benutten om de huidige regering in diskrediet te brengen, is opvallend te noemen. De fraudes door Melkert (met EU-gelden), Borghouts (met subsidies voor milieu-activisten), de ICCO (illegale steun aan terroristen), mevr. Herfkens (huursubsidie), De Waal (falende toezichthouder), Albayrak (uit de hand gelopen asielfraude) en het kiezersbedrog van mevr. Halsema werden met de mantel van linkse vergevensgezindheid bedekt. Ook minister Rosenthal heeft moeite om de bezem te hanteren nu de ICCO zich niets aantrok van de aangekondigde sancties. En minister Opstelten mag van links juist nog iets flinker worden. Tja, als dit betekent dat enkele politiebonzen worden ontslagen, evenals de paniekzaaiende nationale terreurbestrijdingscoördinator, dan heeft de oppositie wellicht een punt.

Schengen en andere ongein


Portugal leent een miljard (met moeite iets meer) en heel de EU is weer ‘gerustgesteld’. Intussen kunnen de eigen jaarrekeningen al jarenlang geen goedkeuring krijgen van de Europese accountants vanwege alle fraude en verspillingen. Misschien iets voor het ‘Europese’ hof? Lees daartoe ook de boeken van Van Buitenen en Eppink.

Onze Raad van State en rechters zetten intussen de voet dwars bij het indammen van de aantallen illegalen. Daarmee bewijzen ze dit kabinet een grote dienst, omdat duidelijk wordt hoe onzinnig het is om illegaliteit niet strafbaar te stellen en een dubieus akkoord voor burgers uit Schengen-landen uit te breiden tot illegalen. Gauw opzeggen en gewoon weer baas worden in eigen land.


Spoeddebat


Jarenlang zijn Kamerleden volstrekt onwetend omtrent ProRail, of de windmolenmaffia, of InHolland, of de Demmink-affaire, of de mis-standen bij de Jeugdzorg. Doch komt er een journalist of klokken-luider met een zielig verhaal over een jongen in een inrichting, die al jaren on(be)handelbaar is, dan volgt er een ‘spoeddebat’. Spoed met wat? Voor de camera’s acteren, inclusief de staatssecretaris, of alleen maar het kabinet een beetje ‘kietelen’? Want waar is hun betrokkenheid bij de curatorschandalen, bij de Bijlmerrampslacht-offers en bij de duizenden onnodige doden in de zorg? Misschien moeten Kamerleden eens wat minder de krant lezen en vaker de rapporten van de Algemene rekenkamer of van drs. Poot.

Uitlevering


Nederland heeft een nieuw staaltje van ‘EU-Freundlichkeit’ getoond, door aan Polen waar de overheid en de rechterlijke macht nog veel moeten leren, meerdere keren een Nederlandse onderdaan uit te leveren op een vage beschuldiging. Waar Duitsland zelfs geen oorlogsmisdadigers uitlevert en Nederland ook aan illegalen rechten moet geven, is de gewone burger rechteloos gemaakt. Het vertrouwen in onze rechtsstaat is tot een dieptepunt gedaald en dan te bedenken hoe slecht we hier worden geïnformeerd over feiten die de ‘elites’ van onze samenleving raken. De cynische vraag rijst dan of iemand in het Poolse rechtssysteem werkelijk slechter af is…

Hoe Nederland wordt opgeheven

Geplaatst op januari 17, 2011 door hetuurvandewaarheid
Volg de originele link van het artikel – aldaar nog veel meer misstanden over ons veronderstelde koningshuis.

HOE NEDERLAND WORDT OPGEHEVEN

De bekende en respectabele geschiedkundige Dr. Hans Vogel, die wij hier even citeren, naar aanleiding van een stuk dat hij vorig jaar voor Pro Republica eens heeft geschreven:

Blijft over het nationale niveau, dat op den duur de enige bedreiging zal blijken te vormen voor het voortbestaan van het Europese gedrocht. Die nationale staten zal ‘Europa’ dus uiteindelijk moeten bestrijden, al was het alleen maar om zijn eigen voortbestaan veilig te stellen. Dat betekent dus dat de nationale staat zal moeten verdwijnen, en daarmee automatisch de monarchie in de paar Europese staten waar die nog bestaat.”

Het bewuste stuk ging over de val van de monarchie, als gevolg van de Europese eenwording. Op gemeentelijk en regionaal niveau zal er geen bedreiging van deze geplande eenwording uitgaan, echter de “natie-staat” vormt daarentegen het ultieme obstakel voor dat verhevendoel. Die moet dus worden ontmanteld en we zien allemaal, dat daar hard aan wordt gewerkt. Van enige politiek beleid in Den Haag is geen sprake meer, mits getoetst aan de EU consignes. Een logische gevolgtrekking is dan ook dat de monarchie, zoals hier in Nederland bij het opheffen van de nationale staten geen bestaansrecht meer heeft. Dat is een zeer plausibele verklaring en het lijkt er op, dat de monarchie en de Nederlandse burgerij voor hun voortbestaan elkaar in de armen zullen vliegen. Dat is al geen best vooruitzicht, buitengewoon onwaarschijnlijk,maar het kan nóg erger.

In onze perceptie staan wij sinds de Tweede Wereldoorlog onder controle van de overwinnaar van die oorlog, de Verenigde Staten. Om ons even tot ons eigen land te beperken, is het de facto een protectoraat geworden, met de driehoek monarchie-corporatisme-politiek als uitvoerend zetbaas. Dezelfde krachten die schuil gaan achter de Europese eenwording, met als gevolg een verdere uitholling van de Nederlandse soevereiniteit en doorzettende verpaupering (netto betaler EU, IMF, etc.) mede als gevolg van gecreëerde crises. Vóór de Tweede Wereldoorlog en sinds de invoering van de monarchie door de Engelsen, was ons land min of meer protectoraat van het Britse imperium, maar konden we uit de grote conflicten wegblijven, koloniale economische terreur-acties uitgezonderd. Sinds ons lidmaatschap van de NAVO, EU, OESO, IMF, etc.is dat niet meer het geval, door de verstrengeling van onze economische belangen met die van andere staten.

Zoals we stelden, het kan nóg erger. Wij zijn er namelijk stellig van overtuigd, dat de monarchie, bij monde van de familie Von Amsberg, in het geheel niet de liquidatie van de natie-staat Nederland in de weg staat, integendeel. Al veel eerder hebben wij betoogd, dat die lieden zich weinig tot niets aan het Nederlands belang gelegen laten liggen. Slechts eigen belang telt. Dit uit zich in het (doen) verkwanselen van onze soevereiniteit, waar de “kroon” in beginsel al helemaal geen recht op kan laten gelden en het dus in feite ook niet kan weggeven. Maar toch is dit wel gebeurd, getuige het Verdrag van Lissabon en de voorliggende poging tot het doordrukken van een EU grondwet. Ook de aanwezigheid van de “hoogheden” bij occulte vertoningen zoals Bilderberg en Club van Rome geven aan, dat er een geheel andere agenda wordt gediend. Ons “koningshuis” haakt aan bij het globalistische EU denken en stelt daarmee haar eigen miljarden belangen veilig. Althans daar wordt van uitgegaan, dat is te volgen voor iedereen die kan lezen. Ook de uitsluiting van (EU kritische) politieke partijen door een ongekozen staatshoofd maakt deel uit van dit proces.

Het grondvesten van een EU-staat met allerlei deelregio’s, is niets anders dan het her-invoeren van het Habsburgse Rijk en daarmee zijn we teruggeworpen naar de periode van vóór de 80-jarige oorlog, de late Middeleeuwen dus. “The Dark Ages” heet dat in het Engels en niet voor niets. Het heeft geen zin dit via de politiek trachten tegen te houden, zie de “driehoek”. Normaal gesproken zou je er zelfs de “soevereine vorst” op moeten aanspreken, of althans iemand die trouw heeft gezworen aan het Volk van Nederland. De politiek, de uitvoerende en wetgevende macht zijn schatplichtig aan de “driehoek” in deze één-partijstaat. De vraag is: waar kunnen we dan in vredesnaam nog wél ons recht halen? Wie het weet, mag het zeggen, de reactieknop staat aan…..

Originele artikel:http://herstelderepubliek.wordpress.com/2010/08/16/de-opheffing-van-nederland/

Het geheim dan Delft

Geplaatst op januari 17, 2011 door hetuurvandewaarheid
Volg de originele link van het artikel – aldaar nog veel meer misstanden over ons veronderstelde koningshuis
HET GEHEIM VAN DELFT

Brief aan de heer J. De Wit van Leefbaar Delft, naar aanleiding van de weigering van de burgemeester van Delft Bas Verkerk, ook wel bekend als Nederlands kampioen bijbaantjes (80+?) en graaier van gemeenschapsgeld .

Bijdrage door K.B. Dijkstra, Republikein in ballingschap

Geachte heer De Wit,

Ik las in het AD van 6 augustus dat u geen genoegen neemt met de weigering van de burgemeester het graf van Willem van Oranje te openen voor onderzoek door Delftech. Het verbaast me dat u meent dat alleen de koninklijke familie dit verzoek kan weigeren en dat de burgemeester moet aantonen dat ze dit gedaan hebben. Dit klopt niet hoor.

Ook het argument van de burgemeester dat de grafrust dient te prevaleren is onzin. Grafrust geldt 30 of 70 jaar en geen 426 jaar. De koninklijke familie, die moet je overigens met kleine letters schrijven volgens zowel het stijlboek Volkskrant als het stijlboek Trouw, deze zogenaamde koninklijke familie, zijn helemaal geen rechthebbenden inzake de grafrust en piëteit, want ze zijn 0,0 % verwant aan Willem de Zwijger.Het huis van Oranje-Nassau is sinds 1702 al drie keer uitgestorven.

Na de dood van stadhouder Willem III in 1702 ging het stadhouderschap over op de Friese Nassau’s, nakomelingen van een jongere broer van prins Willem I, Jan de Oude. Prins Willem V is vrijwel zeker geen zoon van prins Willem IV maar van Douwe Sirtema van Grovestins. Koningin Wilhelmina is vrijwel zeker geen dochter van koning Willem III maar van Sebastiaan Sigismund de Ranitz. Even googlen, dan komt u bij de artikelen in Wikipedia over Douwe Sirtema van Grovestins en Sebastiaan Sigismund de Ranitz.

Willem V werd in zijn tijd ook wel ”de molenaarszoon” genoemd, maar het is vrijwel zeker dat jonkheer Douwe Sirtema van Grovestins de biologische vader was. In de Nieuwe Kerk kunt u een brochure kopen, waarin ook de stamboom van het zogenaamde huis van Oranje-Nassau wordt vermeld en de indeling van de grafkelders. Merkwaardig is dat er ook 3 onbekende prinsen en prinsessen tussen liggen, waarvan 2 vermoedelijk een dochter en een zoon van Frederik Hendrik zijn. Misschien is de 3e Douwe Sirtema van Grovestins? De ware reden dat wetenschappelijk onderzoek op de stoffelijke overschotten niet wordt toegestaan is waarschijnlijk dat tegenwoordig DNA onderzoek mogelijk is, waardoor de mythe van het huis van Oranje-Nassau kan worden ontzenuwd.

Het is zodoende zeker in dit geval moeilijker een mythe te ontkrachten dan een leugen. Om de zelfde reden heeft reeds koningin Juliana geweigerd mee te doen aan wetenschappelijk onderzoek naar de mate van verwantschap met de Romanovs (Anna Paulowna, vrouw van koning Willem II), alle andere Europese vorstenhuizen en ex-vorstenhuizen deden wel mee. Dan zou namelijk blijken dat ze helemaal geen Russisch bloed hebben, althans niet meer dan de familie Waldeck-Pyrmont heeft. Beatrix herkent bij zichzelf wel ”Russisch bloed” vertelde zij in het tv interview met Maartje van Weegen, maar dat is onzin, want het vaderschap van Willem III is met betrekking tot Wilhelmina geen reële optie. De man was 42 jaar ouder dan Emma van Waldeck Pyrmont en hij was ziek, diabetes, aderverkalking, en (inadequaat behandelde) syfilis waardoor hij impotent en onvruchtbaar was geworden, tevens chronische psychiatrie. Want waarom stonk Willem III zo uit zijn mond, dat je er op een meter afstand beroerd van werd? Hoe heeft hij dan toch een 42 jaar jonger prinsesje kunnen versieren?

Leven er dan helemaal geen echte nakomelingen van Willem de Zwijger meer? Jawel, in London wonen 2 ongehuwde dames die afstammen van een dochter van koning/stadhouder prins Willem III en in Berlijn een prins van Oranje, die stamt overigens niet van Willem de Zwijger af, maar van zijn jongere broer Jan de Oude. Om deze reden is het ook niet mogelijk een kopje te bemachtigen waar Beatrix uit gedronken heeft of een haar van Amalia te bemachtigen, deze mensen en hun speeksel, bloed, sperma, haar wordt feilloos afgeschermd. Je zult in hun vuilnisbakken ook niks vinden.

Maar van wie is die grafkelder feitelijk?

Hij is denk ik van de hervormde gemeente en of er huur voor wordt betaald weet ik niet. Of die huur dan inbegrepen is in de 145 miljoen euro die deze poppenkast ons jaarlijks kosten zou is eveneens onbekend, in ieder geval volstrekt ondoorzichtig.

Balkenende heeft de kamer wel meer transparantie beloofd, maar of hij woord houdt? Trouwens, hoe lang is die man nog demissionair premier en hoe gaat zijn opvolger hiermee om? Beatrix heeft trouwens ook onlangs in (de republiek) Litouwen tegen journalisten gezegd dat zij meer transparantie over de kosten ook heel belangrijk vindt.

Hier betreft het dan de kosten van de overtreding van de wet op de lijkbezorging. Op 3 plekken in de wet wordt gesteld dat het gebruik van een grafkelder in een kerk, het balsemen met een lange werkingsduur en überhaupt deze vorm van lijkbezorging niet is toegestaan, maar aan het eind van de wet wordt voor de lijkbezorging van leden van het koninklijk huis en na verkregen toestemming van de minister ook van andere leden van de koninklijke familie deze wet niet van toepassing is…Zoals de wet op de loonbelasting en successierecht niet op deze familie van toepassing is.

Een probleem is ook dat er nog maar 3 plaatsen beschikbaar zijn, dus Beatrix kan er nog bij, maar als de man met de zeis ook voor ”prins” Pieter van Vollenhoven, prinses Margriet etc. langskomt, is er geen plaats meer. Het lijkt mij beter dat de familie dan zelf maar een grafkelder laat bouwen op eigen terrein, eentje die niet in een kerk uitkomt, waar ze dan ongebalsemd ingaan, of gewoon in een zandgraf op een eigen particuliere begraafplaats, op eigen grond/voor eigen kosten.

Waarom iets, lijkbezorging, bij wet zo goed mogelijk regelen, maar voor de leden van een bepaalde familie daarop een uitzondering maken? De wet begint immers ook met de archaïsche inleiding ”wij Beatrix bij de gratie Gods hebben goedgevonden en verstaan dat het nodig is nieuwe regelen op te stellen voor de lijkbezorging” dan moeten ze het ook niet “goed vinden en verstaan” dat ze zelf langdurig gebalsemd in een grafkelder opgeslagen worden die wel in een kerk uitkomt, wat volgens de wet niet mag.Met welk doel worden deze mensen verhinderd tot stof te vergaan?

Wat willen we nog met al die stoffelijke overschotten? Bezoeken kunnen we hen niet en wetenschappelijk onderzoek wordt al evenmin toegestaan. Terwijl wetenschappelijk onderzoek zo interessant kan zijn, zo is b.v. recent aangetoond dat Tutanchamon uit een incestueuze relatie is geboren en waarschijnlijk daarom zo vroeg is gestorven.

In ieder geval moet voorkomen worden dat op kosten van de hervormde gemeente, de stad Delft en het ”Rijk” (de noord-Nederlandse rompstaat) een derde grafkelder wordt aangelegd om daarin nog meer nakomelingen van Douwe Sirtema van Grovestins en Sebastiaan Sigismund de Ranitz op te slaan, om nog maar helemaal te zwijgen van de nakomelingen van Jorge Zorreguieta, die ik overigens alle 4 nog een lang leven en daarna een normale lijkbezorging toewens.

Het is immers ook helemaal niet goed voor de rouwverwerking als je niet gemakkelijk en regelmatig naar het (urnen of zand)graf kunt gaan. Alleen van Juliana is bekend dat zij na de dood van haar vader een paar keer de grafkelder heeft bezocht, elke psycholoog of pastor kan bevestigen hoe belangrijk dat is.

Met piëteit heeft de opslag van stoffelijke overschotten in een niet gemakkelijk voor de nabestaanden toegankelijke grafkelder ook al niets te maken.

http://www.geennieuws.com/2010/06/de-deksels-van-oranje/

Originele artikel: http://herstelderepubliek.wordpress.com/2010/08/17/het-geheim-van-delft/


Palestina waarschijnlijk in september wereldwijd erkend


Bron / origineel: (c) dawah-tv.nl
AL-QUDS - Wanneer de zaak in september wordt besproken bij de Verenigde Naties zal de Palestijnse Autoriteit (PA) streven naar een erkenning voor een Palestijnse staat van meer landen. De Palestijnse Autoriteit zal als eerst bij de VN-Veiligheidsraad erkenning zoeken. Mocht dit falen, dan zal het zich keren tot de Algemene Vergadering. Daar zijn de besluiten niet bindend, maar is er ook geen verbod uitvoerbaar, zegt minister van Buitenlandse Zaken Riyad al-Maliki.

Brazilië, Argentinië, Bolivia, Ecuador, Uruguay, Paraquay en Peru hebben afgelopen december de Palestijnse staat erkend. Guyana heeft deze stap ook al genomen. Er wordt verwacht dat binnenkort ook Chili zich zal aansluiten aan de landen. De Israëlische krant Yedioth Ahronoth noemde de stap van Guyana "een duw in de rug van de Palestijnen en Israëliërs om te onderhandelen over een vredesakkoord".

Ook landen in Azië, Afrika en het Carabisch gebied zullen de Palestijnse staat erkennen, zegt de PA minister.

"Het Caribisch gebied bestaat uit 12 kleine staten, maar deze landen hebben hetzelfde gewicht bij de stemming als China in de Algemene Vergadering van de VN," werd hij maandag geciteerd door de Associated Press.

De Palestijnen spreken met Honduras, Guatemala en El Salvador. Evenzo heeft Spanje een belofte gemaakt om Palestina in september te erkennen, heeft Maliki gezegd. Het lijkt erop er achter de Palestijnen een meerderheid staat in de Algemene vergadering, echter is succes niet gegarandeerd, vermeldt Al Jazeera.

De VS legt automatisch zijn verbod op wat betreft maatregelen die Israël niet gezind zijn. Vorige week heeft het Amerikaanse huis van Afgevaardigden een beslissing aanvaard die "unilaterale maatregelen ter erkenning van een Palestijnse staat veroordeelt." Ook de Europese Unie is terughoudend en zegt Palestina op een 'gepaste' tijd te erkennen.http://zaplog.nl/zaplog/article/palestina_waarschijnlijk_in_september_wereldwijd_erkend

Beruchte abortusdokter knipte ruggengraat van baby’s doorjanuari 20, 2011 By: silviavideler
Dokter Kermit Gosnell. © ap

In Philadelphia worden een beruchte abortusdokter en negen van zijn medewerkers beschuldigd van de moord op minstens zeven levensvatbare baby’s. De arts knipte de ruggengraat van de foetussen door nadat hij ze bij de moeder had afgedreven. Dat meldt het persagentschap Reuters.

De operatietafel in de kliniek van Gosnell in Philadelphia. © ap

‘Family planning’ was een van de diensnten waar je in de kliniek voor terecht kon. © photo news

Procureur Seth Williams. © apProcureur Seth Williams eist de doodstraf tegen dokter Kermit Gosnell voor de zevenvoudige moord. Williams is er evenwel quasi zeker van dat er honderden baby’s op gruwelijke wijze werden afgemaakt in de kliniek van Gosnell.

De dokter was ‘gespecialiseerd’ in abortussen bij vrouwen met weinig of geen financiële middelen. De man was actief van 1979 tot 2010. De beschuldigingen komen er na een jarenlang onderzoek door een grand jury.De dokter en zijn medewerkers werden gisteren gearresteerd. Ze worden beschuldigd van moord, kindermoord, samenzwering en het plegen van abortus na een zwangerschap van 24 weken. In de staat Pennsylvania zijn dergelijke vruchtafdrijvingen bij wet verboden omdat ze het leven van de moeder in gevaar kunnen brengen. Er zou ook een vrouw in de kliniek zijn gestorven door een fout bij de verdoving.

“Ik ben er mij van bewust dat abortus een hekel thema is”, zei procureur Seth Williams nog op de persconferentie. “Maar een dokter die de ruggengraat van ademende, levensvatbare baby’s doorknipt met een schaar, is volgens mij bij wet een moordenaar”.

Gosnell rekende zijn klanten een tarief aan dat varieerde naargelang van de periode dat de moeder zwanger was. Voor de eerste drie maanden vroeg hij 325 dollar. Voor een illegale abortus (langer dan 24 weken) moest de moeder tussen 1.625 en 3.000 dollar neertellen. (eb)

Het tarief van de abortus werd bepaald door de duur van de zwangerschap. © ap20/01/11 16u22
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   ...   46

  • Onthullingen
  • Schengen en andere ongein
  • Spoeddebat
  • Uitlevering

  • Dovnload 4.3 Mb.