Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Inhoudsopgave nieuwsbrief nr. 115 – 23. 01. 11 Pag

Dovnload 4.3 Mb.

Inhoudsopgave nieuwsbrief nr. 115 – 23. 01. 11 PagPagina9/46
Datum05.12.2018
Grootte4.3 Mb.

Dovnload 4.3 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   46

Anti-christelijk haat en geweld door islam neemt toe

De organisatie International Christian Concern sprak zich duidelijker uit. ICC president Jeff King verklaarde: 'De vreselijke aanvallen in Egypte, Pakistan en Irak laten zien dat anti-christelijke haat door de islam in 2011 nu al in opkomst is.' Daarnaast merkte hij op dat de reguliere media nauwelijks aandacht besteden aan vervolgde christenen, ondanks het feit dat deze vervolging steeds erger wordt.

De landen met de ergste christenvervolgingen bevinden zich in het Midden Oosten en zijn zonder uitzondering islamitisch. Het enige land waar zowel christenen, moslims als joden in vrijheid hun geloof kunnen uitoefenen is Israël. Pal voor de Zesdaagse Oorlog in 1967, toen Jeruzalem en Judea en Samaria werden bevrijd van de Arabische bezetting, sloten de heersers van Jordanië alle Joodse en christelijke heilige plaatsen, uitgezonderd voor hoge officiële bezoekers.

In Bethlehem hebben altijd veel christenen gewoond, totdat de Palestijnse moslimheersers hen begonnen te vervolgen en weg te jagen. De Palestijnse Autoriteit gaf natuurlijk de Joden de schuld, maar alle documenten en getuigenissen bewijzen dat de christenen zijn verdreven door Palestijnse islamitische etnische zuiveringen.Egypte boos, roept ambassadeur terug

In Egypte is zeer negatief gereageerd op de oproep van paus Benedictus om de christelijke minderheid te beschermen. Caïro riep zijn ambassadeur uit het Vaticaan terug en verklaarde dat 'Egypte het niet zal toestaan dat een niet-Egyptische partij zich om wat voor reden dan ook bemoeit met onze interne aangelegenheden.' Ondanks getuigen die verklaarden dat een islamitische politieagent 'Allahu Akhbar' schreeuwde voordat hij afgelopen week een Koptische christen doodschoot, beweert Egypte dat de moord niets met de religies van de schutter en het slachtoffer te maken heeft.

De teruggeroepen Egyptische ambassadeur voor het Vaticaan ontkende dan ook dat de christenen in zijn land vervolgd worden. 'Vervolging is een groot woord,' bagatelliseerde hij de gruwelijkheden in zijn land. 'Om vervolging te bewijzen moet je heel zorgvuldig zijn. Dit is een wettelijke term die niet zomaar gebruikt mag worden.'

Westen leeft nog steeds in ontkenning

Ondertussen leven we in het Westen nog steeds in ontkenning over de massale moordpartijen op christenen door moslims en daarmee over de ware aard van de islam. Clifford D. May, president van de Foundation for the Defense of Democracies -een instituut dat onder andere het terrorisme bestudeert- wees in de Boston Herald op de aanslagen op christelijke kerken in Egypte, Irak, Nigeria, de Filippijnen en Indonesië, de recente arrestaties van christenen in Iran en de doodstraf voor een Pakistaanse christelijke vrouw omdat ze door haar geloof de islam 'beledigd' zou hebben.

'Dit is de realiteit: in de moslimwereld zijn er regimes, bewegingen en individuen die ervan overtuigd zijn dat hun religie de meest vreselijke wandaden rechtvaardigt en daar voordeel van heeft. Zij zijn vastbesloten, meedogenloos en dodelijk, zoals christenen en andere minderheden over de hele wereld inmiddels ondervinden. Maar als wij in het Westen al niet voor hen opkomen, kunnen we dat dan wel verwachten van gematigdere moslims?'

Als moslims in het Westen ook maar één tiende zouden meemaken van wat christenen in de islamitische wereld moeten doorstaan, dan zouden de media er bol van staan en zouden er onmiddellijk VN-resoluties worden ingediend om er een einde aan te maken. Nu het echter om christenen gaat is de enige die er zich tot nu toe openlijk tegen uit durft te spreken -zei het nog met schaarse, uiterst omzichtige woorden- uitgerekend de door veel andere -maar veelal zwijgzame- christenen verguisde paus Benedictus XVI.Xander - Bron: Arutz 7

Europese Denktank: Meedogenloos 2011 zal wereldwijde chaos inluiden

Internationale gemeenschap heeft gefaald en is machteloos geworden

Over de hele wereld (foto: Algerije) komen mensen in opstand tegen de sterk stijgende voedsel- en energieprijzen en snel verslechterende levensomstandigheden. Volgens LEAP/E2020 gaat het echter nog veel erger worden.

Vijf jaar geleden bracht de Europese Denktank LEAP/E2020 zijn eerste Global Europa Anticipation Bulletin uit. Ondanks de economische hausse in 2006 voorspelden de experts toen al de 'val van de dollarmuur' en het uiteenvallen van het huidige wereldwijde systeem. In de 51e editie van het bulletin concludeert de denktank dat 2011 een 'meedogenloos' jaar zal worden, het ergste tot nu toe, omdat de terminale fase van de oude wereld van vóór de crisis nu inderdaad is aangebroken en wereldwijde chaos het gevolg zal zijn.

LEAP/E2020 heeft veel kritiek op de Westerse landen omdat deze sinds het uitbreken van de crisis in 2008 enkel verzachtende maatregelen hebben genomen die niets anders deden dan de zeer ernstige aard van de wereldwijde systeemcrisis verbloemen. In 2011 zullen deze 'verdovende' lapmiddelen echter uitgewerkt zijn en zullen de gevolgen keihard aan de oppervlakte komen. De 'veiligheidsmaatregelen' die sinds 2008 werden genomen om een nieuwe instorting te voorkomen zullen met een serie gewelddadige schokken ontploffen.

De 'peilers' waar de 'dollar muur' tientallen jaren op heeft gerust zullen steen voor steen worden afgebroken. Alleen de landen, organisaties en individuen die lessen hebben getrokken uit de laatste drie jaar en zich hebben gedistantieerd van de aloude patronen van vóór de crisis zullen de komende tijd relatief ongeschonden kunnen doorkomen. De rest zal te maken krijgen met toenemende monetaire, financiële, economische, sociale en politieke moeilijkheden. Om die reden zal 2011 volgens de denktank het meest chaotische jaar sinds 2006 worden.

De wereld staat nu letterlijk op het kruispunt van drie wegen die allen leiden naar wereldwijde chaos. De eerste weg voert via een gewelddadige en onvoorspelbare schok. Het internationale systeem is in dermate vervallen staat geraakt dat de onderlinge samenhang alleen nog bestaat bij de gratie van het uitblijven van een grote ramp. Voorbeelden te over van het falen van de internationale gemeenschap: Haïti, New Orleans (zes jaar na Katrina nog steeds niet herbouwd), Darfur (Soedan), Ivoorkust, het Midden Oosten, Afghanistan (de Taliban nog altijd niet verslagen), de onmacht om Noord Korea en Iran aan te pakken, de G20 die de wereldwijde financiële, economische, sociale en voedselcrisis niet wist te bedwingen... Kortom: het internationale systeem is machteloos geworden, nog even los van alle problemen met het weer, het klimaat en de talloze humanitaire rampen.

Hele wereld speelt Russische Roulette

De Europese denktank ziet dat de crisis oncontroleerbaar is geworden en van een 'rad van fortuin' is veranderd in een spelletje Russische roulette met vijf kogels, alhoewel het in 2011 beter 'Amerikaanse roulette' kan worden genoemd. De hele wereld doet eraan mee. Ondertussen zien we de prijzen van voedsel, energie en goederen scherp stijgen als gevolg van het feit dat beleggers wegvluchten uit financiële en monetaire producten zoals financiële aandelen, staatsobligaties en andere publieke schuldpapieren. Met op de achtergrond een valuta oorlog kunnen we tussen de lente en de herfst van 2011 dan ook een vierdubbele explosie verwachten, als zowel staatsobligaties, publieke schulden, de balansen van de banken en de vastgoedmarkt -ook de commerciële- in elkaar zullen storten, niet alleen in Amerika, Groot Brittannië en Europa, maar ook in China.

Eén van de destabiliserende factoren voor 2011 is de inflatie die ontstaat als gevolg van het 'quantitative easing' -bijdrukken van geld- beleid door alle grote economische spelers. Wat er nu gebeurt in Tunesië zal zich verder verspreiden; met name de sterk stijgende voedsel- en energieprijzen veroorzaken steeds vaker radicale sociale en politieke schokken. De onmacht van de grote mogendheden om hier iets aan te veranderen is de tweede weg die in 2011 kan leiden tot wereldwijde chaos.

De G20 is verdeeld in twee groepen die slechts gemeen hebben dat ze niet in staat zijn om de gebeurtenissen een andere draai te geven. Aan de ene kant hebben we het zieltogende Westen, waar de VS duidelijk faalt in de pogingen om weer terug te keren naar de oude situatie van vóór de crisis en de eurozone ('Euroland') alle energie nodig heeft om zich aan te passen en daardoor geen puf en visie heeft om enige invloed uit te oefenen. Aan de andere kant vinden we de BRIC landen met China en Rusland aan het hoofd, en die blijken net zo goed niet in staat om het internationale systeem geheel of gedeeltelijk over te nemen. Het enige wat zij kunnen doen is de nog overgebleven fundamenten van de oude wereldorde ondermijnen.Onvermogen regeert overal

De conclusie van LEAP/E2020 is dan ook hard: de internationale gemeenschap wordt geregeerd door onvermogen, wat het risico op grote instortingen en de ernstige gevolgen daarvan alleen maar groter maakt. Het oude internationale systeem was beter ingesteld op het volgen van één onbetwiste leider. In 2011 is zo'n leider er niet meer. Het systeem is 'bloedeloos' geworden, een situatie die verergerd wordt doordat veel landen op de rand van een sociaal-economisch uiteenvallen staan.

Dit uiteenvallen is vooral goed zichtbaar in de VS en Europa. Al tientallen miljoenen Amerikanen zijn bankroet en zweven tussen armoede en woede tegen het systeem in. De Europeanen, eveneens gevangen door toenemende werkloosheid en de ontmanteling van de verzorgingsstaat, beginnen zich te verzetten omdat ze niet langer de prijs willen betalen voor de door de banken, de euro en de overheden veroorzaakte puinhoop.

Maar ook in de opkomende economieën staat de maatschappij op de rand van chaos; in China wordt de noodzaak om de groter wordende financiële zeepbellen te controleren getemperd door de wens om het lot van complete sectoren van de maatschappij te verbeteren en door de noodzaak om tientallen miljoenen mensen aan het werk te helpen en te houden. In Rusland wringt het vooral tussen het zwakke sociale zekerheidssysteem en de verdergaande verrijking van de elite en zijn er net als in Algerije rellen ontstaan. In Turkije, Brazilië en India veroorzaken de snelle veranderingen eveneens rellen, protesten en terreuraanslagen.

Vooral de VS, waar de autoriteiten geweigerd hebben om harde conclusies te trekken uit de crisis van de afgelopen drie jaar, wacht een 'meedogenloos' 2011. Amerika heeft zich tevreden gesteld met wat cosmetische veranderingen en heeft niets gedaan om de financiële en economische onbalans fundamenteel aan te pakken. Dit jaar zullen beleggers en investeerders erachter komen dat de zogenaamde 'verbetering' in 2010 enkel fake was. 2008 kan gezien worden als de laatste waarschuwing voor wat komen zou; de denktank schat in dat de echte klap nog dit jaar zal volgen. Alleen degenen die zich -geheel of gedeeltelijk- hebben voorbereid en aangepast zullen hier doorheen komen; voor de anderen leidt de weg slechts tot chaos.

Xander - Bron: LEAP/E2020
'Pinnen gaat het winnen van contant'
Dit of anders volgend jaar betalen Nederlanders vaker met een pasje dan met contant geld. Dat stelt Currence, het bedrijf achter PIN.

Vorig jaar hebben we weer flink meer gepind. In totaal werd 2,1 miljard keer met de pinpas betaald, 8 procent vaker dan in 2009, blijkt uit de vrijdag gepubliceerde jaarcijfers.

''Doordat de trend van het elektronisch betalen doorzet, verwacht ik dat ergens dit jaar of volgend jaar consumenten voor het eerst vaker elektronisch zullen betalen dan contant'', aldus Currence-directeur Piet Mallekoote.

Nu is het nog zo dat van de ongeveer vijf miljard betaaltransacties op jaarbasis zo'n twee miljard keer met pin wordt afgerekend en bijna drie miljard keer met contant geld.

Ongeveer 57 procent van de betalingen wordt dus nog steeds contant gedaan; het gaat daarbij overwegend om lage bedragen. Het pinnen wint daar wel terrein; het afgelopen jaar nam het aantal pinbetalingen onder de 10 euro met 16 procent toe tot 561 miljoen.

Daardoor daalde het gemiddelde bedrag dat met de pinpas werd betaald, van ruim 39 euro in 2009 tot 37,55 euro vorig jaar. Volgens Currence is dat te danken aan de campagne Klein bedrag? Pinnen mag!.

Het aantal locaties waar gepind kan worden, nam met 15.000 toe tot bijna 220.000. Brancheorganisatie Detailhandel Nederland juicht dat toe. ''Pinnen is efficiënt en veiliger voor de winkelier en de medewerkers'', aldus een woordvoerder.

Het duurde van 1990, toen het merk PIN werd geïntroduceerd, tot het jaar 2002 voordat het aantal pintransacties op jaarbasis boven de 1 miljard uitkwam. Voor de sprong naar 2 miljard transacties waren geen twaalf, maar acht jaar nodig.Vorig jaar werd ook vaker met de chipknip betaald. Het aantal betalingen steeg met 0,7 procent tot 178 miljoen. De chipknip wordt vooral gebruikt bij het parkeren, catering of bij snoep- en drankautomaten. Het gemiddelde bedrag dat met de chipknip werd betaald, bedroeg 2,61 euro.

nu.nl

Gerenommeerde beleggingsfirma: Instorting VS in 2011 onafwendbaar

De op volle toeren draaiende geldpersen in Amerika zullen volgens Stansberry nog vóór het einde van 2011 leiden tot een complete financiële ineenstorting.

Volgens Porter Stansberry, hoofd van Stansberry & Associates Investment Research dat met honderdduizenden abonnees in meer dan 120 landen één van de grootste en gezaghebbendste beleggingsadvies firma's ter wereld is, zal de VS in 2011 te maken krijgen met een crisis die het land op zijn grondvesten zal doen schudden. 'Deze gebeurtenis kan ons land en onze manier van leven op pijnlijke wijze tot stilstand brengen,' aldus Stansberry, die ervan overtuigd is dat dit nog vóór het einde van 2011 zal gaan plaatsvinden.

Stansberry doet zijn uitspraken niet zomaar, want hij heeft een naam hoog te houden. De laatste jaren waarschuwden hij zijn klanten om Fannie & Freddy, Bear Stearns, Lehman Brothers en General Motors te vermijden - allemaal bedrijven die inderdaad failliet gingen of in elkaar stortten. Voor zover Stansberry weet is er geen enkele andere groep beleggingsadviseurs geweest die de financiële crisis zó nauwkeurig heeft weten te voorspellen. 'Drie jaar geleden geloofde niemand me toen ik zei dat de grootste hypotheekverstrekkers ter wereld, Fannie & Freddy, failliet zouden gaan. Veel mensen werden zelfs boos toen ik zei dat hetzelfde zou gaan gebeuren met General Motors.'

Leven Amerikanen gaat totaal veranderen

'Maar ik heb er geen enkel belang bij u bang te maken,' vervolgt Stansberry. 'De volgende fase in de crisis zal onze manier van leven bedreigen. Op grond van mijn onderzoek verwacht ik dat er rellen in de straten zullen komen, er op onvoorstelbare schaal arrestaties zullen worden gepleegd, de staat-van-beleg zal worden uitgeroepen en dat deze gehandhaafd zal worden door het Amerikaanse leger.'

'Miljoenen mensen zullen al hun spaargeld kwijtraken. Deze ramp zal uw werk en uw zaken veranderen en op dramatische wijze uw spaartegoeden, investeringen en pensioen aantasten. Alles wat u normaal vindt zal veranderen: waar u op vakantie gaat, waar u uw kinderen naar school doet, waar en hoe u winkelt, hoe u uw gezin en huis beschermt. U mag zelf uitmaken of dit allemaal onzin is, maar wat mezelf betreft ben ik van mijn leven nog nooit ergens zó zeker van geweest als van deze aanstaande crisis.'

'Ik kan met bijna 100% zekerheid stellen dat de meeste Amerikanen niet zullen weten wat ze moeten doen als de prijzen van goederen zoals melk, brood en benzine zullen stijgen, de banken zullen sluiten en hun creditcards niet meer werken. Of als het hen verboden zal worden om goud of buitenlandse valuta te kopen. Of wanneer voedselbonnen niet meer ingewisseld kunnen worden. Kortom, ik garandeer u dat onze manier van leven in Amerika zal gaan veranderen en er binnenkort een enorme instorting komt van ons nationale monetaire systeem.'Schuldenfaillissement VS onafwendbaar

Stansberry presenteert vervolgens een lange lijst keiharde feiten en gegevens waar volgens hem maar één ding uit op te maken valt, en dat is dat de aanstaande instorting van de VS onafwendbaar is. Zo leent de Amerikaanse overheid al vele jaren zó veel geld dat zeer binnenkort alleen al de rente over deze leningen onbetaalbaar zal worden. 'Zelfs al zouden alle Amerikaanse burgers 100% belasting betalen, dan nog zou dit niet voldoende zijn om de rijksbegroting op orde te krijgen. We zouden nog steeds geld moeten lenen om de status quo te handhaven.'

Zo is de federale overheid na het instorten van Fannie & Freddy verantwoordelijk geworden voor alle uitstaande schulden van het bedrijf. Sindsdien hebben Fannie & Freddy honderden miljarden verliezen gedraaid, allemaal voor rekening van de overheid. Naast deze verliezen is de federale regering voor vele biljoenen aan andere garanties en verplichtingen aangegaan, en dat terwijl de overheid al vóór de crisis zwaar in de schulden zat. 'Zelfs volgens mijn meest voorzichtige berekeningen -dus volgens de officiële cijfers- is het schuldenfaillissement van de Amerikaanse overheid niet meer te vermijden.'

Reservemunt status dollar houdt VS nog overeind

'Er is één ding dat ons nog overeind houdt: onze unieke mogelijkheid om simpelweg meer geld bij te drukken. Amerika heeft namelijk een heel belangrijk wapen in deze crisis: het is de enige schuldennatie die legaal Amerikaanse dollars kan bijdrukken, omdat de dollar de wereldreservemunt is en daarmee de basis vormt van het wereldwijde financiële systeem. Feitelijk kan de VS hierdoor niet failliet gaan omdat de schulden betaald kunnen worden door het bijdrukken van dollars.'

'Andere landen moeten om de waarde van hun munt te bewaren minstens zoveel produceren als dat ze consumeren. In Amerika kunnen we echter net zoveel consumeren als we willen, zonder dat we ons zorgen hoeven maken waar het geld vandaan komt om dat allemaal te betalen. Onze dollars worden immers overal ter wereld geaccepteerd. Zo hebben we tientallen jaren lang niets hoeven produceren of exporteren om toch alles te kunnen kopen wat we wilden, zoals olie. Het enige wat we ervoor hoefden te doen was: geld lenen. Dat hebben we dan ook gedaan - en flink ook!'

'Sinds het einde van de jaren '90 zijn we 's werelds grootste schuldennatie geworden. Onze overheid is meer mensen meer geld schuldig dan wie dan ook ter wereld. En dat was nog vóór de financiële crisis! Om dit te kunnen betalen zijn we begonnen met het bijdrukken van biljoenen nieuwe dollars. De gevolgen hiervan beginnen nu gevoeld te worden, en als onze geldverstrekkers hier achter komen dan zullen ze heel boos zijn. Ik geloof dat ze of zullen stoppen met het accepteren van dollars of de waarde van deze nieuwe dollars fors zullen verminderen. Dat proces is nu al in gang gezet. Als landen gaan besluiten om niet langer in dollars te handelen, dan zullen de prijzen van alle goederen in de VS gaan exploderen. Alles zal véél duurder worden.'Socialistisch beleid oorzaak crisis Groot Brittannië

'Net als Barack Obama nu voerde Groot Brittannië na de Tweede Wereldoorlog een socialistisch beleid. De overheid nam alle grote industrieën over en beloofde de 'welvaart te verdelen'. Hierdoor was het land al snel platzak. De Labour Partij (de socialisten, te vergelijken met de PvdA) besloten hierop om het Britse Pond in één klap met 14% te devalueren. Ze dachten dat de mensen hierdoor makkelijker hun schulden zouden kunnen betalen. Wat er werkelijk gebeurde was dat iedereen onmiddellijk 14% armer werd en het leven in de jaren daarna veel, véél duurder werd. In 1975 steeg de inflatie in Groot Brittannië naar 26,9% per jaar en moesten er allerlei extreme maatregelen worden genomen. Zo kregen bedrijven nog maar drie dagen electriciteit geleverd en namen veel ziekenhuizen alleen nog maar spoedgevallen op.'

'U denkt misschien: dat kan in de VS niet gebeuren. Maar ik zeg u dat het al begonnen is. De omwisselwaarde van de dollar is in 2010 al 8% gedaald en deze waardevermindering gaat steeds sneller. Bijna álles wat we consumeren zal steeds duurder worden - kleren, voedsel, brandstof, electronica, auto's, computers, etcetera. De olieprijs is reeds verdubbeld; katoen steeg sinds juli met 80% en koper met 170%.'

'Als een raket stijgende prijzen zijn echter nog maar het begin. Zodra de vraag naar dollars in de wereld gaat afnemen zal de rente fors gaan stijgen. In plaats van 4,5% rente zult u 10% of 15% rente op uw hypotheek gaan betalen. Bedenk eens wat dat met de huizenprijzen zal doen! Daarnaast zal niemand meer een lening kunnen krijgen omdat de banken geen leningen meer zullen willen / kunnen verstrekken. Met andere woorden: als de Amerikaanse dollar zijn functie als wereldreservemunt kwijtraakt krijgen we een 10 x zo erge crisis als in 2008.'Joegoslavië als afschrikwekkend voorbeeld

'Het directe gevolg zal massale hyperinflatie zijn. In het begin van de jaren '90 kreeg het toenmalige Joegoslavië met een vergelijkbare crisis te maken. De regering begon daarop het (spaar)geld van de burgers te stelen en natuurlijk steeds meer geld bij te drukken. De infrastructuur van het land begon uit elkaar te vallen en complete bouwprojecten werden stilgelegd. De werkloosheid steeg naar ruim 30%. Dat was nog maar het begin van alle ellende, want de regering probeerde door middel van prijscontrole de inflatie in bedwang te krijgen, met als gevolg dat er vrijwel niets meer geproduceerd werd en talloze winkels hun deuren moesten sluiten.'

'Tussen oktober 1993 en januari 1995 kende het land maar liefst 5.000.000.000.000.000% inflatie. Met andere woorden: een brood dat in 1993 omgerekend € 1,- kostte, kostte 15 maanden later € 50.000.000.000.001, oftewel 50 biljoen euro! Vanzelfsprekend viel het land toen compleet uit elkaar. De spoorwegen stopten ermee, dieven beroofden de ziekenhuizen van de nog overgebleven medicijnen en de economie kwam krakend tot stilstand, waardoor het hele land in een oorlogszone veranderde. Winkels, restaurants, benzinestations - alles ging dicht.'

'Omdat de inflatie 100% per dag bedroeg begonnen de mensen in Duitse marken en Amerikaanse dollars te handelen. Voedsel werd onbetaalbaar, waardoor mensen afhankelijk werden van familie op het platteland of uren moesten wachten voor de staatswinkels, die onregelmatig werden bevoorraad met lage-kwaliteitsproducten. De overheid nam echter nog meer belachelijke maatregelen; zo werd het illegaal om géén cheques meer te accepteren. Stel dat u betaald krijgt voor iets met een cheque en dat deze cheque enkele dagen later helemaal niets meer waard is... Natuurlijk vond de overheid dat het zelf niets verkeerd had gedaan en wezen ze het buitenland en de ingestelde sancties als schuldigen aan.'

'Hetzelfde wat er destijds in Joegoslavië gebeurde is nu ook in IJsland en Griekenland gebeurd, maar op minder dramatische schaal. De enige reden waarom het in deze landen niet net zo erg werd is vanwege de gigantische bailouts door het buitenland (EU en IMF). Inderdaad: om het probleem van de reeds onhoudbaar geworden schuldenlast op te lossen werd er nóg meer schuld gemaakt...'

'Dit gaat allemaal tot uitbarsting komen, veel eerder dan de meeste mensen denken. De afgelopen 100 jaar zijn Duitsland, Rusland, Oostenrijk, Polen, Argentinië, Brazilië, Chili, Oekraïne, Japan en China door een vergelijkbare crisis getroffen. Ik geloof dat het binnenkort ook staat te gebeuren in de Verenigde Staten. Misschien gelooft u me niet, maar de waarheid is dat het op lokaal- en staatsniveau al begonnen is.'Wordt vervolgd

Xander - Bron: Stansberry Research1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   46

  • Egypte boos, roept ambassadeur terug
  • Westen leeft nog steeds in ontkenning
  • Hele wereld speelt Russische Roulette
  • Onvermogen regeert overal
  • Leven Amerikanen gaat totaal veranderen
  • Schuldenfaillissement VS onafwendbaar
  • Reservemunt status dollar houdt VS nog overeind
  • Socialistisch beleid oorzaak crisis Groot Brittannië
  • Joegoslavië als afschrikwekkend voorbeeld

  • Dovnload 4.3 Mb.