Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Inhoudsopgave nieuwsbrief nr. 115 – 23. 01. 11 Pag

Dovnload 4.3 Mb.

Inhoudsopgave nieuwsbrief nr. 115 – 23. 01. 11 PagPagina45/46
Datum05.12.2018
Grootte4.3 Mb.

Dovnload 4.3 Mb.
1   ...   38   39   40   41   42   43   44   45   46
Immers, de Loop Current in de Golf van Mexico is al sinds 28 juli 2010 gestopt. Deze lusstroom is als aanvoerlijn van warm water voor de Warme Golfstroom naar onze streken (van de Caraïben tot aan de Noordzee) een cruciaal onderdeel van het mondiaal stroomsysteem, en bepalend voor ons klimaat.

Vanuit de Yucatan Current komt deze lusstroom binnen in de Golf van Mexico, draait daar letterlijk een opwarmrondje, en stroomt vervolgens tussen Florida en Cuba door, de Amerikaanse Oostkust langs, en vandaar als de Warme Golfstroom door naar Europa.Het sterven van de Loop Current in beeld

In de zomer van 2010 meldde de Italiaanse professor Gianluigi Zangari, van de Frascati National Laboratories (LNF) van het National Institute of Nuclear Physics (INFN), hoe hij in de bestudering van satellietdata van de afgelopen 10 jaar ontdekte dat de Loop Current in de Golf van Mexico aanzienlijk aan kracht heeft ingeboet. Nature schreef al in 2005 dat de Warme Golfstroom sinds 1957 met 30% is afgenomen. Op 28 juli 2010 meldde prof. Zangari dat de Warme Golfstroom op de 47e breedtegraad abrupt was gestopt, dat de temperatuur van het oceaanwater daarin met maar liefst 10 graden Celsius was gedaald, en dat de snelheid en energie zodanig waren afgenomen (van 10 naar 5 knopen) dat men vanuit de satelliet van de Warme Golfstroom nog maar éénderde deel kon waarnemen.Zangari ontdekte vervolgens dat de data van verschillende satellieten — CCAR Colorado, NOAA en US Naval data — ineens niet meer met elkaar overeenkwamen, waar zij dat tot 12 juni 2010 nog wel hadden gedaan.

Ondanks de manipulaties van de CCAR-data bleef Zangari bij zijn conclusie dat door de BP-ramp de Loop Current ernstig is verstoord, en dat vanwege de gevolgen daarvan voor de Warme Golfstroom nu een ijstijd op gang is gekomen — onvermijdelijk, maar onvoorspelbaar in de snelheid waarmee deze zich ontwikkelt.

Een deel van de Yucatanstroom gaat voorbij aan de Golf van Mexico en stroomt nog mee naar boven, maar aangezien er al olie uit de Golf van Mexico is terechtgekomen in wat er nog over is van de Warme Golfstroom, zal de afbraak van die laatste steeds sneller gaan. En dat heeft desastreuze gevolgen voor het klimaat op de wereld, vooral in Europa: er is nu geen bescherming meer tegen de kou vanuit de Noordpool.

Dit kan resulteren in een ijzig strenge winter, die misschien pas ophoudt tegen mei of juni… ver voorbij de tijd dat voedingsgewassen moeten zijn geplant. Behalve een energiecrisis zal dit dus ook een voedselcrisis opleveren.

De reden dat de Loop Current in de Golf van Mexico is gestopt, is rechtstreeks te wijten aan de BP-ramp. Het gevolg van olie in kouder water met daarin een warmwaterstroom, is dat de begrenzing van de warmwaterstroom vervaagt.


Terwijl er direct na 20 april vanuit de hele wereld allerlei milieuvriendelijke oplossingen werden aangereikt, wees BP deze integraal af, en besloot de oliespuiter op de bodem van de Golf van Mexico te lijf te gaan met Corexit, een zeer giftig chemisch vet oplossend middel. Dit product doet ruwe olie uiteenvallen in kleine vetbolletjes, die vervolgens onder het wateroppervlak zinken en zich uit het zicht wijd verbreiden. Deze chemische giga- sproei-operaties werden vermomd met namen als ‘Cement OPS’ en ‘Rig Move’.

De enorme hoeveelheden Corexit — die zowel onder water rechtstreeks in de gutsende oliebro(nen) werden/worden gespoten, als op de oppervlakte en in de kustgebieden werden/worden gesproeid — hebben ervoor gezorgd dat van de olie die sinds de ramp met de Deepwater Horizon ontsnapte, nog altijd 78% in de Golf van Mexico aanwezig is, zij het onder de oppervlakte.

De zeebodem van de Golf van Mexico is met duizenden actieve olieboorplatforms een speldenkussen, de zeebodem rond de Macondo boorplaats (deze naam betekent ʻVoedsel van de duivelʼ) is vol scheuren, kieren en gaten. En overal lekt niet alleen ruwe olie uit, maar ook methaangas. Methaangas, gemengd met zeewater en modder wordt tot een zeer corrosieve substantie. Onder druk vindt deze elke zwakke plek in de rots- en sedimentformaties. Hoe langer dat proces kan voortduren, des te groter de kieren en gaten in de zeebodem worden. Met alle gevolgen van dien.

Geen technologie die dat verwoestende proces kan keren…

Dat het gat op 15 juli 2010 werd gedicht, is niet meer dan één van de vele fabels die de Amerikaanse overheid en BP hebben verspreid. De boring en de explosie hebben gezamenlijk zoveel schade aangericht in de geologische situatie ter plaatse en in de omgeving (pal naast een zoutzuil en in de buurt van een breuklijn), dat er in een ruime straal rond het ʻgedichteʼ boorgat dagelijks meer olie de Golf van Mexico in lekt dan ooit tevoren (zie figuur 1h). Ook breuklijnen staan mondiaal met elkaar in verbinding.Zoals Matt Simmons uitlegde, zal de lekkage van het aangeboorde gigantische oliereservoir nooit kunnen worden gedicht. Dat hij zijn vrijpostig delen van die waarheid met de dood heeft moeten bekopen, spreekt boekdelen.
De misdaad van BP is dat de hebzucht iedere ratio heeft overstemd, waardoor men is gaan boren in de zijkant van een onderzeese teervulkaan. Goed om te weten is dat BP zorgt voor 83% van de brandstof van het Amerikaanse leger. Dat verklaart voor een groot deel de media leugens en black-out.

Olie is enerzijds een vloeistof, betrokken bij de bewegingen van de tektonische platen in de aardkorst, en anderzijds een mondiaal betaalmiddel.

Die twee gegevens staan met elkaar op gespannen voet.

Al sinds tijden houden de oliebaronnen iedere vorm van energie tegen, anders dan gas, kolen en olie; en systematisch hebben zij de uitvinders van vrije energievormen vermoord. Nu met de gecreëerde financiële crisis het einde van de dollar in zicht is, is deze misdadige olie-garchie bezig om in een laatste spurt nog zoveel mogelijk olie en gas aan de aarde te onttrekken voordat haar geosystemen helemaal instorten. Dit gaat gepaard met het nemen van onverantwoorde risico’s.Olieboringen in de Golf van Mexico sinds 1942

De tsunami in Indonesië was geen toeval, net zomin als de ramp met de Deepwater Horizon. 18 Maanden voor de ramp in de Golf van Mexico beleefde BP een gaslek in Azerbadjan van soortgelijke gigantische omvang. BP hield dit zelfs geheim voor haar partners in dit gasveld. De president van Azerbadjan schijnt BP te beschuldigen van het stelen van 10 miljard dollar aan olie van zijn land, en van de inzet van blackmail voor het verkrijgen van de rechten om de grote gasreserves te mogen ontwikkelen in het gebied van de Kaspische Zee.Dus los van de huidige afname in zonne-activiteit, hetgeen een eerste reden zou kunnen zijn voor een komende ijstijd, is de BP-ramp in de Golf van Mexico schuldig aan het stoppen van de Warme Golfstroom. En daarmee de veroorzaker van een ijstijd?

Micropaleontoloog dr. Viera Scheibner geeft daarover in een persoonlijke e-mail aan mij een geruststellend commentaar.: “Ik herinner me, en deze feiten zijn ook gedocumenteerd, hoe er in de jaren 1940-1945 in Centraal- en Noord-Europa dezelfde ernstig koude winters plaatsvonden die we nu beleven. Toen werd er niet gesproken over door mensen gemaakte opwarming van de aarde, en zelfs niet over de dynamiek van de Golfstroom. We zijn nu simpelweg getuige van de lange termijn weer/temperatuurpatronen van de interglaciale periode waarin we ons bevinden. Die houdt in de fluctuatie in de Golfstroom activiteit; deze zal 5 tot 10 jaar aanhouden, en dan weer normaal worden. Het blijvend opwarmen of afkoelen van het mondiale klimaat duurt veel langer dan waarover de ‘global warmers’ nu zwetsen.

Maar de hier geschetste realiteit doet natuurlijk geen geld vloeien in de zakken van de grijpgrage politici. De laatste droogte in Australië werd door hen geweten aan global warming. Nu we onder water staan (vanwege la niña) zijn ze daar opvallend stil over.”

• Tom Termotto, Special Report on the BP Gulf Oil Spill, http://phoenixrisingfromthegulf.wordpress.com/

• Professor Zangari, http://www.associazionegeofisica.it/OilSpill.pdf

http://www.morningliberty.com/2010/09/08/gulf-oil-stream-gulf-ocean-is-dead-gulf-stream-has-stopped/

http://phoenixrisingfromthegulf.wordpress.com/2010/08/03/an-autopsy-of-the-bp-gulf-oil-well-at-the-macondo-prospect/

http://bklim.newsvine.com/_news/2010/07/19/4704785-the-high-risk-of-capping-bps-gushing-well-from-the-top

http://www.nu.nl/algemeen/2131277/de-zon-dood.html

Auteur: Désirée L. Röver

1   ...   38   39   40   41   42   43   44   45   46


Dovnload 4.3 Mb.