Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Inhoudsopgave nieuwsbrief nr. 115 – 23. 01. 11 Pag

Dovnload 4.3 Mb.

Inhoudsopgave nieuwsbrief nr. 115 – 23. 01. 11 PagPagina8/46
Datum05.12.2018
Grootte4.3 Mb.

Dovnload 4.3 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   46

ORANGE LEAKS 1


Geschreven op: 15 januari 2011
Terwijl de NOS, RTL4, het NRC druk met elkaar aan het bekvechten zijn, wie nu de door Wikileaks gelekte berichten over de correspondentie tussen de Amerikaanse ambassade in Den Haag en Washington mag publiceren, doet het ons een genoegen u te kunnen mededelen dat GEENNIEUWS de exclusieve rechten heeft kunnen verwerven van ORANGE LEAKS, waardoor wij u een goed inzicht kunnen geven in het wel en wee van de oranjes (bleek dat bij het typen van dat woord onze oranje inkt spontaan op was).

Het eerste bericht dat wij ontvingen is, dat Bea nadat zij hoorde dat de Tunesische president Ben Ali gevlucht was naar Malta, zij hem via de daarvoor haar ter beschikking staande diplomatieke kanalen inmiddels heeft laten weten, dat Ben Ali van harte welkom is in ons land. Uiteindelijk, schijnt Bea gezegd te hebben, bestaat er een soort “geloofsgenootschap” tussen de president die kans gezien heeft Tunesié met ijzeren hand als vader des vaderlands gedurende 23 jaar te regeren en haar eigen familie, die ons land regeert.

Daarom is de heer Ben Ali van harte welkom in Nederland en is er voorlopig in aan de Benoordenhoutseweg in Den Haag een appartement voor hem gereserveerd, grenzend aan het appartement waar de heer Jorge Zorreguieta regelmatig verblijft. Ofschoon Bea zich realiseert dat beide mannen, mochten zij elkaar bij de lift ontmoeten 2 totaal verschillende talen spreken, zal de culturele achtergrond van beiden toch een band scheppen, waardoor een verblijf in ons land ook zekerzijn aangename zijden zal hebben. Het is nog niet bekend of Ben Ali de uitnodiging aan zal nemen.

Zoals u op de foto kunt zien, heeft ORANGE LEAKS een warme band met de familie, die zelfs al terug gaat naar de jaren dat Bea met zusters en moeder rustig in Canada woonden, terwijl haar landgenoten van een hyacintenbol genoten.(ORANGE LEAKS is een beschermd trademark)

http://www.geennieuws.com/2011/01/orange-leaks-1/

CDA is grootste bedreiging


Bron / origineel: (c) www.privacybarometer.nl
Van alle partijen trekt het CDA zich het minste aan van de privacy van burgers. De score is zelfs slechter geworden, omdat ze ook niets zien in een betere privacy wetgeving. Ook de PvdA breekt de privacy af omdat deze partij vaak burgers tegen "het onheil" wil beschermen, en dat kan nu éénmaal niet zonder controle-maatregelen.

De 'liberale' partij VVD scoort slecht met name door alle controle-maatregelen waarvan ze denken dat dat meer veiligheid oplevert. Ook D66 scoort niet goed, maar wel iets beter dan in het begin van 2010. Bij de wetsvoorstellen die nu op tafel liggen, lijken ze beter op privacy te letten dan bij stemmingen over wetten in de afgelopen jaren.

De PVV scoort slechter naarmate er meer standpunten van de beweging bekend worden. De PVV laat in haar stemgedrag én het verkiezings­programma zien niet veel met privacy op te hebben.

GroenLinks, SP en Partij voor de Dieren doen het beter

Er zijn drie partijen die meer oog hebben voor de privacy: GroenLinks heeft in haar verkiezingsprogramma veel goede punten voor de privacy opgenomen. Helaas valt het bij de SP wat tegen. Uit het stemgedrag in het verleden blijkt dat ze privacy serieus nemen, maar in het verkiezingsprogramma staat er weinig concreets over in. De Partij voor de Dieren vindt privacy belangrijk. Bij daadwerkelijke stemmingen over wetten in de afgelopen jaren bleek de Partij voor de Dieren zelfs het beste voor de privacy op te komen. Zie voor het totale beeld hoe elk van de partijen scoort de grafiek.http://zaplog.nl/zaplog/article/cda_is_grootste_bedreiging

Reactie


GroenLinks viel het afgelopen jaar door de mand toen ze de kilometerkastjes wilden hebben in iedere auto. Als het om automobilisten (kapitalisten) gaat dan gelden andere normen voor privacy.

D66 lijkt privacy meer te waarderen. In de praktijk valt het echter tegen. De chip in het paspoort hebben we van Pechtold toen hij minister van Binnenland was. Daar wil hij liever niet aan herinnerd worden.


Er is nog geen enkele partij geweest die, vanaf het moment dat ze in de regering plaats neemt ook maar iets van morele waarden aantrekt, of zich houdt aan het programma dat ze lopen te verkondigen tijdens de verkiezingen. Principes bestaan in bestuursland niet. Wordt u nog wakker?

Maxima en Servië


Geschreven op: 14 januari 2011
Mocht u zich als niet regelmatige lezer van deze site afvragen wie deze twee heren zijn, gefotografeerd tijdens een parade in Bueonos Aires, het gaat om de Argentijnse dictator Videla (links) en naast hem de vader van Maxima, Jorge Zorreguietea. Hoezo deze foto ?

Naar nu blijkt (Wikileaks) was de Nederlandse regering, althans wat daar voor door gaat, bang om in 2000 de echtgenote van de gevangengenomen Servische president Milosevic een inreisvisum te verlenen, zodat zij haar man in Den Haag kon bezoeken die daar voor het Joegoslavië Tribunaal terecht stond. “Slechts onder strikte voorwaarden” mocht Mira Markovic haar man bezoeken, dieverdacht werd van oorlogsmisdaden. De hypocriete politici in ons land waren bang dat e.e.a een precedent zou scheppennaar aanleiding vande verloving van Maxima met Willem Alexander. Inmiddels isVidela in Argentinië onlangs veroordeeld tot levenslang wegens o.a. het laten folteren endoodschieten van 31 politici tijdens zijn regime. Jorge Zorreguieta heeft altijd ontkend dat hij iets van de wandaden van het regime afwist, onwillekeurig dringt zich het vergelijk op met de kreet ”Ich habe es nicht gewusst”, want hij wasslechts een onbeduidende minster van landbouw. Dat de zaken wel degelijk heel anders liggen kon u in eerdere artikelen bij ons lezen, Zorreguieta had o.a een rolbij het opstarten van de landbouwstakingen, die Videla wederom aanleiding gaven zijn deze neer te slaan en zijn regime te vestigen. Het is derhalve wel zeer onwaarschijnlijk dat Zorreguieta geen (indirecte) rol gespeeld heeft in het regime, waarbij uiteraard niet is gezegd dat hij zelf verantwoordelijk zou zijn voor het verdwijnen of doden van talrijke Argentijnen. Maar bij Milosevic stond dit ook niet vast. Het getuigt dus van een zeer halfslachtige houduing van onze toenmalige regering, die zichzoals ook heden ten dage nog geheel richt naar welke directieven er vanuit het paleis Noordeinde gegeven worden. Geen politicus met misschien een enkele uitzondering, waagt het tegen de wil van Beatrix in te gaan, allen bang hun baantje te verliezen, dus meeheulend met iets wat de wat minder in politiek geïnteresserde Nederlander “Democratie ” noemt. Het feit dat verder Beatrix meent haar mening te moeten geven aan de Amerikaanse ambassadeur in ons land, dat wij mee moeten doen aan een missie in Afghanistan, betekent dat Beatrix zich wel degelijk een politieke rol toemeet, iets waar de Nederlandse burger niet omgevraagd heeft, gelet het feit dat deze vrouw niet door prestaties maar door een dubieus erfrecht terecht gekomen is waar zij momenteel zit. Hoe had het de familie gesierd als b.v. Willem Alexander of een van zijn broers zelf het krijgstenu had aangetrokken en voor een aantal maanden, zoals bij het Britse koningshuis wel het geval was, ineen ondergeschikte rol had deelgenomen aan de gevechtshandelingen. Dat had klasse getoond, die wij bij deze familie compleet missen.http://www.geennieuws.com/2011/01/maxima-en-servie/


Zon komt twee dagen te vroeg op in Groenland

Ilulissat, Groenland.

Wetenschappers waren deze week stomverbaasd toen in Ilulissat, de meest westelijke plaats van het enorme Arctische eiland Groenland, de zon twee dagen te vroeg opkwam. Normaal gesproken had de anderhalve maand durende schemer op donderdag doorbroken moeten worden, maar nu was de zon al afgelopen dinsdag rond de klok van één uur 's middags te zien - zo'n 48 uur voor de normale datum.

Het mysterie houdt wetenschappers druk bezig, al is de meest waarschijnlijke verklaring volgens hen een plotseling versneld smelten van de ijskap op Groenland. Door de lagere hoogte van het ijs kon de zon twee dagen eerder doordringen tot het stadje. 'Dit is verreweg de meest logische verklaring,' aldus Thomas Posch van het Instituut voor Astronomie van de Universiteit van Wenen.

Deze theorie wordt ondersteund door het feit dat het volgens de Wereld Meteorologische Organisatie vorig jaar 3 graden warmer was in Groenland dan normaal. In december 2010 viel er in Kuujjuaq daardoor voor de allereerste keer regen in plaats van sneeuw. Dit jaar is het eveneens warmer in Groenland omdat de straalstroom in de atmosfeer is verstoord, waarschijnlijk door het vrijwel stilvallen van de Golfstroom in de Atlantische Oceaan. De kou die normaal gesproken over Groenland blaast is nu terecht gekomen in de VS, Canada en Europa. Sommigen suggereerden dat het te vroeg opkomen van de zon mogelijk een astronomische oorzaak had, bijvoorbeeld het verschuiven van de aardas. Wolfgang Lenhardt, directeur van de afdeling geofysica van het Centrale Instituut voor Meteorologie in Wenen, wees deze mogelijkheid echter van de hand. 'De sterrenconstellaties zijn niet veranderd. Als dat wel was gebeurd dan had de hele wereld gelijk moord en brand geschreeuwd. De aardas en de rotatie van de Aarde worden voortdurend en nauwgezet in de gaten gehouden, dus hadden we het onmiddellijk geweten als dat gebeurd zou zijn.'Xander - Bron: Daily Mail
Paus: Christenen nu meest vervolgde religieuze minderheid ter wereld

Westen leeft nog steeds in ontkenning - Iran en Palestijnen geven Joden de schuld - Egypte boos, roept ambassadeur uit Vaticaan terug

Terwijl de golf bloederige islamitische slachtpartijen van christenen steeds meer slachtoffers maakt blijft het Westen zwijgen.

Eeuwenlang waren de Joden met afstand de meest vervolgde religieuze minderheid, maar volgens paus Benedictus XVI is die plek inmiddels overgenomen door de christenen. Hoewel hij alle moeite deed om niet enkel de moslims de schuld te geven verwees de paus wel degelijk naar de steeds sterker wordende golf van islamitische haat en geweld tegen christenen die de wereld overspoelt. Benedictus riep daarom zowel Europa als de moslimwereld op om 'de meest vervolgde religie ter wereld' te beschermen.

Recente aanvallen van moslims in Egypte, Nigeria en Iran hebben opnieuw aan tientallen christenen het leven gekost. 'Deze opeenvolgende aanvallen zijn wederom een signaal dat de regeringen in de regio ondanks alle moeilijkheden en gevaren hoognodig effectieve maatregelen moeten nemen om religieuze minderheden te beschermen,' aldus de paus.

Iran heeft een andere verklaring voor de aanvallen op christenen: ook die zijn de schuld van... de Joden. Ondanks de enorme stortvloed aan bewijzen en getuigenissen van het tegendeel is Iran volgens de Iraanse ambassadeur in Libanon, Ghazanfar Rokn-Abadi, een 'model van religieuze vrijheid' en kunnen de 250.000 christenen er 'vredig en veilig' leven.

In de VS mogen vertegenwoordigers van de overheid op bevel van taqiyya-president Barack Obama de woorden 'islam', 'moslims' en 'terreur' niet meer met elkaar in verband brengen. Philip Crowley, woordvoerder van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken, weigerde daarom rechtstreeks te antwoorden op de vraag van een journalist wie er volgens hem verantwoordelijk is voor de slachtpartijen. 'Ik ben wat dit betreft heel behoedzaam met het doen van radicale uitspraken over het gebeuren in Irak en of dat verband houdt met wat er gebeurt in landen zoals Egypte of Nigeria,' aldus Crowley. 'We onderzoeken dit allemaal nog.'

1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   46

  • GEENNIEUWS
  • GroenLinks, SP en Partij voor de Dieren doen het beter

  • Dovnload 4.3 Mb.